(EU) 2020/2236Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2236 ze dne 16. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení pro vstup zásilek vodních živočichů a určitých produktů živočišného původu z vodních živočichů do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1251/2008 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 442, 30.12.2020, s. 410-464 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. ledna 2021 Nabývá účinnosti: 21. dubna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 18. září 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.  Tento dokument bohužel nelze zobrazit kvůli jeho velikosti (66,7 MB) Chcete-li vidět jeho náhled, klikněte zde.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU