120/1948 Sb.Zákon o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami

Částka: 047 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. června 1948 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. dubna 1948 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1948
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 455/1991 Sb. s účinností od 1. ledna 1992

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
Zákon

o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami


        Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Oddíl I

Rozsah znárodnění

§ 1

        (1) Dnem 1. ledna 1948 se znárodňují zestátněním podniky, které převážně obchodují se zbožím, pokud počet osob v podniku zaměstnaných nebo činných dosáhl kdykoliv od 1. ledna 1946 počtu 50 osob. Při zjišťování tohoto počtu rozhoduje součet všech osob v podniku zaměstnaných nebo činných bez ohledu na to, kde pracují nebo pracovaly.

        (2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na podniky státu, ani na

a)
podniky, pro něž platí zákon ze dne 28.dubna 1948, č. 118 Sb., o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků, nebo zákon ze dne 28. dubna 1948, č. 119 Sb., o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství,
. . .

Obsah předpisu:
Oddíl I - Rozsah znárodnění
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
Oddíl II - Náhrada
§ 8  
Oddíl III - Národní podniky a jejich
§ 9  
§ 10  
§ 11  
Oddíl IV - Přechodná ustanovení
§ 12  
§ 13  
§ 14  
Oddíl V - Ustanovení trestní
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
Oddíl VI - Účinnost a provedení
§ 20  
Zavřít
MENU