(EU) 2017/1509Nařízení Rady (EU) 2017/1509 ze dne 30. srpna 2017 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 329/2007

Publikováno: Úř. věst. L 224, 31.8.2017, s. 1-109 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 30. srpna 2017 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. září 2017 Nabývá účinnosti: 1. září 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 15. listopadu 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1509

ze dne 30. srpna 2017

o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 329/2007

(Úř. věst. L 224 31.8.2017, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1548 ze dne 14. září 2017,

  L 237

39

15.9.2017

►M2

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1568 ze dne 15. září 2017,

  L 238

10

16.9.2017

►M3

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1836 ze dne 10. října 2017,

  L 261

1

11.10.2017

►M4

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1858 ze dne 16. října 2017,

  L 265I

1

16.10.2017

►M5

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1859 ze dne 16. října 2017,

  L 265I

5

16.10.2017

 M6

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1897 ze dne 18. října 2017,

  L 269

1

19.10.2017

►M7

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/2062 ze dne 13. listopadu 2017,

  L 295

4

14.11.2017

►M8

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/12 ze dne 8. ledna 2018,

  L 4

1

9.1.2018

 M9

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/53 ze dne 12. ledna 2018,

  L 10

1

13.1.2018

 M10

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/87 ze dne 22. ledna 2018,

  L 16I

1

22.1.2018

►M11

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/285 ze dne 26. února 2018,

  L 55

1

27.2.2018

►M12

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/286 ze dne 26. února 2018,

  L 55

15

27.2.2018

►M13

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/324 ze dne 5. března 2018,

  L 63

1

6.3.2018

►M14

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/548 ze dne 6. dubna 2018,

  L 91

2

9.4.2018

 M15

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/602 ze dne 19. dubna 2018,

  L 101

16

20.4.2018

►M16

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/714 ze dne 14. května 2018,

  L 120

1

16.5.2018

 M17

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/814 ze dne 1. června 2018,

  L 137

1

4.6.2018

 M18

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/1009 ze dne 17. července 2018,

  L 181

1

18.7.2018

 M19

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/1074 ze dne 30. července 2018,

  L 194

32

31.7.2018

►M20

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/1231 ze dne 13. září 2018,

  L 231

11

14.9.2018

 M21

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/1284 ze dne 24. září 2018,

  L 240

2

25.9.2018

►M22

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/1606 ze dne 25. října 2018,

  L 268

20

26.10.2018

►M23

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/1654 ze dne 6. listopadu 2018,

  L 276

3

7.11.2018

 M24

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/93 ze dne 21. ledna 2019,

  L 19

3

22.1.2019

►M25

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1083 ze dne 21. června 2019,

  L 171

8

26.6.2019

 M26

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1163 ze dne 5. července 2019,

  L 182

33

8.7.2019

►M27

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/1207 ze dne 15. července 2019,

  L 191

1

17.7.2019

 M28

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/730 ze dne 2. června 2020,

  L 172I

1

3.6.2020

►M29

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/1129 ze dne 30. července 2020,

  L 247

5

31.7.2020

►M30

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2021/1300 ze dne 5. srpna 2021,

  L 283

1

6.8.2021

►M31

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/595 ze dne 11. dubna 2022,

  L 114

60

12.4.2022

►M32

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/659 ze dne 21. dubna 2022,

  L 120

5

21.4.2022

►M33

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/1331 ze dne 28. července 2022,

  L 201

5

1.8.2022

►M34

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/1503 ze dne 9. září 2022,

  L 235

6

12.9.2022

►M35

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/2180 ze dne 8. listopadu 2022,

  L 288

5

9.11.2022

►M36

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/2429 ze dne 12. prosince 2022,

  L 318I

13

12.12.2022

►M37

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2023/720 ze dne 31. března 2023,

  L 94

1

3.4.2023

►M38

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2023/2576 ze dne 13. listopadu 2023,

  L 

1

14.11.2023


Opraveno:

 C1

Oprava, Úř. věst. L 251, 29.9.2017, s.  29 (2017/1568)

 C2

Oprava, Úř. věst. L 007, 12.1.2018, s.  41 (2017/1509)

►C3

Oprava, Úř. věst. L 036, 9.2.2018, s.  38 (2018/12)

 C4

Oprava, Úř. věst. L 102, 23.4.2018, s.  96 (2018/286)

►C5

Oprava, Úř. věst. L 121, 20.4.2020, s.  33 (2018/548)

 C6

Oprava, Úř. věst. L 177, 5.6.2020, s.  58 (2020/730)
▼B

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1509

ze dne 30. srpna 2017

o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 329/2007KAPITOLA I

Definice

Článek 1

Toto nařízení se použije:

a) 

na území Unie;

b) 

na palubě všech letadel nebo plavidel v pravomoci členského státu;

c) 

na fyzické osoby, které jsou státními příslušníky některého členského státu, ať se nacházejí na území Unie, nebo mimo ně;

d) 

na právnické osoby, subjekty či orgány registrované nebo zřízené podle práva některého členského státu, ať se nacházejí na území Unie, nebo mimo ně;

e) 

na právnické osoby, subjekty nebo orgány v souvislosti s jakoukoli obchodní činností vykonávanou zcela nebo částečně v Unii.

Článek 2

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1) 

„pobočkou“ finanční nebo úvěrové instituce provozovna bez právní subjektivity, jež tvoří součást finanční nebo úvěrové instituce a jež přímo provádí všechny nebo některé transakce tvořící podstatu činnosti finančních nebo úvěrových institucí;

2) 

„zprostředkovatelskými službami“:

a) 

sjednávání nebo organizování transakcí týkajících se nákupu, prodeje nebo dodávek zboží a technologií nebo finančních a technických služeb, mimo jiné ze třetí země do jakékoli jiné třetí země, nebo

b) 

prodej nebo nákup zboží a technologií nebo finančních a technických služeb, včetně těch, které jsou umístěny ve třetích zemích, za účelem jejich převodu do jiné třetí země;

3) 

„nárokem“ jakýkoli nárok, uplatňovaný právní cestou či nikoli, na základě smlouvy nebo transakce nebo v souvislosti s nimi, a zejména:

a) 

nárok na plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy nebo transakce nebo s nimi spojeného;

b) 

nárok na prodloužení doby platnosti nebo na vyplacení dluhopisů, finančních záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě;

c) 

nárok na náhradu škody související se smlouvou nebo transakcí;

d) 

protinárok;

e) 

nárok na uznání nebo vymáhání, včetně využití postupů, jako je doložka vykonatelnosti, rozsudku či rozhodčího nálezu nebo jiného rovnocenného rozhodnutí bez ohledu na místo vydání;

4) 

„příslušnými orgány“ příslušné orgány uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze I;

5) 

„smlouvou nebo transakcí“ jakákoli transakce bez ohledu na její formu a použitelné právo a bez ohledu na to, zda zahrnuje jednu nebo více smluv nebo podobných závazků uzavřených mezi týmiž nebo různými stranami; v tomto smyslu se „smlouvou“ rozumějí též dluhopisy, záruky nebo přísliby odškodnění, zejména finanční záruky nebo přísliby finančního odškodnění, a úvěry, ať už jsou právně nezávislé či nikoli, a jakákoli související ujednání vyplývající z dané transakce nebo s ní související;

6) 

„úvěrovou institucí“ úvěrová instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ( 1 ), včetně poboček ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 17 uvedeného nařízení, která se nachází v Unii, bez ohledu na to, zda se její ústředí nachází v Unii nebo ve třetí zemi;

7) 

„diplomatickými misemi“ konzulární úřady a jejich členové ve smyslu Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích z roku 1961 a Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích z roku 1963 včetně misí KLDR akreditovaných u mezinárodních organizací, jež mají sídlo v členských státech, a severokorejských členů těchto misí;

8) 

„hospodářskými zdroji“ aktiva všeho druhu, hmotná či nehmotná, movitá či nemovitá, skutečná či potenciální, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb, včetně plavidel, jako jsou námořní plavidla;

9) 

„finanční institucí“

a) 

podnik jiný než úvěrová instituce, který vykonává jednu nebo více činností uvedených v bodech 2 až 12, 14 a 15 přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ( 2 ), včetně činností směnáren;

b) 

pojišťovna ve smyslu čl. 13 bodu 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ( 3 ), pokud vykonává činnosti životního pojištění, na něž se uvedená směrnice vztahuje;

c) 

investiční podnik ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ( 4 );

d) 

subjekt kolektivního investování obchodující se svými podíly nebo akciemi;

e) 

zprostředkovatel pojištění ve smyslu čl. 2 bodu 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES ( 5 ), pokud jedná v souvislosti se životním pojištěním nebo jinými investičními službami, s výjimkou smluvně vázaných zprostředkovatelů pojištění ve smyslu bodu 7 uvedeného článku;

f) 

pobočky, pokud se nacházejí v Unii, finančních institucí uvedených v písmenech a) až e), bez ohledu na to, zda se jejich ústředí nachází v členském státě nebo v třetí zemi;

10) 

„zmrazením hospodářských zdrojů“ zabránění jejich použití k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména prodejem, pronájmem nebo zastavením;

11) 

„zmrazením finančních prostředků“ zabránění veškerému pohybu, převodu, změně, využití finančních prostředků, přístupu k nim či nakládání s nimi jakýmkoli způsobem, v důsledku čehož by mohlo dojít ke změně jejich objemu, množství, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně správy portfolia;

12) 

„finančními prostředky“ finanční aktiva a hospodářské výhody všeho druhu, mimo jiné:

a) 

peníze v hotovosti, šeky, peněžní pohledávky, směnky, peněžní příkazy a jiné platební nástroje;

b) 

vklady u finančních institucí a jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek;

c) 

veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích;

d) 

úroky, dividendy nebo jiné výnosy nebo hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené;

e) 

úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky;

f) 

akreditivy, nákladní listy, dodací listy;

g) 

dokumenty osvědčující podíl na fondech nebo na finančních zdrojích;

13) 

„pojištěním“ příslib nebo závazek, kterým se jedna nebo více fyzických či právnických osob zavazují, že za úplatu poskytnou v případě naplnění rizika jiné osobě či dalším osobám náhradu škody nebo jiné pojistné plnění, jak je stanoveno v příslibu či závazku;

14) 

„investičními službami“ tyto služby a činnosti:

a) 

přijímání a převody příkazů vztahujících se k jednomu či několika finančním nástrojům;

b) 

provádění klientských příkazů;

c) 

obchodování na vlastní účet;

d) 

správa portfolií;

e) 

investiční poradenství;

f) 

upisování finančních nástrojů nebo umisťování finančních nástrojů na základě pevného závazku převzetí;

g) 

umisťování finančních nástrojů bez pevného závazku převzetí;

h) 

jakákoli služba v souvislosti s přijetím k obchodování na regulovaném trhu nebo obchodování v mnohostranném obchodním systému;

15) 

„příjemcem“ fyzická nebo právnická osoba, která je zamýšleným příjemcem převodu finančních prostředků;

16) 

„plátcem“ osoba, která je majitelem platebního účtu a umožní převod finančních prostředků z něj, nebo v případě neexistence platebního účtu osoba, která zadá příkaz k převodu finančních prostředků;

17) 

„poskytovatelem platebních služeb“ poskytovatel platebních služeb spadající do některé z kategorií uvedených v čl. 1 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ( 6 ), fyzická nebo právnická osoba, na niž se vztahuje výjimka podle článku 26 směrnice 2007/64/ES, a právnická osoba, na niž se vztahuje výjimka podle článku 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ( 7 ), která poskytuje služby převodu finančních prostředků;

18) 

„zajištěním“ činnost sestávající z přebírání rizik postoupených pojišťovnou nebo jinou zajišťovnou nebo v případě společenství zajistitelů známého jako Lloyd's činnost spočívající v převzetí rizik postoupených členem Lloyd's, pojišťovnou nebo zajišťovnou jinou než společenstvím zajistitelů známým jako Lloyd's;

19) 

„souvisejícími službami“ služby poskytované za poplatek nebo na smluvním základě jednotkami, které se převážně zabývají výrobou přepravitelného zboží, jakož i služby běžně spojené s výrobou takového zboží;

20) 

„majitelem lodi“ registrovaná osoba vlastnící námořní plavidlo, či jakákoliv jiná osoba, jako například nájemce v nájmu typu „bareboat charter“, jež za provoz plavidla odpovídá;

21) 

„technickou pomocí“ jakákoli technická podpora, týkající se oprav, vývoje, výroby, montáže, zkoušení, údržby nebo jiné technické služby, která může mít například formu pokynů, poradenství, školení, předávání pracovních znalostí či dovedností nebo konzultací; technická pomoc zahrnuje též ústní formy pomoci;

22) 

„územím Unie“ území členských států, na které se vztahuje Smlouva, za podmínek v ní stanovených, včetně jejich vzdušného prostoru;

23) 

„převodem finančních prostředků“:

a) 

jakákoli transakce uskutečněná alespoň zčásti elektronicky jménem plátce prostřednictvím poskytovatele platebních služeb s cílem zpřístupnit finanční prostředky příjemci u některého poskytovatele platebních služeb bez ohledu na to, zda je plátce a příjemce jedna a tatáž osoba, a bez ohledu na to, zda je poskytovatel platebních služeb plátce totožný s poskytovatelem platebních služeb příjemce, včetně:

i) 

úhrad ve smyslu čl. 2 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 ( 8 );

ii) 

inkasa ve smyslu čl. 2 bodu 2 nařízení (EU) č. 260/2012;

iii) 

poukazování peněz ve smyslu čl. 4 bodu 13 směrnice 2007/64/ES, vnitrostátního nebo přeshraničního;

iv) 

převodů provedených pomocí platební karty, nástroje elektronických peněz, mobilního telefonu nebo jakéhokoli jiného digitálního zařízení či zařízení informačních technologií s podobnými charakteristikami, a to předplaceného i placeného následně, a

b) 

jakákoli transakce uskutečněná neelektronicky, například v hotovosti, šeky nebo příkazy ke zúčtování, s cílem zpřístupnit finanční prostředky příjemci bez ohledu na to, zda je plátce a příjemce jedna a tatáž osoba;

24) 

„plavidlem osazeným posádkou KLDR“:

a) 

plavidlo, jehož posádku ovládá:

i) 

fyzická osoba se státní příslušností KLDR, nebo

ii) 

právnická osoba, subjekt nebo orgán registrovaná/ý nebo zřízená/ý podle práva KLDR;

b) 

plavidlo, jehož posádka je tvořena pouze státními příslušníky KLDR.KAPITOLA II

Omezení vývozu a dovozu

Článek 3

1.  

Zakazuje se:

a) 

přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a technologie, včetně programového vybavení, uvedené v příloze II, ať již pocházejí z Unie či nikoli, fyzickým či právnickým osobám nebo subjektům v KLDR, anebo pro použití v KLDR;

b) 

přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet do KLDR letecké pohonné hmoty podle přílohy III nebo takové letecké pohonné hmoty přepravovat do KLDR na palubě plavidel plujících pod vlajkou členských států nebo letadel zaregistrovaných v členských státech, a to bez ohledu na to, zda pocházejí z území členských států, či nikoli;

c) 

přímo či nepřímo dovážet, nakupovat nebo převádět z KLDR zboží a technologie uvedené v příloze II, ať již pocházejí z KLDR, či nikoli;

d) 

přímo či nepřímo dovážet, nakupovat nebo převádět z KLDR zlato, titanovou rudu, vanadovou rudu a minerály vzácných zemin uvedené v příloze IV, ať již pocházejí z KLDR, či nikoli;

e) 

přímo či nepřímo dovážet, nakupovat nebo převádět z KLDR uhlí, železo a železnou rudu uvedené v příloze V, ať již pocházejí z KLDR, či nikoli;

f) 

přímo či nepřímo dovážet, nakupovat nebo převádět z KLDR ropné produkty uvedené v příloze VI, ať již pocházejí z KLDR, či nikoli a

g) 

přímo či nepřímo dovážet, nakupovat nebo převádět z KLDR měď, nikl, stříbro a zinek uvedené v příloze VII, ať již pocházejí z KLDR, či nikoli.

2.  
Část I přílohy II zahrnuje všechny věci, materiály, vybavení, zboží a technologie, včetně programového vybavení, které jsou zbožím nebo technologiemi dvojího užití ve smyslu přílohy I nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ( 9 ).

Část II přílohy II zahrnuje další věci, materiály, vybavení, zboží a technologie, které by mohly přispět k rozvoji programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

Část III přílohy II zahrnuje některé klíčové složky pro odvětví balistických raket.

Část IV přílohy II zahrnuje věci, materiály, vybavení, zboží a technologie v oblasti zbraní hromadného ničení, které jsou označené podle bodu 25 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016).

Část v přílohy II zahrnuje věci, materiály, vybavení, zboží a technologie v oblasti zbraní hromadného ničení, které jsou označené podle bodu 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2321 (2016).

▼M1

Část VI přílohy II zahrnuje věci, materiály, vybavení, zboží a technologie v oblasti zbraní hromadného ničení, které jsou označené podle bodu 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2371(2017).

▼M3

Část VII přílohy II zahrnuje věci, materiály, vybavení, zboží a technologie v oblasti konvenčních zbraní, které jsou označené podle bodu 5 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2371 (2017).

▼M3

Část VIII přílohy II zahrnuje věci, materiály, vybavení, zboží a technologie v oblasti zbraní hromadného ničení, které jsou označené podle bodu 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2375 (2017).

Část IX přílohy II zahrnuje věci, materiály, vybavení, zboží a technologie v oblasti konvenčních zbraní, které jsou označené podle bodu 5 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2375 (2017).

▼B

Příloha III zahrnuje letecké pohonné hmoty uvedené v odst. 1 písm. b).

Příloha IV zahrnuje zlato, titanovou rudu, vanadovou rudu a minerály vzácných zemin uvedené v odst. 1 písm. d).

Příloha V zahrnuje uhlí, železo a železnou rudu uvedené v odst. 1 písm. e).

Příloha VI zahrnuje ropné produkty uvedené v odst. 1 písm. f).

Příloha VII zahrnuje měď, nikl, stříbro a zinek uvedené v odst. 1 písm. g).

3.  
Zákaz uvedený v odst. 1 písm. b) se nepoužije na prodej nebo dodávky leteckých pohonných hmot, které jsou určeny pro civilní letadla pro přepravu osob mimo území KLDR výhradně ke spotřebě během jejich letů do KLDR a návratů na letiště původu.

Článek 4

1.  
Odchylně od čl. 3 odst. 1 písm. b) mohou příslušné orgány členských států povolit prodej, dodávky nebo převod leteckých pohonných hmot, pokud členský stát výjimečně a na základě individuálního posouzení předem získal povolení Výboru pro sankce k převodu takového zboží do KLDR z důvodu pokrytí ověřených základních humanitárních potřeb a s výhradou zvláštních ujednání pro účinné sledování dodávky a použití.

▼M1

2.  
Odchylně od čl. 3 odst. 1 písm. e) mohou příslušné orgány členských států povolit dovoz, nákup či převod uhlí za předpokladu, že příslušné orgány členských států stanovily na základě věrohodných informací, že zásilka nepochází z KLDR, byla přes území KLDR převážena výhradně za účelem vývozu z přístavu Rajin (Rason), vyvážející stát tyto transakce předem oznámil Výboru pro sankce a tyto transakce nesouvisejí s vytvářením příjmu pro jaderný program KLDR či její program balistických raket nebo jiné činnosti zakázané rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016), č. 2321 (2016), č. 2356 (2017) nebo č. 2371 (2017) nebo tímto nařízením.

▼B

3.  
Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1 a 2.

Článek 5

1.  

Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět či vyvážet do KLDR veškeré věci, s výjimkou potravin nebo léčivých přípravků, pokud je vývozci známo nebo má oprávněné důvody se domnívat:

a) 

že jsou tyto věci určeny přímo nebo nepřímo pro ozbrojené síly KLDR, nebo

b) 

že vývoz takových věcí by mohl podpořit nebo zvýšit operační schopnosti ozbrojených sil jiného státu než KLDR.

2.  
Zakazuje se dovážet, nakupovat nebo přepravovat z KLDR věci uvedené v odstavci 1, pokud je vývozci nebo přepravci známo nebo má oprávněné důvody se domnívat, že je splněn jeden z důvodů uvedených v písmenech a) nebo b) odstavce 1.

Článek 6

1.  

Odchylně od článku 5 mohou příslušné orgány členských států povolit prodej, dodávky, převod nebo vývoz věci do KLDR, nebo dovoz, nákup nebo přepravu věci z KLDR, pokud:

a) 

tato věc nesouvisí s výrobou, vývojem, údržbou nebo použitím vojenského materiálu, či s rozvojem vojenského personálu nebo péčí o něj, a příslušný orgán určil, že tato věc přímo nepřispěje k rozvoji operačních schopností ozbrojených sil KLDR nebo k vývozům, jež podpoří nebo zvýší operační schopnosti ozbrojených sil jiné třetí země než KLDR;

b) 

Výbor pro sankce stanovil, že konkrétní dodávka, prodej či převod nejsou v rozporu s cíli rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016) nebo č. 2321 (2016); nebo

c) 

příslušný orgán členského státu nabyl jistoty, že příslušná činnost sleduje výhradně humanitární účely nebo účely obživy, které nebudou využity osobami, subjekty nebo orgány KLDR k vytváření příjmů, a nesouvisí s žádnou z činností zakázaných rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016) nebo č. 2321 (2016), za předpokladu, že členský stát o svém rozhodnutí předem informuje Výbor pro sankce, přičemž mu sdělí opatření přijatá s cílem zabránit zneužití dané věci k jakémukoli zakázanému účelu.

2.  
Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o svém záměru udělit povolení podle tohoto článku alespoň jeden týden před jeho udělením.

Článek 7

1.  

Zakazuje se:

a) 

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc a zprostředkovatelské služby související se zbožím nebo technologiemi, které jsou uvedeny na Společném vojenském seznamu EU nebo v příloze II, a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním zboží uvedeného na Společném vojenském seznamu EU nebo v příloze II všem fyzickým či právnickým osobám nebo subjektům v KLDR nebo pro používání v KLDR;

b) 

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc související se zbožím a technologiemi, které jsou uvedeny na Společném vojenském seznamu EU nebo v příloze II, zejména včetně dotací, půjček a pojištění vývozních úvěrů, jakož i pojištění a zajištění, určené pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz těchto věcí nebo pro jakékoli poskytování související technické pomoci fyzickým či právnickým osobám, subjektům nebo orgánům v KLDR anebo pro použití v KLDR;

c) 

přímo či nepřímo přijímat technickou pomoc související se zbožím nebo technologiemi, které jsou uvedeny na Společném vojenském seznamu EU nebo v příloze II, a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním zboží uvedeného na Společném vojenském seznamu EU nebo v příloze II od všech fyzických či právnických osob, subjektů nebo orgánů v KLDR anebo pro použití v KLDR;

d) 

přímo či nepřímo přijímat financování nebo finanční pomoc související se zbožím a technologiemi, které jsou uvedeny na Společném vojenském seznamu EU nebo v příloze II, zejména včetně dotací, půjček a pojištění vývozních úvěrů, pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz zboží tohoto typu nebo pro jakékoli poskytování související technické pomoci od všech fyzických či právnických osob, subjektů nebo orgánů v KLDR anebo pro použití v KLDR.

2.  
Zákazy uvedené v odstavci 1 se nevztahují na nebojová vozidla vyrobená za použití materiálů, jež poskytují balistickou ochranu, nebo těmito materiály vybavená, která jsou určena pouze pro ochranu personálu Unie a jejích členských států v KLDR.

Článek 8

1.  
Odchylně od čl. 3 odst. 1 a čl. 7 odst. 1 mohou příslušné orgány členských států za podmínek, které považují za vhodné, povolit přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a technologie, včetně programového vybavení, uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. a) a b) nebo pomoc či zprostředkovatelské služby uvedené v čl. 7 odst. 1 za předpokladu, že toto zboží a technologie, pomoc nebo zprostředkovatelské služby jsou určeny pro potravinovou pomoc, pomoc v zemědělství nebo zdravotnictví nebo jiné humanitární účely.
2.  
Odchylně od čl. 3 odst. 1 písm. a) a čl. 7 odst. 1 písm. a) a b) mohou příslušné orgány členských států povolit transakce uvedené ve zmíněných ustanoveních za podmínek, které považují za vhodné, a pokud byla žádost schválena Radou bezpečnosti OSN.
3.  
Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každé žádosti, kterou předložil ke schválení Radě bezpečnosti OSN podle odstavce 3.
4.  
Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o povoleních udělených na základě tohoto článku do čtyř týdnů od jejich udělení.

Článek 9

1.  
Kromě povinností poskytnout příslušným celním orgánům před vstupem a výstupem informace, jak je stanoveno v příslušných ustanoveních o vstupních a výstupních souhrnných celních prohlášeních a o celních prohlášeních v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ( 10 ), nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ( 11 ) a prováděcím nařízení Komise (EU) 2015/2447 ( 12 ), musí osoba poskytující informace uvedené v odstavci 2 předložit prohlášení o tom, zda se na zboží vztahuje Společný vojenský seznam EU nebo toto nařízení, a v případě, že je pro vývoz tohoto zboží vyžadována vývozní licence, uvést údaje o zboží a technologiích, na něž se udělená vývozní licence vztahuje.
2.  
Požadované dodatečné informace se předloží za použití elektronického celního prohlášení nebo, pokud takové prohlášení neexistuje, případně jiného elektronického nebo písemného formuláře.

Článek 10

1.  

Zakazuje se:

a) 

přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet do KLDR luxusní zboží uvedené v příloze VIII;

b) 

přímo či nepřímo dovážet, nakupovat nebo převádět z KLDR luxusní zboží uvedené v příloze VIII, ať již pochází z KLDR, či nikoli.

2.  
Zákaz stanovený v odst. 1 písm. b) se nevztahuje na osobní potřeby cestujících osob nebo na zboží neobchodní povahy určené k osobnímu užití cestujícími osobami obsažené v jejich zavazadlech.
3.  
Zákazy stanovené v odstavci 1 se nevztahují na zboží nezbytné pro služební účely diplomatických misí či konzulárních úřadů členských států v KLDR nebo mezinárodních organizací požívajících výsad podle mezinárodního práva nebo pro osobní potřeby jejich pracovníků.
4.  
Příslušné orgány členských států mohou za podmínek, které považují za vhodné, povolit transakci, jedná-li se o zboží uvedené v bodě 17 přílohy VIII, pokud je zboží určeno pro humanitární účely.

Článek 11

Zakazuje se:

a) 

přímo nebo nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zlato, drahé kovy a diamanty uvedené v příloze IX bez ohledu na to, zda pocházejí z Unie či nikoli, vládě KLDR, jejím veřejným orgánům, podnikům a institucím, centrální bance KLDR, jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu jednajícímu jejich jménem nebo podle jejich pokynů nebo jakémukoli subjektu či orgánu, který je jimi vlastněn či ovládán;

b) 

přímo nebo nepřímo dovážet, nakupovat či přepravovat zlato, drahé kovy a diamanty uvedené v příloze IX bez ohledu na to, zda pocházejí z KLDR či nikoli, od vlády KLDR, jejích veřejných orgánů, podniků a institucí, centrální banky KLDR a jakékoli osoby, subjektu nebo orgánu jednajícího jejich jménem nebo podle jejich pokynů nebo od jakéhokoli subjektu či orgánu, který je jimi vlastněn či ovládán;

c) 

přímo nebo nepřímo poskytovat technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby, financování nebo finanční pomoc související se zbožím uvedeným v písmenech a) a b) vládě KLDR, jejím veřejným orgánům, podnikům a institucím, centrální bance KLDR a jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu jednajícímu jejich jménem nebo podle jejich pokynů nebo jakémukoli subjektu či orgánu, který je jimi vlastněn či ovládán.

Článek 12

Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet nově vytištěné nebo nevydané bankovky KLDR a nově vyražené nebo nevydané mince centrální bance KLDR či v její prospěch.

Článek 13

Zakazuje se přímo či nepřímo dovážet, nakupovat nebo převádět z KLDR sochy uvedené v příloze X, ať již pocházejí z KLDR či nikoli.

Článek 14

Odchylně od zákazu uvedeného v článku 13 mohou příslušné orgány členských států dovoz, nákup nebo převod povolit, pokud dotčený členský stát získal předem na základě individuálního posouzení schválení Výboru pro sankce.

Článek 15

Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet do KLDR vrtulníky a plavidla uvedené v příloze XI.

Článek 16

Odchylně od zákazu uvedeného v článku 15 mohou příslušné orgány členských států takový prodej, dodávku, převod nebo vývoz povolit, pokud tento členský stát získal předem na základě individuálního posouzení schválení Výboru pro sankce.

▼M11

Článek 16a

1.  
Zakazuje se přímo či nepřímo dovážet, nakupovat nebo převádět z KLDR potraviny z mořských zdrojů, včetně ryb a korýšů, měkkýšů a jiných vodních bezobratlých ve všech formách, uvedené v příloze XIa, ať již pocházejí z KLDR, či nikoli.
2.  
Zakazuje se přímo či nepřímo nakupovat nebo převádět z KLDR rybolovná práva.

▼M1

Článek 16b

Zakazuje se přímo či nepřímo dovážet, nakupovat nebo převádět z KLDR olovo a olověnou rudu uvedené v příloze XIb, ať již pocházejí z KLDR, či nikoli.

▼M3

Článek 16c

Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet do KLDR kondenzáty zemního plynu a zkapalněné formy zemního plynu uvedené v příloze XIc.

▼M11

Článek 16d

Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet do KLDR veškeré rafinované ropné produkty uvedené v příloze XId, ať již pocházejí z Unie, či nikoli.

Článek 16e

1.  

Odchylně od článku 16d mohou příslušné orgány členských států povolit transakce s rafinovanými ropnými produkty, které jsou určeny výhradně pro humanitární účely, za předpokladu, že jsou splněny všechny tyto podmínky:

a) 

na daných transakcích se nepodílejí osoby ani subjekty, které jsou spojeny s jaderným programem nebo programem balistických raket KLDR nebo dalšími činnostmi zakázanými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) nebo 2397 (2017), včetně osob, subjektů a orgánů uvedených v přílohách XIII, XV, XVI a XVII;

b) 

daná transakce nesouvisí s vytvářením příjmu pro jaderný program nebo program balistických raket KLDR ani jiné činnosti zakázané rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) nebo 2397 (2017);

c) 

Výbor pro sankce neoznámil členským státům, že bylo dosaženo 90 % souhrnného ročního limitu, a

d) 

dotčený členský stát každých 30 dní Výboru pro sankce oznamuje množství vývozu a informace o všech stranách transakce.

2.  
Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.

Článek 16f

Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet do KLDR surovou ropu uvedenou v příloze XIe, ať již pochází z Unie, či nikoli.

▼M4

Článek 16g

▼M11

1.  

Odchylně od článku 16f mohou příslušné orgány členských států povolit transakce se surovou ropou za předpokladu, že jsou splněny všechny tyto podmínky:

a) 

příslušný orgán členského státu určil, že je transakce určena výhradně pro humanitární účely, a

b) 

členský stát získal předem na základě individuálního posouzení schválení Výboru pro sankce v souladu s bodem 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2397 (2017).

▼M4

2.  
Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.

▼M3

Článek 16h

Zakazuje se přímo či nepřímo dovážet, nakupovat nebo převádět z KLDR textilní výrobky uvedené v příloze XIf, ať již pocházejí z KLDR, či nikoli.

Článek 16i

1.  
Odchylně od článku 16h mohou příslušné orgány členských států dovoz, nákup nebo převod textilních výrobků povolit, pokud tento členský stát získal předem na základě individuálního posouzení schválení Výboru pro sankce.
2.  

Odchylně od článku 16h mohou příslušné orgány členských států dovoz, nákup nebo převod textilních výrobků nejpozději 10. prosince 2017 povolit za předpokladu, že:

a) 

tento dovoz, nákup nebo převod má proběhnout na základě písemné smlouvy, která vstoupila v platnost před 11. zářím 2017, a

b) 

dotčený členský stát nejpozději 24. ledna 2018 oznámí Výboru pro sankce podrobnosti o tomto dovozu, nákupu nebo převodu.

3.  
Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavců 1 a 2.

▼M11

Článek 16j

Zakazuje se přímo či nepřímo dovážet, nakupovat nebo převádět z KLDR potravinářské a zemědělské výrobky uvedené v příloze XIg, ať již pocházejí z KLDR, či nikoli.

Článek 16k

Zakazuje se přímo či nepřímo dovážet, nakupovat nebo převádět z KLDR stroje a elektrické přístroje uvedené v příloze XIh, ať již pocházejí z KLDR, či nikoli.

Článek 16l

Zakazuje se přímo či nepřímo dovážet, nakupovat nebo převádět z KLDR zeminu a kameny, včetně magnezitu a magnézie, uvedené v příloze XIi, ať již pocházejí z KLDR, či nikoli.

Článek 16m

Zakazuje se přímo či nepřímo dovážet, nakupovat nebo převádět z KLDR dřevo uvedené v příloze XIj, ať již pochází z KLDR, či nikoli.

Článek 16n

Zakazuje se přímo či nepřímo dovážet, nakupovat nebo převádět z KLDR plavidla uvedená v příloze XIk, ať již pocházejí z KLDR, či nikoli.

Článek 16o

1.  

Odchylně od článků 16j, 16k, 16l, 16m a 16n mohou příslušné orgány členských států povolit dovoz, nákup nebo převod věcí uvedených ve zmíněných článcích nejpozději 21. ledna 2018 za předpokladu, že:

a) 

tento dovoz, nákup nebo převod má proběhnout na základě písemné smlouvy, která vstoupila v platnost před 22. prosincem 2017, a

b) 

dotčený členský stát nejpozději 5. února 2018 oznámí Výboru pro sankce podrobnosti o tomto dovozu, nákupu nebo převodu.

2.  
Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.

Článek 16p

Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet do KLDR veškeré průmyslové stroje, dopravní prostředky a železo, ocel a jiné kovy uvedené v části A přílohy XIl, ať již pocházejí z Unie, či nikoli.

Článek 16q

1.  
Příslušné orgány členských států mohou povolit vývoz částí a součástí nezbytných pro bezpečný provoz civilního osobního letadla KLDR, které patří mezi modely a typy letadel uvedené v části B přílohy XIl.
2.  
Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.

▼BKAPITOLA III

Omezení některých podnikatelských činností

Článek 17

1.  

Zakazuje se na území Unie přijmout nebo schválit investice do jakékoli obchodní činnosti, pokud jsou tyto investice prováděny:

a) 

fyzickými či právnickými osobami, subjekty nebo orgány vlády KLDR;

b) 

Stranou pracujících Koreje;

c) 

státními příslušníky KLDR;

d) 

právnickými osobami, subjekty nebo orgány registrovanými nebo zřízenými podle práva KLDR;

e) 

fyzickými či právnickými osobami, subjekty nebo orgány jednajícími jménem nebo podle pokynů osob, subjektů nebo orgánů uvedených v písmenech a) až d) a

f) 

fyzickými či právnickými osobami, subjekty nebo orgány vlastněnými nebo ovládanými osobami, subjekty nebo orgány uvedenými v písmenech a) až d).

2.  

Zakazuje se:

▼M4

a) 

zřídit, spravovat nebo provozovat společný podnik nebo družstevní subjekt s jakoukoli fyzickou či právnickou osobou, subjektem nebo orgánem uvedenými v odstavci 1 nebo se sídlem v KLDR, nebo nabýt. zachovat nebo rozšířit vlastnický podíl v právnické osobě, subjektu nebo orgánu uvedeném v odstavci 1 nebo se sídlem v KLDR, nebo účast na činnostech či aktivech v KLDR;

▼B

b) 

poskytnout finanční prostředky nebo finanční podporu jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu uvedeným v odst. 1 písm. d) až f) nebo pro podložené účely financování takové fyzické či právnické osoby, subjektu nebo orgánu;

c) 

poskytnout investiční služby přímo či nepřímo související s činnostmi uvedenými v písmenech a) a b) tohoto odstavce a

d) 

přímá či nepřímá účast ve společných podnicích nebo jakýchkoli jiných formách podnikání se subjekty uvedenými v příloze XIII, jakož i s fyzickými či právnickými osobami či subjekty nebo orgány, které jednají v jejich zájmu nebo jejich jménem nebo podle jejich pokynů.

▼M3

3.  
Stávající společné podniky nebo družstevní subjekty uvedené v odst. 2 písm. a) se uzavřou do 9. ledna 2018 nebo do 120 dnů ode dne, kdy Výbor pro sakce zamítl žádost o schválení.

▼M4

Článek 17a

1.  
Odchylně od zákazu uvedeného v čl. 17 odst. 2 písm. a) mohou příslušné orgány členských států takové činnosti povolit, zejména ty, které se týkají společných podniků nebo družstevních subjektů, jež jsou nekomerční a neziskové projekty veřejné infrastruktury, pokud tento členský stát získal předem na základě individuálního posouzení schválení Výboru pro sankce.
2.  
Odchylně od zákazu uvedeného v čl. 17 odst. 2 písm. a), pokud se netýkají společných podniků nebo družstevních subjektů, mohou příslušné orgány členských států takové činnosti povolit, pokud tento členský stát určil, že jsou určeny k humanitárním účelům, a za předpokladu, že nejsou v oblasti těžebního, rafinérského, chemického, hutnického a kovodělného nebo leteckého a zbrojního průmyslu.

Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavců 1 a 2.

▼M3

Článek 17b

Odchylně od čl. 17 odst. 3 mohou příslušné orgány členských států povolit, aby takový společný podnik nebo družstevní subjekt pokračoval v provozu, pokud členský stát získal předem na základě individuálního posouzení schválení Výboru pro sankce.

▼B

Článek 18

1.  

Zakazuje se:

a) 

přímo či nepřímo poskytovat jakékoli služby související s těžbou nebo jakékoli služby související s výrobou v chemickém, těžařském a rafinérském průmyslu uvedené v příloze XII části a fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům v KLDR anebo pro použití v KLDR a

b) 

přímo či nepřímo poskytovat počítačové a související služby uvedené v příloze XII části B fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům v KLDR anebo pro použití v KLDR.

2.  
Zákaz podle odst. 1 písm. b) se nepoužije na počítačové a související služby, jsou-li tyto služby určeny k použití výhradně pro služební účely diplomatických misí nebo konzulárních úřadů nebo mezinárodních organizací požívajících v KLDR výsad podle mezinárodního práva.
3.  
Zákaz podle odst. 1 písm. b) se nepoužije na poskytování počítačových a souvisejících služeb veřejnými orgány nebo právnickými osobami, subjekty nebo orgány, které jsou financovány z veřejných zdrojů Unie nebo členských států, aby tyto služby poskytovaly pro rozvojové účely, které přímo řeší potřeby civilního obyvatelstva nebo podporují denuklearizaci.

Článek 19

1.  
Odchylně od čl. 18 odst. 1 písm. a) mohou příslušné orgány členských států povolit poskytování služeb souvisejících s těžbou a poskytování služeb souvisejících s výrobou v chemickém, těžebním a rafinérském průmyslu, jsou-li tyto služby určeny k použití výhradně pro rozvojové účely, které přímo řeší potřeby civilního obyvatelstva nebo podporují denuklearizaci.
2.  
V případech, na které se nevztahuje čl. 18 odst. 3, a odchylně od čl. 18 odst. 1 písm. b) mohou příslušné orgány členských států povolit poskytování počítačových a souvisejících služeb, jsou-li tyto služby určeny k použití výhradně pro rozvojové účely, které přímo řeší potřeby civilního obyvatelstva nebo podporují denuklearizaci.

Článek 20

1.  

Zakazuje se:

a) 

přímo či nepřímo pronajímat nebo jinak zpřístupňovat nemovitosti osobám, subjektům nebo orgánům vlády KLDR pro jiný účel než diplomatické nebo konzulární činnosti podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích z roku 1961 a Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích z roku 1963;

b) 

pronajímat si nemovitosti od osob, subjektů či orgánů vlády KLDR a

c) 

podílet se na jakékoli činnosti související s využíváním nemovitostí, které vlastní, pronajímají nebo jsou jinak oprávněny využívat osoby, subjekty či orgány vlády KLDR, s výjimkou poskytování zboží a služeb, které:

i) 

jsou nezbytné pro fungování diplomatických misí nebo konzulárních úřadů podle Vídeňské úmluvy z roku 1961 a Vídeňské úmluvy z roku 1963 a

ii) 

nemohou být použity přímo či nepřímo k vytváření příjmu nebo zisku pro vládu KLDR.

2.  
Pro účely tohoto článku se „nemovitostí“ rozumějí pozemky, budovy a jejich části nacházející se mimo území KLDR.KAPITOLA IV

Omezení převodů finančních prostředků a finančních služeb

Článek 21

▼M1

1.  
Zakazují se převody finančních prostředků, včetně clearingu finančních prostředků, do KLDR a z KLDR.

▼B

2.  

Úvěrovým a finančním institucím se zakazuje zahajovat jakékoli transakce, pokračovat v nich nebo se jich účastnit:

a) 

s úvěrovými a finančními institucemi se sídlem v KLDR;

b) 

s pobočkami nebo dceřinými společnostmi úvěrových a finančních institucí se sídlem v KLDR, na něž se vztahuje článek 1;

c) 

s pobočkami nebo dceřinými společnostmi úvěrových a finančních institucí se sídlem v KLDR, na něž se vztahuje článek 1;

d) 

s úvěrovými a finančními institucemi, které nemají sídlo v KLDR, na které se vztahuje článek 1 a které jsou ovládány osobami, subjekty nebo orgány se sídlem v KLDR;

e) 

s úvěrovými a finančními institucemi, které nemají sídlo v KLDR nebo se na ně nevztahuje článek 1, avšak jsou ovládány osobami, subjekty nebo orgány se sídlem v KLDR.

3.  
Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na převody finančních prostředků nebo transakce, které jsou nezbytné pro služební účely diplomatických misí nebo konzulárních úřadů členských států v KLDR nebo mezinárodních organizací požívajících v KLDR výsad podle mezinárodního práva.

▼M4

4.  

Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na žádnou z těchto transakcí, jestliže zahrnují převod finančních prostředků v hodnotě nižší nebo rovné 15 000 EUR nebo ekvivalentní:

a) 

transakce, jež se týkají potravin, zdravotní péče či zdravotnického vybavení nebo jsou určeny pro zemědělské či humanitární účely;

b) 

transakce, jež se týkají uplatňování výjimek stanovených v tomto nařízení;

c) 

transakce spojené s konkrétní obchodní smlouvou, která není zakázána podle tohoto nařízení;

d) 

transakce nutné výlučně k provádění projektů financovaných Unií nebo jejími členskými státy pro rozvojové účely v přímé reakci na potřeby civilního obyvatelstva nebo v rámci prosazování denuklearizace; a

e) 

transakce v souvislosti s diplomatickou nebo konzulární misí či mezinárodní organizací požívající výsad podle mezinárodního práva, pokud mají být tyto transakce použity pro služební účely diplomatické nebo konzulární mise či mezinárodní organizace.

▼M4

5.  
Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na transakce, jež se týkají osobních remitencí, jestliže zahrnují převod finančních prostředků v hodnotě nižší nebo rovné 5 000 EUR nebo ekvivalentní.

▼B

Článek 22

▼M4

1.  

Odchylně od zákazů stanovených v čl. 21 odst. 1 a 2 mohou příslušné orgány členských států povolit:

a) 

transakce uvedené v čl. 21 odst. 4 písm. a) až e), jejichž hodnota je vyšší než 15 000 EUR nebo ekvivalentní, a

b) 

transakce uvedené v čl. 21 odst. 5, jejichž hodnota je vyšší než 5 000 EUR nebo ekvivalentní.

2.  

Požadavek na povolení uvedený v odstavci 1 se použije bez ohledu na to, zda se převod finančních prostředků uskutečňuje v rámci jedné operace nebo v rámci několika zjevně spolu souvisejících operací. Pro účely tohoto nařízení zahrnují „zjevně spolu související operace“:

a) 

řadu následných převodů od téže finanční nebo úvěrové instituce, na kterou se vztahuje čl. 21 odst. 2, či pro tuto instituci, nebo od téže osoby, subjektu nebo orgánu KLDR či téže osobě, subjektu nebo orgánu KLDR, které se uskutečňují v souvislosti s jedinou povinností převést finanční prostředky, přičemž každý jednotlivý převod nepřevyšuje hodnotu 15 000 EUR u transakcí uvedených v čl. 21 odst. 4 nebo 5 000 EUR u transakcí uvedených v čl. 21 odst. 5, ale souhrn převodů splňuje kritéria pro povolení, a

b) 

řetězec převodů zahrnující různé poskytovatele platebních služeb nebo fyzické či právnické osoby, který souvisí s jedinou povinností provést převod finančních prostředků.

▼B

3.  
Členské státy uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.
4.  
Odchylně od zákazů uvedených v čl. 21 odst. 1 a 2 mohou příslušné orgány členských států povolit transakce týkající se plateb k uspokojení pohledávek vůči KLDR, jejím státním příslušníkům nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům založeným nebo zřízeným podle práva KLDR a transakce podobné povahy, které nepřispívají k činnostem zakázaným podle tohoto nařízení, a to případ od případu a pokud dotčený členský stát oznámil ostatním členským státům a Komisi alespoň deset dnů předem svůj záměr udělit povolení.

Článek 23

▼M1

1.  

Úvěrové a finanční instituce při výkonu svých činností, včetně clearingu finančních prostředků, s úvěrovými a finančními institucemi uvedenými v čl. 21 odst. 2:

▼B

a) 

uplatňují hloubkovou kontrolu klienta stanovenou články 13 a 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ( 13 );

b) 

zajistí soulad s postupy pro předcházení praní peněz a boj proti financování terorismu stanovenými podle směrnice (EU) 2015/849 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 ( 14 );

c) 

vyžadují, aby byly poskytovány informace o plátcích i informace o příjemcích doprovázející převody finančních prostředků, jak požaduje nařízení (EU) 2015/847, a odmítnou transakci provést, pokud některé z těchto informací chybí nebo jsou neúplné;

d) 

uchovávají záznamy o transakcích v souladu s čl. 40 písm. b) směrnice (EU) 2015/849;

e) 

pokud existují dostatečné důvody k podezření, že finanční prostředky by mohly přispívat k rozvoji programů nebo činností KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení („financování šíření jaderných zbraní“), neprodleně uvědomí příslušnou finanční zpravodajskou jednotku, jak je definována ve směrnici (EU) 2015/849, nebo jakýkoli jiný příslušný orgán určený dotčeným členským státem, aniž je dotčen čl. 7 odst. 1 nebo článek 33 tohoto nařízení;

f) 

neprodleně oznámí veškeré podezřelé transakce, včetně pokusů o ně;

g) 

zdrží se provádění transakcí, u nichž mají důvodné podezření, že by mohly souviset s financováním šíření jaderných zbraní, dokud nedokončily nezbytné úkony v souladu s písmenem e) a nesplní veškeré pokyny od příslušné finanční zpravodajské jednotky nebo příslušného orgánu.

2.  
Pro účely odstavce 1 útvar finančního zpravodajství nebo jakýkoli jiný příslušný orgán sloužící jako vnitrostátní středisko pro hlášení a analýzu podezřelých transakcí dostává zprávy týkající se možného financování šíření jaderných zbraní a musí mít včasný, přímý nebo nepřímý přístup k informacím z oblasti finanční a správní a z oblasti vymáhání práva, které potřebují pro řádné plnění svých úkolů, včetně analýz oznámení o podezřelých transakcích.

Článek 24

Úvěrovým a finančním institucím se zakazuje:

a) 

otevřít bankovní účet u úvěrové nebo finanční instituce uvedené v čl. 21 odst. 2;

b) 

navazovat korespondenční bankovní vztahy s úvěrovými nebo finančními institucemi uvedenými v čl. 21 odst. 2;

c) 

otevírat zastoupení v KLDR nebo zřizovat nové pobočky nebo dceřiné společnosti v KLDR a

d) 

zřizovat společné podniky s úvěrovými nebo finančními institucemi uvedenými v čl. 21 odst. 2, nebo v nich nabývat majetkovou účast.

Článek 25

1.  
Odchylně od zákazů uvedených v čl. 24 písm. b) a d) mohou příslušné orgány členských států povolit transakce, jestliže byly předem povoleny Výborem pro sankce.
2.  
Dotčený členský stát neprodleně uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení podle odstavce 1.

Článek 26

V souladu s požadavky rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) musí úvěrové a finanční instituce nejpozději dne 31. května 2016:

a) 

zrušit veškeré účty u úvěrových nebo finančních institucí uvedených v čl. 21 odst. 2;

b) 

ukončit veškeré korespondenční bankovní vztahy s úvěrovými nebo finančními institucemi uvedenými v čl. 21 odst. 2;

c) 

uzavřít zastoupení, pobočky a dceřiné společnosti v KLDR;

d) 

ukončit společné podniky s úvěrovými nebo finančními institucemi uvedenými v čl. 21 odst. 2 a

e) 

vzdát se veškeré majetkové účasti v úvěrových nebo finančních institucích uvedených v čl. 21 odst. 2.

Článek 27

1.  
Odchylně od čl. 26 písm. a) a c) mohou příslušné orgány členských států povolit pokračování činnosti v případě některých zastoupení, dceřiných společností nebo účtů, pokud Výbor pro sankce na základě individuálního posouzení stanovil, že tato zastoupení, dceřiné společnosti nebo účty jsou nezbytné pro poskytování humanitárních činností, nebo činností diplomatických misí v KLDR nebo činností Organizace spojených národů nebo jejích specializovaných agentur či souvisejících organizací nebo pro jakékoli jiné účely v souladu s cíli rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016), č. 2321 (2016) nebo č. 2371 (2017).
2.  
Dotčený členský stát neprodleně uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.

Článek 28

1.  
Úvěrovým a finančním institucím se zakazuje otevírat účty pro diplomatické mise či konzulární úřady KLDR a jejich severokorejské členy.
2.  
Úvěrové a finanční instituce nejpozději dne 11. dubna 2017 zruší veškeré účty, jejichž majiteli jsou nebo které ovládají diplomatické mise či konzulární úřady KLDR a jejich severokorejští členové.

Článek 29

1.  
Odchylně od čl. 28 odst. 1 mohou příslušné orgány členských států na žádost severokorejské diplomatické mise, konzulárního úřadu nebo jednoho z jejich členů povolit otevření jednoho účtu pro každou diplomatickou misi, konzulární úřad a člena, pokud jsou tato mise, úřad nebo člen v daném členském státě akreditováni.
2.  

Odchylně od čl. 28 odst. 2 mohou příslušné orgány členských států na žádost severokorejské diplomatické mise, úřadu nebo člena povolit, aby určitý účet zůstal otevřen, jestliže příslušný členský stát stanovil, že:

i) 

daná mise, úřad nebo jejich člen jsou v tomto členském státě akreditováni a

ii) 

daná mise, úřad nebo jejich člen nejsou v tomto členském státě majiteli žádného jiného účtu.

V případě, že mise či úřad KLDR nebo jejich severokorejský člen je majitelem více než jednoho účtu v daném členském státě, může tato mise, úřad nebo člen uvést, který účet má být zachován.

3.  
S výhradou příslušných pravidel Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích z roku 1961 a Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích z roku 1963 členské státy oznámí ostatním členským státům a Komisi nejpozději dne 13. března 2017 jména a identifikační údaje všech severokorejských členů diplomatické mise a konzulárního úřadu akreditovaných pro daný členský stát a do jednoho týdne je informují o následných změnách.
4.  
Příslušné orgány členských států mohou informovat úvěrové a finanční instituce v tomto členském státě o totožnosti kterékoli severokorejského člena diplomatické mise nebo konzulárního úřadu akreditovaného v tomto nebo jiném členském státě.
5.  
Příslušné členské státy uvědomí ostatní členské státy a Komisi o veškerých povoleních udělených podle odstavců 1 a 2.

Článek 30

Zakazuje se:

a) 

povolovat, aby bylo v Unii zřízeno zastoupení, pobočka nebo dceřiná společnost úvěrové nebo finanční instituce uvedené v čl. 21 odst. 2;

b) 

uzavírat dohody pro úvěrovou nebo finanční instituci uvedenou v čl. 21 odst. 2 nebo jejím jménem, jejichž cílem je zřízení zastoupení, pobočky nebo dceřiné společnosti v Unii;

c) 

udělovat povolení k zahájení a výkonu činnosti úvěrové instituce nebo k jakékoli jiné podnikatelské činnosti podléhající předchozímu povolení prováděné zastoupením, pobočkou nebo dceřinou společností úvěrové nebo finanční instituce uvedené v čl. 21 odst. 2 za předpokladu, že činnost zastoupení, pobočky nebo dceřiné společnosti nebyla zahájena před 19. únorem 2013;

d) 

nabývat nebo zvyšovat účast nebo nabývat jakýkoli jiný vlastnický podíl v úvěrové nebo finanční instituci, na kterou se vztahuje článek 1, ze strany jakékoli úvěrové nebo finanční instituce uvedené v čl. 21 odst. 2, a

e) 

provozovat činnost nebo napomáhat činnosti zastoupení, pobočky nebo dceřiné společnosti úvěrové nebo finanční instituce uvedené v čl. 21 odst. 2.

Článek 31

Zakazuje se:

a) 

přímý či nepřímý prodej nebo nákup státních nebo příslušnými veřejnými orgány zaručených dluhopisů emitovaných po dni 19. února 2013 ve vztahu k některému z těchto subjektů:

i) 

KLDR nebo její vláda a její veřejné orgány, podniky a instituce;

ii) 

centrální banka KLDR;

iii) 

úvěrové nebo finanční instituce uvedené v čl. 21 odst. 2;

iv) 

fyzická či právnická osoba, subjekt či orgán jednající jménem nebo podle pokynů právnické osoby, subjektu či orgánu uvedeného v bodě i) nebo ii);

v) 

právnická osoba, subjekt či orgán, které jsou vlastněny nebo ovládány osobou, subjektem či orgánem uvedeným v bodě i), ii) nebo iii);

b) 

poskytovat osobě, subjektu či orgánu uvedeným v písmeni a) zprostředkovatelské služby týkající se státních nebo veřejnými orgány zaručených dluhopisů emitovaných po dni 19. února 2013;

c) 

napomáhat osobě, subjektu či orgánu uvedeným v písmeni a) při emisi státních nebo příslušnými veřejnými orgány zaručených dluhopisů, a to poskytováním zprostředkovatelských služeb, reklamy nebo jiných služeb týkajících se těchto dluhopisů.

Článek 32

Zakazuje se poskytovat financování nebo finanční podporu obchodu s KLDR, včetně udělování vývozních úvěrů, záruk nebo pojištění, fyzickým nebo právnickým osobám, orgánům nebo subjektům zapojeným do takového obchodu.

Článek 33

1.  
Odchylně od článku 32 mohou příslušné orgány členských států finanční podporu obchodu s KLDR povolit, pokud členský stát získal předem na základě individuálního posouzení schválení Výboru pro sankce.
2.  
Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.KAPITOLA V

Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů

Článek 34

1.  
Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří osobám, subjektům a orgánům uvedeným v přílohách XIII, XV, XVI a XVII nebo které jsou jimi vlastněny, drženy či ovládány.

▼M3

2.  
Zabavují se veškerá plavidla uvedená v příloze XIV, pokud tak rozhodl Výbor pro sankce.

▼B

3.  
Fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným na seznamech v přílohách XIII, XV, XVI a XVII nebo v jejich prospěch nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje.

▼M3

4.  
Příloha XIII zahrnuje osoby, subjekty a orgány, které v souladu s bodem 8 písm. d) rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006) a bodem 8 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2094 (2013) označil Výbor pro sankce nebo Rada bezpečnosti OSN.

Příloha XIV zahrnuje plavidla, která v souladu s bodem 12 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2321 (2016) a bodem 8 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2375 (2017) označil Výbor pro sankce.

Příloha XV zahrnuje osoby, subjekty a orgány, které nejsou uvedeny v příloze XIII a XIV a které v souladu s čl. 27 odst. 1 písm. b) rozhodnutí (SZBP) 2016/849 nebo jakýmkoli pozdějším rovnocenným ustanovením Rada označila za osoby, subjekty a orgány, které:

a) 

jsou odpovědné, a to i podporou či prosazováním, za programy KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení, nebo osoby, subjekty nebo orgány, které jednají jejich jménem nebo na jejich příkaz, nebo osoby, subjekty nebo orgány, které jsou jimi vlastněny nebo ovládány, a to i nedovolenými prostředky;

b) 

jsou ve vztahu k jakýmkoli finančním prostředkům nebo jiným aktivům či hospodářským zdrojům, které by mohly přispět k rozvoji programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení, poskytují finanční služby či provádějí převody do Unie, přes její území či z ní nebo poskytují finanční služby či provádějí převody, do nichž jsou zapojeni státní příslušníci členských států nebo subjekty založené podle jejich práva nebo osoby či finanční instituce nacházející se na území Unie, a dále osoby, subjekty nebo orgány, které jednají jejich jménem nebo na jejich příkaz, nebo osoby, subjekty nebo orgány, které jsou jimi vlastněny nebo ovládány, nebo

c) 

jsou zapojeny, a to i prostřednictvím poskytování finančních služeb, do dodávek zbraní a souvisejících materiálů všech typů nebo předmětů, materiálů, vybavení, zboží a technologie do KLDR nebo z KLDR, které by mohly přispět k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

▼B

5.  
Příloha XVI zahrnuje osoby, subjekty nebo orgány, které nejsou uvedeny v příloze XIII, XIV nebo XV a které pracují jménem osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze XIII, XIV nebo XV nebo na jejich příkaz, nebo osoby napomáhající vyhnutí se sankcím nebo porušující ustanovení tohoto nařízení.
6.  
Příloha XVII obsahuje subjekty nebo orgány vlády KLDR nebo Korejské strany pracujících, osoby, subjekty nebo orgány jednající jejich jménem nebo na jejich pokyny a subjekty nebo orgány, které jsou jimi vlastněny nebo ovládány, jež jsou spojeny s jaderným programem nebo programem balistických raket KLDR nebo s jinými činnostmi zakázanými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016), č. 2321 (2016) nebo č. 2371 (2017) a které nejsou zahrnuty v přílohách XIII, XIV, XV nebo XVI.

▼M11 —————

▼B

►M11  7. ◄   
Zákaz stanovený v odstavcích 1 a 3 – vzhledem k tomu, že se vztahuje na osoby, subjekty nebo orgány uvedené v příloze XVII – se nepoužije v případě, že jsou finanční prostředky a hospodářské zdroje zapotřebí k provádění činností misí KLDR při OSN a jejích specializovaných agenturách a souvisejících organizacích, nebo jiných diplomatických a konzulárních misí KLDR, nebo pokud příslušný orgán členského státu získal předem povolení Výboru pro sankce potvrzující na základě individuálního posouzení, že jsou tyto finanční prostředky, finanční aktiva nebo hospodářské zdroje nezbytné pro poskytování humanitární pomoci, denuklearizaci nebo jakýkoli jiný účel, který je v souladu s cíli rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016).
►M11  8. ◄   
Odstavec 3 nebrání finančním nebo úvěrovým institucím v Unii, aby na zmrazené účty připisovaly finanční prostředky, které byly na účet fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených na seznamu převedeny třetími osobami, pokud takové přírůstky na účtech budou rovněž zmrazeny. Dotyčná finanční nebo úvěrová instituce neprodleně uvědomí o těchto transakcích příslušné orgány.
►M11  9. ◄   

Pokud jsou veškeré tyto úroky, jiné výnosy a platby zmrazeny v souladu s odstavcem 1, nevztahuje se odstavec 3 na připisování na zmrazené účty:

a) 

úroky nebo jiné výnosy z těchto účtů, a

b) 

plateb splatných podle smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, kdy byly osoby, subjekty nebo orgány uvedené v tomto článku označeny.

▼M37

10.  

Odstavce 1 a 3 se nevztahují na zpřístupnění finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nezbytných k zajištění včasného poskytnutí humanitární pomoci nebo k podpoře jiných činností, které podporují základní lidské potřeby, pokud tuto pomoc poskytují nebo jiné činnosti provádějí:

a) 

OSN, včetně jejích programů, fondů a dalších subjektů a orgánů, jakož i její specializované agentury a související organizace;

b) 

mezinárodní organizace;

c) 

humanitární organizace se statusem pozorovatele ve Valném shromáždění OSN a členové těchto humanitárních organizací;

d) 

dvoustranně nebo mnohostranně financované nevládní organizace, které se účastní plánů humanitární reakce OSN, plánů reakce na uprchlíky, jiných výzev OSN nebo humanitárních uskupení koordinovaných Úřadem OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA);

e) 

zaměstnanci, příjemci grantu, dceřiné společnosti nebo prováděcí partneři subjektů uvedených v písmenech a) až d), pokud jednají v těchto funkcích, nebo

f) 

jiní vhodní aktéři, které určil Výbor pro sankce, pokud jde o přílohy XIII, XVI a XVII, a Rada, pokud jde o přílohu XV.

▼B

Článek 35

1.  

Odchylně od článku 34 mohou příslušné orgány členských států povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků či hospodářských zdrojů za podmínek, které považují za vhodné, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a) 

příslušné orgány členských států rozhodnou, že dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou nezbytné pro uspokojení základních potřeb fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů uvedených v přílohách XIII, XV, XVI nebo XVII a členů rodiny závislých na takových fyzických osobách, včetně úhrad za potraviny, nájemného nebo hypotéky, plateb za léky a lékařské ošetření, daní, pojistného a poplatků za veřejné služby a plateb, jež jsou určeny výhradně k těmto účelům:

i) 

úhrada přiměřených honorářů za odborné výkony a náhrada výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb, nebo

ii) 

poplatky nebo náklady na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů a

b) 

pokud se povolení týká osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze XIII, dotčený členský stát oznámil Výboru pro sankce své rozhodnutí a svůj úmysl udělit povolení a Výbor pro sankce proti takovému postupu nevznesl námitky do pěti pracovních dnů po tomto oznámení.

2.  

Odchylně od článku 34 mohou příslušné orgány členských států povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jestliže rozhodnou, že dotyčné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou nutné na mimořádné výdaje, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) 

týká-li se povolení osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze XIII, dotčený členský stát oznámí toto rozhodnutí Výboru pro sankce a tento výbor jej schválí;

b) 

týká-li se povolení osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v přílohách XV, XVI nebo XVII, dotčený členský stát oznámí ostatním členským státům a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení důvody, na jejichž základě se domnívá, že by konkrétní povolení mělo být uděleno.

3.  
Dotčený členský stát neprodleně uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavců 1 a 2.

Článek 36

1.  

Odchylně od článku 34 mohou příslušné orgány členských států povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a) 

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem soudcovského, správního nebo rozhodčího nálezu, který byl vydán přede dnem, kdy byla osoba, subjekt nebo orgán uvedené v článku 34 označeny, nebo se na ně vztahuje před tímto dnem vynesené soudní, správní nebo rozhodčí zástavní právo;

b) 

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení pohledávek zajištěných takovým nálezem nebo uznaných jako platné takovým rozhodnutím o zástavním právu v mezích stanovených platnými právními předpisy, kterými se řídí práva osob uplatňujících takové nároky;

c) 

nález nebo zástavní právo nejsou ve prospěch osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze XIII, XV, XVI nebo XVII;

d) 

uznání nálezu nebo zástavního práva není v rozporu s veřejným pořádkem v daném členském státě;

e) 

dotčený členský stát oznámil nález nebo zástavní právo týkající se osob, subjektů a orgánů uvedených v příloze XIII Výboru pro sankce.

2.  

Odchylně od článku 34, a je-li platba osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze XV, XVI nebo XVII splatná na základě smlouvy nebo dohody, které byly dotčenou osobou, subjektem nebo orgánem uzavřeny přede dnem, kdy byly tyto osoby, subjekty nebo orgány označeny, nebo je splatná na základě závazku, který jim vznikl před uvedeným dnem, mohou příslušné orgány členských států za podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud dotčený příslušný orgán zjistil, že:

a) 

smlouva nesouvisí s žádnou věcí, operací, službou nebo transakcí uvedenou v čl. 3 odst. 1 písm. a), čl. 3 odst. 3 nebo článku 7 a

b) 

platba není přímo nebo nepřímo obdržena osobou, subjektem nebo orgánem uvedenými v příloze XV, XVI nebo XVII.

3.  
Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi alespoň 10 dní před udělením každého povolení podle odstavce 2 o svém rozhodnutí a úmyslu toto povolení udělit.

▼M37

Článek 37

Aniž je dotčen čl. 34 odst. 10, nevztahují se zákazy uvedené v čl. 34 odst. 1 a 3 na finanční prostředky a hospodářské zdroje náležející nebo zpřístupněné bance Foreign Trade Bank nebo společnosti Korean National Insurance Corporation (KNIC), pokud jsou tyto finanční prostředky a hospodářské zdroje určeny výhradně pro služební účely diplomatické nebo konzulární mise v KLDR, nebo na činnosti humanitární pomoci, které jsou prováděny Organizací spojených národů nebo v koordinaci s ní.

▼BKAPITOLA VI

Omezení dopravy

Článek 38

1.  

Náklad, včetně osobních zavazadel a odbavených zavazadel, nacházející se na území Unie nebo přepravovaný přes Unii, včetně nákladu na letištích, v námořních přístavech a svobodných pásmech ve smyslu článků 243 až 249 nařízení (EU) č. 952/2013, podléhá kontrole s cílem zajistit, aby neobsahoval předměty zakázané rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016), č. 2321 (2016) nebo č. 2371 (2017) nebo tímto nařízením, pokud:

a) 

náklad pochází z KLDR;

b) 

náklad je určen pro KLDR;

c) 

náklad byl zprostředkován KLDR nebo jejími státními příslušníky nebo osobami či subjekty jednajícími jejich jménem či na jejich pokyny nebo subjekty, které jsou jimi vlastněny nebo ovládány;

d) 

náklad byl zprostředkován osobami, subjekty nebo orgány uvedenými na seznamu v příloze XIII;

e) 

náklad se přepravuje lodí plující pod vlajkou KLDR nebo letadlem registrovaným v KLDR nebo lodí či letadlem bez státní příslušnosti.

2.  

Jestliže náklad na území Unie nebo přepravovaný přes její území, včetně letišť, námořních přístavů a svobodných pásem, nespadá do oblasti působnosti odstavce 1, podléhá kontrole, pokud existují oprávněné důvody k domněnce, že může obsahovat věci, jejichž prodej, dodávky, převod nebo vývoz jsou tímto nařízením zakázány, a to za těchto okolností:

a) 

náklad pochází z KLDR;

b) 

náklad je určen pro KLDR; nebo

c) 

náklad byl zprostředkován KLDR nebo jejími státními příslušníky nebo osobami či subjekty jednajícími jejich jménem.

3.  
Odstavci 1 a 2 není dotčena nedotknutelnost a ochrana diplomatické a konzulární pošty podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích z roku 1961 a Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích z roku 1963.
4.  
Je zakázáno poskytovat plavidlům KLDR služby spojené se zásobováním palivem či zásobováním lodí nebo jakékoliv jiné služby, mají-li poskytovatelé služeb k dispozici informace, včetně těch, které poskytují příslušné celní orgány na základě informací před příjezdem nebo odjezdem podle čl. 9 odst. 1, které opravňují k domněnce, že tato plavidla přepravují věci, jejichž dodávka, prodej, převod či vývoz je zakázán podle tohoto nařízení, ledaže jsou tyto služby nezbytné pro humanitární účely.

Článek 39

1.  

Zakazuje se poskytovat přístup do přístavů na území Unie každému plavidlu:

a) 

které je vlastněno nebo provozováno KLDR nebo jehož posádka pochází z KLDR;

b) 

které pluje pod vlajkou KLDR;

c) 

pokud existují oprávněné důvody domnívat se, že je, přímo či nepřímo, vlastněno nebo kontrolováno osobou nebo subjektem uvedenými v příloze XIII, XV, XVI nebo XVII;

d) 

pokud existují dostatečné důvody k domněnce, že obsahuje věci, jejichž dodávka, prodej, převod nebo vývoz je zakázán podle tohoto nařízení;

e) 

které se odmítlo podrobit kontrole poté, co byla taková kontrola schválena státem vlajky plavidla nebo státem registrace;

f) 

které je bez státní příslušnosti a odmítlo podrobit se kontrole podle čl. 38 odst. 1, nebo

▼M3

g) 

které je uvedeno v příloze XIV, pokud tak Výbor pro sankce rozhodl.

▼B

2.  

Odstavec 1 se nepoužije:

a) 

v nouzových situacích;

b) 

v případě, že se plavidlo vrací do svého přístavu původu;

c) 

v případě plavidla připlouvajícího do přístavu za účelem kontroly, pokud jde o plavidlo, na něž se vztahuje odst. 1 písm. a) až e).

Článek 40

1.  

Odchylně od zákazu uvedeného v čl. 39 odst. 1 mohou příslušné orgány členských států povolit plavidlu vstup do přístavu, jedná-li se o plavidlo, na nějž se vztahuje ustanovení písmen a) až e), pokud:

a) 

Výbor pro sankce předem stanovil, že je to nezbytné pro humanitární účely nebo pro jakýkoli jiný účel, který je v souladu s cíli rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016); nebo

b) 

členský stát předem stanovil, že je to nezbytné pro humanitární účely nebo pro jakýkoli jiný účel, který je v souladu s cíli tohoto nařízení.

▼M1

2.  
Odchylně od zákazu uvedeného v čl. 39 odst. 1 mohou příslušné orgány členských států povolit plavidlu vstup do přístavu, jedná-li se o plavidlo, na nějž se vztahuje písmeno f), pokud tak nařídil Výbor pro sankce.

▼M3

3.  
Odchylně od zákazu v čl. 39 odst. 1 mohou příslušné orgány členských států povolit plavidlu vstup do přístavu, jedná-li se o plavidlo, na něž se vztahuje písmeno g) uvedeného odstavce, pokud Výbor pro sankce předem stanovil, že je takový vstup nezbytný pro humanitární účely nebo pro jakýkoli jiný účel, který je v souladu s cíli rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) nebo 2375 (2017).

▼B

Článek 41

1.  
Každému letadlu provozovanému dopravci z KLDR nebo pocházejícímu z KLDR se zakazuje vzlétat z území Unie, přistávat na něm nebo nad ním přelétat.
2.  

Odstavec 1 se nepoužije:

a) 

v případě, že letadlo přistává za účelem kontroly;

b) 

v případě nouzového přistání.

Článek 42

Odchylně od článku 41 mohou příslušné orgány členských států povolit, aby letadlo vzlétlo z území Unie, přistálo na něm nebo nad ním přelétlo, pokud uvedené příslušné orgány předem stanovily, že je to nezbytné pro humanitární účely nebo pro jakýkoli jiný účel, který je v souladu s cíli tohoto nařízení.

▼M11

Článek 43

1.  

Zakazuje se:

a) 

pronajímat nebo najímat plavidla nebo letadla nebo poskytovat posádky a jejich služby KLDR, osobám nebo subjektům uvedeným v příloze XIII, XV, XVI nebo XVII jakýmkoli dalším subjektům z KLDR, jakýmkoli dalším osobám nebo subjektům, které napomáhaly při porušování ustanovení rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) nebo 2371 (2017), nebo jakýmkoli osobám nebo subjektům jednajícím jménem nebo na pokyn jakékoli takové osoby či subjektu a subjektům, které jsou jimi vlastněny nebo ovládány;

b) 

nakupovat služby členů posádky plavidel nebo letadel z KLDR;

c) 

vlastnit, pronajímat, provozovat, najímat či pojišťovat plavidla plující pod vlajkou KLDR nebo těmto plavidlům poskytovat klasifikační nebo související služby;

d) 

poskytovat klasifikační služby plavidlům uvedeným v příloze XVIII;

e) 

požádat o registraci jakéhokoli plavidla, které je vlastněno, ovládáno nebo provozováno KLDR nebo jejími státními příslušníky, jakéhokoli plavidla uvedeného v příloze XVIII nebo plavidla, které bylo z registru vyřazeno jiným státem podle bodu 24 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2321 (2016), bodu 8 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2375 (2017) nebo bodu 12 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2397 (2017), pomáhat při registraci takového plavidla nebo ponechat v registru takové plavidlo, nebo

f) 

poskytovat pojišťovací nebo zajišťovací služby plavidlům vlastněným, ovládaným nebo provozovaným KLDR nebo plavidlům uvedeným v příloze XVIII.

2.  
Příloha XVIII uvádí plavidla, která nejsou uvedena v příloze XIV a o nichž má Rada důvody domnívat se, že byla zapojena do činností, nebo do přepravy věcí, které jsou zakázány rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) nebo 2397 (2017).

Článek 44

1.  
Odchylně od zákazu uvedeného v čl. 43 odst. 1 písm. a) mohou příslušné orgány členských států povolit pronájem, nájem či poskytnutí posádek a jejich služeb, pokud členský stát získal předem na základě individuálního posouzení schválení Výboru pro sankce.
2.  
Odchylně od zákazů uvedených v čl. 43 odst. 1 písm. c) a e) mohou příslušné orgány členských států povolit vlastnictví, pronájem, nájem nebo provozování plavidla plujícího pod vlajkou KLDR nebo poskytnutí klasifikačních nebo souvisejících služeb takovému plavidlu nebo registraci nebo ponechání v registru jakéhokoli plavidla, které vlastní, ovládá nebo provozuje KLDR nebo státní příslušníci KLDR, pokud členský stát získal předem na základě individuálního posouzení schválení Výboru pro sankce.
3.  
Odchylně od zákazu uvedeného v čl. 43 odst. 1 písm. d) mohou příslušné orgány členských států povolit poskytnutí klasifikačních služeb pro plavidla uvedená v příloze XVIII, pokud členský stát získal předem na základě individuálního posouzení schválení Výboru pro sankce.
4.  
Odchylně od zákazu uvedeného v čl. 43 odst. 1 písm. e) mohou příslušné orgány členských států povolit registraci plavidla, které bylo z registru vyřazeno jiným státem podle bodu 12 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2397 (2017), pokud členský stát získal předem na základě individuálního posouzení schválení Výboru pro sankce.
5.  
Odchylně od zákazu uvedeného v čl. 43 odst. 1 písm. f) mohou příslušné orgány členských států povolit poskytnutí pojišťovacích nebo zajišťovacích služeb, pokud Výbor pro sankce na základě individuálního posouzení předem stanovil, že toto plavidlo provozuje činnosti výlučně pro účely obživy, které nebudou využity severokorejskými státními příslušníky nebo subjekty k vytváření příjmů, nebo výlučně pro humanitární účely.
6.  
Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavců 1, 2, 3, 4 a 5.

▼M3

Článek 44a

Zakazuje se napomáhat překládce zboží nebo věcí prodávaných, dodávaných, převáděných nebo vyvážených do KLDR nebo z KLDR na plavidla vlajkou KLDR nebo z těchto plavidel nebo se na těchto překládkách podílet.

▼BKAPITOLA VII

Obecná a závěrečná ustanovení

▼M11

Článek 45

▼M37

1.  
Aniž je dotčen čl. 34 odst. 10, mohou příslušné orgány členských států povolit jakékoli činnosti, které jsou jinak zakázané rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016), č. 2321 (2016), č. 2356 (2017), č. 2371 (2017), č. 2375 (2017) nebo č. 2397 (2017), pokud Výbor pro sankce na základě individuálního posouzení stanovil, že jsou nezbytné k usnadnění práce mezinárodních a nevládních organizací vykonávajících činnosti v oblasti pomoci a podpory v KLDR ve prospěch civilního obyvatelstva v KLDR nebo pro jiné účely, jež jsou v souladu s cíli uvedených rezolucí Rady bezpečnosti OSN.

▼M11

2.  
Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.

▼M11

Článek 45a

1.  
Nestanoví-li toto nařízení jinak, odchylně od zákazů vyplývajících z rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) nebo 2397 (2017) mohou příslušné orgány členských států povolit na individuálním základě jakékoli činnosti, které jsou nezbytné pro fungování diplomatických misí či konzulárních úřadů členských států v KLDR podle Vídeňských úmluv z let 1961 a 1963 nebo mezinárodních organizací požívajících výsad podle mezinárodního práva v KLDR.
2.  
Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.

▼B

Článek 46

Komise je oprávněna:

a) 

měnit přílohu I na základě informací poskytnutých členskými státy;

▼M11

b) 

měnit části II, III, IV, V, VI, VII, VIII a IX přílohy II a přílohy VI, VII, IX, X, XI, XIa, XIb, XIc, XId, XIe, XIf, XIg, XIh, XIi, XIj, XIk a XIl na základě rozhodnutí Výboru pro sankce nebo Rady bezpečnosti OSN a aktualizovat kódy nomenklatury pocházející z kombinované nomenklatury obsažené v příloze I nařízení (EHS) č. 2658/87;

▼B

c) 

měnit přílohu VIII za účelem upřesnění či úpravy seznamu zboží s přihlédnutím k veškerým definicím nebo pokynům, které mohou být vyhlášeny Výborem pro sankce, nebo aktualizovat kódy KN z kombinované nomenklatury uvedené v příloze I nařízení (EHS) č. 2658/87;

d) 

měnit přílohy III, IV a v na základě rozhodnutí Výboru pro sankce nebo Rady bezpečnosti OSN, nebo rozhodnutí týkajících se těchto příloh v rozhodnutí (SZBP) 2016/849;

e) 

měnit přílohu XII za účelem upřesnění či úpravy seznamu služeb, přičemž se zohlední informace poskytnuté členskými státy, jakož i veškeré definice nebo pokyny, které mohou být vydány Statistickou komisí OSN, nebo za účelem doplnění referenčních čísel ze systému Centrální klasifikace produkce pro zboží a služby vyhlášených Statistickou komisí OSN.

Článek 47

1.  
Pokud Rada bezpečnosti nebo Výbor pro sankce zařadí fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán na seznam, Rada zařadí tuto fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán do přílohy XIII a XIV.

▼M11

2.  
Pokud Rada rozhodne o tom, že se na určitou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán mají vztahovat opatření uvedená v čl. 31 odst. 1, 2 nebo 3 nebo že má být určité plavidlo označeno podle článku 43, změní odpovídajícím způsobem přílohy XV, XVI, XVII a XVIII.

▼B

3.  
Rada sdělí své rozhodnutí fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu uvedeným v odstavcích 1 a 2, včetně důvodů jejich zařazení na seznam, buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, čímž těmto fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům umožní předložit připomínky.
4.  
Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí přezkoumá a dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán uvedené v odstavcích 1 a 2 o této skutečnosti informuje.
5.  
Pokud Organizace spojených národů rozhodne vyjmout fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt nebo orgán ze seznamu nebo pozměnit identifikační údaje o fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu uvedených na seznamu, změní Rada odpovídajícím způsobem přílohy XIII a XIV.

▼M11

Článek 47a

1.  
Přílohy XV, XVI, XVII a XVIII se pravidelně a alespoň jednou za dvanáct měsíců přezkoumávají.
2.  
V přílohách XIII, XIV, XV, XVI, XVII a XVIII jsou uvedeny důvody pro zařazení dotčených osob, subjektů, orgánů a plavidel na seznam.
3.  
V přílohách XIII, XIV, XV, XVI, XVII a XVIII jsou uvedeny dostupné informace nezbytné k identifikaci dotčených fyzických nebo právnických osob, subjektů, orgánů či plavidel. Pokud jde o fyzické osoby, mohou tyto informace zahrnovat jména včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, čísla pasu a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci či povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty a orgány, mohou tyto informace zahrnovat názvy, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání.

▼B

Článek 48

Komise a členské státy se neprodleně navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a předávají si veškeré další důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o porušování předpisů, o obtížích s vynucováním a o rozhodnutích vnitrostátních soudů.

Článek 49

1.  
Členské státy určí příslušné orgány podle tohoto nařízení a vytvoří na ně odkaz na internetových stránkách uvedených v příloze I.
2.  
Členské státy oznámí Komisi neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost své příslušné orgány, jakož i všechny následné změny.

Článek 50

1.  

Aniž jsou dotčeny platné předpisy o ohlašování, důvěrnosti údajů a profesním tajemství, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a) 

neprodleně poskytnou orgánům členských států příslušným podle jejich bydliště nebo sídla veškeré informace, které mohou usnadnit dodržování tohoto nařízení, jako jsou účty a částky zmrazené v souladu s článkem 34, a neprodleně předají tyto informace přímo nebo prostřednictvím příslušných členských států Komisi, a

b) 

spolupracují s příslušnými orgány při veškerém ověřování těchto informací.

2.  
Veškeré další informace přímo obdržené Komisí se neprodleně zpřístupní dotčenému členskému státu.
3.  
Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené na základě tohoto článku se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo obdrženy.

Článek 51

Komise zpracovává osobní údaje za účelem plnění svých úkolů podle tohoto nařízení a v souladu s ustanoveními nařízení (ES) č. 45/2001.

Článek 52

Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je obcházení zákazů obsažených v tomto nařízení.

Článek 53

1.  

Nebude uspokojen žádný nárok vyplývající ze smlouvy nebo transakce, jejichž plnění nebo uskutečnění bylo přímo nebo nepřímo, zcela nebo částečně dotčeno opatřeními uloženými tímto nařízením, a to včetně náhrady škody nebo jiných nároků tohoto druhu, jako je nárok na náhradu nebo nárok vyplývající ze záruky, zejména nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě, zejména finančních záruk nebo příslibů finančního odškodnění, je-li vznesen:

▼M11

a) 

označenými osobami, subjekty nebo orgány uvedenými na seznamech v příloze XIII, XV, XVI nebo XVII nebo majiteli lodí uvedených na seznamu v příloze XIV nebo v příloze XVIII;

▼B

b) 

jakýmikoli jinými osobami, subjekty nebo orgány KLDR, včetně vlády KLDR, jejích veřejných orgánů, podniků a institucí;

c) 

jakýmikoli osobami, subjekty či orgány jednajícími prostřednictvím nebo jménem osob, subjektů nebo orgánů uvedených v písmenech a) a b).

2.  
Má se za to, že plnění smlouvy nebo uskutečnění transakce bylo dotčeno opatřeními uloženými tímto nařízením, pokud vznik nebo obsah nároku vyplývá přímo či nepřímo z uvedených opatření.
3.  
Ve všech řízeních týkajících se uplatnění nároku nese důkazní břemeno ohledně toho, že uspokojení nároku není zakázáno odstavcem 1, osoba uplatňující tento nárok.
4.  
Tímto článkem není dotčeno právo osob, subjektů a orgánů uvedených v odstavci 1 na soudní přezkum legality neplnění smluvních závazků v souladu s tímto nařízením.

Článek 54

1.  
Ze zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo odmítnutí dát je k dispozici učiněných v dobré víře, že takové jednání je v souladu s tímto nařízením, nevyplývá pro fyzickou či právnickou osobu, subjekt nebo orgán provádějící toto nařízení nebo jejich vedoucí pracovníky či zaměstnance žádná odpovědnost, ledaže by se prokázalo, že finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy v důsledku nedbalosti.
2.  
Jednání fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů nezakládá jejich odpovědnost, pokud nevěděly a neměly rozumný důvod se domnívat, že svým jednáním porušují opatření stanovená v tomto nařízení.

Článek 55

1.  
Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
2.  
Členské státy oznámí tato pravidla Komisi neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí všechny následné změny.

Článek 56

Nařízení (ES) č. 329/2007 se zrušuje. Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 57

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

▼M31

BELGIE

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULHARSKO

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

ČESKO

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNSKO

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NĚMECKO

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONSKO

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRSKO

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

ŘECKO

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANĚLSKO

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CHORVATSKO

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITÁLIE

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

KYPR

https://mfa.gov.cy/themes/

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUCEMBURSKO

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MAĎARSKO

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NIZOZEMSKO

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

RAKOUSKO

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLSKO

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGALSKO

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVENSKO

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKO

https://um.fi/pakotteet

ŠVÉDSKO

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adresa pro účely oznamování Evropské komisi:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa / Spaastraat 2

B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgie

E-mail: [email protected]

▼M25
PŘÍLOHA II

Zboží a technologie podle čl. 3 odst. 1 písm. a) a c) a článku 7

Pro účely této přílohy se použijí poznámky, zkratková slova a zkratky a definice v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009.

ČÁST I

Veškeré zboží a technologie uvedené na seznamu v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009.

ČÁST II

Další věci, materiály, vybavení, zboží a technologie, které by mohly přispět k rozvoji programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, jiných zbraní hromadného ničení nebo balistických raket.

Není-li uvedeno jinak, vztahují se referenční čísla použitá ve sloupci nadepsaném „Popis“ na popisy zboží a technologií dvojího užití uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009.

Referenční číslo ve sloupci nadepsaném „Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009“ znamená, že charakteristiky položky popsané ve sloupci „Popis“ neodpovídají parametrům uvedeným v popisu záznamu o dvojím užití, na nějž se odkazuje.

Definice pojmů uváděných v jednoduchých uvozovkách („“) jsou uvedeny v technické poznámce vztahující se k příslušné položce.

Definice pojmů uváděných ve dvojitých uvozovkách („“) jsou uvedeny v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009 s výjimkou těchto:

OBECNÉ POZNÁMKY

Smysl zákazů uvedených v této příloze nesmí být mařen vývozem jakéhokoliv nezakázaného zboží (včetně provozních celků) obsahujícího jednu nebo více zakázaných položek, pokud zakázaná položka, popřípadě položky, tvoří podstatný prvek zboží a může být snadno vyjmuta či použita pro jiné účely.

Poznámka: Při posuzování, zda má být zakázaná položka (zakázané položky), považována (považovány) za podstatný prvek, je nutné přihlížet k faktorům množství, hodnoty a použitého technologického know-how a k jiným zvláštním okolnostem, které by mohly učinit ze zakázané položky (zakázaných položek) podstatný prvek dodávaného zboží.

Zboží specifikované v této příloze zahrnuje jak nové, tak použité zboží.

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K TECHNOLOGII

(Vykládá se ve spojení s částí C)

Prodej, dodávka, převod nebo vývoz „technologií“, které jsou „potřebné“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží, jehož prodej, dodávka, převod nebo vývoz jsou zakázány v části A (Zboží), jsou zakázány podle ustanovení části B.

„Technologie“„potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zakázaného zboží zůstává zakázána i tehdy, použije-li se pro nezakázané zboží.

Zákazy se nevztahují na takovou „technologii“, která je minimem nutným pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) a opravu zboží, které není zakázáno.

Zákazy převodu „technologie“ se nevztahují na informace „veřejně dostupné“, na informace pro „základní vědecký výzkum“ nebo na minimum informací nezbytných pro účely žádostí o patenty.

A.    ZBOŽÍ

II.A0.    JADERNÉ MATERIÁLY, ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍČ.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

II.A0.001

Duté katodové lampy:

a.  duté jódové katodové lampy s otvory z čistého křemíku nebo křemenu;

b.  duté katodové lampy z uranu.

Není relevantní.

II.A0.002

Faradayovy izolátory v rozmezí vlnových délek 500 nm–650 nm.

Není relevantní

II.A0.003

Optické mřížky v rozmezí vlnových délek 500 nm–650 nm.

Není relevantní.

II.A0.004

Optická vlákna v rozmezí vlnových délek 500 nm–650 nm potažená antireflexní vrstvou v rozmezí vlnových délek

500 nm–650 nm a průměrem jádra větším než 0,4 mm, který však nepřesahuje 2 mm.

Není relevantní.

II.A0.005

Součásti nádoby jaderného reaktoru a zkušební zařízení, kromě položek uvedených v položce 0A001:

a.  uzávěry;

b.  vnitřní součásti;

c.  vybavení pro uzavírání, testování a měření.

0A001

II.A0.006

Jaderné detekční systémy pro detekci, identifikaci nebo kvantifikaci radioaktivních materiálů nebo záření jaderného původu, jakož i jejich speciálně konstruované součásti, jiné než uvedené v položce 0A001.j nebo 1A004.c.

Poznámka: Osobní vybavení viz položka II.A1.004 níže.

0A001.j.

1A004.c.

II.A0.007

Vlnovcové ventily s těsněním z hliníkové slitiny nebo korozivzdorné oceli typu 304, 304L nebo 316L jiné než uvedené v položce 0B001.c.6, 2A226 nebo 2B350.

0B001.c.6.

2A226

2B350

II.A0.008

Laserová zrcadla, jiná než uvedená v položce 6A005.e, sestávající z materiálů, jež mají koeficient tepelné roztažnosti 10– 6 K– 1 nebo menší při 20 °C (například tavený oxid křemičitý nebo safír).

Pozn.: Tato položka nezahrnuje optické systémy speciálně vytvořené pro kosmické aplikace, s výjimkou zrcadel obsahujících tavený oxid křemičitý.

0B001.g.5.

6A005.e.

II.A0.009

Laserové čočky, jiné než uvedené v položce 6A005.e.2, sestávající z materiálů, jež mají koeficient tepelné roztažnosti 10– 6 K– 1 nebo menší při 20 °C (například tavený oxid křemičitý).

0B001.g.

6A005.e.2.

II.A0.010

Trubky, potrubí, příruby, armatury vyrobené z niklu nebo vyložené niklem nebo ze slitiny niklu s obsahem minimálně 40 % hmotnostních niklu, jiné než uvedené v položce 2B350.h.1.

2B350

II.A0.011

Vakuové vývěvy jiné než uvedené v položce 0B002.f.2 nebo 2B231:

a.  turbomolekulární vývěvy s průtokem 400 l/s nebo vyšším;

b.  Rootsovy vývěvy na primární odčerpání vzduchu s odměrnou rychlostí odsávání vyšší než 200 m3/h;

c.  vlnovcový šnekový suchý kompresor a vlnovcové šnekové suché vakuové vývěvy.

0B002.f.2.

2B231

II.A0.012

Zastřešený prostor pro manipulaci, uskladnění a nakládání s radioaktivními látkami (horké buňky).

0B006

II.A0.013

„Přírodní uran“ nebo „ochuzený uran“ nebo thorium ve formě kovu, slitiny, chemické sloučeniny nebo koncentrátu a jakýkoli jiný materiál obsahující jednu nebo více uvedených složek, jiné než uvedené v položce 0C001.

0C001

II.A0.014

Detonační komory s absorpční kapacitou více než ekviv. 2,5 kg TNT.

Není relevantní.

II.A1.    ZVLÁŠTNÍ MATERIÁLY A SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍČ.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

II.A1.001

Bis(2-ethylhexyl) kyselina fosforečná (HDEHP nebo D2HPA) CAS: [CAS 298-07-7] v libovolném množství o čistotě vyšší než 90 %.

Není relevantní.

II.A1.002

Plynný fluor CAS: [7782-41-4] o čistotě nejméně 95 %.

Není relevantní.

II.A1.003

Kruhově tvarované ucpávky a těsnění s vnitřním průměrem 400 mm nebo méně z některého z těchto materiálů:

a.  kopolymery vinylidenfluoridu, které mají 75 % nebo více beta-krystalické struktury bez prodlužování;

b.  fluorované polyimidy obsahující 10 % hmotnostních nebo více vázaného fluoru;

c.  fluorované fosfazenové elastomery obsahující 30 % hmotnostních nebo více vázaného fluoru;

d.  polychlortrifluoretylen (PCTFE, například Kel-F ®);

e.  fluor-elastomery (například Viton ®, Tecnoflon ®);

f.  polytetrafluoroetylen (PTFE).

1A001

II.A1.004

Osobní vybavení pro detekci záření jaderného původu, jiné než uvedené v položce 1A004.c, včetně osobních dozimetrů.

1A004.c.

II.A1.005

Elektrolyzéry pro výrobu fluoru, jiné než uvedené v položce 1B225, s výrobní kapacitou větší než 100 g fluoru za hodinu.

1B225

II.A1.006

Katalyzátory, jiné než uvedené v položce 1A225 nebo 1B231, obsahující platinu, palladium nebo rhodium, použitelné k provádění vodíkové izotopové výměny mezi vodíkem a vodou za účelem zpětného získání tritia z těžké vody nebo pro výrobu těžké vody.

1A225

1B231

II.A1.007

Hliník a jeho slitiny, jiné než uvedené v položce 1C002.b.4 nebo 1C202.a., v surové nebo polotovarové formě s některou z těchto vlastností:

a.  „schopné dosáhnout“ meze pevnosti v tahu 460 MPa nebo větší při 293 K (20 °C) nebo

b.  s mezí pevnosti v tahu 415 MPa nebo větší při 298 K (25 °C).

Technická poznámka:

Slitinami „schopnými dosáhnout“ se rozumějí slitiny před tepelným zpracováním nebo po něm.

1C002.b.4.

1C202.a.

II.A1.008

Magnetické kovy všeho druhu a všech forem, jiné než uvedené v položce 1C003.a. „s počáteční relativní propustností“120 000 nebo vyšší a tloušťkou v rozmezí 0,05 a 0,1 mm.

Technická poznámka:

Měření „počáteční relativní propustnosti“ se musí provádět na plně vyžíhaných materiálech.

1C003.a.

II.A1.009

„Vláknité materiály“ nebo prepregy, jiné než uvedené v položce 1C010.a., 1C010.b., 1C210.a. nebo 1C210.b.:

a.  aramidové „vláknité materiály“ s některou z těchto vlastností:

1.  A „měrný modul“ větší než 10 × 106 m nebo

2.  A „měrná pevnost v tahu“ větší než 17 × 104 m;

b.  skelné „vláknité materiály“ s některou z těchto vlastností:

1.  A „měrný modul“ větší než 3,18 × 106 m nebo

2.  A „měrná pevnost v tahu“ větší než 76,2 × 103 m;

c.  termosetovou pryskyřicí impregnované souvislé „příze“, „přásty“, „kabílky“ nebo „pásky“ o šířce nejvýše 15 mm (prepregy) vyrobené ze skelných „vláknitých materiálů“ jiných než uvedených v položce I.A1.010.a.;

d.  uhlíkaté „vláknité materiály“;

e.  termosetovou pryskyřicí impregnované souvislé „příze“, „přásty“, „kabílky“ nebo „pásky“ vyrobené z uhlíkatých „vláknitých materiálů“;

f.  polyakrylonitrilové souvislé „příze“, „přásty“, „kabílky“ nebo „pásky“;

g.  paraaramidové „vláknité materiály“ (Kevlar® a podobné jako Kevlar®).

1C010.a.

1C010.b.

1C210.a.

1C210.b.

II.A1.010

Pryskyřicí nebo bitumenem impregnovaná vlákna (prepregy), kovem nebo uhlíkem potažená vlákna (polotovary) nebo „polotovary z uhlíkových vláken“:

a.  vyrobená z „vláknitých materiálů“ uvedených v položce II.A1.009;

b.  epoxidovou pryskyřicí impregnované „matrice“ z uhlíkatých „vláknitých materiálů“ (prepregů), uvedených v položkách 1C010.a., 1C010.b. nebo 1C010.c., pro opravy konstrukcí letadel nebo laminátů, u nichž je velikost jednotlivých listů prepregu nejvýše 50 cm × 90 cm;

c.  prepregy uvedené v položkách 1C010.a., 1C010.b. nebo 1C010.c., impregnované fenolickými nebo epoxidovými pryskyřicemi, které mají teplotu skelného přechodu (Tg) nižší než 433 K (160 °C) a vytvrzovací teplotu nižší, než je teplota skelného přechodu.

1C010

1C210

II.A1.011

Vyztužené keramické kompozitní materiály z karbidu křemíku použitelné pro čelní štíty, prostředky pro návrat do atmosféry, klapky trysek, použitelné v „řízených střelách“, jiné než uvedené v položce 1C107.

1C107

II.A1.012

Nevyužito

 

II.A1.013

Tantal, karbid tantalu, wolfram, karbid wolframu a jejich slitiny, jiné než uvedené v položce 1C226, vyznačující se oběma těmito vlastnostmi:

a.  tvary s dutinou s válcovou nebo sférickou symetrií (včetně válcových segmentů) o vnitřním průměru 50 mm až 300 mm a

b.  hmotnost větší než 5 kg.

1C226

II.A1.014

„Elementární prášky“ kobaltu, neodymu nebo samaria nebo slitiny či směsi z nich obsahující nejméně 20 % hmotnostních kobaltu, neodymu nebo samaria s velikostí částic menší než 200 μm.

Technická poznámka:„Elementárním práškem“ se rozumí prášek z jednoho prvku vysoké čistoty.

Není relevantní.

II.A1.015

Čistý tributylfosfát (TBP) [CAS 126-73-8] nebo jakákoli jeho směs s obsahem tributylfosfátu vyšším než 5 % hmotnostních.

Není relevantní.

II.A1.016

Vysokopevnostní ocel jiná než uvedená v položce 1C116 nebo 1C216.

Technické poznámky:

1.  Výraz vysokopevnostní ocel „schopná dosáhnout“ zahrnuje vysokopevnostní ocel před tepelným zpracováním nebo po něm.

2.  Vysokopevnostní ocele jsou ocelové slitiny obecně charakterizované vysokým obsahem niklu, velmi nízkým obsahem uhlíku a použitím substitučních prvků nebo precipitačních složek k vyvolání zpevnění slitiny a jejího tvrzení stárnutím.

1C116

1C216

II.A1.017

Kovy, kovové prášky a materiály:

a.  wolfram a slitiny tohoto kovu, jiné než uvedené v položce 1C117, ve formě stejnoměrných sférických nebo atomizovaných částic o průměru nejvýše 500 μm, s čistotou nejméně 97 % hmotnostních wolframu;

b.  molybden a slitiny tohoto kovu, jiné než uvedené v položce 1C117, ve formě stejnoměrných sférických nebo atomizovaných částic o průměru nejvýše 500 μm, s čistotou nejméně 97 % hmotnostních molybdenu;

c.  wolframové materiály v tuhém stavu, jiné než uvedené v položce 1C226, s tímto složením:

1.  wolfram a jeho slitiny obsahující nejméně 97 % hmotnostních wolframu;

2.  wolfram infiltrovaný mědí obsahující nejméně 80 % hmotnostních wolframu nebo

3.  wolfram infiltrovaný stříbrem obsahující nejméně 80 % hmotnostních wolframu.

1C117

1C226

II.A1.018

Magneticky měkké slitiny, jiné než uvedené v položce 1C003, s tímto chemickým složením:

a.  obsah železa v rozpětí 30 % až 60 % a

b.  obsah kobaltu v rozpětí 40 % až 60 %.

1C003

II.A1.019

Nevyužito

 

II.A1.020

Grafit vyrobený nebo určený pro použití v elektrojiskrových obráběcích strojích (EDM), jiný než uvedený v položce 0C004 nebo 1C107.a.

0C004

1C107.a.

II.A1.021

Slitiny oceli ve formě desek nebo plátů, které mají některou z těchto vlastností:

a)  slitiny oceli „schopné dosáhnout“ meze pevnosti v tahu 1 200 MPa nebo větší při 293 K (20 °C) nebo

b)  dusíkem stabilizovaná duplexní korozivzdorná ocel.

Pozn.: Slitinami „schopnými dosáhnout“ se rozumějí slitiny před tepelným zpracováním nebo po něm.

Technická poznámka:„Dusíkem stabilizovaná duplexní korozivzdorná ocel“ má dvoufázovou mikrostrukturu sestávající ze zrn feritické a austenitické oceli s přidáním dusíku ke stabilizaci mikrostruktury.

1C116

1C216

II.A1.022

Kompozitní materiál typu uhlík–uhlík.

1A002.b.1

II.A1.023

Slitiny niklu v surové nebo polotovarové formě obsahující nejméně 60 % hmotnostních niklu.

1C002.c.1.a

II.A1.024

Slitiny titanu ve formě desek nebo plátů, „schopné dosáhnout“ meze pevnosti v tahu nejméně 900 MPa při teplotě 293 K (20 °C).

Pozn.: Slitinami „schopnými dosáhnout“ se rozumějí slitiny před tepelným zpracováním nebo po něm.

1C002.b.3

II.A1.025

Slitiny titanu jiné než uvedené v položkách 1C002 a 1C202.

1C002

1C202

II.A1.026

Zirkonium a slitiny zirkonia, jiné než uvedené v položkách 1C011, 1C111 a 1C234.

1C011

1C111

1C234

II.A1.027

Výbušné materiály jiné než uvedené v položce 1C239 nebo materiály nebo směsi obsahující více než 2 % hmotnosti takových výbušných materiálů s krystalickou hustotou větší než 1,5 g/cm3 a rychlostí výbuchu vyšší než 5 000 m/s.

1C239

II.A2.    ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮČ.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

II.A2.001

Vibrační testovací systémy, jejich zařízení a součásti, jiné než uvedené v položce 2B116:

a.  vibrační testovací systémy používající techniky se zpětnou vazbou nebo uzavřenou smyčkou a zahrnující číslicovou řídicí jednotku, schopné dosažení vibrací systému se zrychlením 0,1 g rms (střední kvadratická hodnota) nebo větším v rozsahu 0,1 Hz až 2 kHz a vyvozující síly 50 kN nebo větší, měřené na „holém stole“;

b.  číslicové řídicí jednotky kombinované se speciálně konstruovaným „softwarem“ pro vibrační testy, s „řídicí šířkou pásma v reálném čase“ větší než 5 kHz, konstruované pro použití s vibračními testovacími systémy uvedenými v bodě a.;

Technická poznámka:„Řídicí šířka pásma v reálném čase“ je definována jako maximální rychlost, kterou může řídicí jednotka vykonat kompletní cyklus odběru vzorků, zpracování dat a přenosu kontrolních signálů.

c.  budiče vibrací (vibrační jednotky), též s připojenými zesilovači, schopné vyvozovat síly 50 kN nebo větší, měřené na „holém stole“ a použitelné ve vibračních testovacích systémech uvedených v bodě a.;

d.  upevňovací konstrukce pro zkušební vzorky a elektronické jednotky určené pro kombinaci více vibračních jednotek do kompletního systému, který je schopen poskytovat efektivní složenou sílu 50 kN nebo větší, měřenou na „holém stole“, a použitelné ve vibračních systémech uvedených v bodě a.

Technická poznámka:„Holým stolem“ se rozumí plochý stůl nebo povrch bez upínacích přípravků nebo příslušenství.

2B116

II.A2.002

Obráběcí stroje, jiné než uvedené v položkách 2B001 nebo 2B201 a jakákoliv jejich kombinace pro úběr (nebo řezání) kovů, keramiky nebo „kompozitů“, které mohou být podle technických specifikací výrobce vybaveny elektronickými přístroji pro „číslicové řízení“, s přesností nastavení polohy podél kterékoliv lineární osy při „všech dostupných kompenzacích“ 30 μm nebo menší (lepší) podle normy ISO 230/2 (1988) nebo podle odpovídajících vnitrostátních norem.

Technická poznámka: Výrobci, kteří vypočítávají přesnost nastavení polohy podle normy ISO 230/2 (1997), by měli konzultovat příslušné orgány členského státu, ve kterém jsou usazeni.

2B001

2B201

II.A2.002a

Součásti a prostředky číslicového řízení speciálně konstruované pro obráběcí stroje uvedené v položce 2B001, 2B201 nebo I.A2.002.

Není relevantní.

II.A2.003

Vyvažovací stroje a příslušné vybavení:

a.  vyvažovací stroje konstruované nebo upravené pro stomatologická nebo jiná lékařská zařízení, s těmito vlastnostmi:

1.  nejsou schopné vyvažovat rotory / montážní celky o hmotnosti vyšší než 3 kg;

2.  jsou schopné vyvažovat rotory / montážní celky při rychlostech vyšších než 12 500 otáček za minutu;

3.  jsou schopné vyvažovat ve dvou nebo více rovinách a

4.  jsou schopné vyvažovat až do zbytkového měrného nevývažku 0,2 g × mm/kg hmotnosti rotoru;

b.  „indikační hlavice“ konstruované nebo upravené pro stroje uvedené v bodě a.

Technická poznámka:„Indikační hlavice“ jsou někdy též označovány jako vyvažovací přístroje.

2B119

II.A2.004

Dálkově ovládané manipulátory, které lze použít k dálkově řízeným činnostem v radiochemické separaci nebo horkých komorách, jiné než uvedené v položce 2B225, které mají některou z těchto vlastností:

a.  schopnost pronikat stěnou horké komory o tloušťce nejméně 0,3 m (operace skrze stěnu) nebo

b.  schopnost překlenout horní okraj stěny horké komory o tloušťce nejméně 0,3 m (operace přes stěnu).

Technická poznámka: Dálkově ovládané manipulátory umožňují přenést činnost lidské osoby na dálkově manipulační rameno a koncové upínací prostředky. Mohou být typu „master/slave“ nebo ovládané prostřednictvím joysticku nebo klávesnice.

2B225

II.A2.005

Pece s řízenou atmosférou na tepelné zpracování nebo oxidační pece schopné provozu při teplotách vyšších než 400 °C.

Pozn.: Tato položka nezahrnuje tunelové pece s válečkovým dopravníkem nebo vozíky, tunelové pece s pásovým dopravníkem, posunovací pece nebo mobilní pece speciálně vytvořené k výrobě skla, keramického nádobí nebo strukturální keramiky.

2B226

2B227

II.A2.006

Nevyužito

 

II.A2.007

„Měřiče tlaku“ jiné než uvedené v položce 2B230, které jsou schopné měřit absolutní tlak v rozsahu od 0 do 200 kPa v kterémkoli bodě a které mají obě tyto vlastnosti:

a.  snímače tlaku zhotovené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné, a

b.  které mají některou z těchto vlastností:

1.  měřicí rozsah menší než 200 kPa a „přesnost“ lepší než ± 1 % celkového rozsahu stupnice nebo

2.  měřicí rozsah 200 kPa nebo větší a „přesnost“ lepší než 2 kPa.

Technická poznámka: Pro účely položky 2B230 zahrnuje výraz „přesnost“ nelinearitu, hysterezi a opakovatelnost při teplotě okolí.

2B230

II.A2.008

Zařízení pro výměnu kapalina–kapalina (směšovací nádrže, pulsní kolony, patrové kolony, odstředivkové extraktory) a rozdělovače kapalin, rozdělovače páry nebo sběrače kapalin konstruované pro toto zařízení, kde všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými chemikáliemi, jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů:

a.  slitin s obsahem více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

b.  fluorovaných polymerů;

c.  skla (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

d.  grafitu nebo „uhlíkového grafitu“;

e.  niklu nebo slitin obsahujících více než 40 % hmotnostních niklu;

f.  tantalu nebo slitin tantalu;

g.  titanu nebo slitin titanu;

h.  zirkonia nebo slitin zirkonia nebo

i.  korozivzdorné oceli.

Technická poznámka:„Uhlíkový grafit“ je směs amorfního uhlíku a grafitu, kde obsah grafitu činí nejméně 8 % hmotnostních.

2B350.e.

II.A2.009

Průmyslové zařízení a součásti jiné než uvedené v položce 2B350.d:

Výměníky tepla nebo kondenzátory s plochou povrchu pro přenos tepla větší než 0,05 m2, avšak menší než 30 m2 a trubky, desky, kotouče nebo špalky konstruované pro takové výměníky tepla nebo kondenzátory, které mají všechny povrchy, jež přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

a.  slitin s obsahem více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

b.  fluorovaných polymerů;

c.  skla (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

d.  grafitu nebo „uhlíkového grafitu“;

e.  niklu nebo slitin obsahujících více než 40 % hmotnostních niklu;

f.  tantalu nebo slitin tantalu;

g.  titanu nebo slitin titanu;

h.  zirkonia nebo slitin zirkonia;

i.  karbidu křemíku;

j.  karbidu titanu nebo

k.  korozivzdorné oceli.

Pozn.: Tato položka nezahrnuje chladiče vozidel.

Technická poznámka: Materiály použité pro ucpávky a těsnění a jiné provedení těsnících funkcí neurčují status tepelného výměníku.

2B350.d.

II.A2.010

Vícenásobně těsněné vývěvy a vývěvy bez těsnění, jiné než uvedené v položce 2B350.i, vhodné pro žíravé kapaliny, nebo vakuové vývěvy, pouzdra (kostry čerpadel), předlisované podložky plášťů, oběžná kola, rotory nebo trysky proudových čerpadel navržené pro taková čerpadla, jejichž veškeré povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými chemikáliemi, jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů:

a.  slitin s obsahem více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

b.  keramiky;

c.  ferosilicia;

d.  fluorovaných polymerů;

e.  skla (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

f.  grafitu nebo „uhlíkového grafitu“;

g.  niklu nebo slitin obsahujících více než 40 % hmotnostních niklu;

h.  tantalu nebo slitin tantalu;

i.  titanu nebo slitin titanu;

j.  zirkonia nebo slitin zirkonia;

k.  niobu (kolumbium) nebo slitin niobu;

l.  korozivzdorné oceli;

m.  slitin hliníku nebo

n.  kaučuku.

Technické poznámky: Materiály použité pro ucpávky a těsnění a jiné provedení těsnících funkcí neurčují status vývěvy.

„Kaučukem“ se rozumí všechny druhy přírodního a syntetického kaučuku.

2B350.i.

II.A2.011

„Odstředivé separátory“, jiné než uvedené v položce 2B352.c., schopné kontinuálního provozu bez úniku aerosolů a vyrobené ze:

a.  slitin s obsahem více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

b.  fluorovaných polymerů;

c.  skla (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

d.  niklu nebo slitin obsahujících více než 40 % hmotnostních niklu;

e.  tantalu nebo slitin tantalu;

f.  titanu nebo slitin titanu nebo

g.  zirkonia nebo slitin zirkonia.

Technická poznámka:

„Odstředivé separátory“ zahrnují též dekantační přístroje.

2B352.c.

II.A2.012

Spékané kovové filtry jiné než uvedené v položce 2B352.d., vyrobené z niklu nebo jeho slitiny obsahující více než 40 % hmotnostních niklu.

2B352.d.

II.A2.013

Stroje pro kontinuální tváření a stroje pro kovotlačitelské tváření, jiné než uvedené v položce 2B009, 2B109 a 2B209, a speciálně konstruované součásti těchto strojů.

Technická poznámka: Pro účely této položky se stroje kombinující funkce kontinuálního tváření a kovotlačitelského tváření považují za stroje pro kovotlačitelské tváření.

2B009

2B109

2B209

II.A2.014

Vybavení a činidla, jiné než uvedené v položkách 2B350 nebo 2B352:

a.  fermentory vhodné pro kultivaci patogenních „mikroorganismů“ či virů nebo pro tvorbu toxinů, bez úniku aerosolů, jejichž celková kapacita je 10 litrů nebo větší;

b.  míchadla pro fermentory uvedené v bodě a.;

Technická poznámka: Fermentory zahrnují bioreaktory, chemostaty a systémy s kontinuálním průtokem.

c.  laboratorní vybavení:

1.  vybavení pro polymerázovou řetězovou reakci (PCR);

2.  vybavení pro genetické sekvenování;

3.  genetické syntetizátory;

4.  vybavení pro elektroporaci;

5.  zvláštní činidla spojená se zařízením uvedeným výše v položce I.A2.014. č. 1–4;

d.  filtry, mikrofiltry, nanofiltry nebo ultrafiltry použitelné v průmyslové a laboratorní biologii k nepřetržité filtraci, kromě filtrů speciálně konstruovaných a upravených pro lékařské účely nebo k získávání čisté vody a využívaných v rámci projektů oficiálně podporovaných EU nebo OSN;

e.  ultracentrifugy, rotory a adaptéry pro centrifugy;

f.  zařízení pro vymrazování.

2B350

2B352

II.A2.015

Zařízení pro depozici kovových krycích vrstev a jejich speciálně konstruované součásti a příslušenství jiné než uvedené v položkách 2B005, 2B105 nebo 3B001.d:

a.  výrobní zařízení pro chemickou depozici v parní fázi (CVD);

b.  zařízení pro fyzikální depozici v parní fázi (PVD);

c.  výrobní zařízení pro depozici prostřednictvím indukčního nebo odporového ohřevu.

2B005

2B105

3B001.d.

II.A2.016

Otevřené nádrže nebo kontejnery, též s míchadly, s celkovým vnitřním (geometrickým) objemem větším než 0,5 m3 (500 litrů), které mají všechny povrchy, jež přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

a.  slitin s obsahem více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

b.  fluorovaných polymerů;

c.  skla (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

d.  niklu nebo slitin obsahujících více než 40 % hmotnostních niklu;

e.  tantalu nebo slitin tantalu;

f.  titanu nebo slitin titanu;

g.  zirkonia nebo slitin zirkonia;

h.  niobu (kolumbium) nebo slitin niobu;

i.  korozivzdorné oceli;

j.  dřeva nebo

k.  kaučuku.

Technická poznámka:„Kaučukem“ se rozumí všechny druhy přírodního a syntetického kaučuku.

2B350

II.A3.    ELEKTRONIKAČ.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

II.A3.001

Vysokonapěťové zdroje stejnosměrného proudu, jiné než uvedené v položce 0B001.j.5. nebo 3A227, které mají obě tyto vlastnosti:

a.  jsou schopny nepřetržitě produkovat po dobu 8 hodin napětí 10 kV nebo větší s výstupním výkonem nejméně 5 kW s vychýlením i bez něho a

b.  mají stabilitu proudu nebo napětí po dobu čtyř hodin lepší než 0,1 %.

0B001.j.5.

3A227

II.A3.002

Hmotnostní spektrometry jiné než uvedené v položce 0B002.g. nebo 3A233, které jsou schopné měřit ionty o 200 nebo více atomových hmotnostních jednotkách a které mají rozlišovací schopnost lepší než 2 částice z 200, a iontové zdroje pro tyto spektrometry:

a.  plazmové hmotnostní spektrometry s induktivní vazbou (ICP/MS);

b.  hmotnostní spektrometry s doutnavým výbojem (GDMS);

c.  hmotnostní spektrometry s tepelnou ionizací (TIMS);

d.  hmotnostní spektrometry s elektronovým ostřelováním, které mají komoru zdroje vyrobenou z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo takovým materiálem pokrytou nebo vyloženou;

e.  hmotnostní spektrometry s molekulovým paprskem, které mají některou z těchto vlastností:

1.  mají komoru zdroje vyrobenou z korozivzdorné oceli nebo molybdenu nebo takovým materiálem pokrytou nebo vyloženou a vymrazovací kapsu schopnou chlazení na 193 K (– 80 °C) nebo méně nebo

2.  mají komoru zdroje vyrobenou z materiálů odolných vůči UF6 nebo takovým materiálem pokrytou nebo vyloženou;

f.  hmotnostní spektrometry vybavené mikrofluorizačním iontovým zdrojem, konstruované pro aktinidy nebo fluoridy aktinidů.

0B002.g.

3A233

II.A3.003

Měniče frekvencí nebo generátory, jiné než uvedené v položkách 0B001.b.13 nebo 3A225, které mají všechny následující vlastnosti, a jejich speciálně konstruované součásti a programové vybavení:

a.  vícefázový výstup s výkonem nejméně 40 W;

b.  jsou schopné provozu ve frekvenčním rozsahu 600 až 2 000 Hz a

c.  řízení frekvence lepší (menší) než 0,1 %.

Technické poznámky:

1.  Měniče frekvencí jsou též známy jako konvertory, invertory, generátory, elektronická zkušební zařízení, zdroje střídavého napětí, motorové pohony s proměnnými otáčkami nebo pohony s proměnným kmitočtem.

2.  Funkčnost uvedenou v této položce mohou splňovat některá zařízení prodávaná jako elektronická zkušební zařízení, zdroje střídavého napětí, motorové pohony s proměnnými otáčkami nebo pohony s proměnným kmitočtem.

0B001.b.13.

3A225

II.A3.004

Spektrometry a difraktometry vyvinuté pro indikativní test nebo kvantitativní analýzu elementárního složení kovů nebo slitin bez chemického rozložení materiálu.

Není relevantní.

II.A6.    SNÍMAČE A LASERYČ.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

II.A6.001

Tyčinky z granátu na bázi ytria a hliníku (YAG).

Není relevantní.

II.A6.002

Optické zařízení a součásti jiné než uvedené v položce 6A002 nebo 6A004.b:

Infračervená optika v rozmezí vlnových délek od 9 μm do 17 μm a její součásti, včetně součástí z teluridu kadmia (CdTe).

6A002

6A004.b.

II.A6.003

Systémy na korekci dopadajících vlnoploch jiné než uvedené v položce 6A004.a, 6A005.e nebo 6A005.f. pro použití s laserovým paprskem o průměru větším než 4 mm a jejich speciálně konstruované součásti, včetně kontrolních systémů a snímačů čelní fáze a „deformovatelná zrcadla“ včetně biomorfních zrcadel.

6A004.a.

6A005.e.

6A005.f.

II.A6.004

Argon-iontové „lasery“ s průměrným výstupním výkonem alespoň 5 W jiné než uvedené v položce 0B001.g.5., 6A005.a.6. nebo 6A205.a.

0B001.g.5.

6A005.a.6.

6A205.a.

II.A6.005

Polovodičové „lasery“ jiné než uvedené v položce 0B001.g.5., 0B001.h.6. nebo 6A005.b. a jejich součásti:

a.  jednotlivé polovodičové „lasery“ s výstupním výkonem každého z nich nad 200 mW v množství větším než 100;

b.  pole polovodičových „laserů“ s výstupním výkonem vyšším než 20 W.

Poznámky:

1.  Polovodičové „lasery“ se běžně nazývají „laserové“ diody.

2.  Tato položka nezahrnuje „laserové“ diody s rozmezím vlnových délek 1,2 μm–2,0 μm.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.b.

II.A6.006

Laditelné polovodičové „lasery“ a pole laditelných polovodičových „laserů“, jiné než uvedené v položce 0B001.h.6. nebo 6A005.b., s vlnovou délkou od 9 μm do 17 μm a skupiny polí polovodičových „laserů“ obsahující alespoň jedno pole laditelných polovodičových „laserů“ takové vlnové délky.

Pozn.: Polovodičové „lasery“ se běžně nazývají „laserové“ diody.

0B001.h.6.

6A005.b.

II.A6.007

„Laditelné“„lasery“ v tuhé fázi jiné než uvedené v položce 0B001.g.5., 0B001.h.6. nebo 6A005.c.1. a jejich speciálně konstruované součásti:

a.  titan-safírové lasery;

b.  alexandritové lasery.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.c.1.

II.A6.008

Neodymem dopované „lasery“ (jiné než skleněné) jiné než uvedené v položce 6A005.c.2.b., které mají výstupní vlnovou délku přesahující 1,0 μm, avšak nejvýše 1,1 μm, a výstupní energii vyšší než 10 J na impuls.

6A005.c.2.b.

II.A6.009

Akusticko-optické součástky:

a.  snímkovací trubice a polovodičová zobrazovací zařízení s opakovacím kmitočtem nejméně 1 kHz;

b.  příslušenství pro opakovací kmitočet;

c.  Pockelsovy cely.

6A203.b.4.

II.A6.010

Radiačně odolné kamery nebo jejich čočky, jiné než uvedené v položce 6A203.c., speciálně konstruované nebo klasifikované jako radiačně odolné tak, aby vydržely celkovou dávku ozáření větší než 50 × 103 Gy (křemík) (5 × 106 rad (křemík)) bez zhoršení provozních parametrů.

Technická poznámka: Výraz Gy (křemík) se vztahuje na energii v joulech na kilogram, kterou spotřebuje nechráněný křemíkový vzorek vystavený ionizujícímu záření.

6A203.c.

II.A6.011

Laditelné zesilovače a oscilátory pulsních „laserů“ na bázi barviva jiné než uvedené v položce 0B001.g.5, 6A005 nebo 6A205.c., které mají všechny tyto vlastnosti:

a.  pracují na vlnových délkách 300 nm až 800 nm;

b.  průměrný výstupní výkon je větší než 10 W, avšak nepřesahuje 30 W;

c.  opakovací frekvence je větší než 1 kHz a

d.  šířka impulsu je menší než 100 ns.

Pozn.: Tato položka nezahrnuje jednomodové oscilátory.

0B001.g.5.

6A005

6A205.c.

II.A6.012

Pulsní „lasery“ na bázi oxidu uhličitého jiné než uvedené v položce 0B001.h.6, 6A005.d. nebo 6A205.d., které mají všechny tyto vlastnosti:

a.  pracují na vlnových délkách 9 μm až 11 μm;

b.  opakovací frekvence je větší než 250 Hz;

c.  průměrný výstupní výkon je větší než 100 W, avšak nepřesahuje 500 W a

d.  šířka impulsu je menší než 200 ns.

0B001.h.6.

6A005.d.

6A205.d.

II.A6.013

Lasery jiné než uvedené v položce 6A005 nebo 6A205.

6A005

6A205

II.A7.    NAVIGACE A LETECKÁ ELEKTRONIKAČ.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

II.A7.001

Inerciální navigační systémy (INS) a jejich speciálně konstruované součásti:

a.  inerciální navigační systémy, které úřady pro civilní letectví účastnických států Wassenaarského ujednání schválily pro použití v „civilních letadlech“, a jejich speciálně konstruované součásti:

1.  inerciální navigační systémy (INS) (s kardanovou nebo pevnou montáží) a inerciální zařízení konstruovaná pro „letadla“, pozemní vozidla, plavidla (povrchová nebo ponorná) nebo „kosmické lodi“ pro určování polohy, navádění nebo řízení, jakož i jejich speciálně konstruované součásti, které mají některou z těchto vlastností:

a.  navigační chyba (volná inerciální) následná po normálním nastavení 0,8 námořní míle za hodinu (nm/h) „kružnice stejné pravděpodobnosti“ (CEP) nebo menší (lepší) nebo

b.  jsou určeny pro provoz při hodnotách lineárního zrychlení vyšších než 10 g;

2.  hybridní inerciální navigační systémy s vestavěnými globálními navigačními družicovými systémy (GNSS) nebo s „datovými referenčními navigačními systémy“ („DBRN“) pro určování polohy, navádění nebo řízení po normálním nastavení s přesností navigační polohy INS po ztrátě GNSS nebo „DBRN“ po dobu až čtyř minut, menší (lepší) než 10 metrů „kružnice stejné pravděpodobnosti“ (CEP);

3.  Inerciální zařízení pro azimut, navádění a ukazování severu, jakož i jejich zvláště konstruované součásti, které mají některou z těchto vlastností:

a.  konstruované pro azimut, navádění nebo ukazování severu s přesností nastavení polohy 6 úhlových minut RMS nebo méně (lepší) při 45 stupních zeměpisné šířky nebo

b.  navržené pro neoperační nárazovou hladinu nejméně 900 g po dobu nejméně 1 msec;

b.  teodolitové systémy obsahující inerciální navigační systémy speciálně konstruované za účelem civilního pozorování a konstruované pro azimut, navádění nebo ukazování severu s přesností nastavení polohy 6 úhlových minut RMS nebo méně (lepší) při 45 stupních zeměpisné šířky a jejich speciálně konstruované součásti;

c.  inerciální nebo jiné zařízení obsahující měřiče zrychlení uvedené v položce 7A001 nebo 7A101, které jsou speciálně konstruované a vyvinuté jako snímače MWD (systém měření během vrtání) k užití při obslužných pracích u hlubinných vrtů.

Pozn.: Parametry bodu a.1. a a.2. jsou použitelné za každé z níže uvedených podmínek okolního prostředí:

1.  náhodné vibrační zatížení o průměrné hodnotě 7,7 g rms (střední kvadratická hodnota) po dobu první půlhodiny při celkové době trvání zkoušky 1,5 hodiny ve směru každé ze tří kolmých os, přičemž náhodná vibrace má tyto parametry:

a.  stálá hodnota výkonového frekvenčního spektra (PSD) 0,04 g2/Hz ve frekvenčním intervalu od 15 do 1 000 Hz a

b.  hodnota výkonového frekvenčního spektra (PSD) se zeslabuje s frekvencí od 0,04 g2/Hz do 0,01 g2/Hz ve frekvenčním intervalu od 1 000 do 2 000 Hz;

2.  úhlové výchylky (vybočení a klopení) jsou prováděny při rychlosti alespoň + 2,62 rad/s (150 o/s) nebo

3.  v souladu s vnitrostátními normami odpovídajícími podmínkám uvedeným výše v bodech 1 nebo 2.

Technické poznámky:

1.  Bod a.2. se týká systémů, v nichž jsou INS a jiné nezávislé navigační nástroje zabudovány (vestavěny) do jediné jednotky za účelem zlepšení výkonu.

2.  „Střední kruhová odchylka“ (CEP) – při kruhové normální distribuci poloměr kruhu obsahujícího 50 % jednotlivě prováděných měření nebo poloměr kruhu, v němž je 50 % pravděpodobnost lokalizace.

7A001

7A003

7A101

7A103

II.A9.    LETECKÁ TECHNIKA A POHONNÉ SYSTÉMYČ.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

II.A9.001

Svorníky s pyropatronou.

Není relevantní.

II.A9.002

Spalovací motory (tj. axiální pístový motor nebo pístový rotační motor) konstruované nebo upravené pro pohon „letadel“ nebo „vzdušných dopravních prostředků lehčích než vzduch“ a jejich speciálně konstruované součásti.

Není relevantní.

II.A9.003

Nákladní automobily, jiné než uvedené v položce 9A115, s více než jednou hnací nápravou a užitečným zatížením vyšším než 5 tun.

Pozn.: Tato položka zahrnuje plošinové přívěsy a návěsy a jiná přípojná vozidla.

9A115

B.    SOFTWAREČ.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

II.B.001

Software potřebný pro vývoj, výrobu nebo užití položek uvedených v části A. (Zboží).

Není relevantní.

C.    TECHNOLOGIEČ.

Popis: předměty, materiály, vybavení, zboží a technologie

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

II.C.001

Technologie potřebná pro vývoj, výrobu nebo užití položek uvedených v části A. (Zboží).

Není relevantní.

ČÁST III

Další věci, materiály, vybavení, zboží a technologie, které by mohly přispět k rozvoji odvětví balistických raket KLDR.

A.    ZBOŽÍ

III.A1.    ZVLÁŠTNÍ MATERIÁLY A SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍČ.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

III.A1.001

Netvářený (surový) hliník

1C002

III.A1.002

Hliníkový odpad a šrot

1C002

III.A1.003

Hliníkový prášek a šupiny (vločky)

1C111

III.A1.004

Hliníkové tyče, pruty a profily

1C002

III.A1.005

Hliníkové dráty

1C002

III.A1.006

Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm

1C002

III.A1.007

Hliníkové trouby a trubky

1C002

III.A1.008

Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)

1C002

III.A1.009

Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované

1C002

ČÁST IV

Věci, materiály, vybavení, zboží a technologie v oblasti zbraní hromadného ničení, které jsou určené a označené podle bodu 25 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016).

A.    ZBOŽÍ

IV.A0.    JADERNÉ MATERIÁLY, ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍČ.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

IV.A0.001

Kruhové magnety

Permanentní magnety, které mají obě tyto vlastnosti:

i.  magnet prstencového tvaru, jehož poměr mezi vnějším a vnitřním průměrem je menší nebo roven 1,6:1, a

ii.  jsou vyrobené z některých z těchto magnetických materiálů: hliník-nikl-kobalt, ferity, samarium-kobalt nebo neodym-železo-bor.

3A201.b.

IV.A0.002

Měniče frekvencí (též označované jako konvertory nebo invertory)

Měniče frekvencí, jiné než uvedené v příloze 1 položkách 0B001.b.13 nebo 3A225, které mají všechny následující vlastnosti, a jejich speciálně konstruované programové vybavení:

i.  vícefázová výstupní frekvence;

ii.  schopné výkonu nejméně 40 W a

iii.  schopné provozu kdekoli (v jakémkoli bodě nebo více bodech) ve frekvenčním rozsahu 600 až 2 000 Hz.

Technické poznámky:

1)  Měniče frekvencí jsou též označované jako konvertory nebo invertory.

2)  Funkčnost uvedenou výše mohou splňovat různá zařízení popsaná nebo uváděná na trh jako elektronická zkušební zařízení, zdroje střídavého proudu, pohony s proměnnými otáčkami motoru nebo pohony s proměnlivým kmitočtem.

0B001.b.13.

3A225

IV.A1.    ZVLÁŠTNÍ MATERIÁLY A SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍČ.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

IV.A1.001

Vysokopevnostní ocel, která má obě tyto vlastnosti:

i.  „schopná dosáhnout“ meze pevnosti v tahu 1 500 MPa nebo větší při 293 K (20 °C);

ii.  ve formě tyčí nebo trubek o vnějším průměru 75 mm či větším.

1C216

IV.A1.002

Magnetické slitinové materiály ve formě desek nebo tenkých pásů, které mají obě tyto vlastnosti:

a)  tloušťka 0,05 mm nebo menší, nebo výška 25 mm nebo menší a

b)  jsou vyrobené z některých z těchto magnetických slitinových materiálů: železo-chrom-kobalt, železo-kobalt-vanad, železo-chrom-kobalt-vanad nebo železo-chrom.

1C005

IV.A1.003

Vysokopevnostní slitiny hliníku

Slitiny hliníku, které mají obě tyto vlastnosti:

i.  „schopné dosáhnout“ meze pevnosti v tahu 415 MPa nebo větší při 293 K (20 °C) a

ii.  ve formě tyčí nebo trubek o vnějším průměru 75 mm či větším.

Technická poznámka:

Výrazem „schopné dosáhnout“ se rozumějí slitiny hliníku před tepelným zpracováním nebo po něm.

1C202

IV.A1.004

„Vláknité materiály“ a prepregy:

i.  uhlíkaté, aramidové nebo skelné „vláknité materiály“ s oběma těmito vlastnostmi:

1)  „měrný modul“ větší než 3,18 × 106 m a

2)  „měrná pevnost v tahu“ větší než 76,2 × 103 m;

ii.  prepregy: termosetovou pryskyřicí impregnované souvislé „příze“, „přásty“, „kabílky“ nebo „pásky“ o šířce nejvýše 30 mm, vyrobené z uhlíkatých, aramidových nebo skelných „vláknitých materiálů“, na něž se vztahuje bod a) výše.

1C210

IV.A1.005

Stroje pro navíjení vláken a příslušné vybavení:

i.  stroje pro navíjení vláken se všemi těmito vlastnostmi:

1)  pohyby určující položení, vinutí a navíjení vláken jsou koordinovány a programovány ve dvou nebo více osách;

2)  jsou speciálně konstruované pro výrobu kompozitních struktur nebo laminátů z „vláknitých materiálů“ a

3)  jsou schopné navíjet válcové roury s průměrem 75 mm nebo větším;

ii.  koordinační a programové řízení pro stroje pro navíjení vláken uvedené v bodě a) výše;

iii.  trny pro stroje pro navíjení vláken uvedené v bodě a) výše.

1B201

IV.A1.006

Hydridy kovů, např. zirkonia

1B231

IV.A1.007

kovový sodík (7440-23-5)

1C350

IV.A1.008

oxid sírový (7446-11-9)

1C350

IV.A1.009

chlorid hlinitý (7446-70-0)

Není relevantní.

IV.A1.010

bromid draselný (7758-02-3)

1C350

IV.A1.011

bromid sodný (7647-15-6)

1C350

IV.A1.012

dichlormethan (75-09-2)

1C350

IV.A1.013

isopropyl bromid (75-26-3)

1C350

IV.A1.014

isopropyl ether (108-20-3)

1C350

IV.A1.015

monoisopropylamin (75-31-0)

1C350

IV.A1.016

trimethylamin (75-50-3)

1C350

IV.A1.017

tributylamin (102-82-9)

1C350

IV.A1.018

triethylamin (121-44-8)

1C350

IV.A1.019

N,N-dimethylanilin (121-69-7)

1C350

IV.A1.020

pyridin (110-86-1)

1C350

IV.A2.    ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮČ.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

IV.A2.001

Stroje pro kovotlačitelské tváření

popsané v dokumentech INFCIRC/254/Rev.9/Part2 a S/2014/253

2B209

IV.A2.002

Zařízení pro laserové svařování

Není relevantní.

IV.A2.003

4-osé a 5-osé CNC obráběcí stroje

2B201

IV.A2.004

Plazmová řezací zařízení

Není relevantní.

IV.A2.005

Reakční nádoby, reaktory, míchadla, tepelné výměníky, kondenzátory, čerpadla, ventily, skladovací zásobníky, kontejnery, nádrže a destilační nebo absorpční kolony, které splňují výkonnostní parametry popsané v dokumentech S/2006/853 a S/2006/853/corr.1

Vývěvy s jedním těsněním s maximálním průtokem udávaným výrobcem vyšším než 0,6 m3/h a pouzdra (kostry čerpadel), předlisované podložky plášťů, oběžná kola, rotory nebo trysky proudových čerpadel navržené pro taková čerpadla, jejichž veškeré povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými chemikáliemi, jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů:

a)  niklu nebo slitin obsahujících více než 40 % hmotnostních niklu;

b)  slitin s obsahem více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

c)  fluorovaných polymerů (polymerických nebo elastomerických materiálů s více než 35 % hmotnostních fluoru);

d)  skla nebo skleněného obložení (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu);

e)  grafitu nebo uhlíkového grafitu;

f)  tantalu nebo slitin tantalu;

g)  titanu nebo slitin titanu;

h)  zirkonia nebo slitin zirkonia;

i)  keramiky;

j)  ferosilicia (slitiny železa s vysokým obsahem křemíku) nebo

k)  niobu (kolumbium) nebo slitin niobu;

2B350

IV.A2.006

Konvenční komory nebo komory s turbulentním prouděním čistého vzduchu a samostatné jednotky s ventilátorem s filtrem HEPA, které je možné použít pro ochranné zařízení typu P3 nebo P4 (BSL3, BSL4, L3, L4).

2B352

ČÁST V

Věci, materiály, vybavení, zboží a technologie v oblasti zbraní hromadného ničení, které jsou určené a označené podle bodu 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2321 (2016).

A.    ZBOŽÍ

V.A1.    ZVLÁŠTNÍ MATERIÁLY A SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍČ.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

V.A1.001

Isokyanáty ((toluendiisokyanát (TDI), methylendifenyldiisokyanát (MDI), isoforondiisokyanát (IPDI), hexametylen diisokyanát (MNMDI nebo HDI) a dimeryldiisokyanát (DDI)) a výrobní zařízení.

Není relevantní.

V.A1.002

Dusičnan amonný, chemicky čistý nebo ve fázově stabilizované verzi (PSAN).

1C111

V.A1.003

Polymerní látky [hydroxylem zakončený polyether (HTPE), hydroxylem zakončený polykaprolakton (HTCE), polypropylenglykol (PPG), polydiethyleneglycoladipát (PGA) a polyethylenglykol (PEG)].

1C111

V.A1.004

Manganové kovopájecí fólie.

1C111

V.A2.    ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮČ.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

V.A2.001

Hydraulické tvářecí stroje.

2B109

V.A2.002

Pece na tepelné ošetření – teploty větší než 850 °C a jeden rozměr >1 m.

II.A2.005

2B226

2B227

V.A2.003

Elektrojiskrové obráběcí stroje (EDM)

2B001.d

V.A2.004

Stroje pro třecí svařování promíšením.

Není relevantní.

V.A2.005

Digestoře přimontované k podlaze (do nichž lze vstoupit) s minimální nominální šířkou 2,5 metru.

2B352

V.A2.006

Dávkovací odstředivky s kapacitou rotoru 4 L a vyšší, použitelné s biologickými materiály.

II.A2.014.e.

2B350

2B352

V.A2.007

Fermentory s vnitřním objemem 10–20 l (0,01–0,02 m3), použitelné s biologickými materiály.

2B352

II.A2.014.a.

V.A6.    SNÍMAČE A LASERYČ.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

V.A6.001

Vysokorychlostní zobrazovací kamery s výjimkou kamer používaných v lékařských zobrazovacích systémech.

6A003.a.2

V.A9.    LETECKÁ TECHNIKA A POHONNÉ SYSTÉMYČ.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

V.A9.001

Nedestruktivní zkušební komory s kritickým vnitřním rozměrem 1 m nebo větším.

9B106

V.A9.002

Turbočerpadla pro raketové motory na kapalná paliva nebo pro hybridní raketové motory

9A006

V.A9.003

Subsystémy pro účely protiopatření a penetrační pomůcky (např. rušiče (jammery), dipólové odražeče, klamné cíle) konstruované k zahlcení a oklamání protiraketové obrany nebo k úniku před ní.

Není relevantní.

V.A9.004

Podvozky nákladních vozidel se šesti nebo více nápravami

9A115

II.A9.003

B.    SOFTWAREČ.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

V.B.001

Modelovací a konstrukční software k modelování aerodynamické a termodynamické analýzy raketových nebo bezpilotních vzdušných dopravních prostředků.

Není relevantní.

ČÁST VI

Věci, materiály, vybavení, zboží a technologie v oblasti zbraní hromadného ničení, které jsou určeny a označeny podle bodu 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2371 (2017).

A.    ZBOŽÍ

VI.A1.    ZVLÁŠTNÍ MATERIÁLY A SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍČ.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

VI.A1.001

Svorníky, matice a spony s pyropatronou, ohebné táhlé nálože, kulovité zámky, tlačné pružiny, kruhová řezací zařízení a zrychlovací rakety použitelné pro mechanismy raketových stupňů

Není relevantní.

VI.A1.002

Všechny klimatizační komory, které vytvářejí zkušební prostředí a jsou schopné simulovat letové podmínky (teplotu, tlak, nárazy a vibrace) s výjimkou těch, které se používají pro účely bezpečnosti civilních letadel

9B106

VI.A1.003

Zařízení pro rychlý vývoj prototypů, včetně aditivní výroby

Není relevantní.

VI.A1.004

Polyakrylonitrilové vlákno použitelné jako prekurzor pro výrobu uhlíkových vláken a výrobní zařízení, které s ní souvisí

1C010

1C210

9C110

VI.A1.005

Bodem 12 seznamu obsaženého ve zprávě výboru vypracované v souladu s bodem 25 rezoluce 2270 (2016) (S/2016/308, příloha) se rozumí „hydridy kovů, například hydrid zirkonia, hydrid beryllia, hydrid hliníku, hydrid lithno-hlinitý a hydrid titanu“.

1C111

VI.A1.006

Plastifikátory použitelné v kompozitních pohonných hmotách, například:

— dioktyladipát (DOA) (CAS 123–79–5)

— dioktylsebakát (DOS) (CAS 122-62-3)

— dioktylazelát (DOZ) (CAS 103-24-2)

1C111

VI.A1.007

Vysokopevnostní ocel schopná dosáhnout meze pevnosti v tahu 1 950 MPa nebo větší při 293 K (20 °C) a v kterékoli z těchto forem:

a)  plechy, desky nebo trubky s tloušťkou stěny nebo tabule nejvýše 5,0 mm;

b)  válcovité formy se stěnou o tloušťce 50 mm nebo menší, s vnitřním průměrem 270 mm nebo více

1C216

VI.A1.008

Stroje pro navíjení vláken a příslušné vybavení:

Stroje pro navíjení vláken nebo stroje pro kladení vláken/kabílků, jejichž pohyby určující položení, vinutí a navíjení vláken jsou koordinovány a programovány ve dvou nebo více osách a které jsou speciálně konstruovány pro výrobu kompozitních struktur nebo laminátů z vláknitých materiálů, koordinační a programové řízení a přesné trny pro takové vybavení

1B001

1B101

1B201

VI.A1.009

Obličejová maska s dýchacími přístroji se vzduchovým filtrem s výjimkou těch, které se používají v dýchacím přístroji pro hasiče

1A004.a.

2B352

VI.A1.010

Další chemické látky vhodné pro dekontaminaci bojových chemických látek:

diethylentriamin (CAS 111-40-0)

Není relevantní.

VI.A1.011

Chemická profylaxe proti nervovým látkám

— butyrylcholinesterasa

— pyridostigminbromid (CAS 101-26-8)

— obidoximiumchlorid (CAS 114-90-9)

Není relevantní.

ČÁST VII

Věci, materiály, vybavení, zboží a technologie v oblasti konvenčních zbraní, které jsou označené podle bodu 5 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2371 (2017).

A.    ZBOŽÍ

VII.A1.    ZVLÁŠTNÍ MATERIÁLY A SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍČ.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

VII.A1.001

„Kompozitní“ struktury nebo lamináty sestávající z této organické „matrice“ a materiálů:

Pozn.:

Nevztahuje se na „kompozitní“ struktury nebo lamináty vyrobené z uhlíkatých „vláknitých materiálů“ impregnovaných epoxidovými pryskyřicemi pro opravy konstrukcí „civilních letadel“ nebo laminátů, které mají všechny tyto vlastnosti:

— povrch není větší než 1 m2,

— délka není větší než 2,5 m,

— šířka je větší než 15 mm.

Nevztahuje se na rozpracované výrobky, speciálně určené pro tato čistě civilní užití: sportovní potřeby, automobilový průmysl, průmysl obráběcích strojů, lékařské aplikace. Nevztahuje se na dokončené výrobky speciálně určené pro zvláštní užití.

a)  Anorganické „vláknité materiály“, které mají „měrný modul“ větší než 2,54 × 106 m a bod tání, měknutí, rozkladu nebo sublimace v inertní atmosféře vyšší než 1 649 °C.

Pozn.: Nevztahuje se na:

— nespojitá, vícefázová polykrystalická vlákna z oxidu hlinitého ve formě sekaných vláken nebo rohože s nahodile orientovanými vlákny, které obsahují 3 % hmotnostní nebo více oxidu křemičitého s „měrným modulem“ menším než 10 × 106 m

— molybdenová vlákna nebo vlákna ze slitin molybdenu

— borová vlákna

— nespojitá keramická vlákna, jejichž bod tání, měknutí, rozkladu nebo sublimace v inertním prostředí je nižší než 1 770 °C.

b)  „Vláknité materiály“ s některou z těchto vlastností:

1.  materiály sestávající z aromatických poly(etherimidů), u nichž je teplota skelného přechodu (Tg) vyšší než 290 °C;

2.  poly(arylenketony);

3.  poly(arylensulfidy), kde arylenovou skupinu tvoří bifenylen, trifenylen nebo jejich kombinace;

4.  poly(bifenylenethersulfon), u něhož je Tg vyšší než 290 °C, nebo

5.  kterýchkoli z výše uvedených materiálů „smísených“ s některým z těchto materiálů:

a.  organické „vláknité materiály“ s „měrným modulem“ větším než 12,7 × 106 m a „měrnou pevností v tahu“ větší než 23,5 × 104 m;

b.  uhlíkaté „vláknité materiály“ s „měrným modulem“ větším než 14,65 × 106 m a měrnou pevností v tahu větší než 26,82 × 104 m;

c.  anorganické „vláknité materiály“ s „měrným modulem“ větším než 2,54 × 106 m a bodem tání, měknutí, rozkladu nebo sublimace v inertní atmosféře vyšším než 1 649 °C.

Poznámky:

1.  Nevztahuje se na polyethylen.

2.  Nevztahuje se na:

— „vláknité materiály“ pro opravy konstrukcí civilních letadel nebo laminátů, jejichž povrch není větší než 1 m2, délka není větší než 2,5 m a šířka je větší než 15 mm,

— mechanicky sekané, mleté nebo řezané uhlíkaté „vláknité materiály“ o délce 25,0 mm nebo kratší.

3.  Nevztahuje se na nespojitá, vícefázová polykrystalická vlákna z oxidu hlinitého ve formě sekaných vláken nebo rohože s nahodile orientovanými vlákny, které obsahují 3 % hmotnostní nebo více oxidu křemičitého s „měrným modulem“ menším než 10 × 106 m; molybdenová vlákna nebo vlákna ze slitin molybdenu; borová vlákna; nespojitá keramická vlákna, jejichž bod tání, měknutí, rozkladu nebo sublimace v inertním prostředí je nižší než 1 770 °C.

c)  Organické „vláknité materiály“ s „měrným modulem“ větším než 12,7 × 106 m a s „měrnou pevností v tahu“ větší než 23,5 × 104 m;

d)  Organické „vláknité materiály“ s „měrným modulem“ větším než 14,65 × 106 m a „měrnou pevností v tahu“ větší než 26,82 × 104 m.

e)  „Vláknité materiály“ zcela nebo částečně impregnované pryskyřicí nebo bitumenem (prepregy), „vláknité materiály“ potažené kovem nebo uhlíkem (polotovary) nebo polotovary z uhlíkových vláken s některým z těchto „vláknitých materiálů“ a pryskyřic:

1.  anorganické „vláknité materiály“ s „měrným modulem“ větším než 2,54 × 106 m a bodem tání, měknutí, rozkladu nebo sublimace v inertní atmosféře vyšším než 1 649 °C nebo

2.  organické nebo uhlíkové „vláknité materiály“, které mají všechny tyto vlastnosti:

a.  „měrný modul“ větší než 10,15 × 106 m a

b.  „měrná pevnost v tahu“ větší než 17,7 × 104 m nebo

3.  pryskyřice nebo smola z nezpracovaných fluorovaných sloučenin, například:

a.  fluorované polyimidy obsahující 10 % hmotnostních nebo více vázaného fluoru;

b.  fluorované fosfazenové elastomery obsahující 30 % hmotnostních nebo více vázaného fluoru nebo

4.  fenolické pryskyřice s teplotou skelného přechodu určenou dynamickou mechanickou analýzou (DMA Tg) rovnající se 180 °C nebo vyšší a fenolickou pryskyřicí nebo

5.  jiná pryskyřice nebo smola s teplotou skelného přechodu určenou dynamickou mechanickou analýzou (DMA Tg) rovnající se 232 °C nebo vyšší.

Pozn.:

Nevztahuje se na:

— epoxidovou pryskyřicí impregnované „matrice“ z uhlíkatých „vláknitých materiálů“ (prepregů) pro opravy konstrukcí „civilních letadel“ nebo laminátů, které mají všechny tyto vlastnosti:

— povrch není větší než 1 m2,

— délka není větší než 2,5 m a

— šířka je větší než 15 mm.

1A002

1A202

VII.A1.002

„Vláknité materiály“ s některým z těchto materiálů:

a)  materiály sestávající z aromatických poly(etherimidů), u nichž je teplota skelného přechodu (Tg) vyšší než 290 °C;

b)  poly(arylenketony);

c)  poly(arylensulfidy), kde arylenovou skupinu tvoří bifenylen, trifenylen nebo jejich kombinace;

d)  poly(bifenylenethersulfon), u něhož je Tg vyšší než 290 °C nebo

e)  kterýkoli z výše uvedených materiálů smísených s některým z těchto materiálů:

1.  organické „vláknité materiály“ s „měrným modulem“ větším než 12,7 × 106 m a „měrnou pevností v tahu“ větší než 23,5 × 104 m;

2.  uhlíkaté „vláknité materiály“ s „měrným modulem“ větším než 14,65 × 106 m a „měrnou pevností v tahu“ větší než 26,82 × 104 m;

3.  anorganické „vláknité materiály“ s „měrným modulem“ větším než 2,54 × 106 m a bodem tání, měknutí, rozkladu nebo sublimace v inertní atmosféře vyšším než 1 649 °C.

Poznámky:

1.  Nevztahuje se na polyethylen.

2.  Nevztahuje se na:

— „vláknité materiály“ pro opravy konstrukcí civilních letadel nebo laminátů, jejichž povrch není větší než 1 m2, délka není větší než 2,5 m a šířka je větší než 15 mm,

— mechanicky sekané, mleté nebo řezané uhlíkaté „vláknité materiály“ o délce 25,0 mm nebo kratší.

3.  Nevztahuje se na nespojitá, vícefázová polykrystalická vlákna z oxidu hlinitého ve formě sekaných vláken nebo rohože s nahodile orientovanými vlákny, které obsahují 3 % hmotnostní nebo více oxidu křemičitého s „měrným modulem“ menším než 10 × 106 m; molybdenová vlákna nebo vlákna ze slitin molybdenu; borová vlákna; nespojitá keramická vlákna, jejichž bod tání, měknutí, rozkladu nebo sublimace v inertním prostředí je nižší než 1 770 °C.

1C008

1C010

1C210

9C110

VII.A1.003

Zařízení pro „výrobu“ nebo kontrolu „kompozitních“ struktur

Speciálně konstruované součásti a příslušenství, které zahrnuje:

a)  stroje pro navíjení vláken, jejichž pohyby určující položení, vinutí a navíjení vláken jsou koordinovány a programovány ve třech nebo více „primárních osách servořízení“ a které jsou speciálně konstruovány pro výrobu „kompozitních“ struktur nebo laminátů, a to z „vláknitých materiálů“;

b)  „stroje pro kladení pásků“, jejichž pohyby určující položení pásků nebo fólií, jsou koordinovány a programovány v pěti nebo více „primárních osách servořízení“, a které jsou speciálně konstruovány pro výrobu „kompozitních“ struktur draků letadel nebo střel;

c)  vícesměrové, vícerozměrové stavy nebo pletařské stavy, včetně adaptérů a modifikačních souprav pro tkaní, speciálně určené nebo upravené pro proplétání nebo oplétání vláken pro „kompozitní“ struktury;

d)  zařízení speciálně konstruovaná nebo upravená pro výrobu výztužných vláken:

1.  zařízení pro přeměnu polymerních vláken (např. polyakrylonitrilových, viskózových, bitumenových nebo polykarbosilanových) na uhlíková vlákna nebo vlákna z karbidu křemíku, včetně speciálních zařízení pro napínání těchto vláken během ohřevu;

2.  zařízení pro chemickou depozici prvků nebo sloučenin z plynné fáze na zahřívané vláknité substráty za účelem výroby vláken z karbidu křemíku;

3.  zařízení pro mokré spřádání žáruvzdorných keramických materiálů (např. oxidu hlinitého);

4.  zařízení na přeměnu prekurzorových vláken obsahujících hliník tepelným zpracováním na vlákna obsahující oxid hlinitý;

5.  zařízení na výrobu impregnovaných vláken (prepregů) uvedených v položce VII.A1.003 písmeni „d“ pod „materiály“ metodou horké taveniny;

6.  zařízení pro nedestruktivní zkoušky, speciálně konstruované pro „kompozitní“ materiály, jak je uvedeno níže:

a.  systémy rentgenové tomografie pro trojrozměrnou detekci vad;

b.  číslicově řízené ultrazvukové zkušební stroje, u nichž jsou pohyby pro umístění vysílačů nebo přijímačů koordinovány a programovány současně ve čtyřech nebo více osách s cílem sledovat trojrozměrné obrysy kontrolované součásti.

Poznámky:

1.  Pro tyto účely jsou „stroje pro kladení pásků“ schopny klást jedno nebo více „vláknitých pásem“, omezených na šířky větší než 25 mm a menší než nebo rovné 305 mm, a během procesu kladení přerušovat a obnovovat dráhy jednotlivých „vláknitých pásem“.

2.  Technika splétání zahrnuje též pletení.

1B001.a.

1B001.b.

1B001.c.

1B001.d.

1B001.e.

1B001

1B101

1B201

VII.A1.004

Slitiny kovů, práškové slitiny kovů a legované materiály, včetně:

a)  aluminidů, včetně

1.  aluminidů niklu obsahujících nejméně 15 % hmotnostních hliníku a nejvýše 38 % hmotnostních hliníku a alespoň jeden přídavný legující prvek;

2.  aluminidů titanu obsahujících nejméně 10 % hmotnostních hliníku a alespoň jeden přídavný legující prvek;

b)  slitin kovů vyrobených z prášku nebo částic materiálů, včetně:

1.  slitin niklu, které mají životnost na mezi pevnosti 10 000 hodin nebo delší při 650 °C a napětí 676 MPa nebo nízkocyklovou únavovou životnost 10 000 cyklů nebo více při 550 °C a maximálním napětí 1 095 MPa;

2.  slitin niobu, které mají životnost na mezi pevnosti 10 000 hodin nebo delší při 800 °C a napětí 400 MPa nebo nízkocyklovou únavovou životnost 10 000 cyklů nebo více při 700 °C a maximálním napětí 700 MPa;

3.  slitin titanu, které mají životnost na mezi pevnosti 10 000 hodin nebo delší při 450 °C a napětí 200 MPa nebo nízkocyklovou únavovou životnost 10 000 cyklů nebo více při 450 °C a maximálním napětí 400 MPa;

4.  slitin hliníku, které mají pevnost v tahu 240 MPa nebo větší při 200 °C nebo pevnost v tahu 415 MPa nebo větší při 25 °C;

5.  slitin hořčíku, které mají pevnost v tahu 345 MPa nebo větší a rychlost koroze menší než 1 mm/rok ve tříprocentním vodném roztoku chloridu sodného, měřenou podle normy ASTM G-31 nebo podle odpovídajících vnitrostátních norem;

6.  slitin kovů ve formě prášku nebo částic, které mají všechny tyto vlastnosti a jsou vyrobeny z některého z těchto kompozitních systémů:

a.  slitiny niklu (Ni-Al-X, Ni-X-Al) schválené pro součásti nebo díly turbínových motorů, tj. s méně než třemi nekovovými částicemi (zavedenými během výrobního procesu), které jsou větší než 100 μm v 109 částic slitiny;

b.  slitiny niobu (Nb-Al-X nebo Nb-X-Al, Nb-Si-X nebo Nb-X-Si, Nb-Ti-X nebo Nb-X-Ti);

c.  slitiny titanu (Ti-Al-X nebo Ti-X-Al);

d.  slitiny hliníku (Al-Mg-X nebo Al-X-Mg, Al-Zn-X nebo Al-X-Zn, Al-Fe-X nebo Al-X-Fe) nebo

e.  slitiny hořčíku (Mg-Al-X nebo Mg-X-Al);

7.  jsou vyrobeny v řízeném prostředí některým z těchto procesů:

a.  „vakuová atomizace“;

b.  „plynová atomizace“;

c.  „rotační atomizace“;

d.  „kalení na chlazenou kovovou desku“;

e.  „zvlákňování z taveniny“ a „rozmělňování“.

Pozn.:

Není-li stanoveno jinak, zahrnují výrazy „kovy“ a „slitiny“ kovy a slitiny v níže uvedených surových a polotovarových formách:

Surové formy: anody, koule, tyče (včetně vrubových tyčí a předlitků pro válcování), sochory, bloky, předvalky, brikety, spečence, katody, krystaly, kostky, úlomky, zrna, granule, ingoty, hroudy, pelety, prášky, broky, housky, rondely, pláty, bramy, houby, špalky. Polotovarové formy: tvářené nebo opracované materiály vyrobené válcováním, tažením, vytlačováním, kováním, zpětným protlačováním, lisováním, granulací, atomizací a broušením, tj. úhelníky, profilové nosníky, kotouče, disky, prach, vločky, fólie a plechy, výkovky, silné plechy, prášek, výlisky a lisované plechy, pásky, kroužky, tyče (včetně holých svařovacích drátů, válcovaných tyčí a válcovaného drátu), tvarová ocel, profily, tlusté plechy, pásy, potrubí, trubky (včetně kruhových, čtvercových a uzavřených průřezů), tažený nebo protlačovaný drát; litý materiál odlévaný do pískových, kovových nebo sádrových forem, kokil nebo jiných typů forem, včetně vysokotlakých odlitků, spékaných materiálů a materiálů zhotovených práškovou metalurgií.

1C002

1C202

VII.A1.005

Magnetické kovy všech typů a v jakékoli formě, které mají některou z těchto vlastností:

a)  počáteční relativní propustnost 120 000 nebo větší a tloušťku 0,5 mm nebo menší;

b)  magnetostrikční slitiny, které mají některou z těchto vlastností:

1.  magnetostrikční nasycení větší než 5 × 10–4 nebo

2.  magnetomechanický faktor vazby (k) větší než 0,8 nebo

c)  pásy z amorfních nebo „nanokrystalických“ slitin, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  složení: minimálně 75 % hmotnostních železa, kobaltu nebo niklu;

2.  nasycená magnetická indukce (Bs) 1,6 T nebo větší, a některou z těchto vlastností:

a.  tloušťka pásu 0,02 mm nebo menší nebo

b.  elektrická rezistivita 2 × 10 – 4 Ω cm nebo větší.

1C003

VII.A1.006

Slitiny uranu s titanem nebo slitiny wolframu s „matricí“ na bázi železa, niklu nebo mědi, které mají všechny tyto vlastnosti:

a)  hustotu vyšší než 17,5 g/cm3;

b)  mez pružnosti vyšší než 880 MPa;

c)  mez pevnosti v tahu větší než 1 270 MPa a

d)  prodloužení větší než 8 %.

1C004

VII.A1.007

„Supravodivé“ kompozitní vodiče o délce větší než 100 m nebo o hmotnosti vyšší než 100 g:

a)  „supravodivé“„kompozitní“ vodiče obsahující jedno nebo více niob-titanových „vláken“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  jsou zality v „matrici“ jiné než z mědi nebo směsi na bázi mědi a

2.  mají plochu průřezu menší než 0,28 × 10–4 mm2 (u kruhových „vláken“ průměr 6 μm);

b)  „supravodivé“„kompozitní“ vodiče sestávající z jednoho nebo více „supravodivých“„vláken“ jiných než niob-titanových, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  „kritická teplota“ při nulové magnetické indukci vyšší než – 263,31 °C) a

2.  zůstávají v „supravodivém“ stavu při teplotě – 268,96 °C, jsou-li vystaveny magnetickému poli orientovanému v libovolném směru kolmému na podélnou osu vodiče a odpovídajícímu magnetické indukci 12 T, s kritickou hustotou proudu vyšší než 1 750 A/mm2 v celém průřezu vodiče;

c)  „supravodivé“„kompozitní“ vodiče sestávající z jednoho nebo více „supravodivých“„vláken“, které zůstávají v „supravodivém“ stavu při teplotě vyšší než – 158,16 °C

1C005

VII.A1.008

Kapaliny a maziva:

a)  maziva obsahující jako hlavní přísady některé z těchto sloučenin nebo materiálů:

1.  fenylenethery, alkylfenylenethery nebo thioethery nebo jejich směsi, které obsahují více než dvě etherové nebo thioetherové funkční skupiny nebo jejich směsi nebo

2.  fluorované silikonové oleje s kinematickou viskozitou, měřenou při teplotě 25 °C, nižší než 5 000 mm2/s (5 000 cS);

b)  tlumicí nebo flotační kapaliny, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  čistotu vyšší než 99,8 %;

2.  obsahují méně než 25 částic o velikosti nejméně 200 μm ve

3.  100 ml a

4.  jsou vyrobeny alespoň z 85 % z některých těchto sloučenin nebo materiálů:

a.  dibromtetrafluorethan (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);

b.  polychlortrifluorethylen (pouze olejové a voskové modifikace) nebo

c.  polybromtrifluorethylen;

c)  fluorouhlíkaté chladicí kapaliny pro elektroniku, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  obsahují 85 % hmotnostních nebo více některých těchto látek nebo jejich směsí:

a.  monomerní formy perfluorpolyalkylether-triazinů nebo perfluorovaných alifatických etherů;

b.  perfluoroalkylaminy;

c.  perfluorocykloalkany nebo

d.  perfluoroalkany;

e.  hustota při 298 K (25 °C) 1,5 g/ml nebo vyšší;

f.  kapalné skupenství při 273 K (0 °C) a

g.  obsahují 60 % hmotnostních fluoru nebo více.

Pozn.: Nevztahuje se na materiály specifikované a balené jako léčivé přípravky.

1C006

VII.A1.009

Keramické prášky, „nekompozitní“ keramické materiály, „kompozitní“ materiály s keramickou „matricí“ a prekurzorové materiály:

a)  keramické prášky z jednoduchých nebo komplexních boridů titanu, které mají celkový obsah kovových nečistot, kromě nečistot přidávaných záměrně, menší než 5 000 ppm, průměrná velikost částic se rovná nebo je menší než 5 μm a které nemají více než 10 % částic větších než 10 μm;

b)  „nekompozitní“ keramické materiály v surové nebo polotovarové formě z boridů titanu o hustotě nejméně 98 % teoretické hustoty;

c)  „kompozitní“ materiály typu keramika–keramika se skleněnou nebo oxidovou „matricí“ a vyztužené vlákny, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů:

a.  Si-N;

b.  Si-C;

c.  Si-A1-O-N nebo

d.  Si-O-N a

2.  mají „měrnou pevnost v tahu“ větší než 12,7 × 103 m;

d)  „kompozitní“ materiály typu keramika – keramika se spojitou kovovou fází nebo bez ní, obsahující částice, whiskery nebo vlákna, kde „matrici“ tvoří karbidy nebo nitridy křemíku, zirkonia nebo boru;

e)  prekurzorové materiály (tj. polymerní nebo organokovové materiály pro zvláštní účely) pro výrobu jakékoli fáze nebo fází materiálů uvedených výše:

1.  polydiorganosilany (pro výrobu karbidu křemíku);

2.  polysilazany (pro výrobu nitridu křemíku);

3.  polykarbosilazany (pro výrobu keramiky s křemíkovými, uhlíkovými a dusíkovými složkami);

f)  „kompozitní“ materiály typu keramika–keramika s oxidovou nebo skleněnou „matricí“ a vyztužené spojitými vlákny z některého z těchto materiálů:

1.  Al2O3 (CAS 1344-28-1) nebo

2.  Si-C–N.

Poznámky:

1.  Nevztahuje se na brusiva.

2.  Nevztahuje se na „kompozity“ obsahující vlákna z těchto systémů s „pevností v tahu“ menší než 700 MPa při 1 273 K (1 000 °C) nebo odolností proti tečení vlákna v tahu větší než 1 % napětí na mezi tečení při zatížení 100 MPa a teplotě 1 273 K (1 000 °C) po dobu 100 hodin.

1C007

VII.A1.010

Nefluorované polymerní látky:

a)  tyto imidy:

1.  bismaleimidy;

2.  aromatické poly(amidimidy) (PAI), u nichž je „teplota skelného přechodu (Tg)“ vyšší než 290 °C;

3.  aromatické polyimidy, u nichž je „teplota skelného přechodu (Tg)“ vyšší než 232 °C;

4.  aromatické poly(etherimidy), u nichž je „teplota skelného přechodu (Tg)“ vyšší než 290 °C;

b)  poly(arylenketony);

c)  poly(arylensulfidy), kde arylenovou skupinu tvoří bifenylen, trifenylen nebo jejich kombinace;

d)  poly(bifenylenethersulfon), u něhož je „teplota skelného přechodu (Tg)“ vyšší než 290 °C.

Pozn.: Vztahuje se na látky v kapalné nebo pevné „tavitelné“ formě, včetně pryskyřice, prášku, pelet, filmu, listu, pásky nebo tkanice.

1C008

VII.A1.011

Nezpracované fluorové sloučeniny:

a)  fluorované polyimidy obsahující 10 % hmotnostních nebo více vázaného fluoru;

b)  fluorované fosfazenové elastomery obsahující 30 % hmotnostních nebo více vázaného fluoru.

1C009

VII.A1.012

„Vláknité materiály“:

a)  organické „vláknité materiály“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  „měrný modul“ větší než 12,7 × 106 m a

2.  „měrná pevnost v tahu“ větší než 23,5 × 104 m;

b)  uhlíkaté „vláknité materiály“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  „měrný modul“ větší než 14,65 × 106 m a

2.  „měrná pevnost v tahu“ větší než 26,82 × 104 m;

c)  anorganické „vláknité materiály“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  „měrný modul“ větší než 2,54 × 106 m a

2.  bod tání, měknutí, rozkladu nebo sublimace v inertní atmosféře vyšší než 1 649 °C);

d)  „vláknité materiály“ s některou z těchto vlastností:

1.  složené z některých těchto látek:

a.  poly(etherimidy) uvedené v položce VII.A1.010;

b.  jiné materiály uvedené v položce VII.A1.010;

2.  složené z materiálů uvedených výše a smísených s jinými vlákny uvedenými v položce VII.A1.012;

e)  vláknité materiály zcela nebo částečně impregnované pryskyřicí nebo bitumenem (prepregy), „vláknité materiály“ potažené kovem nebo uhlíkem (polotovary) nebo polotovary z uhlíkových vláken, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  mají některou z těchto vlastností:

a.  anorganické „vláknité materiály“ uvedené výše;

b.  organické nebo uhlíkové „vláknité materiály“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  „měrný modul“ větší než 10,15 × 106 m a

2.  „měrná pevnost v tahu“ větší než 17,7 × 104 m, a

2.  mají některou z těchto vlastností:

a.  pryskyřici nebo bitumen uvedené v předešlých oddílech;

b.  „teplotu skelného přechodu určenou dynamickou mechanickou analýzou (DMA Tg)“ rovnající se 180 °C nebo vyšší a fenolickou pryskyřici nebo

c.  „teplotu skelného přechodu určenou dynamickou mechanickou analýzou (DMA Tg)“ rovnající se 232 °C nebo vyšší a pryskyřici nebo smolu neuvedené dříve, které nejsou fenolickou pryskyřicí.

Poznámky:

1.  Nevztahuje se na polyethylen.

2.  Nevztahuje se na „vláknité materiály“ pro opravy konstrukcí „civilních letadel“ nebo laminátů, které mají všechny tyto vlastnosti:

a)  povrch není větší než 1 m2;

b)  délka není větší než 2,5 m a

c)  šířka je větší než 15 mm a ani na mechanicky sekané, mleté nebo řezané uhlíkaté „vláknité materiály“ o délce 25,0 mm nebo kratší.

3.  Nevztahuje se na:

a)  nespojitá, vícefázová polykrystalická vlákna z oxidu hlinitého ve formě sekaných vláken nebo rohože s nahodile orientovanými vlákny, které obsahují 3 % hmotnostní nebo více oxidu křemičitého s „měrným modulem“ menším než 10 × 106 m;

b)  molybdenová vlákna nebo vlákna ze slitin molybdenu;

c)  borová vlákna;

d)  nespojitá keramická vlákna, jejichž bod tání, měknutí, rozkladu nebo sublimace v inertním prostředí je nižší než 2 043 K (1 770 °C).

4.  Nevztahuje se na:

a)  epoxidovou pryskyřicí impregnované „matrice“ z uhlíkatých „vláknitých materiálů“ (prepregů) pro opravy konstrukcí „civilních letadel“ nebo laminátů, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  povrch není větší než 1 m2;

2.  délka není větší než 2,5 m a

3.  šířka je větší než 15 mm;

b)  úplně nebo zčásti pryskyřicí nebo smolou impregnované mechanicky nasekané, rozemleté nebo nařezané uhlíkové „vláknité materiály“ o délce 25,0 mm nebo méně, je-li použita pryskyřice nebo smola, které nejsou uvedeny výše.

1C010.a.

1C010.b.

1C010.c.

VII.A1.013

Kovy a sloučeniny:

a)  kovy, jejichž částice jsou menší než 60 μm, ať již sférické, atomizované, globulární, vločkovité nebo mleté formy, vyrobené z materiálu sestávajícího z 99 % nebo více zirkonia, hořčíku a jejich slitin;

b)  bor nebo slitiny boru s velikostí částic 60 μm nebo méně:

1.  bor s čistotou 85 % hmotnostního obsahu nebo vyšší;

2.  slitiny boru s obsahem 85 % hmotnostních boru nebo vyšším;

c)  guanidin nitrát (CAS 506-93-4);

d)  nitroguanidin (NQ) (CAS 556-88-7).

Pozn.: Zde uvedené kovy rovněž odkazují na kovy nebo slitiny zapouzdřené hliníkem, hořčíkem, zirkoniem nebo berylliem.

1C011

VII.A1.014

Ochranné obleky a jejich součásti:

a)  měkké ochranné obleky, které se nevyrábí podle vojenských norem nebo specifikací či srovnatelných norem a pro ně speciálně určené součásti;

b)  pevné ochranné pláty pro obleky poskytující balistickou ochranu úrovně IIIA (NIJ 0101.06, červenec 2008) nebo horší (nižší), případně ochranu srovnatelné úrovně podle vnitrostátních norem.

Pozn.: Tento odstavec se nevztahuje na ochranné obleky, používá-li je uživatel pro svou vlastní ochranu, na ochranné obleky určené pouze pro poskytování čelní ochrany proti úlomkům a tlakovým účinkům nevojenských výbušných zařízení a na ochranné obleky určené pouze k ochraně proti poranění nožem, bodcem, jehlou nebo tupým předmětem.

1A005

VII.A4.    POČÍTAČEČ.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

VII.A4.001

Elektronické počítače a jejich systémy, příslušenství a součásti nebo „elektronické sestavy“, které mají některou z těchto vlastností:

a)  speciálně konstruované tak, aby měly některou z těchto vlastností:

1.  jsou radiačně odolné tak, že přesahují některý z těchto parametrů:

a.  celková dávka 5 × 103Gy (křemík);

b.  narušení při rychlosti dávky 5 × 106 Gy (křemík)/s nebo

c.  narušení způsobené jednorázovým dějem 1 × 10–8 chyby/bit/den.

4A001

VII.A5.    TELEKOMUNIKACE A „BEZPEČNOST INFORMACÍ“Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

VII.A5.001

Telekomunikační systémy a zařízení a speciálně pro ně konstruované součásti a příslušenství, které mají některou z těchto vlastností, funkcí nebo některý z těchto znaků:

a)  speciálně konstruované tak, aby měly některou z těchto vlastností:

1.  kódy pro rozprostření jsou programovatelné uživatelem nebo

2.  celková šířka pásma přenosu je 100 nebo vícekrát větší než šířka pásma kteréhokoli informačního kanálu a přesahuje 50 kHz.

Pozn.: Nevztahuje se na rádiová zařízení speciálně konstruovaná pro použití v:

a)  civilních celulárních radiokomunikačních systémech nebo

b)  stacionárních nebo mobilních družicových pozemských stanicích pro komerční civilní telekomunikační služby.

b)  číslicově řízené radiopřijímače, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  více než 1 000 kanálů;

2.  „doba přepínání kanálů“ kratší než 1 ms;

3.  automatické prohledávání nebo projíždění části elektromagnetického spektra a

4.  identifikace přijímaných signálů nebo typu vysílače.

Pozn.: Nevztahuje se na zařízení speciálně konstruovaná pro užití v civilních celulárních radiokomunikačních systémech.

Technická poznámka:

„Doba přepínání kanálů“: doba (prodleva) potřebná k přechodu z jedné přijímací frekvence na druhou, aby se s povolenou odchylkou ±0,05 % dospělo k finální specifikované přijímací frekvenci. U položek, které mají specifikovaný frekvenční rozsah menší než ± 0,05 % od své středové frekvence, se má za to, že u nich frekvence nelze přepínat.

5A001.b.

VII.A5.002

Zkušební, kontrolní a výrobní telekomunikační zařízení a speciálně pro ně konstruované součásti nebo příslušenství, speciálně konstruované pro „vývoj“ nebo „výrobu“ telekomunikačního zařízení, funkcí nebo parametrů.

Pozn.: Nevztahuje se na zařízení pro hodnocení optických vláken.

5B002

VII.A6.    SNÍMAČE A LASERYČ.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

VII.A6.001

Hydrofony, které mají některou z těchto vlastností:

a)  obsahují kontinuální pružné snímací prvky;

b)  obsahují pružné sestavy diskrétních snímacích prvků, buď s průměrem, nebo s délkou menší než 20 mm, a s mezerou mezi jednotlivými prvky menší než 20 mm;

c)  mají některý z těchto snímacích prvků:

1.  optická vlákna;

2.  „piezoelektrické polymerní filmy“ jiné než polyvinyliden fluorid (PVDF) a jeho kopolymery {P(VDF-TrFE) a P(VDF-TFE)};

3.  „pružné piezoelektrické kompozity“;

4.  olovo-hořčík-niobát/olovo-titanát (tj., Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3 nebo PMN-PT) piezoelektrické monokrystaly vypěstované z práškového roztoku nebo

5.  olovo-indium-niobát/olovo-hořčík niobát/olovo-titanát (tj., Pb(In1/2Nb1/2)O3–Pb(Mg1/3 Nb2/3)O3–PbTiO3 nebo PIN-PMN-PT) piezoelektrické monokrystaly vypěstované z práškového roztoku;

d)  jsou konstruovány pro provoz v hloubkách nad 35 m, s kompenzací zrychlení nebo

e)  jsou konstruovány pro provoz v hloubkách nad 1 000 m.

Pozn.: Status hydrofonů speciálně konstruovaných pro jiná zařízení je určen statusem těchto jiných zařízení.

6A001.a.

VII.A6.002

Vlečená pole akustických hydrofonů, která mají některou z těchto vlastností:

a)  rozestup mezi skupinami hydrofonů méně než 12,5 m nebo „schopná modifikace“ pro rozestup méně než 12,5 m;

b)  jsou konstruovaná nebo „schopná modifikace“ pro provoz v hloubkách větších než 35 m;

c)  směrové snímače uvedené v položce VII.A6.003;

d)  podélně vyztužená hadicová pole;

e)  průměr seskupeného pole menší než 40 mm;

f)  vlastnosti hydrofonu uvedené v bodě a) výše nebo hydrofon s citlivostí hydrofonu lepší než 180 dB v jakékoli hloubce bez zrychlení nebo

g)  hydroakustické snímače založené na akcelerometrech, které mají tyto vlastnosti:

1.  tvoří je tři akcelerometry uspořádané podél tří různých os;

2.  jejich celková „citlivost zrychlení“ je lepší než 48 dB (referenční 1 000 mV ve střední kvadratické hodnotě na 1 g);

3.  jsou konstruovány pro provoz v hloubkách větších než 35 m a

4.  jejich pracovní frekvence je nižší než 20 kHz.

6A001.a.

VII.A6.003

Směrové snímače, které mají všechny tyto vlastnosti:

a)  „přesnost“ lepší než 0,5 ° a

b)  jsou konstruovány pro provoz v hloubkách nad 35 m nebo mají nastavitelná nebo odnímatelná hloubková snímací zařízení umožňující provoz v hloubkách nad 35 m.

6A001.a.

VII.A6.004

Podmořská nebo závěsná hydrofonní pole, která mají některou z těchto vlastností:

a)  zahrnují hydrofony uvedené v položce VII.A6.002 nebo hydrofon s citlivostí hydrofonu lepší než 180 dB v jakékoli hloubce bez zrychlení;

b)  zahrnují multiplexované moduly pro zpracování signálů skupin hydrofonů, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  jsou konstruovány pro provoz v hloubkách nad 35 m nebo mají nastavitelná nebo odnímatelná hloubková snímací zařízení umožňující provoz v hloubkách nad 35 m a

2.  lze je operativně zaměňovat s moduly vlečených polí akustických hydrofonů nebo

c)  zahrnují hydroakustické snímače založené na akcelerometrech.

Technická poznámka:

Hydroakustické snímače založené na akcelerometrech, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  tvoří je tři akcelerometry uspořádané podél tří různých os;

2.  jejich celková „citlivost zrychlení“ je lepší než 48 dB (referenční 1 000 mV ve střední kvadratické hodnotě na 1 g);

3.  jsou konstruovány pro provoz v hloubkách větších než 35 m a

4.  jejich pracovní frekvence je nižší než 20 kHz.

Poznámky:

1.  Nevztahuje se na snímače rychlosti částic ani geofony.

2.  Vztahuje se rovněž na přijímací zařízení, v běžné aplikaci související či nesouvisející s odděleným aktivním zařízením, a na součásti konstruované speciálně pro takové zařízení.

6A001.a.

VII.A6.005

„Jednospektrální zobrazovací snímače“ a „vícespektrální zobrazovací snímače“ konstruované pro dálkové snímání, které mají některou z těchto vlastností:

a)  okamžité zorné pole (IFOV) užší než 200 μrad nebo

b)  jsou určeny pro provoz v rozsahu vlnových délek nad 400 nm, avšak nejvýše 30 000 nm a mají všechny tyto vlastnosti:

1.  poskytují výstupní zobrazovací data v digitálním formátu a

2.  mají některou z těchto vlastností:

a.  jsou „vhodné pro kosmické aplikace“ nebo

b.  jsou konstruovány pro letecký provoz, používají jiné než křemíkové detektory a mají okamžité zorné pole užší než 2,5 mrad.

Pozn.: Nevztahuje se na „jednospektrální zobrazovací snímače“ s maximální citlivostí v rozmezí vlnových délek nad 300 nm, avšak nejvíce 900 nm, které obsahují pouze některý z těchto detektorů, které nejsou „vhodné pro kosmické aplikace“, nebo z těchto „ohniskových polí“, která nejsou „vhodná pro kosmické aplikace“:

a)  zařízení s nábojovou vazbou, která nejsou konstruována ani upravena tak, aby dosáhla „násobení náboje“, nebo

b)  zařízení typu CMOS (doplňující se kov-oxid-polovodič), která nejsou konstruována ani upravena tak, aby dosáhla „násobení náboje“.

6A002

VII.A6.006

Součásti optických systémů „vhodné pro kosmické aplikace“:

a)  součásti odlehčené na méně než 20 % „ekvivalentní hustoty“ v porovnání s plným polotovarem stejné apertury a tloušťky;

b)  surové substráty, zpracované substráty s povrchovými povlaky (jednovrstvými nebo vícevrstvými, kovovými nebo dielektrickými, vodivými, polovodičovými nebo izolačními) nebo s ochrannými fóliemi;

c)  segmenty nebo sestavy zrcadel, které jsou konstruovány tak, aby mohly být v kosmickém prostoru zamontovány do optického systému se sběrnou aperturou stejnou nebo větší než u jednoduchého optického prvku o průměru 1 m;

d)  součásti vyrobené z „kompozitních“ materiálů, jejichž koeficient lineární tepelné roztažnosti v jakémkoliv směru souřadnic je roven 5 × 10–6 nebo menší.

6A004.a.

VII.A6.007

Optická ovládací zařízení:

a)  zařízení speciálně konstruovaná pro udržování tvaru povrchu nebo orientace součástí „vhodných pro kosmické aplikace“ uvedených výše;

b)  zařízení pro směrování, sledování, stabilizaci nebo nastavení rezonátoru:

1.  stupně zrcadel s řízením směru paprsku konstruované pro zrcadla o průměru nebo délce hlavní osy větší než 50 mm, která mají všechny tyto vlastnosti, a speciálně pro ně konstruované zařízení pro elektronické řízení:

a.  nejvyšší úhlovou dráhu nejméně ±26 mrad;

b.  mechanickou rezonanční frekvenci nejméně 500 Hz a

c.  úhlovou „přesnost“ 10 μrad (mikroradiánů) nebo menší (lepší);

2.  zařízení pro nastavení rezonátoru s pásmovou šířkou rovnající se nebo větší než 100 Hz a „přesností“ 10 μrad nebo menší (lepší);

c)  kardanové závěsy, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  maximální výkyv přes 5°;

2.  pásmová šířka nejméně 100 Hz;

3.  chyby úhlového zaměřování nejvýše 200 μrad (mikroradiánů) a

4.  mají některou z těchto vlastností:

a.  průměr nebo délka hlavní osy větší než 0,15 m, avšak nejvýše 1 m, a schopnost dosáhnout úhlových zrychlení přesahujících 2 rad/s2 nebo

b.  průměr nebo délka hlavní osy větší než 1 m a schopnost dosáhnout úhlových zrychlení přesahujících 0,5 rad/s2.

6A004.d.

VII.A6.008

„Magnetometry“ používající supravodivou „technologii“ (SQUID) a mající některou z těchto vlastností:

a)  systémy SQUID určené pro stacionární provoz, bez speciálně konstruovaných subsystémů pro snížení šumu při pohybu, s „citlivostí“ rovnající se nebo nižší (lepší) než 50 fT ve střední kvadratické hodnotě vztaženo na druhou odmocninu Hz při frekvenci 1 Hz nebo

b)  systémy SQUID s „citlivostí“ magnetometru při pohybu nižší (lepší) než 2 pT ve střední kvadratické hodnotě vztaženo na druhou odmocninu Hz při frekvenci 1 Hz a speciálně konstruované pro snížení šumu při pohybu.

6A006

S výjimkou:

— 6A006.a.3 „magnetometry“ používající fluxgate „technologii“,

— 6A006.a.4 „magnetometry“ s indukční cívkou,

— 6A006.b podvodní snímače elektrického pole.

VII.A6.009

„Magnetometry“ používající opticky čerpanou „technologii“ nebo „technologii“ jaderné precese (proton/Overhauser), s „citlivostí“ nižší (lepší) než 2 pT ve střední kvadratické hodnotě vztaženo na druhou odmocninu Hz při frekvenci 1 Hz.

6A006

VII.A6.010

„Magnetické gradiometry“ používající více „magnetometrů“ uvedených v položce VII.A6.

6A006

VII.A6.011

„Vyrovnávací systémy“ pro:

a)  „magnetometry“ používající opticky čerpanou „technologii“ nebo „technologii“ jaderné precese (proton/Overhauser), s „citlivostí“ nižší (lepší) než 20 pT ve střední kvadratické hodnotě vztaženo na druhou odmocninu Hz při frekvenci 1 Hz a používající opticky čerpanou „technologii“ nebo „technologii“ jaderné precese (proton/Overhauser), která těmto senzorům umožní „citlivost“ nižší (lepší) než 2 pT ve střední kvadratické hodnotě vztaženo na druhou odmocninu Hz.

b)  podvodní snímače elektrického pole s „citlivostí“ nižší (lepší) než 8 nanovoltů na metr vztaženo na druhou odmocninu Hz při měření při 1 Hz;

c)  „magnetické gradiometry“ uvedené v položce VII.A6.010, které těmto senzorům umožní dosáhnout „citlivosti“ nižší (lepší) než 3 pT/m ve střední kvadratické hodnotě vztaženo na druhou odmocninu Hz.

Pozn.:

Vláknové optické „gradiometry s vlastní magnetizací“, které mají „citlivost“ gradientu magnetického pole nižší (lepší) než 0,3 nT/m ve střední kvadratické hodnotě vztaženo na druhou odmocninu Hz;

„gradiometry s vlastní magnetizací“ používající „technologii“ jinou, než je „technologie“ optických vláken, které mají „citlivost“ gradientu magnetického pole nižší (lepší) než 0,015 nT/m ve střední kvadratické hodnotě vztaženo na druhou odmocninu Hz.

6A006

VII.A6.012

Pdvodní elektromagnetické přijímače obsahující „magnetometr“ uvedený v položce VII.A6.008 nebo VII.A6.009.

6A006

VII.A7.    NAVIGACE A LETECKÁ ELEKTRONIKAČ.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

VII.A7.001

Měřiče zrychlení uvedené níže, jakož i jejich speciálně konstruované součásti:

a)  lineární měřiče zrychlení, které mají některou z těchto vlastností:

1.  jsou určeny pro provoz při hodnotách lineárního zrychlení menších nebo rovných 15 g a mají některou z těchto vlastností:

a.  „stabilita“„systematické chyby“ menší (lepší) než 130 mikro g s ohledem na pevnou kalibrační hodnotu po dobu jednoho roku nebo

b.  „stabilita“„konstanty stupnice“ menší (lepší) než 130 ppm s ohledem na pevnou kalibrační hodnotu po dobu jednoho roku;

2.  jsou určeny pro provoz při hodnotách lineárního zrychlení vyšších než 15 g, avšak menších nebo rovných 100 g a mají obě tyto vlastnosti:

a.  „opakovatelnost“„systematické chyby“ menší (lepší) než 1 250 mikro g po dobu jednoho roku a

b.  „opakovatelnost“„konstanty stupnice“ menší (lepší) než 1 250 ppm po dobu jednoho roku nebo

3.  jsou určeny pro užití v inerciálních navigačních nebo naváděcích systémech a jsou určeny pro provoz při hodnotách lineárního zrychlení vyšších než 100 g;

Pozn.: Odstavce výše se nevztahují na měřiče zrychlení, kterými se měří pouze vibrace nebo otřesy.

b)  úhlové nebo rotační měřiče zrychlení určené pro provoz při hodnotách lineárního zrychlení vyšších než 100 g.

7A001

VII.A7.002

Gyroskopy nebo senzory úhlové rychlosti, jakož i jejich speciálně konstruované součásti, které mají některou z těchto vlastností:

a)  jsou určeny pro provoz při hodnotách lineárního zrychlení menších nebo rovných 100 g, a mají některou z těchto vlastností:

1.  rozsah rychlosti otáčení (rate range) méně než 500 stupňů za sekundu a mající některou z těchto vlastností:

a.  „stabilita“„systematické chyby“, menší (lepší) než 0,5 stupně za hodinu, měřená v prostředí 1 g po dobu jednoho měsíce, a vztažená na pevnou kalibrační hodnotu nebo

b.  „úhlová náhodná cesta“ nižší (lepší) než nebo stejná 0,0035 stupně vztaženo na druhou odmocninu hodiny nebo

Pozn.: Tento odstavec se nevztahuje na „gyroskopy s rotujícím závažím“.

2.  rozsah rychlosti otáčení (rate range) nejméně 500 stupňů za sekundu a mající některou z těchto vlastností:

a.  „stabilita“„systematické chyby“, menší (lepší) než 4 stupně za hodinu, měřená v prostředí 1 g po dobu jednoho měsíce, a vztažená na pevnou kalibrační hodnotu nebo

b.  „úhlová náhodná cesta“ nižší (lepší) než nebo stejná 0,1 stupně vztaženo na druhou odmocninu hodiny nebo

Pozn.: Tento odstavec se nevztahuje na „gyroskopy s rotujícím závažím“.

b)  jsou určeny pro provoz při hodnotách lineárního zrychlení vyšších než 100 g.

7A002

VII.A7.003

„Inerciální měřicí zařízení nebo systémy“, které mají některou z těchto vlastností:

Poznámky:

1.  „Inerciální měřicí zařízení nebo systémy“ zahrnují měřiče zrychlení nebo gyroskopy, které po seřízení měří změny rychlosti a orientace za účelem určení nebo zachování směru nebo polohy, aniž by po seřízení potřebovaly vnější reference. „Inerciální měřicí zařízení nebo systémy“ zahrnují:

— referenční systémy pro určení polohy a směru (AHRS),

— gyrokompasy,

— inerciální měřicí jednotky (IMU),

— inerciální navigační systémy (INS),

— inerciální referenční systémy (IRS),

— inerciální referenční jednotky (IRU).

2.  Tento odstavec se nevztahuje na „inerciální měřicí zařízení nebo systémy“ certifikované orgány civilního letectví jednoho nebo více členských států pro užití v „civilních letadlech“.

a)  konstruované pro „letadla“, pozemní vozidla nebo plavidla, udávající polohu bez použití „pomocných pozičních referencí“ a po běžném seřízení mající některou z dále uvedených „přesností“:

1.  0,8 námořní míle za hodinu (nm/h) „střední kruhové odchylky“ („CEP“) nebo menší (lepší);

2.  0,5 % „CEP“ ve vztahu k překonané vzdálenosti nebo menší (lepší) nebo

3.  celkový posun za 24 hodin 1 námořní míle „CEP“ nebo menší (lepší);

b)  konstruované pro „letadla“, pozemní vozidla nebo plavidla, s integrovanou „pomocnou poziční referencí“ a udávající polohu po výpadku veškerých „pomocných pozičních referencí“ až po dobu 4 minut, s „přesností“ menší (lepší) než 10 metrů „CEP“;

c)  konstruované pro „letadla“, pozemní vozidla nebo plavidla, poskytující navádění nebo přesné určení severu a mající některou z těchto vlastností:

1.  maximální provozní úhlová rychlost menší (nižší) než 500 stupňů za sekundu a „přesnost“ kursového navádění bez použití „pomocných pozičních referencí“ rovnající se nebo menší (lepší) než 0,07° sec(Lat) (to odpovídá 6 obloukovým minutám ve střední kvadratické hodnotě na 45 stupních zeměpisné šířky) nebo

2.  maximální provozní úhlová rychlost rovnající se nebo větší (vyšší) než 500 stupňů za sekundu a „přesnost“ kursového navádění bez použití „pomocných pozičních referencí“ rovnající se nebo menší (lepší) než 0,2° sec(Lat) (to odpovídá 17 obloukovým minutám ve střední kvadratické hodnotě na 45 stupních zeměpisné šířky);

d)  poskytující měření zrychlení nebo měření úhlové rychlosti ve více než jednom rozměru a mající některou z těchto vlastností:

1.  výkon uvedený pro měřiče zrychlení a gyroskopy popsané výše podél kterékoli osy, bez použití jakýchkoli pomocných referencí nebo

2.  „vhodné pro kosmické aplikace“ a poskytující měření úhlové rychlosti s „úhlovou náhodnou cestou“ podél kterékoli osy menší (lepší) nebo rovnou 0,1 stupně vztaženo na druhou odmocninu hodiny.

7A003

VII.A8.    NÁMOŘNÍ TECHNIKAČ.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

VII.A8.001

Na vzduchu nezávislé pohonné systémy speciálně konstruované pro užití pod vodou:

a)  na vzduchu nezávislé pohonné systémy s motory s Braytonovým nebo Rankinovým cyklem, které mají některou z těchto vlastností:

1.  chemické pračky plynu nebo absorpční systémy speciálně konstruované pro odstraňování oxidu uhličitého, oxidu uhelnatého a pevných částic z recirkulovaných výfukových plynů motoru;

2.  systémy speciálně konstruované pro používání monoatomového plynu;

3.  zařízení nebo obaly speciálně konstruované pro tlumení hluku pod vodou o frekvencích pod 10 kHz nebo speciální upevňovací zařízení pro zmírnění otřesů nebo

4.  systémy mající všechny tyto vlastnosti:

a.  speciálně konstruované pro stlačování reakčních zplodin nebo pro přepracování paliva;

b.  speciálně konstruované pro skladování produktů reakce a

c.  speciálně konstruované pro vypouštění reakčních produktů proti tlaku 100 kPa nebo více.

8A002.j.

VII.A8.002

Na vzduchu nezávislé systémy naftových motorů, které mají všechny tyto vlastnosti:

a)  chemické pračky plynu nebo absorpční systémy speciálně konstruované pro odstraňování oxidu uhličitého, oxidu uhelnatého a pevných částic z recirkulovaných výfukových plynů motoru;

b)  systémy speciálně konstruované pro používání monoatomového plynu;

c)  zařízení nebo obaly speciálně konstruované pro tlumení hluku pod vodou o frekvencích pod 10 kHz nebo speciální upevňovací zařízení pro zmírnění otřesů a

d)  speciálně konstruované výfukové systémy, které nevypouštějí spaliny nepřetržitě.

8A002.j.

VII.A8.003

Systémy palivových článků pro výrobu energie, které jsou nezávislé na vzduchu, mají výkon větší než 2 kW a mají některou z těchto vlastností:

a)  zařízení nebo obaly speciálně konstruované pro tlumení hluku pod vodou o frekvencích pod 10 kHz nebo speciální upevňovací zařízení pro zmírnění otřesů nebo

b)  systémy mající všechny tyto vlastnosti:

1.  speciálně konstruované pro stlačování reakčních zplodin nebo pro přepracování paliva;

2.  speciálně konstruované pro skladování produktů reakce a

3.  speciálně konstruované pro vypouštění reakčních produktů proti tlaku 100 kPa nebo více.

8A002.j.

VII.A8.004

Motory se Stirlingovým cyklem, které nejsou závislé na přívodu vzduchu a mají všechny tyto vlastnosti:

a)  zařízení nebo obaly speciálně konstruované pro tlumení hluku pod vodou o frekvencích pod 10 kHz nebo speciální upevňovací zařízení pro zmírnění otřesů a

b)  speciálně konstruované výfukové systémy, které vytlačují produkty spalování proti tlaku 100 kPa nebo více.

8A002.p.

VII.A8.005

Upoutaná ponorná plavidla s posádkou konstruovaná pro provoz v hloubkách větších než 1 000 m.

8A001.a.

VII.A9.    LETECKÁ TECHNIKA A POHONNÉ SYSTÉMYČ.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

VII.A9.001

Zařízení, nástroje nebo přípravky speciálně konstruované pro výrobu lopatek, listů nebo „vrchních věnců“ motorů s plynovou turbínou:

a)  zařízení pro odlévání na bázi technologie usměrněného tuhnutí nebo monokrystalické technologie;

b)  odlévací nástroje vyrobené ze žáruvzdorných kovů nebo keramiky:

1.  jádra;

2.  skořepiny (formy);

3.  kombinované kusy z jádra a skořepiny (formy);

c)  zařízení pro aditivní výrobu na bázi technologie usměrněného tuhnutí nebo monokrystalické technologie.

9B001

VII.A9.002

Letecké motory s plynovou turbínou, které splňují všechny tyto podmínky:

a)  certifikované úřady pro civilní letectví jednoho nebo více členských států a

b)  určené pro pohon nevojenských pilotovaných „letadel“ s tímto specifickým typem motoru, pro něž úřady pro civilní letectví jednoho nebo více členských států vydaly některý z těchto dokumentů:

1.  civilní typové osvědčení nebo

2.  rovnocenný dokument uznaný Mezinárodní organizací pro civilní letectví.

9A001

B.    SOFTWAREČ.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

VII.B.001

„Software“ pro „vývoj“ materiálů uvedených v položce VII.A1.

1D002

VII.B.002

„Software“ speciálně vyvinutý pro „vývoj“ nebo „výrobu“ těchto zařízení:

a)  obráběcí stroje pro soustružení, které mají dvě nebo více os pohybu, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“ a které mají některou z těchto vlastností:

1.  „jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ podél jedné nebo více lineárních os s délkou pojezdu menší než 1,0 m rovna nebo menší (lepší) než 0,9 μm nebo

2.  „jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ podél jedné nebo více lineárních os s délkou pojezdu rovnou nebo větší než 1,0 m rovna nebo menší (lepší) než 1,1 μm;

b)  obráběcí stroje pro frézování, které mají některou z těchto vlastností:

1.  tři lineární osy a jedna otočná osa, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“, které mají některou z těchto vlastností:

a.  „jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ podél jedné nebo více lineárních os s délkou pojezdu menší než 1,0 m rovna nebo menší (lepší) než 0,9 μm nebo

b.  „jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ podél jedné nebo více lineárních os s délkou pojezdu rovnou nebo větší než 1,0 m rovna nebo menší (lepší) než 1,1 μm;

2.  pět nebo více os, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“ a které mají některou z těchto vlastností:

a.  „jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ podél jedné nebo více lineárních os s délkou pojezdu menší než 1,0 m rovna nebo menší (lepší) než 0,9 μm;

b.  „jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ podél jedné nebo více lineárních os s délkou pojezdu rovnou nebo větší než 1 m a menší než 4 m rovna nebo menší (lepší) než 1,4 μm;

c.  „jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ podél jedné nebo více lineárních os s délkou pojezdu rovnou nebo větší než 4 m rovna nebo menší (lepší) než 6,0 μm;

3.  „jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ pro souřadnicové vyvrtávačky podél jedné nebo více lineárních os rovna nebo menší (lepší) než 1,1 μm;

4.  elektrojiskrové obráběcí stroje bezdrátového typu, které mají dvě nebo více otočných os, které lze současně koordinovat za účelem „interpolace tvaru“;

5.  vrtačky na hluboké díry a soustružnické stroje upravené pro vrtání hlubokých děr, které mají schopnost maximální hloubky vrtání vyšší než 5 m, a jejich speciálně konstruované součásti;

6.  „číslicově řízené“ nebo ručně ovládané obráběcí stroje a jejich speciálně konstruované součásti, řídicí prvky a příslušenství, speciálně konstruované pro ševingování, superfinišování, broušení nebo honování kalených (Rc = 40 nebo více) čelních, šikmozubých nebo šípových ozubených kol s roztečným průměrem větším než 1 250 mm a šířkou kola nejméně 15 % roztečného průměru, dokončených na třídu jakosti AGMA 14 nebo lepší (odpovídající ISO 1 328 třídě 3).

2D001

2D002

VII.B.003

„Software“ pro námořní systémy, zařízení, konstrukční části, zkušební, kontrolní a „výrobní“ zařízení a související technologie.

8D001

8D002

C.    TECHNOLOGIEČ.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

VII.C.001

„Technologie“ pro „vývoj“ nebo „výrobu“ zařízení nebo materiálů uvedených v VII.A

1E001

1E002

1E102

1E103

1E104

1E201

VII.C.002

„Technologie“ pro opravy „kompozitních“ struktur, laminátů nebo materiálů, které jsou specifikovány „systémy, zařízeními a součástmi“ uvedenými v VII.A1.

Pozn.: Nevztahuje se na technologii pro opravy konstrukcí civilních letadel za použití uhlíkatých „vláknitých materiálů“ a epoxidových pryskyřic, uvedenou v příručkách výrobců letadel.

1E001

1E002

1E201

1E103

VII.C.003

„Technologie“ pro námořní systémy, zařízení, konstrukční části, zkušební, kontrolní a „výrobní“ zařízení a související technologie.

8E001

8E002

ČÁST VIII

Věci, materiály, vybavení, zboží a technologie v oblasti zbraní hromadného ničení, které jsou označeny podle bodu 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2375 (2017).

A.    ZBOŽÍ

VIII.A0.    JADERNÉ MATERIÁLY, ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍČ.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

VIII.A0.001

Kruhové magnety (kromě magnetů určených pro spotřební elektroniku nebo pro použití v automobilech)

0B001

VIII.A0.002

Horké komory

0B006

VIII.A0.003

Rukávové boxy vhodné pro použití s radioaktivními materiály

0B005

VIII.A0.004

Elektrolyzéry pro výrobu fluoru

0B001

VIII.A0.005

Urychlovače částic

Není relevantní.

VIII.A0.006

Freonové a studenovodní chladicí systémy schopné nepřetržitého chladicího výkonu 100 000 Btu/h (29,3 kW) nebo větší

0B001

0B002

1B231

VIII.A0.007

Vlnovcové ventily

0B001

2A226

VIII.A0.008

Monelové příslušenství, včetně ventilů, potrubí, nádrží a nádob (potrubí a ventily s průměrem větším než 8 palců a klasifikované pro 500 liber na čtvereční palec a nádrže větší než 500 l)

0B001

2A226

2B350

VIII.A0.009

Pláty, ventily, potrubí, nádrže a nádoby z korozivzdorné oceli třídy 304, 316 a austenitické korozivzdorné oceli (potrubí a ventily s průměrem větším než 8 palců a klasifikované pro 500 liber na čtvereční palec a nádrže větší než 500 l)

0B001

1C116

1C216

VIII.A0.010

Vakuové ventily, potrubí, příruby, těsnicí kroužky a související příslušenství speciálně konstruované pro užití při vysokovakuovém provozu (tlak 0,1 Pa nebo méně)

0B001

0B002

2A226

2B350

VIII.A1.    ZVLÁŠTNÍ MATERIÁLY A SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍČ.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

VIII.A1.001

Zařízení pro detekci, monitorování a měření záření

1A004

6A002

6A102

VIII.A1.002

Radiografická detekční zařízení, jako jsou rentgenové konvertory, a záznamové fosforové zobrazovací desky (s výjimkou rentgenových zařízení speciálně konstruovaných pro lékařské účely)

1B001

9B007

VIII.A1.003

Tributylfosfát (CAS 126-73-8)

Není relevantní.

VIII.A1.004

Kyselina dusičná v koncentracích 20 % hmotnostních nebo více

1C111

VIII.A1.005

Fluor (kromě fluoru používaného výhradně pro civilní účely, jako jsou chladiva, včetně freonu a fluoridu pro výrobu zubní pasty)

1C350

VIII.A1.006

Radionuklidy emitující záření alfa

1C236

VIII.A1.007

Radiačně odolné televizní kamery

6A003

VIII.A2.    ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮČ.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

VIII.A2.001

Přesná kuličková ložiska z tvrzené oceli a karbidu wolframu

(průměr 3 mm nebo větší)

2A001

2A101

VIII.A2.002

Izostatické lisy

2B004

2B104

2B204

VIII.A2.003

Zařízení pro elektrolytické pokovování konstruované pro potahování částí niklem nebo hliníkem

2B005

VIII.A2.004

Zařízení pro výrobu vlnovců, včetně hydraulických tvarovacích zařízení a forem pro tváření vlnovců

2B009

2B109

2B209

VIII.A2.005

Zařízení pro svařování tavící se elektrodou v inertním plynu

(více než 180 A, stejnosměrný proud)

Není relevantní.

VIII.A2.006

Odstředivé vícerovinné vyvažovací stroje

2B119

2B219

VIII.A2.007

Zařízení pro seismickou detekci nebo systémy pro detekci seismického narušení, které detekují, klasifikují a určují azimut zjištěného signálu

2B116

9B006

VIII.A3.    ELEKTRONIKAČ.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

VIII.A3.001

Měniče frekvencí schopné provozu ve frekvenčním rozsahu 300–600 Hz

3A225

VIII.A3.002

Hmotnostní spektrometry

3A233

VIII.A3.003

Všechny zábleskové rentgenové přístroje a „části“ nebo „součásti“ pulsních výkonových systémů, které jsou konstruovány na jejich základě, včetně Marxových generátorů, vysokovýkonových sítí tvarování impulsů, vysokonapěťových kondenzátorů a spouštěčů

3A102

VIII.A3.004

Elektronická zařízení syntetizovaných frekvencí v rozsahu 31,8 GHz nebo více a výkonem 100 mW nebo více pro vytváření časového zpoždění nebo měření časového intervalu:

a)  digitální generátory časového zpoždění s rozlišením 50 nanosekund nebo méně v časových intervalech 1 mikrosekunda a nebo více nebo

b)  vícekanálové (tj. s 3 nebo více kanály) nebo modulární měřiče časového intervalu a chronometrická zařízení s rozlišením 50 nanosekund nebo méně v časových intervalech 1 mikrosekunda nebo více.

3B002

VIII.A3.005

Analytické nástroje chromatografie a spektrometrie

3A233

B.    SOFTWAREČ.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

VIII.B.001

Software pro neutronové výpočty/modelování

0D001

VIII.B.002

Software pro výpočty/modelování přenosu radiace

0D001

VIII.B.003

Software pro hydrodynamické výpočty/modelování (kromě softwaru používaného výhradně pro civilní účely, mimo jiné pro obecní vytápění)

0D001

ČÁST IX

Věci, materiály, vybavení, zboží a technologie v oblasti konvenčních zbraní, které jsou označené podle bodu 5 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2375 (2017).

A.    ZBOŽÍ

IX.A1.    ZVLÁŠTNÍ MATERIÁLY A SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍČ.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

IX.A1.001

Ucpávky, těsnění, těsnicí materiály nebo palivové vaky, speciálně konstruované pro „letadla“ nebo pro použití v letadlech nebo kosmonautice, vyrobené z více než 50 % hmotnostních z jakéhokoli fluorovaného polyimidu nebo fluorovaného fosfazenového elastomeru.

1A001

IX.A1.002

Výrobky „netavitelných“ aromatických polyimidů ve formě fólií, desek, pásků nebo proužků:

a)  mají tloušťku větší než 0,254 mm nebo

b)  jsou potažené nebo laminované uhlíkem, grafitem, kovy nebo magnetickými látkami.

Pozn.: Výše uvedená kategorie se nevztahuje na výrobky potažené nebo laminované mědí a určené pro výrobu desek tištěných spojů pro elektroniku.

1A003

IX.A1.003

Ochranné a detekční vybavení a součásti, které nejsou konstruovány speciálně pro vojenské použití:

a)  celoobličejové masky, jejich filtry, ochranné oděvy, rukavice a obuv, systémy detekce a dekontaminační vybavení speciálně konstruované nebo upravené pro ochranu proti některé z následujících látek:

1.  „biologická agens“;

2.  „radioaktivní materiály“ nebo

3.  bojové chemické látky (CW).

1A004.a.

S výjimkou 1A004.a: látky k potlačení nepokojů

IX.A1.004

Zařízení a vybavení speciálně konstruované ke spuštění náplní a vybavení s „energetickými materiály“ elektrickými prostředky, a to:

a)  výbušné rozbuškové odpalovací systémy konstruované k aktivaci rozněcovačů uvedených v položce b);

b)  elektricky řízené rozněcovače:

1.  odpalovací můstek (EB);

2.  odpalovací můstkový drát (EBW);

3.  nárazová rozbuška nebo

4.  odpalovací fóliové rozbušky (EFI).

1A007

IX.A1.005

Nálože, přístroje a součásti:

a)  „usměrněné nálože“;

1.  čistá hmotnost výbušniny (NEQ) větší než 90 g a

2.  průměr vnějšího obalu 75 mm nebo více;

b)  usměrněné táhlé nálože;

1.  výbušná náplň větší než 40 g/m a

2.  šířka 10 mm nebo více;

c)  bleskovice s výbušným jádrem majícím plnění více než 64 g/m nebo

d)  řezné nástroje a rozřezávací nástroje (na tzv. severing) s čistou hmotností výbušniny (NEQ) více než 3,5 kg a jiné rozřezávací nástroje.

1A008

IX.A1.006

Zařízení pro výrobu nebo inspekci „kompozitních“ struktur nebo laminátů nebo „vláknitých materiálů“ a jejich speciálně konstruované součásti a příslušenství:

a)  „Stroje pro kladení kabílků“, jejichž pohyby určující položení kabílků nebo fólií jsou koordinovány a programovány ve dvou nebo více „primárních osách servořízení“ a které jsou speciálně konstruovány pro výrobu „kompozitních“ struktur draků letadel nebo střel.

1B001.g.

IX.A1.007

Zařízení pro výrobu kovových slitin, kovových práškových slitin nebo legovaného materiálu, speciálně konstruované, aby zabránilo kontaminaci, a pro použití v jednom z těchto procesů:

a)  vakuová atomizace;

b)  plynová atomizace;

c)  rotační atomizace;

d)  kalení na chlazenou kovovou desku;

e)  zvlákňování z taveniny a rozmělňování.

f)  extrakce z taveniny a rozmělňování;

g)  mechanické legování nebo

h)  plazmová atomizace.

1B002

IX.A1.008

Nástroje, formy nebo přípravky pro „superplastické tváření“ nebo „difuzní spojování“ titanu, hliníku nebo jejich slitin:

a)  konstrukcí draků letadel nebo kosmických konstrukcí;

b)  „leteckých“ nebo kosmických motorů nebo

c)  speciálně konstruovaných součástí pro konstrukce uvedené v položce a) nebo pro motory uvedené v položce b).

1B003

IX.A1.009

Materiály speciálně konstruované pro použití jako absorbéry elektromagnetických vln nebo přirozeně vodivé polymery:

a)  přirozeně vodivé polymerní materiály s „objemovou elektrickou vodivostí“ větší než 10 000 S/m (Siemens na metr) nebo „povrchovou rezistivitou“ nižší než 100 Ω/m2, na bázi některého z těchto polymerů:

1.  polyanilin;

2.  polypyrrol;

3.  polythiofen;

4.  poly(fenylenvinylen) nebo

5.  poly(thienylen-vinylen).

Technická poznámka:„Objemová elektrická vodivost“ a „povrchová rezistivita“ se stanovují podle normy ASTM D-257 nebo podle odpovídajících vnitrostátních norem.

1C001.c.

IX.A1.010

„Supravodivé“„kompozitní“ vodiče sestávající z jednoho nebo více „supravodivých“„vláken“, které zůstávají v „supravodivém“ stavu při teplotě vyšší než 115 K (– 158,16 °C).

Technická poznámka: Pro účely výše uvedené položky mohou mít „vlákna“ podobu drátu, válce, filmu, pásky nebo tkanice.

1C005.a.

IX.A1.011

„Vláknité materiály“:

a)  organické „vláknité materiály“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  „měrný modul“ větší než 12,7 × 106 m a

2.  „měrná pevnost v tahu“ větší než 23,5 × 104 m;

Pozn.: Tato položka se nevztahuje na polyethylen.

b)  uhlíkaté „vláknité materiály“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  „měrný modul“ větší než 14,65 × 106 m a

2.  „měrná pevnost v tahu“ větší než 26,82 × 104 m;

c)  anorganické „vláknité materiály“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  „měrný modul“ větší než 2,54 × 106 m a

2.  bod tání, měknutí, rozkladu nebo sublimace v inertní atmosféře vyšší než 1 922 K (1 649 °C).

1C010.a.

1C010.b.

1C010.c.

IX.A2.    ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮČ.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

IX.A2.001

Valivá ložiska a ložiskové systémy a jejich součásti:

Pozn.: Tato kategorie se nevztahuje na kuličky s tolerancemi specifikovanými výrobcem v souladu s normou ISO 3290 jako stupeň 5 nebo horší.

a)  kuličková ložiska a ložiska s plnými válečky, která podle specifikace výrobce mají všechny tolerance v souladu s normou ISO 492 jako třída 4 (nebo odpovídající vnitrostátní normy) nebo lepší a která mají jak „kroužky“, tak „valivé prvky“, vyrobené z monelu nebo beryllia;

Technické poznámky:

1.  „Kroužek“ – prstencová část radiálního valivého ložiska, která má jednu nebo více oběžných drah (ISO 5593:1997).

2.  „Valivý prvek“ – kulička nebo valivé těleso, které se valí mezi oběžnými drahami (ISO 5593:1997).

b)  aktivní magnetické ložiskové systémy využívající některý z těchto prvků:

1.  materiály s magnetickou indukcí 2,0 T nebo větší a mezí průtažnosti větší než 414 MPa;

2.  konstrukce s plně elektromagnetickou trojrozměrnou homopolární předmagnetizací pro aktuátory nebo

3.  vysokoteplotní polohové snímače (450 K (177 °C) a vyšší).

2A001.a.

2A001.c.

IX.A2.002

Obráběcí stroje a jakákoliv jejich kombinace pro úběr (nebo řezání) kovů, keramiky nebo „kompozitů“, které mohou být podle technických specifikací výrobce vybaveny elektronickými přístroji pro „číslicové řízení“:

a)  obráběcí stroje pro broušení, které mají některou z těchto vlastností:

1.  tři nebo více os, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“, a „jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ podél jedné nebo více lineárních os rovna nebo menší (lepší) než 1,1 μm nebo

2.  pět nebo více os, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“;

b)  obráběcí stroje pro úběr kovů, keramiky nebo „kompozitů“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  ubírají materiál pomocí:

a.  paprsků vody nebo jiné kapaliny, případně obsahující abrazivní přísady;

b.  elektronového svazku nebo

c.  paprsku „laseru“ a

2.  nejméně dvě otočné osy, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“.

2B001.c.

IX.A2.003

Číslicově řízené obráběcí stroje pro konečnou úpravu optických zařízení vybavené pro selektivní odstraňování materiálu k výrobě nekulových optických povrchů, které mají všechny tyto vlastnosti:

a)  konečná úprava tvaru s odchylkou nižší (lepší) než 1,0 μm;

b)  konečná úprava tvaru s drsností nižší (lepší) než 100 nm ve střední kvadratické hodnotě;

c)  čtyři nebo více os, které lze současně koordinovat za účelem „interpolace tvaru“, a

d)  využívají kteréhokoliv z těchto procesů:

1.  „magnetoreologické konečné úpravy (MRF)“;

2.  „elektroreologické konečné úpravy (ERF)“;

3.  „konečné úpravy paprskem energetických částic“;

4.  „konečné úpravy nafukovací membránou“ nebo

5.  „konečné úpravy tekutou tryskou“.

Technické poznámky: Pro účel výše uvedených položek platí:

1.  „MRF“ je proces odstraňování materiálu použitím abrazivní magnetické kapaliny, jejíž viskozita je řízena magnetickým polem.

2.  „ERF“ je proces odstraňování materiálu použitím abrazivní kapaliny, jejíž viskozita je řízena elektrickým polem.

3.  „Konečná úprava pomocí energetických částicových paprsků“ využívá plasmy reaktivních atomů.

4.  „Konečná úprava nafukovací membránou“ je proces využívající tlakovou membránu, která provádí deformaci tak, aby kontakt s obrobkem nastal na malé ploše.

5.  „Konečná úprava tekutou tryskou“ využívá k odstranění materiálu proud tekutiny.

2B002.a.

2B002.b.

2B002.c.

2B002.d.

IX.A2.004

Vytápěné „izostatické lisy“, jakož i jejich speciálně konstruované součásti a příslušenství, které mají všechny tyto vlastnosti:

a)  mají řízenou teplotu prostředí uvnitř uzavřené dutiny a vnitřní průměr komorové dutiny nejméně 406 mm a

b)  mají některou z těchto vlastností:

1.  maximální pracovní tlak vyšší než 207 MPa;

2.  řízenou teplotu prostředí vyšší než 1 773 K (1 500 °C) nebo

3.  zařízení pro uhlovodíkovou impregnaci a odstraňování vznikajících plynných produktů rozkladu.

2B004

2B104

2B204

IX.A2.005

Zařízení speciálně konstruovaná pro depozici, zpracování a regulaci anorganických krycích vrstev, povlaků a povrchových modifikací:

a)  výrobní zařízení pro chemickou depozici z plynné fáze (CVD), které má obě tyto vlastnosti:

1.  proces modifikovaný pro jeden z těchto postupů:

a.  pulsační chemická depozice z plynné fáze;

b.  řízená nukleační tepelná depozice (CNTD) nebo

c.  plazmou prováděná nebo podporovaná chemická depozice z plynné fáze a

2.  mají některou z těchto vlastností:

a.  obsahuje vysokovakuová (0,01 Pa nebo méně) rotační těsnění nebo

b.  obsahuje řízení tloušťky povlaku in situ;

b)  výrobní zařízení pro iontovou implantaci, které pracuje se svazkem proudů 5 mA nebo více;

c)  výrobní zařízení pro fyzikální depozici z plynné fáze elektronovým svazkem (EB-PVD), s energetickými systémy se jmenovitou hodnotou výkonu vyšší než 80 kW a s některou z těchto vlastností:

1.  „laserový“ systém řídící výšku hladiny v jímce, který přesně reguluje rychlost podávání ingotů nebo

2.  počítačově řízený monitor rychlosti, který pracuje na principu fotoluminiscence ionizovaných atomů v proudu odpařené látky, určený k řízení rychlosti depozice povlaků obsahujících dva nebo více prvků;

d)  výrobní zařízení pro plazmové stříkání, které má některou z těchto vlastností:

1.  pracuje s řízeným prostředím za sníženého tlaku (který činí nejvýše 10 kPa, měřeno přes a do 300 mm od výstupu trysky pistole) ve vakuové komoře, ve které je před procesem rozprašování možné snížit tlak na 0,01 Pa, nebo

2.  obsahuje řízení tloušťky povlaku in situ;

e)  výrobní zařízení pro depozici naprašováním, které je schopné dosáhnout proudových hustot 0,1 mA/mm2 nebo vyšších při nanášecích rychlostech 15 μm/h nebo vyšších;

f)  výrobní zařízení pro depozici katodickým obloukem, které obsahuje mřížku elektromagnetů pro řízení obloukového bodu na katodě, nebo

g)  výrobní zařízení pro iontové pokovování, které je schopno měřit in situ některou z těchto veličin:

1.  tloušťka povlaku na podkladovém materiálu a řízení rychlosti nebo

2.  optické vlastnosti.

2B005

IX.A2.006

Systémy, zařízení a „elektronické sestavy“ pro měření nebo kontrolu rozměrů:

a)  počítačově řízené nebo „číslicově řízené“ souřadnicové měřící stroje (CMM) s trojrozměrnou (volumetrickou) maximální povolenou chybou měření délky (E0,MPE) v jakémkoliv bodě měřicího rozsahu stroje (tj. podél celé délky měřených os) rovnou nebo lepší než 1,7 + L/1 000 μm (kde L je změřená délka v mm) podle normy ISO 10360-2 (2009);

b)  přístroje pro měření lineární nebo úhlové změny polohy:

1.  přístroje pro měření „lineární změny polohy“, které mají některou z těchto vlastností:

a.  bezdotykový měřicí systém s „rozlišovací schopností“ 0,2 μm nebo nižší (lepší) v měřicím rozsahu do 0,2 mm;

b.  systémy s lineárním napěťovým diferenčním transformátorem (LVDT):

1.  mají některou z těchto vlastností:

a.  „linearita“ rovna nebo menší (lepší) než 0,1 %, měřeno od 0 do po „plný provozní rozsah“, u LVDT s „plným provozním rozsahem“ až do ± 5 mm včetně nebo

b.  „linearita“ rovna nebo menší (lepší) než 0,1 %, měřeno od 0 do 5 mm u LVDT s „plným provozním rozsahem“ větším než ± 5 mm a

2.  Drift (posun) 0,1 % nebo menší za den při standardní okolní teplotě zkušební místnosti ± 1 K;

Technická poznámka:

Pro účely položky b) se „plným provozním rozsahem“ rozumí polovina celkového možného lineárního posunu LVDT. Například LVDT s „plným provozním rozsahem“ do ± 5 mm mohou měřit celkový možný lineární posun 10 mm.

c.  měřicí systémy, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  obsahují „laser“;

2.  „rozlišovací schopnost“ po celé stupnici 0,200 nm nebo menší (lepší) a

3.  schopnost dosáhnout „nejistoty měření“ rovnající se nebo menší (lepší) než (1,6 + L/2 000 ) μm (L je délka měřená v milimetrech) v jakémkoliv bodě měřicího rozsahu, pokud dochází ke kompenzaci indexu lomu vzduchu, a při měření po dobu 30 sekund při teplotě 20 ± 0,01 °C nebo

d.  „elektronické sestavy“ speciálně konstruované k zajištění možnosti zpětné vazby v systémech specifikovaných výše;

2.  přístroje pro měření úhlové změny polohy;

Pozn.: Výše uvedená kategorie se nevztahuje na optické přístroje, jako jsou například autokolimátory, které k detekci úhlové změny polohy zrcadla používají kolimované světlo (např. „laserové“ světlo).

c)  zařízení pro měření drsnosti povrchu (včetně povrchových vad) prostřednictvím měření optického rozptylu s citlivostí 0,5 nm nebo menší (lepší).

2B006.b.

2B206.b.

IX.A2.007

„Roboty“, které mají speciálně konstruované řídicí jednotky a „koncové efektory“ a některou z těchto vlastností:

a)  schopné v reálném čase zpracovat úplný trojrozměrný obraz nebo úplnou trojrozměrnou „analýzu scény“ za účelem vytvoření nebo úpravy „programů“ nebo vytvoření či úpravy číslicových dat programů;

Technická poznámka:

Omezení „analýzy scény“ nezahrnuje aproximaci třetího rozměru zobrazením pod daným úhlem ani omezený výklad stupnice šedi pro rozeznávání hloubky nebo textury pro schválené zadání (2 1/2 D).

b)  speciálně konstruované tak, aby vyhověly vnitrostátním bezpečnostním předpisům týkajícím se manipulace s potenciálními výbušninami;

c)  speciálně konstruované nebo hodnocené jako radiačně odolné tak, aby vydržely více než 5 × 103 Gy (Si), aniž by se snížila provozní způsobilost, nebo

d)  speciálně konstruované pro provoz ve výškách nad 30 000 m.

2B007

2B207

IX.A2.008

Montážní celky nebo jednotky speciálně konstruované pro obráběcí stroje nebo pro zařízení pro měření nebo kontrolu rozměrů a zařízení:

a)  zpětnovazebné jednotky lineární polohy, které mají celkovou „přesnost“ menší (lepší) než (800 + (600 × L/1 000 )) nm (L se rovná efektivní délce v mm);

b)  zpětnovazebné jednotky úhlové polohy, které mají „přesnost“ menší (lepší) než 0,00025 °, nebo

c)  „kombinované otočné stoly“ a „naklápěcí vřetena“ pro takové použití s obráběcími stroji, že dosáhnou nebo překročí prahové hodnoty vymezené v této kategorii.

2B008

IX.A2.009

Stroje pro kontinuální tváření a stroje pro kovotlačitelské tváření, které mohou být podle technické specifikace výrobce vybaveny jednotkami „číslicového řízení“ nebo řízeny počítačem a které mají všechny tyto vlastnosti:

a)  tři nebo více os, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“, a

b)  síla tvářecí kladky větší než 60 kN.

Technická poznámka: Stroje kombinující funkce kovotlačitelského tváření a kontinuálního tváření se považují za stroje pro kontinuální tváření.

2B009

2B109

2B209

IX.A3.    ELEKTRONIKAČ.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

IX.A3.001

Elektronické zboží:

a)  integrované obvody pro všeobecné použití:

Poznámky:

1.  Status polovodičových destiček (dokončených nebo nedokončených) s určenou funkcí se hodnotí podle parametrů uvedených v položce 3A001.a.

2.  Do integrovaných obvodů patří tyto typy:

— „monolitické integrované obvody“,

— „hybridní integrované obvody“,

— „vícečipové integrované obvody“,

— „integrované obvody vrstvového typu“, včetně křemíkových obvodů na safírové podložce,

— „optické integrované obvody“,

— „trojrozměrné integrované obvody“,

— „monolitické mikrovlnné integrované obvody“ („MMIC“).

3A001.a

IX.A3.002

Integrované obvody konstruované nebo klasifikované jako radiačně odolné, které vydrží:

a)  celkovou dávku radiace 5 × 103 Gy (Si) nebo vyšší;

b)  rychlost dávky 5 × 106 Gy (Si)/s nebo vyšší nebo

c)  hustotu (integrovaný tok) neutronů (ekvivalent 1 MeV) 5 × 1 013 n/cm2 nebo vyšší na křemíkové podložce nebo jeho ekvivalent pro jiné materiály.

Pozn.: Výše uvedená kategorie se nevztahuje na kov-izolant-polovodiče (MIS).

3A001.a.

IX.A3.003

„Mikroprocesorové mikroobvody“,

„mikropočítačové mikroobvody“, mikroregulátorové mikroobvody, paměťové integrované obvody vyrobené ze složených polovodičů, analogově-číslicové převodníky, integrované obvody obsahující analogově-číslicové převodníky a uchovávající nebo zpracovávající digitalizovaná data, číslicově-analogové převodníky, elektro-optické nebo „optické integrované obvody“ pro „zpracování signálů“, uživatelem programovatelná logická pole, zákaznické integrované obvody, pro které buď není známa funkce, nebo není znám status zařízení, ve kterém bude integrovaný obvod použit, procesory pro rychlou Fourierovu transformaci (FFT), elektricky vymazatelné programovatelné permanentní paměti (EEPROM), vyrovnávací paměti flash, statické paměti s náhodným přístupem (SRAM) nebo magnetické paměti s náhodným přístupem (MRAM), které mají některou z těchto vlastností:

a)  jsou určeny pro provoz při okolní teplotě vyšší než 398 K (+125 °C);

b)  jsou určeny pro provoz při okolní teplotě nižší 218 K (–55 °C) nebo

c)  jsou určeny pro provoz v celém intervalu okolních teplot od 218 K (–55 °C) do 398 K (+125 °C).

Pozn.: Tato kategorie se nevztahuje na integrované obvody pro použití v civilních automobilech nebo v železničních vlacích.

3A001.a.2

IX.A3.004

Elektrooptické a „optické integrované obvody“ pro „zpracování signálů“, které mají všechny tyto vlastnosti:

a)  jedna nebo více vnitřních „laserových“ diod;

b)  jeden nebo více vnitřních prvků pro detekci světla a

c)  optické vlnovody.

3A001.a.

IX.A3.005

4.  Uživatelem programovatelná logická zařízení, která mají některou z těchto vlastností:

a)  maximální počet jednokoncových číselných vstupů/výstupů větší než 700 nebo

b)  „agregovanou špičkovou jednosměrnou rychlost sériového přenosu dat“ 500 Gb/s nebo vyšší.

Pozn.: Tato kategorie zahrnuje:

— jednoduchá programovatelná logická zařízení (SPLD),

— složitá programovatelná logická zařízení (CPLD),

— uživatelem programovatelná hradlová pole (FPGA),

— uživatelem programovatelná logická pole (FPLA),

— uživatelem programovatelné vnitřní spoje (FPIC).

3A001.a.

IX.A3.006

Integrované obvody pro neuronové sítě

3A001.a.

IX.A3.007

Zákaznické integrované obvody, u nichž výrobci buď není známa funkce, nebo není znám status zařízení, ve kterém bude integrovaný obvod použit a které mají některou z těchto vlastností:

a)  více než 1 500 vývodů;

b)  typická „doba zpoždění základního hradla“ menší než 0,02 ns nebo

c)  pracovní frekvence větší než 3 GHz.

3A001.a.

IX.A3.008

Integrované obvody přímých digitálních syntetizátorů (DDS), které mají některou z těchto vlastností:

a)  hodinovou frekvenci číslicově–analogového převodníku (DAC) 3,5 GHz nebo vyšší a rozlišení DAC 10 bitů nebo větší, avšak menší než 12 bitů nebo

b)  hodinovou frekvenci DAC 1,25 GHz nebo vyšší a rozlišení DAC 12 bitů nebo větší.

Technická poznámka: Hodinovou frekvenci číslicově-analogového převodníku (DAC) je možno specifikovat jako hlavní hodinovou frekvenci nebo vstupní hodinovou frekvenci.

3A001.a.

IX.A3.009

Mikrovlnná zařízení nebo zařízení pracující s milimetrovými vlnami:

a)  „vakuové elektronické součástky“ s postupnou vlnou pulzní nebo průběžnou;

1.  součástky pracující při frekvencích vyšších než 31,8 GHz;

2.  součástky s ohřívačem katody s dobou náběhu na jmenovitý RF výkon menší než 3 s;

3.  součástky se spojenou dutinou nebo jejich odvozeniny, s „frakční šířkou pásma“ větší než 7 % nebo špičkovým výkonem vyšším než 2,5 kW;

4.  součástky založené na šroubovicovém, složeném vlnovodu nebo na serpentinových vlnovodových obvodech nebo jejich odvozeniny, které mají některou z těchto vlastností:

a.  „okamžitá šířka pásma“ větší než 1 oktáva a průměrný výkon (vyjádřený v kW) násobený frekvencí (vyjádřenou v GHz) větší než 0,5;

b.  „okamžitá šířka pásma“ nejvýše 1 oktáva a průměrný výkon (vyjádřený v kW) násobený frekvencí (vyjádřenou v GHz) větší než 1;

c.  jsou „vhodné pro kosmické aplikace“ nebo

d.  mají elektronové dělo se síťkou;

5.  součástky s „frakční šířkou pásma“ větší nebo rovnou 10 % s některou z těchto vlastností:

a.  prstencový elektronový paprsek;

b.  neaxisymetrický elektronový paprsek nebo

c.  několik elektronových paprsků;

b)  zesilovací „vakuové elektronické součástky“ se zkříženými poli o zisku větším než 17 dB;

c)  termionické katody konstruované pro „vakuové elektronické součástky“ produkující emisní proudovou hustotu při jmenovitých pracovních podmínkách vyšší než 5 A/cm2 nebo pulzní (neprůběžnou) proudovou hustotu při jmenovitých pracovních podmínkách vyšší než 10 A/cm2;

d)  „vakuové elektronické součástky“ schopné provozu v „duálním režimu“.

Technická poznámka:„Duálním režimem“ se rozumí, že paprskový proud z „vakuové elektronické součástky“ lze pomocí síťky úmyslně měnit z průběžné vlny na pulzní režim a že produkuje špičkový pulzní výstupní výkon vyšší než výstupní výkon průběžné vlny.

3A001.b.

IX.A3.010

Zesilovače s „monolitickými integrovanými obvody“ („MMIC“), které mají některou z těchto vlastností:

a)  jsou určeny pro provoz při frekvencích přesahujících 2,7 GHz až do 6,8 GHz včetně s „frakční šířkou pásma“ větší než 15 %, a mají některou z těchto vlastností:

1.  špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 75 W (48,75 dBm) při frekvencích přesahujících 2,7 GHz až do 2,9 GHz včetně;

2.  špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 55 W (47,4 dBm) při frekvencích přesahujících 2,9 GHz až do 3,2 GHz včetně;

3.  špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 40 W (46 dBm) při frekvencích přesahujících 3,2 GHz až do 3,7 GHz včetně nebo

4.  špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 20 W (43 dBm) při frekvencích přesahujících 3,7 GHz až do 6,8 GHz včetně;

b)  jsou určeny pro provoz při frekvencích přesahujících 6,8 GHz až do 16 GHz včetně s „frakční šířkou pásma“ větší než 10 %, a mají některou z těchto vlastností:

1.  špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 10 W (40 dBm) při frekvencích přesahujících 6,8 GHz až do 8,5 GHz včetně nebo

2.  špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 5 W (37 dBm) při frekvencích přesahujících 8,5 GHz až do 16 GHz včetně;

c)  jsou určeny pro provoz při špičkovém nasyceném výstupním výkonu vyšším než 3 W (34,77 dBm) při frekvencích přesahujících 16 GHz až do 31,8 GHz včetně, s „frakční šířkou pásma“ větší než 10 %;

d)  jsou určeny pro provoz při špičkovém nasyceném výstupním výkonu vyšším než 0,1 nW (–70 dBm) při frekvencích přesahujících 31,8 GHz až do 37 GHz včetně;

e)  jsou určeny pro provoz při špičkovém nasyceném výstupním výkonu vyšším než 1 W (30 dBm) při frekvencích přesahujících 37 GHz až do 43,5 GHz včetně, s „frakční šířkou pásma“ větší než 10 %;

f)  jsou určeny pro provoz při špičkovém nasyceném výstupním výkonu vyšším než 31,62 mW (15 dBm) při frekvencích přesahujících 43,5 GHz až do 75 GHz včetně, s „frakční šířkou pásma“ větší než 10 %;

g)  jsou určeny pro provoz při špičkovém nasyceném výstupním výkonu vyšším než 10 mW (10 dBm) při frekvencích přesahujících 75 GHz až do 90 GHz včetně, s „frakční šířkou pásma“ větší než 5 % nebo

h)  jsou určeny pro provoz při špičkovém nasyceném výstupním výkonu vyšším než 0,1 nW (–70 dBm) při frekvencích přesahujících 90 GHz.

Poznámky:

1.  Status MMIC, jehož jmenovitá provozní frekvence zahrnuje frekvence uvedené ve více než jednom frekvenčním pásmu, je určen nejnižším prahem špičkového saturovaného výstupního výkonu.

2.  Tato kategorie se nevztahuje na MMIC, pokud jsou speciálně určené pro jiné aplikace, např. telekomunikace, radary, automobily.

3A001.b.

IX.A3.011

Diskrétní mikrovlnné tranzistory, které jsou charakterizovány některou z těchto vlastností:

a)  jsou určeny pro provoz při frekvencích přesahujících 2,7 GHz až do 6,8 GHz včetně a mají některou z těchto vlastností:

1.  špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 400 W (56 dBm) při frekvencích přesahujících 2,7 GHz až do 2,9 GHz včetně;

2.  špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 205 W (53,12 dBm) při frekvencích přesahujících 2,9 GHz až do 3,2 GHz včetně;

3.  špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 115 W (50,61 dBm) při frekvencích přesahujících 3,2 GHz až do 3,7 GHz včetně nebo

4.  špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 60 W (47,78 dBm) při frekvencích přesahujících 3,7 GHz až do 6,8 GHz včetně;

b)  jsou určeny pro provoz při frekvencích přesahujících 6,8 GHz až do 31,8 GHz včetně a mají některou z těchto vlastností:

1.  špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 50 W (47 dBm) při frekvencích přesahujících 6,8 GHz až do 8,5 GHz včetně;

2.  špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 15 W (41,76 dBm) při frekvencích přesahujících 8,5 GHz až do 12 GHz včetně;

3.  špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 40 W (46 dBm) při frekvencích přesahujících 12 GHz až do 16 GHz včetně nebo

4.  špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 7 W (38,45 dBm) při frekvencích přesahujících 16 GHz až do 31,8 GHz včetně;

c)  jsou určeny pro provoz při špičkovém nasyceném výstupním výkonu vyšším než 0,5 W (27 dBm) při frekvencích přesahujících 31,8 GHz až do 37 GHz včetně;

d)  jsou určeny pro provoz při špičkovém nasyceném výstupním výkonu vyšším než 1 W (30 dBm) při frekvencích přesahujících 37 GHz až do 43,5 GHz včetně nebo

e)  jsou určeny pro provoz při špičkovém nasyceném výstupním výkonu vyšším než 0,1 nW (–70 dBm) při frekvencích přesahujících 43,5 GHz;

Poznámky:

1.  Status tranzistoru, jehož jmenovitá provozní frekvence zahrnuje frekvence uvedené ve více než jednom frekvenčním pásmu, je určen nejnižším prahem špičkového saturovaného výstupního výkonu.

2.  Tato kategorie zahrnuje nezapouzdřené destičky, destičky upevněné na nosičích, nebo v pouzdrech. Některé samostatné tranzistory mohou být také označovány jako zesilovače výkonu.

3A001.b.

IX.A3.012

Mikrovlnné zesilovače v pevné fázi a mikrovlnné montážní celky/moduly obsahující mikrovlnné zesilovače v pevné fázi, které mají některou z těchto vlastností:

a)  jsou určeny pro provoz při frekvencích přesahujících 2,7 GHz až do 6,8 GHz včetně s „frakční šířkou pásma“ větší než 15 %, a mají některou z těchto vlastností:

1.  špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 500 W (57 dBm) při frekvencích přesahujících 2,7 GHz až do 2,9 GHz včetně;

2.  špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 270 W (54,3 dBm) při frekvencích přesahujících 2,9 GHz až do 3,2 GHz včetně;

3.  špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 200 W (53 dBm) při frekvencích přesahujících 3,2 GHz až do 3,7 GHz včetně nebo

4.  špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 90 W (49,54 dBm) při frekvencích přesahujících 3,7 GHz až do 6,8 GHz včetně;

b)  jsou určeny pro provoz při frekvencích vyšších než 6,8 GHz až do 31,8 GHz včetně s „frakční šířkou pásma“ větší než 10 %, a mají některou z těchto vlastností:

1.  špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 70 W (48,54 dBm) při frekvencích přesahujících 6,8 GHz až do 8,5 GHz včetně;

2.  špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 50 W (47 dBm) při frekvencích přesahujících 8,5 GHz až do 12 GHz včetně;

3.  špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 30 W (44,77 dBm) při frekvencích přesahujících 12 GHz až do 16 GHz včetně nebo

4.  špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 20 W (43 dBm) při frekvencích přesahujících 16 GHz až do 31,8 GHz včetně;

c)  jsou určeny pro provoz při špičkovém nasyceném výstupním výkonu vyšším než 0,5 W (27 dBm) při frekvencích přesahujících 31,8 GHz až do 37 GHz včetně;

d)  jsou určeny pro provoz při špičkovém nasyceném výstupním výkonu vyšším než 2 W (33 dBm) při frekvencích přesahujících 37 GHz až do 43,5 GHz včetně, s „frakční šířkou pásma“ větší než 10 %;

e)  jsou určeny pro činnost při frekvencích vyšších než 43,5 GHz a mají některou z těchto vlastností:

1.  špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 0,2 W (23 dBm) při frekvencích přesahujících 43,5 GHz až do 75 GHz včetně, s „frakční šířkou pásma“ větší než 10 %;

2.  špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 20 mW (13 dBm) při frekvencích přesahujících 75 GHz až do 90 GHz včetně, s „frakční šířkou pásma“ větší než 5 % nebo

3.  špičkový nasycený výstupní výkon vyšší než 0,1 nW (–70 dBm) při frekvencích přesahujících 90 GHz.

Pozn.: Status položky, jejíž jmenovitá provozní frekvence zahrnuje frekvence uvedené ve více než jednom frekvenčním pásmu, je určen nejnižším prahem špičkového saturovaného výstupního výkonu.

3A001.b.

IX.A3.013

Elektronicky nebo magneticky laditelné pásmové propusti nebo pásmové zdrže, které mají více než 5 laditelných rezonátorů s možností ladění 1,5:1 přes frekvenční pásmo (fmax/fmin) za méně než 10 μs a které mají některou z těchto vlastností:

a)  šířka pásma propusti větší než 0,5 % středové frekvence nebo

b)  šířka pásma zdrže menší než 0,5 % středové frekvence.

3A001.b.

IX.A3.014

Konvertory a harmonické směšovače, které mají některou z těchto vlastností:

a)  konstruované pro rozšíření frekvenčního rozsahu „analyzátorů signálů“ nad 90 GHz;

b)  konstruované pro rozšíření provozního rozsahu generátorů signálů:

1.  nad 90 GHz;

2.  na výstupní výkon vyšší než 100 mW (20 dBm) kdekoli v rámci frekvenčního rozsahu vyššího než 43,5 GHz, avšak nepřesahujícího 90 GHz;

c)  konstruované pro rozšíření provozního rozsahu síťových analyzátorů:

1.  nad 110 GHz;

2.  na výstupní výkon vyšší než 31,62 mW (15 dBm) kdekoli v rámci frekvenčního rozsahu vyššího než 43,5 GHz, avšak nepřesahujícího 90 GHz;

3.  na výstupní výkon vyšší než 1 mW (0 dBm) kdekoli v rámci frekvenčního rozsahu vyššího než 90 GHz, avšak nepřesahujícího 110 GHz nebo

d)  konstruované pro rozšíření frekvenčního rozsahu mikrovlnných zkušebních přijímačů nad 110 GHz.

3A001.b.

IX.A3.015

Mikrovlnné zesilovače výkonu obsahující „vakuové elektronické součástky“ uvedené výše, které mají všechny tyto vlastnosti:

a)  pracovní frekvence vyšší než 3 GHz;

b)  poměr průměrného výstupního výkonu k hmotnosti vyšší než 80 W/kg a

c)  objem menší než 400 cm3.

Pozn.: Tato kategorie se nevztahuje na zařízení konstruovaná nebo určená pro provoz v kterémkoliv frekvenčním pásmu, které je „přiděleno podle Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)“ pro radiokomunikační služby, nikoliv však pro navigační rádiové služby.

3A001.b.

IX.A3.016

Mikrovlnné výkonové moduly (MPM), sestávající nejméně z „vakuové elektronické součástky“ s postupnou vlnou, „monolitického mikrovlnného integrovaného obvodu“ („MMIC“) a integrovaného elektronického regulátoru napětí, které mají všechny tyto vlastnosti:

a)  „čas zapnutí“ z vypnutého stavu do plně provozního stavu kratší než 10 sekund;

b)  objem menší než je maximální jmenovitý výkon ve wattech násobený 10 cm3/W a

c)  „okamžitá šířka pásma“ větší než 1 oktáva (fmax > 2fmin) a s některou z těchto vlastností:

1.  pro frekvence rovné nebo nižší než 18 GHz, vysokofrekvenční (RF) výstupní výkon vyšší než 100 W nebo

2.  frekvenci vyšší než 18 GHz.

Technické poznámky:

1.  Pro výpočet objemu v položce b) výše je poskytnut tento příklad: pro maximální jmenovitý výkon 20 W by objem činil: 20 W × 10 cm3/W = 200 cm3.

2.  „Čas zapnutí“ v položce a) výše znamená dobu od plně vypnutého stavu do plně provozního stavu; tzn. tento čas zahrnuje dobu zahřátí MPM.

3A001.b.

IX.A3.017

Oscilátory nebo sestavy oscilátorů, které mají fungovat s fázovým šumem s jedním postranním pásmem (SSB) v dBc/Hz nižším (lepším) než -(126 + 20log10F – 20log10f) kdekoli v rozpětí 10 Hz ≤ F ≤ 10 kHz.

Technická poznámka:

Ve výše uvedené kategorii je F odchylka pracovní frekvence v Hz a f je pracovní frekvence v MHz.

3A001.b.

IX.A3.018

„Elektronické sestavy“„frekvenčních syntetizátorů“, které mají „dobu přepínání frekvence“ podle kteréhokoli z těchto pravidel:

a)  kratší než 143 ps;

b)  kratší než 100 μs pro každou změnu frekvence přesahující 2,2 GHz v rámci syntetizovaného frekvenčního rozsahu přesahujícího 4,8 GHz, avšak nepřesahujícího 31,8 GHz;

c)  kratší než 500 μs pro každou změnu frekvence přesahující 550 MHz v rámci syntetizovaného frekvenčního rozsahu přesahujícího 31,8 GHz, avšak nepřesahujícího 37 GHz;

d)  kratší než 100 μs pro každou změnu frekvence přesahující 2,2 GHz v rámci syntetizovaného frekvenčního rozsahu přesahujícího 37 GHz, avšak nepřesahujícího 90 GHz nebo

e)  kratší než 1 ms v rámci syntetizovaného frekvenčního rozsahu přesahujícího 90 GHz.

3A001.b.

IX.A3.019

„Přenosové/přijímací moduly“, „přenosové/příjímací MMIC“, „přenosové moduly“ a „přenosové MMIC“ určené pro provoz při frekvencích vyšších než 2,7 GHz a mající všechny tyto vlastnosti:

a)  špičkový nasycený výstupní výkon (ve wattech) Psat je větší než 505,62 děleno druhou mocninou maximální provozní frekvence (v GHz) [Psat > 505,62 W * GHz2/fGHz 2] pro kterýkoli kanál;

b)  „frakční šířka pásma“ 5 % nebo více pro kterýkoli kanál;

c)  kterákoli planární strana o délce d (v cm) rovna či menší 15 děleno nejnižší provozní frekvencí v GHz [d ≤ 15 cm * GHz * N/fGHz], kde N je počet přenosových nebo přenosových/přijímacích kanálů a

d)  elektronicky měnitelný fázový posun u každého kanálu.

Technické poznámky:

1.  „Přenosový/přijímací modul“: je multifunkční „elektronická sestava“, která umožňuje dvousměrné ovládání amplitudy a fáze pro přenos a příjem signálů.

2.  „Přenosový modul“: je „elektronická sestava“, která umožňuje ovládání amplitudy a fáze pro přenos signálů.

3.  „Přenosový/přijímací MMIC“: je multifunkční „MMIC“, který umožňuje dvousměrné ovládání amplitudy a fáze pro přenos a příjem signálů.

4.  „Přenosový MMIC“: je „MMIC“, který umožňuje ovládání amplitudy a fáze pro přenos signálů.

5.  2,7 GHz by mělo být použito jako nejnižší provozní frekvence (fGHz) ve vzorci uvedeném v položce c) pro přenosové/přijímací nebo přenosové moduly se jmenovitým provozním rozsahem 2,7 GHz a nižším [d ≤ 15 cm * GHz * N/2,7 GHz].

6.  Položka IX.A3.019 se vztahuje na „přenosové/vysílací moduly“ nebo „přenosové moduly“ s jímačem tepla nebo bez něj. Hodnota d v položce 11.c. žádnou část „přenosového/vysílacího modulu“ nebo „přenosového modulu“, která slouží jako jímač tepla.

7.  „Přenosové/přijímací moduly“ nebo „přenosové moduly“ nebo „přenosové/přijímací MMIC“ nebo „přenosové MMIC“ mohou, ale nemusí mít N integrovaných rozbíhajících se anténních prvků, kde N je počet přenosových nebo přenosových/přijímacích kanálů.

3A001.b.

IX.A3.020

Zařízení s povrchovou akustickou vlnou a s podpovrchovou akustickou vlnou, která mají některou z těchto vlastností:

a)  nosná frekvence vyšší než 6 GHz;

b)  nosná frekvence vyšší než 1 GHz, avšak nejvýše 6 GHz, a některá z těchto vlastností:

1.  „potlačení postranních laloků frekvence“ větší než 65 dB;

2.  součin maximální doby zpoždění a šířky pásma (doba v μs a šířka pásma v MHz) větší než 100;

3.  šířka pásma větší než 250 MHz nebo

4.  disperzní zpoždění větší než 10 μs nebo

c)  nosná frekvence nejvýše 1 GHz a některá z těchto vlastností:

1.  součin maximální doby zpoždění a šířky pásma (doba v μs a šířka pásma v MHz) větší než 100;

2.  disperzní zpoždění větší než 10 μs nebo

3.  „potlačení postranních laloků frekvence“ větší než 65 dB a šířka pásma větší než 100 MHz.

3A001.c.

IX.A3.021

Zařízení s prostorovou akustickou vlnou, jež umožňují přímé zpracování signálů při frekvencích větších než 6 GHz.

3A001.c.

IX.A3.022

Akusticko-optická zařízení na „zpracování signálů“, která využívají interakci mezi akustickými vlnami (prostorovými nebo povrchovými) a světelnými vlnami a umožňují přímé zpracování signálů nebo obrazů, včetně spektrální analýzy, korelace nebo konvoluce.

3A001.c.

IX.A3.023

Elektronická zařízení a obvody, které obsahují součástky vyrobené ze „supravodivých“ materiálů speciálně konstruovaných pro činnost při teplotách pod „kritickou teplotou“ alespoň jedné ze „supravodivých“ složek a které mají některou z těchto vlastností:

a)  spínání proudu pro číslicové obvody využívající „supravodivá“ hradla se součinem doby zpoždění na jedno hradlo (v sekundách) a ztráty výkonu na jedno hradlo (ve wattech) menším než 10– 14 J nebo

b)  frekvenční selekce při všech frekvencích využívajících rezonanční obvody s hodnotami jakosti Q vyššími než 10 000 .

3A001.d.

IX.A3.024

Vvysokoenergetické články:

a)  „primární články“, které mají „hustotu energie“ vyšší než 550 Wh/kg při 20 °C;

b)  „sekundární články“, které mají „hustotu energie“ vyšší než 350 Wh/kg při 20 °C.

Technické poznámky:

1.  Pro účely vysokoenergetických zařízení se „hustota energie“ (Wh/kg) vypočte z jmenovitého napětí vynásobeného jmenovitou kapacitou v ampérhodinách (Ah) děleno hmotností v kilogramech. Pokud jmenovitá kapacita není uvedena, vypočítá se hustota energie z čtverce jmenovitého napětí vynásobeného poté dobou vybíjení v hodinách děleno vybíjecí zátěží v ohmech a hmotností v kilogramech.

2.  Pro účely vysokoenergetických zařízení se „článkem“ rozumí elektrochemické zařízení, které má kladné i záporné elektrody a elektrolyt a je zdrojem elektrické energie. Jedná se o základní stavební prvek baterie.

3.  Pro účely vysokoenergetických zařízení se „primárním článkem“ rozumí „článek“, který není určen k tomu, aby byl nabíjen jiným zdrojem.

4.  Pro účely vysokoenergetických zařízení se „sekundárním článkem“ rozumí „článek“, který je určen k tomu, aby byl nabíjen vnějším elektrickým zdrojem.

Pozn.: Vysokoenergetická zařízení se nevztahují na baterie, včetně jednočlánkových baterií.

3A001.e.

IX.A3.025

Vysokoenergetické akumulační kondenzátory:

a)  kondenzátory s opakovací frekvencí méně než 10 Hz (jednorázové akumulační kondenzátory), které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  jmenovité napětí rovnající se nebo větší než 5 kV;

2.  hustota energie rovnající se nebo větší než 250 J/kg a

3.  celková energie rovnající se nebo větší než 25 kJ;

b)  kondenzátory s opakovací frekvencí nejméně 10 Hz, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  jmenovité napětí rovnající se nebo větší než 5 kV;

2.  hustota energie rovnající se nebo větší než 50 J/kg

3.  celková energie rovnající se nebo větší než 100 J a

4.  životnost rovnající se nebo větší než 10 000 cyklů nabití/vybití.

3A001.e.

IX.A3.026

„Supravodivé“ elektromagnety a solenoidy, speciálně konstruované k plnému nabití nebo vybití za méně než jednu sekundu, které mají všechny tyto vlastnosti:

Pozn.: Výše uvedená položka se nevztahuje na „supravodivé“ elektromagnety nebo solenoidy speciálně konstruované pro lékařské přístroje k zobrazování na principu magnetické rezonance (MRI).

a)  energie dodaná při vybití vyšší než 10 kJ během první sekundy;

b)  vnitřní průměr vinutí vedoucích proud větší než 250 mm a

c)  jsou určeny pro magnetickou indukci větší než 8 T nebo „celkovou proudovou hustotu“ ve vinutí větší než 300 A/mm2.

3A001.e.

IX.A3.027

Solární články, sestavy propojených článků s krycím sklem (CIC), solární panely a solární pole, které jsou „vhodné pro kosmické aplikace“ a jejichž minimální průměrná účinnost při provozní teplotě 301 K (28 °C) za simulovaného osvětlení „AM0“ s intenzitou ozáření 1 367 wattů na metr čtvereční (W/m2) je vyšší než 20 %.

Technická poznámka: Pojmem „AM0“ nebo „Air Mass Zero“ se rozumí spektrální intenzita záření slunečního světla ve vnější atmosféře Země, je-li vzdálenost Země od Slunce jedna astronomická jednotka (AU).

3A001.e.

IX.A3.028

Snímače absolutní polohy se vstupem z otočného hřídele, které mají „přesnost“ rovnou nebo menší (lepší) než 1,0 úhlové vteřiny a které jsou k tomu vybaveny speciálně konstruovanými kódovacími prstenci, kotouči nebo miskami.

3A001.f.

IX.A3.029

Polovodičová pulsní výkonová spínací tyristorová zařízení a „tyristorové moduly“ využívající buď elektricky, opticky řízených metod spínání nebo metod spínání řízených elektronovým zářením, a které mají kteroukoliv z těchto vlastností:

1.  maximální rychlost růstu proudu při zapnutí (di/dt) vyšší než 30 000 A/μs a napětí ve vypnutém stavu vyšší než 1 100 V nebo

2.  maximální rychlost růstu proudu (di/dt) vyšší než 2 000 A/μs a všechny tyto vlastnosti:

a.  špičkové napětí při vypnutém stavu rovno nebo vyšší než 3 000 V a

b.  špičkový (rázový) proud rovný nebo vyšší než 3 000 A.

Poznámky:

1.  Výše uvedená položka g) zahrnuje:

— křemíkově řízené usměrňovače (SCR),

— elektricky spínané tyristory (ETT),

— světlem spínané tyristory (LTT),

— integrované hradlem komutované tyristory (IGCT),

— hradlem vypínané tyristory (GTO),

— tyristory řízené MOS (MCT),

— solidtrony.

2.  Výše uvedená položka g) se nevztahuje na řídicí tyristorová zařízení a „tyristorové moduly“ zahrnuté do vybavení určeného pro aplikace na civilních železnicích nebo v „civilních letadlech“.

Technická poznámka: Pro účely výše uvedené položky g) obsahuje „tyristorový modul“ jedno nebo více tyristorových zařízení.

3A001.g.

IX.A3.030

Polovodičové výkonové spínače a diody na regulaci výkonu či „moduly“, které mají tyto vlastnosti:

1.  jsou určeny pro maximální pracovní spojovací teplotu vyšší než 488 K (215 °C);

2.  opakovatelné vrcholové napětí v nevodivém stavu (blokovací napětí) větší než 300 V a

3.  stejnosměrný proud větší než 1 A.

Pozn.: Opakovatelné vrcholové napětí v nevodivém stavu ve výše uvedené položce zahrnuje napětí mezi vývodem a zdrojem, kolektorem a emitorem, opakovatelné špičkové závěrné napětí a opakovatelné špičkové blokovací napětí v nevodivém stavu.

3A001.h.

IX.A3.031

Záznamová zařízení a osciloskopy:

1.  záznamníky digitálních dat, které mají všechny tyto vlastnosti:

a.  trvalý „spojitý přenos dat“ více než 6,4 Gbit/s na disk nebo do paměti SSD jednotky a

b.  procesor, který analyzuje data radiofrekvenčního signálu při jejich nahrávání;

Technické poznámky:

1.  Pro záznamová zařízení s architekturou paralelních sběrnic je rychlost „spojitého přenosu dat“ definována jako součin nejvyšší rychlosti přenosu slov násobená počtem bitů ve slově.

2.  „Spojitý přenos dat“ je nejvyšší rychlost přenosu dat, při níž je přístroj schopen zaznamenávat data na disk nebo do paměti SSD jednotky bez ztráty jakékoli informace a při zachování vstupní rychlosti číslicových dat nebo převodní rychlosti digitalizátoru.

2.  Osciloskopy pracující v reálném čase s šumovým napětím o střední kvadratické hodnotě nižším než 2 % plné stupnice při vertikálním nastavení stupnice, které poskytuje nejnižší hodnotu šumu pro veškeré vstupy s poklesem o 3 dB v pásmu 60 GHz nebo větším na každý kanál.

3A002.a.

IX.A3.032

„Analyzátory signálů“:

1.  „analyzátory signálů“, které mají šířku pásma rozlišení 3 dB (RBW) přesahující 10 MHz kdekoliv ve frekvenčním rozsahu vyšším než 31,8 GHz, avšak nepřesahujícím 37 GHz;

2.  „analyzátory signálů“, které mají průměrnou prahovou úroveň šumu (DANL) menší (lepší než) –150 dBm/Hz kdekoli ve frekvenčním pásmu od 43,5 GHz do 90 GHz;

3.  „analyzátory signálů“ s frekvencí vyšší než 90 GHz;

4.  „analyzátory signálů“, které mají všechny tyto vlastnosti:

a.  „šířka pásma v reálném čase“ vyšší než 170 MHz a

b.  mají některou z těchto vlastností:

1.  100 % pravděpodobnost odhalení s méně než 3 dB snížením z plné amplitudy v důsledku prodlev nebo proluk signálů trvajících 15 μs nebo méně nebo

2.  funkci „spouštěče podle frekvenční masky“ se 100 % pravděpodobností spuštění (zachycení) signálů trvajících 15 μs nebo méně.

Technické poznámky:

1.  Pravděpodobnost odhalení ve výše uvedené položce 1 se rovněž označuje jako pravděpodobnost zachycení.

2.  Pro účely výše uvedené položky 1 se doba 100 % pravděpodobnosti odhalení rovná minimální době trvání signálu, která je nutná pro specifikovanou úroveň nejistoty měření.

Pozn.: Výše uvedená kategorie se nevztahuje na takové „analyzátory signálů“, které používají pouze pásmové filtry s konstantním procentem (známé též jako oktávové filtry nebo filtry se zlomky oktáv).

3A002.c.

IX.A3.033

Generátory signálů, které mají některou z těchto vlastností:

1.  určené ke generování impulsem modulovaných signálů, které mají všechny níže uvedené vlastnosti, kdekoliv v rámci frekvenčního rozsahu vyššího než 31,8 GHz, avšak nepřesahujícího 37 GHz:

a.  „doba trvání pulsu“ menší než 25 ns a

b.  poměr vypnuto/zapnuto rovnající se nebo větší než 65 dB;

2.  výstupní výkon vyšší než 100 mW (20 dBm) kdekoli v rámci frekvenčního rozsahu vyššího než 43,5 GHz, avšak nepřesahujícího 90 GHz;

3.  „doba přepínání frekvence“ určená podle kteréhokoli z těchto pravidel:

a.  kratší než 100 μs pro každou změnu frekvence přesahující 2,2 GHz v rámci frekvenčního rozsahu přesahujícího 4,8 GHz, avšak nepřesahujícího 31,8 GHz;

b.  kratší než 500 μs pro každou změnu frekvence přesahující 550 MHz v rámci frekvenčního rozsahu přesahujícího 31,8 GHz, avšak nepřesahujícího 37 GHz nebo

c.  kratší než 100 μs pro každou změnu frekvence přesahující 2,2 GHz v rámci frekvenčního rozsahu přesahujícího 37 GHz, avšak nepřesahujícího 90 GHz.

3A002.d.

IX.A3.034

Síťové (obvodové) analyzátory s některou z těchto vlastností:

1.  výstupní výkon vyšší než 31,62 mW (15 dBm) kdekoli v rozsahu syntetizované frekvence vyšší než 43,5 GHz, avšak nepřesahující 90 GHz;

2.  výstupní výkon vyšší než 1 mW (0 dBm) kdekoli v rozsahu syntetizované frekvence vyšší než 90 GHz, avšak nepřesahující 110 GHz;

3.  „funkci nelineárního měření vektoru“ při frekvencích vyšších než 50 GHz, avšak nepřesahujících 110 GHz nebo

4.  maximální provozní frekvence vyšší než 110 GHz.

Technická poznámka:„Funkce nelineárního měření vektoru“ je schopnost přístroje analyzovat výsledky zkoušek zařízení vybuzených do oblasti velkého signálu nebo do rozsahu nelineárního zkreslení.

3A002.e.

IX.A3.035

Mikrovlnné zkušební přijímače, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  maximální provozní frekvence vyšší než 110 GHz a

2.  schopnost měřit současně amplitudu i fázi.

3A002.f.

IX.A3.036

Atomové frekvenční normály, které mají některou z těchto vlastností:

1.  jsou „vhodné pro kosmické aplikace“;

2.  bez rubidia a s dlouhodobou stabilitou menší (lepší) než 1 × 10– 11/měsíc nebo

3.  nejsou „vhodné pro kosmické aplikace“ a mají všechny tyto vlastnosti:

a.  rubidiové normály;

b.  dlouhodobá stabilita menší (lepší) než 1 × 10– 11/měsíc a

c.  celková spotřeba energie menší než 1 W.

3A002.f.

IX.A3.037

Zařízení pro výrobu polovodičových součástek nebo materiálů a jejich speciálně konstruované součásti a příslušenství:

a)  zařízení konstruovaná pro iontovou implantaci, která mají některou z těchto vlastností:

1.  jsou konstruovaná a optimalizovaná pro provoz při urychlovacím napětí 20 keV nebo více a proud ve svazku 10 mA nebo více pro implantování vodíku, deuteria nebo helia;

2.  jsou schopná přímého zápisu;

3.  urychlovací napětí 65 keV nebo více a proud ve svazku 45 mA nebo více pro implantování kyslíku s vysokou energií do zahřáté „podložky“ z polovodičového materiálu nebo

4.  jsou konstruovaná a optimalizovaná pro provoz při urychlovacím napětí 20 keV nebo více a proud ve svazku 10 mA nebo více pro implantování křemíku do „podložky“ z polovodičového materiálu zahřáté na 600 °C nebo více;

b)  vybavení pro tiskovou litografii schopné vyrábět struktury o velikosti 45 nm nebo menší:

1.  nastavovací a krokovací nebo krokovací a snímací zařízení na zpracování destiček polovodičů za použití fotooptických nebo rentgenových metod, která mají některou z těchto vlastností:

a.  vlnová délka světelného zdroje kratší než 193 nm nebo

b.  schopnost exponovat obrazce s „velikostí nejmenšího rozlišitelného prvku“ (MRF) 45 nm nebo menší;

Technická poznámka:„Velikost nejmenšího rozlišitelného prvku“ (MRF) se vypočítá podle vzorce:

image

kde K faktor = 0,35

c)  zařízení speciálně konstruovaná pro masku, která využívají vychylovaného zaostřeného elektronového paprsku, iontového paprsku nebo „laserového“ paprsku.

3B001.b.

3B001.f.

3B001.f.

IX.A3.038

Zařízení konstruovaná pro zpracování součástek za použití metod přímého zápisu;

masky a optické mřížky, konstruované pro integrované obvody.

3B001.g.

IX.A3.038

Zkušební zařízení speciálně konstruovaná pro zkoušení zhotovených nebo rozpracovaných polovodičových a mikrovlnných součástek a speciálně pro ně konstruované součásti a příslušenství:

a)  pro zkoušení S-parametrů tranzistorových součástek při frekvencích větších než 31,8 GHz;

b)  pro zkoušení mikrovlnných integrovaných obvodů uvedených výše.

3B002

IX.A3.039

Heteroepitaxní materiály sestávající z „podložky“ složené z více na sobě uspořádaných epitaxně narostlých vrstev z:

a)  křemíku (Si);

b)  germania (Ge);

c)  karbidu křemíku (SiC) nebo

d)  „sloučenin typu III/V“ galia nebo india.

Pozn.: Tato položka se nevztahuje na „podložky“ mající jednu nebo více epitaxiálních vrstev typu P z GaN, InGaN, AlGaN, InAlN, InAlGaN, GaP, GaAs, AlGaAs, InP, InGaP, AlInP nebo InGaAlP, nezávisle na sekvenci prvků, vyjma případu, kdy se epitaxiální vrstva typu P nachází mezi vrstvami typu N.

3C001

IX.A3.040

Rezistní materiály (rezisty) a „podložky“ potažené těmito rezisty:

a)  rezisty pro polovodičovou litografii:

1.  pozitivní rezisty upravené (optimalizované) pro použití při vlnových délkách kratších než 245 nm, avšak rovnajících se nebo delších než 15 nm;

2.  pozitivní rezisty upravené (optimalizované) pro použití při vlnových délkách kratších než 15 nm, avšak delších než 1 nm;

b)  veškeré rezisty konstruované pro použití s elektronovými nebo iontovými paprsky o citlivosti 0,01 μcoulomb/mm2 nebo lepší;

c)  veškeré rezisty optimalizované pro technologie zobrazování povrchu;

d)  veškeré rezisty konstruované nebo optimalizované pro využití spolu se zařízením pro tiskovou litografii schopným vyrábět struktury o velikosti 45 nm nebo menší, u kterých jsou používány tepelné procesy nebo procesy photo-curable.

3C002

IX.A3.041

Organoanorganické sloučeniny:

a)  organokovové sloučeniny hliníku, galia nebo india, které mají čistotu (čistotu kovu) lepší než 99 999 %;

b)  organické sloučeniny arsenu, antimonu a fosforu, které mají čistotu (čistotu anorganické složky) lepší než 99 999 %.

3C003

IX.A3.042

Hydridy fosforu, arsenu nebo antimonu, které mají čistotu lepší než 99 999 %, případně zředěné v inertních plynech nebo vodíku.

Pozn.: Výše uvedená položka se nevztahuje na hydridy, které obsahují nejméně 20 % molárních inertních plynů nebo vodíku.

3C004

IX.A3.043

Polovodičové „substráty“ z karbidu křemíku (SiC), nitridu gallitého (GaN), nitridu hlinitého (AlN) nebo směsného nitridu hliníku a gallia (AlGaN) nebo ingoty, hrušky nebo jiné polotovary z těchto materiálů, jejichž odpor je při 20 °C vyšší než 10 000 ohm/cm.

3C005

IX.A3.044

„Substráty“ uvedené v položce 5 výše, které mají alespoň jednu epitaxiální vrstvu karbidu křemíku, nitridu gallitého, nitridu hlinitého nebo aluminium gallium nitridu.

3C006

IX.A6.    SNÍMAČE A LASERYČ.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

IX.A6.001

Optické snímače nebo zařízení a jejich součásti:

a)  speciální podpůrné součásti pro optické snímače:

1.  kryochladiče „vhodné pro kosmické aplikace“.

6A002.d.

IX.A6.002

Kryochladiče, které nejsou „vhodné pro kosmické aplikace“, s chladícím zdrojem pro teploty pod 218 K (– 55 °C):

a)  pracující v uzavřeném cyklu a jejichž střední doba provozu do poruchy (MTTF) nebo střední doba provozu mezi poruchami (MTBF) je delší než 2 500 hodin;

b)  Joule-Thompsonovy (JT) samoregulační minichladiče s vnějším průměrem otvoru menším než 8 mm.

6A002.d.

IX.A6.003

Citlivá optická vlákna speciálně vyrobená buď kompozičně, nebo strukturně nebo upravená povlakem za účelem dosažení citlivosti vůči akustickému, tepelnému, inertnímu, elektromagnetickému nebo jadernému záření.

6A002.d.

IX.A6.004

Kamery, systémy nebo zařízení a jejich součásti:

a)  přístrojové kamery a jejich speciálně konstruované součásti:

Pozn.: Výše uvedené přístrojové kamery s modulárními strukturami je třeba hodnotit podle jejich maximální schopnosti za použití výměnných karet, které jsou k dispozici podle specifikací výrobce kamer.

6A003

IX.A6.005

Rychloběžné filmové záznamové kamery používající jakýkoli formát filmu od 8 mm do 16 mm včetně, v nichž se film kontinuálně posouvá během doby záznamu a které jsou schopny pracovat rychlostí větší než 13 150 snímků za sekundu;

Pozn.: Výše uvedená položka se nevztahuje na filmové záznamové kamery pro civilní účely.

2.  mechanické rychloběžné kamery, v nichž se film nepohybuje a které jsou schopny zaznamenat více než 1 000 000 snímků za sekundu na celé výšce snímku 35 mm filmu nebo při úměrně vyšších rychlostech na menších výškách snímku filmu nebo při úměrně nižších rychlostech na větších výškách snímku;

3.  mechanické nebo elektronické zábleskové kamery:

a.  mechanické zábleskové kamery s rychlostí zápisu větší než 10 mm/μs;

b.  elektronické zábleskové kamery schopné rozlišit čas 50 ns nebo méně;

4.  elektronické snímkovací kamery, které pracují s rychlostí vyšší než 1 000 000 snímků za sekundu;

5.  elektronické kamery, které mají všechny tyto vlastnosti:

a.  rychlost elektronické závěrky (dosažitelnost času osvitu) kratší než 1 μs na jeden úplný snímek a

b.  čtecí čas umožňující dosáhnout rychlosti snímkování větší než 125 úplných snímků za sekundu;

6.  výměnné karty, které mají všechny tyto vlastnosti:

a)  speciálně konstruované pro přístrojové kamery s modulární strukturou uvedené v této položce a

b)  umožňující kamerám splňovat vlastnosti uvedené výše v souladu se specifikacemi výrobce.

6A003

IX.A6.006

Zobrazovací kamery:

Pozn.: Výše uvedená položka se nevztahuje na televizní kamery a videokamery speciálně konstruované pro televizní vysílání.

1.  videokamery, které mají polovodičové snímače s maximální citlivostí v rozmezí vlnových délek nad 10 nm, avšak nejvýše 30 000 nm, a mají všechny tyto vlastnosti:

a.  mají některou z těchto vlastností:

1.  více než 4 × 106„aktivních pixelů“ v jednom polovodičovém poli v případě monochromatických (černobílých) kamer;

2.  více než 4 × 106„aktivních pixelů“ v jednom polovodičovém poli v případě barevných kamer obsahujících tři polovodičová pole nebo

3.  více než 12 × 106„aktivních pixelů“ v jednom polovodičovém poli v případě barevných kamer obsahujících jedno polovodičové pole a

b.  má některou z těchto vlastností:

1.  optická zrcadla uvedená níže;

2.  optická kontrolní zařízení uvedená níže nebo

3.  schopnost vyložit interně generované „sledovací údaje kamery“.

Technické poznámky:

1.  Pro účely této položky je třeba digitální videokamery hodnotit podle maximálního počtu „aktivních pixelů“ použitých pro zachycení filmových obrazů.

2.  Pro účely této položky se „sledovacími údaji kamery“ rozumí informace nezbytné pro určení orientace linky hledáčku vůči zemi. To zahrnuje: a) horizontální úhel, který linka hledáčku kamery tvoří vůči směru zemského magnetického pole a b) vertikální úhel mezi linkou hledáčku kamery a zemským horizontem.

6A003

IX.A6.007

Rastrovací kamery a systémy rastrovacích kamer, které mají všechny tyto vlastnosti:

a.  maximální citlivost v rozmezí vlnových délek nad 10 nm, avšak nejvýše 30 000 nm;

b.  lineární detektorová pole s více než 8 192 prvky v každém poli a

c.  mechanické řádkování v jednom směru.

Pozn.: Výše uvedená položka se nevztahuje na rastrovací kamery a systémy rastrovacích kamer speciálně konstruované pro některé z těchto účelů:

a)  průmyslové nebo civilní kopírovací stroje;

b)  zobrazovací rastrovací kamery speciálně konstruované pro civilní, nepřenosné aplikace rastrování v bezprostřední blízkosti (např. reprodukce obrazu či nátisku v dokumentech, reprodukce uměleckých děl nebo fotografií apod.) nebo

c)  zdravotnické přístroje.

6A003

IX.A6.008

Zobrazovací kamery obsahující elektronkové zesilovače obrazu „ohnisková pole“ mající některou z těchto vlastností:

a.  mají všechny tyto vlastnosti:

1.  maximální citlivost v rozmezí vlnových délek nad 400 nm, avšak nejvýše 1 050 nm;

2.  zesílení elektronového obrazu za využití:

a.  mikrokanálové desky s roztečí otvorů (od středu ke středu) nejvýše 12 μm nebo

b.  elektronkového snímacího zařízení s roztečí nesloučených pixelů 500 μm nebo méně, speciálně navrženého nebo upraveného k dosažení „zesílení náboje“ jinak než prostřednictvím mikrokanálové desky a

3.  některé níže uvedené fotokatody:

a.  vícenásobné alkalické fotokatody (např. S-20, S-25) se světelnou citlivostí vyšší než 350 μA/1 m;

b.  fotokatody GaAs nebo GaInAs nebo

c.  fotokatody z jiných „sloučenin skupin polovodičů III/V“ s maximální „radiantovou citlivostí“ více než 10 mA/W nebo

b.  mají všechny tyto vlastnosti:

1.  maximální citlivost v rozmezí vlnových délek nad 1 050 nm, avšak nejvýše 1 800 nm;

2.  zesílení elektronového obrazu za využití:

a.  mikrokanálové desky s roztečí otvorů (od středu ke středu) nejvýše 12 μm nebo

b.  elektronkového snímacího zařízení s roztečí nesloučených pixelů 500 μm nebo méně, speciálně navrženého nebo upraveného k dosažení „zesílení náboje“ jinak než prostřednictvím mikrokanálové desky a

3.  fotokatody ze „sloučenin skupin polovodičů III/V“ (například GaAs nebo GaInAs) a fotokatody na základě převedených elektronů s maximální „radiantovou citlivostí“ přesahující 15 mA/W.

6A003

IX.A6.009

Zobrazovací kamery obsahující „ohnisková pole“ mající některou z těchto vlastností:

a.  obsahují „ohnisková pole“, která nejsou „vhodná pro kosmické aplikace,“ a která mají některou z těchto vlastnosti:

1.  mají všechny tyto vlastnosti:

a.  jednotlivé prvky s maximální citlivostí v rozmezí vlnových délek nad 900 nm, avšak nejvýše 1 050 nm a

b.  mají některou z těchto vlastností:

1.  „časová konstanta“ citlivosti menší než 0,5 ns nebo

2.  jsou speciálně navržená nebo upravená k dosažení „zesílení náboje“ a jejich maximální „radiantová citlivost“ je vyšší než 10mA/W;

2.  mají všechny tyto vlastnosti:

a.  jednotlivé prvky s maximální citlivostí v rozmezí vlnových délek nad 1 050 nm, avšak nejvýše 1 200 nm a

b.  mají některou z těchto vlastností:

1.  „časová konstanta“ citlivosti 95 ns nebo méně nebo

2.  jsou speciálně navržená nebo upravená k dosažení „zesílení náboje“ a jejich maximální „radiantová citlivost“ je vyšší než 10mA/W nebo

3.  jsou nelineárními (dvourozměrnými) „ohniskovými poli“, která nejsou „vhodná pro kosmické aplikace“, s jednotlivými prvky s maximální citlivostí v rozmezí vlnových délek nad 1 200 nm, avšak nejvýše 30 000 nm;

4.  jsou lineárními (jednorozměrnými) „ohniskovými poli“, která nejsou „vhodná pro kosmické aplikace“ a která mají všechny tyto vlastnosti:

a.  jednotlivé prvky s maximální citlivostí v rozmezí vlnových délek nad 1 200 nm, avšak nejvýše 3 000 nm a

b.  mají některou z těchto vlastností:

1.  poměr „směru snímání“ prvku detektoru ve směru snímání k dráze snímání prvku detektoru „příčně na směr snímání“ je menší než 3,8 nebo

2.  zpracování signálu detektorových prvků nebo

5.  jsou lineárními (jednorozměrnými) „ohniskovými poli“, která nejsou „vhodná pro kosmické aplikace“, s jednotlivými prvky s maximální citlivostí v rozmezí vlnových délek nad 3 000 nm, avšak nejvýše 30 000 nm;

b.  obsahují nelineární (dvourozměrná) infračervená „ohnisková pole“, která nejsou „vhodná pro kosmické aplikace“, na bázi „mikrobolometrového“ materiálu s nefiltrovanou odezvou v rozsahu vlnových délek 8 000 nm nebo vyšší, avšak nejvýše 14 000 nm nebo

c.  obsahují „ohnisková pole“, která nejsou „vhodná pro kosmické aplikace,“ a která mají všechny tyto vlastnosti:

1.  jednotlivé detekční prvky s maximální citlivostí v rozmezí vlnových délek nad 400 nm, avšak nejvýše 900 nm;

2.  jsou speciálně navržená nebo upravená k dosažení „zesílení náboje“ a jejich maximální „radiantová citlivost“ u vlnových délek nad 760 nm je vyšší než 10 mA/W a

3.  mají více než 32 prvků.

Poznámky:

1.  Zobrazovací kamery uvedené v položce 4 výše zahrnují vedle integrovaného čtecího okruhu „ohnisková pole“ společně s dostatečnou elektronickou částí pro „zpracování signálu“ umožňující při napájení alespoň výstup analogového nebo digitálního signálu.

2.  Položka 4.a. se nevztahuje na zobrazovací kamery obsahující lineární „ohnisková pole“ s nejvýše 12 prvky nebo méně, u nichž v prvku nedochází k časovému zpoždění a integraci a které jsou konstruované pro některý z těchto účelů:

a)  průmyslové nebo civilní poplašné systémy proti nežádoucímu vniknutí, systémy pro řízení provozu nebo průmyslové přepravy nebo počítací systémy;

b)  průmyslová zařízení používaná pro kontrolu nebo sledování oběhu tepla v budovách, zařízeních nebo výrobních procesech;

c)  průmyslová zařízení používaná pro kontrolu, třídění nebo analýzu vlastností materiálů;

d)  zařízení speciálně konstruovaná pro použití v laboratořích nebo

e)  zdravotnické přístroje.

3.  Položka 4.b. se nevztahuje na zobrazovací kamery mající některou z těchto vlastností:

a)  maximální frekvence snímků je 9 Hz nebo méně;

b)  mají všechny tyto vlastnosti:

1.  mají minimální horizontální nebo vertikální „okamžité zorné pole“ (IFOV) nejméně 10 mrad (miliradiánů);

2.  obsahují čočky s pevnou ohniskovou vzdáleností, jež nejsou konstruovány jako odnímatelné;

3.  neobsahují displej s „přímým zobrazením“ a

Technická poznámka:

„Přímé zobrazení“ se týká zobrazovací kamery pracující v infračerveném spektru, která poskytuje pozorovateli vizuální obraz za použití mikrodispleje pro přiblížení k oku, a obsahující jakýkoliv mechanismus snadného zabezpečení.

4.  mají některou z těchto vlastností:

a.  nemají žádné zařízení pro získání zobrazitelného obrázku zjištěného zorného pole nebo

b.  kamera je konstruována pro jeden druh použití a tak, aby na ní uživatel nemohl provádět úpravy, nebo

Technická poznámka:

„Okamžité zorné pole“ (IFOV) uvedené v poznámce 3.b. je nižší hodnota z „horizontálního IFOV“ nebo „vertikálního IFOV“.

„Horizontální IFOV“ = horizontální zorné pole (FOV)/počet horizontálních detektorových prvků.

„Vertikální IFOV“ = vertikální zorné pole (FOV)/počet vertikálních detektorových prvků.

c)  kamera je speciálně konstruována pro montáž do civilního osobního pozemního vozidla a má všechny tyto vlastnosti:

1.  účelem umístění a konfigurace kamery ve vozidle je výhradně pomáhat řidiči při bezpečném provozu vozidla.

6A003

IX.A6.010

Optická zrcadla (reflektory):

1.  „Deformovatelná zrcadla“ s aktivní optickou aperturou větší než 10 mm, která mají některou z těchto vlastností, a pro ně speciálně konstruované součásti:

a.  mající všechny tyto vlastnosti:

1.  mechanickou rezonanční frekvenci nejméně 750 Hz a

2.  více než 200 aktuátorů nebo

b.  práh poškození laserem (LIDT), který má některý z těchto parametrů:

1.  větší než 1 kW/cm2 při použití „CW laseru (kontinuálního laseru)“ nebo

2.  větší než 2 J/cm2 při použití 20 ns „laserových“ pulsů s opakovací frekvencí 20 Hz;

2.  lehká monolitická zrcadla s průměrnou „ekvivalentní hustotou“ menší než 30 kg/m2 a celkovou hmotností vyšší než 10 kg;

3.  lehké „kompozitní“ nebo pěnové zrcadlové konstrukce s průměrnou „ekvivalentní hustotou“ menší než 30 kg/m2 a celkovou hmotností vyšší než 2 kg;

Pozn.: Položky 2 a 3 výše se nevztahují na zrcadla speciálně konstruovaná pro směrování přímého slunečního záření v pozemních heliostatických zařízeních.

6A004.a.

IX.A6.011

Zrcadla speciálně konstruovaná pro stupně zrcadel s řízením směru paprsku s plochostí λ/10 nebo lepší (pokud se λ rovná 633 nm) a mající některou z těchto vlastností:

a.  průměr nebo délka hlavní osy 100 mm nebo větší nebo

b.  mají všechny tyto vlastnosti:

1.  průměr nebo délka hlavní osy větší než 50 mm a menší než 100 mm a

2.  práh poškození laserem (LIDT), který má některý z těchto parametrů:

a.  větší než 10 kW/cm2 při použití „CW laseru (kontinuálního laseru)“ nebo

b.  větší než 20 J/cm2 při použití 20 ns „laserových“ pulsů s opakovací frekvencí 20 Hz.

6A004.b.

IX.A6.012

Optické součásti vyrobené ze selenidu zinečnatého (ZnSe) nebo sulfidu zinečnatého (ZnS) s propustností ve vlnovém rozsahu nad 3 000 nm, avšak nejvýše 25 000 nm, které mají některou z těchto vlastností:

1.  objem větší než 100 cm3 nebo

2.  průměr nebo délka hlavní osy větší než 80 mm a tloušťka (hloubka) větší než 20 mm;

c)  součásti optických systémů „vhodné pro kosmické aplikace“:

1.  součásti odlehčené na méně než 20 % „ekvivalentní hustoty“ v porovnání s plným polotovarem stejné apertury a tloušťky;

2.  surové substráty, zpracované substráty s povrchovými povlaky (jednovrstvými nebo vícevrstvými, kovovými nebo dielektrickými, vodivými, polovodičovými nebo izolačními) nebo s ochrannými fóliemi;

3.  segmenty nebo sestavy zrcadel, které jsou konstruovány tak, aby mohly být v kosmickém prostoru zamontovány do optického systému se sběrnou aperturou stejnou nebo větší než u jednoduchého optického prvku o průměru 1 m;

4.  součásti vyrobené z „kompozitních“ materiálů, jejichž koeficient lineární tepelné roztažnosti v jakémkoliv směru souřadnic je roven 5 × 10– 6 nebo menší.

6A004.c.

IX.A6.013

Ne-„laditelné“ kontinuální „(CW) lasery“, které mají některou z těchto vlastností:

1.  výstupní vlnovou délku menší než 150 nm a výstupní výkon vyšší než 1 W;

2.  výstupní vlnovou délku 150 nm nebo větší, ale nejvýše 510 nm, a výstupní výkon vyšší než 30 W;

Pozn.: Výše uvedená položka 2 nezahrnuje argonové „lasery“ s výstupním výkonem rovným nebo nižším než 50 W.

3.  výstupní vlnovou délku větší než 510 nm, ale nejvýše 540 nm, a některou z těchto vlastností:

a.  jednoduchý příčný mód a výstupní výkon vyšší než 50 W nebo

b.  výstup s vícenásobným přechodovým módem a výstupní výkon větší než 150 W;

4.  výstupní vlnovou délku větší než 540 nm, ale nejvýše 800 nm, a výstupní výkon vyšší než 30 W;

5.  výstupní vlnovou délku větší než 800 nm, ale nejvýše 975 nm, a některou z těchto vlastností:

a.  jednoduchý příčný mód a výstupní výkon vyšší než 50 W nebo

b.  výstup s vícenásobným přechodovým módem a výstupní výkon větší než 80 W;

6.  výstupní vlnovou délku větší než 975 nm, ale nejvýše 1 150 nm, a některou z těchto vlastností:

a.  jednoduchý příčný mód a výstupní výkon vyšší než 500 W nebo

b.  výstup s vícenásobným přechodovým módem a některou z těchto vlastností:

1.  „účinnost laseru“ vyšší než 18 % a výstupní výkon vyšší než 500 W nebo

2.  výstupní výkon vyšší než 2 kW.

Poznámky:

1.  Položka b. výše se nevztahuje na průmyslové „lasery“ s násobným příčným módem s výstupním výkonem vyšším než 2 kW a ne vyšším než 6 kW o celkové hmotnosti přesahující 1 200 kg. Pro účely této poznámky zahrnuje celková hmotnost všechny součásti nezbytné pro provoz „laseru“, např. „laser“, napájení, tepelný výměník, avšak nezahrnuje vnější optiku pro stabilizaci a/nebo vytváření paprsku.

2.  Položka b. výše nezahrnuje průmyslové „lasery“ s vícenásobným přechodovým módem, které mají některou z těchto vlastností:

a)  výstupní výkon vyšší než 500 W, avšak nejvýše 1 kW, a obě tyto vlastnosti:

1.  poloměr laserového svazku v krčku (BPP) větší než 0,7 mm · mrad a

2.  „jas“ nejvýše 1 024 W/(mm · mrad)2;

b)  výstupní výkon vyšší než 1 kW, avšak nejvýše 1,6 kW a BPP větší než 1,25 mm · mrad;

c)  výstupní výkon vyšší než 1,6 kW, avšak nejvýše 2,5 kW a BPP větší než 1,7 mm · mrad;

d)  výstupní výkon vyšší než 2,5 kW, avšak nejvýše 3,3 kW a BPP větší než 2,5 mm · mrad;

e)  výstupní výkon vyšší než 3,3 kW, avšak nejvýše 4 kW a BPP větší než 3,5 mm · mrad;

f)  výstupní výkon vyšší než 4 kW, avšak nejvýše 5 kW a BPP větší než 5 mm · mrad;

g)  výstupní výkon vyšší než 5 kW, avšak nejvýše 6 kW a BPP větší než 7,2 mm · mrad;

h)  výstupní výkon vyšší než 6 kW, avšak nejvýše 8 kW a BPP větší než 12 mm · mrad nebo

i)  výstupní výkon vyšší než 8 kW, avšak nejvýše 10 kW a BPP větší než 24 mm · mrad.

Technická poznámka:

Pro účely poznámky 2.a. je „jas“ definován jako podíl výstupního výkonu „laseru“ a druhé mocniny poloměru laserového svazku v krčku (BPP), tj. (výstupní výkon)/BPP2.

6A005.a.1.

6A005.a.2

6A005.a.3

6A005.a.4.

6A005.a.5.

6A005.a.6.

IX.A6.014

„Laditelné“„lasery“ mající některou z těchto vlastností:

1.  výstupní vlnovou délku menší než 600 nm a některou z těchto vlastností:

a.  výstupní energie vyšší než 50 mJ na puls a „špičkový výkon“ vyšší než 1 W nebo

b.  průměrný výstupní výkon nebo výstupní výkon v režimu spojité vlny vyšší než 1 W;

Pozn.: Výše uvedená položka 1 se nevztahuje na barvivové „lasery“ nebo jiné kapalné „lasery“, které mají multimodální výstup a vlnovou délku 150 nm nebo vyšší, avšak nepřevyšující 600 nm a všechny tyto vlastnosti:

1.  výstupní energii menší než 1,5 J na puls nebo „špičkový výkon“ menší než 20 W a

2.  průměrný výstupní výkon nebo výstupní výkon v režimu spojité vlny menší než 20 W.

2.  výstupní vlnovou délku 600 nm nebo vyšší, ale nejvýše 1 400 nm a některou z těchto vlastností:

a.  výstupní energie vyšší než 1 J na puls a „špičkový výkon“ vyšší než 20 W nebo

b.  průměrný výstupní výkon nebo výstupní výkon v režimu spojité vlny vyšší než 20 W nebo

3.  výstupní vlnovou délku větší než 1 400 nm a některou z těchto vlastností:

a.  výstupní energie vyšší než 50 mJ na puls a „špičkový výkon“ vyšší než 1 W nebo

b.  průměrný výstupní výkon nebo výstupní výkon v režimu spojité vlny vyšší než 1 W.

6A005.c.

IX.A6.015

Jiné polovodičové „lasery“:

Poznámky:

1.  Zahrnuje polovodičové „lasery“ s optickými výstupními konektory (např. pružné kabely z optických vláken).

2.  Status polovodičových „laserů“ speciálně konstruovaných pro jiná zařízení je určen statusem těchto jiných zařízení.

a.  samostatné polovodičové „lasery“ s jediným přechodovým módem, které mají některé z těchto vlastností:

1.  vlnovou délku rovnou nebo menší než 1 510 nm a průměrný výstupní výkon nebo výstupní výkon v režimu spojité vlny vyšší než 1,5 W nebo

2.  vlnovou délku větší než 1 510 nm a průměrný výstupní výkon nebo výstupní výkon v režimu spojité vlny vyšší než 500 mW;

b.  samostatné polovodičové „lasery“ s vícepřechodovým modem, které mají některé z těchto vlastností:

1.  vlnovou délku menší než 1 400 nm a průměrný nebo výstupní výkon v režimu spojité vlny vyšší než 15 W;

2.  vlnovou délku rovnou nebo větší než 1 400 nm a menší než 1 900 nm a průměrný nebo výstupní výkon v režimu spojité vlny vyšší než 2,5 W nebo

3.  vlnovou délku rovnou nebo větší než 1 900 nm a průměrný nebo výstupní výkon v režimu spojité vlny vyšší než 1 W;

c.  samostatné polovodičové „laserové“ 'tyče', které mají některé z těchto vlastností:

1.  vlnovou délku menší než 1 400 nm a průměrný nebo výstupní výkon v režimu spojité vlny vyšší než 100 W;

2.  vlnovou délku rovnou nebo větší než 1 400 nm a menší než 1 900 nm a průměrný nebo výstupní výkon v režimu spojité vlny vyšší než 25 W nebo

3.  vlnovou délku rovnou nebo větší než 1 900 nm a průměrný nebo výstupní výkon v režimu spojité vlny vyšší než 10 W;

d.  polovodičová „laserová“„skupinová pole“ (dvourozměrná pole), která mají některou z těchto vlastností:

1.  vlnovou délku menší než 1 400 nm a některou z těchto vlastností:

a.  průměrný nebo CW celkový výstupní výkon nižší než 3 kW a průměrnou nebo CW výstupní „hustotu výkonu“ vyšší než 500 W/cm2;

b.  průměrný nebo CW celkový výstupní výkon 3 kW nebo vyšší, avšak rovnající se 5 kW nebo nižší a průměrnou nebo CW výstupní „hustotu výkonu“ vyšší než 350 W/cm2;

c.  průměrný nebo CW celkový výstupní výkon vyšší než 5 kW;

d.  nejvyšší impulsní „hustotu výkonu“ vyšší než 2 500 W/cm2 nebo

Pozn.: Položka d. se nevztahuje na epitaxiálně vyrobená monolitická zařízení.

e.  prostorově koherentní průměrný nebo CW celkový výstupní výkon vyšší než 150 W;

2.  vlnovou délku rovnou nebo větší než 1 400 nm, ale menší než 1 900 nm a některou z těchto vlastností:

a.  průměrný nebo CW celkový výstupní výkon nižší než 250 W a průměrnou nebo CW výstupní „hustotu výkonu“ vyšší než 150 W/cm2;

b.  průměrný nebo CW celkový výstupní výkon 250 W nebo vyšší, avšak rovnající se 500 W nebo nižší a průměrnou nebo CW výstupní „hustotu výkonu“ vyšší než 50 W/cm2;

c.  průměrný nebo CW celkový výstupní výkon vyšší než 500 W;

d.  nejvyšší impulsní „hustotu výkonu“ vyšší než 2 500 W/cm2 nebo

Pozn.: Položka d. se nevztahuje na epitaxiálně vyrobená monolitická zařízení.

e.  prostorově koherentní průměrný nebo CW celkový výstupní výkon vyšší než 15 W;

3.  vlnovou délku rovnou nebo větší než 1 900 nm a některou z těchto vlastností:

a.  průměrnou nebo CW výstupní „hustotu výkonu“ vyšší než 50 W/cm2;

b.  průměrný nebo CW výstupní výkon vyšší než 10 W nebo

c.  prostorově koherentní průměrný nebo CW celkový výstupní výkon vyšší než 1,5 W nebo

4.  alespoň jednu „laserovou“„tyč“ uvedenou výše.

