(EU) č. 293/2012Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 293/2012 ze dne 3. dubna 2012 o sledování a hlášení údajů o registraci nových lehkých užitkových vozidel podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 98, 4.4.2012, s. 1-6 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 3. dubna 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. dubna 2012 Nabývá účinnosti: 7. dubna 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/392 Pozbývá platnosti: 1. března 2021
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. března 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 293/2012

ze dne 3. dubna 2012

o sledování a hlášení údajů o registraci nových lehkých užitkových vozidel podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 098, 4.4.2012, p.1)

Zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/392 ze dne 4. března 2021

L 77

8

5.3.2021

 
Poslední konsolidované znění před zrušením je k dispozici zde:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02012R0293-20190708
© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU