(EU) č. 267/2012Nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010

Publikováno: Úř. věst. L 88, 24.3.2012, s. 1-112 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 23. března 2012 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 24. března 2012 Nabývá účinnosti: 24. března 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 29. června 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 267/2012

ze dne 23. března 2012

o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010

(Úř. věst. L 088 24.3.2012, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 350/2012 ze dne 23. dubna 2012,

  L 110

17

24.4.2012

 M2

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 708/2012 ze dne 2. srpna 2012,

  L 208

1

3.8.2012

►M3

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 709/2012 ze dne 2. srpna 2012,

  L 208

2

3.8.2012

►M4

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 945/2012 ze dne 15. října 2012,

  L 282

16

16.10.2012

 M5

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1016/2012 ze dne 6. listopadu 2012,

  L 307

5

7.11.2012

 M6

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1067/2012 ze dne 14. listopadu 2012,

  L 318

1

15.11.2012

►M7

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1263/2012 ze dne 21. prosince 2012,

  L 356

34

22.12.2012

►M8

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1264/2012 ze dne 21. prosince 2012,

  L 356

55

22.12.2012

►M9

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 522/2013 ze dne 6. června 2013,

  L 156

3

8.6.2013

 M10

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 517/2013 ze dne 13. května 2013,

  L 158

1

10.6.2013

►M11

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 971/2013 ze dne 10. října 2013,

  L 272

1

12.10.2013

►M12

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1154/2013 ze dne 15. listopadu 2013,

  L 306

3

16.11.2013

►M13

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1203/2013 ze dne 26. listopadu 2013,

  L 316

1

27.11.2013

►M14

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1361/2013 ze dne 17. prosince 2013,

  L 343

7

19.12.2013

 M15

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 42/2014 ze dne 20. ledna 2014,

  L 15

18

20.1.2014

►M16

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 397/2014 ze dne 16. dubna 2014,

  L 119

1

23.4.2014

 M17

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1202/2014 ze dne 7. listopadu 2014,

  L 325

3

8.11.2014

 M18

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/229 ze dne 12. února 2015,

  L 39

1

14.2.2015

 M19

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/230 ze dne 12. února 2015,

  L 39

3

14.2.2015

 M20

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/549 ze dne 7. dubna 2015,

  L 92

12

8.4.2015

►M21

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/1001 ze dne 25. června 2015,

  L 161

1

26.6.2015

 M22

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/1327 ze dne 31. července 2015,

  L 206

18

1.8.2015

 M23

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/1328 ze dne 31. července 2015,

  L 206

20

1.8.2015

►M24

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/1861 ze dne 18. října 2015,

  L 274

1

18.10.2015

►M25

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/1862 ze dne 18. října 2015,

  L 274

161

18.10.2015

 M26

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/2204 ze dne 30. listopadu 2015,

  L 314

10

1.12.2015

 M27

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/31 ze dne 14. ledna 2016,

  L 10

1

15.1.2016

►M28

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/74 ze dne 22. ledna 2016,

  L 16

6

23.1.2016

►M29

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/603 ze dne 18. dubna 2016,

  L 104

8

20.4.2016

►M30

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1375 ze dne 29. července 2016,

  L 221

1

16.8.2016

►M31

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/77 ze dne 16. ledna 2017,

  L 12

24

17.1.2017

►M32

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/964 ze dne 8. června 2017,

  L 146

1

9.6.2017

►M33

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1124 ze dne 23. června 2017,

  L 163

4

24.6.2017

►M34

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/827 ze dne 4. června 2018,

  L 140

3

6.6.2018

►M35

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/855 ze dne 27. května 2019,

  L 140

1

28.5.2019

 M36

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1163 ze dne 5. července 2019,

  L 182

33

8.7.2019

►M37

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/847 ze dne 18. června 2020,

  L 196

1

19.6.2020

►M38

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/1695 ze dne 12. listopadu 2020,

  L 381

6

13.11.2020

►M39

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2021/1242 ze dne 29. července 2021,

  L 272

4

30.7.2021

►M40

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/595 ze dne 11. dubna 2022,

  L 114

60

12.4.2022

►M41

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/1010 ze dne 27. června 2022,

  L 170

17

28.6.2022


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 332, 4.12.2012, s.  31 (267/2012)

 C2

Oprava, Úř. věst. L 041, 12.2.2013, s.  14 (709/2012)

 C3

Oprava, Úř. věst. L 268, 10.10.2013, s.  18 (1264/2012)

 C4

Oprava, Úř. věst. L 093, 28.3.2014, s.  85 (267/2012)

 C5

Oprava, Úř. věst. L 216, 22.7.2014, s.  5 (267/2012)

 C6

Oprava, Úř. věst. L 297, 18.11.2019, s.  9 (267/2012)


Toto konsolidované znění zohledňuje rozsudky soudů EU týkající se položek na seznamu určených osob a subjektů.
▼B

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 267/2012

ze dne 23. března 2012

o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010KAPITOLA I

DEFINICE

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) 

„pobočkou“ finanční nebo úvěrové instituce provozovna bez právní subjektivity, jež tvoří součást finanční nebo úvěrové instituce a jež přímo provádí všechny nebo některé operace tvořící podstatu činnosti finančních nebo úvěrových institucí;

b) 

„zprostředkovatelskými službami“:

i) 

sjednávání nebo organizování operací týkajících se nákupu, prodeje nebo dodávek zboží a technologií nebo finančních a technických služeb, mimo jiné ze třetí země do jakékoli jiné třetí země nebo

ii) 

prodej nebo nákup zboží a technologií nebo finančních a technických služeb, včetně těch, které jsou umístěny ve třetích zemích, za účelem jejich převodu do jiné třetí země;

c) 

„nárokem“ jakýkoli nárok, uplatňovaný právní cestou či nikoli, jenž vznikl přede dnem vstupu tohoto nařízení v platnost nebo po tomto dni, na základě smlouvy nebo operace nebo v souvislosti s nimi, zejména:

i) 

nárok na plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy nebo operace nebo s nimi spojeného;

ii) 

nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, finančních záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě;

iii) 

nárok na náhradu škody související se smlouvou nebo operací;

iv) 

protinárok;

v) 

nárok na uznání nebo vymáhání, včetně využití postupů, jako je doložka vykonatelnosti, rozsudek či rozhodčí nález nebo jiné rovnocenné rozhodnutí bez ohledu na místo vydání.

d) 

„smlouvou nebo operací“ jakákoli operace bez ohledu na její formu a právo, které se na ni vztahuje, jež zahrnuje jednu nebo více smluv nebo podobných závazků uzavřených mezi stejnými nebo různými stranami; v tomto smyslu se „smlouvou“ rozumějí dluhopisy, záruky nebo přísliby odškodnění, zejména finanční záruky nebo přísliby finančního odškodnění a úvěry, ať už jsou právně nezávislé či nikoli, a jakákoli související ujednání vyplývající z dané operace nebo s ní související;

e) 

„příslušnými orgány“ příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze X;

f) 

„úvěrovou institucí“ úvěrová instituce, jak je definována v čl. 4 bodě 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu ( 1 ), včetně jejích poboček v Unii i mimo ni;

g) 

„celním územím Unie“ území, jak je definováno v článku 3 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství ( 2 ), a v nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení (EHS) č. 2913/92 ( 3 );

h) 

„hospodářskými zdroji“ aktiva všeho druhu, ať hmotná nebo nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;

i) 

„finanční institucí“:

i) 

podnik jiný než úvěrová instituce, který vykonává jednu nebo více operací uvedených v bodech 2 až 12, 14 a 15 přílohy I směrnice 2006/48/ES, včetně činností směnáren;

ii) 

pojišťovna řádně oprávněná v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) ( 4 ), pokud vykonává činnosti, na něž se vztahuje uvedená směrnice;

iii) 

investiční podnik, jak je definován v čl. 4 odst. 1 bodě 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů ( 5 );

iv) 

subjekt kolektivního investování obchodující se svými podíly nebo akciemi nebo

v) 

zprostředkovatel pojištění, jak je definován v čl. 2 bodě 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování pojištění ( 6 ), s výjimkou zprostředkovatelů uvedených v čl. 2 odst. 7 uvedené směrnice, pokud zprostředkovávají životní pojištění a jiné služby vztahující se k investicím,

včetně jejich poboček v Unii nebo mimo ni;

j) 

„zmrazením hospodářských zdrojů“ zabránění jejich použití k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména prodejem, pronájmem nebo zastavením;

k) 

„zmrazením finančních prostředků“ zabránění jakémukoli pohybu, převodu, přeměně, použití finančních prostředků, přístupu k nim nebo zacházení s nimi jakýmkoli způsobem, který by vedl k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně správy portfolia;

l) 

„finančními prostředky“ finanční aktiva a hospodářské výhody všeho druhu, mimo jiné:

i) 

peníze v hotovosti, šeky, peněžní pohledávky, směnky, peněžní poukázky a jiné platební nástroje;

ii) 

vklady u finančních institucí nebo jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek;

iii) 

veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích;

iv) 

úroky, dividendy nebo jiné výnosy či hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené;

v) 

úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky;

vi) 

akreditivy, náložné listy a dodací listy a

vii) 

dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo na finančních zdrojích;

m) 

„zbožím“ též věci, materiály a zařízení;

n) 

„pojištěním“ příslib nebo závazek, kterým se jedna nebo více fyzických či právnických osob zavazují, že za úplatu poskytnou v případě naplnění rizika jiné osobě či dalším osobám náhradu škody nebo jiné pojistné plnění, jak je stanoveno v příslibu či závazku;

o) 

„íránskou osobou, subjektem či orgánem“:

i) 

íránský stát nebo jakýkoli jeho orgán veřejné moci;

ii) 

fyzická osoba pobývající v Íránu či s bydlištěm v Íránu;

iii) 

právnická osoba, subjekt či organizace se sídlem v Íránu;

iv) 

právnická osoba, subjekt či organizace v Íránu či mimo Írán vlastněné nebo ovládané přímo nebo nepřímo jednou nebo několika výše uvedenými osobami nebo subjekty;

p) 

„zajištěním“ činnost sestávající z přebírání rizik postoupených pojišťovnou nebo jinou zajišťovnou nebo v případě společenství zajistitelů známého jako Lloyd’s, činnost spočívající v převzetí rizik postoupených členem Lloyd’s, pojišťovnou nebo zajišťovnou jinou než společenstvím zajistitelů známým jako Lloyd’s;

q) 

„Výborem pro sankce“ výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle odstavce 18 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006);

r) 

„technickou pomocí“ jakákoli technická podpora týkající se oprav, vývoje, výroby, montáže, zkoušení, údržby nebo jiných technických služeb, která může mít například formu pokynů, poradenství, školení, předávání pracovních znalostí či dovedností nebo konzultací; technická pomoc zahrnuje též ústní formy pomoci;

s) 

„územím Unie“ území členských států, na která se vztahuje Smlouva za podmínek v ní stanovených, včetně jejich vzdušného prostoru;

▼M24 —————

▼M24

u) 

„společnou komisí“ společná komise sestávající ze zástupců Íránu a Číny, Francie, Německa, Ruské federace, Spojeného království a Spojených států a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“), jejímž úkolem bude sledovat provádění společného komplexního akčního plánu ze dne 14. července 2015 (dále jen „společný komplexní akční plán“) a vykonávat funkce v něm stanovené, v souladu s bodem ix) „Preambule a obecných ustanovení“ společného komplexního akčního plánu a přílohou IV společného komplexního akčního plánu.

▼BKAPITOLA II

OMEZENÍ VÝVOZU A DOVOZU

▼M24 —————

▼M24

Článek 2a

1.  

Předchozí povolení je nutné:

a) 

pro přímý nebo nepřímý prodej, dodávku, převod nebo vývoz zboží a technologií uvedených v příloze I jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu bez ohledu na to, zda pocházejí z Unie, či nikoli;

b) 

pro přímé nebo nepřímé poskytování technické pomoci nebo zprostředkovatelských služeb souvisejících se zbožím a technologiemi uvedenými v příloze I nebo s poskytováním, výrobou, údržbou nebo používáním zboží a technologií uvedených v příloze I jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu;

c) 

pro přímé nebo nepřímé poskytování financování nebo finanční pomoci v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými v příloze I, což zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz těchto položek nebo pro poskytování související technické pomoci nebo zprostředkovatelských služeb jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu;

d) 

před uzavřením jakéhokoli ujednání s íránskou osobou, subjektem či orgánem, nebo jakoukoli osobou či subjektem jednajícím jejich jménem nebo pod jejich vedením, včetně akceptace půjček či úvěru od této osoby, subjektu či orgánu, které by této osobě, subjektu či orgánu umožnilo účastnit se podnikatelských činností nebo zvýšit svou účast v těchto činnostech, ať již samostatně nebo jako součást společného podniku či jiného partnerství, přičemž uvedené činnosti zahrnují:

i) 

těžbu uranu;

ii) 

výrobu nebo používání jaderných materiálů uvedených v části 1 seznamu Skupiny jaderných dodavatelů.

To zahrnuje poskytování půjček nebo úvěru takové osobě, subjektu či orgánu;

e) 

pro nákup, dovoz nebo přepravu zboží a technologií uvedených v příloze I z Íránu bez ohledu na to, zda pocházejí z Íránu, či nikoli.

2.  
Příloha I obsahuje položky, včetně zboží, technologií a softwaru, uvedené na seznamu Skupiny jaderných dodavatelů.
3.  
Dotčený členský stát předkládá návrhy povolení podle odst. 1 písm. a) až d) Radě bezpečnosti OSN ke schválení případ od případu a neudělí povolení, dokud uvedené schválení neobdrží.
4.  
Dotčený členský stát také předkládá návrhy povolení činností podle odst. 1 písm. a) až d) Radě bezpečnosti OSN ke schválení případ od případu, pokud tyto činnosti souvisejí s jakýmkoli dalším zbožím a technologiemi, které by podle určení daného členského státu mohly přispět k činnostem spojeným s přepracováním, obohacováním nebo těžkou vodou neslučitelným se společným komplexním akčním plánem. Členský stát neuñdělí povolení, dokud uvedené schválení neobdrží.

▼M32

5.  
Dotčený členský stát oznámí společné komisi povolení udělená podle odst. 1 písm. e) a povolení týkající se nákupu, dovozu nebo přepravy dalšího zboží a technologií uvedených v odstavci 4 z Íránu, bez ohledu na to, zda pocházejí z Íránu, či nikoli.

▼M24

6.  
Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy, Komisi a vysokého představitele o povoleních udělených podle odstavců 1 a 5 nebo o jakémkoli odmítnutí Rady bezpečnosti OSN schválit povolení v souladu s odstavcem 3 nebo 4.

Článek 2b

1.  
Ustanovení čl. 2a odst. 3 a 4 se nevztahují na navrhovaná povolení dodávky, prodeje nebo převodu do Íránu vybavení uvedeného v odst. 2 písm. c) pododstavci 1 přílohy B rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2231 (2015) a určeného pro lehkovodní reaktory.
2.  
Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy, Komisi a vysokého představitele o povoleních udělených podle tohoto článku do čtyř týdnů.

Článek 2c

1.  

Příslušné orgány udělující povolení v souladu s čl. 2a odst. 1 písm. a) a článkem 2b zajistí:

a) 

že byly v příslušných případech splněny požadavky pokynů stanovené v seznamu Skupiny jaderných dodavatelů;

b) 

že byla od Íránu obdržena oprávnění ověřovat konečné použití a místo konečného použití jakékoli dodané položky a tato oprávnění bylo možno účinně vykonávat;

c) 

oznámení dodávky, prodeje nebo převodu Radě bezpečnosti OSN do deseti dnů; a

d) 

v případě dodaného zboží a technologií uvedených v příloze I oznámení dodávky, prodeje nebo převodu do deseti dnů rovněž MAAE.

2.  
V případě všech vývozů, pro něž je podle čl. 2a odst. 1 písm. a) vyžadováno povolení, udělí toto povolení příslušné orgány členského státu, v němž je vývozce usazen. Povolení je platné v celé Unii.
3.  
Vývozci poskytují příslušným orgánům ke svým žádostem o vývozní povolení veškeré nezbytné informace, jak je stanoveno v čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 428/2009 a jak je určeno jednotlivými příslušnými orgány.

Článek 2d

1.  

Ustanovení čl. 2a odst. 3 a 4 se nevztahují na navrhovaná povolení dodávky, prodeje nebo převodu položek, materiálů, vybavení, zboží a technologií a poskytování jakékoli související technické pomoci, školení, finanční pomoci, investic, zprostředkovatelských nebo jiných služeb, pokud příslušné orgány shledají, že tyto přímo souvisejí s:

a) 

nezbytnou úpravou dvou kaskád v zařízení na výrobu stabilního izotopu ve Fordó;

b) 

vývozem íránského obohaceného uranu nad 300 kilogramů výměnou za přírodní uran nebo

c) 

modernizací reaktoru v Aráku podle dohodnutého koncepčního návrhu a následně podle dohodnutého finálního návrhu tohoto reaktoru.

2.  

Příslušný orgán udělující povolení v souladu s odstavcem 1 zajistí, aby:

a) 

všechny činnosti byly prováděny důsledně v souladu se společným komplexním akčním plánem;

b) 

byly v příslušných případech splněny požadavky pokynů stanovené v seznamu Skupiny jaderných dodavatelů;

c) 

byla od Íránu obdržena oprávnění ověřovat konečné použití a místo konečného použití jakékoli dodané položky a tato oprávnění bylo možno účinně vykonávat.

3.  

Dotčený členský stát uvědomí:

a) 

Radu bezpečnosti OSN a společnou komisi deset dní před takovými činnostmi;

b) 

MAAE deset dní před dodávkou, prodejem nebo převodem v případě dodaných položek, materiálů, zařízení, zboží a technologií uvedených v seznamu Skupiny jaderných dodavatelů.

4.  
Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy, Komisi a vysokého představitele o povoleních udělených podle tohoto článku do čtyř týdnů.

Článek 3a

1.  

Předchozí povolení je nutné, a to na základě individuálního posouzení:

a) 

pro přímý nebo nepřímý prodej, dodávku, převod nebo vývoz zboží a technologií uvedených v příloze II jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu bez ohledu na to, zda pocházejí z Unie, či nikoli;

b) 

pro přímé nebo nepřímé poskytování technické pomoci nebo zprostředkovatelských služeb souvisejících se zbožím a technologiemi uvedenými v příloze II nebo s poskytováním, výrobou, údržbou nebo používáním zboží uvedeného v příloze II jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu;

c) 

pro přímé nebo nepřímé poskytování financování nebo finanční pomoci v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými v příloze II, což zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz těchto položek nebo pro poskytování související technické pomoci nebo zprostředkovatelských služeb jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu;

d) 

před uzavřením jakéhokoli ujednání s íránskou osobou, subjektem či orgánem, nebo jakoukoli osobou či subjektem jednajícím jejich jménem nebo pod jejich vedením, včetně akceptace půjček či úvěru od osoby, subjektu či orgánu, které by této osobě, subjektu či orgánu umožnilo účastnit se podnikatelských činností zahrnujících technologie uvedené v příloze II nebo zvýšit svou účast v těchto činnostech, ať již samostatně nebo jako součást společného podniku či jiného partnerství;

e) 

pro nákup, dovoz nebo přepravu zboží a technologií uvedených v příloze II z Íránu bez ohledu na to, zda pocházejí z Íránu, či nikoli.

2.  
V příloze II je uvedeno zboží a technologie jiné než uvedené v přílohách I a III, které by mohly přispívat k činnostem spojeným s přepracováním, obohacováním nebo těžkou vodou nebo k jiným činnostem neslučitelným se společným komplexním akčním plánem.
3.  
Vývozci poskytují příslušným orgánům ke svým žádostem o povolení veškeré nezbytné informace.
4.  
Příslušné orgány neudělí povolení pro operace uvedené v odst.1 písm. a) až e), pokud mají dostatečné důvody se domnívat, že dotčené činnosti by přispěly k činnostem spojeným s přepracováním, obohacováním, těžkou vodou nebo jiným činnostem souvisejícím s jadernou oblastí neslučitelným se společným komplexním akčním plánem.
5.  
Příslušné orgány si vyměňují informace o žádostech o povolení přijatých podle tohoto článku. K tomuto účelu se používá systém uvedený v čl. 19 odst. 4 nařízení (ES) č. 428/2009.

▼M32

6.  
Příslušný orgán udělující povolení podle odst. 1 písm. a) zajistí, s výjimkou dočasného vývozu, aby žadatel předložil prohlášení o konečném použití stanovené v příloze IIa nebo prohlášení o konečném použití ve formě rovnocenného dokumentu obsahujícího informace o konečném použití a zpravidla i o místu konečného použití jakékoli dodané položky.

▼M32

6a.  
Pokud se příslušný orgán rozhodne udělit povolení podle odst. 1 písm. a), aniž by měl k dispozici informace o místu konečného použití, může žadatele požádat, aby tyto informace dodal později. Žadatel tyto informace dodá v přiměřené lhůtě.

▼M24

7.  
Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy, Komisi a vysokého představitele o svém záměru udělit povolení podle tohoto článku alespoň deset dní před jeho udělením.

Článek 3b

1.  
V případě všech vývozů, pro něž je podle článku 3a vyžadováno povolení, udělí toto povolení příslušné orgány členského státu, v němž je vývozce usazen, v souladu s podrobnými pravidly stanovenými v článku 11 nařízení (ES) č. 428/2009. Povolení je platné v celé Unii.
2.  
Za podmínek uvedených v čl. 3a odst. 4 a 5 mohou příslušné orgány zrušit, pozastavit, změnit nebo odvolat vývozní povolení, která již udělily.
3.  
Jestliže příslušný orgán odmítne udělit povolení nebo zruší, pozastaví, podstatně změní nebo odvolá povolení v souladu s čl. 3a odst. 4, dotčený členský stát o tom uvědomí ostatní členské státy, Komisi a vysokého představitele a poskytne jim nezbytné informace, přičemž dodrží ustanovení o důvěrnosti těchto informací podle nařízení Rady (ES) č. 515/97 ( 7 ).
4.  
Předtím, než příslušný orgán členského státu udělí povolení podle článku 3a pro operaci, která je v podstatě totožná s operací, pro niž bylo jiným členským státem či členskými státy povolení podle čl. 3a odst. 4 odepřeno a toto odepření je stále v platnosti, konzultuje nejdříve členský stát nebo členské státy, které povolení odepřely. Jestliže po těchto konzultacích dotčený členský stát rozhodne, že povolení udělí, uvědomí o tom ostatní členské státy, Komisi a vysokého představitele a poskytne veškeré nezbytné informace za účelem vysvětlení svého rozhodnutí.

Článek 3c

1.  
Ustanovení článku 3a se nevztahují na navrhovaná povolení dodávky, prodeje nebo převodu do Íránu zboží a technologií uvedených v příloze II a určených pro lehkovodní reaktory.

▼M32

2.  
Příslušný orgán udělující povolení podle odst. 1 písm. a) zajistí, s výjimkou dočasného vývozu, aby žadatel předložil prohlášení o konečném použití stanovené v příloze IIa nebo prohlášení o konečném použití ve formě rovnocenného dokumentu obsahujícího informace o konečném použití a zpravidla i o místu konečného použití jakékoli dodané položky.

▼M32

2a.  
Pokud se příslušný orgán rozhodne udělit povolení podle odst. 1 písm. a), aniž by měl k dispozici informace o místu konečného použití, může žadatele požádat, aby tyto informace dodal později. Žadatel tyto informace dodá v přiměřené lhůtě.

▼M24

3.  
Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy, Komisi a vysokého představitele o povoleních udělených podle tohoto článku do čtyř týdnů.

Článek 3d

1.  

Ustanovení článku 3a se nevztahují na navrhovaná povolení dodávky, prodeje nebo převodu položek, materiálů, vybavení, zboží a technologií a poskytování jakékoli související technické pomoci, školení, finanční pomoci, investic, zprostředkovatelských nebo jiných služeb, pokud příslušné orgány shledají, že tyto přímo souvisejí s:

a) 

nezbytnou úpravou dvou kaskád v zařízení na výrobu stabilního izotopu ve Fordó;

b) 

vývozem íránského obohaceného uranu nad 300 kilogramů výměnou za přírodní uran; nebo

c) 

modernizací reaktoru v Aráku podle dohodnutého koncepčního návrhu a následně podle dohodnutého finálního návrhu tohoto reaktoru.

▼M32

2.  

Příslušný orgán udělující povolení podle odstavce 1 zajistí, aby:

a) 

všechny činnosti byly prováděny důsledně v souladu se společným komplexním akčním plánem a

b) 

s výjimkou dočasného vývozu, žadatel předložil prohlášení o konečném použití stanovené v příloze IIa nebo prohlášení o konečném použití ve formě rovnocenného dokumentu obsahujícího informace o konečném použití a zpravidla i o místu konečného použití jakékoli dodané položky.

▼M32

2a.  
Pokud se příslušný orgán rozhodne udělit povolení podle odst. 1 písm. a), aniž by měl k dispozici informace o místu konečného použití, může žadatele požádat, aby tyto informace dodal později. Žadatel tyto informace dodá v přiměřené lhůtě.

▼M24

3.  
Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o svém záměru udělit povolení podle tohoto článku alespoň deset dní před jeho udělením.

Článek 4a

1.  
Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a technologie uvedené v příloze III nebo jakékoli jiné položky, u nichž členský stát stanoví, že by mohly přispět k vývoji nosičů jaderných zbraní, jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu bez ohledu na to, zda pocházejí z Unie, či nikoli.
2.  
Příloha III obsahuje položky, včetně zboží a technologií, uvedené v seznamu Režimu kontroly raketových technologií.

Článek 4b

Zakazuje se:

a) 

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby související se zbožím a technologiemi, které jsou uvedeny v příloze III, nebo s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním zboží uvedeného v příloze III jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu;

b) 

přímo nebo nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými v příloze III, což zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz těchto položek nebo pro poskytování související technické pomoci nebo zprostředkovatelských služeb jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu;

c) 

uzavřít jakékoli ujednání s íránskou osobou, subjektem či orgánem, nebo jakoukoli osobou či subjektem jednajícím jejich jménem nebo pod jejich vedením, včetně akceptace půjček či úvěru od této osoby, subjektu či orgánu, které by této osobě, subjektu či orgánu umožnilo účastnit se podnikatelských činností zahrnujících technologie uvedené v příloze III nebo zvýšit svou účast v těchto činnostech, ať již samostatně nebo jako součást společného podniku či jiného partnerství.

Článek 4c

Zakazuje se přímý či nepřímý nákup, dovoz nebo přeprava zboží a technologií uvedených na seznamu v příloze III z Íránu bez ohledu na to, zda dotyčná položka pochází z Íránu, či nikoli.

▼M24

Článek 5

Zakazuje se:

a) 

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby a další služby související se zbožím a technologiemi uvedenými na Společném vojenském seznamu Evropské unie (dále jen „společný vojenský seznam“) a s poskytováním, výrobou, údržbou nebo používáním zboží a technologií uvedených na zmíněném seznamu jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu;

b) 

přímo nebo nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými na společném vojenském seznamu, což zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz těchto položek nebo pro poskytování související technické pomoci nebo zprostředkovatelských služeb jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu;

c) 

uzavřít jakékoli ujednání o účasti nebo zvýšení účasti v íránské osobě, subjektu či orgánu zapojeném do výroby zboží nebo technologií uvedených na společném vojenském seznamu, ať již samostatně nebo jako součást společného podniku či jiného partnerství. To zahrnuje poskytování půjček nebo úvěru takové osobě, subjektu či orgánu.

▼M24 —————

▼M24

Článek 10d

1.  

Předchozí povolení je nutné pro:

a) 

prodej, dodávku, převod nebo vývoz softwaru uvedeného v příloze VIIA jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu;

b) 

poskytování technické pomoci nebo zprostředkovatelských služeb souvisejících se softwarem uvedeným v příloze VIIA nebo souvisejících s poskytováním, výrobou, údržbou nebo používáním těchto položek jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu;

c) 

poskytování financování nebo finanční pomoci v souvislosti se softwarem uvedeným v příloze VIIA, což zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz těchto položek nebo pro poskytování související technické pomoci nebo zprostředkovatelských služeb jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu.

2.  

Příslušné orgány neudělí povolení podle tohoto článku, pokud:

a) 

mají dostatečné důvody se domnívat, že prodej, dodávka, převod nebo vývoz softwaru je nebo může být určen k použití ve spojitosti s:

i) 

činnostmi spojenými s přepracováním, obohacováním, těžkou vodou nebo jinými činnostmi souvisejícími s jadernou oblastí neslučitelnými se společným komplexním akčním plánem;

ii) 

íránským vojenským programem nebo programem balistických raket, nebo

iii) 

přímým či nepřímým prospěchem íránských revolučních gard;

b) 

smlouvy o dodávce těchto položek nebo poskytnutí pomoci nezahrnují příslušné záruky ohledně konečného uživatele.

3.  
Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o svém záměru udělit povolení podle tohoto článku alespoň deset dní před jeho udělením.
4.  
Jestliže příslušný orgán odmítne udělit povolení nebo zruší, pozastaví platnost, podstatně omezí nebo zruší povolení podle tohoto článku, dotčený členský stát o tom uvědomí ostatní členské státy, Komisi a vysokého představitele a poskytne jim nezbytné informace.
5.  
Předtím, než příslušný orgán členského státu udělí povolení podle tohoto článku pro operaci, která je v podstatě totožná s operací, pro niž bylo jiným členským státem či členskými státy povolení odepřeno a toto odepření je stále v platnosti, konzultuje nejdříve členský stát nebo členské státy, které povolení odepřely. Jestliže po těchto konzultacích dotčený členský stát rozhodne, že povolení udělí, uvědomí o tom ostatní členské státy, Komisi a vysokého představitele a poskytne veškeré nezbytné informace za účelem vysvětlení svého rozhodnutí.

▼M24 —————

▼M24

Článek 15a

1.  

Předchozí povolení je nutné pro:

a) 

prodej, dodávku, převod nebo vývoz grafitu a surových či polozpracovaných kovů uvedených v příloze VIIB jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu;

b) 

poskytování technické pomoci nebo zprostředkovatelských služeb souvisejících s grafitem a surovými či polozpracovanými kovy uvedenými v příloze VIIB nebo souvisejících s poskytováním, výrobou, údržbou nebo používáním těchto položek jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu;

c) 

poskytování financování nebo finanční pomoci v souvislosti s grafitem a surovými či polozpracovanými kovy uvedenými v příloze VIIB, což zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz těchto položek nebo pro poskytování související technické pomoci nebo zprostředkovatelských služeb jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu.

2.  

Příslušné orgány neudělí povolení podle tohoto článku, pokud:

a) 

mají dostatečné důvody se domnívat, že prodej, dodávka, převod nebo vývoz grafitu a surových či polozpracovaných kovů je nebo může být určen k použití ve spojitosti s:

i) 

činnostmi spojenými s přepracováním, obohacováním, těžkou vodou nebo jinými činnostmi souvisejícími s jadernou oblastí neslučitelnými se společným komplexním akčním plánem;

ii) 

íránským vojenským programem nebo programem balistických raket, nebo

iii) 

přímým či nepřímým prospěchem íránských revolučních gard;

b) 

smlouvy o dodávce těchto položek nebo poskytnutí pomoci nezahrnují příslušné záruky ohledně konečného uživatele.

3.  
Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o svém záměru udělit povolení podle tohoto článku alespoň deset dní před jeho udělením.
4.  
Jestliže příslušný orgán odmítne udělit povolení nebo zruší, pozastaví platnost, podstatně omezí nebo zruší povolení podle tohoto článku, dotčený členský stát o tom uvědomí ostatní členské státy, Komisi a vysokého představitele a poskytne jim nezbytné informace.
5.  
Předtím, než příslušný orgán členského státu udělí povolení podle tohoto článku pro operaci, která je v podstatě totožná s operací, pro niž bylo jiným členským státem či členskými státy povolení odepřeno a toto odepření je stále v platnosti, konzultuje nejdříve členský stát nebo členské státy, které povolení odepřely. Jestliže po těchto konzultacích dotčený členský stát rozhodne, že povolení udělí, uvědomí o tom ostatní členské státy, Komisi a vysokého představitele a poskytne veškeré nezbytné informace za účelem vysvětlení svého rozhodnutí.
6.  
Ustanovení odstavců 1 až 3 se nepoužijí na zboží uvedené v přílohách I, II a III nebo v souvislosti s přílohou I nařízení (ES) č. 428/2009.

▼M24 —————

▼BKAPITOLA III

OMEZENÍ FINANCOVÁNÍ NĚKTERÝCH PODNIKŮ

▼M24 —————

▼BKAPITOLA IV

ZMRAZENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ A HOSPODÁŘSKÝCH ZDROJŮ

Článek 23

1.  
Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří osobám, subjektům a orgánům uvedeným v příloze VIII nebo které jsou jimi vlastněny, drženy či ovládány. Příloha VIII obsahuje seznam osob, subjektů a orgánů určených Radou bezpečnosti OSN nebo Výborem pro sankce v souladu s odstavcem 12 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006), s odstavcem 7 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1803 (2008) nebo s odstavci 11, 12 nebo 19 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1929 (2010).
2.  

Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří osobám, subjektům a orgánům uvedeným v příloze IX nebo které jsou jimi vlastněny, drženy či ovládány. Příloha IX obsahuje seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, které byly v souladu s čl. 20 odst. 1 písm. b) a c) rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP označeny jako:

a) 

osoby, subjekty či orgány spojené s íránskými jadernými činnostmi, jež by mohly ohrozit nešíření, nebo s vývojem nosičů jaderných zbraní Íránem nebo tyto činnosti podporující, a to i prostřednictvím pořizování zakázaného zboží a technologií, nebo jako osoby, subjekty či orgány, které jsou vlastněny nebo ovládány uvedenými osobami, subjekty či orgány, a to i nedovolenými prostředky, nebo které jednají jejich jménem nebo na jejich příkaz;

▼M11

b) 

fyzické nebo právnické osoby, subjekty či orgány, které se vyhýbaly ustanovením tohoto nařízení, rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP nebo rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006), č. 1747 (2007), č. 1803 (2008) a č. 1929 (2010) nebo je porušovaly nebo napomáhaly osobám, subjektům či orgánům uvedeným na seznamu vyhýbat se jim nebo je porušovat;

c) 

osoby, které jsou příslušníky islámských revolučních gard, nebo právnické osoby, subjekty či orgány, které jsou vlastněny nebo ovládány islámskými revolučními gardami nebo jedním či více z jejich příslušníků, nebo fyzické či právnické osoby či jiné subjekty a orgány, které jednají jejich jménem, nebo fyzické či právnické osoby, subjekty nebo orgány, které islámským revolučním gardám nebo subjektům jimi ovládaným, vlastněným či jednajícím jejich jménem poskytují pojištění nebo jiné důležité služby;

▼M7

d) 

další osoby, subjekty nebo orgány, které poskytují íránské vládě podporu, například materiální, logistickou či finanční pomoc, nebo subjekty, které jsou jimi vlastněny nebo ovládány, nebo osoby a subjekty s nimi spojené;

▼M11

e) 

právnické osoby, subjekty či orgány, které jsou vlastněny nebo ovládány společností Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), nebo fyzické či právnické osoby, subjekty nebo orgány jednající jejím jménem, nebo fyzické či právnické osoby, subjekty nebo orgány, které společnosti IRISL nebo subjektům jí ovládaným, vlastněným či jednajícím jejich jménem poskytují pojištění nebo jiné důležité služby.

▼B

V souladu s povinností zmrazit finanční prostředky a hospodářské zdroje společnosti IRISL a určených subjektů, které jsou touto společností vlastněny nebo ovládány, se v přístavech členských států zakazuje nakládat náklady na plavidla vlastněná či pronajatá společností IRISL nebo těmito subjekty a náklady z takových plavidel vykládat.

Povinnost zmrazit finanční prostředky a hospodářské zdroje společnosti IRISL a určených subjektů, které jsou touto společností vlastněny nebo ovládány, nevyžaduje zabavení nebo zadržení plavidel vlastněných těmito subjekty nebo jimi přepravovaných nákladů, pokud tyto náklady patří třetím stranám, ani zadržení jimi najatých posádek.

3.  
Fyzickým či právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v přílohách VIII nebo IX nebo v jejich prospěch nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje.

▼M24

4.  
Aniž jsou dotčeny odchylky stanovené v článcích 24, 25, 26, 27, 28, 28a, 28b a 29, zakazuje se poskytovat specializované služby předávání údajů o finančních operacích, které jsou využívány k výměně finančních údajů, fyzickým či právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v přílohách VIII a IX.

▼B

5.  
V přílohách VIII a IX jsou uvedeny důvody pro zařazení daných osob, subjektů a orgánů na seznam, jak je stanovila Rada bezpečnosti OSN nebo Výbor pro sankce.
6.  
V přílohách VIII a IX jsou rovněž uvedeny případné dostupné informace nezbytné k identifikaci dotyčných fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů, poskytnuté Radou bezpečnosti OSN nebo Výborem pro sankce pro přílohu I. Pokud jde o fyzické osoby, tyto informace mohou zahrnovat jména, včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo pasu a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci či povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty a orgány, tyto informace mohou zahrnovat název, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání. Pokud jde o letecké společnosti a společnosti provozující lodní dopravu, obsahují přílohy VIII a IX případně také informace nezbytné k identifikaci každého plavidla či letadla patřících společnostem uvedeným na seznamu, například původní registrační číslo nebo název. V přílohách VIII a IX se uvádí i datum zařazení do seznamu.

▼M24

Článek 23a

1.  
Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje náležející osobám, subjektům a orgánům uvedeným v příloze XIII, jakož i veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje těmito osobami, subjekty a orgány vlastněné, držené nebo ovládané. Příloha XIII obsahuje seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů určených Radou bezpečnosti OSN v souladu s odst. 6 písm. c) přílohy B rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2231 (2015).
2.  

Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje náležející osobám, subjektům a orgánům uvedeným v příloze XIV, jakož i veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje těmito osobami, subjekty a orgány vlastněné, držené nebo ovládané. Příloha XIV obsahuje seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, které byly v souladu s čl. 20 odst. 1 písm. e) rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP určeny jako osoby, subjekty a orgány:

a) 

které se podílejí se na íránských jaderných činnostech, jež by mohly ohrozit nešíření, prováděných v rozporu se závazky Íránu uvedenými ve společném komplexním akčním plánu nebo na vývoji nosičů jaderných zbraní Íránem nebo jako osoby, subjekty a orgány, které byly s uvedenými činnostmi přímo spojeny nebo je podporovaly, a to i podílem na pořizování zakázaných položek, zboží, vybavení, materiálů a technologií uvedených v prohlášení obsaženém v příloze B rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2231 (2015), rozhodnutí 2010/413/SZBP nebo v přílohách tohoto nařízení;

b) 

které napomáhají určeným osobám či subjektům při obcházení společného komplexního akčního plánu, rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2231 (2015), rozhodnutí 2010/413/SZBP nebo tohoto nařízení či při jednání neslučitelném s uvedenými dokumenty;

c) 

které jednají jménem či podle pokynů určených osob a subjektů; nebo

d) 

které jsou právnickou osobou, subjektem nebo orgánem vlastněným či ovládaným určenými osobami nebo subjekty.

3.  
Žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje nesmějí být, přímo ani nepřímo, poskytnuty fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v přílohách XIII a XIV nebo v jejich prospěch.
4.  
Aniž jsou dotčeny odchylky stanovené v článcích 24, 25, 26, 27, 28, 28a, 28b nebo 29, zakazuje se poskytovat specializované služby předávání údajů o finančních transakcích, které jsou využívány k výměně finančních údajů, fyzickým či právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v přílohách XIII a XIV.
5.  
V přílohách XIII a XIV jsou uvedeny důvody pro zařazení fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů na seznam.
6.  
V přílohách XIII a XIV jsou rovněž uvedeny případné dostupné informace nezbytné k identifikaci dotyčných fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů. Pokud jde o fyzické osoby, tyto informace mohou zahrnovat jména, včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo pasu a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci či povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty a orgány, tyto informace mohou zahrnovat název, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání. V přílohách XIII a XIV se uvádí i datum zařazení na seznam.

▼M24

Článek 24

Odchylně od článku 23 nebo článku 23a mohou příslušné orgány povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) 

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem soudcovského, správního nebo rozhodčího zástavního práva, které vzniklo přede dnem, kdy byly osoby, subjekty či orgány uvedené v článku 23 nebo článku 23a určeny Výborem pro sankce, Radou bezpečnosti OSN či Radou, nebo se na ně vztahuje před tímto dnem vynesené soudní, správní nebo arbitrážní rozhodnutí;

b) 

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení nároků zajištěných takovým zástavním právem nebo uznaných jako platné takovým rozhodnutím, a to v mezích stanovených platnými právními předpisy, jež upravují práva osob majících takové nároky;

c) 

zástavní právo nebo rozhodnutí není ve prospěch osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze VIII, IX, XIII nebo XIV;

d) 

uznání zástavního práva nebo rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v dotčeném členském státě; a

e) 

v případě použití čl. 23 odst. 1 nebo čl. 23a odst. 1 členský stát oznámil uvedené zástavní právo nebo rozhodnutí Radě bezpečnosti OSN.

Článek 25

Odchylně od článku 23 nebo článku 23a a v případě, kdy je splatná platba osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze VIII, IX, XIII nebo XIV na základě smlouvy nebo dohody, které dotčená osoba nebo dotčený subjekt či orgán uzavřely, nebo závazku, který této osobě, subjektu nebo orgánu vznikl, přede dnem, kdy byly určeny Výborem pro sankce, Radou bezpečnosti OSN či Radou, mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění určitých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) 

dotčený příslušný orgán shledá, že:

i) 

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity na platbu provedenou osobou, subjektem či orgánem uvedeným v příloze VIII, IX, XIII nebo XIV;

ii) 

platba nepřispěje k činnosti, kterou zakazuje toto nařízení. Pokud platba slouží jako protiplnění za obchodní činnost, která již byla poskytnuta, a pokud příslušný orgán jiného členského státu vydal předchozí potvrzení, že činnost nebyla zakázána v době, kdy byla provedena, má se prima facie za to, že platba nepřispívá k zakázané činnosti, a

iii) 

platba není v rozporu s čl. 23 odst. 3 nebo článkem 23a odst. 3; a

b) 

v případě použití čl. 23 odst. 1 nebo čl. 23a odst. 1 dotčený členský stát oznámil Radě bezpečnosti OSN dané rozhodnutí a svůj úmysl udělit povolení a Rada bezpečnosti OSN proti takovému postupu nevznesla námitky do deseti pracovních dnů po tomto oznámení.

Článek 26

Odchylně od článku 23 nebo článku 23a mohou příslušné orgány povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů anebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za podmínek, které považují za vhodné, a jsou-li splněny tyto podmínky:

a) 

dotčený příslušný orgán shledá, že dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

i) 

nezbytné pro uspokojení základních potřeb fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů uvedených v přílohách VIII, IX, XIII nebo XIV a členů jejich rodin závislých na takových fyzických osobách, včetně úhrad za potraviny, nájemného nebo hypotéky, plateb za léky a lékařské ošetření, daní, pojistného a poplatků za veřejné služby,

ii) 

určeny výlučně k úhradě přiměřených profesních odměn a náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb, nebo

iii) 

určeny výlučně k hrazení poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů;

b) 

pokud se povolení týká osoby, subjektu či orgánu uvedeného v příloze XIII, dotčený členský stát oznámil Radě bezpečnosti OSN své rozhodnutí uvedené v písmeni a) a úmysl udělit povolení a Rada bezpečnosti OSN proti takovému postupu nevznesla námitky do pěti pracovních dnů po tomto oznámení.

Článek 27

Odchylně od čl. 23 odst. 2 a 3 nebo čl. 23a odst. 2 a 3 mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jestliže rozhodnou, že dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou určeny k platbě na účet nebo z účtu diplomatické mise či konzulárního úřadu nebo mezinárodní organizace požívající výsad podle mezinárodního práva, pokud mají být tyto platby použity pro služební účely diplomatické mise či konzulárního úřadu nebo mezinárodní organizace.

Článek 28

Odchylně od článku 23 nebo článku 23a mohou příslušné orgány povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jestliže shledají, že dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou nutné na mimořádné výdaje, pokud v případě, že se povolení týká osoby, subjektu či orgánu uvedeného v příloze XIII, oznámil dotčený členský stát dané rozhodnutí Radě bezpečnosti OSN a Rada bezpečnosti OSN je schválila.

Článek 28a

Odchylně od čl. 23 odst. 2 a 3 nebo čl. 23a odst. 2 a 3 mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění určitých finančních prostředků či hospodářských zdrojů, jestliže shledají, že dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou nutné pro činnosti přímo související s vybavením, které je uvedeno v odst. 2 písm. c) pododstavci 1 přílohy B rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2231 (2015) a určeny pro lehkovodní reaktory.

Článek 28b

Odchylně od článku 23 nebo článku 23a mohou příslušné orgány povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů anebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za podmínek, které považují za vhodné, a jsou-li splněny tyto podmínky:

a) 

dotčený příslušný orgán shledá, že dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

i) 

nezbytné pro civilní jaderné projekty spolupráce popsané v příloze III společného komplexního akčního plánu;

ii) 

nezbytné pro činnosti přímo související s položkami uvedenými v článcích 2a a 3a nebo jakoukoli jinou činnost nezbytnou pro provádění společného komplexního akčního plánu; a

b) 

pokud se povolení týká osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze XIII, dotčený členský stát oznámil uvedené rozhodnutí Radě bezpečnosti OSN a Rada bezpečnosti OSN je schválila.

Článek 29

1.  
Ustanovení čl. 23 odst. 3 a čl. 23 a odst. 3 nebrání finančním nebo úvěrovým institucím, aby na zmrazené účty připisovaly finanční prostředky, které byly na daný účet osoby, subjektu či orgánu uvedených na seznamu převedeny třetími stranami, budou-li přírůstky těchto účtů rovněž zmrazeny. Dotčená finanční nebo úvěrová instituce o takových operacích neprodleně uvědomí příslušné orgány.
2.  

Pokud jsou všechny tyto úroky nebo jiné výnosy a platby zmrazeny podle čl. 23 odst. 1 nebo 2 nebo čl. 23a odst. 1 nebo 2, čl. 23 odst. 3 ani čl. 23a odst. 3 se nevztahují na připisování na zmrazené účty:

a) 

úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů; nebo

b) 

plateb splatných podle smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, kdy byly osoby, subjekty či orgány uvedené v článku 23 nebo článku 23a určeny Výborem pro Sankce, Radou bezpečnosti OSN nebo Radou.

▼BKAPITOLA V

OMEZENÍ PŘEVODŮ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ A OMEZENÍ FINANČNÍCH SLUŽEB

▼M24 —————

▼M7 —————

▼M24 —————

▼BKAPITOLA VI

OMEZENÍ DOPRAVY

▼M24

Článek 36

Osoba poskytující předem informace, které jsou uvedeny v příslušných ustanoveních o souhrnných prohlášeních, jakož i o celních prohlášeních v nařízení (EHS) č. 2913/92 a v nařízení (EHS) č. 2454/93, předloží rovněž povolení požadovaná tímto nařízením.

Článek 37

1.  
Je zakázáno poskytovat služby spojené se zásobováním palivem či zásobováním lodí nebo jakékoli jiné služby plavidlům, jež přímo či nepřímo vlastní nebo ovládají íránské osoby, subjekty či orgány, mají-li poskytovatelé těchto služeb k dispozici informace, včetně těch, které poskytují příslušné celní orgány na základě informací poskytnutých předem podle článku 36, na jejichž základě lze důvodně stanovit, že tato plavidla přepravují zboží uvedené na společném vojenském seznamu nebo zboží, jehož dodávka, prodej, převod nebo vývoz je zakázán podle tohoto nařízení, s výjimkou případů, kdy jsou tyto služby poskytovány pro humanitární nebo bezpečnostní účely.
2.  
Je zakázáno poskytovat služby spojené s opravami a údržbou nákladních letadel, jež přímo či nepřímo vlastní nebo ovládají íránské osoby, subjekty či orgány, mají-li poskytovatelé těchto služeb k dispozici informace, včetně těch, které poskytují příslušné celní orgány na základě informací poskytnutých předem podle článku 36, na jejichž základě lze důvodně stanovit, že tato nákladní letadla přepravují zboží uvedené na společném vojenském seznamu nebo zboží, jehož dodávka, prodej, převod nebo vývoz je zakázán podle tohoto nařízení, s výjimkou případů, kdy jsou tyto služby poskytovány pro humanitární účely nebo z bezpečnostních důvodů.
3.  
Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku se použijí, dokud není náklad zkontrolován a v případě potřeby zajištěn nebo odstraněn.

Případné zajištění a odstranění může být v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo na základě rozhodnutí příslušného orgánu provedeno na náklady dovozce nebo může být úhrada těchto výdajů získána od jakékoli jiné osoby nebo subjektu, které jsou odpovědné za pokus o nezákonnou dodávku, prodej, převod či vývoz.

▼M24 —————

▼BKAPITOLA VII

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 38

1.  

Nebude uspokojen žádný nárok vyplývající ze smlouvy nebo operace, jejichž plnění nebo uskutečnění bylo přímo nebo nepřímo, zcela nebo částečně dotčeno opatřeními uloženými tímto nařízením, a to včetně náhrady škody nebo jiných nároků tohoto druhu, jako je nárok na náhradu škody nebo nárok vyplývající ze záruky, zejména nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě, zejména finančních záruk nebo příslibů finančního odškodnění, je-li vznesen:

▼M24

a) 

určenými osobami, subjekty či orgány uvedenými v přílohách VIII, IX, XIII a XIV;

▼B

b) 

jakýmikoli jinými íránskými osobami, subjekty či orgány, včetně íránské vlády;

c) 

jakýmikoli osobami, subjekty či orgány jednajícími prostřednictvím nebo jménem osob, subjektů nebo orgánů uvedených v písmenech a) a b).

2.  
Má se za to, že plnění smlouvy nebo uskutečnění operace bylo dotčeno opatřeními uloženými tímto nařízením, pokud vznik nebo obsah nároku vyplývají přímo či nepřímo z těchto opatření.
3.  
Ve všech řízeních k uspokojení nároku nese důkazní břemeno ohledně toho, že uspokojení nároku není zakázáno odstavcem 1, osoba usilující o uspokojení tohoto nároku.
4.  
Tímto článkem není dotčeno právo osob, subjektů a orgánů uvedených v odstavci 1 na soudní přezkum legality neplnění smluvních závazků v souladu s tímto nařízením.

▼M24 —————

▼B

Článek 40

1.  

Aniž jsou dotčeny příslušné předpisy o ohlašování, důvěrnosti údajů a služebním tajemství, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

▼M24

a) 

neprodleně poskytnou příslušným orgánům členských států, ve kterých mají bydliště nebo sídlo, veškeré informace, které mohou usnadnit dodržování tohoto nařízení, jako jsou informace o účtech a částkách zmrazených v souladu s článkem 23 nebo 23a, a předají tyto informace přímo nebo prostřednictvím členských států Komisi;

▼B

b) 

spolupracují s příslušnými orgány při ověřování těchto informací.

2.  
Veškeré dodatečné informace přímo obdržené Komisí se zpřístupňují příslušnému členskému státu.
3.  
Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené v souladu s tímto článkem se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo obdrženy.

▼M24

Článek 41

Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je obcházení opatření uvedených v článcích 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d, 4a, 4b, 5, 10d, 15a, 23, 23a a 37 tohoto nařízení.

▼B

Článek 42

1.  
Ze zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo za odmítnutí zpřístupnit je učiněné v dobré víře, že toto jednání je v souladu s tímto nařízením, nevyplývá pro fyzické nebo právnické osoby, subjekty nebo orgány, které je provádějí, ani jejich ředitele či zaměstnance žádná odpovědnost, neprokáže-li se, že finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy v důsledku nedbalosti.
2.  
Ze zákazů uvedených v tomto nařízení nevyplývá pro dotčené fyzické nebo právnické osoby, subjekty nebo orgány žádná odpovědnost, pokud nevěděly a neměly rozumný důvod předpokládat, že svým jednáním tyto zákazy porušují.

▼M24 —————

▼B

Článek 44

1.  

Komise a členské státy se každé tři měsíce navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a sdílejí všechny další důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o

▼M24

a) 

finančních prostředcích zmrazených na základě článků 23 a 23a a povoleních udělených na základě článků 24, 25, 26, 27, 28, 28a a 28b;

▼B

b) 

porušování tohoto nařízení a o problémech s jeho vymáháním a o rozhodnutích vnitrostátních soudů.

2.  
Členské státy neprodleně předají ostatním členským státům a Komisi jakékoli další důležité informace, které mají k dispozici a které by mohly ovlivnit účinné provádění tohoto nařízení.

▼M24

Článek 45

Komise na základě informací poskytnutých členskými státy pozmění přílohy I, II, III, VIIA, VIIB a X.

Článek 46

1.  
Pokud Rada bezpečnosti OSN zařadí fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán na seznam, Rada zařadí tuto fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán do přílohy VIII.
2.  
Pokud Rada rozhodne o tom, že se na fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán mají vztahovat opatření uvedená v čl. 23 odst. 2 a 3, změní odpovídajícím způsobem přílohu IX.
3.  
Pokud Rada rozhodne o tom, že se na fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán mají vztahovat opatření uvedená v čl. 23a odst. 2 a 3, změní odpovídajícím způsobem přílohu XIV.
4.  
Rada sdělí své rozhodnutí fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu uvedeným v odstavcích 1 až 3, včetně důvodů jejich zařazení na seznam, buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, čímž těmto fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům umožní předložit připomínky.
5.  
Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí přezkoumá a dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán o této skutečnosti informuje.
6.  
Pokud Organizace spojených národů rozhodne vyjmout fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt nebo orgán ze seznamu nebo pozměnit identifikační údaje o fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu uvedených na seznamu, změní Rada odpovídajícím způsobem přílohu VIII nebo XIII.
7.  
Seznamy uvedené v přílohách IX a XIV se pravidelně a alespoň jednou za 12 měsíců přezkoumávají.

▼B

Článek 47

1.  
Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich provádění. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
2.  
Členské státy oznámí Komisi uvedená pravidla neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí veškeré pozdější změny.

Článek 48

1.  
Členské státy určí příslušné orgány uvedené v tomto nařízení a zveřejní je na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze X. Členské státy oznámí Komisi veškeré změny adres svých internetových stránek, jejichž seznam je v příloze X.
2.  
Neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost oznámí členské státy Komisi své příslušné orgány, včetně jejich kontaktních údajů, a oznámí jí veškeré pozdější změny.
3.  
Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat ji nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze X.

Článek 49

Toto nařízení se použije:

a) 

na území Unie včetně jejího vzdušného prostoru,

b) 

na palubě každého letadla nebo plavidla podléhajícího pravomoci některého členského státu;

c) 

pro každou osobu, která je státním příslušníkem některého členského státu, ať se nachází na území Unie nebo mimo něj;

d) 

pro každou právnickou osobu, subjekt či orgán založené nebo zřízené podle práva některého členského státu, ať se nachází na území Unie nebo mimo něj;

e) 

pro každou právnickou osobu, subjekt či orgán v souvislosti s jakoukoli podnikatelskou činností vykonávanou zcela nebo částečně v rámci Unie.

Článek 50

Nařízení (EU) č. 961/2010 se tímto zrušuje. Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 51

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M30
PŘÍLOHA I

KATEGORIE 0 – JADERNÉ MATERIÁLY, ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

0A    Systémy, zařízení a součástiOdpovídající systémy, zařízení a součásti uvedené v nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

Kontrolní seznam Skupiny jaderných dodavatelů (NSG), dok. INFCIRC/254/Rev.12/část 1 (1)

0A001

„Jaderné reaktory“ a speciálně pro ně konstruovaná nebo upravená zařízení a součásti:

TLB1.1

Kompletní jaderné reaktory

0A001.a

„jaderné reaktory“;

TLB1.1

Jaderné reaktory, které jsou schopné pracovat tak, aby udržely řízenou štěpnou řetězovou reakci.

VYSVĚTLIVKA Výraz „jaderný reaktor“ v zásadě zahrnuje položky, které jsou umístěny uvnitř reaktorové nádoby nebo jsou s ní přímo spojeny, zařízení řídící výkon aktivní zóny a součásti, které obvykle obsahují primární chladivo aktivní zóny reaktoru, přicházejí s ním do přímého kontaktu nebo řídí jeho oběh. VÝVOZ: Vývoz celého souboru položek v tomto rozmezí se uskuteční pouze v souladu s postupy stanovenými v pokynech. Tyto jednotlivé položky v rámci tohoto funkčně vymezeného rozmezí, jejichž vývoz se uskuteční pouze v souladu s postupy stanovenými v pokynech, jsou uvedeny v odstavcích 1.2 až 1.11. Vláda si vyhrazuje právo uplatňovat postupy stanovené v pokynech i na jiné položky v rámci uvedeného funkčně vymezeného rozmezí.

0A001.b

kovové nádoby nebo jejich hlavní dílensky zhotovené části, včetně víka reaktorové tlakové nádoby, speciálně konstruované nebo upravené pro pojmutí aktivní zóny „jaderného reaktoru“;

TLB1.2

Nádoby jaderných reaktorů

Kovové nádoby nebo jejich hlavní dílensky zhotovené části, speciálně konstruované nebo připravované k tomu, aby obsahovaly aktivní zónu jaderného reaktoru definovaného v odstavci 1.1 výše, jakož i příslušné vestavby reaktoru definované v odstavci 1.8 níže.

VYSVĚTLIVKA Položka 1.2 se vztahuje na nádoby jaderných reaktorů bez ohledu na jmenovitý tlak a zahrnuje tlakové nádoby a válcové nádoby (calandria) reaktoru. Víko reaktorové nádoby je zahrnuto pod bod 1.2 jako jedna z hlavních dílensky zhotovených částí reaktorové nádoby.

0A001.c

manipulační zařízení speciálně konstruované nebo upravené pro zavážení „jaderného reaktoru“ palivem nebo pro vyjímání paliva z „jaderného reaktoru“;

TLB1.3

Stroje pro zavážení a vyjímání paliva jaderných reaktorů

Ovladatelné zařízení speciálně konstruované nebo připravované pro vkládání nebo vyjímání paliva do a z jaderného reaktoru, jak je definovaný v odstavci 1.1 výše.

VYSVĚTLIVKA Výše uvedené zařízení je schopno vkládat palivo do reaktoru nebo používat technicky složité prvky pro umísťování nebo nasměrování, které umožňují provedení takových komplexních operací při vyjímání paliva, u kterých obvykle není možné přímé pozorování nebo přístup k palivu.

0A001.d

regulační tyče speciálně konstruované nebo upravené pro řízení štěpného procesu v „jaderném reaktoru“, jejich podpěrné nebo nosné konstrukce, pohonné mechanismy a vodicí trubky tyčí;

TLB1.4

Řídící tyče jaderného reaktoru a zařízení

Speciálně konstruované nebo připravované tyče, jejich podpory nebo podpůrné konstrukce, mechanismus pohonu tyčí, nebo vodící trubky tyčí, konstruované pro řízení štěpného procesu v jaderném reaktoru, jak je definovaný v odstavci 1.1 výše.

0A001.e

tlakové trubky speciálně konstruované nebo upravené pro pojmutí palivových článků a chladicího média primárního okruhu v „jaderném reaktoru“;

TLB1.5

Tlakové trubky jaderného reaktoru

Trubky, které jsou speciálně konstruovány nebo připravovány pro to, aby pojaly palivové články i primární chladivo v reaktoru, jak je definovaný v odstavci 1.1 výše.

VYSVĚTLIVKA Tlakové trubky jsou součásti palivových kanálů konstruované k provozu za vysokého tlaku, který může přesahovat 5 MPa.

0A001.f

trubky (nebo sestavy trubek) ze zirkonia nebo zirkoniových slitin, speciálně konstruované nebo upravené k použití jako pouzdro palivových článků „jaderného reaktoru“, a v množství převyšujícím 10 kg;

Pozn.:   Tlakové zirkoniové trubky viz položka 0A001.e. a tlakové kanály kalandrie viz 0A001.h.

TLB1.6

Ochranné obaly na jaderné palivo

Trubky (nebo sestavy trubek) ze zirkonia nebo zirkoniových slitin, speciálně konstruované nebo připravované k použití jako ochranný obal jaderného paliva v reaktoru, jak je definován v odstavci 1.1 výše, a v množství převyšujícím 10 kg.

Pozn.:  Viz odstavec 1.5 pro zirkoniové tlakové trubky. Viz odstavec 1.8 pro trubky válcové nádoby (calandria).

VYSVĚTLIVKA Trubky ze zirkonia nebo zirkoniových slitin pro použití v jaderném reaktoru jsou vyrobeny ze zirkonia, v němž je hmotnostní poměr hafnia k zirkoniu obvykle nižší než 1:500.

0A001.g

chladicí čerpadla nebo oběhová čerpadla speciálně konstruovaná nebo upravená pro oběh chladicího média primárního okruhu „jaderného reaktoru“;

TLB1.7

Čerpadla nebo oběhová čerpadla primárního chladiva

Čerpadla nebo oběhová čerpadla speciálně konstruovaná nebo připravovaná pro čerpání primárního chladiva jaderného reaktoru, jak je definován v odstavci 1.1 výše.

VYSVĚTLIVKA Speciálně konstruovaná nebo připravovaná čerpadla nebo oběhová čerpadla zahrnují čerpadla pro vodou chlazené reaktory, oběhová čerpadla pro plynem chlazené reaktory a elektromagnetická a mechanická čerpadla pro reaktory chlazené tekutými kovy. Mezi tato zařízení mohou patřit čerpadla se složitými těsnícími nebo vícenásobnými těsnícími systémy, které brání úniku primárního chladiva, hermetická motorová čerpadla a centroběžná čerpadla. Tato definice zahrnuje čerpadla s osvědčením v souladu s oddílem III, částí I, pododdílem NB (součásti třídy 1) kodexu Americké společnosti strojních inženýrů (ASME) nebo s rovnocennými normami.

0A001.h

‚vestavby jaderných reaktorů‘, speciálně konstruované nebo upravené pro užití v „jaderném reaktoru“, včetně podpěrných nosníků aktivní zóny, palivových kanálů, tlakových kanálů kalandrie, tepelného stínění, přepážek, roštových desek aktivní zóny a difuzérových desek;

Technická poznámka:

V položce 0A001.h. se ‚vestavbami jaderných reaktorů‘ rozumí jakýkoli hlavní díl uvnitř reaktorové nádoby, který plní jednu nebo více funkcí, jako jsou: nosná konstrukce aktivní zóny, uspořádání paliva, usměrňování toku chladicího média primárního okruhu, radiační odstínění reaktorové nádoby a uložení přístrojového vybavení aktivní zóny.

TLB1.8

Vestavby jaderného reaktoru

‚Vestavby jaderného reaktoru‘ speciálně konstruované nebo připravované pro použití v jaderném reaktoru, jak je definovaný v odstavci 1.1 výše. Tato položka zahrnuje mimo jiné podpěrné nosníky aktivní zóny, palivové kanály, trubky válcové nádoby (calandria), tepelné stínění, přepážky, roštové desky aktivní zóny a difuzérové desky.

VYSVĚTLIVKA ‚Vestavby jaderného reaktoru‘ jsou hlavní díly v rámci reaktorové nádoby, které plní jednu nebo více z následujících funkcí: nosná konstrukce aktivní zóny, uspořádání paliva, usměrňování toku primárního chladiva, radiační odstínění reaktorové nádoby nebo uložení přístrojového vybavení aktivní zóny.

0A001.i

tepelné výměníky:

1.  parogenerátory speciálně konstruované nebo upravené pro užití v primárním nebo sekundárním chladicím okruhu „jaderného reaktoru“;

2.  jiné tepelné výměníky speciálně konstruované nebo upravené pro užití v primárním chladicím okruhu „jaderného reaktoru“;

Pozn.:   Položka 0A001.i. nezahrnuje tepelné výměníky pro podpůrné systémy reaktoru, jako je systém nouzového chlazení nebo chlazení zbytkového tepla.

TLB1.9

Tepelné výměníky

a) Parní generátory speciálně konstruované nebo připravované pro primární okruh nebo meziokruh chladiva reaktoru, jak je definovaný v odstavci 1.1 výše. b) Jiné tepelné výměníky speciálně konstruované nebo připravované pro použití v primárním okruhu chladiva jaderného reaktoru, jak je definovaný v odstavci 1.1 výše.

VYSVĚTLIVKA Parní generátory jsou speciálně konstruované nebo připravované pro přenos tepla generovaného v reaktoru do vody pro účely tvorby páry. V případě rychlého reaktoru, v němž je i meziokruh chladiva, je parní generátor umístěn v daném meziokruhu. V reaktoru chlazeném plynem může být použit tepelný výměník pro účely přenosu tepla do sekundárního plynového okruhu, který pohání plynovou turbínu. Rozsah kontroly podle této položky nezahrnuje tepelné výměníky pro nosné systémy reaktoru, jako je systém nouzového chlazení nebo systém chlazení zbytkového tepla.

0A001.j

neutronové detektory, speciálně konstruované nebo upravené pro stanovení úrovně toku neutronů uvnitř aktivní zóny „jaderného reaktoru“;

TLB1.10

Neutronové detektory

Speciálně konstruované nebo připravované neutronové detektory pro určování úrovně neutronového toku v aktivní zóně reaktoru, jak je definovaný v odstavci 1.1 výše.

VYSVĚTLIVKA Tato položka zahrnuje detektory uvnitř a vně aktivní zóny, které měří široké rozpětí úrovní toku, obvykle od 104 neutronů na cm2 za sekundu do 1010 neutronů na cm2 za sekundu nebo více. Přístroji umístěnými vně aktivní zóny se rozumí zařízení nacházející se mimo aktivní zónu reaktoru, jak je definován v odstavci 1.1 výše, avšak uvnitř biologického stínění.

0A001.k

‚Vnější tepelná stínění‘ speciálně konstruovaná nebo upravená pro užití v „jaderném reaktoru“ ke snížení tepelných ztrát a také k ochraně reaktorové nádoby.

Technická poznámka:

V položce 0A001.k. se ‚vnějším tepelným stíněním‘ rozumí konstrukce umístěné nad reaktorovou nádobou, které snižují tepelné ztráty reaktoru a snižují teplotu uvnitř nádoby.

TLB1.11

Vnější tepelné stínění

„Vnější tepelné stínění“ speciálně konstruované nebo připravované pro užití v jaderném reaktoru, jak je definován v odstavci 1.1, ke snížení tepelných ztrát a také k ochraně ochranné obálky.

VYSVĚTLIVKA „Vnější tepelná stínění“ jsou konstrukce umístěné nad reaktorovou nádobou, které snižují tepelné ztráty reaktoru a snižují teplotu uvnitř ochranné obálky.

0B001

Provozní celky pro separaci izotopů „přírodního uranu“, „ochuzeného uranu“ nebo „zvláštních štěpných materiálů“ a speciálně pro ně konstruovaná nebo upravená zařízení a součásti:

TLB5

Závody na separaci izotopů přírodního uranu, ochuzeného uranu nebo zvláštního štěpného materiálu a zařízení jiná než analytické přístroje, speciálně konstruovaná nebo upravená pro tento účel

0B001.a

provozní celky speciálně konstruované pro separaci izotopů „přírodního uranu“, „ochuzeného uranu“ nebo „zvláštních štěpných materiálů“:

1.  provozní celky pro separaci odstřeďováním plynů;

2.  provozní celky pro separaci plynovou difuzí;

3.  provozní celky pro aerodynamickou separaci;

4.  provozní celky pro separaci chemickou výměnou;

5.  provozní celky pro separaci iontovou výměnou;

6.  provozní celky pro izotopickou separaci atomových par za použití „laseru“,

7.  provozní celky pro izotopickou separaci molekul za použití „laseru“,

8.  provozní celky pro plazmovou separaci,

9.  provozní celky pro elektromagnetickou separaci;

TLB5

 

0B001.b

plynové odstředivky a jejich sestavy a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces separace odstřeďováním plynů:

Technická poznámka:

V položce 0B001.b. se pojmem ‚materiál s vysokým poměrem pevnosti k hustotě‘ rozumí kterýkoliv z těchto materiálů:

1.  vysokopevnostní ocel tvrzená stárnutím s mezí pevnosti v tahu 1,95 GPa nebo více;

2.  hliníkové slitiny s mezí pevnosti v tahu 0,46 GPa nebo více, nebo

3.  „vláknité materiály“ s „měrným modulem“ vyšším než 3,18 × 106 m a „měrnou pevností v tahu“ vyšší než 7,62 × 104 m;

1.  plynové odstředivky;

TLB5.1

5.1.  Plynové odstředivky a jejich sestavy a komponenty speciálně konstruované nebo upravené pro použití v plynových odstředivkách

ÚVODNÍ POZNÁMKA

Plynová odstředivka obvykle sestává z tenkostěnného válce nebo válců o průměru 75 mm až 650 mm umístěných ve vakuovém prostředí a točících se kolem své vertikální osy vysokou obvodovou rychlostí, řádově 300 m/s nebo větší. Aby se dosáhlo tak vysoké rychlosti, musí mít konstrukční materiály rotačních komponentů vysokou pevnost v poměru k hustotě, a aby se snížila nevyváženost chodu, musí být montážní celek rotoru, a tedy i jeho jednotlivé komponenty, vyrobeny s velmi malými tolerancemi. Na rozdíl od jiných odstředivek se plynová odstředivka pro obohacování uranu vyznačuje rotorovou komorou s rotujícím kotoučovým deflektorem nebo deflektory a stacionární sestavou trubek pro přivádění a odběr plynného UF6, opatřenou alespoň třemi oddělenými kanály, z nichž dva jsou spojeny s odběrními trubkami sahajícími od osy rotoru k obvodu rotorové komory. Ve vakuovém prostředí se rovněž nachází řada kritických položek, které se neotáčejí a které, ačkoli jsou speciálně konstruovány, není obtížné vyrobit a které ani nejsou vyráběny ze zvláštních materiálů. Nicméně zařízení na plynové odstřeďování vyžadují velký počet těchto komponentů, a tak toto množství může být důležitým vodítkem pro jejich konečné použití.

0B001.b

 

TLB5.1.1

Rotační komponenty

0B001.b.

2.  kompletní montážní celky rotorů;

TLB5.1.1a

a)  Kompletní montážní celky rotorů:

Tenkostěnné válce nebo řada vzájemně propojených tenkostěnných válců, které jsou vyrobeny z jednoho či materiálů s vysokým poměrem pevnosti k hustotě popsaných ve VYSVĚTLIVCE k tomuto oddílu. Pokud jsou válce vzájemně propojeny, je spojů docíleno pružnými vlnovci nebo prstenci, které jsou popsány níže v oddílu 5.1.1 písm. c). V konečné podobě je rotor opatřen vnitřním deflektorem nebo deflektory a koncovými uzávěry popsanými níže v oddílu 5.1.1 písm. d) a e). Kompletní montážní celek však může být dodáván pouze částečně smontovaný.

0B001.b.

3.  trubkové rotorové válce o tloušťce stěny 12 mm nebo menší, průměru 75 mm až 650 mm, vyrobené z ‚materiálu s vysokým poměrem pevnosti k hustotě‘;

TLB5.1.1b

b)  Rotorové válce:

Speciálně konstruované nebo upravené tenkostěnné válce s tloušťkou stěny 12 mm nebo méně, o průměru 75 mm až 650 mm, vyrobené z jednoho či více materiálů s vysokým poměrem pevnosti k hustotě popsaných ve VYSVĚTLIVCE k tomuto oddílu.

0B001.b.

4.  kroužky nebo manžety o tloušťce stěny 3 mm nebo menší a o průměru 75 mm až 650 mm, určené jako místní podpěra rotorového válce nebo umožňující spojení řady těchto válců dohromady, vyrobené z ‚materiálu s vysokým poměrem pevnosti k hustotě‘;

TLB5.1.1c

c)  Prstence nebo vlnovce:

Komponenty speciálně konstruované nebo upravené, které umožňují umístit podpůrnou konstrukci rotorového válce nebo vzájemně propojit řadu rotorových válců. Vlnovec je svinutý krátký válec s maximální tloušťkou stěny 3 mm o průměru 75 mm až 650 mm vyrobený z některého z materiálů s vysokým poměrem pevnosti k hustotě popsaných ve VYSVĚTLIVCE k tomuto oddílu.

0B001.b.

5.  přepážky o průměru 75 mm až 650 mm pro umístění uvnitř rotorového válce, vyrobené z ‚materiálu s vysokým poměrem pevnosti k hustotě‘;

TLB5.1.1d

d)  Deflektory:

Kotoučové komponenty o průměru 75 mm až 650 mm speciálně konstruované nebo upravené tak, aby mohly být namontovány uvnitř rotorového válce odstředivky, určené k oddělení odběrové komory od hlavní separační komory, a v některých případech napomáhající cirkulaci plynného UF6 uvnitř hlavní separační komory rotorového válce, vyrobené z některého z materiálů s vysokým poměrem pevnosti k hustotě popsaných ve VYSVĚTLIVCE k tomuto oddílu.

0B001.b.

6.  horní a dolní víka o průměru 75 mm až 650 mm pro uzavření konců rotorových válců, vyrobená z ‚materiálu s vysokým poměrem pevnosti k hustotě‘;

TLB5.1.1e

e)  Vrchní/spodní koncové uzávěry:

Kotoučové komponenty o průměru 75 mm až 650 mm speciálně konstruované nebo upravené k uzavření konců rotorového válce a udržující UF6 uvnitř rotorového válce, které v některých případech také fungují jako opěry, udržují nebo obsahují jako integrální součást horní ložisko (vrchní uzávěr) nebo nesou rotační části motoru a spodní ložisko (spodní uzávěr). Jsou vyrobeny z některého z materiálů s vysokým poměrem pevnosti k hustotě popsaných ve VYSVĚTLIVCE k tomuto oddílu.

 

 

TLB5.1.1

VYSVĚTLIVKA

Na rotační komponenty odstředivek se používají následující materiály:

a)  vysokopevnostní ocel tvrzená stárnutím s mezí pevnosti v tahu 1,95 GPa nebo více;

b)  hliníkové slitiny s mezí pevnosti v tahu 0,46 GPa nebo více;

c)  vláknité materiály vhodné pro použití v kompozitních strukturách, s měrným modulem rovným 3,18 × 106 m a měrnou mezí pevnosti v tahu rovnající se 7,62 × 104 m nebo vyšší (‚měrným modulem‘ se rozumí Youngův modul v N/m2 dělený měrnou hmotností v N/m3; ‚měrnou mezí pevnosti v tahu‘ se rozumí mez pevnosti v tabu v N/m2 dělená měrnou hmotností v N/m3).

0B001.b

 

TLB5.1.2

Nepohyblivé komponenty

0B001.b.

7.  Magnetická závěsná ložiska:

a.  ložiskové sestavy sestávající z prstencového magnetu zavěšeného v pouzdře vyrobeném z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněném, obsahující tlumicí médium a magnetickou spojku s pólovým nástavcem nebo s druhým magnetem připevněným k hornímu krytu rotoru;

b.  aktivní magnetická ložiska, speciálně konstruovaná nebo upravená pro plynové odstředivky;

TLB5.1.2A.1

a)  Magnetická závěsná ložiska:

1.  Speciálně konstruované nebo upravené ložiskové sestavy sestávající z prstencových magnetů zavěšených uvnitř pouzdra, které obsahuje tlumící médium. Pouzdro je vyrobeno z materiálu odolného vůči UF6 (viz VYSVĚTLIVKA k oddílu 5.2). Magnet je spojen s pólovými nástavci nebo s druhým magnetem připevněným k vrchnímu uzávěru popsanému v oddíle 5.1.1 písm. e).

Magnet může mít prstencový tvar, přičemž maximální poměr mezi vnějším a vnitřním průměrem je menší nebo roven 1,6:1. Magnetmůže mít počáteční permeabilitu minimálně 0,15 H/m, minimální remanenci 98,5 % nebo energetický výtěžek větší než 80 kJ/m3. Kromě obvyklých materiálových vlastností je nezbytné, aby byla odchylka magnetické osy od osy geometrické omezena velmi malými tolerancemi (menšími než 0,1 mm) nebo aby byl uplatněn zvláštní požadavek na homogenitu materiálu magnetu.

0B001.b.

 

TLB5.1.2a2

2.  Aktivní magnetická ložiska, speciálně konstruovaná nebo upravená pro plynové odstředivky.

VYSVĚTLIVKA

Tato ložiska mají zpravidla tyto vlastnosti:

— jsou konstruována tak, aby udržovala střední otáčky rotoru na úrovni 600 Hz nebo více, a

— jsou připojena na spolehlivý zdroj elektrické energie nebo na jednotku zdroje nepřerušovaného napájení, aby bylo zajištěno fungování na více než hodinu.

0B001.b.

8.  speciálně upravená ložiska obsahující sestavu patního čepu s miskou namontovanou na tlumiči;

TLB5.1.2b

b)  Ložiska/tlumiče:

Speciálně konstruovaná nebo upravená ložiska složená ze sestavy patního čepu s miskou namontované na tlumiči. Patní čep je obvykle kalená ocelová hřídel s polokoulí na jednom konci a s prostředkem na upevnění ke spodnímu koncovému uzávěru popsanému v oddíle 5.1.1 písm. e) na konci druhém. Na hřídel může být připojeno i hydrodynamické ložisko. Miska má formu pelety s polokulovitým důlkem na jednom z povrchů.

Tyto komponenty jsou často dodávány odděleně od tlumiče.

0B001.b.

9.  molekulární vývěvy obsahující válce, které mají obrobený vnitřní povrch a v něm obrobené nebo tvářené šroubovicové drážky;

TLB5.1.2c

c)  Molekulární vývěvy:

Speciálně konstruované nebo upravené válce, které mají obrobený vnitřní povrch a v něm obrobené nebo tvářené šroubovicové drážky. Typické rozměry jsou následující:

vnitřní průměr 75 mm až 650 mm, tloušťka stěny minimálně 10 mm s poměrem délky k průměru 1:1 nebo větším. Drážky mají typický pravoúhlý průřez a hloubku 2 mm nebo více.

0B001.b.

10.  Kruhové motorové statory pro vícefázové hysterezní (nebo reluktanční) střídavé motory pro synchronní provoz ve vakuu při frekvenci 600 Hz nebo větší a výkonu 40 VA nebo větším;

TLB5.1.2d

d)  Statory motorů:

Speciálně konstruované nebo upravené prstencové statory pro vysokorychlostní vícefázové hysterezní (nebo reluktanční) střídavé motory pro synchronní provoz ve vakuu při frekvenci 600 Hz nebo větší a výkonu 40 VA nebo větším. Statory sestávají z vícefázového vinutí na jádru z laminovaných železných plechů s malými ztrátami složeného z tenkých plechů o tloušťce 2,0 mm nebo menší.

0B001.b.

11.  tělesa plynových odstředivek pro uložení montážního celku rotoru tvořená pevným válcem o tloušťce stěn nejvýše 30 mm, s přesně opracovanými konci, které jsou vzájemně rovnoběžné a kolmé k podélné ose válců v rozmezí 0,05° nebo menší;

TLB5.1.2e

e)  Tělesa odstředivek pro uložení montážního celku rotoru:

Komponenty speciálně konstruované nebo upravené pro uložení sestavy rotorových válců plynové odstředivky. Tělesa sestávají z pevného válce s tloušťkou stěny do 30 mm s přesně opracovanými koncovými částmi pro umístění ložisek a s jednou nebo více montážními přírubami. Opracované koncové části jsou vzájemně rovnoběžné a kolmé k podélné ose válce s odchylkou menší nebo rovnou 0,05 stupně. Těleso může být rovněž voštinového typu pro uložení několika rotorových sestav.

0B001.b.

12.  Odběrní trubky speciálně konstruované nebo upravené pro extrakci plynného UF6 z rotorového válce na principu Pitotovy trubice a které lze připevnit k hlavnímu systému odčerpávání plynu;

TLB5.1.2f

f)  Odběrní trubky:

Trubky speciálně konstruované nebo upravené pro extrakci plynného UF6 z rotorového válce na principu Pitotovy trubice (s otvorem orientovaným do směru obvodového proudu plynu uvnitř rotoru, například pomocí ohnutí konce radiálně umístěné trubice), které lze upevnit k centrálnímu systému odvodu plynu.

0B001.b.

13.  Frekvenční měniče (konvertory nebo invertory), speciálně konstruované nebo upravené pro napájení motorových statorů pro obohacovací plynové odstředivky, jakož i jejich speciálně konstruované součásti, které mají všechny tyto vlastnosti:

a.  vícefázová výstupní frekvence 600 Hz nebo větší; a

b.  vysoká stabilita (s řízením frekvence lepším než 0,2 %);

TLB5.2.5

5.2.5  Měniče frekvencí

Měniče frekvencí (rovněž známé jako konvertory nebo invertory) speciálně konstruované nebo upravené pro napájení motorových statorů podle oddílu 5.1.2. písm. d) nebo části, díly a podsestavy takových měničů frekvencí, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  vícefázová výstupní frekvence 600 Hz nebo větší;a

2.  vysokou stabilitu (s řízením frekvence lepším než 0,2 %).

0B001.b.

14.  Uzavírací a regulační ventily takto:

a.  uzavírací ventily speciálně konstruované nebo upravené tak, aby působily na nástřik, produkt nebo zbytky proudů plynů UF6 z jednotlivé plynové odstředivky;

b.  vlnovcové ventily, uzavírací nebo regulační, zhotovené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné, o vnitřním průměru 10 mm až 160 mm, speciálně konstruované nebo upravené pro použití v hlavních a pomocných systémech závodů, které při obohacování využívají plynových odstředivek;

TLB5.2.3

5.2.3  Speciální uzavírací a regulační ventily

a)  Uzavírací ventily speciálně konstruované nebo upravené tak, aby působily na nástřik, produkt nebo zbytky proudů plynů UF6 z jednotlivé plynové odstředivky.

b)  Vlnovcové ventily s ručním nebo automatickým ovládáním, uzavírací nebo regulační, zhotovené z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo jimi chráněné, o vnitřním průměru 10 mm až 160 mm, speciálně konstruované nebo upravené pro použití v hlavních nebo pomocných systémech závodů, které při obohacování využívají plynových odstředivek.

VYSVĚTLIVKA

Typické speciálně konstruované nebo upravené ventily zahrnují vlnovcové ventily, rychlouzavírací typy ventilů, rychloreakční ventily a další.

0B001.c

zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces separace plynovou difuzí:

1.  plynové difuzní bariéry zhotovené z porézních kovových, polymerních nebo keramických „materiálů odolných vůči UF6“ s velikostí pórů od 10 nm do 100 nm, s tloušťkou 5 mm nebo menší a v případě bariér ve tvaru trubky o průměru 25 mm nebo méně;

TLB5.3.1a

Plynové difuzní bariéry a bariérové materiály

a)  Speciálně konstruované nebo upravené tenké porézní filtry o velikosti pórů v rozmezí 10 až 100 nm, tloušťce 5 mm nebo menší a v případě trubkového tvaru o průměru 25 mm nebo menším vyrobené z kovových, polymerních nebo keramických materiálů odolných vůči korozi UF6 (viz VYSVĚTLIVKA k oddílu 5.4) a

0B001.c

2.  tělesa plynových difuzérů zhotovená z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněná;

TLB5.3.2

Skříně difuzorů

Speciálně konstruované nebo upravené hermeticky utěsněné nádoby vyrobené z materiálů odolných vůči UF6 nebo těmito materiály chráněné (viz VYSVĚTLIVKA k oddílu 5.4).

0B001.c

3.  kompresory nebo plynová dmychadla se sacím objemem UF6 1 m3/min nebo více a s výstupním tlakem nejvýše 500 kPa a kompresním poměrem 10:1 nebo menším, vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné;

TLB5.3.3

Kompresory a plynová dmychadla

Speciálně konstruované nebo upravené kompresory nebo plynová dmychadla s minimálním sacím výkonem 1 m3/min UF6 a výtlačným tlakem až do 500 kPa, projektované pro dlouhodobou práci v prostředí UF6, jakož i jednotlivé sestavy těchto kompresorů a plynových dmychadel. Tyto kompresory a plynová dmychadla mají poměr tlaků 10:1 nebo nižší a jsou vyrobeny z materiálů odolných vůči UF6 nebo jsou jimi chráněny (viz VYSVĚTLIVKA k oddílu 5.4).

0B001.c

4.  hřídelová těsnění pro kompresory nebo plynová dmychadla uvedené v položce 0B001.c.3., konstruované pro rychlost průniku vyrovnávacího plynu dovnitř nižší než 1 000  cm3/min;

TLB5.3.4

Těsnění hřídele

Speciálně konstruovaná nebo upravená vakuová těsnění s utěsněnými vstupními a výstupními přírubami, sloužící k utěsnění hřídele spojující rotor kompresoru nebo plynového dmychadla s poháněcím motorem, a zajišťující tak spolehlivé utěsnění vnitřní komory kompresoru nebo plynového dmychadla, které jsou naplněny UF6, proti vniknutí vzduchu. Tato těsnění jsou obvykle projektována na rychlost průniku vyrovnávacího plynu směrem dovnitř menší než 1 000  cm3 za minutu.

0B001.c

5.  tepelné výměníky zhotovené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné, konstruované pro rychlost úniku tlaku nižší než 10 Pa za hodinu při tlakové diferenci 100 kPa;

TLB5.3.5

Výměníky tepla pro chlazení UF6

Speciálně konstruované nebo upravené výměníky tepla vyrobené z materiálů odolných vůči korozi UF6 (viz VYSVĚTLIVKA k oddílu 5.4) nebo takovými materiály chráněné, jež jsou projektovány pro maximální rychlost změny tlaku v důsledku úniků nižší než 10 Pa za hodinu při tlakovém rozdílu 100 kPa.

0B001.c

6.  vlnovcové ventily, ruční nebo automatické, uzavírací nebo regulační, zhotovené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné.

TLB5.4.4

Speciální uzavírací a regulační ventily

Speciálně konstruované nebo upravené uzavírací a regulační vlnovcové ventily vyrobené z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo jimi chráněné, s ručním nebo automatickým ovládáním, které se instalují na hlavních i pomocných systémech obohacovacích závodů založených na metodě plynové difuze.

0B001.d

zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces aerodynamické separace:

1.  separační trysky sestávající ze zakřivených kanálů tvarovaných do štěrbiny s poloměrem zakřivení menším než 1 mm, odolné vůči UF6, které mají uvnitř umístěno nožové ostří rozdělující plyn proudící tryskou do dvou proudů;

TLB5.5.1

Separační trysky

Speciálně konstruované nebo upravené separační trysky nebo jejich sestavy. Separační trysky sestávající ze štěrbinových, zakřivených kanálů s poloměrem zakřivení menším než 1 mm, odolné vůči korozi UF6, které mají uvnitř umístěno břit rozdělující plyn proudící tryskou do dvou frakcí.

0B001.d

2.  cylindrické nebo kónické trubky (vírové trubky) zhotovené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné a s jedním či více tangenciálními vstupy;

TLB5.5.2

Vírové trubice

Speciálně konstruované nebo upravené vírové trubice nebo jejich sestavy. Vírové trubice jsou válcovitého nebo kónického tvaru, jsou zhotoveny z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo jsou jimi chráněny a disponují jedním či více tangenciálními vstupními otvory. Na jednom nebo obou koncích mohou být trubice opatřeny tryskovými nástavci.

VYSVĚTLIVKA Plyn vstupuje do vírové trubice tangenciálně na jednom konci nebo přes vířící lopatky nebo přes četné tangenciální otvory po obvodu trubice.

0B001.d

3.  kompresory nebo plynová dmychadla vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné, a jejich hřídelová těsnění;

TLB5.5.3

TLB5.5.4

Kompresory a plynová dmychadla

Speciálně konstruované nebo upravené kompresory nebo plynová dmychadla vyrobená z materiálů odolných vůči korozi směsí UF6 a nosného plynu (vodík nebo helium) nebo takovými materiály chráněná.

Těsnění hřídele

Speciálně konstruovaná nebo upravená těsnění hřídele s utěsněnými vstupními a výstupními přírubami, sloužící k utěsnění hřídele spojující rotor kompresoru nebo plynového dmychadla s poháněcím motorem a zajišťující spolehlivou hermetizaci proti úniku technologického plynu nebo nasávání vzduchu či těsnícího plynu do vnitřní komory kompresoru nebo plynového dmychadla, která je naplněná směsí UF6 a nosného plynu.

0B001.d

4.  tepelné výměníky vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné;

TLB5.5.5

Výměníky tepla pro chlazení plynu

Speciálně konstruované nebo upravené výměníky tepla zhotovené z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo jimi chráněné.

0B001.d

5.  skříně aerodynamických separačních prvků, určené pro instalaci vírových trubic nebo separačních trysek, vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné;

TLB5.5.6

Pouzdra separačních elementů

Speciálně konstruovaná nebo upravená pouzdra separačních elementů zhotovená z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo jimi chráněná, ve kterých jsou umístěny vírové trubice nebo separační trysky.

0B001.d

6.  vlnovcové ventily, ruční nebo automatické, uzavírací nebo regulační, zhotovené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné a o průměru 40 mm nebo větším;

TLB5.5.10

Hmotnostní spektrometry pro analýzu UF6 včetně iontových zdrojů

Speciálně konstruované nebo upravené hmotnostní spektrometry pro kontinuální odběr vzorků z proudu plynného UF6, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  schopné měřit ionty o 320 nebo více atomových hmotnostních jednotkách a s rozlišovací schopností lepší než 1 částice z 320;

2.  iontové zdroje zhotovené z niklu nebo slitin niklu a mědi s obsahem niklu 60 % hmotnostních nebo více, nebo slitin niklu a chromu, nebo těmito materiály chráněné;

3.  iontové zdroje s ionizací elektronovým ostřelováním a

4.  vybavené systémem sběračů, který je vhodný pro provádění izotopické analýzy.

0B001.d

7.  zařízení pro separaci UF6 z nosného plynu (vodíku nebo helia) na obsah 1 ppm UF6 nebo méně zahrnující:

a.  kryogenní tepelné výměníky a kryoseparátory dosahující teplot 153 K (– 120 °C) nebo nižších;

b.  kryogenní chladicí jednotky dosahující teplot 153 K (– 120 °C) nebo nižších;

c.  separační trysky nebo vírové trubice pro separaci UF6 z nosného plynu;

d.  vymrazovací odlučovače UF6 schopné vymrazením oddělit UF6.

TLB5.5.12

Systémy pro separaci UF6 a nosného plynu

Speciálně konstruované nebo upravené technologické systémy pro separaci UF6 a nosného plynu (vodík nebo helium).

VYSVĚTLIVKA Tyto systémy jsou projektovány za účelem snížení obsahu UF6 v nosném plynu do hodnoty 1 ppm nebo nižší a mohou obsahovat mimo jiné následující zařízení:

a)  kryogenní výměníky tepla nebo kryoseparátory dosahující teplot 153 K (– 120 °C) nebo nižších, nebo

b)  kryogenní chladicí jednotky dosahující teplot 153 K (– 120 °C) nebo nižších, nebo

c)  separační trysky nebo vírové trubice pro separaci UF6 a nosného plynu, nebo

d)  vymrazovací odlučovače UF6 schopné vymrazením oddělit UF6.

0B001.e

zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces separace na bázi chemické výměny:

1.  pulsní kolony pro rychlou výměnu kapalina–kapalina, s dobou setrvání ve stupni 30 sekund nebo méně a odolné vůči koncentrované kyselině chlorovodíkové (např. vyrobené z vhodného plastu, jako jsou fluorouhlíkové polymery, nebo ze skla nebo jimi chráněné);

TLB5.6.1

Kapalinové výměníkové kolony (chemická výměna)

Protiproudé kapalinové kolony s mechanickým pohonem, speciálně konstruované nebo upravené pro obohacování uranu procesem chemické výměny. Pro zajištění odolnosti vůči korozi koncentrovanými roztoky kyseliny chlorovodíkové jsou tyto kolony a jejich vestavby obvykle vyrobeny z vhodných plastů (jako fluorované uhlovodíkové polymery) nebo skla nebo jsou jimi chráněny. Projektovaná zádrž kolon činí obvykle 30 sekund nebo méně.

0B001.e

2.  odstředivkové extraktory pro rychlou výměnu kapalina-kapalina, s dobou setrvání ve stupni 30 sekund nebo méně a odolné vůči koncentrované kyselině chlorovodíkové (např. vyrobené z vhodného plastu, jako jsou fluorouhlíkové polymery, nebo ze skla nebo jimi chráněné);

TLB5.6.2

Kapalinové odstředivkové extraktory (chemická výměna)

Speciálně konstruované nebo upravené kapalinové odstředivkové extraktory pro obohacování uranu při použití procesu chemické výměny. Takové extraktory využívají rotaci k dosažení disperze organického a vodního toku a následně odstředivé síly k separaci těchto fází. Pro zajištění odolnosti vůči korozi koncentrovanými roztoky kyseliny chlorovodíkové jsou extraktory obvykle vyrobeny z vhodných plastů (jako fluorované uhlovodíkové polymery) nebo skla nebo jsou jimi chráněny. Projektovaná zádrž v odstředivkových extraktorech činí obvykle 30 sekund nebo méně.

0B001.e

3.  elektrochemické redukční články pro redukci uranu z jednoho valenčního stavu do druhého, odolné vůči koncentrovaným roztokům kyseliny chlorovodíkové;

TLB5.6.3a

Systémy a zařízení k redukci uranu (chemická výměna)

(a)  Speciálně konstruované nebo upravené elektrochemické redukční kyvety k redukci uranu z jednoho valenčního stavu do jiného pro účely obohacení uranu při použití procesu chemické výměny. Materiály kyvet, které přicházejí do kontaktu s technologickými roztoky, musí být odolné vůči korozi koncentrovanými roztoky kyseliny chlorovodíkové.

VYSVĚTLIVKA Katodové části kyvet musí být projektovány tak, aby neumožňovaly zpětnou oxidaci uranu do jeho vyšších valenčních stavů. K udržení uranu v katodové části mohou mít kyvety nepropustné diafragmatické membrány vyrobené ze speciálního materiálu vyměňujícího kationty. Katodu tvoří vhodný pevný vodič, jakým je např. grafit.

0B001.e

4.  zařízení s elektrochemickými redukčními články pro získávání U + 4 z organického toku, jehož části přicházející do styku s proudícím médiem jsou zhotoveny z vhodného materiálu (např. ze skla, fluorouhlíkových polymerů, polyfenylsulfátu, polyethersulfonátu nebo pryskyřicí impregnovaného grafitu) nebo jím chráněné;

TLB5.6.3b

(b)  Speciálně konstruované nebo upravené systémy pro extrakci U 4 + z organického toku u výstupu z kaskády, regulování koncentrace kyseliny a napájení elektrochemických redukčních kyvet.

VYSVĚTLIVKA Tyto systémy se skládají ze zařízení na extrakci rozpouštědel, která slouží k převedení U 4 + z organického toku do vodního roztoku, z odpařovacího nebo jiného zařízení pro úpravu a regulaci pH roztoku a z čerpadel nebo jiných transportních zařízení zajišťujících zásobování elektrochemických redukčních kyvet. Hlavním problémem celé konstrukce je vyloučení kontaminace vodního toku určitými kovovými ionty. Proto jsou ty části systému, které přicházejí do kontaktu s technologickými toky, vyrobeny z vhodných materiálů (jako sklo, fluorované polymery, polyfenylsulfát, polyethersulfon a grafit impregnovaný pryskyřicí) nebo jsou jimi chráněny.

0B001.e

5.  linky pro přípravu roztoku chloridu uranu vysoké čistoty postupem rozpouštění, extrakce z roztoku a/nebo se zařízením pro čištění na bázi iontové výměny a elektrolytickými články pro redukci U + 6 nebo U + 4 na U + 3;

TLB5.6.4

Systémy pro přípravu napájecích roztoků (chemická výměna)

Speciálně konstruované nebo upravené systémy pro přípravu napájecích roztoků vysoce čistého chloridu uranu pro obohacovací závody založené na chemické výměně.

VYSVĚTLIVKA Tyto systémy obsahují zařízení pro čištění postupem rozpouštění, extrakce z roztoku nebo zařízení pro čištění na bázi iontové výměny a elektrolytickými články pro redukci U6+ nebo U 4 + na U 3 +. Tyto systémy produkují roztoky chloridu uranu obsahující pouze malé množství kovových nečistot, řádově v jednotkách ppm, přičemž se jedná o kovy jako chrom, železo, vanad, molybden a jiné dvojmocné nebo vícevalenční kationty. Konstrukčními materiály částí systému zpracovávajícího vysoce čistý U 3 + jsou sklo, fluorované uhlovodíkové polymery, polyfenylsulfát, polyethersulfon nebo jimi povlakované materiály a grafit impregnovaný pryskyřicí. NSG část 1, červen 2013 – 39 – 5.6.5. Uran

0B001.e

6.  systémy pro oxidaci uranu pro oxidaci U + 3 na U + 4;

TLB5.6.5

Systémy oxidace uranu (chemická výměna)

Speciálně konstruované nebo upravené systémy pro oxidaci U 3 + na U 4 + před zpětným přiváděním uranu do separační kaskády v obohacovacím procesu založeném na chemické výměně.

VYSVĚTLIVKA Tyto systémy mohou zahrnovat zařízení jako: a) zařízení pro mísení chlóru a kyslíku s kapalinou vytékající ze zařízení na separaci izotopů a pro extrakci výsledného U 4 + do ochuzeného organického toku a zpětně přiváděného z výstupního konce kaskády; b) zařízení, které odděluje vodu od kyseliny chlorovodíkové takovým způsobem, že voda i koncentrovaná kyselina chlorovodíková mohou být na odpovídajících místech znovu vráceny do technologického procesu.

0B001.f

zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces separace na bázi iontové výměny:

1.  pryskyřičné měniče iontů s rychlou reakcí, blánovité nebo pórovité síťované pryskyřice, v nichž jsou aktivní skupiny chemické výměny omezeny na povlak na povrchu neaktivní pórovité nosné látky, a jiné kompozitní látky ve vhodné podobě, včetně částic nebo vláken o průměru 0,2 mm nebo menším, odolné vůči koncentrované kyselině chlorovodíkové, konstruované pro poločas výměny nižší než 10 sekund a schopné pracovat při teplotách v rozsahu 373 K (100 °C) až 473 K (200 °C);

TLB5.6.6

Rychle reagující iontoměniče na bázi pryskyřic/adsorbentů (iontová výměna)

Speciálně konstruované nebo upravené iontoměniče na bázi pryskyřic nebo adsorbentů s rychlou kinetikou výměny pro obohacování uranu založené na procesu iontové výměny, včetně porézních makro-síťovaných pryskyřic nebo nosičů se strukturou tenkých vrstev, ve kterých jsou aktivní skupiny účastnící se chemické výměny soustředěny pouze na povrchu neaktivního porézního nosiče a na dalších kompozitních materiálech vhodného tvaru včetně částic nebo vláken. Tyto iontoměniče na bázi pryskyřic/adsorbentů mají průměr 0,2 mm nebo méně a musí být chemicky odolné vůči koncentrovaným roztokům kyseliny chlorovodíkové a musí mít dostatečnou pevnost, která zabrání jejich opotřebení a degradaci ve výměníkových kolonách. Tyto pryskyřice/adsorbenty jsou speciálně navrženy tak, aby dosahovaly velmi rychlé kinetiky výměny izotopů uranu (poločas výměny je menší než 10 sekund) a mohou být provozovány při teplotách v rozmezí 373 K (100 °C) až 473 K (200 °C).

0B001.f

2.  válcové kolony pro iontovou výměnu o průměru větším než 1 000  mm, vyrobené z materiálu odolného vůči koncentrované kyselině chlorovodíkové (např. titan nebo fluorouhlíkové plasty) a schopné pracovat při teplotách v rozmezí 373K (100 °C) až 473K (200 °C) a tlaku vyšším než 0,7 MPa;

TLB5.6.7

Kolony pro iontovou výměnu (iontová výměna)

Válcové kolony o průměru větším než 1 000  mm pro uložení náplně iontoměničů na bázi pryskyřic/adsorbentů, speciálně konstruované nebo upravené pro obohacování uranu založené na procesu iontové výměny. Tyto kolony jsou zhotoveny z materiálů (například titan, fluorouhlíkové plasty) odolných vůči korozi koncentrovanými roztoky kyseliny chlorovodíkové nebo jsou jimi chráněny a jsou schopny pracovat při teplotách v rozmezí 373 K (100 °C) až 473 K (200 °C) a tlaku vyšším než 0,7 MPa.

0B001.f

3.  refluxní systémy iontové výměny (systémy pro chemickou nebo elektrochemickou oxidaci nebo redukci) pro regeneraci redukčních nebo oxidačních činidel používaných v kaskádách pro proces obohacování na bázi iontové výměny;

TLB5.6.8

Refluxní systémy iontové výměny (iontová výměna)

a) speciálně konstruované nebo upravené systémy pro chemickou nebo elektrochemickou redukci pro regeneraci redukčních činidel používaných v kaskádách pro proces obohacování uranu na bázi iontové výměny; b) speciálně konstruované nebo upravené systémy pro chemickou nebo elektrochemickou oxidaci pro regeneraci oxidačních činidel používaných v kaskádách pro proces obohacování uranu na bázi iontové výměny;

0B001.g

zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro procesy laserové separace na bázi izotopické separace atomových par za použití laseru:

1.  systémy odpařování kovového uranu konstruované tak, aby při laserovém obohacování dosahovaly na cíli užitečného výkonu 1 kW nebo více;

TLB5.7.1

Systémy odpařování uranu (proces separace na bázi atomových par)

Speciálně konstruované nebo upravené systémy odpařování kovového uranu pro použití při laserovém obohacování.

VYSVĚTLIVKA Tyto systémy, jejichž součástí mohou být elektronová děla, jsou konstruované tak, aby na cíli dosahovaly dostatečného užitečného výkonu (1 kW nebo více) pro výrobu par kovového uranu s rychlostí potřebnou pro funkci laserového obohacování.

0B001.g

2.  systémy pro manipulaci s kapalným kovovým uranem nebo jeho parami, speciálně konstruované nebo upravené pro manipulaci s roztaveným uranem nebo roztavenými uranovými slitinami, nebo parami kovového uranu, pro použití při laserovém obohacování, a pro ně speciálně konstruované součásti;

Pozn.:  VIZ TÉŽ 2A225.

TLB5.7.2

Systémy a součásti pro manipulaci s kapalným kovovým uranem nebo jeho parami (proces separace na bázi atomových par)

Speciálně konstruované nebo upravené systémy pro manipulaci s roztaveným uranem, roztavenými uranovými slitinami nebo parami kovového uranu, pro použití při laserovém obohacování, nebo pro ně speciálně konstruované nebo upravené součásti.

VYSVĚTLIVKA Systémy pro manipulaci s kapalným kovovým uranem mohou sestávat z kelímků a zařízení na chlazení kelímků. Kelímky a jiné části tohoto systému, které přicházejí do kontaktu s roztaveným uranem, roztavenými uranovými slitinami nebo parami kovového uranu, jsou vyrobeny z vhodných korozivzdorných a žáruvzdorných materiálů nebo jsou jimi chráněny. Vhodné materiály zahrnují tantal, grafit povlečený oxidem yttritým, grafit povlečený jinými oxidy vzácných zemin (viz INFCIRC/254/část 2 – (v platném znění)) nebo jejich směsi.

0B001.g

3.  systémy sběračů produktu a zbytků kovového uranu v kapalném nebo pevném skupenství, zhotovené z materiálů odolných vůči žáru a korozi parami nebo taveninou kovového uranu, jako například grafit povlečený oxidem yttritým nebo tantal, nebo takovými materiály chráněné;

TLB5.7.3

Systémy sběračů ‚produktu‘ a ‚zbytků‘ kovového uranu (proces separace na bázi atomových par)

Speciálně konstruované nebo upravené systémy sběračů ‚produktu‘ a ‚zbytků‘ pro kovový uran v kapalné nebo pevné formě.

VYSVĚTLIVKA Součásti těchto systémů jsou vyrobeny ze žáruvzdorných materiálů odolných vůči korozi parami nebo taveninou kovového uranu (například grafit povlečený oxidem yttritým nebo tantal) nebo jsou jimi chráněny. Mohou zahrnovat potrubí, ventily, fitinky, ‚žlábky‘, průchodky, výměníky tepla a sběrné deskové elektrody pro magnetickou, elektrostatickou nebo jinou separační metodu.

0B001.g

4.  skříně separačních jednotek (válcové nebo hranolové nádoby) pro uložení zdroje par kovového uranu, elektronového děla a sběrače produktu a zbytků;

TLB5.7.4

Skříně separačních jednotek (proces separace na bázi atomových par)

Speciálně konstruované nebo upravené válcové nebo hranolové nádoby pro uložení zdroje par kovového uranu, elektronového děla a sběračů ‚produktu‘ a ‚zbytků‘.

VYSVĚTLIVKA Tyto skříně mají celou řadu otvorů pro umístění průchodek pro přívod elektřiny a vody, oken pro laserové paprsky, připojení vakuové vývěvy a čidel systému diagnostiky a monitorování. Jsou opatřeny prostředky pro jejich otevírání a uzavírání umožňujícími obnovu vnitřních součástí.

0B001.g

5.  „lasery“ nebo „laserové“ systémy speciálně konstruované nebo upravené pro separaci izotopů uranu se stabilizátorem frekvenčního spektra pro provoz po prodlouženou dobu;

Pozn.:  VIZ TÉŽ 6A005 A 6A205.

TLB5.7.13

Laserové systémy

Lasery nebo laserové systémy speciálně konstruované nebo upravené pro separaci izotopů uranu.

VYSVĚTLIVKA Lasery a laserové součásti důležité v procesech laserového obohacování zahrnují systémy a součásti uvedené v INFCIRC/254/část 2 – (v platném znění). Laserový systém obvykle zahrnuje optické i elektronické součásti pro řízení laserového paprsku (nebo paprsků) a přenos do komory pro izotopickou separaci. Laserový systém pro proces separace na bázi atomových par obvykle zahrnuje laditelné lasery na bázi barviva, jimž poskytuje energii jiný druh laseru (např. lasery na bázi par mědi nebo některé polovodičové lasery). Laserový systém pro metody na molekulární bázi může sestávat z laserů na bázi CO2 nebo excimérových laserů a optické víceprůchodové kyvety. Lasery nebo laserové systémy pro obě metody vyžadují stabilizátor frekvenčního spektra pro provoz po prodlouženou dobu.

0B001.h

zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro procesy laserové separace na bázi izotopické separace molekul za použití laseru:

1.  nadzvukové expanzní trysky pro ochlazení směsi nosného plynu a UF6 na 150 K (–123 °C) nebo méně, vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“;

TLB5.7.5

Nadzvukové expanzní trysky (metody na molekulární bázi)

Speciálně konstruované nebo upravené nadzvukové expanzní trysky pro ochlazení směsi nosného plynu a UF6 na 150 K (– 123 °C) nebo méně, vyrobené z materiálů odolných vůči UF6.

0B001.h

2.  sběrače produktu nebo zbytků konstrukčních částí nebo zařízení, speciálně konstruované nebo upravené ke sběru uranového materiálu nebo zbytků uranového materiálu po osvětlení laserovým světlem, vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“;

TLB5.7.6

Sběrače ‚produktu‘ a ‚zbytků‘ (metody na molekulární bázi)

Speciálně konstruované nebo upravené součásti nebo zařízení pro sběr uranového materiálu nebo zbytků uranového materiálu po osvětlení laserovým světlem.

VYSVĚTLIVKA V jednom příkladu izotopické separace molekul za použití laseru slouží sběrače produktu ke sběru pevného produktu – pentafluoridu obohaceného uranu (UF5). Sběrače produktu mohou sestávat z filtru, sběračů nárazového nebo cyklónového typu nebo jejich kombinací a musí být odolné vůči korozívnímu působení prostředí UF5/UF6.

0B001.h

3.  kompresory vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné, a jejich hřídelová těsnění;

TLB5.7.7

Kompresory pro UF6/nosný plyn (metody na molekulární bázi)

Speciálně konstruované nebo upravené kompresory pro směsi UF6 a nosného plynu projektované pro dlouhodobý provoz v prostředí UF6. Součásti těchto kompresorů, které přicházejí do kontaktu s technologickým plynem, jsou zhotoveny z materiálů odolných vůči korozi UF6.

TLB5.7.8

Těsnění hřídele (metody na molekulární bázi)

Speciálně konstruovaná nebo upravená těsnění hřídele s utěsněnými vstupními a výstupními přírubami, sloužící k utěsnění hřídele spojující rotor kompresoru s poháněcím motorem a zajišťující spolehlivou hermetizaci proti úniku technologického plynu nebo nasávání vzduchu či těsnícího plynu do vnitřní komory kompresoru, která je naplněná směsí UF6 a nosného plynu.

0B001.h

4.  zařízení pro fluoraci z UF5 (tuhý) na UF6 (plynný);

TLB5.7.9

Systémy fluorace (metody na molekulární bázi)

Speciálně konstruované nebo upravené systémy pro fluoraci UF5 (v pevné fázi) na UF6 (plyn).

VYSVĚTLIVKA Tyto systémy jsou konstruovány pro fluoraci shromážděného práškového UF5 na UF6, který se následně shromažďuje v kontejnerech produktu nebo bezprostředně napájí za účelem dodatečného obohacení. V jednom z možných postupů se reakce fluorace může uskutečňovat v rámci systému separace izotopů a UF6 se odebírá bezprostředně ze sběračů ‚produktu‘. V jiném z postupů se práškový UF5 může odebírat nebo převádět ze sběračů ‚produktu‘ do vhodné reakční nádoby na fluoraci (například reaktor s fluidní vrstvou, šnekový reaktor nebo spalovací věžový reaktor). V obou případech se dále používá zařízení pro skladování a přepravu fluoru (nebo jiného vhodného fluoračního činidla) a zařízení pro sběr a přepravu UF6.

0B001.h

5.  zařízení pro separaci UF6 z nosného plynu (např. dusíku, argonu nebo jiného plynu) zahrnující:

a.  kryogenní tepelné výměníky a kryoseparátory dosahující teplot 153 K (– 120 °C) nebo nižších,

b.  kryogenní chladicí jednotky dosahující teplot 153 K (– 120 °C) nebo nižších,

c.  vymrazovací odlučovače UF6 schopné vymrazením oddělit UF6.

TLB5.7.12

Systémy pro separaci UF6 a nosného plynu (metody na molekulární bázi)

Speciálně konstruované nebo upravené technologické systémy pro separaci UF6 a nosného plynu. VYSVĚTLIVKA Tyto systémy mohou zahrnovat zařízení jako: a) kryogenní výměníky tepla nebo kryoseparátory dosahující teplot 153 K (–120 °C) nebo nižších, nebo b) kryogenní chladicí jednotky dosahující teplot 153 K (–120 °C) nebo nižších, nebo c) vymrazovací odlučovače UF6 schopné vymrazením oddělit UF6. Nosným plynem může být dusík, argon nebo jiný plyn.

0B001.h

6.  „lasery“ nebo „laserové“ systémy speciálně konstruované nebo upravené pro separaci izotopů uranu se stabilizátorem frekvenčního spektra pro provoz po prodlouženou dobu;

Pozn.:  VIZ TÉŽ 6A005 A 6A205.

TLB5.7.13

Laserové systémy

Lasery nebo laserové systémy speciálně konstruované nebo upravené pro separaci izotopů uranu.

VYSVĚTLIVKA Lasery a laserové součásti důležité v procesech laserového obohacování zahrnují systémy a součásti uvedené v INFCIRC/254/část 2 – (v platném znění). Laserový systém obvykle zahrnuje optické i elektronické součásti pro řízení laserového paprsku (nebo paprsků) a přenos do komory pro izotopickou separaci. Laserový systém pro proces separace na bázi atomových par obvykle zahrnuje laditelné lasery na bázi barviva, jimž poskytuje energii jiný druh laseru (např. lasery na bázi par mědi nebo některé polovodičové lasery). Laserový systém pro metody na molekulární bázi může sestávat z laserů na bázi CO2 nebo excimérových laserů a optické víceprůchodové kyvety. Lasery nebo laserové systémy pro obě metody vyžadují stabilizátor frekvenčního spektra pro provoz po prodlouženou dobu.

0B001.i

zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces plazmové izotopické separace:

1.  mikrovlnné zdroje energie a antény k produkci nebo urychlování iontů s výstupní frekvencí větší než 30 GHz a průměrným výstupním výkonem větším než 50 kW;

TLB5.8.1

Mikrovlnné zdroje energie a antény

Speciálně konstruované nebo upravené mikrovlnné zdroje energie a antény k produkci nebo urychlování iontů, mající tyto vlastnosti: frekvence větší než 30 GHz a průměrný výstupní výkon k produkci iontů větší než 50kW.

0B001.i

2.  vysokofrekvenční iontové budicí cívky pro frekvence vyšší než 100 kHz schopné pracovat s průměrným výkonem vyšším než 40 kW;

TLB5.8.2

Iontové budicí cívky

Speciálně konstruované nebo upravené vysokofrekvenční iontové budicí cívky pro frekvence vyšší než 100 kHz schopné pracovat s průměrným výkonem vyšším než 40 kW.

0B001.i

3.  systémy pro tvorbu uranového plazmatu;

TLB5.8.3

Systémy pro tvorbu uranového plazmatu

Speciálně konstruované nebo upravené systémy pro tvorbu uranového plazmatu určeného k použití v závodech na plazmovou separaci.

0B001.i

4.  neužívá se;

TLB5.8.4

již se neužívá – od 14. června 2013

0B001.i

5.  systémy sběračů produktu a zbytků kovového uranu v pevném skupenství, zhotovené z materiálů odolných vůči žáru a korozi uranovými parami, jako například grafit povlečený oxidem yttritým nebo tantal, nebo takovými materiály chráněné;

TLB5.8.5

Sestavy sběračů ‚produktu‘ a ‚zbytků‘ kovového uranu

Speciálně konstruované nebo upravené sestavy sběračů ‚produktu‘ a ‚zbytků‘ pro kovový uran v pevné formě. Tyto sestavy sběračů jsou vyrobeny z materiálů odolných vůči žáru a korozi parami kovového uranu nebo těmito materiály chráněné, jako například grafit povlečený oxidem yttritým nebo tantal.

0B001.i

6.  skříně separačních jednotek (válcové) pro uložení zdroje uranového plazmatu, vysokofrekvenční cívky a sběračů produktu a zbytků, vyrobené z vhodného nemagnetického materiálu (např. korozivzdorné oceli);

TLB.5.8.6

Skříně separačních jednotek Speciálně konstruované nebo upravené válcové nádoby k použití v závodech na obohacování plazmovou separací pro uložení zdroje uranového plazmatu, vysokofrekvenční cívky a sběračů ‚produktu‘ a ‚zbytků‘. VYSVĚTLIVKA Tyto skříně mají celou řadu otvorů pro umístění průchodek pro přívod elektřiny, připojení difúzní vývěvy a čidel systémů diagnostiky a monitorování. Jsou opatřeny prostředky pro jejich otevírání a uzavírání umožňujícími obnovu vnitřních součástí a jsou vyrobeny z vhodných nemagnetických materiálů např. korozivzdorné oceli.

0B001.j

zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces elektromagnetické separace:

1.  iontové zdroje, jednotlivé nebo vícenásobné, sestávající ze zdroje par, ionizátoru a urychlovače, vyrobené z vhodného nemagnetického materiálu (např. grafitu, korozivzdorné oceli nebo mědi) a schopné produkovat celkový proud paprsku iontů 50 mA nebo větší;

TLB5.9.1a

Elektromagnetické izotopové separátory

Elektromagnetické izotopové separátory speciálně konstruované nebo upravené pro separaci izotopů uranu a zařízení a součásti určené k tomuto účelu, zahrnující:

a)  Iontové zdroje Speciálně konstruované nebo upravené jednotlivé nebo vícenásobné iontové zdroje uranu sestávající ze zdroje par, ionizátoru a urychlovače paprsku, vyrobené ze vhodného materiálu, např. grafitu, korozivzdorné oceli nebo mědi, které jsou schopné produkovat celkový proud paprsku iontů 50 mA nebo větší.

0B001.j

2.  iontové deskové kolektory pro pohlcování paprsku iontů obohaceného nebo ochuzeného uranu, sestávající ze dvou nebo více štěrbin a kapes, vyrobené z vhodného nemagnetického materiálu (např. grafitu nebo korozivzdorné oceli);

TLB5.9.1b

Iontové kolektory

Deskové kolektory sestávající ze dvou nebo více štěrbin a kapes, speciálně konstruované nebo upravené pro pohlcování paprsků iontů obohaceného a ochuzeného uranu a vyrobené ze vhodného materiálu, např. grafitu nebo korozivzdorné oceli.

0B001.j

3.  vakuové skříně pro elektromagnetickou separaci uranu vyrobené z nemagnetického materiálu (např. korozivzdorné oceli) a konstruované pro pracovní tlak 0,1 Pa nebo nižší;

TLB5.9.1c

Vakuové skříně

Speciálně konstruované nebo upravené vakuové skříně pro elektromagnetickou separaci uranu vyrobené ze vhodného nemagnetického materiálu, např. korozivzdorné oceli, a konstruované pro pracovní tlak 0,1 Pa nebo nižší.

VYSVĚTLIVKA Skříně jsou speciálně konstruované pro umístění iontových zdrojů, sběrných desek a výstelek chlazených vodou a mají zařízení pro připojení difúzní vývěvy a pro otevírání a uzavírání těchto zařízení, aby se umožnilo vyjmutí a opětovná instalace uvedených součástí.

0B001.j

4.  pólové nástavce magnetů o průměru větším než 2 m;

TLB5.9.1d

Pólové nástavce magnetů

Speciálně konstruované nebo upravené pólové nástavce magnetů o průměru větším než 2 m používané pro udržení konstantního magnetického pole uvnitř elektromagnetického izotopového separátoru a pro přenos magnetického pole mezi dvěma sousedícími separátory.

0B001.j

5.  vysokonapěťové napáječe pro iontové zdroje se všemi těmito vlastnostmi:

a.  schopné nepřetržitého provozu;

b.  výstupní napětí 20 000  V nebo vyšší;

c.  výstupní proud 1 A nebo větší; a

d.  napěťová stabilita lepší než 0,01 % v průběhu 8 hodin;

Pozn.:  VIZ TÉŽ 3A227.

TLB5.9.2

Vysokonapěťové napáječe

Speciálně konstruované nebo upravené vysokonapěťové napáječe pro iontové zdroje se všemi těmito vlastnostmi: schopnost nepřetržitého provozu, výstupní napětí 20 000  V nebo vyšší, výstupní proud 1 A nebo větší a napěťová stabilita lepší než 0,01 % v průběhu 8 hodin.

0B001.j

6.  zdroje pro napájení magnetů (vysoce výkonné, stejnosměrné) se všemi těmito vlastnostmi:

a.  schopné nepřetržitého provozu při výstupním proudu 500 A nebo větším a napětí 100 V nebo vyšším; a

b.  proudová nebo napěťová stabilita lepší než 0,01 % v průběhu 8 hodin.

Pozn.:  VIZ TÉŽ 3A226.

TLB5.9.3

Zdroje pro napájení magnetů

Speciálně konstruované nebo upravené zdroje stejnosměrného proudu s vysokým výkonem pro napájení magnetů, mající všechny tyto vlastnosti: schopnost nepřetržitě produkovat výstupní proud nejméně 500 A s napětím 100 V nebo větším a proudová nebo napěťová stabilita lepší než 0,01 % v průběhu 8 hodin.

0B002

Speciálně konstruované nebo upravené pomocné systémy, zařízení a součásti pro provozní celky pro izotopickou separaci uvedené v položce 0B001, které jsou vyrobeny z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo těmito materiály chráněné:

 

 

0B002.a

dávkovací autoklávy, pece nebo systémy dodávající UF6 do obohacovacího procesu;

TLB5.2.1

Napájecí systémy/systémy pro odvádění produktu a zbytků

Speciálně konstruované nebo upravené technologické systémy nebo zařízení obohacovacích závodů zhotovené z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo jimi chráněné zahrnující: a) dávkovací autoklávy, pece nebo systémy dodávající UF6 do obohacovacího procesu; b) desublimátory, vymrazovací odlučovače nebo čerpadla používaná k odvádění UF6 z procesu obohacování k jeho dalšímu přemístění následně po ohřevu; c) solidifikační nebo zkapalňovací stanice používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu prostřednictvím stlačování plynného UF6 a jeho převáděním do pevné nebo kapalné formy; d) stanice ‚produktu‘ a ‚zbytků‘ používané k plnění UF6 do kontejnerů.

TLB5.4.1

Napájecí systémy/systémy pro odvádění produktu a zbytků

Speciálně konstruované nebo upravené technologické systémy nebo zařízení obohacovacích závodů zhotovené z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo jimi chráněné zahrnující: a) dávkovací autoklávy, pece nebo systémy dodávající UF6 do obohacovacího procesu; b) desublimátory, vymrazovací odlučovače nebo čerpadla používaná k odvádění UF6 z procesu obohacování k jeho dalšímu přemístění následně po ohřevu; c) solidifikační nebo zkapalňovací stanice používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu prostřednictvím stlačování plynného UF6 a jeho převáděním do pevné nebo kapalné formy; d) stanice ‚produktu‘ a ‚zbytků‘ používané k plnění UF6 do kontejnerů.

TLB5.5.7

Napájecí systémy/systémy pro odvádění produktu a zbytků

Speciálně konstruované nebo upravené technologické systémy nebo zařízení obohacovacích závodů zhotovené z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo jimi chráněné zahrnující: a) dávkovací autoklávy, pece nebo systémy dodávající UF6 do obohacovacího procesu; b) desublimátory (nebo vymrazovací odlučovače) používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu k jeho dalšímu přemístění následně po ohřevu; c) solidifikační nebo zkapalňovací stanice používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu prostřednictvím stlačování plynného UF6 a jeho převáděním do pevné nebo kapalné formy; d) stanice ‚produktu‘ a ‚zbytků‘ používané k plnění UF6 do kontejnerů.

TLB5.7.11

Napájecí systémy/systémy pro odvádění produktu a zbytků (metody na molekulární bázi)

Speciálně konstruované nebo upravené technologické systémy nebo zařízení obohacovacích závodů zhotovené z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo jimi chráněné zahrnující: a) dávkovací autoklávy, pece nebo systémy dodávající UF6 do obohacovacího procesu; b) desublimátory (nebo vymrazovací odlučovače) používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu k jeho dalšímu přemístění následně po ohřevu; c) solidifikační nebo zkapalňovací stanice používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu prostřednictvím stlačování plynného UF6 a jeho převáděním do pevné nebo kapalné formy; d) stanice ‚produktu‘ a ‚zbytků‘ používané k plnění UF6 do kontejnerů.

0B002.b

desublimátory nebo vymrazovací odlučovače používané k oddělení UF6 z obohacovacího procesu pro následnou přeměnu zahřátím;

TLB5.2.1

Napájecí systémy/systémy pro odvádění produktu a zbytků

Speciálně konstruované nebo upravené technologické systémy nebo zařízení obohacovacích závodů zhotovené z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo jimi chráněné zahrnující: a) dávkovací autoklávy, pece nebo systémy dodávající UF6 do obohacovacího procesu; b) desublimátory, vymrazovací odlučovače nebo čerpadla používaná k odvádění UF6 z procesu obohacování k jeho dalšímu přemístění následně po ohřevu; c) solidifikační nebo zkapalňovací stanice používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu prostřednictvím stlačování plynného UF6 a jeho převáděním do pevné nebo kapalné formy; d) stanice ‚produktu‘ a ‚zbytků‘ používané k plnění UF6 do kontejnerů.

TLB5.4.1

Napájecí systémy/systémy pro odvádění produktu a zbytků

Speciálně konstruované nebo upravené technologické systémy nebo zařízení obohacovacích závodů zhotovené z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo jimi chráněné zahrnující: a) dávkovací autoklávy, pece nebo systémy dodávající UF6 do obohacovacího procesu; b) desublimátory, vymrazovací odlučovače nebo čerpadla používaná k odvádění UF6 z procesu obohacování k jeho dalšímu přemístění následně po ohřevu; c) solidifikační nebo zkapalňovací stanice používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu prostřednictvím stlačování plynného UF6 a jeho převáděním do pevné nebo kapalné formy; d) stanice ‚produktu‘ a ‚zbytků‘ používané k plnění UF6 do kontejnerů.

TLB5.5.7

Napájecí systémy/systémy pro odvádění produktu a zbytků

Speciálně konstruované nebo upravené technologické systémy nebo zařízení obohacovacích závodů zhotovené z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo jimi chráněné zahrnující: a) dávkovací autoklávy, pece nebo systémy dodávající UF6 do obohacovacího procesu; b) desublimátory (nebo vymrazovací odlučovače) používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu k jeho dalšímu přemístění následně po ohřevu; c) solidifikační nebo zkapalňovací stanice používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu prostřednictvím stlačování plynného UF6 a jeho převáděním do pevné nebo kapalné formy; d) stanice ‚produktu‘ a ‚zbytků‘ používané k plnění UF6 do kontejnerů.

TLB5.7.11

Napájecí systémy/systémy pro odvádění produktu a zbytků (metody na molekulární bázi)

Speciálně konstruované nebo upravené technologické systémy nebo zařízení obohacovacích závodů zhotovené z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo jimi chráněné zahrnující: a) dávkovací autoklávy, pece nebo systémy dodávající UF6 do obohacovacího procesu; b) desublimátory (nebo vymrazovací odlučovače) používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu k jeho dalšímu přemístění následně po ohřevu; c) solidifikační nebo zkapalňovací stanice používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu prostřednictvím stlačování plynného UF6 a jeho převáděním do pevné nebo kapalné formy; d) stanice ‚produktu‘ a ‚zbytků‘ používané k plnění UF6 do kontejnerů.

0B002.c

produktové a zbytkové stanice zajišťující přepravu UF6 do kontejnerů;

TLB5.2.1

Napájecí systémy/systémy pro odvádění produktu a zbytků

Speciálně konstruované nebo upravené technologické systémy nebo zařízení obohacovacích závodů zhotovené z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo jimi chráněné zahrnující: a) dávkovací autoklávy, pece nebo systémy dodávající UF6 do obohacovacího procesu; b) desublimátory, vymrazovací odlučovače nebo čerpadla používaná k odvádění UF6 z procesu obohacování k jeho dalšímu přemístění následně po ohřevu; c) solidifikační nebo zkapalňovací stanice používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu prostřednictvím stlačování plynného UF6 a jeho převáděním do pevné nebo kapalné formy; d) stanice ‚produktu‘ a ‚zbytků‘ používané k plnění UF6 do kontejnerů.

TLB5.4.1

Napájecí systémy/systémy pro odvádění produktu a zbytků

Speciálně konstruované nebo upravené technologické systémy nebo zařízení obohacovacích závodů zhotovené z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo jimi chráněné zahrnující: a) dávkovací autoklávy, pece nebo systémy dodávající UF6 do obohacovacího procesu; b) desublimátory, vymrazovací odlučovače nebo čerpadla používaná k odvádění UF6 z procesu obohacování k jeho dalšímu přemístění následně po ohřevu; c) solidifikační nebo zkapalňovací stanice používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu prostřednictvím stlačování plynného UF6 a jeho převáděním do pevné nebo kapalné formy; d) stanice ‚produktu‘ a ‚zbytků‘ používané k plnění UF6 do kontejnerů.

TLB5.5.7

Napájecí systémy/systémy pro odvádění produktu a zbytků

Speciálně konstruované nebo upravené technologické systémy nebo zařízení obohacovacích závodů zhotovené z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo jimi chráněné zahrnující: a) dávkovací autoklávy, pece nebo systémy dodávající UF6 do obohacovacího procesu; b) desublimátory (nebo vymrazovací odlučovače) používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu k jeho dalšímu přemístění následně po ohřevu; c) solidifikační nebo zkapalňovací stanice používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu prostřednictvím stlačování plynného UF6 a jeho převáděním do pevné nebo kapalné formy; d) stanice ‚produktu‘ a ‚zbytků‘ používané k plnění UF6 do kontejnerů.

TLB5.7.11

Napájecí systémy/systémy pro odvádění produktu a zbytků (metody na molekulární bázi)

Speciálně konstruované nebo upravené technologické systémy nebo zařízení obohacovacích závodů zhotovené z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo jimi chráněné zahrnující: a) dávkovací autoklávy, pece nebo systémy dodávající UF6 do obohacovacího procesu; b) desublimátory (nebo vymrazovací odlučovače) používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu k jeho dalšímu přemístění následně po ohřevu; c) solidifikační nebo zkapalňovací stanice používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu prostřednictvím stlačování plynného UF6 a jeho převáděním do pevné nebo kapalné formy; d) stanice ‚produktu‘ a ‚zbytků‘ používané k plnění UF6 do kontejnerů.

0B002.d

zkapalňovací nebo ztužovací stanice používané pro odvádění UF6 z obohacovacího procesu komprimací, ochlazováním a přeměnou plynného UF6 na kapalné nebo plynné skupenství;

TLB5.2.1

Napájecí systémy/systémy pro odvádění produktu a zbytků

Speciálně konstruované nebo upravené technologické systémy nebo zařízení obohacovacích závodů zhotovené z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo jimi chráněné zahrnující: a) dávkovací autoklávy, pece nebo systémy dodávající UF6 do obohacovacího procesu; b) desublimátory, vymrazovací odlučovače nebo čerpadla používaná k odvádění UF6 z procesu obohacování k jeho dalšímu přemístění následně po ohřevu; c) solidifikační nebo zkapalňovací stanice používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu prostřednictvím stlačování plynného UF6 a jeho převáděním do pevné nebo kapalné formy; d) stanice ‚produktu‘ a ‚zbytků‘ používané k plnění UF6 do kontejnerů.

TLB5.4.1

Napájecí systémy/systémy pro odvádění produktu a zbytků

Speciálně konstruované nebo upravené technologické systémy nebo zařízení obohacovacích závodů zhotovené z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo jimi chráněné zahrnující: a) dávkovací autoklávy, pece nebo systémy dodávající UF6 do obohacovacího procesu; b) desublimátory, vymrazovací odlučovače nebo čerpadla používaná k odvádění UF6 z procesu obohacování k jeho dalšímu přemístění následně po ohřevu; c) solidifikační nebo zkapalňovací stanice používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu prostřednictvím stlačování plynného UF6 a jeho převáděním do pevné nebo kapalné formy; d) stanice ‚produktu‘ a ‚zbytků‘ používané k plnění UF6 do kontejnerů.

TLB5.5.7

Napájecí systémy/systémy pro odvádění produktu a zbytků

Speciálně konstruované nebo upravené technologické systémy nebo zařízení obohacovacích závodů zhotovené z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo jimi chráněné zahrnující: a) dávkovací autoklávy, pece nebo systémy dodávající UF6 do obohacovacího procesu; b) desublimátory (nebo vymrazovací odlučovače) používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu k jeho dalšímu přemístění následně po ohřevu; c) solidifikační nebo zkapalňovací stanice používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu prostřednictvím stlačování plynného UF6 a jeho převáděním do pevné nebo kapalné formy; d) stanice ‚produktu‘ a ‚zbytků‘ používané k plnění UF6 do kontejnerů.

TLB5.7.11

Napájecí systémy/systémy pro odvádění produktu a zbytků (metody na molekulární bázi)

Speciálně konstruované nebo upravené technologické systémy nebo zařízení obohacovacích závodů zhotovené z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo jimi chráněné zahrnující: a) dávkovací autoklávy, pece nebo systémy dodávající UF6 do obohacovacího procesu; b) desublimátory (nebo vymrazovací odlučovače) používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu k jeho dalšímu přemístění následně po ohřevu; c) solidifikační nebo zkapalňovací stanice používané k odvádění UF6 z obohacovacího procesu prostřednictvím stlačování plynného UF6 a jeho převáděním do pevné nebo kapalné formy; d) stanice ‚produktu‘ a ‚zbytků‘ používané k plnění UF6 do kontejnerů.

0B002.e

potrubní systémy rozdělovačů a sběračů, speciálně konstruované nebo upravené pro manipulaci s UF6 v rámci plynové difuze, odstředivkových nebo aerodynamických kaskád;

TLB5.2.2

Strojové potrubní systémy rozdělovačů a sběračů

Speciálně konstruované nebo upravené potrubní systémy rozdělovačů a sběračů pro manipulaci s UF6 uvnitř odstředivkových kaskád. Potrubní síť je obvykle typu ‚trojitého‘ sběračového systému, kde je každá odstředivka spojena s každým ze sběračů. Toto uspořádání se mnohokrát opakuje. Vše je zhotoveno z materiálů odolných vůči korozi UF6 (viz VYSVĚTLIVKA k tomuto oddílu) nebo je těmito materiály chráněno a vyrobeno tak, aby byly splněny velmi přísné normy pro vakuum a čistotu.

TLB5.4.2

Potrubní systémy kolektorů

Speciálně konstruované nebo upravené potrubní systémy a systémy kolektorů pro dopravu UF6 uvnitř kaskád plynové difuze.

VYSVĚTLIVKA Tato potrubní síť je obvykle projektována se zdvojeným systémem kolektorů, kde je každá jednotka spojena s každým z kolektorů.

TLB5.5.8

Potrubní systémy kolektorů

Speciálně konstruované nebo upravené potrubní systémy kolektorů pro dopravu UF6 uvnitř aerodynamických kaskád zhotovené z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo jimi chráněné. Tato potrubní síť je obvykle projektována se zdvojeným systémem kolektorů, kde každá jednotka nebo skupina jednotek je spojena s každým z kolektorů.

0B002.f

vakuové systémy a vývěvy:

1.  vakuové rozdělovače, vakuové sběrače nebo vakuové vývěvy se sacím výkonem 5 m3/min a více;

2.  vakuové vývěvy, speciálně konstruované pro práci v atmosféře obsahující UF6, zhotovené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo těmito materiály chráněné; nebo

3.  vakuové systémy sestávající z vakuových rozdělovačů, vakuových sběračů a vakuových vývěv, konstruované pro práci v atmosféře obsahující UF6;

TLB5.4.3a

Vakuové systémy

(a)  speciálně konstruované nebo upravené vakuové rozdělovače, vakuové sběrače a vakuové vývěvy se sacím výkonem 5 m3 za minutu nebo větším;

TLB5.4.3b

(b)  vakuové vývěvy speciálně konstruované pro práci v prostředí obsahujícím UF6, zhotovené z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo těmito materiály chráněné (viz VYSVĚTLIVKA k tomuto oddílu); Tyto vývěvy mohou být provedeny buď jako rotační, anebo objemové, mohou mít ucpávky a těsnění z fluorovaných uhlovodíkových polymerů a mohou používat speciální provozní kapaliny.

TLB5.5.9b

Vakuové systémy a vakuové vývěvy

Vakuové vývěvy speciálně konstruované pro práci v prostředí obsahujícím UF6, zhotovené z materiálů odolných vůči UF6 nebo těmito materiály chráněné. Tyto vývěvy mohou používat těsnění z fluorovaných uhlovodíkových polymerů a speciální provozní kapaliny.

TLB5.5.9a

Speciálně konstruované nebo upravené vakuové systémy sestávající z vakuových rozdělovačů, vakuových sběračů a vakuových vývěv a konstruované pro práci v prostředí obsahujícím UF6;

0B002.g

hmotnostní spektrometry pro analýzu UF6, včetně iontových zdrojů, pro kontinuální odběr vzorků z proudu plynného UF6, se všemi těmito vlastnostmi:

1.  schopné měřit ionty o 320 nebo více atomových hmotnostních jednotkách a s rozlišovací schopností lepší než 1 částice z 320;

2.  iontové zdroje zhotovené z niklu nebo slitin niklu a mědi s obsahem niklu 60 % hmotnostních nebo více, nebo slitin niklu a chromu, nebo těmito materiály chráněné;

3.  iontové zdroje s ionizací elektronovým ostřelováním; a

4.  vybavené systémem sběračů, který je vhodný pro provádění izotopické analýzy.

TLB5.2.4

Hmotnostní spektrometry pro analýzu UF6 včetně iontových zdrojů

Speciálně konstruované nebo upravené hmotnostní spektrometry pro kontinuální odběr vzorků z proudu plynného UF6, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  schopné měřit ionty o 320 nebo více atomových hmotnostních jednotkách a s rozlišovací schopností lepší než 1 částice z 320;

2.  iontové zdroje zhotovené z niklu nebo slitin niklu a mědi s obsahem niklu 60 % hmotnostních nebo více, nebo slitin niklu a chromu, nebo těmito materiály chráněné;

3.  iontové zdroje s ionizací elektronovým ostřelováním a

4.  vybavené systémem sběračů, který je vhodný pro provádění izotopické analýzy.

TLB5.4.5

Hmotnostní spektrometry pro analýzu UF6 včetně iontových zdrojů

Speciálně konstruované nebo upravené hmotnostní spektrometry pro kontinuální odběr vzorků z proudu plynného UF6, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  schopné měřit ionty o 320 nebo více atomových hmotnostních jednotkách a s rozlišovací schopností lepší než 1 částice z 320;

2.  iontové zdroje zhotovené z niklu nebo slitin niklu a mědi s obsahem niklu 60 % hmotnostních nebo více, nebo slitin niklu a chromu, nebo těmito materiály chráněné;

3.  iontové zdroje s ionizací elektronovým ostřelováním a

4.  vybavené systémem sběračů, který je vhodný pro provádění izotopické analýzy.

TLB5.5.11

Hmotnostní spektrometry pro analýzu UF6 včetně iontových zdrojů

Speciálně konstruované nebo upravené hmotnostní spektrometry pro kontinuální odběr vzorků z proudu plynného UF6, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  schopné měřit ionty o 320 nebo více atomových hmotnostních jednotkách a s rozlišovací schopností lepší než 1 částice z 320;

2.  iontové zdroje zhotovené z niklu nebo slitin niklu a mědi s obsahem niklu 60 % hmotnostních nebo více, nebo slitin niklu a chromu, nebo těmito materiály chráněné;

3.  iontové zdroje s ionizací elektronovým ostřelováním a

4.  vybavené systémem sběračů, který je vhodný pro provádění izotopické analýzy.

TLB5.7.10

Speciální uzavírací a regulační ventily

Speciálně konstruované nebo upravené uzavírací a regulační vlnovcové ventily vyrobené z materiálů odolných vůči korozi UF6 nebo jimi chráněné, s ručním nebo automatickým ovládáním, o průměru 40 mm nebo větším, které se instalují na hlavních i pomocných systémech obohacovacích závodů založených na aerodynamickém procesu.

0B003

Provozní celky pro konverzi uranu a speciálně pro ně konstruovaná nebo upravená zařízení:

TLB7.1

Speciálně konstruované nebo připravované systémy pro konverzi koncentrátu uranové rudy na UO3

0B003.a

systémy pro konverzi koncentrátu uranové rudy na UO3;

TLB7.1.1

VYSVĚTLIVKA Konverze koncentrátu uranové rudy na UO3 může být prováděna rozpuštěním rudy v kyselině dusičné a extrahováním čistého uranyl nitrátu za použití takového rozpouštědla, jako je tributylfosfát. Uranyl nitrát je dále konvertován na UO3, buď pomocí koncentrace a denitrifikace, anebo neutralizace plynným čpavkem za vzniku diuranátu amonného, který je následně filtrován, sušen a žíhán.

0B003.b

systémy pro konverzi UO3 na UF6;

TLB7.1.2

Speciálně konstruované nebo připravované systémy pro konverzi UO3 na UF6

VYSVĚTLIVKA Konverze UO3 na UO2 může být prováděna redukcí UO3 krakovaným plynným čpavkem nebo vodíkem.

0B003.c

systémy pro konverzi UO3 na UO2;

TLB7.1.3

Speciálně konstruované nebo připravované systémy pro konverzi UO3 na UO2

VYSVĚTLIVKA Konverze UO3 na UO2 může být prováděna redukcí UO3 krakovaným plynným čpavkem nebo vodíkem.

0B003.d

systémy pro konverzi UO2 na UF4;

TLB7.1.4

Speciálně konstruované nebo připravované systémy pro konverzi UO2 na UF4

VYSVĚTLIVKA Konverze UO2 na UF4 může být prováděna na základě reakce UO2 s plynným fluorovodíkem (HF) při teplotách 300-500 °C.

0B003.e

systémy pro konverzi UF4 na UF6;

TLB7.1.5

Speciálně konstruované nebo připravované systémy pro konverzi UF4 na UF6

VYSVĚTLIVKA Konverze UF4 na UF6 je prováděna exotermickou reakcí s fluorem ve věžových reaktorech. UF6 je kondenzován z horkých výtokových plynů při průchodu přes studenou jímku ochlazenou na – 10 °C. Tento proces vyžaduje zdroj plynného fluoru.

0B003.f

systémy pro konverzi UF4 na kovový uran;

TLB7.1.6

Speciálně konstruované nebo připravované systémy pro konverzi UF4 na kovový uran

VYSVĚTLIVKA Konverze UF4 na kovový uran je prováděna redukcí hořčíkem (velké dávky) nebo vápníkem (malé dávky). Tato reakce probíhá při teplotách nad bodem tavení uranu (1 130  °C).

0B003.g

systémy pro konverzi UF6 na UO2;

TLB7.1.7

Speciálně konstruované nebo připravované systémy pro konverzi UF6 na UO2

VYSVĚTLIVKA Konverze UF6 na UO2 může být prováděna jedním ze tří procesů. V prvním je UF6 redukován a hydrolyzován na UO2 za použití vodíku a páry. Ve druhém procesu je UF6 hydrolyzován rozpuštěním ve vodě, přidáním čpavku je vysrážen diuranát amonný, který je následně redukován na UO2 vodíkem při teplotě 820 °C. Ve třetím procesu reagují plynný UF6, CO2 a NH3 ve vodě a vysráží se uhličitan amonno-uranyl. Při reakci uhličitanu amonno-uranylu s párou a vodíkem při teplotě 500-600 °C vzniká UO2. Konverze UF6 na UO2 je často prováděna jako první stupeň v provozních celcích na výrobu paliva.

0B003.h

systémy pro konverzi UF6 na UF4;

TLB7.1.8

Speciálně konstruované nebo připravované systémy pro konverzi UF6 na UF4

VYSVĚTLIVKA Konverze UF6 na UF4 je prováděna redukcí vodíkem.

0B003.i

systémy pro konverzi UO2 na UCl4;

TLB7.1.9

Speciálně konstruované nebo připravované systémy pro konverzi UO2 na UCl4

VYSVĚTLIVKA Konverze UO2 na UCl4 může být prováděna jedním ze dvou procesů. V prvním dochází k reakci UO2 s tetrachlormethanem (CCl4) při teplotě přibližně 400 °C. Ve druhém procesu dochází k reakci UO2 při teplotě přibližně 700 °C za přítomnosti sazí (CAS 1333-86-4), oxidu uhelnatého a chloru a ke vzniku UCl4.

0B004

Provozní celky pro výrobu nebo koncentrování těžké vody, deuteria nebo sloučenin deuteria a speciálně pro ně konstruovaná nebo upravená zařízení nebo součásti:

TLB6

Zařízení pro výrobu nebo koncentrování těžké vody, deuteria nebo sloučenin deuteria a speciálně pro ně konstruovaná nebo připravovaná zařízení

0B004.a

provozní celky pro výrobu těžké vody, deuteria nebo sloučenin deuteria:

1.  provozní celky pro výměnu voda–sirovodík;

2.  provozní celky pro výměnu čpavek–vodík;

 

 

0B004.b

zařízení a součásti:

 

 

1.  patrové výměnné kolony voda–sirovodík o průměru nejméně 1,5 m, schopné provozu při tlaku větším než 2 MPa;

TLB6.1

Patrové výměnné kolony voda–sirovodík Výměnné kolony o průměru nejméně 1,5 m, schopné provozu při tlaku 2 MPa (300 psi) nebo vyšším, speciálně konstruované nebo připravované pro výrobu těžké vody procesem výměny voda – sirovodík.

2.  jednostupňová nízkotlaká (tj. 0,2 MPa) radiální odstředivá dmychadla nebo kompresory pro cirkulaci plynného sirovodíku (tj. plynu obsahujícího více než 70 % H2S) s průtokem 56 m3/s nebo vyšším při sacím tlaku 1,8 MPa nebo vyšším a opatřené ucpávkami pro provoz ve vlhkém H2S;

TLB6.2

Dmychadla a kompresory

Jednostupňová nízkotlaká odstředivková dmychadla nebo kompresory (tj. 0,2 MPa nebo 30 psi) pro cirkulaci sirovodíkového plynu (tj. plynu obsahujícího více než 70 % H2S), speciálně konstruovaná nebo připravovaná pro výrobu těžké vody procesem výměny voda – sirovodík. Tato dmychadla nebo kompresory mají minimální výkon 56 m3/s (120 000 SCFM), pracují při sacím tlaku 1,8 MPa (260 psi) a více a jsou opatřena těsněním vhodným pro práci v prostředí vlhkého H2S.

3.  vysokotlaké výměnné kolony čpavek–vodík o výšce 35 m nebo větší a průměru od 1,5 m do 2,5 m, schopné provozu při tlaku větším než 15 MPa;

TLB6.3

Vysokotlaké výměnné kolony čpavek – vodík

Vysokotlaké výměnné kolony čpavek – vodík o výšce 35 m (114,3′) nebo větší a průměru od 1,5 m (4,9′) do 2,5 m (8,2′), schopné provozu při tlaku větším než 15 MPa (2 225 psi), speciálně konstruované nebo připravované pro výrobu těžké vody procesem výměny čpavek – vodík. Tyto kolony mají v axiálním směru alespoň jeden přírubový otvor o stejném průměru jako vnitřní válcová část, přes který může být vkládáno nebo vyjímáno vnitřní zařízení kolony.

4.  vnitřní vestavby kolon, včetně stupňovitých vestaveb a stupňovitých recirkulačních čerpadel, včetně ponorných, pro výrobu těžké vody procesem výměny čpavek–vodík;

TLB6.4

Vnitřní vestavby kolon a stupňovitá čerpadla

Vnitřní vestavby a stupňovitá čerpadla kolon speciálně konstruovaná nebo připravovaná pro kolony na výrobu těžké vody procesem výměny čpavek – vodík. Vnitřní vestavby kolon tvoří speciálně konstruovaná patra reaktorů, která zajišťují co nejlepší kontakt mezi plynem a kapalinou. Patrová čerpadla jsou speciálně konstruovaná ponorná čerpadla určená pro cirkulaci kapalného čpavku uvnitř kontaktního patra a pro dopravu čpavku do pater kolon.

5.  čpavková štěpicí zařízení konstruovaná pro tlak 3 MPa nebo vyšší, pro výrobu těžké vody procesem výměny čpavek–vodík;

TLB6.5

Čpavková štěpicí zařízení

Čpavková štěpicí zařízení konstruovaná pro tlak 3 MPa (450 psi) nebo vyšší, speciálně konstruovaná nebo připravovaná pro výrobu těžké vody procesem výměny čpavek–vodík.

6.  infračervené absorpční analyzátory schopné kontinuálně analyzovat poměr vodíku k deuteriu při koncentracích deuteria 90 % nebo vyšších;

TLB6.6

Infračervené absorpční analyzátory

Infračervené absorpční analyzátory schopné kontinuálně analyzovat poměr vodíku k deuteriu při koncentracích deuteria 90 % nebo vyšších.

7.  katalytické hořáky pro konverzi obohaceného plynného deuteria na těžkou vodu procesem výměny čpavek–vodík;

TLB6.7

Katalytické hořáky

Katalytické hořáky pro konverzi obohaceného plynného deuteria na těžkou vodu, speciálně konstruované nebo připravované pro výrobu těžké vody procesem výměny čpavek–vodík.

8.  kompletní systémy nebo kolony pro koncentrování těžké vody, které dosahují koncentrací deuteria potřebných pro použití v reaktoru.

TLB6.8

Kompletní systémy nebo kolony pro koncentrování těžké vody

Kompletní systémy nebo kolony pro koncentrování těžké vody, speciálně konstruované nebo připravované pro dosahování koncentrací deuteria potřebných pro použití v reaktoru.

VYSVĚTLIVKA Tyto systémy, které obvykle využívají destilaci vody pro oddělování těžké vody od lehké vody, jsou speciálně konstruované nebo připravované k výrobě těžké vody reaktorové kvality (tj. obvykle 99,75 % oxid deuteria) z náplně těžké vody nižší koncentrace.

9.  Konvertory pro syntézu čpavku nebo jednotky pro syntézu, speciálně konstruované nebo upravené pro výrobu těžké vody procesem výměny čpavek–vodík.

TLB6.9

Konvertory pro syntézu čpavku nebo jednotky pro syntézu

Konvertory pro syntézu čpavku nebo jednotky pro syntézu, speciálně konstruované nebo připravované pro výrobu těžké vody procesem výměny čpavek – vodík.

VYSVĚTLIVKA Tyto konvertory nebo jednotky odebírají syntézní plyn (dusík a vodík) z vysokotlaké výměnné kolony (nebo kolon) čpavek – vodík a vrací syntetizovaný čpavek do výměnné kolony (nebo kolon).

0B005

Provozní celky speciálně konstruované pro výrobu palivových článků „jaderného reaktoru“ a speciálně pro ně konstruovaná nebo upravená zařízení.

Technická poznámka:

Zařízení speciálně konstruovaná nebo upravená pro výrobu palivových článků „jaderného reaktoru“ zahrnují takové zařízení, které:

1.  běžně přichází do přímého styku s výrobním tokem jaderných materiálů nebo jej přímo zpracovává či řídí;

2.  utěsňuje jaderný materiál uvnitř ochranného obalu;

3.  kontroluje neporušenost ochranného obalu nebo těsnění;

4.  kontroluje konečnou úpravu tuhého paliva; nebo

5.  se používá k montáži částí reaktoru.

 

Závody na výrobu palivových článků jaderného reaktoru a zařízení speciálně konstruovaná nebo upravovaná pro tento účel

ÚVODNÍ POZNÁMKA: Jaderné palivové články se vyrábějí z jednoho nebo více zdrojů nebo zvláštních štěpných materiálů uvedených v příloze tohoto dokumentu v kategorii MATERIÁLY A ZAŘÍZENÍ. Pokud jde o kysličníková paliva, tj. nejběžnější druh paliva, budou používána zařízení pro lisování pelet, sintrování, broušení a třídění. Se smíšenými kysličníkovými palivy se manipuluje v rukávových boxech (nebo obdobných způsobech uložení), dokud nejsou utěsněny uvnitř ochranného obalu. Ve všech případech je palivo hermeticky utěsněné uvnitř vhodného ochranného obalu, který slouží jako primární obal, v němž je palivo uzavřeno, aby byla při provozu reaktoru zajištěna vhodná účinnost a bezpečnost. Ve všech případech je rovněž nutná přísná kontrola procesů, postupů a zařízení podle extrémně přísných norem, aby byla zajištěna předvídatelná a bezpečná účinnost paliva.

VYSVĚTLIVKA Mezi položky zařízení odpovídající pojmu „a zařízení speciálně konstruovaná nebo upravená“ pro výrobu palivových článků patří zařízení, které: a) běžně přichází do přímého styku s výrobním tokem jaderného materiálu nebo jej přímo zpracovává či řídí; b) utěsňuje jaderný materiál uvnitř ochranného obalu; c) kontroluje neporušenost ochranného obalu nebo těsnění; d) kontroluje konečnou úpravu tuhého paliva nebo e) se používá k montáži palivových článků reaktoru. Tato zařízení nebo systémy zařízení mohou zahrnovat například: 1) plně automatické kontrolní stanice speciálně konstruované nebo upravené pro kontrolu konečných rozměrů a povrchových vad palivových pelet; 2) automatické svařovací stroje speciálně konstruované nebo upravené pro svařování koncových uzávěrů na palivové články (nebo tyčí); 3) automatické testovací a kontrolní stanice speciálně konstruované nebo upravené pro kontrolu neporušenosti hotových palivových článků (nebo tyčí); 4) systémy speciálně konstruované nebo upravené pro výrobu ochranných obalů na jaderné palivo. Položka 3 zpravidla zahrnuje zařízení pro a) rentgenovou kontrolu svarů koncových uzávěrů u článků (nebo tyčí); b) detekci úniku hélia z tlakových článků (nebo tyčí) a c) rastrování článků (nebo tyčí) za pomoci gama paprsků za účelem kontroly správného vložení palivových pelet.

0B006

Provozní celky pro přepracování vyhořelých palivových článků „jaderného reaktoru“ a speciálně pro ně konstruovaná nebo upravená zařízení a součásti.

Pozn.:   Položka 0B006 zahrnuje:

a.  provozní celky pro přepracování vyhořelých palivových článků „jaderného reaktoru“, včetně zařízení a součástí, které běžně přicházejí do přímého styku s vyhořelým palivem a zpracovatelským procesem základního jaderného materiálu a produktů štěpení a které tento proces přímo regulují;

TLB3

Závody pro přepracování ozářených palivových článků a zařízení speciálně konstruovaná nebo upravovaná pro tento účel

ÚVODNÍ POZNÁMKA

Při přepracování ozářeného jaderného paliva se separuje plutonium a uran od vysoce radioaktivních štěpných produktů a od dalších transuranových prvků. Této separace může být dosaženo pomocí různých technologických postupů. V průběhu let se však nejpoužívanějším a nejuznávanějším postupem stal Purex. Purex zahrnuje rozpuštění ozářeného jaderného paliva v kyselině dusičné, po kterém následuje separace uranu, plutonia a štěpných produktů pomocí extrakce rozpouštědlem za použití směsi tributylfosfátu v organickém rozpouštědle. Jednotlivé purexové závody používají podobné technologické procesy včetně sekání ozářených palivových článků, rozpouštění paliva, extrakci rozpouštědlem a skladování technologických roztoků. Mohou existovat také zařízení pro termickou denitraci dusičnanu uranu, pro konverzi dusičnanu plutonia na oxid nebo na kov a pro úpravu kapalných odpadů štěpných produktů do takové formy, která je vhodná pro dlouhodobé skladování nebo pro uložení. Avšak specifické typy a uspořádání zařízení, ve kterých se tyto operace provádějí, se mohou v různých purexových závodech lišit z několika důvodů, mezi něž patří druh a množství ozářeného jaderného paliva určeného pro přepracování a zamýšlené naložení s regenerovanými materiály, jakož i filosofie bezpečnosti a údržby, které jsou součástí projektu závodu. Pod výraz „závod na přepracování ozářených palivových článků“ jsou zahrnována zařízení a komponenty, které běžně přicházejí do přímého styku s ozářeným palivem a hlavními toky jaderného materiálu a technologických roztoků štěpných produktů a přímo je řídí. Tyto procesy, včetně kompletních systémů pro konverzi plutonia a výrobu kovového plutonia, mohou být označeny jako opatření zabraňující dosažení kritičnosti (např. pomocí úpravy geometrického uspořádání), ozáření (např. pomocí stínění) a nebezpečí toxicity (například prostřednictvím ochranného uložení).

b.  stroje na sekání nebo drcení palivových článků, tj. dálkově ovládaná zařízení pro řezání, sekání nebo stříhání ozářených palivových kazet, svazků nebo tyčí „jaderného reaktoru“;

TLB3.1

Stroje na sekání ozářených palivových článků

Dálkově ovládaná zařízení speciálně konstruovaná nebo upravená pro použití ve výše uvedeném závodě na přepracování ozářeného jaderného paliva, která jsou určena pro rozřezávání, sekání nebo stříhání ozářených palivových kazet, svazků nebo tyčí.

VYSVĚTLIVKA Toto zařízení rozrušuje ochranný obal paliva a připravuje tak ozářený jaderný materiál k rozpouštění. Nejčastěji jsou používány speciálně konstruované kovové nůžky, ale mohou být použita i moderní zařízení, jakými jsou např. lasery.

c.  rozpouštěcí nádoby zabezpečené pro udržení podkritického stavu (např. nádoby o malém průměru, prstencové nebo deskové nádoby), které jsou speciálně konstruované nebo upravené pro rozpouštění vyhořelého paliva „jaderného reaktoru“, schopné odolávat horkým vysoce korozivním kapalinám a které lze dálkově plnit a obsluhovat;

TLB3.2

Rozpouštěcí nádoby

Nádoby zabezpečené pro udržení podkritického stavu (např. nádoby o malém průměru, prstencové nebo deskové nádoby), speciálně konstruované nebo upravené pro použití ve výše uvedeném přepracovatelském závodě, které jsou určeny pro rozpouštění ozářeného jaderného paliva, schopné odolávat horkým, vysoce korozivním kapalinám a které lze dálkově plnit a obsluhovat.

VYSVĚTLIVKA Rozsekané vyhořelé palivo obvykle postupuje do rozpouštěcích nádob. V těchto nádobách zabezpečených pro udržení podkritického stavu je ozářený jaderný materiál rozpouštěn v kyselině dusičné a zbytky povlaku paliva jsou z technologického toku odstraněny.

d.  rozpouštědlové extraktory, jako jsou náplňové nebo impulsní kolony, promíchávané sedimentační nádrže nebo odstředivkové extraktory, odolávající korozivním účinkům kyseliny dusičné, speciálně konstruované nebo upravené pro použití v provozech na přepracování vyhořelého „přírodního uranu“, „ochuzeného uranu“ nebo „zvláštních štěpných materiálů“;

TLB3.3

Rozpouštědlové extraktory a zařízení pro extrakci rozpouštědlem

Speciálně konstruované nebo upravené rozpouštědlové extraktory, jako jsou náplňové a pulsní kolony, promíchávané sedimentační nádrže nebo odstředivkové extraktory, jsou určeny pro používání v závodě na přepracování ozářeného jaderného paliva. Rozpouštědlové extraktory musí být odolné vůči korozivním účinkům kyseliny dusičné. Rozpouštědlové extraktory jsou obvykle vyráběny podle extrémně přísných norem (včetně speciálního svařování, kontroly, zajištění jakosti a řízení jakosti) z nízkouhlíkatých korozivzdorných ocelí, titanu, zirkonia a jiných vysoce kvalitních materiálů.

VYSVĚTLIVKA Do rozpouštědlových extraktorů vstupuje jak roztok ozářeného paliva z rozpouštěcích nádobí, tak i organické roztoky, které separují uran, plutonium a štěpné produkty. Zařízení pro extrakci rozpouštědlem je obvykle konstruováno tak, aby splňovalo přísné provozní parametry, jako je dlouhá provozní životnost bez nároků na údržbu nebo snadná vyměnitelnost, jednoduchost provozu a ovládání a flexibilita při změnách technologických podmínek.

e.  provozní a skladovací nádoby speciálně konstruované pro bezpečné udržení podkritického stavu a odolávající korozivním účinkům kyseliny dusičné;

Technická poznámka:

Provozní a skladovací nádoby mohou mít tyto parametry:

1.  stěny nebo vnitřní konstrukce mají hodnotu borového ekvivalentu (vypočtenou pro všechny prvky konstrukce podle definice uvedené v poznámce k položce 0C004) nejméně 2 %;

2.  maximální průměr válcových nádob 175 mm; nebo

3.  maximální tloušťka 75 mm pro deskovou nebo prstencovou nádobu.

TLB3.4

Provozní a skladovací nádoby na chemikálie

V závodě na přepracování ozářeného paliva se používají speciálně konstruované nebo upravené provozní a skladovací nádoby. Tyto nádoby musí být odolné vůči korozivním účinkům kyseliny dusičné. Jsou obvykle vyráběny z takových materiálů, jako jsou nízkouhlíkaté korozivzdorné oceli, titan nebo zirkonium nebo jiné vysoce kvalitní materiály. Provozní a skladovací nádoby mohou být konstruovány pro dálkové ovládání a údržbu a mohou mít následující parametry umožňující řízení jaderné kritičnosti:

1)  stěny nebo vnitřní konstrukce odpovídající minimálně borovému ekvivalentu 2 % nebo

2)  maximální průměr 175 mm (7 ″) pro válcové nádoby nebo

3)  maximální tloušťka 75 mm (3 ″) pro deskovou nebo prstencovou nádobu.

VYSVĚTLIVKA Výsledkem extrakce rozpouštědlem jsou tři hlavní toky technologických roztoků. Provozní a skladovací nádoby jsou pro další zpracování všech tří toků používány takto:

a)  roztok čistého dusičnanu uranu je koncentrován odpařováním a postupuje do procesu denitrace, kde je převáděn na oxid uranu. Tento oxid se znovu používá v jaderném palivovém cyklu;

b)  vysoce radioaktivní roztok štěpných produktů je obvykle koncentrován odpařováním a skladuje se jako kapalný koncentrát. Tento koncentrát může být následně odpařen a převeden do formy, která je vhodná pro jeho skladování nebo uložení;

c)  roztok čistého dusičnanu plutonia je koncentrován a skladován až do jeho předání do dalšího stupně technologického procesu. Zejména provozní a skladovací nádoby pro roztoky plutonia jsou konstruovány tak, aby se předešlo problémům kritičnosti vyplývajícím ze změn v koncentraci a formě tohoto technologického toku.

f.  neutronové měřicí systémy speciálně konstruované nebo upravené pro integraci a použití se systémy řízení automatizovaných procesů v závodech na přepracování vyhořelého „přírodního uranu“, „ochuzeného uranu“ nebo „zvláštních štěpných materiálů“.

TLB3.5

Neutronové měřicí systémy pro řízení technologického procesu

Neutronové měřicí systémy speciálně konstruované nebo upravené pro integraci a použití se systémy řízení automatizovaných procesů v závodech na přepracování ozářených palivových článků.

VYSVĚTLIVKA Součástí těchto systémů je schopnost aktivního a pasivního měření a rozlišování toku neutronů za účelem stanovení množství a složení štěpného materiálu. Kompletní systém tvoří generátor neutronů, neutronový detektor, zesilovače a elektronika pro zpracování signálu. Tato položka nezahrnuje nástroje na detekci a měření neutronů, které jsou určeny pro evidenci a zajišťování jaderného materiálu nebo pro jakoukoli jinou aplikaci nesouvisející s integrací a použitím se systémy řízení automatizovaných procesů v závodech na přepracování ozářených palivových článků.

0B007

Závod pro konverzi plutonia a zařízení speciálně pro něj konstruovaná nebo upravená:

TLB7.2.1

Speciálně konstruované nebo připravované systémy pro konverzi dusičnanu plutonia na oxid

0B007.a

a.  systémy pro konverzi dusičnanu plutonia na oxid;

 

VYSVĚTLIVKA Tento proces zahrnuje následující hlavní úkony: dávkování, skladování a kalibraci, srážení a oddělení pevné a kapalné fáze, žíhání, manipulaci s produktem, větrání, hospodaření s odpady a řízení technologického procesu. Technologické systémy jsou zvláště uzpůsobené k tomu, aby zabránily dosažení kritičnosti, vyloučily vliv radiace a minimalizovaly rizika toxicity. Ve většině přepracovatelských závodů je tímto procesem konverze dusičnanu plutonia na oxid plutoničitý. Další procesy zahrnují srážení plutonium-oxalátu nebo peroxidu plutonia.

0B007.b

b.  systémy pro výrobu kovového plutonia.

TLB7.2.2

Speciálně konstruované nebo připravované systémy pro výrobu kovového plutonia

VYSVĚTLIVKA Tento proces zpravidla zahrnuje fluoraci oxidu plutoničitého, obvykle pomocí vysoce korozívního fluorovodíku, jejímž produktem je fluorid plutoničitý, který je následně redukován vysoce čistým vápníkem na kovové plutonium a strusku obsahující fluorid vápenatý. Tento proces zahrnuje následující hlavní úkony: fluoraci (například za použití zařízení vyrobeného z drahých kovů nebo jimi obloženého), redukci kovem (například za použití keramických kelímků), regeneraci strusky, manipulaci s produktem, větrání, hospodaření s odpady a řízení technologického procesu. Technologické systémy jsou zvláště uzpůsobené k tomu, aby zabránily dosažení kritičnosti, vyloučily vliv radiace a minimalizovaly rizika toxicity. Další procesy zahrnují fluoraci plutonium-oxalátu nebo peroxidu plutonia s následnou redukcí na kovové plutonium.

0C001

„Přírodní uran“ nebo „ochuzený uran“ nebo thorium ve formě kovu, slitiny, chemické sloučeniny nebo koncentrátu a jakýkoliv jiný materiál obsahující jednu nebo více uvedených složek.

Pozn.:   Položka 0C001 nezahrnuje:

a.  čtyři gramy nebo méně „přírodního uranu“ nebo „ochuzeného uranu“, pokud jsou obsaženy ve snímačích uvnitř přístrojů;

b.  „ochuzený uran“ speciálně připravený pro tyto civilní nejaderné aplikace:

1.  stínění;

2.  balení;

3.  přítěž o hmotnosti nejvýše 100 kg;

4.  protizávaží o hmotnosti nejvýše 100 kg;

c.  slitiny obsahující méně než 5 % thoria;

d.  keramické výrobky obsahující thorium, které byly vyrobeny pro nejaderné užití.

TLA.1.1

1.1.  „Výchozí materiál“

Termínem „výchozí materiál“ se rozumí uran obsahující směs izotopů vyskytující se v přírodě, uran ochuzený o izotop 235, thorium, jakákoli z uvedených položek ve formě kovu, slitiny, chemické sloučeniny nebo koncentrátu, jakýkoli jiný materiál obsahující jednu nebo více z uvedených položek v koncentraci, kterou čas od času stanoví rada guvernérů, nebo jiný materiál, který čas od času stanoví rada guvernérů.

0C002

„Zvláštní štěpné materiály“

Pozn.:   Položka 0C002 nezahrnuje čtyři „efektivní gramy“ nebo méně, pokud jsou obsaženy ve snímačích uvnitř přístrojů.

TLA.1.2

1.2.  „Zvláštní štěpný materiál“

i)  Termínem „zvláštní štěpný materiál“ se rozumí plutonium -239, uran -233, „uran obohacený izotopy 235 nebo 233“, jakýkoli materiál obsahující jednu nebo více z uvedených položek a jiný štěpný materiál, který čas od času stanoví rada guvernérů; termín „zvláštní štěpný materiál“ však nezahrnuje výchozí materiál.

ii)  Termínem „uran obohacený izotopy 235 nebo 233“ se rozumí uran obsahující izotop 235 nebo 233 nebo oba tyto izotopy v takovém množství, že poměr celkového součtu těchto izotopů k izotopu 238 je větší než poměr izotopu 235 k izotopu 238 vyskytujícímu se v přírodě.

Pro účely pokynů však nejsou zahrnuty položky uvedené níže v pododstavci a), ani vývoz výchozích nebo zvláštních štěpných materiálů do určité přijímající země v období dvanácti měsíců, který nedosahuje limitů uvedených v pododstavci b):

a)  Plutonium s koncentrací izotopů plutonia -238 vyšší než 80 %.

Zvláštní štěpný materiál, který se používá řádově v gramových množstvích nebo nižších jako součást čidel v přístrojích, a

zdrojový materiál, pokud vláda shledává, že je určen pouze k použití při nejaderných činnostech, jako je výroba slitin nebo keramiky;

b)  

zvláštní štěpný materiál 50 efektivních gramů,

přírodní uran 500 kilogramů,

ochuzený uran 1 000 kilogramů a

thorium 1 000 kilogramů.

0C003

Deuterium, těžká voda (oxid deuteria) a jiné sloučeniny deuteria a směsi a a roztoky obsahující deuterium, v nichž je izotopický poměr deuteria k vodíku vyšší než 1:5 000 .

TLB2.1

2.1.  Těžký vodík a těžká voda

Deuterium, těžká voda (oxid deuteria) a jiné sloučeniny deuteria, jejichž poměr atomů deuteria k atomům vodíku převyšuje 1:5 000 , určené pro použití v jaderném reaktoru definovaném v bodě 1.1 výše, v množství přesahujícím 200 kg atomů deuteria pro kteroukoli zemi příjemce za jakékoli období dvanácti měsíců.

0C004

Grafit pro jaderné aplikace, o čistotě vyšší než 5 částic na milion (5 ppm), vyjádřeno ‚borovým ekvivalentem‘, a o hustotě vyšší než 1,50 g/cm3 pro použití v „jaderném reaktoru“, jak je definovaný výše v odstavci 1.1 v množství převyšujícím 1 kilogram.

Pozn.:  VIZ TÉŽ 1C107.

Poznámka 1:   Pro účely kontroly vývozu určí příslušné orgány členského státu, v němž je vývozce usazen, zda vývoz grafitu splňující výše uvedené podmínky je pro použití v „jaderném reaktoru“.

Poznámka 2:   V položce 0C004 je ‚borový ekvivalent‘ (BE) definován jako suma všech BEz pro nečistoty (s výjimkou BEuhlík, protože uhlík se nepovažuje za nečistotu) včetně boru takto:

BEZ (ppm) = CF × koncentrace prvku Z v ppm;

image

a σB a σZ jsou účinné průřezy záchytů tepelných neutronů přírodního boru a prvku Z (v jednotkách barn) a AB, AZ jsou atomové hmotnosti přírodního boru a prvku Z.

TLB2.2

2.2.  Grafit pro jaderné aplikace

Grafit pro jaderné aplikace, o čistotě vyšší než 5 částic na milion (5 ppm), vyjádřeno borovým ekvivalentem, a o hustotě vyšší než 1,50 g/cm3 pro použití v jaderném reaktoru, jak je definovaný výše v odstavci 1.1 v množství převyšujícím 1 kilogram.

VYSVĚTLIVKA

Pro účely kontroly vývozu vláda určí, zda vývoz grafitu splňujícího výše uvedené podmínky je pro použití v jaderném reaktoru.

‚Borový ekvivalent‘ (BE) je možné stanovit experimentálně nebo se vypočítá jako suma všech BEz pro nečistoty (s výjimkou BEuhlík, protože uhlík se nepovažuje za nečistotu,) včetně boru takto:

BEZ (ppm) = CF × koncentrace prvku Z (v ppm);

CF je koeficient konverze: (σz × AB) děleno (σB × Az);

σB a σZ jsou účinné průřezy záchytů tepelných neutronů přírodního boru a prvku Z (v jednotkách barn) a AB, AZ jsou atomové hmotnosti přírodního boru a prvku Z.

0C005

Speciálně připravené sloučeniny nebo prášky pro výrobu plynových difuzních bariér, odolné vůči korozi v důsledku působení UF6 (např. nikl nebo slitiny obsahující 60 % hmotnostních nebo více niklu, oxid hlinitý a plně fluorované uhlovodíkové polymery), o čistotě 99,9 % hmotnostních nebo vyšší a o střední velikosti částic menší než 10 μm, měřeno podle normy (ASTM) B330 a s vysokým stupněm rovnoměrnosti velikosti částic.

TLB5.3.1b

Plynové difuzní bariéry a bariérové materiály

b)  speciálně upravené sloučeniny nebo prášky pro výrobu těchto filtrů.

Takové sloučeniny a prášky obsahují nikl nebo jeho slitiny s obsahem niklu 60 % nebo více, oxid hlinitý nebo vůči UF6 odolné plně fluorované uhlovodíkové polymery o čistotě 99,9 % hmotnostních nebo vyšší, o velikosti částic menší než 10 μm a s vysokým stupněm uniformity velikosti částic, které jsou speciálně upraveny pro výrobu plynových difuzních bariér.

OD001

T* „Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží uvedeného v této kategorii.

II*

IV*

TLB*

„software“ – soubor jednoho nebo více „programů“ nebo „mikroprogramů“, který je zachycen na libovolném hmotném nosiči informací; „technická pomoc“ může mít formu pokynů, školení, výcviku, pracovních znalostí a poradenských služeb a může zahrnovat i přenos ‚technických údajů‘.

0E001

T* „Technologie“ podle Poznámky k jaderné technologii pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží uvedeného v této kategorii.

II*

IV

TLB*

„Technologie“ – konkrétní informace nutné pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ jakékoli položky na seznamu. Tyto informace mohou mít formu „technických údajů“ nebo „technické pomoci“;

(1)   

Kódy položek označené „TLB“ odkazují na položky v seznamu vybraných položek v příloze B seznamu Skupiny jaderných dodavatelů (NSG) části 1. Kódy položek označené „TLA“ odkazují na položky v příloze A seznamu Skupiny jaderných dodavatelů (NSG) části 1. Kódy položek neoznačené „TLB“ ani „TLA“ odkazují na položky v seznamu zboží dvojího užití NSG uvedené v kategoriích 1, 2 a 6.

KATEGORIE 1 – ZVLÁŠTNÍ MATERIÁLY A SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

1A    Systémy, zařízení a součástiOdpovídající systémy, zařízení a součásti uvedené v nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

Kontrolní seznam NSG, dok. INFCIRC/254/Rev.9/část 2

1A007

b.  elektricky řízené rozněcovače:

1.  odpalovací můstek (EB);

2.  odpalovací můstkový drát (EBW);

3.  nárazové rozbušky;

4.  odpalovací fóliové rozbušky (EFI).

Technické poznámky:

1.  Místo výrazu rozbuška se někdy používá výraz iniciátor.

2.  Rozbušky zahrnuté do položky 1A007.b používají drobné elektrické vodiče (můstky, můstkové dráty nebo fólie), které se explozivně odpařují, pokud jimi projde rychlý elektrický impuls o velkém proudu. V nenárazových typech nastartuje výbušný vodič chemickou detonaci dotykem s vysoce výbušnou látkou jako je PETN (pentaerytritol-tetranitrát). V

3.  nárazových rozbuškách přirazí výbušné odpařování elektrického vodiče nárazník přes mezeru a dopad nárazníku nastartuje chemickou detonaci. Nárazník je v některých typech spouštěn magnetickou silou. Výraz výbušná fólie může označovat jak odpalovací můstek (EB), tak i nárazovou rozbušku.

6.A.1.

Rozbušky a vícebodové rozbuškové systémy:

a.  elektricky řízené rozněcovače:

1.  odpalovací můstek (EB);

2.  odpalovací můstkový drát (EBW);

3.  nárazové rozbušky;

4.  odpalovací fóliové rozbušky (EFI).

1A007

Zařízení a vybavení, speciálně konstruované ke spuštění náplní a vybavení s „energetickými materiály“ elektrickými prostředky, a to:

Pozn.:  VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU, 3A229 a 3A232.

a.  výbušné rozbuškové odpalovací systémy konstruované k aktivaci rozněcovačů uvedených v položce 1A007.b;

6.A.2.

Odpalovací zařízení a podobné vysokoproudé pulsní generátory:

a.  rozbuškové odpalovací sady (rozbuškové systémy, detonační sady) včetně odpalovacích sad odpalovaných elektronicky, výbuchem nebo opticky, konstruované k aktivaci vícenásobně řízených rozněcovačů uvedených v položce 6.A.1. výše;

1A202

Kompozitní struktury, jiné než uvedené v položce 1A002, ve formě trubek, s oběma těmito vlastnostmi:

Pozn.:  VIZ TÉŽ 9A010 A 9A110.

a.  vnitřní průměr 75 mm až 400 mm; a

b.  jsou vyrobeny z některého „vláknitého materiálu“ uvedeného v položce 1C010.a. nebo 1C010.b. nebo 1C210.a. nebo z uhlíkových prepregů uvedených v položce 1C210.c.;

2.A.3.

Kompozitní struktury ve formě trubek s oběma těmito vlastnostmi:

a.  vnitřní průměr od 75 mm do 400 mm; a

b.  jsou vyrobeny z některého „vláknitého materiálu“ uvedeného v položce 2.C.7.a. nebo z uhlíkových prepregů uvedených v položce 2.C.7.c.

1A225

Platinové katalyzátory speciálně konstruované nebo upravené k provádění vodíkové izotopové výměny mezi vodíkem a vodou za účelem zpětného získání tritia z těžké vody nebo pro výrobu těžké vody.

2.A.2.

Platinové katalyzátory speciálně konstruované nebo upravené k provádění vodíkové izotopové výměny mezi vodíkem a vodou za účelem zpětného získání tritia z těžké vody nebo pro výrobu těžké vody.

1A226

Speciální náplně, které mohou být použity pro oddělování těžké vody od obyčejné s oběma těmito vlastnostmi:

a.  jsou vyrobeny ze síťoviny z fosforového bronzu chemicky upravené ke zvýšení smáčivosti; a

b.  jsou konstruovány pro použití ve vakuových destilačních kolonách.

4.A.1.

Speciální náplně, které mohou být použity pro oddělování těžké vody od obyčejné s oběma těmito vlastnostmi:

a.  jsou vyrobeny ze síťoviny z fosforového bronzu chemicky upravené ke zvýšení smáčivosti; a

b.  jsou konstruovány pro použití ve vakuových destilačních kolonách.

1A227

Okna s vysokou hustotou odstiňující radiaci (z olovnatého nebo podobného skla), včetně speciálně pro ně navržených konstrukcí, se všemi těmito vlastnostmi:

a.  ‚studená strana‘ větší než 0,09 m2;

b.  hustota větší než 3 g/cm3; a

c.  tloušťka alespoň 100 mm nebo větší.

Technická poznámka:

V položce 1A227 se ‚studenou stranou‘ rozumí prohlížecí strana okna vystavená v navrženém použití nejnižší úrovni radiace.

1.A.1.

Okna s vysokou hustotou odstiňující radiaci (z olovnatého nebo podobného skla), včetně speciálně pro ně navržených konstrukcí, se všemi těmito vlastnostmi:

a.  ‚studená strana‘ větší než 0,09 m2;

b.  hustota větší než 3 g/cm3; a

c.  tloušťka alespoň 100 mm nebo větší.

Technická poznámka:

V položce 1.A.1.a. se ‚studenou stranou‘ rozumí prohlížecí strana okna vystavená v navrženém použití nejnižší úrovni radiace.

1B    Zkušební, kontrolní a výrobní zařízeníOdpovídající systémy, zařízení a součásti uvedené v nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009 , kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

Kontrolní seznam NSG, dok. INFCIRC/254/Rev.9/část 2

1B201

Stroje pro navíjení vláken, jiné než uvedené v položkách 1B001 nebo 1B101, a příslušné vybavení:

a.  stroje pro navíjení vláken, se všemi těmito vlastnostmi:

1.  pohyby určující položení, vinutí a navíjení vláken jsou koordinovány a programovány ve dvou nebo více osách;

2.  jsou speciálně konstruované pro výrobu kompozitních struktur nebo laminátů z „vláknitých materiálů“; a

3.  jsou schopné navíjet válcové roury s vnitřním průměrem 75 mm až 650 mm a délkou 300 mm nebo větší;

b.  koordinační a programové řízení pro stroje pro navíjení vláken, uvedené v položce 1B201.a.;

c.  přesné trny pro stroje pro navíjení vláken uvedené v položce 1B201.a.

3.B.4.

Stroje pro navíjení vláken a příslušné vybavení:

a.  stroje pro navíjení vláken, se všemi těmito vlastnostmi:

1.  pohyby určující položení, vinutí a navíjení vláken jsou koordinovány a programovány ve dvou nebo více osách;

2.  jsou speciálně konstruované pro výrobu kompozitních struktur nebo laminátů z „vláknitých materiálů“; a

3.  jsou schopné navíjet válcové roury s vnitřním průměrem 75 mm až 650 mm a délkou 300 mm nebo větší;

b.  koordinační a programové řízení pro stroje pro navíjení vláken uvedené v položce 3.B.4.a.;

c.  přesné trny pro stroje pro navíjení vláken uvedené v položce 3.B.4.a.

1B225

Elektrolyzéry pro výrobu fluoru s výrobní kapacitou větší než 250 g fluoru za hodinu.

3.B.1.

Elektrolyzéry pro výrobu fluoru s výrobní kapacitou větší než 250 g fluoru za hodinu.

1B226

Elektromagnetické izotopové separátory konstruované tak, aby mohly být vybaveny jednoduchými nebo vícenásobnými iontovými zdroji schopnými poskytovat celkový proud iontového svazku 50 mA nebo větší, nebo vybavené takovými zdroji.

Pozn.:   Položka 1B226 zahrnuje separátory:

a.  schopné obohacovat stabilní izotopy;

b.  s iontovými zdroji a jímači v magnetickém poli a s iontovými zdroji a jímači mimo toto pole.

3.B.5.

Elektromagnetické izotopové separátory konstruované tak, aby mohly být vybaveny jednoduchými nebo vícenásobnými iontovými zdroji schopnými poskytnout celkový proud iontového svazku 50 mA nebo větší, nebo vybavené takovými zdroji.

Poznámky:

1.  Položka 3.B.5. zahrnuje separátory schopné obohacovat jak stabilní izotopy, tak i izotopy uranu.

Pozn.:  Separátor schopný separovat izotopy olova s rozdílem jedné hmotnostní jednotky je zákonitě schopen obohacovat izotopy uranu, kde rozdíl činí tři hmotnostní jednotky.

2.  Položka 3.B.5. zahrnuje separátory, u nichž se jak iontové zdroje, tak i sběrače (kolektory) nacházejí v magnetickém poli a taková uspořádání, v nichž jsou mimo toto pole.

Technická poznámka:

Jeden iontový zdroj o síle 50 mA nemůže vyrobit více než 3 g separovaného vysoce obohaceného uranu za rok z přírodního uranu.

1B228

Vodíkové kryogenní destilační kolony se všemi těmito vlastnostmi:

a.  jsou konstruovány pro provoz při vnitřní teplotě 35 K (– 238 °C) nebo nižší;

b.  jsou konstruovány pro provoz při vnitřním tlaku od 0,5 do 5 MPa;

c.  jsou vyrobeny z:

1.  korozivzdorné oceli řady 300 s nízkým obsahem síry, jejíž austenitické číslo zrnitosti podle normy ASTM (nebo podle odpovídající normy) je 5 nebo větší; nebo

2.  ekvivalentních kryogenních a s vodíkem kompatibilních materiálů; a

d.  vnitřní průměr je 30 cm nebo větší a ‚účinná délka‘ je 4 m nebo větší.

Technická poznámka:

V položce 1B228 se ‚účinnou délkou‘ rozumí aktivní výška náplně v případě náplňových kolon, nebo aktivní výška desek vnitřního stykače v případě deskových kolon.

4.B.2.

Vodíkové kryogenní destilační kolony se všemi těmito vlastnostmi:

a.  jsou konstruovány pro provoz při vnitřní teplotě 35 K (– 238 °C) nebo nižší;

b.  jsou konstruovány pro provoz při vnitřním tlaku od 0,5 do 5 MPa;

c.  jsou vyrobeny z:

1.  korozivzdorné oceli řady 300 s nízkým obsahem síry, jejíž austenitické číslo zrnitosti podle normy ASTM (nebo podle odpovídající normy) je 5 nebo větší; nebo

2.  ekvivalentních kryogenních a s vodíkem kompatibilních materiálů;

d.  a vnitřní průměr je 30 cm nebo větší a ‚účinná délka‘ je 4 m nebo větší.

Technická poznámka:

Výrazem ‚účinná délka‘ se rozumí aktivní výška náplně v případě náplňových kolon, nebo aktivní výška desek vnitřního stykače v případě deskových kolon.

1B229

Výměnné patrové kolony typu voda – sirovodík a pro ně určené ‚vnitřní stykače‘:

Pozn.:   Pokud jde o kolony speciálně konstruované nebo upravené pro výrobu těžké vody, viz položka 0B004.

a.  výměnné patrové kolony typu voda – sirovodík se všemi těmito vlastnostmi:

1.  jsou schopné provozu při tlacích 2 MPa nebo větších;

2.  jsou vyrobeny z uhlíkové oceli, která má austenitické číslo zrnitosti podle normy ASTM (nebo podle odpovídající normy) 5 nebo větší; a

3.  průměr je 1,8 m nebo větší;

b.  ‚vnitřní stykače‘ pro výměnné patrové kolony typu voda – sirovodík uvedené v položce 1B229.a.

Technická poznámka:

‚Vnitřní stykače‘ kolon jsou segmentová patra s účinným souhrnným průměrem 1,8 m nebo větším, jsou konstruovány k usnadnění protiproudového styku a jsou zhotoveny z korozivzdorných ocelí s obsahem uhlíku 0,03 % nebo menším. Mohou to být např. sítová patra, klapková patra, kloboučková probublávací patra nebo turboroštová patra.

4.B.1.

Výměnné patrové kolony typu voda – sirovodík a pro ně určené vnitřní stykače:

Pozn.:  Pokud jde o kolony speciálně konstruované nebo upravené pro výrobu těžké vody, viz INFCIRC/254/část 1 (v platném znění).

a.  výměnné patrové kolony typu voda – sirovodík se všemi těmito vlastnostmi:

1.  jsou schopné provozu při tlacích 2 MPa nebo větších;

2.  jsou vyrobeny z uhlíkové oceli, která má austenitické číslo zrnitosti podle normy ASTM (nebo podle odpovídající normy) 5 nebo větší; a

3.  průměr je 1,8 m nebo větší;

b.  vnitřní stykače pro výměnné patrové kolony typu voda – sirovodík uvedené v položce 4.B.1.a.

Technická poznámka:

Vnitřní stykače kolon jsou segmentová patra s účinným souhrnným průměrem 1,8 m nebo větším, jsou konstruovány k usnadnění protiproudového styku a jsou zhotoveny z korozivzdorných ocelí s obsahem uhlíku 0,03 % nebo menším. Mohou to být např. sítová patra, klapková patra, kloboučková probublávací patra nebo turboroštová patra.

1B230

Čerpadla pro oběh katalyzátorů na bázi zředěných či koncentrovaných roztoků amidu draselného v kapalném čpavku (KNH2/NH3), se všemi těmito vlastnostmi:

a.  jsou vzduchotěsná (tj. hermeticky uzavřená);

b.  výkon je větší než 8,5 m3/h; a

c.  mají jednu z těchto vlastností:

1.  pro koncentrované roztoky amidu draselného (1 % nebo více) je provozní tlak 1,5 až 60 MPa; nebo

2.  pro zředěné roztoky amidu draselného (méně než 1 %) je provozní tlak 20 až 60 MPa.

4.A.2.

Čerpadla pro oběh katalyzátorů na bázi zředěných či koncentrovaných roztoků amidu draselného v kapalném čpavku (KNH2/NH3), se všemi těmito vlastnostmi:

a.  jsou vzduchotěsná (tj. hermeticky uzavřená);

b.  výkon je větší než 8,5 m3/h; a

c.  mají jednu z těchto vlastností:

1.  pro koncentrované roztoky amidu draselného (1 % nebo více) je provozní tlak 1,5 až 60 MPa; nebo

2.  pro zředěné roztoky amidu draselného (méně než 1 %) je provozní tlak 20 až 60 MPa.

1B231

Provozní celky nebo zařízení pro výrobu tritia a jejich vybavení:

a.  provozní celky nebo zařízení pro výrobu, zpětné získávání, extrakci, koncentraci tritia nebo manipulaci s ním;

b.  vybavení provozních celků nebo zařízení pro výrobu tritia:

1.  vodíkové nebo heliové chladicí jednotky, které jsou schopné dosáhnout ochlazení až na teplotu 23 K (– 250 °C) nebo nižší a které mají kapacitu odvodu tepla větší než 150 W;

2.  jímací a čisticí systémy vodíkových izotopů používající jako jímací nebo čisticí prostředek hydridy kovů.

2.B.1.

Provozní celky nebo zařízení pro výrobu tritia a jejich vybavení:

a.  provozní celky nebo zařízení pro výrobu, zpětné získávání, extrakci, koncentraci tritia nebo manipulaci s ním;

b.  vybavení provozních celků nebo zařízení pro výrobu tritia:

1.  vodíkové nebo heliové chladicí jednotky, které jsou schopné dosáhnout ochlazení až na teplotu 23 K (– 250 °C) nebo nižší a které mají kapacitu odvodu tepla větší než 150 W;

2.  jímací a čisticí systémy vodíkových izotopů používající jako jímací nebo čisticí prostředek hydridy kovů.

1B232

Turboexpandéry nebo soustrojí turboexpandér – kompresor s oběma těmito vlastnostmi:

a.  jsou konstruované pro provoz s výstupní teplotou 35 K (– 238 °C) nebo nižší; a

b.  jsou konstruované pro průtok plynného vodíku 1 000  kg/h nebo větší.

4.A.3.

Turboexpandéry nebo soustrojí turboexpandér – kompresor s oběma těmito vlastnostmi:

a.  jsou konstruované pro provoz s výstupní teplotou 35 K (– 238 °C) nebo nižší; a

b.  jsou konstruované pro průtok plynného vodíku 1 000  kg/h nebo větší.

1B233

Provozní celky nebo zařízení pro oddělování izotopů lithia a jejich vybavení:

a.  provozní celky nebo zařízení pro oddělování izotopů lithia;

b.  vybavení pro oddělování izotopů lithia na základě amalgamace lithia a rtuti, takto:

1.  náplňové výměnné kolony typu kapalina–kapalina, speciálně konstruované pro amalgamy lithia;

2.  čerpadla rtuti nebo amalgamů lithia;

3.  kyvety pro elektrolýzu amalgamů lithia;

4.  odpařováky pro koncentrované roztoky hydroxidu lithného.

c.  systémy iontové výměny speciálně konstruované pro separaci izotopů lithia a jejich speciálně konstruované součásti;

d.  systémy chemické výměny (využívající korunkové ethery, kryptandy nebo lariat ethery) speciálně konstruované pro separaci izotopů lithia a jejich speciálně konstruované součásti.

2.B.2.

Provozní celky nebo zařízení pro oddělování izotopů lithia a jejich vybavení:

Pozn.:  Některá zařízení pro separaci izotopů lithia a součásti pro proces plazmové separace jsou rovněž přímo použitelné pro separaci izotopů uranu a podléhají kontrole podle INFCIRC/254 část 1 (v platném znění).

a.  provozní celky nebo zařízení pro oddělování izotopů lithia;

b.  vybavení pro oddělování izotopů lithia na základě amalgamace lithia a rtuti, takto:

1.  náplňové výměnné kolony typu kapalina–kapalina, speciálně konstruované pro amalgamy lithia;

2.  čerpadla rtuti nebo amalgamů lithia;

3.  kyvety pro elektrolýzu amalgamů lithia;

4.  odpařováky pro koncentrované roztoky hydroxidu lithného.

c.  systémy iontové výměny speciálně konstruované pro separaci izotopů lithia a jejich speciálně konstruované součásti;

d.  systémy chemické výměny (využívající korunkové ethery, kryptandy nebo lariat ethery) speciálně konstruované pro separaci izotopů lithia a jejich speciálně konstruované součásti.

1B234

Nádoby na vysoce výbušné látky, komory, kontejnery a jiná podobná zádržná zařízení určená k testování vysoce výbušných látek nebo výbušných zařízení, s oběma těmito vlastnostmi:

Pozn.:  VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU.

a.  konstruované tak, aby zadržely explozi odpovídající 2 kg TNT nebo větší; a

b.  s konstrukčními prvky nebo prvky umožňujícími předávat v reálném čase nebo opožděně diagnostické informace nebo informace o měření.

5.B.7.

Nádoby na vysoce výbušné látky, komory, kontejnery a jiná podobná zádržná zařízení určená k testování vysoce výbušných látek nebo výbušných zařízení, s oběma těmito vlastnostmi:

a.  konstruované tak, aby zadržely explozi odpovídající 2 kg TNT nebo větší; a

b.  s konstrukčními prvky nebo prvky umožňujícími předávat v reálném čase nebo opožděně diagnostické informace nebo informace o měření.

1C    MateriályOdpovídající systémy, zařízení a součásti uvedené v nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

Kontrolní seznam NSG, dok. INFCIRC/254/Rev.9/část 2

1C202

Slitiny, jiné než uvedené v položce 1C002.b.3. nebo b.4.:

a.  slitiny hliníku s oběma těmito vlastnostmi:

1.  ‚schopné dosáhnout‘ meze pevnosti v tahu 460 MPa nebo větší při 293 K (20 °C); a

2.  ve formě trubek nebo plného válcového tvaru (včetně výkovků) o vnějším průměru větším než 75 mm;

2.C.1.

slitiny hliníku s oběma těmito vlastnostmi:

a.  ‚schopné dosáhnout‘ meze pevnosti v tahu 460 MPa nebo větší při 293 K (20 °C);

b.  a ve tvaru trubek nebo plného válcového tvaru (včetně výkovků) o vnějším průměru větším než 75 mm.

Technická poznámka:

V položce 2.C.1 se pojmem ‚schopné dosáhnout‘ rozumějí slitiny hliníku před tepelným zpracováním nebo po něm.

1C202

b.  slitiny titanu s oběma těmito vlastnostmi:

1.  ‚schopné dosáhnout‘ meze pevnosti v tahu 900 MPa nebo větší při 293 K (20 °C); a

2.  ve formě trubek nebo plného válcového tvaru (včetně výkovků) o vnějším průměru větším než 75 mm.

Technická poznámka:

Slitinami ‚schopnými dosáhnout‘ se rozumějí slitiny před tepelným zpracováním a po něm.

2.C.13.

slitiny titanu s oběma těmito vlastnostmi:

a.  ‚schopné dosáhnout‘ meze pevnosti v tahu 900 MPa nebo větší při 293 K (20 °C);

ve formě trubek nebo plného válcového tvaru (včetně výkovků) o vnějším průměru větším než 75 mm.

Technická poznámka:

V položce 2.C.13 se pojmem ‚schopné dosáhnout‘ rozumějí slitiny titanu před tepelným zpracováním nebo po něm.

1C210

‚Vláknité materiály‘ nebo prepregy, jiné než uvedené v položce 1C010.a., b. nebo e.:

a.  uhlíkaté nebo aramidové ‚vláknité materiály‘, které mají některou z dále uvedených vlastností:

1.  „měrný modul“ 12,7 × 106 m nebo větší; nebo

2.  „měrná pevnost v tahu“ 23,5 × 104 m nebo větší;

Pozn.:   Položka 1C210.a. nezahrnuje aramidové ‚vláknité materiály‘, které mají nejméně 0,25 % hmotnostních povrchových modifikátorů na bázi esterů;

2.C.7.a

„Vláknité materiály“ a prepregy:

a.  uhlíkaté nebo aramidové „vláknité materiály“, které mají některou z dále uvedených charakteristik:

1.  „měrný modul“ 12,7 × 106 m nebo větší; nebo

2.  „měrnou pevnost v tahu“ 23,5 × 104 m nebo větší;

Pozn.:  Položka 2.C.7.a nezahrnuje aramidové „vláknité materiály“, které mají nejméně 0,25 % hmotnostních povrchových modifikátorů na bázi esterů;

b.  skelné ‚vláknité materiály‘, které mají obě tyto vlastnosti:

1.  „měrný modul“ 3,18 × 106 m nebo větší; a

2.  „měrná pevnost v tahu“ 7,62 × 104 m nebo větší;

2.C.7.b

skelné „vláknité materiály“, které mají obě tyto vlastnosti:

1.  „měrný modul“ 3,18 × 106 m nebo větší; a

2.  „měrnou pevnost v tahu“ 7,62 × 104 m nebo větší;

c.  termosetovou pryskyřicí impregnované souvislé „příze“, „přásty“, „kabílky“ nebo „pásky“ o šířce nejvýše 15 mm (prepregy) vyrobené z uhlíkatých nebo skelných ‚vláknitých materiálů‘ uvedených v položce 1C210.a. nebo b.

Technická poznámka:

Matrici kompozitu tvoří pryskyřice.

Pozn.:   V položce 1C210 se ‚vláknitými materiály‘ rozumí pouze souvislá „elementární vlákna“, „příze“, „přásty“, „kabílky“ nebo „pásky“.

2.C.7.c

c.  termosetovou pryskyřicí impregnované souvislé „příze“, „přásty“, „kabílky“ nebo „pásky“ o šířce nejvýše 15 mm (prepregy) vyrobené z uhlíkatých nebo skelných „vláknitých materiálů“ uvedených v položce 2.C.7.a. nebo 2.C.7.b.

Technická poznámka:

Matrici kompozitu tvoří pryskyřice.

Technické poznámky:

1.  V položce 2.C.7. se ‚měrným modulem‘ rozumí Youngův modul v N/m2 dělený měrnou tíhou N/m3 měřený při teplotě 296 ± 2 K (23 ± 2 °C) a relativní vlhkosti 50 ± 5 %.

2.  V položce 2.C.7. se „měrnou pevností v tahu“ rozumí mezní pevnost v tahu v N/m2, dělená měrnou tíhou v N/m3, měřená při teplotě (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) a relativní vlhkosti (50 ± 5) %.

1C216

Vysokopevnostní ocel tvrzená stárnutím, jiná než uvedená v položce 1C116, ‚schopná dosáhnout‘ meze pevnosti v tahu nejméně 1 950 MPa při teplotě 293 K (20 °C).

Pozn.:   Položka 1C216 nezahrnuje tvary, u kterých jsou všechny lineární rozměry 75 mm nebo menší.

Technická poznámka:

Výraz vysokopevnostní ocel ‚schopná dosáhnout‘ zahrnuje vysokopevnostní ocel před tepelným zpracováním i po něm.

2.C.11.

Vysokopevnostní ocel ‚schopná dosáhnout‘ meze pevnosti v tahu 1 950 MPa nebo větší při 293 K (20 °C).

Pozn.:  Položka 2.C.11. nezahrnuje tvary, u kterých jsou všechny lineární rozměry 75 mm nebo menší.

Technická poznámka:

V položce 2.C.11 se pojmem ‚schopná dosáhnout‘ rozumí vysokopevnostní ocel před tepelným zpracováním nebo po něm.

1C225

Bor obohacený izotopem boru-10 (10B) více než je obohacení vyskytující se v přírodě, a součásti: elementární bor, sloučeniny, směsi obsahující bor, výrobky z nich a odpad nebo šrot z kteréhokoli z těchto materiálů.

Pozn.:   V položce 1C225 směsi obsahující bor zahrnují i borem dotované materiály.

Technická poznámka:

Přirozený výskyt izotopu boru 10 je přibližně 18,5 % hmotnostních (atomový poměr 20 %).

2.C.4.

Bor obohacený izotopem boru-10 (10B) více než je obohacení vyskytující se v přírodě, a to: elementární bor, sloučeniny, směsi obsahující bor, výrobky z nich a odpad nebo šrot z kteréhokoli z těchto materiálů.

Pozn.:  V položce 2.C.4. směsi obsahující bor zahrnují i borem dotované materiály.

Technická poznámka:

Přirozený výskyt izotopu boru-10 je přibližně 18,5 procent hmotnostních (atomový poměr 20 % procent).

1C226

Wolfram, karbid wolframu a slitiny obsahující více než 90 % hmotnostních wolframu, jiné než uvedené v položce 1C117, které mají obě tyto vlastnosti:

a.  tvary s dutinou s válcovou symetrií (včetně válcových segmentů) o vnitřním průměru 100 mm až 300 mm; a

b.  hmotnost větší než 20 kg.

Pozn.:   Položka 1C226 nezahrnuje výrobky speciálně konstruované jako závaží nebo kolimátory gama paprsků.

2.C.14.

Wolfram, karbid wolframu a slitiny obsahující více než 90 % hmotnostních wolframu, které mají obě tyto vlastnosti:

a.  tvary s dutinou s válcovou symetrií (včetně válcových segmentů) o vnitřním průměru 100 mm až 300 mm; a

b.  hmotnost větší než 20 kg.

Pozn.:  Položka 2.C.14. nezahrnuje výrobky speciálně konstruované jako závaží nebo kolimátory gama paprsků.

1C227

Vápník, který má obě tyto vlastnosti:

a.  obsahuje méně než 1 000  ppm hmotnostních kovových nečistot, jiných než hořčík; a

b.  obsahuje méně než 10 ppm hmotnostních boru.

2.C.5.

Vápník, který má obě tyto vlastnosti:

a.  obsahuje méně než 1 000  ppm hmotnostních kovových nečistot, jiných než hořčík; a

b.  obsahuje méně než 10 ppm hmotnostních boru.

1C228

Hořčík, který má obě tyto vlastnosti:

a.  obsahuje méně než 200 ppm hmotnostních kovových nečistot, jiných než vápník; a

b.  obsahuje méně než 10 ppm hmotnostních boru.

2.C.10.

Hořčík, který má obě tyto vlastnosti:

a.  obsahuje méně než 200 ppm hmotnostních kovových nečistot, jiných než vápník; a

b.  obsahuje méně než 10 ppm hmotnostních boru.

1C229

Bismut, který má obě tyto vlastnosti:

a.  čistota 99,99 % hmotnostních nebo vyšší; a

b.  obsahuje méně než 10 ppm hmotnostních stříbra.

2.C.3.

Bismut, který má obě tyto vlastnosti:

a.  čistota 99,99 % hmotnostních nebo vyšší; a

b.  obsahuje méně než 10 ppm hmotnostních stříbra.

1C230

Kovové beryllium, slitiny obsahující více než 50 % hmotnostních beryllia, sloučeniny beryllia nebo výrobky z nich a odpad nebo zbytky z některého z těchto materiálů, jiné než uvedené v Seznamu vojenského materiálu.

Pozn.:  VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU.

Pozn.:   Položka 1C230 nezahrnuje:

a.  kovová okna pro rentgenové přístroje nebo pro měřicí přístroje do vrtných sond;

b.  oxidové útvary ve formě výrobků nebo polotovarů speciálně určených pro díly elektronických součástek nebo jako substráty pro elektronické obvody;

c.  beryl (silikát beryllia a hliníku) ve formě smaragdů nebo akvamarinů.

2.C.2.

Kovové berylium, slitiny obsahující více než 50 % hmotnostních berylia, sloučeniny berylia nebo výrobky z nich a odpad nebo zbytky z některého z těchto materiálů.

Pozn.:  Položka 2.C.2. nezahrnuje:

a.  kovová okna pro rentgenové přístroje nebo pro měřicí přístroje do vrtných sond;

b.  oxidové útvary ve formě výrobků nebo polotovarů speciálně konstruovaných pro díly elektronických součástek nebo jako substráty pro elektronické obvody;

c.  beryl (silikát beryllia a hliníku) ve formě smaragdů nebo akvamarinů.

1C231

Kovové hafnium, slitiny obsahující více než 60 % hmotnostních hafnia, sloučeniny obsahující více než 60 % hmotnostních hafnia nebo výrobky z nich a odpad nebo šrot z některého z těchto materiálů.

2.C.8.

Kovové hafnium, slitiny obsahující více než 60 % hmotnostních hafnia, sloučeniny obsahující více než 60 % hmotnostních hafnia nebo výrobky z nich a odpad nebo šrot z některého z těchto materiálů.

1C232

Helium-3 (3He), směsi obsahující helium-3 a výrobky nebo přístroje obsahující některou z těchto látek.

Pozn.:   Položka 1C232 nezahrnuje výrobky nebo přístroje obsahující méně než 1 g helia-3.

2.C.18.

Helium-3 (3He), směsi obsahující helium-3 a výrobky nebo přístroje obsahující některou z těchto látek.

Pozn.:  Položka 2.C.18. nezahrnuje výrobky nebo přístroje obsahující méně než 1 g helia-3.

1C233

Lithium, jehož obohacení izotopem lithia-6 (6Li) je vyšší než obohacení vyskytující se v přírodě, a výrobky nebo přístroje obsahující obohacené lithium: elementární lithium, slitiny, sloučeniny, směsi obsahující lithium, výrobky z nich, odpad nebo zbytky z některého z těchto materiálů.

Pozn.:   Položka 1C233 nezahrnuje termoluminiscenční dozimetry.

Technická poznámka:

Přirozený výskyt izotopu lithium-6 je přibližně 6,5 % hmotnostních (atomový poměr 7,5 %).

2.C.9.

Lithium obohacené izotopem lithium-6 (6Li) více, než je obohacení vyskytující se v přírodě a výrobky nebo přístroje obsahující obohacené lithium, a to: elementární lithium, slitiny, sloučeniny, směsi obsahující lithium, výrobky z nich, odpad nebo zbytky z některého z těchto materiálů.

Pozn.:  Položka 2.C.9. nezahrnuje termoluminiscenční dozimetry.

Technická poznámka:

Přirozený výskyt izotopu lithia-6 je přibližně 6,5 procent hmotnostních (atomový poměr 7,5 % procent).

1C234

Zirkonium s hmotnostním obsahem hafnia menším než 1 díl hafnia k 500 dílům zirkonia: ve formě kovu, slitin obsahujících více než 50 % hmotnostních zirkonia, sloučenin, výrobků z nich, odpadu nebo šrotu z některého z těchto materiálů, jiných než uvedených v položce 0A001.f.

Pozn.:   Položka 1C234 nezahrnuje zirkonium ve formě fólie o tloušťce 0,10 mm nebo menší.

2.C.15.

Zirkonium s hmotnostním obsahem hafnia menším než 1 díl hafnia k 500 dílům zirkonia: ve formě kovu, slitin obsahujících více než 50 % hmotnostních zirkonia, sloučenin, výrobků z nich, odpadu nebo zbytků z některého z těchto materiálů.

Pozn.:  Položka 2.C.15.nezahrnuje zirkonium ve formě fólie o tloušťce 0,10 mm nebo menší.

1C235

Tritium, sloučeniny tritia, směsi obsahující tritium s atomovým poměrem tritia k vodíku vyšším než 1: 1 000 a výrobky nebo přístroje obsahující některou z těchto látek.

Pozn.:   Položka 1C235 nezahrnuje výrobky nebo přístroje obsahující méně než 1,48 × 103 GBq (40 Ci) tritia.

2.C.17.

Tritium, sloučeniny tritia, směsi obsahující tritium s atomovým poměrem tritia k vodíku vyšším než 1: 1 000 a výrobky nebo přístroje obsahující některou z těchto látek.

Pozn.:  Položka 2.C.17. nezahrnuje výrobky nebo přístroje obsahující méně než 1,48 × 103 GBq tritia.

1C236

‚Radionuklidy‘ vhodné pro výrobu neutronových zdrojů na bázi alfa-n reakce, jiné než uvedené v položkách 0C001 a 1C012.a., v těchto formách:

a.  elementární;

b.  sloučeniny s celkovou aktivitou 37 GBq/kg (1 Ci/kg) nebo větší;

c.  směsi s celkovou aktivitou 37 GBq/kg (1 Ci/kg) nebo větší;

d.  výrobky nebo přístroje obsahující některou z výše uvedených látek.

Pozn.:   Poznámka 1C236 nezahrnuje výrobky nebo přístroje, jejichž aktivita je nižší než 3,7 GBq (100 mCi).

Technická poznámka:

V položce 1C236 se ‚radionuklidy‘ rozumí kterýkoli z těchto:

— aktinium-225 (Ac-225)

— aktinium-227 (Ac-227)

— kalifornium-253 (Cf-253)

— curium-240 (Cm-240)

— curium-241 (Cm-241)

— curium-242 (Cm-242)

— curium-243 (Cm-243)

— curium-244 (Cm-244)

— einsteinium-253 (Es-253)

— einsteinium-254 (Es-254)

— gadolinium-148 (Gd-148)

— plutonium-236 (Pu-236)

— plutonium-238 (Pu-238)

— polonium-208 (Po-208)

— polonium-209 (Po-209)

— polonium-210 (Po-210)

— radium-223 (Ra-223)

— thorium-227 (Th-227)

— thorium-228 (Th-228)

— uranium-230 (U-230)

— uranium-232 (U-232)

2.C.19.

Radionuklidy vhodné pro výrobu zdrojů neutronů na základě reakce alfa-n:

aktinium 225

curium 244

polonium 209

aktinium 227

einsteinium 253

polonium 210

californium 253

einsteinium 254

radium 223

curium 240

gadolinium 148

thorium 227

curium 241

plutonium 236

thorium 228

curium 242

plutonium 238

uran 230

curium 243

polonium 208

uran 232

v těchto formách:

a.  elementární;

b.  sloučeniny s celkovou aktivitou 37 GBq/kg nebo větší;

c.  směsi s celkovou aktivitou 37 GBq/kg nebo větší;

d.  výrobky nebo přístroje obsahující některou z výše uvedených látek.

Pozn.:  Položka 2.C.19. nezahrnuje výrobky nebo přístroje s aktivitou menší než 3,7 GBq.

1C237

Radium-226 (226Ra), slitiny radia-226, sloučeniny radia-226, směsi obsahující radium-226, výrobky z nich a výrobky nebo přístroje obsahující některou z těchto látek.

Pozn.:   Položka 1C237 nezahrnuje:

a.  lékařské přístroje;

b.  výrobky nebo přístroje obsahující méně než 0,37 GBq radia-226.

2.C.12.

Radium-226 (226Ra), slitiny radia-226, sloučeniny radia-226, směsi obsahující radium-226, výrobky z nich a výrobky nebo přístroje obsahující některou z těchto látek.

Pozn.:  Položka 2.C.12. nezahrnuje:

a.  lékařské přístroje;

b.  výrobky nebo přístroje obsahující méně než 0,37 GBq radia-226.

1C238

Chlortrifluorid (ClF3).

2.C.6.

Chlortrifluorid (ClF3).

1C239

Vysoce účinné výbušniny, jiné než uvedené v Seznamu vojenského materiálu, nebo látky či směsi obsahující více než 2 % hmotnostní těchto výbušnin, které mají krystalickou hustotu vyšší než 1,8 g/cm3 a detonační rychlost vyšší než 8 000  m/s.

6.C.1.o

Jakákoliv výbušnina s krystalickou hustotou vyšší než 1,8 g/ cm3 a detonační rychlostí vyšší než 8 000  m/s.

1C240

Práškový nikl nebo porézní kovový nikl, jiný než uvedený v položce 0C005:

a.  práškový nikl, který má obě tyto vlastnosti:

1.  čistota 99,0 % hmotnostních nebo větší a

2.  střední velikost částic, měřená podle normy ASTM B330, menší než 10 μm;

b.  porézní kovový nikl vyrobený z materiálů uvedených v položce 1C240.a.

Pozn.:   Položka 1C240 nezahrnuje:

a.  vláknité práškové nikly;

b.  jednotlivé plechy z porézního niklu o ploše 1 000  cm2 nebo méně.

Technická poznámka:

Položka 1C240.b. se vztahuje na porézní kov zpracovaný lisováním a spékáním materiálů uvedených v položce 1C240.a. za účelem získání kovového materiálu s jemnými propojenými póry ve struktuře.

2.C.16.

Práškový nikl a porézní kovový nikl, a to:

Pozn.:  Pro druhy práškového niklu, které jsou zvlášť připravené pro výrobu plynových difuzních bariér, viz INFCIRC/254/část 1 (v platném znění).

a.  práškový nikl, který má obě tyto vlastnosti:

1.  čistota 99,0 % hmotnostních nebo větší a

2.  střední velikost částic menší než 10 μm měřenou podle normy ASTM B 330;

b.  porézní kovový nikl vyrobený z materiálů uvedených v položce 2.C.16.a.

Pozn.:  Položka 2.C.16. nezahrnuje:

a.  vláknité práškové nikly;

b.  jednotlivé plechy z porézního niklu o ploše 1 000  cm2 nebo méně.

Technická poznámka:

Položka 2.C.16.b. se vztahuje na porézní kov zpracovaný lisováním a spékáním materiálů uvedených v položce 2.C.16.a. za účelem získání kovového materiálu s jemnými propojenými póry ve struktuře.

1C241

Rhenium a slitiny obsahující 90 % hmotnostních rhenia nebo více; slitiny rhenia a wolframu obsahující 90 % hmotnostních nebo více jakékoliv kombinace rhenia a wolframu, jiné než uvedené v položce 1C226, které mají obě tyto vlastnosti:

a.  tvary s dutinou s válcovou symetrií (včetně válcových segmentů) o vnitřním průměru 100 mm až 300 mm; a

b.  hmotnost větší než 20 kg.

2.C.20.

Rhenium a slitiny obsahující 90 % hmotnostních rhenia nebo více; a slitiny rhenia a wolframu obsahující 90 % hmotnostních nebo více jakékoliv kombinace rhenia a wolframu, které mají obě tyto vlastnosti:

a.  tvary s dutinou s válcovou symetrií (včetně válcových segmentů) o vnitřním průměru 100 mm až 300 mm; a

b.  hmotnost větší než 20 kg.

1D    SoftwareOdpovídající systémy, zařízení a součásti uvedené v nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

Kontrolní seznam NSG, dok. INFCIRC/254/Rev.9/část 2

1D001

„Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení uvedeného v položkách 1B001 až 1B003.

1.D.2.

„software“ – soubor jednoho nebo více „programů“ nebo „mikroprogramů“, který je zachycen na libovolném hmotném nosiči informací;

1D201

„Software“ speciálně konstruovaný pro „užití“ zboží uvedeného v položce 1B201.

1.D.3.

„software“ – soubor jednoho nebo více „programů“ nebo „mikroprogramů“, který je zachycen na libovolném hmotném nosiči informací;

1E    TechnologieOdpovídající systémy, zařízení a součásti uvedené v nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

Kontrolní seznam NSG, dok. INFCIRC/254/Rev.9/část 2

1E201

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „užití“ zboží uvedeného v položkách 1A002, 1A007, 1A202, 1A225 až 1A227, 1B201, 1B225 až 1B234, 1C002.b.3. nebo b.4., 1C010.b., 1C202, 1C210, 1C216, 1C225 až 1C241 nebo 1D201.

1.E.1.

„technologie“ – konkrétní informace nutné pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ jakékoli položky na seznamu. Tyto informace mohou mít formu „technických údajů“ nebo „technické pomoci“;

1E202

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“ nebo „výrobu“ zboží uvedeného v položkách 1A007, 1A202 nebo 1A225 až 1A227.

1.E.1.

„technologie“ – konkrétní informace nutné pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ jakékoli položky na seznamu. Tyto informace mohou mít formu „technických údajů“ nebo „technické pomoci“;

1E203

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“ nebo „výrobu“ zboží uvedeného v položkách 1A007, 1A202 nebo 1A225 až 1A227.

1.E.1.

„technologie“ – konkrétní informace nutné pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ jakékoli položky na seznamu. Tyto informace mohou mít formu „technických údajů“ nebo „technické pomoci“;

KATEGORIE 2 – ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ

2A    Systémy, zařízení a součástiOdpovídající systémy, zařízení a součásti uvedené v nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

Kontrolní seznam NSG, dok. INFCIRC/254/Rev.9/část 2

2A225

Kelímky vyrobené z materiálů odolných vůči roztaveným kovovým aktinidům:

a.  kelímky, které mají obě tyto vlastnosti:

1.  objem 150 cm3 až 8 000  cm3 a

2.  jsou vyrobeny z některých níže uvedených materiálů nebo kombinace těchto materiálů, anebo jsou těmito materiály potažené, s celkovou úrovní nečistot nejvýše 2 % hmotnostních:

a.  fluorid vápenatý (CaF2);

b.  zirkoničitan vápenatý (CaZrO3);

c.  sulfid ceritý (Ce2S3);

d.  oxid erbitý (Er2O3);

e.  oxid hafničitý (HfO2);

f.  oxid hořečnatý (MgO);

g.  nitridovaná slitina niobu, titanu a wolframu (přibližně 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W);

h.  oxid yttritý (Y2O3); nebo

i.  oxid zirkončitý (ZrO2);

b.  kelímky, které mají obě tyto vlastnosti:

1.  objem 50 cm3 až 2 000  cm3 a

2.  jsou vyrobeny z tantalu o čistotě nejméně 99,9 % hmotnostních nebo jsou tímto materiálem vyloženy;

c.  kelímky, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  objem 50 cm3 až 2 000  cm3;

2.  jsou vyrobeny z tantalu o čistotě nejméně 98 % hmotnostních nebo jsou tímto materiálem vyloženy; a

3.  jsou potaženy karbidem tantalu, nitridem tantalu, boridem tantalu nebo jakoukoliv kombinací těchto tří látek.

2.A.1

Kelímky vyrobené z materiálů odolných vůči roztaveným kovovým aktinidům:

a.  kelímky, které mají obě tyto vlastnosti:

1.  objem od 150 cm3 (150 ml) do 8 000  cm3 (8 l (litrů)); a

2.  jsou vyrobeny z některých níže uvedených materiálů nebo kombinace těchto materiálů, anebo jsou těmito materiály potažené, s celkovou úrovní nečistot nejvýše 2 % hmotnostních:

a.  fluorid vápenatý (CaF2);

b.  zirkoničitan vápenatý (CaZrO3);

c.  sulfid ceritý (Ce2S3);

d.  oxid erbitý (Er2O3);

e.  oxid hafničitý (HfO2);

f.  oxid hořečnatý (MgO);

g.  nitridovaná slitina niobu, titanu a wolframu (přibližně 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W);

h.  oxid yttritý (Y2O3); nebo

i.  oxid zirkončitý (ZrO2);

b.  kelímky, které mají obě tyto vlastnosti:

1.  objem od 50 cm3 (50 ml) do 2 000  cm3 (2 l (litry)); a

2.  jsou vyrobeny z tantalu o čistotě nejméně 99,9 % hmotnostních nebo jsou tímto materiálem vyloženy;

c.  kelímky, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  objem od 50 cm3 (50 ml) do 2 000  cm3 (2 l (litry));

2.  jsou vyrobeny z tantalu o čistotě nejméně 98 % hmotnostních nebo jsou tímto materiálem vyloženy; a

3.  jsou potaženy karbidem tantalu, nitridem tantalu, boridem tantalu nebo jakoukoliv kombinací těchto tří látek.

2A226

Ventily, které mají všechny tyto vlastnosti:

a.  ‚nominální rozměr‘ 5 mm nebo větší;

b.  vlnovcové těsnění; a

c.  jsou zcela vyrobeny z hliníku, hliníkových slitin, niklu nebo niklových slitin obsahujících více než 60 % hmotnostních niklu nebo jsou těmito materiály vyloženy.

Technická poznámka:

V případě ventilů s různými průměry vstupu a výstupu se ‚nominálním rozměrem‘ v položce 2A226 rozumí nejmenší z uvedených průměrů.

3.A.3.

Ventily, které mají všechny tyto vlastnosti:

a.  nominální rozměr 5 mm nebo větší;

b.  vlnovcové těsnění; a

c.  jsou zcela vyrobeny z hliníku, hliníkových slitin, niklu nebo niklových slitin obsahujících více než 60 % hmotnostních niklu nebo jsou těmito materiály vyloženy.

Technická poznámka:

V případě ventilů s různými průměry vstupu a výstupu se nominálním rozměrem v položce 3.A.3.a. rozumí nejmenší z uvedených průměrů.

2B    Zkušební, kontrolní a výrobní zařízeníOdpovídající systémy, zařízení a součásti uvedené v nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

Kontrolní seznam NSG, dok. INFCIRC/254/Rev.9/část 2

2B001

Obráběcí stroje a jakákoliv jejich kombinace pro úběr (nebo řezání) kovů, keramiky nebo „kompozitů“, které mohou být podle technických specifikací výrobce vybaveny elektronickými přístroji pro „číslicové řízení“:

Pozn.:   VIZ TÉŽ 2B201.

Poznámka 1:   Položka 2B001 nezahrnuje speciální obráběcí stroje určené pouze pro výrobu ozubených kol. Tyto stroje viz 2B003.

Poznámka 2:   Položka 2B001 nezahrnuje speciální obráběcí stroje určené pouze pro výrobu některého z těchto dílů:

a.  klikové hřídele nebo vačkové hřídele;

b.  nože a řezné nástroje;

c.  závitníky;

d.  ryté nebo do facet broušené části šperků; nebo

e.  zubní náhrady.

Poznámka 3:   Obráběcí stroj, který má alespoň dvě ze tří schopností – soustružení, frézování nebo broušení (např. soustruh s možností broušení), musí být hodnocen podle patřičné položky 2B001.a, b nebo c.

Pozn.:   Pro stroje pro konečnou úpravu optických zařízení viz 2B002.

1.B.2.

Níže uvedené obráběcí stroje a jakákoliv jejich kombinace pro úběr nebo řezání kovů, keramiky nebo kompozitů, které mohou být podle technických specifikací výrobce vybaveny elektronickými přístroji pro „interpolaci tvaru“ ve dvou nebo více osách současně:

Pozn.:  Jednotky „číslicového řízení“ ovládané příslušným připojeným „softwarem“, viz položka 1.D.3.

a.  obráběcí stroje pro soustružení, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  „jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ podél jedné nebo více lineárních os rovna nebo menší (lepší) než 1,1 μm; a

2.  dvě nebo více os pohybu, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“;

Pozn.:   Položka 2B001.a. nezahrnuje stroje pro soustružení speciálně konstruované pro výrobu kontaktních čoček, které mají všechny tyto vlastnosti:

a.  řídicí jednotka je omezena na používání oftalmologického softwaru pro část, která provádí programování zadávání dat; a

b.  není použito vakuové upínání.

b.  obráběcí stroje pro frézování, které mají některou z těchto vlastností:

1.  mají všechny tyto vlastnosti:

a.  „jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ podél jedné nebo více lineárních os rovna nebo menší (lepší) než 1,1 μm; a

b.  tři lineární osy a jedna otočná osa, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“;

2.  pět nebo více os, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“;

Pozn.:   ‚Obráběcí stroje s paralelním mechanismem‘ jsou popsány v 2B001.b.2.d.

a.  „jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ podél jedné nebo více lineárních os s délkou pojezdu menší než 1 m rovna nebo menší (lepší) než 1,1 μm;

b.  „jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ podél jedné nebo více lineárních os s délkou pojezdu rovnou nebo větší než 1 m a menší než 4 m rovna nebo menší (lepší) než 1,4 μm;

c.  „jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ podél jedné nebo více lineárních os s délkou pojezdu rovnou nebo větší než 4 m rovna nebo menší (lepší) než 6,0 μm; nebo

d.  je ‚obráběcím strojem s paralelním mechanismem‘;

Technická poznámka:

‚Obráběcí stroj s paralelním mechanismem‘ je obráběcí stroj s vícero táhly, která jsou napojena na plošinu a aktuátory; každý z aktuátorů ovládá své příslušné táhlo současně a nezávisle.

3.  „jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ pro souřadnicové vyvrtávačky podél jedné nebo více lineárních os rovna nebo menší (lepší) než 1,1 μm; nebo

4.  okružovací frézy, které mají všechny tyto vlastnosti:

a.  „radiální házení“ hřídele a „výstřednost“ menší (lepší) než 0,0004 mm TIR; a

b.  úhlová odchylka posuvného pohybu (vybočení, klonění, klopení) menší (lepší) než 2 úhlové vteřiny, TIR po dráze 300 mm;

c.  Obráběcí stroje pro broušení, které mají některou z těchto vlastností:

1.  mají všechny tyto vlastnosti:

a.  „jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ podél jedné nebo více lineárních os rovna nebo menší (lepší) než 1,1 μm; a

b.  tři nebo více os, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“; nebo

2.  pět nebo více os, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“:

a.  „jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ podél jedné nebo více lineárních os s délkou pojezdu menší než 1 m rovna nebo menší (lepší) než 1,1 μm;

b.  „jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ podél jedné nebo více lineárních os s délkou pojezdu rovnou nebo větší než 1 m a menší než 4 m rovna nebo menší (lepší) než 1,4 μm; nebo

c.  „jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ podél jedné nebo více lineárních os s délkou pojezdu rovnou nebo větší než 4 m rovna nebo menší (lepší) než 6,0 μm.

Pozn.:   Položka 2B001.c. nezahrnuje tyto brusky:

a.  brusky pro broušení vnějších, vnitřních nebo obou válcových ploch, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  jsou určeny pouze pro broušení válcových ploch; a

2.  maximální velikost obrobku na vnějším průměru nebo délce je 150 mm;

b.  stroje speciálně konstruované jako souřadnicové brusky, které nemají osu z nebo osu w, s „jednosměrnou opakovatelností nastavení polohy“ menší (lepší) než 1,1 μm;

c.  rovinné brusky;

d.  elektrojiskrové obráběcí stroje (EDM) bezdrátového typu, které mají dvě nebo více otočných os, které lze současně koordinovat za účelem „interpolace tvaru“;

e.  obráběcí stroje pro úběr kovů, keramiky nebo „kompozitů“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  ubírají materiál pomocí:

a.  paprsků vody nebo jiné kapaliny, případně obsahující abrazivní přísady;

b.  elektronového svazku; nebo

c.  paprsku „laseru“; a

2.  mají alespoň dvě otočné osy a všechny tyto vlastnosti:

a.  mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“; a

b.  „přesnost“ nastavení polohy menší (lepší) než 0 003 °;

f.  vrtačky na hluboké díry a soustružnické stroje upravené pro vrtání hlubokých děr, které mají schopnost maximální hloubky vrtání vyšší než 5 m, a jejich speciálně konstruované součásti.

 

a.  obráběcí stroje pro soustružení s „přesností nastavení polohy“ podél kterékoliv lineární osy (celková přesnost nastavení polohy) při všech dostupných kompenzacích lepší (menší) než 6 μm podle normy ISO 230/2 (1988) pro stroje schopné obrábět průměry větší než 35 mm;

Pozn.:  Položka 1.B.2.a. se nevztahuje na tyčové obráběcí stoje (Swissturn) omezené pouze na soustružení tyčového materiálu podávaného vřetenem, pokud maximální průměr soustružené tyče je 42 mm, bez možnosti upínání do sklíčidla. Stroje mohou také vrtat, případně frézovat soustružené části o průměru menším než 42 mm.

2B006

Systémy, zařízení a „elektronické sestavy“ pro měření nebo kontrolu rozměrů:

1.B.3.

 

2B006.b.

přístroje pro měření lineární nebo úhlové změny polohy:

1.B.3.

1.B.3.  Stroje, nástroje nebo systémy pro kontrolu rozměrů:

2B006.b.

1.  přístroje pro měření ‚lineární změny polohy‘, které mají některou z těchto vlastností:

Pozn.:   „Laserové“ interferometry pro měření změny polohy jsou zahrnuty pouze v položce 2B006.b.1.c.

Technická poznámka:

Pro účely položky 2B006.b.1. se ‚lineární změnou polohy‘ rozumí změna vzdálenosti mezi měřicí sondou a měřeným objektem.

a.  bezdotykový měřicí systém s „rozlišovací schopností“ 0,2 μm nebo menší (lepší) v měřicím rozsahu do 0,2 mm;

b.  systémy s lineárním napěťovým diferenčním transformátorem, které mají obě tyto vlastnosti:

1.  mají některou z těchto vlastností:

a.  u lineárních napěťových diferenčních transformátorů s ‚plným provozním rozsahem‘ do ± 5 mm včetně je „linearita“ rovna nebo menší (lepší) než 0,1 %, měřeno od 0 po ‚plný provozní rozsah‘; nebo

b.  u lineárních napěťových diferenčních transformátorů s ‚plným provozním rozsahem‘ větším než ± 5 mm je „linearita“ rovna nebo menší (lepší) než 0,1 %, měřeno od 0 do 5 mm; a

2.  drift (posun) 0,1 % nebo menší (lepší) za den při standardní okolní teplotě zkušební místnosti ± 1 K;

Technická poznámka:

Pro účely položky 2B006.b.1.b. se ‚plným provozním rozsahem‘ rozumí polovina celkového možného lineárního posunu lineárního napěťového diferenčního transformátoru. Například lineární napěťové diferenční transformátory s ‚plným provozním rozsahem‘ do ± 5 mm mohou měřit celkový možný lineární posun 10 mm.

c.  měřicí systémy, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  obsahují „laser“; a

2.  zachovávají po dobu nejméně 12 hodin teplotu 20 ± 1 °C a mají všechny tyto vlastnosti:

a.  „rozlišovací schopnost“ po celé stupnici 0,1 μm nebo (nižší) lepší; a

b.  schopnost dosáhnout „nejistoty měření“ rovnající se nebo menší (lepší) než (0,2 + L/2 000 ) μm (L je délka měřená v milimetrech) v jakémkoliv bodě měřicího rozsahu, pokud dochází ke kompenzaci indexu lomu vzduchu; nebo

1.B.3.b.

b.  přístroje pro měření lineární změny polohy:

1.  bezdotykový měřicí systém s „rozlišovací schopností“ 0,2 μm nebo lepší (menší) v měřicím rozsahu do 0,2 mm;

2.  systémy s lineárním napěťovým diferenčním transformátorem, které mají obě tyto vlastnosti:

a.  

1.  u lineárních napěťových diferenčních transformátorů s provozním rozsahem do 5 mm je „linearita“ rovna nebo menší (lepší) než 0,1 %, měřeno od 0 do po plný provozní rozsah; nebo

2.  u lineárních napěťových diferenčních transformátorů s provozním rozsahem větším než 5 mm je „linearita“ rovna nebo menší (lepší) než 0,1 %, měřeno od 0 do 5 mm; a

b.  drift (posun) 0,1 % nebo lepší (menší) za den při standardní okolní teplotě zkušební místnosti ± 1 K;

3.  měřicí systémy, které mají obě tyto vlastnosti:

a.  obsahují laser; a

b.  zachovávají po dobu nejméně 12 hodin v teplotním rozmezí ± 1 K kolem standardní teploty a při standardním tlaku:

1.  „rozlišovací schopnost“ po celé stupnici 0,1 μm nebo lepší; a

2.  „nejistotu měření“ rovnající se nebo lepší (menší) než (0,2 + L/2 000 ) μm (L je délka měřená v milimetrech);

Pozn.:  Položka 1.B.3.b.3. nezahrnuje měřicí interferometrové systémy bez uzavřené nebo otevřené zpětné vazby obsahující laser pro měření odchylek pohybu saní obráběcích strojů, měřicích a kontrolních strojů nebo podobných zařízení.

Technická poznámka:

V položce 1.B.3.b. se ‚lineární změnou polohy‘ rozumí změna vzdálenosti mezi měřicí sondou a měřeným objektem.

2B006.b.

2.  přístroje pro měření úhlové polohy, které mají „odchylku úhlové polohy“ 0,00025° nebo menší (lepší);

Pozn.:   Položka 2B006.b.2. nezahrnuje optické přístroje, jako jsou například autokolimátory, které k detekci úhlové změny polohy zrcadla používají kolimované světlo.

1.B.3.c

c.  přístroje pro měření úhlové změny polohy, které mají „odchylku úhlové polohy“ 0,00025° nebo lepší (menší);

Pozn.:  Položka 1.B.3.c. nezahrnuje optické přístroje, jako jsou například autokolimátory, které k detekci úhlové změny polohy zrcadla používají kolimované světlo.

2B116

Vibrační testovací systémy, jejich zařízení a součásti:

a.  vibrační testovací systémy používající techniky se zpětnou vazbou nebo uzavřenou smyčkou a zahrnující číslicovou řídicí jednotku, schopné dosažení vibrací systému se zrychlením rovnajícím se nebo větším než 10 g ve střední kvadratické hodnotě mezi 20 Hz a 2 kHz a zároveň vyvozující síly rovnající se nebo větší než 50 kN, měřené na ‚holém stole‘;

b.  číslicové řídicí jednotky kombinované se speciálně konstruovaným softwarem pro vibrační testy, s ‚řídicí šířkou pásma v reálném čase‘ větší než 5 kHz, konstruované pro použití s vibračními testovacími systémy uvedenými v položce 2B116.a.;

Technická poznámka:

V položce 2B116.b. se ‚řídicí šířkou pásma v reálném čase‘ rozumí maximální rychlost, kterou může řídicí jednotka vykonat kompletní cyklus odběru vzorků, zpracování dat a přenosu kontrolních signálů.

c.  budiče vibrací (vibrační jednotky), též s připojenými zesilovači, schopné vyvozovat síly rovnající se nebo větší než 50 kN, měřené na ‚holém stole‘ a použitelné ve vibračních testovacích systémech uvedených v položce 2B116.a.;

d.  upevňovací konstrukce pro zkušební vzorky a elektronické jednotky určené pro kombinaci více vibračních jednotek do kompletního systému, který je schopen poskytovat efektivní složenou sílu rovnající se nebo větší než 50 kN, měřenou na ‚holém stole‘, a použitelné ve vibračních systémech uvedených v položce 2B116.a.

Technická poznámka:

V položce 2B116 se ‚holým stolem‘ rozumí plochý stůl nebo povrch bez upínacích přípravků nebo příslušenství.

1.B.6.

Vibrační testovací systémy, jejich zařízení a součásti:

a.  elektrodynamické vibrační testovací systémy, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  používají techniky se zpětnou vazbou nebo uzavřenou smyčkou a zahrnují číslicovou řídicí

2.  jednotku;

3.  jsou schopné dosáhnout vibrací rovnajícím se nebo větším než 10 g ve střední kvadratické hodnotě mezi 20 Hz a 2 000 kHz; a

4.  vyvozují síly rovnající se nebo větší než 50 kN, měřené na ‚holém stole‘;

b.  číslicové řídicí jednotky kombinované se „softwarem“ speciálně konstruovaným pro vibrační testy, s řídicí šířkou pásma v reálném čase větší než 5 kHz, konstruované pro použití se systémy uvedenými v položce 1.B.6.a.;

c.  budiče vibrací (vibrační jednotky), též s připojenými zesilovači, schopné vyvozovat

d.  síly 50 kN nebo větší, měřené na ‚holém stole‘ a použitelné v systémech uvedených v položce 1.B.6.a.;

e.  upevňovací konstrukce pro zkušební vzorky a elektronické jednotky určené pro kombinaci více vibračních jednotek do kompletního vibračního systému, který je schopen poskytovat efektivní složenou sílu 50 kN nebo větší, měřenou na ‚holém stole‘, a použitelné v systémech uvedených v položce 1.B.6.a.

Technická poznámka:

V položce 1.B.6. se ‚holým stolem‘ rozumí plochý stůl nebo povrch bez upínacích přípravků nebo příslušenství.

2B201

Obráběcí stroje a jakékoliv jejich kombinace jiné než uvedené v položce 2B001, pro úběr nebo dělení kovů, keramiky nebo „kompozitů“, které mohou být podle technické specifikace výrobce vybaveny elektronickými zařízeními pro souvislou „interpolaci tvaru“ ve dvou nebo více osách:

Technické poznámky:

Namísto jednotlivých protokolů o zkouškách může být pro každý typ obráběcího stroje použita úroveň uváděné ‚přesnosti nastavení polohy‘ odvozená pomocí těchto postupů měření provedených podle normy ISO 230/2 (1988) (1) nebo odpovídajících národních norem za podmínky, že ji vnitrostátní orgány obdrží a přijmou. Uváděná ‚přesnost nastavení polohy‘ se odvozuje takto:

1.  vybere se pět strojů jednoho typu, které budou hodnoceny;

2.  změří se přesnost lineární osy podle normy ISO 230/2 (1988) (1);

3.  určí se hodnota přesnosti (A) pro každou osu každého stroje. Metoda výpočtu hodnoty přesnosti je popsána v normě ISO 230/2 (1988) (1);

4.  určí se průměrná hodnota přesnosti každé osy. Tato průměrná hodnota je uváděná ‚přesnost nastavení polohy‘ každé osy pro daný typ (Âx Ây…);

5.  vzhledem k tomu, že položka 2B201 se vztahuje na každou lineární osu, získá se tolik hodnot uváděné ‚přesnosti nastavení polohy‘, kolik je lineárních os;

6.  pokud má kterákoli osa obráběcího stroje, na který se nevztahuje kontrola podle položek 2B201.a., 2B201.b. nebo 2B201.c., uváděnou ‚přesnost nastavení polohy‘ 6 μm nebo lepší (menší) u brusek a 8 μm nebo lepší (menší) u strojů pro frézování a soustružení, v obou případech v souladu s normou ISO 230/2 (1988) (1) , je výrobce povinen tuto hodnotu ověřovat každých osmnáct měsíců.

Poznámka 1:   Položka 2B201 nezahrnuje speciální obráběcí stroje určené pouze k výrobě některých z těchto dílů:

a.  ozubená kola;

b.  klikové hřídele nebo vačkové hřídele;

c.  nože a řezné nástroje;

d.  závitníky.

Poznámka 2:   Obráběcí stroj, který má alespoň dvě ze tří těchto funkcí – soustružení, frézování nebo broušení (např. soustruh s možností frézování) – musí být vyhodnocen jako spadající do příslušné položky 2B201.a., b. nebo c.

1.B.2.

1.B.2.  Níže uvedené obráběcí stroje a jakákoliv jejich kombinace pro úběr nebo řezání kovů, keramiky nebo kompozitů, které mohou být podle technických specifikací výrobce vybaveny elektronickými přístroji pro ‚interpolaci tvaru‘ ve dvou nebo více osách současně:

Pozn.:  Jednotky „číslicového řízení“ ovládané příslušným připojeným „softwarem“, viz položka 1.D.3.

2B201.

a.  obráběcí stroje pro frézování, které mají některou z těchto vlastností:

1.  ‚přesnost nastavení polohy‘ podél kterékoliv lineární osy při „všech dostupných kompenzacích“ rovnou nebo menší (lepší) než 6 μm podle normy ISO 230/2 (1988) (1) nebo podle odpovídajících vnitrostátních norem;

2.  dvě otočné osy nebo několik otočných os pro interpolaci tvaru; nebo

3.  pět nebo více os, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“;

Pozn.:   Položka 2B201.a. nezahrnuje frézovací stroje, které mají tyto vlastnosti:

a.  dráha pohybu v ose x je delší než 2 m; a

b.  celková ‚přesnost nastavení polohy‘ na ose x je větší (horší) než 30 μm.

1.B.2.b

b.  obráběcí stroje pro frézování, které mají některou z těchto vlastností:

1.  ‚přesnost nastavení polohy‘ podél kterékoliv lineární osy při ‚všech dostupných kompenzacích‘ (celková přesnost nastavení polohy) lepší (menší) než 6 μm podle normy ISO 230/2 (1988);

2.  dvě otočné osy nebo několik otočných os pro interpolaci tvaru; nebo

3.  pět nebo více os, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“.

Pozn.:  Položka 1.B.2.b. nezahrnuje frézovací stroje, které mají obě tyto vlastnosti:

1.  dráha pohybu v ose x je delší než 2 m; a

2.  celková ‚přesnost nastavení polohy‘ v ose x je horší (větší) než 30 μm podle normy ISO 230/2 (1988).

2B201

b.  obráběcí stroje pro broušení, které mají některou z těchto vlastností:

1.  ‚přesnost nastavení polohy‘ podél kterékoliv lineární osy při „všech dostupných kompenzacích“ rovnou nebo menší (lepší) než 4 μm podle normy ISO 230/2 (1988) (1) nebo podle odpovídajících vnitrostátních norem;

2.  dvě otočné osy nebo několik otočných os pro interpolaci tvaru; nebo

3.  pět nebo více os, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“;

Pozn.:   Položka 2B201.b. nezahrnuje tyto brusky:

a.  brusky pro broušení vnějších, vnitřních nebo obou válcových ploch, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  jsou určeny pouze pro obrobky o maximálním vnějším průměru nebo délce 150 mm; a

2.  mají pouze osy x, z a c;

b.  souřadnicové brusky, které nemají osy z nebo w s celkovou ‚přesností nastavení polohy‘ menší (lepší) než 4 μm v souladu s ISO 230/2 (1988) (1) nebo s odpovídajícími vnitrostátními normami;

c.  soustružnické stroje, které mají ‚přesnost nastavení polohy‘ podél kterékoliv lineární osy (celkové nastavení polohy) při „všech dostupných kompenzacích“ menší (lepší) než 6 μm podle normy ISO 230/2 (1988) (1) pro stroje schopné obrábění průměrů větších než 35 mm;

Pozn.:   Položka 2B201.c. nezahrnuje automatizované soustruhy (Swissturn) určené pouze k soustružení tyčového materiálu podávaného vřetenem, pokud maximální průměr soustružené tyče je roven nebo menší než 42 mm, bez možnosti upínání do sklíčidla. Stroje mohou také vrtat, případně frézovat soustružené části o průměru menším než 42 mm.

1.B.2.c

c.  obráběcí stroje pro broušení, které mají některou z těchto vlastností:

1.  ‚přesnost nastavení polohy‘ podél kterékoliv lineární osy při ‚všech dostupných kompenzacích‘ (celková přesnost nastavení polohy) lepší (menší) než 4 μm podle normy ISO 230/2 (1988);

2.  dvě otočné osy nebo několik otočných os pro interpolaci tvaru; nebo

3.  pět nebo více os, které lze současně koordinovat za účelem „interpolace tvaru“.

Pozn.:  Položka 1.B.2.c. nezahrnuje tyto brusky:

1.  brusky pro broušení vnějších, vnitřních nebo obou válcových ploch, které mají všechny tyto vlastnosti:

a.  jsou určeny pouze pro obrobky o maximálním vnějším průměru nebo délce 150 mm; a

b.  mají pouze osy x, z a c.

2.  souřadnicové brusky, které nemají osy z nebo w s celkovou přesností nastavení polohy menší (lepší) než 4 mikrony. Přesnost nastavení polohy odpovídá normě ISO 230/2 (1988);

2B204

„Izostatické lisy“, jiné než uvedené v položce 2B004 nebo 2B104, a související zařízení:

a.  „izostatické lisy“, které mají obě tyto vlastnosti:

1.  maximální pracovní tlak 69 MPa nebo vyšší; a

2.  jsou vybaveny komorou o vnitřním průměru dutiny větším než 152 mm;

b.  zápustky, formy a řídicí systémy speciálně konstruované pro „izostatické lisy“ uvedené v položce 2B204.a.

Technická poznámka:

V položce 2B204 se rozměrem vnitřní komory rozumí rozměr té komory, v níž je dosaženo jak pracovní teploty, tak pracovního tlaku, přičemž tento rozměr nezahrnuje upínací zařízení. Tento rozměr bude menší hodnotou buď vnitřního průměru tlakové komory, nebo vnitřního průměru izolované pecní komory v závislosti na tom, která z těchto komor je vložena do druhé.

1.B.5.

1.B.5.  ‚Izostatické lisy‘ a příslušné vybavení:

a.  ‚izostatické lisy‘, které mají obě tyto vlastnosti:

1.  maximální pracovní tlak 69 MPa nebo vyšší; a

2.  jsou vybaveny komorou o vnitřním průměru dutiny větším než 152 mm;

b.  zápustky, formy a řídicí systémy speciálně konstruované pro ‚izostatické lisy‘ uvedené v položce 1.B.5.a.

Technické poznámky:

1.  V položce 1.B.5. se ‚izostatickými lisy‘ rozumí zařízení schopná upravit prostřednictvím různých médií (plyn, kapalina, pevné částice atd.) v uzavřené dutině tlak tak, aby se ve všech směrech vytvořil stejný tlak působící na obrobek nebo materiál uvnitř dutiny.

2.  V položce 1.B.5. se rozměrem vnitřní komory rozumí rozměr té komory, v níž je dosaženo jak pracovní teploty, tak pracovního tlaku, přičemž tento rozměr nezahrnuje upínací zařízení. Tento rozměr bude menší hodnotou buď vnitřního průměru tlakové komory, nebo vnitřního průměru izolované pecní komory v závislosti na tom, která z těchto komor je vložena do druhé.

2B206

Stroje, nástroje nebo systémy pro kontrolu rozměrů, jiné než uvedené v položce 2B006:

1.B.3.

1.B.3.  Stroje, nástroje nebo systémy pro kontrolu rozměrů:

2B206.

a.  souřadnicové měřicí stroje, počítačově řízené nebo číslicově řízené, které mají obě tyto vlastnosti:

1.  mají pouze dvě osy a maximální přípustnou chybu měření délky na kterékoliv ose (jednorozměrné), určenou jako kteroukoli kombinaci E0x,MPE, E0y,MPE,nebo E0z,MPE, rovnou nebo menší (lepší) než (1,25 + L/1 000 ) μm (kde L je změřená délka v mm) v jakémkoliv bodě provozního rozsahu stroje (tedy v mezích délky osy), podle normy ISO 10360-2(2009); nebo

2.  tři nebo více os a trojrozměrnou maximální přípustnou chybu měření délky (E0,MPE) rovnou nebo menší (lepší) než (1,7 + L/800) μm (kde L je změřená délka v mm) v jakémkoliv bodě provozního rozsahu stroje (tedy v mezích délky osy), podle normy ISO 10360-2(2009);

Technická poznámka:

Maximální přípustná chyba (E0,MPE) nejpřesnější konfigurace souřadnicových měřicích strojů specifikovaná výrobcem podle normy ISO 10360-2(2009) (např. nejlepší z těchto položek: snímač, délka hrotu, parametry pohybu, prostředí), které mají všechny dostupné kompenzace, se srovnává s prahem 1,7 + L/800 μm.

1.B.3.a

a.  souřadnicové měřicí stroje, počítačově řízené nebo číslicově řízené, které mají obě tyto vlastnosti:

1.  mají pouze dvě osy a maximální přípustnou chybu měření délky na kterékoliv ose (jednorozměrné), určenou jako kteroukoli kombinaci E0x MPE, E0y MPE, nebo E0zMPE, rovnou nebo menší (lepší) než (1,25 + L/1 000 ) μm (kde L je změřená délka v mm) v jakémkoliv bodě provozního rozsahu stroje (tedy v mezích délky osy), podle normy ISO 10360-2 (2009); nebo

2.  tři nebo více os a trojrozměrnou maximální přípustnou chybu měření délky (E0,MPE) rovnou nebo menší (lepší) než (1,7 + L/800) μm (kde L je změřená délka v mm) v jakémkoliv bodě provozního rozsahu stroje (tedy v mezích délky osy), podle normy ISO 10360-2(2009);

Technická poznámka:

Maximální přípustná chyba (E0,MPE) nejpřesnější konfigurace souřadnicových měřicích strojů specifikovaná výrobcem podle normy ISO 10360-2(2009) (např. nejlepší z těchto položek: snímač, délka hrotu, parametry pohybu, prostředí), které mají všechny dostupné kompenzace, se srovnává s prahem 1,7 + L/800 μm.

2B206.

b.  systémy pro současnou délkovou a úhlovou kontrolu rozměrů polokoulí, které mají obě tyto vlastnosti:

1.  „nejistota měření“ podél kterékoliv lineární osy 3,5 μm nebo menší (lepší) na délce 5 mm; a

2.  „odchylka úhlové polohy“ 0,02° nebo menší.

Poznámka 1:   Obráběcí stroje, které mohou být použity jako měřicí stroje, jsou kontrolovány, jestliže splňují nebo překračují kritéria stanovená pro funkci obráběcího stroje nebo funkci měřicího stroje.

Poznámka 2:   Stroj popsaný v položce 2B206 je kontrolován, jestliže kdekoli ve svém pracovním rozsahu překračuje prahové hodnoty kontroly.

Technické poznámky:

Všechny hodnoty měřených parametrů uvedené v položce 2B206 představují kladné nebo záporné odchylky, které jsou povoleny od předepsané hodnoty, tj. nikoliv celé pásmo.

1.B.3.d

d.  systémy pro současnou délkovou a úhlovou kontrolu rozměrů polokoulí, které mají obě tyto vlastnosti:

1.  ‚nejistota měření‘ podél kterékoliv lineární osy 3,5 μm nebo lepší (menší) na délce 5 mm; a

2.  „odchylka úhlové polohy“ 0,02° nebo menší.

2B207

„Roboty“, „koncové efektory“ a řídicí kontrolní jednotky, jiné než uvedené v položce 2B007:

a.  „roboty“ a „koncové efektory“ speciálně konstruované tak, aby vyhověly vnitrostátním bezpečnostním předpisům pro manipulaci s vysoce výbušnými látkami (např. splňující podmínky elektrického kódu pro vysoce výbušné látky);

1.A.3.a1

‚Roboty‘, ‚koncové efektory‘ a řídicí jednotky: a. ‚roboty‘ nebo ‚koncové efektory‘, které mají některou z těchto vlastností: 1. speciálně konstruované k tomu, aby vyhověly vnitrostátním bezpečnostním předpisům pro manipulaci s vysoce výbušnými látkami (např. splňující podmínky elektrického kódu pro vysoce výbušné látky);

b.  řídicí jednotky speciálně konstruované pro kterýkoli z „robotů“ nebo „koncových efektorů“ uvedených v položce 2B207.a.

1.A.3.b

řídicí jednotky speciálně konstruované pro kterýkoli z ‚robotů‘ nebo ‚koncových efektorů‘ uvedených v položce 1.A.3.a.

Pozn.:  Položka 1.A.3. nezahrnuje ‚roboty‘ speciálně konstruované pro nejaderné průmyslové aplikace jako stříkací kabiny pro automobilový průmysl.

Technické poznámky:

1.  ‚Roboty‘ v položce 1.A.3. ‚Robot‘: manipulační mechanismus se spojitou nebo krokovou dráhou pohybu, může používat „snímače“ a má všechny tyto charakteristiky: a) je vícefunkční; b) je schopen nastavovat polohu nebo orientovat materiál, díly, nástroje nebo speciální zařízení prostřednictvím proměnných pohybů v trojrozměrném prostoru; c) má tři nebo více servopohonů v uzavřené nebo otevřené smyčce, které mohou mít krokové motory, a d) je vybaven ‚uživatelskou programovatelností‘ prostřednictvím metody nauč/přehraj nebo prostřednictvím elektronického počítače, kterým může být programovatelná logická řídicí jednotka, tj. bez mechanického zásahu.

Pozn. 1:  Ve výše uvedené definici se „snímači“ rozumí detektory určitého fyzikálního jevu, které jsou(po převedení do signálu, který může řídicí jednotka vyhodnotit) schopny vytvářet „programy“ nebo měnit naprogramované instrukce nebo číslicová data „programu“. Patří mezi ně „snímače“ umožňující strojové vidění, infračervené zobrazení, akustické zobrazení, hmatové snímání, inerciální měření pozice, schopnosti měření optického nebo akustického rozpětí nebo síly nebo točivého momentu.

Pozn. 2:  Ve výše uvedené definici se ‚uživatelskou programovatelností‘ rozumí možnost přístupu, která uživateli umožňuje vkládat, měnit nebo nahrazovat ‚programy‘ jiným způsobem než:

a)  fyzickou změnou v zapojení nebo propojení nebo

b)  nastavením řídicích funkcí zahrnujících zavádění parametrů.

Pozn. 3:  Výše uvedená definice nezahrnuje tato zařízení:

a)  manipulační mechanismy, které lze ovládat pouze ručně nebo teleoperátorem;

b)  manipulační mechanismy s pevnou posloupností, které se automaticky pohybují a pracují s mechanicky pevně naprogramovanými pohyby. „Program“ je mechanicky vymezen pevnými zarážkami, např. kolíky nebo vačkami. Sled pohybů a volba dráhy nebo úhlů nejsou proměnné nebo měnitelné mechanickými, elektronickými nebo elektrickými prostředky;

c)  mechanicky ovládané manipulační mechanismy s proměnlivou posloupností, jakými jsou automatizovaná pohyblivá zařízení operující podle mechanicky pevně naprogramovaných pohybů. „Program“ je mechanicky vymezen pevnými, ale nastavitelnými zarážkami, např. kolíky nebo vačkami. Sled pohybů a volbu dráhy nebo úhlů lze měnit v mezích pevně ‚naprogramované‘ předlohy. Změny nebo modifikace ‚naprogramované‘ předlohy (např. přestavení kolíků nebo výměna vaček) pro jednu nebo více os pohybu lze docílit pouze mechanickými operacemi;

d)  manipulační mechanismy s proměnlivou posloupností bez servořízení, jakými jsou automatizovaná pohyblivá zařízení operující podle mechanicky pevně naprogramovaných pohybů. „Program“ je proměnný, ale sled operací postupuje pouze podle binárních signálů z mechanicky pevně stanovených elektrických binárních přístrojů nebo seřiditelných zarážek;

e)  stohovací jeřáby označované též jako souřadnicové manipulační systémy, které jsou vyráběny jako nedílná součást vertikálních sestav skladovacích zásobníků a konstruovány tak, aby měly při ukládání nebo vykládání přístup k obsahu těchto zásobníků. 2. ‚Koncové efektory‘ v položce 1.A.3. ‚Koncové efektory‘ jsou upínače, ‚aktivní nástrojové jednotky‘ a jakékoli jiné nástroje, které jsou připevněny k upínací desce na konci ramene manipulátoru ‚robota‘.

Pozn.:  Ve výše uvedené definici se ‚aktivní nástrojovou jednotkou‘ rozumí zařízení pro aplikaci hnací síly nebo energie procesu na obrobek nebo snímání obrobku.

2B209

Stroje pro kontinuální tváření a stroje pro kovotlačitelské tváření schopné plnit funkci strojů pro kontinuální tváření jiné, než uvedené v položce 2B009 nebo 2B109, a tvářecí trny:

a.  stroje, které mají obě tyto vlastnosti:

1.  tři nebo více kladek (aktivních nebo vodicích); a

2.  podle technické specifikace výrobce mohou být vybaveny jednotkami „číslicového řízení“ nebo řízeny počítačem;

b.  trny pro tváření válcových rotorů o vnitřním průměru 75 mm až 400 mm.

Pozn.:   Položka 2B209.a. zahrnuje stroje, které mají pouze jednu kladku určenou pro tváření materiálu a dvě pomocné kladky pro oporu tvářecího trnu, které se však na procesu tváření přímo nepodílejí.

1.B.1.

Stroje pro kontinuální tváření a stroje pro kovotlačitelské tváření schopné plnit funkci strojů pro kontinuální tváření a tvářecí trny:

1.  stroje, které mají obě tyto vlastnosti:

a.  tři nebo více kladek (aktivních nebo vodicích); a

b.  podle technické specifikace výrobce mohou být vybaveny jednotkami „číslicového řízení“ nebo řízeny počítačem;

2.  trny pro tváření válcových rotorů o vnitřním průměru 75 mm až 400 mm.

Pozn.:  Položka 1.B.1.a. zahrnuje stroje, které mají pouze jednu kladku určenou pro tváření materiálu a dvě pomocné kladky pro oporu tvářecího trnu, které se však na procesu tváření přímo nepodílejí.

2B219

Odstředivé vícerovinné vyvažovací stroje, pevné nebo přenosné, horizontální nebo vertikální:

a.  odstředivé vyvažovací stroje konstruované pro vyvažování pružných rotorů o délce nejméně 600 mm, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  oběžný průměr nebo průměr ložiskového čepu větší než 75 mm;

2.  hmotnostní kapacitu od 0,9 do 23 kg; a

3.  jsou schopné vyvažovat při rychlosti otáčení větší než 5 000 otáček za minutu;

b.  odstředivé vyvažovací stroje konstruované pro vyvažování dutých válcových součástí rotorů, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  průměr ložiskového čepu větší než 75 mm;

2.  hmotnostní kapacitu od 0,9 do 23 kg;

3.  jsou schopné vyvažovat až na zbytkový nevývažek v jedné rovině 0,01 kg × mm/kg nebo menší; a

4.  mají řemenový pohon.

3.B.3.

Odstředivé vícerovinné vyvažovací stroje, pevné nebo přenosné, horizontální nebo vertikální:

a.  odstředivé vyvažovací stroje konstruované pro vyvažování pružných rotorů o délce nejméně 600 mm, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  oběžný průměr nebo průměr ložiskového čepu větší než 75 mm;

2.  hmotnostní kapacitu od 0,9 do 23 kg; a

3.  jsou schopné vyvažovat při rychlosti otáčení větší než 5 000 otáček za minutu;

b.  odstředivé vyvažovací stroje konstruované pro vyvažování dutých válcových součástí rotorů, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  průměr ložiskového čepu větší než 75 mm;

2.  hmotnostní kapacitu od 0,9 do 23 kg;

3.  jsou schopné vyvažovat až na zbytkový nevývažek v jedné rovině 0,010 kg × mm/kg nebo menší; a

4.  mají řemenový pohon.

2B225

Dálkově ovládané manipulátory, které lze použít k dálkově řízeným činnostem v radiochemické separaci nebo horkých komorách a které mají některou z těchto vlastností:

a.  schopnost pronikat stěnou horké komory o tloušťce nejméně 0,6 m (operace skrze stěnu); nebo

b.  schopnost překlenout horní okraj stěny horké komory o tloušťce nejméně 0,6 m (operace přes stěnu).

Technická poznámka:

Dálkově ovládané manipulátory umožňují přenést činnost lidské osoby na dálkově manipulační rameno a koncové upínací prostředky. Mohou být typu ‚master/slave‘ nebo ovládané prostřednictvím joysticku nebo klávesnice.

1.A.4.

Dálkově ovládané manipulátory, které lze použít k dálkově řízeným činnostem v radiochemické separaci nebo horkých komorách a které mají některou z těchto vlastností:

a.  schopnost pronikat stěnou horké komory o tloušťce nejméně 0,6 m (operace skrze stěnu); nebo

b.  schopnost překlenout horní okraj stěny horké komory o tloušťce nejméně 0,6 m (operace přes stěnu).

Technická poznámka:

Dálkově ovládané manipulátory umožňují přenést činnost lidské osoby na dálkově manipulační rameno a koncové upínací prostředky. Mohou být typu master/slave nebo ovládané prostřednictvím joysticku nebo klávesnice.

2B226

Indukční pece s řízenou atmosférou (vakuum nebo inertní plyn) a pro ně konstruované zdroje a součásti:

Pozn.:  VIZ TÉŽ 3B.

a.  pece, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  jsou schopné provozu při teplotě vyšší než 1 123  K (850 °C);

2.  indukční cívky o průměru nejvýše 600 mm; a

3.  jsou konstruovány pro příkon nejméně 5 kW;

b.  zdroje energie s výkonem nejméně 5 kW, speciálně konstruované pro pece uvedené v položce 2B226.a.

Pozn.:   Položka 2B226.a. nezahrnuje pece konstruované pro zpracování polovodičových destiček.

1.B.4.

Indukční pece s řízenou atmosférou (vakuum nebo inertní plyn) a pro ně konstruované zdroje energie:

a.  pece, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  jsou schopné provozu při teplotě vyšší než 1 123  K (850 °C);

2.  indukční cívky o průměru nejvýše 600 mm; a

3.  jsou konstruovány pro příkon nejméně 5 kW;

Pozn.:  Položka 1.B.4.a. nezahrnuje pece konstruované pro zpracování polovodičových destiček.

b.  zdroje energie s výkonem nejméně 5 kW, speciálně konstruované pro pece uvedené v položce 1.B.4.a.

2B227

Metalurgické tavicí a licí pece, vakuové nebo s jinak řízenou atmosférou a související zařízení:

a.  obloukové pece pro přetavování a lití, které mají obě tyto vlastnosti:

1.  využitelnou elektrodovou kapacitu 1 000  cm3 až 20 000  cm3; a

2.  jsou schopné provozu při tavicích teplotách vyšších než 1 973  K (1 700  °C);

b.  tavicí pece s elektronovým svazkem a plazmové stříkací a tavicí pece, které mají obě tyto vlastnosti:

1.  příkon nejméně 50 kW; a

2.  jsou schopné provozu při tavicích teplotách vyšších než 1 473  K (1 200  °C);

c.  počítačově řízené systémy a monitorovací systémy speciálně konfigurované pro některou z pecí uvedených v položce 2B227.a. nebo b.

1.B.7.

Metalurgické tavicí a licí pece, vakuové nebo s jinak řízenou atmosférou a související zařízení:

a.  obloukové pece pro přetavování a lití, které mají obě tyto vlastnosti:

1.  využitelná elektrodová kapacita 1 000 až 20 000  cm3; a

2.  jsou schopné provozu při tavicích teplotách vyšších než 1 973  K (1 700  °C);

b.  tavicí pece s elektronovým svazkem a plazmové stříkací a tavicí pece, které mají obě tyto vlastnosti:

1.  příkon nejméně 50 kW; a

2.  jsou schopné provozu při tavicích teplotách vyšších než 1 473  K (1 200  °C);

c.  počítačově řízené systémy a monitorovací systémy speciálně konfigurované pro některou z pecí uvedených v položkách 1.B.7.a. nebo 1.B.7.b.

2B228

Zařízení pro výrobu nebo montáž rotorů, vyrovnávací zařízení rotorů, trny a formy pro tváření vlnovců:

a.  montážní zařízení rotorů pro montáž sekcí, přepážek a koncových víček trubek rotorů pro plynové odstředivky;

Pozn.:   Položka 2B228.a. zahrnuje přesné trny, upínací přípravky a stroje pro uložení lisované za tepla.

b.  vyrovnávací zařízení pro usměrňování sekcí trubek rotorů pro plynové odstředivky na společnou osu;

Technická poznámka:

V položce 2B228.b. se takové zařízení obvykle skládá z přesných měřicích sond spojených s počítačem, který na základě jejich údajů řídí činnost např. pneumatických otočných ramen používaných pro nasměrování sekcí trubek rotoru.

c.  Trny pro tváření vlnovců a formy k výrobě vlnovců s jedním záhybem.

Technická poznámka:

Ve smyslu položky 2B228.c. mají vlnovce všechny tyto vlastnosti:

1.  vnitřní průměr 75 mm až 400 mm;

2.  délku nejméně 12,7 mm;

3.  hloubku jednoduchého záhybu větší než 2 mm; a

4.  jsou vyrobeny z vysokopevnostních hliníkových slitin, vysokopevnostní oceli tvrzené stárnutím nebo vysoce pevných „vláknitých materiálů“.

3.B.2.

Zařízení pro výrobu nebo montáž rotorů, vyrovnávací zařízení rotorů, trny a formy pro tváření vlnovců:

a.  montážní zařízení rotorů pro montáž sekcí, přepážek a koncových víček trubek rotorů pro plynové odstředivky;

Pozn.:  Položka 3.B.2.a. zahrnuje přesné trny, upínací přípravky a stroje pro uložení lisováním za tepla.

b.  vyrovnávací zařízení pro usměrňování sekcí trubek rotorů pro plynové odstředivky na společnou osu;

Technická poznámka:

V položce 3.B.2.b. se takové zařízení obvykle skládá z přesných měřicích sond spojených s počítačem, který na základě jejich údajů řídí činnost např. pneumatických otočných ramen používaných pro nasměrování sekcí trubek rotoru.

c.  Trny pro tváření vlnovců a formy k výrobě vlnovců s jedním záhybem.

Technická poznámka:

Ve smyslu položky 3.B.2.c. mají vlnovce všechny tyto vlastnosti:

1.  vnitřní průměr 75 mm až 400 mm;

2.  délku nejméně 12,7 mm;

3.  hloubku jednoduchého záhybu větší než 2 mm; a

4.  jsou vyrobeny z vysokopevnostních hliníkových slitin, vysokopevnostní oceli tvrzené stárnutím nebo vysoce pevných „vláknitých materiálů“.

