107/1951 Sb.Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o úpravě financování národních a komunálních podniků

Částka: 050 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 27. prosince 1951 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 27. prosince 1951 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1952
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 83/1958 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1959
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 25/1957 Sb. s účinností od 1. ledna 1957

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU