37/1951 Sb.Vládní nařízení o vybudování a provozu drah

Částka: 022 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 8. května 1951 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 3. dubna 1951 Nabývá účinnosti: 1. června 1951
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 51/1964 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 1964
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 38/1954 Sb. s účinností od 27. září 1954

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU