123/1948 Sb.Zákon o znárodnění polygrafických podniků

Částka: 047 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. června 1948 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. května 1948 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1948
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 455/1991 Sb. s účinností od 1. ledna 1992

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Zákon

o znárodnění polygrafických podniků


        Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Oddíl I

Rozsah znárodnění


§ 1

        (1) Dnem 1. ledna 1948 se znárodňují zestátněním podniky a závody, které způsobem mechanickým nebo chemickým vyrábějí nebo rozmnožují tiskoviny a tiskopisy, jakož i písmolijny, a to se všemi závody pomocnými a příbuznými. Znárodňují se zejména:

1.
tiskárny a grafické závody vybavené rotačním strojem jakéhokoliv druhu;

2.
tiskárny a grafické závody vybavené nejméně třemi stroji sázecími a licími (monotypy);

3.
grafické podniky (závody) vybavené nejméně dvěma offsetovými nebo hlubotiskovými stroji;

4.
všechny písmolijny;

5.
všechny ostatní polygrafické podniky, pokud již nejsou znárodněny podle jiných právních předpisů o znárodnění nebo podle takových předpisů ze znárodnění vyňaty, jestliže počet zaměstnanců a osob v podniku činných dosáhl kdykoliv od 1. ledna 1946 50 osob. Při zjišťování tohoto počtu rozhoduje součet všech osob, činných nebo zaměstnaných v podniku, bez ohledu na to, kde pracují nebo pracovaly, zejména též domáckých pracovníků.

        (2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na majetek státu a národních podniků ani na podniky (závody), které ministr informací v dohodě s ministrem financí, na Slovensku též po slyšení příslušných pověřenců, vyloučí ze znárodnění a jejich vlastníkům (provozovatelům) nařídí, aby byly trvale zastaveny, protože se vláda usnesla, že jejich provozování není ve veřejném zájmu.
. . .

Obsah předpisu:
Oddíl I - Rozsah znárodnění
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
Oddíl II  
§ 9 - Náhrada
Oddíl III - Organizace znárodněného podnikání
§ 10  
§ 11  
§ 12  
Oddíl IV - Trestní ustanovení
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
Oddíl V  
§ 18 - Účinnost a provedení
Zavřít
MENU