138/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o trestání některých provinění proti národní cti

Částka: 057 Druh předpisu: Dekret
Rozeslána dne: 26. listopadu 1945 Autor předpisu: Prezident republiky
Přijato: 27. října 1945 Nabývá účinnosti: 26. listopadu 1945
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 246/1946 Sb. s účinností od 30. prosince 1946

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

138.

 

Dekret presidenta republiky

 

ze dne 27. října 1945

 

o trestání některých provinění proti národní cti.

 

 

K návrhu vlády ustanovuji:

 

§ 1.

 

(1) Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky (§ 18 dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech) nepřístojným chováním, urážejícím národní cítění českého nebo slovenského lidu, vzbudil veřejné pohoršení, bude potrestán - nejde-li o čin soudně trestný - okresním národním výborem vězením do jednoho roku nebo pokutou do 1 000 000 Kčs nebo veřejným pokáráním nebo dvěma nebo všemi těmito tresty.

 

. . .

Obsah předpisu:
§ 1.  
§ 2.  
§ 3.  
§ 4.  
Zavřít
MENU