(EU) č. 322/2014Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 322/2014 ze dne 28. března 2014 , kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 95, 29.3.2014, s. 1-11 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 28. března 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. dubna 2014 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2016/6 Pozbývá platnosti: 9. ledna 2016
Konsolidované znění předpisu s účinností od 9. ledna 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 322/2014

ze dne 28. března 2014,

kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 095, 29.3.2014, p.1)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/6 ze dne 5. ledna 2016,

L 3

5

6.1.2016

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU