100/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků

Částka: 047 Druh předpisu: Dekret
Rozeslána dne: 27. října 1945 Autor předpisu: Prezident republiky
Přijato: 24. října 1945 Nabývá účinnosti: 27. října 1945
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 455/1991 Sb. s účinností od 1. ledna 1992

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY

o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků


        K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:


Oddíl I

Rozsah znárodnění

§ 1

        (1) Dnem vyhlášení tohoto dekretu se znárodňují zestátněním:

1.
Podniky provozované podle obecného horního zákona, podniky a práva na vyhledávání a dobývání živic, báňská oprávnění podle § 5 obecného horního zákona a práva majitelů pozemků podle § 1, záhlaví I, částka VII dočasných soudních pravidel z roku 1861, platných na Slovensku;

2.
energetické podniky a zařízení sloužící výrobě, opatřování, rozvodu a dodávce energie všeho druhu, kterou lze rozváděti širšímu okruhu spotřebitelů, zejména elektřiny, plynu a páry, s výjimkou výrobních závodních zařízení neznárodněných podniků, které energii převážně samy spotřebují;

3.
železárny, ocelárny, válcovny oceli, huti na barevné kovy s výjimkou tavíren kovů výrobně i hospodářsky samostatných;

4.
slévárny šedé, ocelové, kujné litiny a barevných kovů, s více než 400 zaměstnanci podle průměru stavů ke dnům 1. ledna let 1942 až 1944;

5.
válcovny, lisovny a tažírny kovů, pokud nezpracovávají jen olovo nebo cín;

6.
podniky průmyslu kovodělného, elektrotechnického, jemné mechaniky a optiky, s více než 500 zaměstnanci podle průměru stavů ke dnům 1.ledna let 1942 až 1944;

7.
podniky zbrojního průmyslu, které svým výzkumným nebo výrobním zaměřením jsou nositeli vývoje vojenské výzbroje, podniky výroby výbušnin a jiné podniky zbrojního průmyslu, které označí ministr průmyslu v dohodě s ministrem národní obrany;
. . .

Obsah předpisu:
Oddíl I - Rozsah znárodnění
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
Oddíl II - Náhrada
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
Oddíl III - Národní podniky a jejich organizace
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
Oddíl IV - Přechodná ustanovení
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
Oddíl V - Trestní ustanovení
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35  
Oddíl VI - Účinnost a provedení
§ 36  
Zavřít
MENU