(EU) 2015/35Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 12, 17.1.2015, s. 1-797 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 10. října 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. ledna 2015 Nabývá účinnosti: 18. ledna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 2. srpna 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.  Tento dokument bohužel nelze zobrazit kvůli jeho velikosti (39,4 MB) Chcete-li vidět jeho náhled, klikněte zde.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU