(EU) č. 531/2012Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/2012 ze dne 13. června 2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 172, 30.6.2012, s. 10-35 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 13. června 2012 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 1. července 2012 Nabývá účinnosti: 1. července 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2022/612 Pozbývá platnosti: 1. července 2022
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. července 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 531/2012

ze dne 13. června 2012

o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii

(přepracované znění)

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 172, 30.6.2012, p.10)

Zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/612 ze dne 6. dubna 2022

L 115

1

13.4.2022

 
Poslední konsolidované znění před zrušením je k dispozici zde:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02012R0531-20170615
© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU