(EU) 2015/2446Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie

Publikováno: Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1-557 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 28. července 2015 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. ledna 2016 Nabývá účinnosti: 18. ledna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 11. března 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.  Tento dokument bohužel nelze zobrazit kvůli jeho velikosti (27,1 MB) Chcete-li vidět jeho náhled, klikněte zde.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU