(EU) č. 680/2014Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014 , kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 191, 28.6.2014, s. 1-1861 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. dubna 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. června 2014 Nabývá účinnosti: 29. června 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/451 Pozbývá platnosti: 28. června 2021
Konsolidované znění předpisu s účinností od 28. června 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 680/2014

ze dne 16. dubna 2014,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 191, 28.6.2014, p.1)

Zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/451 ze dne 17. prosince 2020,

L 97

1

19.3.2021

 
Poslední konsolidované znění před zrušením je k dispozici zde:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02014R0680-20200601
© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU