114/1948 Sb.Zákon o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků

Částka: 045 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 2. června 1948 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. dubna 1948 Nabývá účinnosti: 2. června 1948
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 455/1991 Sb. s účinností od 1. ledna 1992

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Zákon

o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků


        Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I

Znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů


§ 1

        (1) Dnem 1. ledna 1948 se znárodňují zestátněním:

1.
podniky pro těžení nebo zpracování rašeliny;

2.
podniky pro těžení křemence, křemeliny, masteku, těživce, sádrovce, anhydridu. sklářského písku, formovacího písku, jakož i ložiska těchto hmot;

3.
podniky pro zpracování nebo opracování kamene, pokud mají alespoň deset brousících strojů nebo dvě pily na kámen;

4.
strojní štěrkovny s kapacitou nejméně deset tisíc tun ročně;

5.
podniky pro výrobu chemicko-farmaceutickou nebo farmaceutickou, výrobu léčiv nebo sér, s výjimkou laboratoří nebo úpraven léčebných a ošetřovacích ústavů, zdravotních institucí nebo zdravotních ústavů lidové správy, jakož i přípravy léků na lékařský předpis, pokud nejde o výrobu hromadnou;

6.
podniky pro výrobu lékařských nebo léčebných přístrojů, nástrojů nebo zařízení užívaných převážně pro léčebné a ošetřovací ústavy, lékařské ordinace;

7.
podniky pro výrobu ampulek;

8.
podniky pro výrobu obvazového zboží nebo lékařské vaty;

9.
podniky pro výrobu mýdla;

10.
podniky, které druhem, způsobem výroby nebo svým rozsahem jsou významné v oboru výroby kosmetických přípravků nebo výrobků;
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I - Znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
Čl. II - Změny a doplnění dekretu č. 100/1945 Sb.
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
Čl. III  
Čl. IV  
§ 1  
§ 2  
Zavřít
MENU