Technická poznámka:

Pro účely této kategorie se „hustotou výkonu“ rozumí celkový „laserový“ výstupní výkon dělený plochou vyzařujícího povrchu „skupinového pole“.

6A005.d.1

IX.A6.016

„Chemické lasery“:

a.  fluorovodíkové (HF) „lasery“;

b.  deuteriumfluoridové (DF) „lasery“;

c.  „přenosové lasery“:

1.  „lasery“ na bázi kyslíku a jódu (O2-I);

2.  „lasery“ na bázi fluorid deuteria-oxidu uhličitého (DF-CO2);

3.  „jednorázové pulsní“„lasery“ s neodýmovým sklem, které mají některou z těchto vlastností:

a.  „dobu trvání pulsu“ nejvýše 1 μs a výstupní energii vyšší než 50 J na puls nebo

b.  „dobu trvání pulsu“ nejvýše 1 μs a výstupní energii vyšší než 100 J na puls.

6A005.d.5

IX.A6.017

Součásti:

1.  zrcadla chlazená buď „aktivním chlazením“, nebo pomocí tepelných trubic;

Technická poznámka:

„Aktivní chlazení“ je chladicí technika pro optické součásti, která používá tekutiny proudící pod povrchem optické součásti (jmenovitě méně než 1 mm pod optickým povrchem) za účelem odvodu tepla z optiky.

2.  optická zrcadla nebo prostupné nebo částečně prostupné optické nebo elektro-optické součásti kromě kombinátorů vícevidových kónických vláken a vícevrstvých dielektrických mřížek (MLD), speciálně konstruované pro užití s konkrétními „lasery“;

3.  Součásti vláknových „laserů“:

a.  vícemodové kombinátory kónických vícevidových vláken, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  průchozí ztráty se rovnají nebo jsou lepší (menší) než 0,3 dB při celkovém jmenovitém průměrném nebo výstupním výkonu v režimu spojité vlny (mimo výstupního výkonu přenášeného případným jednomodovým jádrem) vyšším než 1 000 W a

2.  počet vstupních vláken se rovná nebo je větší než 3;

b.  kombinátory tavených kónických jednovidových a vícevidových vláken, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  průchozí ztráty lepší (menší) než 0,5 dB při celkovém jmenovitém průměrném nebo výstupním výkonu v režimu spojité vlny vyšším než 4 600 W;

2.  počet vstupních vláken se rovná nebo je větší než 3 a

3.  mají některou z těchto vlastností:

a.  laserový svazek v krčku (BPP) na výstupu nepřesahuje 1,5 mm mrad a počet vstupních vláken se rovná nebo je menší než 5 nebo

b.  laserový svazek v krčku (BPP) na výstupu nepřesahuje 2,5 mm mrad a počet vstupních vláken je větší než 5;

c.  vícevrstvé dielektrické mřížky (MLD), které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  konstruované pro spektrální nebo koherentní kombinaci 5 nebo více vláknových „laserů“ a

2.  práh poškození CW laserem (LIDT) 10 kW/cm2 nebo vyšší.

6A005.e.

IX.A6.018

Gravimetry a gravitační gradiometry:

a)  gravimetry konstruované nebo upravené pro pozemní užití, které mají statickou „přesnost“ menší (lepší) než 10 μGal;

Pozn.: Položka a) se nevztahuje na pozemní gravimetry s křemenným prvkem (Wordenova typu).

b)  gravimetry konstruované pro mobilní plošiny, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  statická „přesnost“ menší (lepší) než 0,7 mGal a

2.  provozní přesnost menší (lepší) než 0,7 mGal s „dobou registrace ustáleného stavu“ menší než 2 minuty za jakékoli kombinace opravné kompenzace a jakýchkoli pohybových vlivů;

Technická poznámka: Pro účely b) se pojmem „doba registrace ustáleného stavu“ (rovněž označovaná jako doba odezvy gravimetru) rozumí doba, během níž se sníží rušivé účinky zrychlení na plošině (vysokofrekvenčního šumu).

c)  gravitační gradiometry.

6A007

IX.A6.019

1.  Radarové systémy, zařízení a sestavy, které mají některou z těchto vlastností, a pro ně speciálně konstruované součásti:

Pozn.: Tento oddíl se nevztahuje na:

— sekundární přehledové radary (SSR),

— civilní automobilové radary,

— zobrazovací jednotky nebo monitory používané pro řízení letového provozu (ATC),

— meteorologické (povětrnostní) radary,

— přesné přibližovací radary (PAR) podle norem ICAO, které používají elektronicky řiditelné lineární (jednorozměrné) soustavy nebo mechanicky polohované pasivní antény.

a)  pracující při frekvencích od 40 GHz do 230 GHz a mající některou z těchto vlastností:

1.  průměrný výstupní výkon větší než 100 mW nebo

2.  přesnost určení polohy 1 m nebo menší (lepší) při určení vzdálenosti, a 0,2 stupně nebo menší (lepší) při určení azimutu;

b)  mají laditelnou šířku pásma vyšší než ± 6,25 % „střední pracovní frekvence“;

Technická poznámka:

„Střední pracovní frekvence“ se rovná jedné polovině součtu nejvyšší a nejnižší specifikované pracovní frekvence.

c)  mohou pracovat současně na více než dvou nosných frekvencích;

d)  jsou schopné pracovat v radarovém režimu se syntetickou aperturou (SAR), inverzní syntetickou aperturou (ISAR) nebo s bočním vyzařováním (SLAR);

e)  mají elektronicky řiditelné anténní soustavy;

f)  jsou schopné zjistit výšku nespolupracujících cílů;

g)  speciálně konstruované pro výškový provoz (namontované na balonu nebo letadle) a používající dopplerovského „zpracování signálů“ pro detekci pohyblivých cílů;

h)  používají zpracování radarových signálů a některou z těchto technik:

1.  techniky „rozprostřeného spektra radaru“ nebo

2.  techniky „rychlé přeladitelnosti radaru“;

i)  zajišťují pozemní provoz s maximálním „dosahem přístrojů“ vyšším než 185 km;

Pozn.: Položka i) výše se nevztahuje na:

a)  pozemní radary konstruované pro dozor nad lovišti ryb;

b)  pozemní radarová zařízení speciálně konstruovaná pro řízení letového provozu po letové trase a splňující všechny tyto podmínky:

1.  maximální „dosah přístrojů“ 500 km nebo menší,

2.  konfigurováno tak, že data týkající se cíle radaru mohou být vysílána pouze jedním směrem od stanoviště radaru k jednomu nebo více civilním střediskům řízení letového provozu;

3.  nemá žádné prostředky pro dálkové řízení snímací rychlosti radaru středisky řízení letového provozu na trase a

4.  je stabilně nainstalováno;

c)  radary pro sledování meteorologických balónů.

j)  jsou „laserovými“ radary nebo laserovými nebo světelnými radary (LIDAR) a mají některou z těchto vlastností:

1.  jsou „vhodné pro kosmické aplikace“;

2.  používají koherentní heterodynní nebo homodynní detekční techniky a mají úhlové rozlišení menší (lepší) než 20 μrad (mikroradiánů) nebo

3.  určené pro provádění leteckého pobřežního hloubkového měření řádu 1a normy Mezinárodní hydrografické organizace (IHO) (5. vydání z února roku 2008) pro hydrografické průzkumy nebo lépe a používající jeden nebo více „laserů“ s vlnovou délkou více než 400 nm, avšak ne více než 600 nm;

Poznámky:

1.  Zařízení LIDAR speciálně konstruované pro průzkumy je vymezeno pouze v položce 3.

2.  Výše uvedená položka se nevztahuje na zařízení LIDAR speciálně konstruované pro meteorologická pozorování.

3.  Parametry uvedené v řádu 1a normy IHO (5. vydání z února roku 2008) lze shrnout takto:

vodorovná přesnost (95 % spolehlivost) = 5 m + 5 % hloubky

přesnost hloubky pro zredukovanou hloubku (95 % spolehlivost) = ±√(a2+(b*d)2), kde:

a = 0,5 m = chyba konstantní hloubky, tzn. součet všech stálých chyb

b = 0,013 = faktor chyb závislých na hloubce

b*d = chyba závisející na hloubce, tzn. součet všech chyb závisejících na hloubce

d = hloubka

rozlišení parametrů = prostorové parametry > 2 m v hloubce více než 40 m; 10 % hloubky nad 40 m.

k)  mají podsystémy pro „zpracování signálů“, které používají „kompresi impulsů“ a mají některou z těchto vlastností:

1.  poměr „komprese impulsů“ vyšší než 150 nebo

2.  šířka impulsu menší než 200 ns nebo

Pozn.: Položka 2 výše se nevztahuje na dvourozměrné „námořní radary“ nebo radary pro „služby lodní dopravy“, které mají všechny tyto vlastnosti:

a)  poměr „komprese impulsů“ nejvýše 150;

b)  šířka komprimovaného impulsu větší než 30 ns;

c)  jednoduchá rotující mechanicky skenovaná anténa;

d)  špičkový výstupní výkon nepřesahuje 250 W a

e)  není schopno „rychlé přeladitelnosti“.

l)  mají podsystémy pro zpracování dat a některou z těchto vlastností:

1.  „automatické sledování cíle“ poskytující při jakémkoli natočení antény předpověď polohy cíle až do doby dalšího průchodu paprsku antény nebo

Pozn.: Položka výše se nevztahuje na poplašná zařízení systémů řízení letového provozu nebo „námořních radarů“.

2.  nastaveny pro získávání superpozice a korelace nebo syntézy cílových dat během šesti sekund ze dvou nebo více 'geograficky rozptýlených' radarových snímačů za účelem zvýraznění a lepšího rozlišení cílů v porovnání s jakýmkoliv jednotlivým snímačem uvedeným v položkách f) nebo i).

Pozn.: Položka výše se nevztahuje na systémy, zařízení a sestavy používané pro „služby lodní dopravy“.

Technické poznámky:

1.  Pro účely tohoto oddílu se „námořním radarem“ rozumí radar, který slouží k bezpečné plavbě na moři, vnitrozemských vodních cestách nebo k pohybu v blízkosti pobřeží.

2.  Pro účely tohoto oddílu se „službou lodní dopravy“ rozumí služba monitorování a řízení plavebního provozu obdobně, jako je tomu v případě služby řízení letového provozu u „letadel“.

6A008

IX.A6.020

Optická zařízení:

a)  zařízení pro měření absolutního činitele odrazu s „přesností“ 0,1 % hodnoty činitele odrazu nebo lepší;

b)  zařízení, jiná než pro měření rozptylu optických povrchů, která mají nezastíněnou aperturu větší než 10 cm, speciálně konstruovaná pro bezkontaktní optické měření nerovinných optických povrchů (profilů) s „přesností“ 2 nm nebo menší (lepší) vůči požadovanému profilu.

Pozn.: Položka výše se nevztahuje na mikroskopy.

6B004

IX.A6.021

Zařízení pro výrobu, seřizování a kalibraci pozemních gravimetrů se statickou „přesností“ lepší než 0,1 mGal.

6B007

IX.A6.022

Impulsní radarové systémy měření průřezu mající šířky vysílacího impulsu 100 ns nebo menší a jejich speciálně konstruované součásti.

6B008

IX.A6.023

Materiály pro optické snímače:

a)  elementární telur (Te) o čistotě minimálně 99,9995 % nebo větší;

b)  monokrystaly (včetně epitaxních plátků) některé z těchto látek:

1.  telurid kadmia-zinku (CdZnTe) s obsahem zinku, který je podle „molárního zlomku“ nižší než 6 %;

2.  telurid kadmia (CdTe) jakékoli čistoty nebo

3.  telurid rtuti-kadmia (HgCdTe) jakékoli čistoty.

Technická poznámka:

„Molární zlomek“ je definován jako poměr molů ZnTe k součtu molů CdTe a ZnTe přítomných v krystalu.

6C002

IX.A6.024

Optické materiály:

a)  „substrátové polotovary“ ze selenidu zinečnatého (ZnSe) a sulfidu zinečnatého (ZnS) vyrobené procesem chemické depozice v parní fázi, které mají některou z těchto vlastností:

1.  objem větší než 100 cm3 nebo

2.  průměr větší než 80 mm a tloušťka 20 mm nebo více;

b)  elektrooptické materiály a nelineární optické materiály:

1.  titanylarsenát draselný (KTA) (CAS 59400-80-5);

2.  selenid gallia-stříbra (AgGaSe2, známý též jako AGSE) (CAS 12002-67-4);

3.  selenid thalia-arsenu (Tl3AsSe3, známý též jako TAS) (CAS 16142-89-5);

4.  fosfid zinku-germania (ZnGeP2, známý též jako ZGP, bifosfid zinku-germania nebo difosfid zinku-germania) nebo

5.  selenid gallia (GaSe) (CAS 12024-11-2).

6C004.a.

6C004.b.

IX.A6.025

„Substrátové polotovary“ nanesených materiálů z karbidu křemíku nebo berylium-berylia (Be/Be) o průměru nebo délce hlavní osy více než 300 mm.

6C004.d.

IX.A6.026

Sklo, včetně taveného oxidu křemičitého, fosfátového skla, fluorofosfátového skla, fluoridu zirkoničitého (ZrF4) (CAS 7783-64-4) a fluoridu hafničitého (HfF4) (CAS 13709-52-9), a mající všechny tyto vlastnosti:

1.  koncentrace hydroxylového iontu (OH) menší než 5 ppm;

2.  úroveň znečištění integrovanými kovy menší než 1 ppm a

3.  vysoká homogenita (index refrakční variace) méně než 5 × 10– 6;

e)  synteticky vyrobený diamantový materiál s absorpcí menší než 10– 5 cm– 1 u vlnových délek větších než 200 nm, avšak nepřekračujících 14 000 nm.

6C004.e.

IX.A6.027

„Laserové“ materiály:

a)  Syntetický krystalický výchozí „laserový“ materiál v nehotové formě:

1.  safír dopovaný titanem;

b)  dvouplášťová vlákna dopovaná kovy alkalických zemin;

1.  nominální vlnová délka „laseru“ 975 nm až 1 150 nm a mající všechny tyto vlastnosti:

a)  průměrná velikost průměru jádra nejméně 25 μm a

b)  „číselná apertura“ („NA“) jádra méně než 0,065 nebo

Pozn.: Položka výše se nevztahuje na dvouplášťová vlákna s průměrem vnitřního skleněného pláště větším než 150 μm a menším než 300 μm.

2.  nominální vlnová délka „laseru“ větší než 1 530 nm a mající všechny tyto vlastnosti:

a)  průměrná velikost průměru jádra nejméně 20 μm a

b)  „číselná apertura“ jádra méně než 0,1.

Technické poznámky:

1.  Pro účely položky výše se „číselná apertura“ („NA“) jádra měří na emisní vlnové délce vlákna.

2.  Položka b) výše zahrnuje vlákna s koncovými víčky.

6C005

IX.A7.    NAVIGACE A LETECKÁ ELEKTRONIKAČ.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

IX.A7.001

„Star trackers“ a jejich součásti:

a)  „star trackers“ se specifikovanou azimutální „přesností“ rovnou nebo menší (lepší) než 20 úhlových sekund po celou dobu stanovené životnosti zařízení;

b)  součásti speciálně konstruované pro zařízení uvedená v položce a):

1.  optické hlavice nebo deflektory;

2.  jednotky pro zpracování dat.

Technická poznámka:

„Star trackers“ se rovněž označují jako stelární snímače polohy nebo gyroskopicko-astronomické kompasy.

7A004

IX.A7.002

Přijímací zařízení pro globální systémy družicové navigace (GNSS), jakož i jejich speciálně konstruované součásti, které mají některou z těchto vlastností:

a)  používají dešifrovací algoritmy speciálně určené nebo upravené pro vládní užití za účelem přístupu k rozpětí kódu pro pozici a čas nebo

b)  používají „adaptivní anténové systémy“.

Pozn.: Položka b) se nevztahuje na přijímací zařízení pro globální systémy družicové navigace, které užívá pouze součásti konstruované pro filtraci, přepínání nebo kombinaci signálů z více všesměrových antén nepoužívajících techniku adaptivních antén.

Technická poznámka:

Pro účely položky b) „adaptivní anténové systémy“ dynamicky generují jeden nebo více prostorových nulových bodů v modelu soustavy antény pomocí zpracování signálů v časové nebo frekvenční doméně.

7A005

IX.A7.003

Palubní letadlové výškoměry, které pracují při frekvencích jiných než 4,2 až 4,4 GHz včetně a které mají některou z těchto vlastností:

a)  „řízení výkonu“ nebo

b)  používají modulaci klíčování fázovým posuvem.

7A006

IX.A7.004

Zkušební, kalibrační nebo seřizovací zařízení speciálně konstruovaná pro zařízení uvedená v oddíle výše.

7B001

IX.A7.005

Zařízení speciálně konstruovaná pro charakterizaci zrcadel pro prstencové „laserové“ gyroskopy:

a)  měřiče rozptylu, které mají „přesnost“ měření 10 ppm nebo menší (lepší);

b)  měřiče profilu, které mají přesnost měření 0,5 nm (5 angströmů) nebo menší (lepší).

7B002

IX.A7.006

Zařízení speciálně konstruovaná pro „výrobu“ zařízení uvedených v položce IX.A7.

Pozn.: Včetně:

— zkušební stanice pro ladění gyroskopů,

— stanice pro dynamické vyvažování gyroskopů,

— stanice pro záběh gyroskopů nebo zkoušení motorů,

— stanice pro evakuaci a plnění gyroskopů,

— odstředivkové přípravky pro gyroskopická ložiska,

— stanice pro seřizování os měřičů zrychlení,

— cívkové navíjecí gyroskopické stroje pro optická vlákna.

7B003

IX.A8.    NÁMOŘNÍ TECHNIKAČ.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

IX.A8.001

Systémy, zařízení a součásti speciálně konstruované nebo upravené pro ponorná plavidla konstruovaná pro provoz v hloubkách větších než 1 000 m:

1.  tlakové pláště nebo tlakové trupy s maximálním průměrem vnitřní komory větším než 1,5 m;

2.  pohonné nebo vodometné motory na stejnosměrný proud;

3.  zásobovací kabely a jejich konektory používající optická vlákna a vybavené syntetickými výztužnými prvky;

4.  součásti vyrobené z tohoto materiálu: „syntaktická pěna“ určená pro použití pod vodou a mající všechny tyto vlastnosti:

a.  konstruovaná pro mořské hloubky větší než 1 000 m a

b.  hustota nižší než 561 kg/cm3.

8A002.a.

IX.A8.002

Systémy speciálně konstruované nebo upravené pro automatické řízení pohybu ponorných plavidel uvedených výše používající navigační údaje, mající uzavřenou smyčku servořízení a některou z těchto vlastností:

1.  umožňují plavidlu pohybovat se v rozmezí 10 m od předem stanoveného bodu ve vodním sloupci;

2.  udržují pozici plavidla v rozmezí 10 m od předem stanoveného bodu ve vodním sloupci nebo

3.  udržují pozici plavidla v rozmezí 10 m při sledování kabelu na mořském dnu nebo pod ním.

8A002.b.

IX.A8.003

Tlakové průchodky trupu s optickými vlákny.

8A002.c.

IX.A8.004

„Roboty“ speciálně konstruované pro užití pod vodou, které používají jednoúčelový počítač a mají některou z těchto vlastností:

a)  systémy řízení „robota“ s použitím informací ze snímačů síly nebo krouticího momentu, jež působí na vnější předmět, nebo informací z hmatových snímačů mezi „robotem“ a vnějším předmětem nebo

b)  schopnost vyvinout sílu 250 N nebo větší nebo kroutící moment 250 Nm nebo větší a ve svých konstrukčních prvcích používají slitiny na bázi titanu nebo „vláknité materiály“ z „kompozitů“;

8A002.h.

IX.A8.005

Motory se Stirlingovým cyklem, které nejsou závislé na přívodu vzduchu a mají všechny tyto vlastnosti:

a)  zařízení nebo obaly speciálně konstruované pro tlumení hluku pod vodou o frekvencích pod 10 kHz nebo speciální upevňovací zařízení pro zmírnění otřesů a

b)  speciálně konstruované výfukové systémy, které vytlačují produkty spalování proti tlaku 100 kPa nebo více.

8A002.j.

IX.A8.006

Systémy tlumení hluku konstruované pro použití na lodích o výtlaku 1 000 tun nebo více:

a)  systémy, které tlumí hluk pod vodou při frekvencích pod 500 Hz a sestávají ze složených akustických montážních prvků pro zvukovou izolaci naftových motorů, naftových generátorových soustrojí, spalovacích turbín, lodních turbogenerátorových soustrojí, pohonných motorů nebo hnacích redukčních převodů, speciálně konstruovaných pro izolaci hluku nebo chvění a které mají střední hmotnost větší než 30 % zařízení, na kterém se mají instalovat;

b)  „aktivní systémy tlumení nebo systémy na odstraňování hluku“ nebo magnetická ložiska, speciálně konstruované pro systémy přenosu výkonu.

Technická poznámka:

„Aktivní systémy tlumení nebo systémy na odstraňování hluku“ obsahují systémy elektronického řízení schopné aktivně snižovat chvění zařízení prostřednictvím generování protihlukových nebo protivibračních signálů přímo ke zdroji.

8A002.j.

IX.A9.    LETECKÁ TECHNIKA A POHONNÉ SYSTÉMYČ.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

IX.A9.001

Letecké motory s plynovou turbínou:

a)  obsahující některou z „technologií“ uvedených v odstavci 2 oddílu níže s názvem „Technologie“ nebo

Pozn. 1: Tato položka se nevztahuje na letecké motory s plynovou turbínou, které splňují všechny tyto podmínky:

a)  certifikované úřady pro civilní letectví a

b)  určené pro pohon nevojenských pilotovaných „letadel“ s tímto specifickým typem motoru, pro něž úřady pro civilní letectví vydaly některý z těchto dokumentů:

1.  civilní typové osvědčení nebo

2.  rovnocenný dokument uznaný organizací ICAO.

Pozn. 2: Tato položka se nevztahuje na letecké motory s plynovou turbínou konstruované pro pomocné energetické jednotky (APU) schválené úřadem pro civilní letectví členského státu.

b)  konstruované pro pohon „letadel“ konstruovaných pro let při rychlosti 1 Mach nebo vyšší po dobu více než 30 minut.

9A001

IX.A9.002

„Lodní motory s plynovými turbínami“ se jmenovitým trvalým výkonem podle ISO normy 24 245 kW nebo více a měrnou spotřebou paliva nejvýše 0,219 kg/kWh kdekoli v rozmezí 35 až 100 % výkonu a jejich speciálně konstruované montážní celky a součásti.

Pozn.: Pojem „lodní motory s plynovými turbínami“ zahrnuje průmyslové motory s plynovými turbínami nebo letecké motory upravené pro výrobu elektrické energie na lodi nebo pro pohon lodi.

9A002

IX.A9.003

Speciálně konstruované montážní celky nebo součásti, které zahrnují některou z „technologií“ uvedených v odstavci 2 oddílu níže s názvem „Technologie“, pro některý z těchto leteckých motorů s plynovou turbínou:

a)  uvedený v položce 1 výše nebo

b)  jejichž konstrukce nebo výrobní původ není výrobci znám.

9A003

IX.A9.004

Kosmické nosné prostředky, „kosmické lodě“, „satelitní platformy“, „užitečné náklady kosmických lodí“, palubní systémy nebo zařízení „kosmické lodě“ a pozemní vybavení:

a)  kosmické nosné prostředky;

b)  „kosmické lodě“;

c)  „satelitní platformy“;

d)  „užitečné náklady kosmických lodí“ zahrnující položky uvedené v tomto seznamu;

e)  palubní systémy nebo zařízení speciálně konstruované pro „kosmické lodě“ a mající některou z těchto funkcí:

1.  „zacházení s řídicími a telemetrickými údaji“;

f)  pozemní vybavení speciálně konstruované pro „kosmické lodě“:

1.  zařízení pro řízení a telemetrii;

2.  simulátory.

9A004

IX.A9.005

Raketové pohonné systémy na kapalná paliva.

9A005

IX.A9.006

Systémy a součásti speciálně konstruované pro raketové pohonné systémy na kapalná paliva:

a)  kryogenní chladicí zařízení pro nízké teploty, odlehčené Dewarovy nádoby, tepelné trubice pro kryogeniku nebo kryogenické systémy speciálně konstruované pro užití v kosmických dopravních prostředcích a schopné omezit ztráty kryogenních kapalin na méně než 30 % za rok;

b)  kryogenní zásobníky nebo chladicí zařízení s uzavřeným cyklem schopné zajišťovat teplotu do 100 K (–173 °C) nebo menší pro „letadla“ schopná trvalé provozní rychlosti nad 3 Mach, nosné prostředky nebo „kosmické lodi“;

c)  skladovací nebo čerpací systémy pro vodík v kašovitém skupenství;

d)  vysokotlaká (přesahující 17,5 MPa) turbočerpadla, součásti čerpadel nebo jejich připojené turbínové pohonné systémy s generátorovým nebo expanzním cyklem;

e)  vysokotlaké (přesahující 10,6 MPa) spalovací komory a jejich trysky;

f)  systémy zásobníků na pohonné látky používající princip kapilárního vzlínání nebo pozitivního vytěsňování (tj. s pružnými membránami);

g)  vstřikovače kapalného paliva, které mají průměr jednotlivých otvorů 0,381 mm nebo menší (s plochou 1,14 × 10– 3 cm2 nebo menší při nekruhových otvorech) a jsou speciálně konstruované pro raketové motory na kapalné palivo;

h)  monolitické spalovací komory nebo kužele výstupních trysek na bázi uhlík–uhlík s hustotami vyššími než 1,4 g/cm3 a s pevností v tahu vyšší než 48 MPa.

9A006

IX.A9.007

Raketové pohonné systémy na tuhá paliva.

9A007

IX.A9.008

Součásti speciálně konstruované pro raketové pohonné systémy na tuhá paliva:

a)  systémy pro spojení izolace a paliva, které k docílení „pevného mechanického spojení“ nebo vytvoření bariéry proti chemické migraci tuhé pohonné látky do izolačního materiálu obalu používají mezivrstvy;

b)  motorové skříně z „kompozitů“ s ovíjenými vlákny o průměru větším než 0,61 m nebo s „poměrem strukturální účinnosti (PV/W)“ vyšším než 25 km;

Technická poznámka:

„Poměr strukturální účinnosti (PV/W)“ je součin pracovního tlaku (P) a objemu nádoby (V), dělený celkovou hmotností (W) této tlakové nádoby.

c)  trysky s tahem vyšším než 45 kN nebo s erozním úbytkem ústí trysky menším než 0,075 mm/s;

d)  systémy řízení vektoru tahu s pohyblivými tryskami nebo se sekundárním vstřikováním kapaliny, schopné provádět některou z těchto operací:

1.  pohyby ve všech směrech přesahující ± 5°;

2.  otáčky úhlového vektoru 20°/s nebo více nebo

3.  zrychlení úhlového vektoru 40°/s2 nebo větší.

9A008

IX.A9.009

Hybridní raketové pohonné systémy.

9A009

IX.A9.010

Speciálně konstruované součásti, systémy a konstrukce pro nosné prostředky, pohonné systémy nosných prostředků nebo „kosmických lodí“:

a)  součásti a konstrukční díly speciálně konstruované pro pohonné systémy nosných prostředků vyrobené za použití některého z těchto materiálů:

1.  „vláknité materiály“;

2.  „kompozitní“ materiály s kovovou „matricí“ nebo

3.  „kompozitní“ materiály s keramickou „matricí“.

9A010

IX.A9.011

„Bezpilotní vzdušné prostředky“ („UAV“), bezpilotní „vzducholodě“, přidružené systémy, zařízení a součásti:

a)  „bezpilotní vzdušné prostředky“ („UAV“) nebo bezpilotní „vzducholodě“, konstruované pro kontrolovaný let nad rámec přímé „přirozené schopnosti vidění“„obsluhy“, které mají některou z těchto funkcí:

1.  mají všechny tyto vlastnosti:

a)  maximální „vytrvalost“ rovna nebo delší než 30 minut, avšak kratší než 1 hodina a

b)  konstruované pro vzlet a stabilní kontrolovaný let při nárazech větru o rychlosti 46,3 km/h (25 uzlů) nebo vyšší nebo

2.  maximální „vytrvalost“ nejméně 1 hodina;

Technické poznámky:

1.  Pro účely položky výše se „obsluhou“ rozumí osoba, která spouští či ovládá „UAV“ nebo let bezpilotní „vzducholodě“.

2.  Pro účely položky výše se „vytrvalost“ vypočítává pro podmínky mezinárodní standardní atmosféry (ISA) (ISO 2533:1975) v nulové nadmořské výšce při bezvětří.

3.  Pro účely položky výše se „přirozenou schopnosti vidění“ rozumí pohled pouhým okem, s korekčními čočkami nebo bez nich.

b)  přidružené zařízení a součásti:

1.  zařízení a součásti speciálně konstruované pro přeměnu pilotovaného „letadla“ nebo pilotované „vzducholodi“ na „UAV“ nebo bezpilotní „vzducholoď“, uvedené v položce a) výše;

2.  pístové motory nasávající vzduch nebo rotační motory s vnitřním spalováním speciálně konstruované nebo upravené pro pohon „UAV“ nebo bezpilotních „vzducholodí“ ve výškách nad 15 240 metrů (50 000 stop).

9A012

IX.A9.012

On-line řídicí systémy (v reálném čase), nástrojové vybavení (včetně snímačů) nebo zařízení pro automatizovaný sběr a zpracování dat, speciálně konstruované pro „vývoj“ motorů s plynovými turbínami, jejich montážních celků a součástí, které zahrnují některou z „technologií“ uvedených v odst. 2 písm. b) nebo odst. 2 písm. c) oddílu níže s názvem „Technologie“.

9B002

IX.A9.013

Zařízení speciálně konstruovaná pro „výrobu“ nebo zkoušení kartáčových ucpávek plynových turbín konstruovaných pro provoz při obvodových rychlostech vyšších než 335 m/s a teplotách vyšších než 773 K (500 °C) a jejich speciálně konstruované součásti a příslušenství.

9B003

IX.A9.014

Nástroje, lisovadla nebo přípravky pro pevné spojování součástí z „vysoce legovaných slitin“, titanu nebo intermetalických sestav lopatek a disků pro plynové turbíny uvedené v odstavci 2 oddílu níže s názvem „Technologie“.

9B004

IX.A9.015

On line řídicí systémy (v reálném čase), nástrojové vybavení (včetně snímačů) nebo zařízení pro automatizovaný sběr a zpracování dat, speciálně konstruované pro užití v aerodynamických tunelech konstruovaných pro rychlosti 1,2 Mach nebo větší.

9B005

IX.A9.016

Speciálně konstruovaná zařízení na zkoušení akustických vibrací, schopná vytvořit hladiny akustického tlaku 160 dB nebo více (vztaženo na 20 Ρa) se jmenovitým výkonem 4 kW nebo větším při teplotě zkušební komory vyšší než 1 273 K (1 000 °C) a pro ně speciálně konstruované křemenné ohřívače.

9B006

IX.A9.017

Zařízení speciálně konstruovaná pro kontrolu neporušenosti raketových motorů a využívající techniky nedestruktivních testů (NDT), jiných než planárních rentgenových nebo základních fyzikálních nebo chemických analýz.

9B007

IX.A9.018

Snímače speciálně konstruované pro přímé měření povrchového tření zkušebního toku s celkovou teplotou (stagnace) vyšší než 833 K (560 °C).

9B008

IX.A9.019

Nástroje speciálně konstruované pro výrobu součástí rotorů motorů s plynovou turbínou vyrobených metodou práškové metalurgie mající všechny tyto vlastnosti:

a)  konstruované pro provoz při namáhání při 60 % meze pevnosti v tahu (UTS) nebo vyšším, měřeném při teplotě 873 K (600 °C) a

b)  konstruované pro provoz při teplotě 873 K (600 °C) nebo vyšší.

Pozn.: Položka výše se nevztahuje na nástroje na výrobu prášku.

9B008

IX.A9.020

Zařízení speciálně konstruovaná pro výrobu položek specifikovaných „bezpilotními vzdušnými prostředky“ („UAV“), bezpilotními „vzducholoděmi“ a součástmi.

9B010

B.    SOFTWAREČ.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

IX.B.001

„Software“ speciálně vyvinutý nebo upravený pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ příslušenství uvedeného v položce IX.A1.

1D001

1D002

1D003

IX.B.002

„Software“ pro „vývoj“ materiálů uvedených v položce IX.A1.

1D001

1D002

1D003

IX.B.003

„Software“ speciálně vyvinutý nebo upravený tak, aby příslušenství neuvedenému na seznamu umožňovalo plnit funkce kteréhokoli příslušenství uvedeného v položce IX.A1.

1D001

1D002

1D003

IX.B.004

„Software“ speciálně vyvinutý nebo upravený pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení uvedeného v položce IX.A2.

2D001

IX.B.005

„Software“ speciálně vyvinutý nebo upravený tak, aby zařízení neuvedenému na seznamu umožňovalo plnit funkce kteréhokoli zařízení uvedeného v položce IX.A2.

2D003

2D101

2D202

IX.B.006

„Software“ speciálně vyvinutý pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení uvedeného v položce IX.A3.

3D001

3D002

3D003

IX.B.007

„Software“ speciálně vyvinutý nebo upravený tak, aby zařízení neuvedenému na seznamu umožňovalo plnit funkce kteréhokoli zařízení uvedeného v položce IX.A3.

3D001

3D002

3D003

IX.B.008

„Software“ speciálně vyvinutý pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení uvedeného v položce IX.A6.

6D001

6D003

6D002

6D102

6D203

6D203

IX.B.009

„Software“ speciálně vyvinutý nebo upravený tak, aby zařízení neuvedenému na seznamu umožňovalo plnit funkce kteréhokoli zařízení uvedeného v položce IX.A6.

6D001

6D003

6D002

6D102

6D203

6D203

IX.B.010

„Software“ speciálně vyvinutý nebo upravený pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení uvedeného v položce IX.A7.

7D001

7D002

7D003

7D004

7D005

7D102

7D103

7D104

IX.B.011

„Software“ speciálně vyvinutý nebo upravený tak, aby zařízení neuvedenému na seznamu umožňovalo plnit funkce kteréhokoli zařízení uvedeného v položce IX.A7.

7D001

7D002

7D003

7D004

7D005

7D102

7D103

7D104

IX.B.012

„Zdrojový kód“ pro provoz nebo údržbu zařízení uvedených v položce IX.A7.

7D001

7D002

7D003

7D004

7D005

7D102

7D103

7D104

IX.B.013

„Software“ pro počítačem podporované konstruování (CAD), speciálně konstruovaný pro „vývoj“„aktivních systémů řízení letu“ pro víceosou regulaci s přenosem řídicích elektrických impulsů po vodičích (fly-by-wire) nebo řídicích světelných impulsů po optických vláknech (fly-by-light) pro vrtulníky nebo „protimomentové cirkulační systémy nebo cirkulační systémy směrového řízení“.

7D001

7D002

7D003

7D004

7D005

7D102

7D103

7D104

IX.B.014

„Software“ speciálně vyvinutý nebo upravený pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ příslušenství uvedeného v položce IX.A9.

9D001

9D002

9D003

9D004

9D005

9D101

9D103

9D104

9D105

IX.B.015

„Software“ speciálně vyvinutý nebo upravený tak, aby zařízení neuvedenému na seznamu umožňovalo plnit funkce kteréhokoli zařízení uvedeného v položce IX.A9.

9D001

9D002

9D003

9D004

9D005

9D101

9D103

9D104

9D105

C.    TECHNOLOGIEČ.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

IX.C.001

„Technologie“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení nebo „softwaru“ uvedených v položce IX.A1.

2E001

IX.C.002

„Technologie“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení nebo „materiálů“ uvedených v položce IX.A3.

3E001

3E003

3E101

3E102

3E201

IX.C.003

„Technologie“ pro „vývoj“, „výrobu“ a „užití“ zařízení nebo „softwaru“ uvedených v položce IX.A7.

7E001

7E002

7E003

7E004

7D005

7E101

7E102

7E104

IX.C.004

„Technologie“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení nebo „softwaru“ uvedených v položce IX.A9.

9E001

9E002

IX.C.005

Jiné „technologie“:

a)  „technologie“„potřebné“ pro „vývoj“ nebo „výrobu“ některého z níže uvedených systémů nebo součástí motorů s plynovou turbínou:

1.  lopatky, listy nebo „vrchní věnce“ plynových turbín vyrobené ze slitin s usměrněným tuhnutím (DS) nebo monokrystalových slitin (SC), které mají (ve směru Millerova indexu 001) životnost na mezi pevnosti vyšší než 400 hodin při 1 273 K (1 000 °C) a namáhání 200 MPa, stanoveno na základě průměrných hodnot vlastností;

2.  spalovací komory, které mají některou z těchto vlastností:

a.  „tepelně oddělené vložky“ konstruované pro provoz při „teplotě na výstupu ze spalovací komory“ vyšší než 1 883 K (1 610 °C);

b.  nekovové vložky;

c.  nekovové pláště nebo

d.  vložky konstruované pro provoz při „teplotě na výstupu ze spalovací komory“ vyšší než 1 883 K (1 610 °C), jejichž otvory splňují parametry stanovené v 9E003.c.;

3.  kterékoli z těchto součástí:

a.  vyrobené z organických „kompozitních“ materiálů určených pro provozní teploty nad 588 K (315 °C);

b.  vyrobené z některého z těchto materiálů:

1.  „kompozitů“ s kovovou „matricí“ nebo

2.  „kompozitů“ s keramickou „matricí“ nebo

c.  statory, listy, lopatky, vrchní věnce, bubnové integrované rotory (bling), diskové integrované rotory (blisk) nebo „rozdělovače“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  nejsou uvedené výše;

2.  konstruované pro kompresory nebo ventilátory a

3.  vyrobené z materiálu „vláknité materiály“ s pryskyřicemi;

4.  nechlazené turbínové lopatky, listy nebo „vrchní věnce“, konstruované pro provoz při teplotě plynu v lopatkovém kanálu 1 373 K (1 100 °C) nebo vyšší;

5.  chlazené turbínové lopatky, listy, „vrchní věnce“, konstruované pro provoz při „teplotě plynu v lopatkovém kanálu“1 693 K 1 420 °C) nebo vyšší;

6.  kombinace profilových lopatek a disků používající pevné spoje;

7.  součásti motorů s plynovou turbínou používající „technologie“„difúzního spojování“;

8.  rotory motorů s plynovou turbínou „odolné proti poškození“, používající materiály připravené práškovou metalurgií;

9.  duté lopatky větráku.

9E003.a.

IX.C.006

„Technologie“ pro „číslicové systémy automatického řízení motoru s plnou autoritou (FADEC)“ s motory s plynovou turbínou:

1.  „vývojové“„technologie“ pro odvození funkčních požadavků pro součásti „systému FADEC“ nezbytné k regulaci tahu motoru nebo výkonu hřídele (např. časové konstanty a přesnosti zpětné vazby snímače, rychlost přeběhu palivového ventilu);

2.  „vývojové“ nebo „výrobní“„technologie“ pro kontrolní a diagnostické součásti specifické pro „systém FADEC“ a používané k regulaci síly motoru nebo pohonu hřídele;

3.  „vývojové“„technologie“ pro algoritmy pravidel ovládání, včetně „zdrojového kódu“, které jsou specifické pro „systém FADEC“ a používané k regulaci tahu motoru nebo výkonu na hřídeli.

Pozn.: Položka b) se nevztahuje na technické údaje týkající se integrace motorových „letadel“, u nichž úřady pro civilní letectví jednoho nebo více členských států požadují zveřejnění pro obecné účely v oblasti letectví (např. instalační příručky, provozní pokyny, pokyny pro zachování letové způsobilosti) nebo funkce rozhraní (např. zpracování vstupu/výstupu, požadavek na tah draku letadla nebo výkon jeho hřídele).

9E003.h.

IX.C.007

„Technologie“ pro systémy s měnitelným tokem navržené tak, aby zachovávaly stabilitu motoru plynových generátorových turbín, vrtulových nebo pohonných turbín nebo hnacích trysek:

1.  „vývojové“„technologie“ sloužící k odvození funkčních požadavků součástí zajišťujících stabilitu motoru;

2.  „vývojové“ nebo „výrobní“„technologie“ speciálních součástí souvisejících se systémem s měnitelným tokem, které slouží k zajištění stability motoru;

3.  „vývojové“„technologie“ pro řídicí algoritmy, včetně „zdrojového kódu“, speciálně vyvinuté pro systém s měnitelným tokem, které slouží k zajištění stability motoru.

9E003.i

▼B
PŘÍLOHA III

Letecké pohonné hmoty podle čl. 3 odst. 1 písm. b)

VYSVĚTLIVKA

Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů.Kód

Popis

Od 2710 12 31 do 2710 12 59

Benzin

2710 12 70

Tryskové palivo naftového typu

2710 19 21

Tryskové palivo petrolejového typu

2710 19 25

Raketové palivo petrolejového typu
PŘÍLOHA IV

Zlato, titanová ruda, vanadová ruda a minerály vzácných zemin podle čl. 3 odst. 1 písm. d)

VYSVĚTLIVKA

Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů.Kód

Popis

ex 2530 90 00

Rudy kovů vzácných zemin

ex 26 12

Monazity a jiné rudy používané výhradně nebo hlavně pro těžbu uranu nebo thoria

ex 2614 00 00

Titanová ruda

ex 2615 90 00

Vanadová ruda

2616 90 00 10

Zlaté rudy a koncentráty
PŘÍLOHA V

Uhlí, železo a železná ruda podle čl. 3 odst. 1 písm. e)

VYSVĚTLIVKA

Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů.Kód

Popis

ex 26 01

Železná ruda

2701

Černé uhlí; brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z černého uhlí

2702

Hnědé uhlí, též aglomerované, kromě gagátu (černého jantaru)

2703

Rašelina (včetně rašelinového steliva), též aglomerovaná

▼M3

2704

Koks a polokoks z černého uhlí, hnědého uhlí nebo rašeliny, též aglomerovaný; retortové uhlí

▼B

7201

Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, ingotech nebo jiných primárních formách

7202

Feroslitiny

7203

Výrobky ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné houbovité železo, v kusech, peletách nebo podobných formách; železo, jehož ryzost je minimálně 99,94 % hmotnostních, v kusech, peletách nebo podobných formách

7204 10 00

Odpad a šrot z litiny

ex 7204 30 00

Odpad a šrot z pocínovaného železa nebo oceli

ex 7204 41

Ostatní odpad a šrot: třísky ze soustružení, hobliny, odřezky, odpad z frézování, piliny, odstřižky a odpady z ražení, též paketované

ex 7204 49

Ostatní odpad a šrot: ostatní

ex 7204 50 00

Ostatní odpad a šrot: přetavený odpad v ingotech

ex 7205 10 00

Granule

ex 7205 29 00

Prášky jiné než z legované oceli

ex 7206 10 00

Ingoty

ex 7206 90 00

Ostatní

ex 72 07

Polotovary ze železa nebo nelegované oceli

ex 72 08

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené

ex 72 09

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené

ex 72 10

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, plátované, pokovené nebo potažené

ex 72 11

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, neplátované, nepokovené ani nepotažené

ex 72 12

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, plátované, pokovené nebo potažené

ex 72 14

Ostatní tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny

ex 72 15

Ostatní tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli

ex 72 16

Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli

ex 72 17

Dráty ze železa nebo nelegované oceli
PŘÍLOHA VI

Ropné produkty podle čl. 3 odst. 1 písm. f)

VYSVĚTLIVKA

Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů. 

2707

Oleje a jiné produkty destilace vysokotepelných černouhelných dehtů; podobné produkty, ve kterých hmotnost aromatických složek převažuje nad hmotností nearomatických složek

 

2709

Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, surové

 

2710

Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků; odpadní oleje

 

2711

Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky

 

2712 10

Vazelína

 

2712 20

Parafín, obsahující méně než 0,75 % hmotnostních oleje

Ex

2712 90

Ostatní

 

2713

Ropný koks, ropné živice a ostatní zbytky minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů

Ex

2714

Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; živičné nebo ropné břidlice a dehtové písky; asfaltity a asfaltické horniny

Ex

2715

Živičné směsi na bázi přírodního asfaltu, přírodní živice, ropné živice, minerálního dehtu nebo minerální dehtové smoly (například živičné tmely, ředěné produkty)

 

 

–  Přípravky obsahující minerální oleje nebo oleje ze živičných nerostů

 

3403 11

– –  Přípravky pro úpravu textilních materiálů, usně, kožešin nebo jiných materiálů

 

3403 19

– –  Ostatní

 

 

–  Ostatní

Ex

3403 91

– –  Přípravky pro úpravu textilních materiálů, usně, kožešin nebo jiných materiálů

Ex

3403 99

– –  Ostatní

 

 

– – – – –  Chemické výrobky nebo přípravky, sestávající převážně z organických sloučenin, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Ex

3824 99 92

– – – – – –  V kapalném stavu při 20 °C

Ex

3824 99 93

– – – – – –  Ostatní

Ex

3824 99 96

– – – – –  Ostatní

 

3826 00 10

–  Monoalkylestery mastných kyselin obsahující 96,5 % obj. nebo více esterů (FAMAE)

 

3826 00 90

–  Ostatní
PŘÍLOHA VII

Měď, nikl, stříbro a zinek podle čl. 3 odst. 1 písm. g)

VYSVĚTLIVKA

Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů.

Měď 

2603

Měděné rudy a koncentráty

 

74

Měď a výrobky z ní

 

8536 90 95 30

Nýtové kontakty

–  měděné

–  pokovené slitinou stříbra a niklu AgNi10 nebo stříbrem obsahujícím 11,2 % (± 1,0 %) hmotnostního oxidu cíničitého a oxidu inditého dohromady

–  s pokovením o tloušťce 0,3 mm (– 0 / + 0,015 mm)

ex

8538 90 99

Měděné části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se zařízeními čísel 8535 , 8536 nebo 8537

 

8544 11

Měděné dráty pro vinutí

 

 

–  Ostatní měděné elektrické vodiče, pro napětí nepřesahující 1 000 V:

ex

8544 42

– –  Vybavené přípojkami

ex

8544 49

– –  Ostatní

 

 

–  Ostatní elektrické vodiče, pro napětí převyšující 1 000 V:

 

8544 60 10

– –  S měděnými vodiči

Nikl 

2604

Niklové rudy a koncentráty

 

 

Feroslitiny:

 

7202 60

–  Feronikl

 

 

Dráty z nerezavějící oceli:

 

7223 00 11

– –  Obsahující 28 % nebo více, avšak nejvýše 31 % hmotnostních niklu a 20 % nebo více, avšak nejvýše 22 % hmotnostních chromu

 

75

Nikl a výrobky z něho

 

8105 90 00 10

Tyče nebo dráty z kobaltové slitiny obsahující:

— 35 % (± 2 %) hmotnostních kobaltu,

— 25 % (± 1 %) hmotnostních niklu,

— 19 % (± 1 %) hmotnostních chromu a

— 7 % (± 2 %) hmotnostních železa

v souladu s materiálovými specifikacemi AMS 5842 pro použití v leteckém průmyslu

Stříbro 

2616 10

Stříbrné rudy a koncentráty

Zinek 

2608

Zinkové rudy a koncentráty

 

79

Zinek a výrobky z něho

▼M7
PŘÍLOHA VIII

Luxusní zboží podle článku 10

VYSVĚTLIVKA

Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů.

1)   Koně 

0101 21 00

Plemenná čistokrevná zvířata

ex

0101 29 90

Ostatní

2)   Kaviár a kaviárové náhražky 

1604 31 00

Kaviár

 

1604 32 00

Kaviárové náhražky

3)   Lanýže a přípravky z nich 

0709 59 50

Lanýže

ex

0710 80 69

Ostatní

ex

0711 59 00

Ostatní

ex

0712 39 00

Ostatní

ex

2001 90 97

Ostatní

 

2003 90 10

Lanýže

ex

2103 90 90

Ostatní

ex

2104 10 00

Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny

ex

2104 20 00

Homogenizované směsi potravinových přípravků

ex

2106 00 00

Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté

4)   Vína (včetně šumivých vín), piva, destiláty a lihoviny 

2203 00 00

Pivo ze sladu

 

2204 10 11

Šampaňské

 

2204 10 91

Asti spumante

 

2204 10 93

Ostatní

 

2204 10 94

Víno s chráněným zeměpisným označením (chzo)

 

2204 10 96

Ostatní odrůdová vína

 

2204 10 98

Ostatní

 

2204 21 00

V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry

 

2204 29 00

Ostatní

 

2205 00 00

Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek

 

2206 00 00

Ostatní kvašené (fermentované) nápoje (například jablečné víno, hruškové víno, medovina, saké); směsi kvašených (fermentovaných) nápojů a směsi kvašených (fermentovaných) nápojů s nealkoholickými nápoji, jinde neuvedené ani nezahrnuté

 

2207 10 00

Ethylalkohol nedenaturovaný s obsahem alkoholu 80 % obj. nebo více

 

2208 00 00

Ethylalkohol nedenaturovaný s obsahem alkoholu nižším než 80 % obj.; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje

5)   Doutníky a doutníčky 

2402 10 00

Doutníky (též s odříznutými konci) a doutníčky obsahující tabák

 

2402 90 00

Ostatní

6)   Parfémy, toaletní vody a kosmetika, včetně dekorativní kosmetiky 

3303

Parfémy a toaletní vody

 

3304 00 00

Kosmetické přípravky nebo líčidla a přípravky pro péči o pokožku (jiné než léky), včetně opalovacích nebo ochranných přípravků; přípravky pro manikúru nebo pedikúru

 

3305 00 00

Přípravky na vlasy

 

3307 00 00

Holicí přípravky používané před holením, při holení nebo po holení, osobní deodoranty, koupelové přípravky, depilátory a jiné voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté; hotové pokojové deodoranty, též parfémované nebo s dezinfekčními vlastnostmi

 

6704 00 00

Paruky, nepravé vousy, obočí a řasy, příčesky a podobné výrobky z vlasů nebo zvířecích chlupů nebo textilních materiálů; výrobky z vlasů jinde neuvedené ani nezahrnuté

7)   Kožené a sedlářské výrobky, cestovní zboží, kabelky a podobné druhy zboží, jejichž prodejní cena překračuje 50 EUR za kusex

4201 00 00

Sedlářské a řemenářské výrobky pro všechna zvířata (včetně postraňků, vodítek, nákoleníků, náhubků, pokrývek pod sedla, sedlových pouzder, pokrývek na psy a podobných výrobků), z jakéhokoliv materiálu

ex

4202 00 00

Lodní kufry, cestovní kufry a kufříky, včetně toaletních kufříků, diplomatky, aktovky, školní brašny, pouzdra na brýle, divadelní kukátka, dalekohledy, fotografické přístroje, kamery, hudební nástroje, zbraně a podobné schránky; cestovní vaky a brašny, tašky na potraviny nebo nápoje s tepelnou izolací, neceséry, batohy, kabelky, nákupní tašky, náprsní tašky, peněženky, pouzdra na mapy, pouzdra na cigarety, pytlíky na tabák, brašny na nářadí, sportovní tašky a vaky, pouzdra na lahve, pouzdra na šperky, pudřenky, kazety na zlatnické zboží a podobné schránky z přírodní nebo kompozitní usně, z fólií z plastů, z textilních materiálů, vulkánfíbru nebo lepenky, nebo potažené zcela nebo z větší části těmito materiály nebo papírem

ex

4205 00 90

Ostatní

ex

9605 00 00

Cestovní soupravy pro osobní toaletu, šití nebo čištění obuvi nebo oděvů

8)   Kabáty v hodnotě překračující 75 EUR 75 za kus, nebo jiné oděvy, oděvní doplňky a obuv (bez ohledu na použitý materiál) v hodnotě překračující 20 EUR za kusex

4203 00 00

Oděvy a oděvní doplňky z přírodní nebo kompozitní usně

ex

4303 00 00

Oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešin

ex

6101 00 00

Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště, pláštěnky, větrovky, bundy (včetně lyžařských) a podobné výrobky, pletené nebo háčkované, jiné než výrobky čísla 6103

ex

6102 00 00

Dámské nebo dívčí kabáty, pláště, pláštěnky, větrovky, bundy (včetně lyžařských) a podobné výrobky, pletené nebo háčkované, jiné než výrobky čísla 6104

ex

6103 00 00

Pánské nebo chlapecké obleky, komplety, saka, blejzry (sportovní saka), kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), pletené nebo háčkované

ex

6104 00 00

Dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, saka, blejzry (sportovní saka), šaty, sukně, kalhotové sukně, kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), pletené nebo háčkované

ex

6105 00 00

Pánské nebo chlapecké košile, pletené nebo háčkované

ex

6106 00 00

Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky, pletené nebo háčkované

ex

6107 00 00

Pánské nebo chlapecké slipy, spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

ex

6108 00 00

Dámské nebo dívčí kombiné, spodničky, kalhotky, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

ex

6109 00 00

Vrchní trička, tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, pletené nebo háčkované

ex

6110 00 00

Svetry, pulovry, zapínací vesty, vesty a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

ex

6111 00 00

Kojenecké oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované

ex

6112 11 00

Z bavlny

ex

6112 12 00

Ze syntetických vláken

ex

6112 19 00

Z ostatních textilních materiálů

 

6112 20 00

Lyžařské kombinézy a komplety

 

6112 31 00

Ze syntetických vláken

 

6112 39 00

Z ostatních textilních materiálů

 

6112 41 00

Ze syntetických vláken

 

6112 49 00

Z ostatních textilních materiálů

ex

6113 00 10

Z pletených nebo háčkovaných textilií čísla 5906

ex

6113 00 90

Ostatní

ex

6114 00 00

Ostatní oděvy, pletené nebo háčkované

ex

6115 00 00

Punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky a jiné punčochové zboží, včetně punčochového zboží s odstupňovaným stlačením (například punčochy na křečové žíly) a obuvi bez podrážek, pletené nebo háčkované

ex

6116 00 00

Prstové rukavice, palčáky a rukavice bez prstů, pletené nebo háčkované

ex

6117 00 00

Ostatní zcela zhotovené oděvní doplňky, pletené nebo háčkované; pletené nebo háčkované části oděvů nebo oděvních doplňků

ex

6201 00 00

Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště, pláštěnky, větrovky, bundy (včetně lyžařských) a podobné výrobky, jiné než výrobky čísla 6203

ex

6202 00 00

Dámské nebo dívčí kabáty, pláště, pláštěnky, větrovky, bundy (včetně lyžařských) a podobné výrobky, jiné než výrobky čísla 6204

ex

6203 00 00

Pánské nebo chlapecké obleky, komplety, saka, blejzry (sportovní saka), kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky)

ex

6204 00 00

Dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, saka, blejzry (sportovní saka), šaty, sukně, kalhotové sukně, kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky)

ex

6205 00 00

Pánské nebo chlapecké košile

ex

6206 00 00

Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky

ex

6207 00 00

Pánská nebo chlapecká tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, slipy, spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky

ex

6208 00 00

Dámská nebo dívčí tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, kombiné, spodničky, kalhotky, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky

ex

6209 00 00

Kojenecké oděvy a oděvní doplňky

ex

6210 10 00

Z textilií čísel 5602 nebo 5603

ex

6210 20 00

Ostatní oděvy typů popsaných v položkách 6201 11 až 6201 19

ex

6210 30 00

Ostatní oděvy typů popsaných v položkách 6202 11 až 6202 19

ex

6210 40 00

Ostatní pánské nebo chlapecké oděvy

ex

6210 50 00

Ostatní dámské nebo dívčí oděvy

 

6211 11 00

Pánské nebo chlapecké

 

6211 12 00

Dámské nebo dívčí

 

6211 20 00

Lyžařské kombinézy a komplety

ex

6211 32 00

Z bavlny

ex

6211 33 00

Z chemických vláken

ex

6211 39 00

Z ostatních textilních materiálů

ex

6211 42 00

Z bavlny

ex

6211 43 00

Z chemických vláken

ex

6211 49 00

Z ostatních textilních materiálů

ex

6212 00 00

Podprsenky, podvazkové pásy, korzety, šle, podvazky, kulaté podvazky a podobné výrobky a jejich části, též pletené nebo háčkované

ex

6213 00 00

Kapesníky

ex

6214 00 00

Přehozy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky

ex

6215 00 00

Vázanky, motýlky a kravaty

ex

6216 00 00

Prstové rukavice, palčáky a rukavice bez prstů

ex

6217 00 00

Ostatní zcela zhotovené oděvní doplňky; části oděvů nebo oděvních doplňků, jiné než čísla 6212

ex

6401 00 00

Nepromokavá obuv se zevní podešví a se svrškem z kaučuku nebo z plastů, jejíž svršek není k podešvi připevněn ani s ní spojen šitím, přinýtováním, přibitím hřebíčky, přišroubováním, přibitím kolíky nebo podobným způsobem

ex

6402 20 00

Obuv se svrškem z řemínků nebo pásků připevněných k podešvi čepy

ex

6402 91 00

Pokrývající kotník

ex

6402 99 00

Ostatní

ex

6403 19 00

Ostatní

ex

6403 20 00

Obuv se zevní podešví z usně a svrškem utvořeným z řemínků z usně, vedených přes nárt a kolem palce

ex

6403 40 00

Ostatní obuv, mající ochrannou kovovou špičku

ex

6403 51 00

Pokrývající kotník

ex

6403 59 00

Ostatní

ex

6403 91 00

Pokrývající kotník

ex

6403 99 00

Ostatní

ex

6404 19 10

Pantofle a ostatní domácí obuv

ex

6404 20 00

Obuv se zevní podešví z usně nebo kompozitní usně

ex

6405 00 00

Ostatní obuv

ex

6504 00 00

Klobouky a jiné pokrývky hlavy, splétané nebo zhotovené spojením pásků z jakéhokoliv materiálu, též podšívané nebo zdobené

ex

6505 00 10

Z plsti z chlupů nebo z plsti z vlny a chlupů, zhotovené ze šišáků nebo šišákových plochých kotoučů (plateaux) čísla 6501 00 00

ex

6505 00 30

Čepice se štítkem

ex

6505 00 90

Ostatní

ex

6506 99 00

Z jiných materiálů

ex

6601 91 00

Se zásuvnou rukojetí

ex

6601 99 00

Ostatní

ex

6602 00 00

Vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a podobné výrobky

ex

9619 00 81

Dětské pleny

9)   Koberce a tapiserie, též ručně vyrobené 

5701 00 00

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, vázané, též zcela zhotovené

 

5702 10 00

„Kelim“ neboli „Kilim“, „Schumacks“ neboli „Soumak“, „Karamanie“ a podobné ručně tkané koberce

 

5702 20 00

Podlahové krytiny z kokosových vláken

 

5702 31 80

Ostatní

 

5702 32 00

Z chemických textilních materiálů

 

5702 39 00

Z ostatních textilních materiálů

 

5702 41 90

Ostatní

 

5702 42 00

Z chemických textilních materiálů

 

5702 50 00

Ostatní, bez vlasového povrchu, ne zcela zhotovené

 

5702 91 00

Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

 

5702 92 00

Z chemických textilních materiálů

 

5702 99 00

Z ostatních textilních materiálů

 

5703 00 00

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, všívané, též zcela zhotovené

 

5704 00 00

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny z plsti, nevšívané ani nepovločkované, též zcela zhotovené

 

5705 00 00

Ostatní koberce a ostatní textilní podlahové krytiny, též zcela zhotovené

 

5805 00 00

Ručně tkané tapiserie typu goblén, flanderský goblén, aubusson, beauvais a podobné a jehlou vypracované tapiserie (například stehem zvaným petit point nebo křížovým stehem), též zcela zhotovené

10)   Perly, drahokamy a polodrahokamy, výrobky z perel, šperky, zlatnické a stříbrnické zboží 

7101 00 00

Perly, přírodní nebo uměle pěstované, též opracované nebo tříděné, avšak nenavlečené, nezamontované ani nezasazené; perly, přírodní nebo uměle pěstované, dočasně navlečené pro usnadnění jejich dopravy

 

7102 00 00

Diamanty, též opracované, avšak nezamontované ani nezasazené

 

7103 00 00

Drahokamy (jiné než diamanty) a polodrahokamy, též opracované nebo roztříděné, avšak nenavlečené, nezamontované ani nezasazené; netříděné drahokamy (jiné než diamanty) a polodrahokamy, dočasně navlečené pro usnadnění jejich dopravy

 

7104 20 00

Ostatní, neopracované nebo jednoduše řezané nebo hrubě tvarované

 

7104 90 00

Ostatní

 

7105 00 00

Drť a prach z přírodních nebo syntetických drahokamů nebo polodrahokamů

 

7106 00 00

Stříbro (včetně stříbra pokoveného zlatem nebo platinou), netepané nebo ve formě polotovarů nebo prachu

 

7107 00 00

Obecné kovy plátované stříbrem, surové nebo opracované pouze do formy polotovarů

 

7108 00 00

Zlato (včetně zlata pokoveného platinou), netepané nebo ve formě polotovarů nebo prachu

 

7109 00 00

Obecné kovy nebo stříbro plátované zlatem, surové nebo opracované pouze do formy polotovarů

 

7110 11 00

Netepané nebo ve formě prachu

 

7110 19 00

Ostatní

 

7110 21 00

Netepané nebo ve formě prachu

 

7110 29 00

Ostatní

 

7110 31 00

Netepané nebo ve formě prachu

 

7110 39 00

Ostatní

 

7110 41 00

Netepané nebo ve formě prachu

 

7110 49 00

Ostatní

 

7111 00 00

Obecné kovy, stříbro nebo zlato plátované platinou, surové nebo opracované pouze do formy polotovarů

 

7113 00 00

Šperky a klenoty a jejich části a součásti z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy

 

7114 00 00

Zlatnické nebo stříbrnické zboží a jejich části a součásti z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy

 

7115 00 00

Ostatní výrobky z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy

 

7116 00 00

Výrobky z přírodních nebo uměle pěstovaných perel, drahokamů nebo polodrahokamů (přírodních, syntetických nebo rekonstituovaných)

11)   Mince a bankovky, které nejsou zákonným platidlemex

4907 00 30

Bankovky

 

7118 10 00

Mince (jiné než zlaté mince), které nejsou zákonným platidlem

ex

7118 90 00

Ostatní

12)   Příbory z drahých kovů nebo s povrchovou úpravou z drahých kovů či vykládané drahými kovy 

7114 00 00

Zlatnické nebo stříbrnické zboží a jejich části a součásti z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy

 

7115 00 00

Ostatní výrobky z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy

ex

8214 00 00

Ostatní nožířské výrobky (například strojky na střihání vlasů, řeznické nebo kuchyňské sekáčky, štípací sekery a kolébací nože, nože na papír); soupravy (sady) a nástroje na manikúru nebo pedikúru (včetně pilníčků na nehty)

ex

8215 00 00

Lžíce, vidličky, sběračky, naběračky, cukrářské lžíce, nože na ryby, nože na krájení másla, kleštičky na cukr a podobné kuchyňské nebo jídelní výrobky

ex

9307 00 00

Meče, kordy, tesáky, bodáky, kopí a podobné sečné a bodné zbraně, jejich části a součásti a jejich pochvy

13)   Stolní nádobí z porcelánu, porcelán, kamenina či pórovina nebo jemné keramické zboží 

6911 00 00

Stolní a kuchyňské nádobí a náčiní, ostatní předměty pro domácnost a toaletní předměty z porcelánu

 

6912 00 23

Kameninové zboží

 

6912 00 25

Pórovina a jemné keramické zboží

 

6912 00 83

Kameninové zboží

 

6912 00 85

Pórovina a jemné keramické zboží

 

6914 10 00

Z porcelánu

 

6914 90 00

Ostatní

14)   Zboží z olovnatého křišťáluex

7009 91 00

Nezarámovaná

ex

7009 92 00

Zarámovaná

ex

7010 00 00

Demižony, lahve, sklenice, baňky, kelímky, lékovky, lahvičky na tablety, ampule a jiné skleněné obaly používané pro přepravu nebo k balení zboží; zavařovací sklenice; zátky, víčka a jiné uzávěry ze skla

 

7013 22 00

Z olovnatého křišťálu

 

7013 33 00

Z olovnatého křišťálu

 

7013 41 00

Z olovnatého křišťálu

 

7013 91 00

Z olovnatého křišťálu

ex

7018 10 00

Skleněné perly, imitace perel, imitace drahokamů nebo polodrahokamů a podobné drobné skleněné zboží

ex

7018 90 00

Ostatní

ex

7020 00 80

Ostatní

ex

9405 10 50

Ze skla

ex

9405 20 50

Ze skla

ex

9405 50 00

Neelektrická svítidla a osvětlovací zařízení

ex

9405 91 00

Ze skla

15)   Elektronické zboží pro domácí použití v hodnotě překračující 50 EUR za kusex

8414 51

Stolní, podlahové, nástěnné, okenní, stropní nebo střešní ventilátory, s vlastním elektrickým motorem s výkonem nepřesahujícím 125 W

ex

8414 59 00

Ostatní

ex

8414 60 00

Odsávače, jejichž nejdelší vodorovná strana nepřesahuje 120 cm

ex

8415 10 00

Okenního nebo nástěnného typu, s vlastním pohonem nebo ve formě děleného systému („split-systém“)

ex

8418 10 00

Kombinovaná chladicí-mrazicí zařízení, vybavená samostatnými vnějšími dvířky

ex

8418 21 00

Kompresorového typu

ex

8418 29 00

Ostatní

ex

8418 30 00

Mrazničky pultového typu, s objemem nepřesahujícím 800 litrů

ex

8418 40 00

Mrazničky skříňového typu, s objemem nepřesahujícím 900 litrů

ex

8419 81 00

Pro výrobu teplých nápojů nebo pro vaření nebo ohřívání jídel

ex

8422 11 00

Pro domácnost

ex

8423 10 00

Osobní váhy, včetně kojeneckých vah; váhy pro domácnost

ex

8443 12 00

Ofsetové tiskařské stroje a přístroje, pro archový tisk (plochý tisk), kancelářského typu (používající archy s jednou stranou nepřesahující 22 cm a druhou stranou nepřesahující 36 cm, v nepřeloženém stavu)

ex

8443 31 00

Stroje, které umožňují dvě nebo více z funkcí tisk, kopírování nebo telefaxový přenos, a které je možno připojit k zařízení pro automatizované zpracování dat nebo do komunikační sítě

ex

8443 32 00

Ostatní, které je možno připojit k zařízení pro automatizované zpracování dat nebo do komunikační sítě

ex

8443 39 00

Ostatní

ex

8450 11 00

Plně automatické pračky

ex

8450 12 00

Ostatní pračky, s vestavěnou odstředivou sušičkou

ex

8450 19 00

Ostatní

ex

8451 21 00

S obsahem suchého prádla nepřesahujícím 10 kg

ex

8452 10 00

Šicí stroje pro domácnost

ex

8470 10 00

Elektronické kalkulačky provozuschopné bez vnějšího zdroje elektrické energie a kapesní přístroje k záznamu, vyvolání a zobrazení údajů s výpočetními funkcemi

ex

8470 21 00

Vybavené tiskárnou

ex

8470 29 00

Ostatní

ex

8470 30 00

Ostatní počítací stroje

ex

8471 00 00

Zařízení pro automatizované zpracování dat a jejich jednotky; magnetické nebo optické snímače, zařízení pro přepis dat v kódované formě na paměťová média a zařízení pro zpracování těchto dat, jinde neuvedené ani nezahrnuté

ex

8472 90 40

Stroje na zpracování textu

ex

8472 90 90

Ostatní

ex

8479 60 00

Zařízení k ochlazování vzduchu odpařováním

ex

8508 11 00

S výkonem nepřesahujícím 1 500 W a které mají obsah sáčku nebo jiné nádoby na prach nepřesahující 20 l

ex

8508 19 00

Ostatní

ex

8508 60 00

Ostatní vysavače

ex

8509 80 00

Ostatní přístroje

ex

8516 31 00

Vysoušeče vlasů

ex

8516 50 00

Mikrovlnné trouby a pece

ex

8516 60 10

Vařiče (obsahující alespoň troubu a plotýnku)

ex

8516 71 00

Přístroje na přípravu kávy nebo čaje

ex

8516 72 00

Opékače topinek

ex

8516 79 00

Ostatní

ex

8517 11 00

Drátové telefonní přístroje s bezdrátovými mikrotelefony

ex

8517 12 00

Telefony pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové sítě

ex

8517 18 00

Ostatní

ex

8517 61 00

Základní stanice

ex

8517 62 00

Zařízení pro příjem, konverzi a vysílání nebo regeneraci hlasu, obrazů nebo jiných dat, včetně přepínacích a směrovacích přístrojů

ex

8517 69 00

Ostatní

ex

8526 91 00

Radionavigační přístroje

ex

8529 10 31

Pro příjem ze satelitu

ex

8529 10 39

Ostatní

ex

8529 10 65

Vnitřní antény pro rozhlasové nebo televizní přijímače, včetně vestavných typů antén

ex

8529 10 69

Ostatní

ex

8531 10 00

Poplašná zařízení na ochranu proti vloupání nebo požáru a podobné přístroje

ex

8543 70 10

Elektronická zařízení s překladatelskými nebo slovníkovými funkcemi

ex

8543 70 30

Anténní zesilovače

ex

8543 70 50

Solární lůžka, solární lampy a podobná opalovací zařízení

ex

8543 70 90

Ostatní

 

9504 50 00

Videoherní konzole a automaty, jiné než hry v položce 9504 30

 

9504 90 80

Ostatní

16)   Elektrické/elektronické nebo optické přístroje pro nahrávání a přehrávání zvuku a obrazu v hodnotě překračující 50 EUR za kusex

8519 00 00

Přístroje pro záznam nebo reprodukci zvuku

ex

8521 00 00

Přístroje pro videofonní záznam nebo jeho reprodukci, též s vestavěným videotunerem

ex

8525 80 30

Digitální fotoaparáty

ex

8525 80 91

Pouze pro záznam zvuku a obrazu snímaných televizní kamerou

ex

8525 80 99

Ostatní

ex

8527 00 00

Přijímací přístroje pro rozhlasové vysílání, též kombinované v jednom uzavření s přístrojem pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo s hodinami

ex

8528 71 00

Nekonstruované k zabudování video displeje nebo obrazovky

ex

8528 72 00

Ostatní, barevné

ex

9006 00 00

Fotografické přístroje (jiné než kinematografické); přístroje a žárovky pro bleskové světlo k fotografickým účelům, kromě výbojek čísla 8539

ex

9007 00 00

Kinematografické kamery a promítací přístroje, též s vestavěnými přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku

17)   Vozidla určená k dopravě osob po zemi, vzduchem nebo po moři v hodnotě překračující 10 000 EUR za kus, včetně visutých lanovek, sedačkových výtahů, lyžařských vleků, trakčních zařízení pro pozemní lanovky či motocyklů v hodnotě překračující 1 000 EUR za kus a jejich příslušenství a části a součástiex

4011 10 00

Typy používané pro osobní automobily (včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů)

ex

4011 20 00

Typy používané pro autobusy nebo nákladní automobily

ex

4011 30 00

Typy používané pro letadla

ex

4011 40 00

Typy používané pro motocykly

ex

4011 90 00

Ostatní

ex

7009 10 00

Zpětná zrcátka pro vozidla

ex

8407 00 00

Vratné nebo rotační zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním

ex

8408 00 00

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory nebo motory s žárovou hlavou)

ex

8409 00 00

Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s motory čísel 8407 nebo 8408

ex

8411 00 00

Proudové motory, turbovrtulové pohony a ostatní plynové turbíny

 

8428 60 00

Visuté lanovky, sedačkové výtahy, lyžařské vleky; trakční zařízení pro pozemní lanovky

ex

8431 39 00

Části a součásti a příslušenství visutých lanovek, sedačkových výtahů, lyžařských vleků; trakčních zařízení pro pozemní lanovky

ex

8483 00 00

Převodové hřídele (včetně vačkových a klikových hřídelí) a kliky; ložisková pouzdra a ložiskové pánve; ozubená soukolí a ozubené převody; pohybové šrouby s kuličkovou nebo válečkovou maticí; převodovky, převodové skříně a jiné měniče rychlosti, včetně měničů krouticího momentu; setrvačníky a řemenice, včetně kladnic pro kladkostroje; spojky a hřídelové spojky (včetně kardanových kloubů)

ex

8511 00 00

Elektrické zapalovací nebo spouštěcí přístroje a zařízení pro zážehové nebo vznětové spalovací motory s vnitřním spalováním (například magnetické zapalovače (magneta), dynama s magnetem (magdyna), zapalovací cívky, zapalovací svíčky a žhavicí svíčky, spouštěče); generátory (například dynama, alternátory) a regulační spínače používané ve spojení s těmito motory

ex

8512 20 00

Ostatní světelné nebo vizuální signalizační přístroje a zařízení

ex

8512 30 10

Poplašná zařízení na ochranu proti vloupání, používaná v motorových vozidlech

ex

8512 30 90

Ostatní

ex

8512 40 00

Stěrače, rozmrazovače a odmlžovače

ex

8544 30 00

Soupravy zapalovacích kabelů a ostatní soupravy drátů používané ve vozidlech, letadlech nebo lodích

ex

8603 00 00

Železniční nebo tramvajové osobní vozy a nákladní vozy, s vlastním pohonem, jiné než čísla 8604

ex

8605 00 00

Železniční nebo tramvajové osobní vozy, bez vlastního pohonu; zavazadlové vozy, poštovní vozy a jiné železniční nebo tramvajové vozy pro speciální účely, bez vlastního pohonu (kromě vozů čísla 8604 )

ex

8607 00 00

Části a součásti železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vozidel

ex

8702 00 00

Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče

ex

8703 00 00

Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob (jiná než čísla 8702 ), včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů, včetně sněžných skútrů

ex

8706 00 00

Podvozky (chassis) vybavené motorem, pro motorová vozidla čísel 8701 až 8705

ex

8707 00 00

Karoserie (včetně kabin pro řidiče) pro motorová vozidla čísel 8701 až 8705

ex

8708 00 00

Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705

ex

8711 00 00

Motocykly (včetně mopedů) a jízdní kola vybavená pomocným motorem, též s postranními vozíky; postranní vozíky

ex

8712 00 00

Jízdní kola a jiná kola (včetně dodávkových tříkolek), bez motoru

ex

8714 00 00

Části, součásti a příslušenství vozidel čísel 8711 až 8713

ex

8716 10 00

Obytné nebo kempinkové přívěsy a návěsy typu karavan

ex

8716 40 00

Ostatní přívěsy a návěsy

ex

8716 90 00

Části a součásti

ex

8801 00 00

Balony a vzducholodě; kluzáky, rogala a ostatní bezmotorové prostředky pro létání (letouny)

ex

8802 11 00

O vlastní hmotnosti nepřesahující 2 000 kg

ex

8802 12 00

O vlastní hmotnosti přesahující 2 000 kg

 

8802 20 00

Letouny a ostatní letadla, o vlastní hmotnosti nepřesahující 2 000 kg

ex

8802 30 00

Letouny a ostatní letadla, o vlastní hmotnosti převyšující 2 000 kg, avšak nepřesahující 15 000 kg

ex

8802 40 00

Letouny a ostatní letadla, o vlastní hmotnosti přesahující 15 000 kg

ex

8803 10 00

Vrtule a rotory a jejich části a součásti

ex

8803 20 00

Podvozky a jejich části a součásti

ex

8803 30 00

Ostatní části a součásti letounů nebo vrtulníků

ex

8803 90 10

Draků

ex

8803 90 90

Ostatní

ex

8805 10 00

Letecké katapulty a podobné přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje a zařízení pro přistávání aerodynů na letadlové lodi a podobné přístroje a zařízení a jejich části a součásti

ex

8901 10 00

Lodě pro osobní dopravu, turistické lodě a podobná plavidla určená především pro přepravu osob; trajektové lodě všech druhů

ex

8901 90 00

Ostatní plavidla pro přepravu nákladu a ostatní plavidla pro přepravu jak osob, tak i nákladu

ex

8903 00 00

Jachty a ostatní plavidla pro zábavu nebo sport; veslařské čluny a kánoe

18)   Hodiny a hodinky a jejich části 

9101 00 00

Náramkové hodinky, kapesní hodinky a jiné hodinky, včetně stopek, s pouzdrem z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy

 

9102 00 00

Náramkové hodinky, kapesní hodinky a jiné hodinky, včetně stopek, jiné než čísla 9101

 

9103 00 00

Hodiny s hodinkovým strojkem, s výjimkou hodin čísla 9104

 

9104 00 00

Hodiny do přístrojových (palubních) desek a podobné hodiny pro vozidla, letadla, kosmické lodě nebo plavidla

 

9105 00 00

Ostatní hodiny

 

9108 00 00

Hodinkové strojky, úplné a smontované

 

9109 00 00

Hodinové strojky, úplné a smontované

 

9110 00 00

Hodinové nebo hodinkové strojky úplné, nesmontované nebo částečně smontované (soupravy); hodinové nebo hodinkové strojky neúplné, smontované; neúplné a nesmontované hodinové nebo hodinkové strojky

 

9111 00 00

Hodinková pouzdra a jejich části a součásti

 

9112 00 00

Hodinová pouzdra a pouzdra podobného typu pro ostatní výrobky této kapitoly a jejich části a součásti

 

9113 00 00

Hodinkové řemínky, pásky a náramky a jejich části a součásti

 

9114 00 00

Ostatní části a součásti hodin nebo hodinek

19)   Hudební nástroje 

9201 00 00

Klavíry a pianina, včetně automatických klavírů; cembala a jiné strunné nástroje s klaviaturou

 

9202 00 00

Ostatní strunné hudební nástroje (například kytary, housle, harfy)

 

9205 00 00

Dechové hudební nástroje (například píšťalové varhany s klaviaturou, tahací harmoniky, klarinety, trubky, dudy) kromě orchestrionů a kolovrátků

 

9206 00 00

Bicí hudební nástroje (například bubny, bubínky, xylofony, činely, kastaněty, marakasy)

 

9207 00 00

Hudební nástroje, jejichž zvuk je vydáván, nebo musí být zesilován, elektricky (například varhany, kytary, tahací harmoniky)

20)   Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti 

9700

Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti

21)   Výrobky a vybavení pro sport, včetně lyžování, golfu, potápění a vodních sportůex

4015 19 00

Ostatní

ex

4015 90 00

Ostatní

ex

6210 40 00

Ostatní pánské nebo chlapecké oděvy

ex

6210 50 00

Ostatní dámské nebo dívčí oděvy

 

6211 11 00

Pánské nebo chlapecké

 

6211 12 00

Dámské nebo dívčí

 

6211 20 00

Lyžařské kombinézy a komplety

ex

6216 00 00

Prstové rukavice, palčáky a rukavice bez prstů

 

6402 12 00

Lyžařská obuv, běžkařská obuv a obuv pro snowboard

ex

6402 19 00

Ostatní

 

6403 12 00

Lyžařská obuv, běžkařská obuv a obuv pro snowboard

 

6403 19 00

Ostatní

 

6404 11 00

Sportovní obuv; obuv pro tenis, košíkovou, gymnastiku, cvičení a podobně

 

6404 19 90

Ostatní

ex

9004 90 00

Ostatní

ex

9020 00 00

Ostatní dýchací přístroje a plynové masky, kromě ochranných masek bez mechanických částí a vyměnitelných filtrů

 

9506 11 00

Lyže

 

9506 12 00

Lyžařské vázání

 

9506 19 00

Ostatní

 

9506 21 00

Windsurfing

 

9506 29 00

Ostatní

 

9506 31 00

Hole, úplné sady

 

9506 32 00

Golfové míčky

 

9506 39 00

Ostatní

 

9506 40 00

Výrobky a potřeby pro stolní tenis

 

9506 51 00

Tenisové rakety, též bez výpletu

 

9506 59 00

Ostatní

 

9506 61 00

Tenisové míčky

 

9506 69 10

Kriketové míčky a míče na pólo

 

9506 69 90

Ostatní

 

9506 70

Brusle a kolečkové brusle, včetně obuvi, k níž jsou brusle připevněny

 

9506 91

Výrobky a potřeby pro tělesné cvičení, gymnastiku nebo atletiku

 

9506 99 10

Vybavení pro kriket a pólo, jiné než míče

 

9506 99 90

Ostatní

 

9507 00 00

Rybářské pruty, udičky (háčky) a ostatní výrobky pro lov na udici; podběráky, síťky na motýly a podobné síťky; umělé volavky (jiné než čísel 9208 nebo 9705 ) a podobné lovecké potřeby

22)   Výrobky a vybavení pro biliár, automatický kuželník, herny a hry fungující po vhození mince nebo vložení bankovky 

9504 20 00

Kulečníky všech druhů a jejich příslušenství

 

9504 30 00

Ostatní hry fungující po vhození mince, vložení bankovky, bankovní karty, žetonů nebo podobného platebního prostředku, jiné než zařízení pro automatický kuželník

 

9504 40 00

Hrací karty

 

9504 50 00

Videoherní konzole a automaty, jiné než hry v položce 9504 30

 

9504 90 80

Ostatní

▼B
PŘÍLOHA IX

Seznam zlata, drahých kovů a diamantů podle článku 11

VYSVĚTLIVKA

Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů.Kód HS

Popis

7102

Diamanty, též opracované, avšak nezamontované ani nezasazené

7106

Stříbro (včetně stříbra pokoveného zlatem nebo platinou), netepané nebo ve formě polotovarů nebo prachu

7108

Zlato (včetně zlata pokoveného platinou), netepané nebo ve formě polotovarů nebo prachu

7109

Obecné kovy nebo stříbro plátované zlatem, surové nebo opracované pouze do formy polotovarů

7110

Platina, netepaná nebo ve formě polotovarů nebo prachu

7111

Obecné kovy, stříbro nebo zlato plátované platinou, surové nebo opracované pouze do formy polotovarů

ex 7112

Odpad a šrot z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy; ostatní odpad nebo šrot obsahující drahé kovy nebo sloučeniny drahých kovů, používaný hlavně k rekuperaci drahých kovů
PŘÍLOHA X

Sochy podle článku 13

VYSVĚTLIVKA

Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů.ex

4420 10

Sochy a sošky ze dřeva

 

 

–  Sochy a sošky z kamene

ex

6802 91

– –  Mramor, travertin a alabastr

ex

6802 92

– –  Ostatní vápenaté kameny

ex

6802 93

– –  Žula

ex

6802 99

– –  Ostatní kameny

ex

6809 90

Sochy a sošky ze sádry nebo ze směsí na bázi sádry

ex

6810 99

Sochy a sošky z cementu, betonu nebo umělého kamene, též vyztužené

ex

6913

Keramické sochy a sošky

 

 

Zlatnické nebo stříbrnické zboží

 

 

–  z drahých kovů, též plátovaných nebo jinak pokovených drahými kovy

ex

7114 11

– –  Sošky ze stříbra, též plátovaného nebo jinak pokoveného jiným drahým kovem

ex

7114 19

– –  Sošky z ostatních drahých kovů, též plátovaných nebo jinak pokovených drahými kovy

ex

7114 20

–  Sochy a sošky z obecných kovů plátovaných drahými kovy

 

 

–  Sochy a sošky z obecných kovů

ex

8306 21

– –  Sochy a sošky pokovené drahým kovem

ex

8306 29

– –  Ostatní sochy a sošky

ex

9505

Sochy a sošky pro použití při slavnostech, karnevalech nebo jiných zábavách

ex

9602

Sošky z opracovaných rostlinných nebo nerostných řezbářských materiálů

ex

9703

Původní sochařská díla, z jakýchkoliv materiálů
PŘÍLOHA XI

Vrtulníky a plavidla podle článku 15

VYSVĚTLIVKA

Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů.

Vrtulníky:8802 11

O vlastní hmotnosti nepřesahující 2 000 kg

8802 12

O vlastní hmotnosti převyšující 2 000 kg

Plavidla:8901

Lodě pro osobní dopravu, turistické lodě, trajektové lodě, nákladní lodě a čluny a podobná plavidla pro přepravu osob nebo nákladů

8902

Rybářská plavidla; plavidla zařízená k průmyslovému zpracování nebo konzervování produktů rybolovu

8903

Jachty a ostatní plavidla pro zábavu nebo sport; veslařské čluny a kánoe

8904

Lodě k vlečení nebo tlačení jiných lodí (remorkéry)

8906

Ostatní plavidla, včetně válečných lodí a záchranných člunů, jiných než veslových

8907 10

Nafukovací vory

▼M1
PŘÍLOHA XIa

Potraviny z mořských zdrojů podle článku 16a

VYSVĚTLIVKA

Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů.Kód

Popis

03

Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí

ex  16 03

Výtažky a šťávy z ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých

1604

Přípravky nebo konzervy z ryb; kaviár a kaviárové náhražky připravené z rybích jiker

1605

Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, upravení nebo v konzervách

1902 20 10

Nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak připravené, obsahující více než 20 % hmotnostních ryb, korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých

▼M3 —————

▼M1

ex  21 04

Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny; homogenizované směsi potravinových přípravků obsahující ryby, korýše, měkkýše nebo jiné vodní bezobratlé
PŘÍLOHA XIb

▼M3

Olovo a olověná ruda uvedené v článku 16b

▼M1

VYSVĚTLIVKA

Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů.Kód

Popis

2607 00 00

Olovnaté rudy a koncentráty

7801

Netvářené (surové) olovo

7802 00 00

Olověný odpad a šrot

7804

Desky, plechy, pásy a fólie z olova; olověný prášek a šupiny (vločky)

ex 7806 00 00

Ostatní výrobky z olova

7806 00 10

–  Kontejnery s olověnou ochrannou vrstvou proti radiaci určené pro přepravu či ukládání radioaktivních materiálů

ex 7806 00 80

–  tyto olověné výrobky:

— stlačitelné tuby určené pro balení barev či jiných produktů;

— kádě, nádrže, sudy a podobné nádoby jiné než uvedené pod kódem 7806 00 10 (na kyseliny nebo jiné chemické látky), nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením;

— olověná závaží na rybářské sítě, olověná závaží na oděvy, záclony, ... atd. ..., …;

— závaží na hodiny a protizávaží pro obecné účely;

— přádénka, přadena a lana z olověných vláken či pramenů používané na obalování či utěsňování potrubních spojů;

— části stavebních konstrukcí;

— jachtové kýly, potápěčské náprsní desky;

— anody pro elektrolytické pokovování;

— olověné tyče, pruty, profily a dráty jiné než uvedené pod kódem 7801 ;

— trouby a trubky a příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena, nátrubky) z olova.

▼M3
PŘÍLOHA XIc

Kondenzáty a kapalné formy zemního plynu uvedené v článku 16c

VYSVĚTLIVKA

Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů.Kód KN

Popis

2709 00 10

Kondenzáty zemního plynu

2711 11

Zkapalněný zemní plyn
PŘÍLOHA XId

Rafinované ropné produkty uvedené v článku 16d

VYSVĚTLIVKA

Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů. 

Kód KN

Popis

 

2707

Oleje a jiné produkty destilace vysokotepelných černouhelných dehtů; podobné produkty, ve kterých hmotnost aromatických složek převažuje nad hmotností nearomatických složek

 

2710

Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků; odpadní oleje

 

2711

Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky

 

 

Vazelína; parafín, mikrokrystalický parafín, parafínový gáč, ozokerit, montánní vosk, rašelinový vosk, ostatní minerální vosky a podobné výrobky, získané synteticky nebo jiným způsobem, též barvené

 

2712 10

–  Vazelína

 

2712 20

–  Parafín, obsahující méně než 0,75 % hmotnostních oleje

Ex

2712 90

–  Jiný než vazelína a parafín, obsahující méně než 0,75 % hmotnostních oleje

 

2713

Ropný koks, ropné živice a ostatní zbytky minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů

Ex

2714

Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; živičné nebo ropné břidlice a dehtové písky; asfaltity a asfaltické horniny

Ex

2715

Živičné směsi na bázi přírodního asfaltu, přírodní živice, ropné živice, minerálního dehtu nebo minerální dehtové smoly (například živičné tmely, ředěné produkty)

 

 

Mazací prostředky (včetně řezných olejů, přípravků k uvolňování šroubů nebo matic, přípravků proti rzi nebo antikorozních a separačních přípravků pro formy na bázi maziv) a přípravky používané pro olejovou nebo mastnou úpravu textilních materiálů, usně, kožešin nebo jiných materiálů, kromě přípravků obsahujících jako základní složku 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů

 

 

–  Obsahující minerální oleje nebo oleje ze živičných nerostů

 

3403 11

– –  Přípravky pro úpravu textilních materiálů, usně, kožešin nebo jiných materiálů

 

3403 19

– –  Jiné než přípravky pro úpravu textilních materiálů, usně, kožešin nebo jiných materiálů

 

 

–  Jiné než přípravky obsahující minerální oleje nebo oleje ze živičných nerostů

Ex

3403 91

– –  Přípravky pro úpravu textilních materiálů, usně, kožešin nebo jiných materiálů

Ex

3403 99

– –  Jiné než přípravky pro úpravu textilních materiálů, usně, kožešin nebo jiných materiálů

 

 

– – – – –  Chemické výrobky nebo přípravky, sestávající převážně z organických sloučenin, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Ex

3824 99 92

– – – – – –  V kapalném stavu při 20 °C

Ex

3824 99 93

– – – – – –  Ostatní

Ex

3824 99 96

– – – – –  Ostatní

 

 

Bionafta a její směsi, též obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů

 

3826 00 10

–  Monoalkylestery mastných kyselin obsahující 96,5 % obj. nebo více esterů (FAMAE)

 

3826 00 90

–  Ostatní
PŘÍLOHA XIe

Surová ropa uvedená v článku 16f

VYSVĚTLIVKA

Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů. 

Kód KN

Popis

 

2709 00 90

Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, surové (jiné než kondenzáty zemního plynu)
PŘÍLOHA XIf

Textilní výrobky uvedené v článku 16h

VYSVĚTLIVKA

Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů.Kapitola

Popis

50

Hedvábí

51

Vlna, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy; žíněné nitě a tkaniny

52

Bavlna

53

Ostatní rostlinná textilní vlákna; papírové nitě a tkaniny z papírových nití

54

Chemická nekonečná vlákna; pásky a podobné tvary z chemických textilních materiálů

55

Chemická střižová vlákna

56

Vata, plsť a netkané textilie; speciální nitě; motouzy, šňůry, provazy a lana a výrobky z nich

57

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny

58

Speciální tkaniny; všívané textilie; krajky; tapiserie; prýmkařské výrobky; výšivky

59

Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované; textilní výrobky vhodné pro průmyslové použití

60

Pletené nebo háčkované textilie

61

Oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované

62

Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované

63

Ostatní zcela zhotovené textilní výrobky; soupravy; obnošené oděvy a použité textilní výrobky; hadry

▼M11
PŘÍLOHA XIg

POTRAVINÁŘSKÉ A ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 16j

VYSVĚTLIVKA

Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů.Kód KN

Popis

07

Jedlá zelenina, rostliny, kořeny a hlízy

08

Jedlé ovoce a ořechy; kůra citrusových plodů nebo melounů

12

Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; průmyslové nebo léčivé rostliny; sláma a pícniny
PŘÍLOHA XIh

STROJE A ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE UVEDENÉ V ČLÁNKU 16k

VYSVĚTLIVKA

Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů.Kód KN

Popis

84

Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení; jejich části a součásti

85

Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství těchto přístrojů
PŘÍLOHA XIi

ZEMINA A KAMENY, VČETNĚ MAGNEZITU A MAGNÉZIE, UVEDENÉ V ČLÁNKU 16l

VYSVĚTLIVKA

Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů.Kód KN

Popis

25

Sůl; síra; zeminy a kameny; sádrovcové materiály, vápno a cement
PŘÍLOHA XIj

DŘEVO UVEDENÉ V ČLÁNKU 16m

VYSVĚTLIVKA

Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů.Kód KN

Popis

44

Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí
PŘÍLOHA XIk

PLAVIDLA UVEDENÁ V ČLÁNKU 16n

VYSVĚTLIVKA

Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů.Kód KN

Popis

89

Lodě, čluny a plovoucí konstrukce
PŘÍLOHA XIl

ČÁST A

Průmyslové stroje, dopravní prostředky a železo, ocel a jiné kovy uvedené v čl. 16p

VYSVĚTLIVKA

Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů.Kód KN

Popis

72

Železo a ocel

73

Výrobky ze železa nebo oceli

74

Měď a výrobky z ní

75

Nikl a výrobky z něho

76

Hliník a výrobky z něho

78

Olovo a výrobky z něho

79

Zinek a výrobky z něho

80

Cín a výrobky z něho

81

Ostatní obecné kovy; cermety; výrobky z nich

82

Nástroje, nářadí, náčiní, nožířské výrobky a příbory, z obecných kovů; jejich části a součásti z obecných kovů

83

Různé výrobky z obecných kovů;

84

Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení; jejich části a součásti

85

Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství těchto přístrojů

86

Železniční nebo tramvajové lokomotivy, kolejová vozidla a jejich části a součásti; kolejový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení a jejich části a součásti; mechanická (včetně elektromechanických) dopravní signalizační zařízení všeho druhu

87

Vozidla, jiná než kolejová, jejich části, součásti a příslušenství

88

Letadla, kosmické lodě a jejich části a součásti

89

Lodě, čluny a plovoucí konstrukce

ČÁST B

Modely a typy letadel uvedené v čl. 16q odst. 1

An-24R/RV, An-148-100B, Il-18D, Il-62M, Tu-134B-3, Tu-154B, Tu-204-100B a Tu-204-300.

▼B
PŘÍLOHA XII

Seznam služeb uvedených v článku 18

POZNÁMKY

1.