10/1953 Sb.Vládní nařízení o některých opatřeních v oboru pensijního nadlepšení

Částka: 007 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 26. února 1953 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 27. ledna 1953 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1953
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 101/1964 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 1964
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 18/1954 Sb. s účinností od 1. července 1954

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU