125/1949 Sb.Vládní nařízení, jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku "Československá plavba labská, národní podnik"

Částka: 040 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 30. května 1949 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 10. května 1949 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1949
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 34/1952 Sb. Pozbývá platnosti: 1. srpna 1952
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 148/1950 Sb. s účinností od 24. listopadu 1950

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU