126/1946 Sb.Zákon o úpravě zemědělských pachtovních poměrů

Částka: 053 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. června 1946 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. května 1946 Nabývá účinnosti: 19. června 1946
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 40/1964 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 1964
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 155/1946 Sb. s účinností od 17. července 1946

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU