(EU) 2016/1675Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 ze dne 14. července 2016, kterým se směrnice (EU) 2015/849 Evropského parlamentu a Rady doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 254, 20.9.2016, s. 1-4 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 14. července 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. září 2016 Nabývá účinnosti: 23. září 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 13. března 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1675

ze dne 14. července 2016,

kterým se směrnice (EU) 2015/849 Evropského parlamentu a Rady doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 254 20.9.2016, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

 M1

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/105 ze dne 27. října 2017,

  L 19

1

24.1.2018

 M2

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/212 ze dne 13. prosince 2017,

  L 41

4

14.2.2018

 M3

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/1467 ze dne 27. července 2018,

  L 246

1

2.10.2018

 M4

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/855 ze dne 7. května 2020,

  L 195

1

19.6.2020

 M5

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/37, ze dne 7. prosince 2020,

  L 14

1

18.1.2021

►M6

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/229 ze dne 7. ledna 2022,

  L 39

4

21.2.2022
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1675

ze dne 14. července 2016,

kterým se směrnice (EU) 2015/849 Evropského parlamentu a Rady doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Seznam jurisdikcí třetích zemí, které mají ve svých režimech pro boj proti praní peněz a financování terorismu strategické nedostatky představující významnou hrozbu pro finanční systém Unie („vysoce rizikové třetí země“), je stanoven v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.
PŘÍLOHA

Vysoce rizikové třetí země

I.   Vysoce rizikové třetí země, které poskytly písemný politický závazek na vysoké úrovni s cílem řešit zjištěné nedostatky a vypracovaly akční plán spolu s FATF, aby splnily požadavky stanovené ve směrnici (EU) 2015/849

▼M6Č.

Vysoce riziková třetí země

1

Afghánistán

2

Barbados

3

Burkina Faso

4

Kambodža

5

Kajmanské ostrovy

6

Haiti

7

Jamajka

8

Jordánsko

9

Mali

10

Maroko

11

Myanmar/Barma

12

Nikaragua

13

Pákistán

14

Panama

15

Filipíny

16

Senegal

17

Jižní Súdán

18

Sýrie

19

Trinidad a Tobago

20

Uganda

21

Vanuatu

22

Jemen

23

Zimbabwe

▼B

II.   Vysoce rizikové třetí země, které poskytly politický závazek na vysoké úrovni s cílem řešit zjištěné nedostatky a rozhodly se požádat o technickou pomoc při provádění akčního plánu FATF a které jsou identifikovány ve veřejném prohlášení FATFČ.

Vysoce riziková třetí země

1

Írán

III.   Vysoce rizikové třetí země, které představují trvalé a významné riziko praní peněz a financování terorismu, kterým se opakovaně nepodařilo vyřešit zjištěné nedostatky a které jsou identifikovány ve veřejném prohlášení FATFČ.

Vysoce riziková třetí země

1

Korejská lidově demokratická republika (KLDR)

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU