218/1949 Sb.Zákon o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem

Částka: 067 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. října 1949 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. října 1949 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 1949
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 428/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2013
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 562/2004 Sb. s účinností od 1. ledna 2005

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Zákon

 

o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem      Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

 

Osobní požitky duchovních

 

§ 1


      (1) Stát poskytuje podle dalších ustanovení tohoto zákona registrovaným1) církvím a náboženským společnostem, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštních práv, stanovenou2) úhradu osobních požitků duchovních, působících jako zaměstnanci církví a náboženských společností v duchovní správě, v církevní administrativě nebo v ústavech pro výchovu duchovních, jestliže o to církev nebo náboženská společnost požádá.

      (2) Tuto povinnost nemají církve a náboženské společnosti, jejichž duchovním byly osobní požitky státem poskytovány ke dni 31.12.1989.

      (3) Celkový rozsah úhrady podle odstavců
1 a 2 stanoví státní rozpočty České republiky a Slovenské republiky.

 

§ 2


      Duchovenskou činnost v církvích a náboženských společnostech mohou vykonávat jen osoby, které jsou bezúhonné.

 

§ 3


      (1) Osobní požitky duchovních tvoří:


a)

základní plat,

b)

hodnostní přídavek a

c)

odměna za vyšší výkon.

 

      (2) Částky základního platu, způsob a míru jeho zvyšování, podmínky pro přiznání hodnostního přídavku a jeho výši, jakož i podmínky pro přiznání odměny za vyšší výkon a podrobnosti o této odměně stanoví vláda nařízením.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Osobní požitky duchovních
§ 2  
§ 3  
§ 4 - Náhrada cestovních, stěhovacích a jiných výloh
§ 5 - Povinnost vyučovati náboženství
§ 6 - Sociální dávky
§ 7 - Působení a ustanovení duchovních
§ 8 - Věcné náklady
§ 9 - Rozpočty
§ 10 - Majetek
§ 11 - Zánik závazků
§ 12 - Učiliště pro výchovu duchovních
§ 13 - Trestní ustanovení
§ 14 - Zrušení ustanovení
§ 15 - Účinnost a provedení zákona
Zavřít
MENU