63/1950 Sb.Zákon o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů

Částka: 029 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. června 1950 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. května 1950 Nabývá účinnosti: 9. června 1950
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 356/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 1. března 2000
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 61/1997 Sb. s účinností od 1. července 1997

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Zákon

o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů


        Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Oddíl I

Hospodaření s tabákem

§ 1 a 2

zrušeny


Oddíl II

Hospodaření se solí

§ 3

        Ministr výživy zřídí v dohodě s ministrem financí ze státního majetku spravovaného státními solivary v Prešově, z majetkové podstaty Solných mlýnů, společnosti s ručením obmezeným v Olomouci, a ze státního majetku spravovaného dosavadními obchodními správami solného monopolu v Praze a v Bratislavě národní podnik pro hospodaření se solí.


§ 4

        (1) Dnem zrušení předpisů o solném monopolu (§ 11) zanikají bez likvidace Solné mlýny, společnost s ručením obmezeným v Oloumouci, a veškerá její práva a závazky přecházejí na stát. Soudy a orgány veřejné správy provedou na návrh ministerstva výživy potřebné zápisy ve veřejných knihách s odvoláním na tento zákon.
. . .

Zavřít
MENU