124/1948 Sb.Zákon o znárodnění některých hostinských a výčepních podniků a ubytovacích zařízení

Částka: 047 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. června 1948 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. května 1948 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1948
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 455/1991 Sb. s účinností od 1. ledna 1992

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
Zákon

o znárodnění některých hostinských a výčepnických podniků a ubytovacích zařízení        Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Oddíl I

Rozsah znárodnění

§ 1

        (1) Dnem 1. ledna 1948 se znárodňují zestátněním hostinské a výčepnické podniky, pokud počet osob v podniku zaměstnaných nebo činných dosáhl kdykoliv od 1. ledna 1946 padesáti osob. Při zjišťování tohoto počtu rozhoduje součet všech osob v podniku zaměstnaných nebo činných bez ohledu na to, kde pracují nebo pracovaly.

        (2) V případě, že se v budovách, v nichž je provozován hotelový podnik, provozují mimo to též jiné podniky podle § 16 živnostenského řádu, na Slovensku podle § 23 živnostenského zákona, znárodňují se týmž dnem všechny podniky včetně hotelového podniku i tehdy, když náležejí různým majitelům nebo provozovatelům, pokud součet všech osob v těchto podnicích zaměstnaných nebo činných dosáhl kdykoliv od 1. ledna 1946 padesáti osob. Ustanovení odstavce 1, věty druhé platí obdobně.
. . .

Obsah předpisu:
Oddíl I - Rozsah znárodnění
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
Oddíl II - Náhrada
§ 11  
Oddíl III - Národní podniky a jejich
§ 12  
§ 13  
§ 14  
Oddíl IV - Přechodná ustanovení
§ 15  
§ 16  
§ 17  
Oddíl V - Ustanovení trestní
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
Oddíl VI - Účinnost a provedení
§ 23  
Zavřít
MENU