121/1948 Sb.Zákon o znárodnění ve stavebnictví

Částka: 047 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. června 1948 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. dubna 1948 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1948
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 455/1991 Sb. s účinností od 1. ledna 1992

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Zákon

o znárodnění ve stavebnictví


        Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Oddíl I

Rozsah znárodnění

§ 1

        (1) Dnem 1. ledna 1948 se znárodňují zestátněním podniky, které na podkladě oprávnění živnostenského nebo oprávnění uděleného podle předpisů o civilních technicích (civilních inženýrech a civilních geometrech) provádějí stavební práce jakéhokoli druhu a u nichž počet osob v podniku zaměstnaných nebo činných dosáhl kdykoliv od 1. ledna 1948 padesáti osob.

        (2) zrušen

        (3) Je-li spojeno nebo spojí-li se dva nebo více stavebních podniků za účelem společného provedení jedné nebo více staveb jakéhokoli druhu, podléhají dotčené podniky znárodnění, zvýší-li se tím počet osob v těchto spojených podnicích zaměstnaných nebo činných na padesát.

        (4) Při zjišťování počtu osob v podniku zaměstnaných nebo činných podle odstavců 1 až 3 rozhoduje součet všech těchto osob bez ohledu na to, kde pracují nebo pracovaly.

        (5) Ministr stavebního průmyslu určí v dohodě se zúčastněnými ministry po slyšení Ústřední rady odborů vyhláškou v úředním listě druhy podniků, které se pokládají za podniky podle odstavců 1 a 3.

        (6) Ustanovení předchozích odstavců se nevztahují na podniky:

a)
společenstev výdělkových a hospodářských, zřízených podle zákona č. 70/1873 ř. z., o společenstvech výdělkových a hospodářských, na Slovensku družstev zřízených podle §§ 223 a násl. zák. č. XXXVII/1875, o obchodním zákonu, jsou-li tyto podniky společenstvy nebo družstvy přímo provozovány, s výjimkou podniků, které nejpozději do 31. prosince 1948 určil ministr techniky v dohodě s Ústřední radou odborů a Ústřední radou družstev,
. . .

Obsah předpisu:
Oddíl I - Rozsah znárodnění
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
Oddíl II - Náhrada
§ 8  
§ 9  
Oddíl III - Národní podnik a jeho
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
Oddíl IV - Závěrečná ustanovení
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
Zavřít
MENU