(EU) č. 1268/2012Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie

Publikováno: Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1-111 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 29. října 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 2013 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2018/1520 Pozbývá platnosti: 2. srpna 2018
Konsolidované znění předpisu s účinností od 2. srpna 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1268/2012

ze dne 29. října 2012

o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie

(Úř. věst. L 362, 31.12.2012, p.1)

Zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Rozhodnutí Komise (EU) 2018/1520 ze dne 9. října 2018,

L 256

67

12.10.2018

 
Poslední konsolidované znění před zrušením je k dispozici zde:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02012R1268-20180101
© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU