115/1948 Sb.Zákon o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků tohoto oboru

Částka: 045 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 2. června 1948 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. dubna 1948 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1948
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 455/1991 Sb. s účinností od 1. ledna 1992

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Zákon

o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků tohoto oboru


        Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I

§ 1

        (1) Dnem 1. ledna 1948 se znárodňují zestátněním:

1.
podniky a závody v oboru výroby lihovin s výjimkou těch, v nichž se jen pro pěstitele ovoce nebo vína zpracovává výhradně ovoce jejich vlastní tuzemské sklizně nebo vinné matoliny a kvasnice odpadající při výrobě vína z jejich vlastních tuzemských plodin, při čemž se lihovinami rozumějí nápoje získané

a)
destilací lihově zkvašených rostlinných cukernatých nebo škrobnatých látek, po případě s přídavkem vody nebo cukru,

b)
míšením těchto destilátů s dovolenými přísadami, nebo

c)
míšením lihu (etylalkoholu) s dovolenými přísadami,

2.
rafinerie lihu,

3.
pivovary,

4.
sladovny,

5.
mlékárny, jimiž se rozumějí po živnostensku provozované podniky, v nichž se provádí mlékárenské ošetření mléka nebo v nichž se pomocí technického zařízení mléko zpracovává na mléčné výrobky,

6.
podniky a závody v oboru výroby umělých jedlých tuků, lisování a extrakce olejů a tuků rostlinného a živočišného původu,

7.
podniky a závody v oboru výroby kvasného octa,

8.
podniky a závody v oboru výroby škrobu a derivátů škrobu,

9.
podniky a závody v oboru výroby a úpravy hroznového vína, pokud nejde převážně o zpracování hroznů vypěstovaných v zemědělském podniku téhož vlastníka,
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI  
Čl. VII  
Čl. VIII  
Zavřít
MENU