2B230

‚Tlakové snímače‘, které jsou schopné měřit absolutní tlak a mají všechny tyto vlastnosti:

a.  snímače tlaku vyrobené z hliníku, slitin hliníku, oxidu hlinitého (alumina nebo safír), niklu, niklových slitin obsahujících více než 60 % hmotnostních niklu nebo zcela fluorovaných uhlovodíkovými polymery, nebo těmito materiály chráněné;

b.  těsnění nezbytná k zaplombování prvku měřicího tlak a která jsou v přímém kontaktu s procesním médiem, vyrobená z hliníku, slitin hliníku, oxidu hlinitého (alumina nebo safír), niklu, niklových slitin obsahujících více než 60 % hmotnostních niklu nebo zcela fluorovaných uhlovodíkovými polymery, nebo těmito materiály chráněná; a

c.  mají některou z těchto vlastností:

1.  měřicí rozsah menší než 13 kPa a ‚přesnost‘ lepší než + 1 % celkového měřicího rozsahu; nebo

2.  celkový měřicí rozsah 13 kPa nebo větší a ‚přesnost‘ lepší než ± 130 Pa, měřeno při 13 kPa.

Technické poznámky:

1.  V položce 2B230 se ‚tlakovým snímačem‘ rozumí zařízení, které převádí naměřený tlak na signál.

2.  Pro účely položky 2B230 zahrnuje výraz ‚přesnost‘ nelinearitu, hysterezi a opakovatelnost při okolní teplotě.

3.A.7.

Všechny druhy měřičů tlaku, které jsou schopné měřit absolutní tlak a mají všechny tyto vlastnosti:

a.  snímače tlaku vyrobené z hliníku, slitin hliníku, oxidu hlinitého (alumina nebo safír), niklu, niklových slitin obsahujících více než 60 % hmotnostních niklu nebo zcela fluorovaných uhlovodíkovými polymery, nebo těmito materiály chráněné;

b.  těsnění nezbytná k zaplombování prvku měřicího tlak a která jsou v přímém kontaktu s procesním médiem, vyrobená z hliníku, slitin hliníku, oxidu hlinitého (alumina nebo safír), niklu, niklových slitin obsahujících více než 60 % hmotnostních niklu nebo zcela fluorovaných uhlovodíkovými polymery, nebo těmito materiály chráněná; a

c.  mají některou z těchto vlastností:

1.  celkový měřicí rozsah menší než 13 kPa a ‚přesnost‘ lepší než ± 1 % celkového rozsahu stupnice; nebo

2.  celkový měřicí rozsah 13 kPa nebo větší a ‚přesnost‘ lepší než ± 130 Pa, měřeno při 13 kPa.

Technická poznámka:

1.  V položce 3.A.7. se měřičem tlaku rozumí zařízení, které převádí naměřený tlak na signál.

2.  V položce 3.A.7. zahrnuje výraz ‚přesnost‘ nelinearitu, hysterezi a opakovatelnost při okolní teplotě.

2B231

Vakuové vývěvy, které mají všechny tyto vlastnosti:

a.  velikost vstupního hrdla nejméně 380 mm;

b.  sací průtok nejméně 15 m3/s; a

c.  jsou schopné dosahovat výsledného vakua lepšího než 13 mPa.

Technické poznámky:

1.  Sací průtok je určován v bodě měření s plynným dusíkem nebo vzduchem.

2.  Výsledné vakuum je určováno na vstupu do vývěvy při zablokování tohoto vstupu.

3.A.8.

Vakuové vývěvy, které mají všechny tyto vlastnosti:

a.  velikost vstupního hrdla nejméně 380 mm;

b.  sací průtok nejméně 15 m3/s; a

c.  jsou schopné dosahovat výsledného vakua lepšího než 13,3 mPa.

Technické poznámky:

1.  Sací průtok je určován v bodě měření s plynným dusíkem nebo vzduchem.

2.  Výsledné vakuum je určováno na vstupu do vývěvy při zablokování tohoto vstupu.

2B232

Vysokorychlostní vystřelovací systémy (s pohonnou látkou, plynem, cívkové, elektromagnetické, elektrotermální nebo jiné pokročilé systémy) schopné urychlit projektily na rychlost 1,5 km/s nebo vyšší.

Pozn.:  VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU.

5.B.2.

Vysokorychlostní vystřelovací systémy (s pohonnou látkou, plynem, cívkové, elektromagnetické, elektrotermální nebo jiné pokročilé systémy) schopné urychlit projektily na rychlost 1,5 km/s nebo vyšší.

Pozn.:  Tato položka se nevztahuje na zbraně speciálně konstruované pro vysokorychlostní zbraňové systémy.

2B233

Šnekové kompresory s vlnovcovým těsněním a šnekové vakuové vývěvy s vlnovcovým těsněním, se všemi těmito vlastnostmi:

Pozn.:  VIZ TÉŽ 2B350.i.

a.  umožňují vstupní průtok minimálně 50 m3/h;

b.  pracují s kompresním poměrem 2:1 nebo větším; a

c.  mají všechny povrchy, které přicházejí do styku s provozním plynem, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.  hliník nebo slitina hliníku;

2.  oxid hlinitý;

3.  korozivzdorná ocel;

4.  nikl nebo slitina niklu;

5.  fosforový bronz; nebo

6.  fluorované polymery;

3.A.9.

Šnekové kompresory s vlnovcovým těsněním a šnekové vakuové vývěvy s vlnovcovým těsněním, se všemi těmito vlastnostmi:

a.  umožňují vstupní průtok minimálně 50 m3/h;

b.  pracují s kompresním poměrem 2:1 nebo větším; a

c.  mají všechny povrchy, které přicházejí do styku s provozním plynem, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.  hliník nebo slitina hliníku;

2.  oxid hlinitý;

3.  korozivzdorná ocel;

4.  nikl nebo slitina niklu;

5.  fosforový bronz; nebo

6.  fluorované polymery;

Technické poznámky:

1.  Ve šnekovém kompresoru nebo vakuové vývěvě se plynové kapsy srpkovitého tvaru zachycují mezi jeden nebo několik párů spřažených spirálových lopatek, neboli šneků, z nichž jeden se pohybuje a druhý je pevný. Pohyblivý šnek obíhá kolem pevného šneku; nerotuje. Obíháním pohyblivého šneku po dráze v pevném šneku se plynové kapsy posunují směrem k výstupu ze stroje a přitom se zmenšují (tj. jsou stlačovány).

2.  Ve šnekovém kompresoru nebo vakuové vývěvě s vlnovcovým typem ucpávky je provozní plyn zcela izolován od lubrikovaných částí vývěvy a od vnější atmosféry kovovým vlnovcem. Vlnovec je jedním koncem upevněn k pohyblivému šneku a druhým koncem k pevnému plášti vývěvy.

3.  Fluoropolymery zahrnují mimo jiné tyto materiály: polytetrafluoroethylen (PTFE), b. fluorovaný ethylen-propylen (FEP), c. perfluoroalkoxy (PFA), d. polychlortrifluoroethylen (PCTFE) a e. vinyliden fluorid-hexafluoropropylen kopolymer.

(1)   

Výrobci, kteří vypočítávají přesnosti nastavení polohy podle normy ISO 230/2 (1997) nebo (2006), by měli konzultovat příslušné orgány členského státu, ve kterém jsou usazeni.

2D    SoftwareOdpovídající systémy, zařízení a součásti uvedené v nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

Kontrolní seznam NSG, dok. INFCIRC/254/Rev.9/část 2

2D001

„Software“, jiný než uvedený v položce 2D002:

a.  „software“ speciálně vyvinutý nebo upravený pro „vývoj“ nebo „výrobu“ zařízení uvedených v 2A001 nebo 2B001;

b.  „software“ speciálně vyvinutý nebo upravený pro „užití“ zařízení uvedených v 2A001.c, 2B001 nebo 2B003 až 2B009.

Pozn.:   Položka 2D001 nezahrnuje „software“ k programování součástí, který vytváří kódy „číslicového řízení“ pro obrábění součástí.

1.D.2.

software speciálně konstruovaný nebo upravený pro ‚užití‘ zařízení uvedených v položkách 1.A.3., 1.B.1., 1.B.3., 1.B.5., 1.B.6.a., 1.B.6.b., 1.B.6.d. nebo 1.B.7.

Pozn.:  „Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený pro systémy uvedené položce 1.B.3.d. zahrnuje „Software“ pro současná měření tloušťky stěn a obrysů.

2D002

„Software“ pro elektronická zařízení, též je-li součástí elektronického zařízení nebo systému, umožňující elektronickému zařízení nebo systému vykonávat funkce jednotky „číslicového řízení“, schopný koordinovat současně více než čtyři osy za účelem „interpolace tvaru“.

Poznámka 1:   Položka 2D002 nezahrnuje „software“ speciálně vyvinutý nebo upravený pro činnost položek, které nejsou uvedeny v kategorii 2.

Poznámka 2:   Položka 2D002 nezahrnuje „software“ pro položky uvedené v 2B002. „Software“ pro položky uvedené v 2B002 viz 2D001 a 2D003.

Poznámka 3:   Položka 2D002 nezahrnuje „software“, který je vyvážen, a minimum nezbytné k činnosti položek neuvedených v kategorii 2.

1.D.3.

„Software“ pro jakoukoli kombinaci elektronických zařízení nebo systémů umožňující elektronickému zařízení nebo systému vykonávat funkce jednotky „číslicového řízení“ pro obráběcí stroje, který je schopen kontrolovat současně pět nebo více os pohybu za účelem „interpolace tvaru“.

Poznámky:

1.  „Software“ podléhá kontrole bez ohledu na to, zda je vyvážen odděleně nebo je součástí jednotky „číslicového řízení“ nebo jakéhokoli elektronického zařízení nebo systému.

2.  Položka 1.D.3. nezahrnuje „Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený výrobcem řídící jednotky nebo obráběcího stroje k ovládání obráběcího stroje, který není uveden v položce 1.B.2.

2D101

„Software“ speciálně vyvinutý nebo upravený pro „užití“ zařízení uvedených v položkách 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 nebo 2B119 až 2B122.

Pozn.:  VIZ TÉŽ 9D004.

1.D.1.

„Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený pro ‚užití‘ zařízení uvedených v položkách 1.A.3., 1.B.1., 1.B.3., 1.B.5., 1.B.6.a., 1.B.6.b., 1.B.6.d. nebo 1.B.7.

Pozn.:  „Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený pro systémy uvedené položce 1.B.3.d. zahrnuje „Software“ pro současná měření tloušťky stěn a obrysů.

2D201

„Software“ speciálně vyvinutý pro „užití“ zařízení uvedeného v položce 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 nebo 2B227.

1.D.1.

„Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený pro ‚užití‘ zařízení uvedených v položkách 1.A.3., 1.B.1., 1.B.3., 1.B.5., 1.B.6.a., 1.B.6.b., 1.B.6.d. nebo 1.B.7.

Pozn.:  „Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený pro systémy uvedené položce 1.B.3.d. zahrnuje „Software“ pro současná měření tloušťky stěn a obrysů.

2D202

„Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení uvedeného v položce 2B201.

Pozn.:   Položka 2D202 nezahrnuje „Software“ k programování součástí, který vytváří kódy „číslicového řízení“, avšak neumožňuje přímé použití zařízení pro obrábění různých součástí.

1.D.2.

„Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení uvedeného v položce 1.B.2.

Pozn.:  Položka 1.D.2. nezahrnuje „Software“ k programování součástí, který vytváří kódy „číslicového řízení“, avšak neumožňuje přímé použití zařízení pro obrábění různých součástí.

2E    TechnologieOdpovídající systémy, zařízení a součásti uvedené v nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

Kontrolní seznam NSG, dok. INFCIRC/254/Rev.9/část 2

2E001

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“ zařízení nebo „softwaru“ uvedeného v položkách 2A, 2B nebo 2D.

Pozn.:   Položka 2E001 zahrnuje „technologii“ pro integraci sondážních systémů do strojů pro souřadnicové měření uvedených v položce 2B006.a.

1.E.1

„Technologie“ podle kontrol technologie pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení, materiálů nebo ‚softwaru‘ uvedených v položkách 1.A až 1.D.

2E002

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „výrobu“ zařízení uvedených v položkách 2A nebo 2B.

1.E.1

„Technologie“ podle kontrol technologie pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení, materiálů nebo ‚softwaru‘ uvedených v položkách 1.A až 1.D.

2E101

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „užití“ zařízení nebo „softwaru“ uvedených v položkách 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119 až 2B122 nebo 2D101.

1.E.1

„Technologie“ podle kontrol technologie pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení, materiálů nebo ‚softwaru‘ uvedených v položkách 1.A až 1.D.

2E201

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „užití“ zařízení nebo „softwaru“ uvedených v položkách 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b., 2B007.c., 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225 až 2B233, 2D201 nebo 2D202.

1.E.1

„Technologie“ podle kontrol technologie pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení, materiálů nebo ‚softwaru‘ uvedených v položkách 1.A až 1.D.

KATEGORIE 3 – ELEKTRONIKA

3A    Systémy, zařízení a součástiOdpovídající systémy, zařízení a součásti uvedené v nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

Kontrolní seznam NSG, dok. INFCIRC/254/Rev.9/část 2

3A201

Elektronické součásti, jiné než uvedené v položce 3A001:

a.  kondenzátory, které mají jednu z těchto kombinací charakteristik:

1.  

a.  jmenovité napětí větší než 1,4 kV;

b.  uchovaná energie větší než 10 J;

c.  kapacita větší než 0,5 μF; a

d.  sériová induktance menší než 50 nH; nebo

2.  

a.  jmenovité napětí větší než 750 V;

b.  kapacita větší než 0,25 μF; a

c.  sériová induktance menší než 10 nH;

6.A.4.

pulzní výbojové kondenzátory, které mají jednu z těchto kombinací charakteristik:

a.  

1.  jmenovité napětí větší než 1,4 kV;

2.  uchovaná energie větší než 10 J;

3.  kapacita větší než 0,5 μF; a

4.  sériová induktance menší než 50 nH; nebo

b.  

1.  jmenovité napětí větší než 750 V;

2.  kapacita větší než 0,25 μF; a

3.  sériová induktance menší než 10 nH.

3A201

b.  Supravodivé solenoidní elektromagnety, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  schopné vytvořit magnetické pole větší než 2 T;

2.  poměr délky k vnitřnímu průměru větší než 2;

3.  vnitřní průměr větší než 300 mm; a

4.  rovnoměrnost magnetického pole lepší než 1 % na středových 50 % vnitřního objemu;

Pozn.:   Položka 3A201.b. nezahrnuje magnety speciálně konstruované a vyvážené ‚jako součásti‘ lékařských systémů k zobrazování na principu nukleární magnetické rezonance (NMR). Výraz ‚jako součásti‘ nemusí nutně znamenat fyzickou součást v rámci stejné dodávky; oddělené dodávky z různých zdrojů jsou povoleny za předpokladu, že příslušná vývozní dokumentace jasně vymezuje vztah těchto dodávek ‚jako součásti‘ zobrazovacího systému.

3.A.4.

Supravodivé solenoidní elektromagnety, které mají všechny tyto vlastnosti:

a.  schopné vytvořit magnetické pole větší než 2 T;

b.  poměr délky k vnitřnímu průměru větší než 2;

c.  vnitřní průměr větší než 300 mm; a

d.  rovnoměrnost magnetického pole lepší než 1 % na středových 50 % vnitřního objemu.

Pozn.:  Položka 3.A.4. nezahrnuje magnety speciálně konstruované a vyvážené jako součásti lékařských zobrazovacích systémů na principu nukleární magnetické rezonance (NMR).

Pozn.:  Výraz jako součásti nemusí nutně znamenat fyzickou součást v rámci stejné dodávky.

Oddělené dodávky z různých zdrojů jsou povoleny za předpokladu, že příslušná vývozní dokumentace jasně vymezuje vztah těchto dodávek jako součástí.

3A201

c.  zábleskové rentgenové generátory nebo pulsní elektronové urychlovače, které mají některou z těchto kombinací charakteristik:

1.  

a.  urychlovače s maximální energií elektronů nejméně 500 keV, avšak menší než 25 MeV; a

b.  ‚účinnost‘ (K) 0,25 nebo vyšší; nebo

2.  

a.  urychlovač s maximální energií elektronů nejméně 25 MeV; a

b.  ‚špičkový výkon‘ větší než 50 MW.

Pozn.:   Položka 3A201.c. nezahrnuje urychlovače, které jsou součástmi přístrojů vyvinutých pro jiné účely než pro elektronové nebo rentgenové ozařování (např. elektronová mikroskopie) nebo přístrojů vyvinutých pro lékařské účely:

Technické poznámky:

1.  ‚Účinnost‘ K je definována jako:

K = 1,7 × 103V2,65Q

V je maximální energie elektronů v megaelektronvoltech.

Jestliže doba trvání pulsu paprsku urychlovače je menší nebo rovna 1 μs, pak Q je celkový urychlený náboj v coulombech. Je-li doba trvání pulsu paprsku urychlovače větší než 1 μs, pak Q je maximální urychlený náboj v 1 μs.

Q je rovno integrálu i podle t pro dobu méně než 1 μs nebo dobu trvání pulsu (Q = ò idt), kde i je proud paprsku v ampérech a t je doba v sekundách.

2.  ‚Špičkový výkon‘ = (špičkové napětí ve voltech) × (špičkový proud paprsku v ampérech).

3.  Ve strojích založených na mikrovlnných urychlovacích dutinách je dobou trvání pulsu paprsku buď 1 μs, nebo doba trvání dávky svazku paprsků vyvolaných jedním pulsem mikrovlnného modulátoru, je-li menší než 1 μs.

4.  Ve strojích založených na mikrovlnných urychlovacích dutinách je špičkovým proudem paprsku průměrný proud po dobu trvání dávky svazku paprsků.

5.B.1.

zábleskové rentgenové generátory nebo pulsní elektronové urychlovače, které mají některou z těchto kombinací charakteristik:

a.  

1.  urychlovače s maximální energií elektronů nejméně 500 keV, avšak menší než 25 MeV; a

2.  ‚účinnost‘ (K) 0,25 nebo vyšší; nebo

b.  

1.  urychlovač s maximální energií elektronů nejméně 25 MeV; a

2.  ‚špičkový výkon‘ větší než 50 MW.

Pozn.:  Položka 5.B.1. nezahrnuje urychlovače, které jsou součástmi přístrojů vyvinutých pro jiné účely než pro elektronové nebo rentgenové ozařování (např. elektronová mikroskopie) nebo přístrojů vyvinutých pro lékařské účely.

Technické poznámky:

1.  ‚Účinnost‘ K je definována jako: K = 1,7 × 103 V2,65Q. V je maximální energie elektronů v megaelektronvoltech. Jestliže doba trvání pulsu paprsku urychlovače je menší nebo rovna 1 μs, pak Q je celkový urychlený náboj v coulombech. Je-li doba trvání pulsu paprsku urychlovače větší než 1 μs, pak Q je maximální urychlený náboj v 1 μs. Q je rovno integrálu i podle t pro dobu méně než 1 ms nebo dobu trvání pulsu (Q = ò idt), kde i je proud paprsku v ampérech a t je doba v sekundách.

2.  ‚Špičkový výkon‘ = (špičkové napětí ve voltech) × (špičkový proud paprsku v ampérech).

3.  Ve strojích založených na mikrovlnných urychlovacích dutinách je dobou trvání pulsu paprsku buď 1 ms, nebo doba trvání dávky svazku paprsků vyvolaných jedním pulsem mikrovlnného modulátoru, je-li menší než 1 μs.

4.  Ve strojích založených na mikrovlnných urychlovacích dutinách je špičkovým proudem paprsku průměrný proud po dobu trvání dávky svazku paprsků.

3A225

Měniče frekvencí nebo generátory, jiné než uvedené v položce 0B001.b.13., použitelné jako pohon motoru s proměnnou či fixní frekvencí, které mají všechny tyto vlastnosti:

Pozn. 1:   „Software“ speciálně vyvinutý za účelem zvýšení nebo uvolnění výkonu frekvenčního měniče nebo generátoru tak, aby odpovídal vlastnostem v položce 3A225, je uveden v položce 3D225.

Pozn. 2:   „Technologie“ ve formě kódů nebo klíčů, která má zvýšit nebo uvolnit výkon měniče frekvencí nebo generátoru tak, aby odpovídal vlastnostem v položce 3A225, je uvedena v položce 3E225.

a.  vícefázový výstup s výkonem 40 VA nebo větším;

b.  pracují při frekvenci 600 Hz nebo více; a

c.  řízení frekvence lepší (menší) než 0,2 %.

Pozn.:   Položka 3A225 se na měniče frekvencí nebo generátory nevztahuje, jestliže mají omezení hardwaru, „softwaru“ nebo „technologií“, která výkonnost snižují na úroveň nižší, než je uvedeno výše, za předpokladu, že splňují některou z těchto podmínek:

1.  k vylepšení výkonu nebo k odstranění omezení musí být vráceny původnímu výrobci;

2.  k vylepšení nebo uvolnění výkonu za účelem splnění vlastností uvedených v položce 3A225 potřebují „software“ uvedený v položce 3D225; nebo

3.  k vylepšení nebo uvolnění výkonu za účelem splnění vlastností uvedených v položce 3A225 potřebují „technologii“ ve formě klíčů nebo kódů uvedenou v položce 3E225.

Technické poznámky:

1.  Měniče frekvencí v položce 3A225 jsou též známy jako konvertory nebo invertory.

2.  Měniče frekvencí v položce 3A225 mohou být na trhu pod označením generátory, elektronická zkušební zařízení, zdroje střídavého proudu, pohony s proměnnými otáčkami motoru, pohony s proměnnými otáčkami (VSD), pohony s proměnlivým kmitočtem (VFD), pohony s nastavitelným kmitočtem (AFD), nebo pohony s nastavitelnou rychlostí (ASD).

3.A.1.

Měniče frekvencí nebo generátory, použitelné jako pohon motoru s proměnnou frekvencí či fixní frekvencí, které mají všechny tyto vlastnosti:

Pozn. 1:  Měniče frekvencí a generátory speciálně konstruované nebo upravené pro proces plynového odstřeďování podléhají kontrole podle INFCIRC/254/část 1 (v platném znění).

Pozn. 2:  „Software“ speciálně konstruovaný ke zvýšení nebo uvolnění výkonu měničů frekvencí nebo generátorů tak, aby odpovídal níže uvedeným vlastnostem, je zahrnut v položkách 3.D.2 a 3.D.3.

a.  vícefázový výstup s výkonem 40 VA nebo větším;

b.  pracují při frekvenci 600 Hz nebo více; a

c.  řízení frekvence lepší (menší) než 0,2 %.

Poznámky:

1.  Položka 3.A.1. zahrnuje pouze měniče frekvencí určené pro specifické průmyslové strojní zařízení nebo spotřební zboží (obráběcí stroje, prostředky atd.), pouze pokud tyto měniče frekvencí splňují výše uvedené vlastnosti i po jejich oddělení, a s výhradou obecné poznámky č. 3.

2.  Vláda pro účely kontroly vývozu stanoví, zda konkrétní měnič frekvencí splňuje či nikoliv výše uvedené vlastnosti, a to s přihlédnutím k omezením hardwaru a softwaru.

Technické poznámky:

1.  Měniče frekvencí v položce 3.A.1. jsou též známy jako konvertory nebo invertory.

2.  Vlastnosti uvedené v položce 3.A.1. mohou splňovat různá vybavení uváděná na trh, jako například: generátory, elektronická zkušební zařízení, zdroje střídavého proudu, pohony s proměnnými otáčkami motoru, pohony s proměnnými otáčkami (VSD), pohony s proměnlivým kmitočtem (VFD), pohony s nastavitelným kmitočtem (AFD), nebo pohony s nastavitelnou rychlostí (ASD).

3A226

Zdroje stejnosměrného proudu s vysokým výkonem, jiné než uvedené v položce 0B001.j.6, které mají obě tyto vlastnosti:

a.  schopnost nepřetržitě produkovat po dobu 8 hodin napětí 100 V nebo větší s výstupním proudem nejméně 500 A; a

b.  stabilitu proudu nebo napětí po dobu 8 hodin lepší než 0,1 %.

3.A.5.

Zdroje stejnosměrného proudu s vysokým výkonem, které mají obě tyto vlastnosti:

a.  schopnost nepřetržitě produkovat po dobu 8 hodin napětí 100 V nebo větší s výstupním proudem nejméně 500 A; a

b.  stabilitu proudu nebo napětí po dobu 8 hodin lepší než 0,1 %.

3A227

Zdroje stejnosměrného proudu s vysokým napětím, jiné než uvedené v položce 0B001.j.5, které mají obě tyto vlastnosti:

a.  schopnost nepřetržitě produkovat po dobu 8 hodin napětí 20 kV nebo větší s výstupním proudem nejméně 1 A; a

b.  stabilitu proudu nebo napětí po dobu 8 hodin lepší než 0,1 %.

3.A.6.

Zdroje stejnosměrného proudu s vysokým napětím vyznačující se oběma těmito vlastnostmi:

a.  schopnost nepřetržitě produkovat po dobu 8 hodin napětí 20 kV nebo větší s výstupním proudem nejméně 1 A; a

b.  stabilitu proudu nebo napětí po dobu 8 hodin lepší než 0,1 %.

3A228

Níže uvedená spínací zařízení:

a.  elektronky se studenou katodou, též plněné plynem, pracující podobně jako jiskřiště, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  obsahují tři nebo více elektrod;

2.  jmenovité špičkové anodové napětí 2,5 kV nebo více;

3.  jmenovitý špičkový anodový proud 100 A nebo více; a

4.  anodové zpoždění nejvýše 10 μs.

Pozn.:   Položka 3A228 zahrnuje plynové krytronové elektronky a vakuové sprytronové elektronky.

b.  spouštěcí jiskřiště, která mají obě tyto vlastnosti:

1.  anodové zpoždění nejvýše 15 μs; a

2.  jmenovitý špičkový proud 500 A nebo více;

c.  moduly nebo montážní celky s rychlou spínací funkcí, jiné než moduly nebo montážní celky stanovené v položce 3A001.g. nebo 3A001.h., které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  jmenovité špičkové anodové napětí větší než 2 kV;

2.  jmenovitý špičkový anodový proud 500 A nebo více; a

3.  spínací čas nejvýše 1 μs.

6.A.3.

Níže uvedená spínací zařízení:

a.  elektronky se studenou katodou, též plněné plynem, pracující podobně jako jiskřiště, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  obsahují tři nebo více elektrod;

2.  jmenovité špičkové anodové napětí 2,5 kV nebo více;

3.  jmenovitý špičkový anodový proud 100 A nebo více; a

4.  anodové zpoždění nejvýše 10 μs;

Pozn.:  Položka 6.A.3.a. zahrnuje plynové krytronové elektronky a vakuové sprytronové elektronky.

b.  spouštěcí jiskřiště, která mají obě tyto vlastnosti:

1.  anodové zpoždění nejvýše 15 μs; a

2.  jmenovitý špičkový proud 500 A nebo více;

c.  moduly nebo montážní celky s rychlou spínací funkcí, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  jmenovité špičkové anodové napětí větší než 2 kV;

2.  jmenovitý špičkový anodový proud 500 A nebo více; a

3.  spínací čas nejvýše 1 μs.

3A229

Vysokoproudé pulsní generátory:

Pozn.:  VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU.

a.  rozbuškové odpalovací sady (rozbuškové systémy, detonační sady) včetně odpalovacích sad odpalovaných elektronicky, výbuchem nebo opticky, jiných než uvedených v položce 1A007.a., konstruované k aktivaci vícenásobně řízených rozněcovačů uvedených v položce 1A007.b.;

b.  modulární elektrické pulsní generátory (impulsové generátory), které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  jsou konstruovány pro přenosné a mobilní užití nebo užití ve ztížených podmínkách;

2.  jsou schopné předat energii v méně než 15 μs při zatížení menším než 40 Ω;

3.  výstup větší než 100 A;

4.  žádný rozměr nepřesahuje 30 cm;

5.  hmotnost menší než 30 kg; a

6.  jsou určeny k užití v rozšířeném teplotním rozmezí 223 K (–50 °C) až 373 K (100 °C) nebo jsou svým určením vhodné pro letecké a kosmické užití.

Pozn.:   Položka 3A229.b. zahrnuje budiče pro xenonové výbojky.

c.  mikrodetonační jednotky, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  žádný rozměr nepřesahuje 35 mm;

2.  napětí rovnající se nebo větší než 1 kV; a

3.  kapacita nejméně 100 nF.

6.A.2.

Odpalovací zařízení a podobné vysokoproudé pulsní generátory:

a.  rozbuškové odpalovací sady (rozbuškové systémy, detonační sady) včetně odpalovacích sad odpalovaných elektronicky, výbuchem nebo opticky, konstruované k aktivaci vícenásobně řízených rozněcovačů uvedených v položce 6.A.1. výše;

b.  modulární elektrické pulsní generátory (impulsové generátory), které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  jsou konstruovány pro přenosné a mobilní užití nebo užití ve ztížených podmínkách;

2.  jsou schopné předat energii v méně než 15 μs při zatížení menším než 40 Ω;

3.  výstup větší než 100 A;

4.  žádný rozměr nepřesahuje 30 cm;

5.  hmotnost menší než 30 kg; a

6.  jsou určeny k užití v rozšířeném teplotním rozmezí 223 K až 373 K (– 50 °C až 100 °C) nebo jsou svým určením vhodné pro letecké a kosmické užití;

c.  mikrodetonační jednotky, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  žádný rozměr nepřesahuje 35 mm;

2.  napětí rovnající se nebo větší než 1 kV; a

3.  kapacita nejméně 100 nF.

Pozn.:  Odpalovací sady odpalované opticky zahrnují ty, které využívají aktivaci za použití laserů i nabíjení laserů. Odpalovací sady odpalované výbuchem zahrnují výbušné feroelektrické a výbušné feromagnetické typy odpalovacích sad. Položka 6.A.2.b. zahrnuje budiče pro xenonové výbojky.

3A230

Vysokorychlostní pulsní generátory a jejich ‚pulsní hlavice‘, které mají obě tyto vlastnosti:

a.  výstupní napětí větší než 6 V při odporovém zatížení menším než 55 Ω; a

b.  ‚pulsní přechodový čas‘ menší než 500 ps.

Technické poznámky:

1.  V položce 3A230 je ‚pulsní přechodový čas‘ definován jako časový interval mezi 10 % a 90 % napěťové amplitudy.

2.  Pulsní hlavice jsou sítě vytvářející impulsy, které jsou navrženy tak, aby dokázaly pracovat s funkcí napěťových kroků a utvářet je do řady pulsních tvarů, které mohou být obdélníkového, trojúhelníkového, krokového, pulsového, exponenciálního nebo monocyklického typu. Pulsní hlavice mohou být nedílnou součástí generátoru impulsů, mohou být ve formě zásuvného modulu k zařízení, anebo mohou být připojeny externě.

5.B.6.

Vysokorychlostní pulsní generátory a jejich pulsní hlavice, které mají obě tyto vlastnosti:

a.  výstupní napětí větší než 6 V při odporovém zatížení menším než 55 Ω; a

b.  ‚pulsní přechodový čas‘ menší než 500 ps.

Technické poznámky:

1.  V položce 5.B.6.b. je ‚pulsní přechodový čas‘ definován jako časový interval mezi 10 % a 90 % napěťové amplitudy.

2.  Pulsní hlavice jsou sítě vytvářející impulsy, které jsou navrženy tak, aby dokázaly pracovat s funkcí napěťových kroků a utvářet je do řady pulsních tvarů, které mohou být obdélníkového, trojúhelníkového, krokového, pulsového, exponenciálního nebo monocyklického typu. Pulsní hlavice mohou být nedílnou součástí generátoru impulsů, mohou být ve formě zásuvného modulu k zařízení, anebo mohou být připojeny externě.

3A231

Systémy pro generování neutronů (včetně trubic), které mají obě tyto vlastnosti:

a.  jsou konstruovány pro provoz bez vnějšího vakuového systému; a

b.  využívají některou z těchto činností:

1.  elektrostatické zrychlení k vyvolání tritium-deuteriové jaderné reakce; nebo

2.  elektrostatické zrychlení k vyvolání deuterium-deuterium jaderné reakce a umožňující výkon 3 × 109 neutronů/s nebo vyššího.

6.A.5.

Systémy pro generování neutronů (včetně trubic), které mají obě tyto vlastnosti:

a.  jsou konstruovány pro provoz bez vnějšího vakuového systému; a

b.  

1.  používají elektrostatické zrychlení k vyvolání tritium-deuteriové jaderné reakce; nebo

2.  využívají elektrostatické zrychlení k vyvolání deuterium-deuterium jaderné reakce a umožňující výkon 3 × 109 neutronů/s nebo vyššího.

3A232

Vícebodové rozbuškové systémy jiné než systémy uvedené v položce 1A007:

Pozn.:  VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU.

Pozn.:   Rozněcovače viz položka 1A007.b.

a.  nevyužito;

b.  zařízení využívající jednoduché nebo násobné rozbušky, konstruované pro téměř současné odpálení výbušného povrchu většího než 5 000  mm2 jedním signálem k odpálení s rozšířením přes celý povrch za méně než 2,5 μs.

Poznámka:   Položka 3A232 nezahrnuje rozbušky využívající pouze primární výbušniny, jako je azid olovnatý.

6.A.1.

Rozbušky a vícebodové rozbuškové systémy:

a.  elektricky řízené rozněcovače:

1.  odpalovací můstek (EB);

2.  odpalovací můstkový drát (EBW);

3.  nárazové rozbušky;

4.  odpalovací fóliové rozbušky (EFI);

(viz 3A232)

b.  zařízení využívající jednoduché nebo násobné rozbušky, konstruované pro téměř současné odpálení výbušného povrchu většího než 5 000  mm2 jedním signálem k odpálení s rozšířením přes celý povrch za méně než 2,5 μs.

Pozn.:  Položka 6.A.1. nezahrnuje rozbušky využívající pouze primární výbušniny, jako je azid olovnatý.

Technická poznámka:

Rozbušky zahrnuté do položky 6.A.1. používají drobné elektrické vodiče (můstky, můstkové dráty nebo fólie), které se, pokud jimi projde rychlý elektrický impuls o vysokém proudu, explozivně odpařují. V nenárazových typech nastartuje výbušný vodič chemickou detonaci při styku s vysoce výbušnou látkou jako je PETN (pentaerytritol-tetranitrát). V nárazových rozbuškách přirazí výbušné odpařování elektrického vodiče nárazník přes mezeru a dopad nárazníku nastartuje chemickou detonaci. Nárazník je v některých typech spouštěn magnetickou silou. Výraz výbušná fólie může označovat jak odpalovací můstek (EB), tak i nárazovou rozbušku. Místo výrazu rozbuška se někdy používá výraz iniciátor.

3A233

Hmotnostní spektrometry, jiné než uvedené v položce 0B002.g., které jsou schopné měřit ionty o 230 nebo více atomových hmotnostních jednotkách a které mají rozlišovací schopnost lepší než 2 částice z 230, a iontové zdroje pro tyto spektrometry:

a.  plazmové hmotnostní spektrometry s induktivní vazbou (ICP/MS);

b.  hmotnostní spektrometry s doutnavým výbojem (GDMS);

c.  hmotnostní spektrometry s tepelnou ionizací (TIMS);

d.  hmotnostní spektrometry s elektronovým ostřelováním, které mají obě tyto vlastnosti:

1.  přívodový systém s molekulárním paprskem, který promítá kolimovaný paprsek molekul analytu do oblasti zdroje iontů, kde dochází k ionizaci molekul pomocí elektronového paprsku; a

2.  jeden nebo více ‚vymrazovacích odlučovačů‘, které lze ochladit na teplotu 193 K (– 80 °C);

e.  nevyužito;

f.  hmotnostní spektrometry vybavené mikrofluorizačním iontovým zdrojem, určené pro aktinidy nebo fluoridy aktinidů.

Technické poznámky:

1.  Hmotnostní spektrometry s elektronovým ostřelováním v položce 3A233.d. se rovněž označují jako hmotnostní spektrometry s elektronovou ionizací.

2.  V položce 3A233.d.2 se ‚vymrazovacím odlučovačem‘ rozumí zařízení, které odchytává molekuly plynu tím způsobem, že je zkondenzuje či zmrazí na studeném povrchu. Pro účely položky 3A233.d.2. se za kryogenní vývěvu s uzavřeným cyklem plynného helia nepovažuje ‚vymrazovací odlučovač‘.

3.B.6.

Hmotnostní spektrometry, které jsou schopné měřit ionty o 230 nebo více atomových hmotnostních jednotkách a které mají rozlišovací schopnost lepší než 2 částice z 230, a iontové zdroje pro tyto spektrometry:

Pozn.:  Speciálně konstruované nebo upravené hmotnostní spektrometry pro kontinuální analýzu vzorků hexafluoridu uranu podléhají kontrole podle INFCIRC/254/část 1 (v platném znění).

a.  plazmové hmotnostní spektrometry s induktivní vazbou (ICP/MS);

b.  hmotnostní spektrometry s doutnavým výbojem (GDMS);

c.  hmotnostní spektrometry s tepelnou ionizací (TIMS);

d.  hmotnostní spektrometry s elektronovým ostřelováním, které mají obě tyto vlastnosti:

1.  přívodový systém s molekulárním paprskem, který promítá kolimovaný paprsek molekul analytu do oblasti zdroje iontů, kde dochází k ionizaci molekul pomocí elektronového paprsku; a

2.  jeden nebo více vymrazovacích odlučovačů, které lze ochladit na teplotu 193 K (– 80 °C) nebo nižší s cílem odchytit molekuly analytu, u kterých nedošlo k ionizaci pomocí elektronového paprsku;

e.  hmotnostní spektrometry vybavené mikrofluorizačním iontovým zdrojem, určené pro aktinidy nebo fluoridy aktinidů.

3A234

Šňůry s nízkou induktivní reaktancí k rozbuškám s těmito vlastnostmi:

a.  jmenovité napětí větší než 2 kV; a

b  induktivní reaktance menší než 20 nH.

6.A.6.

Šňůry s nízkou induktivní reaktancí k rozbuškám s těmito vlastnostmi:

a.  jmenovité napětí větší než 2 kV; a

b.  induktivní reaktance menší než 20 nH.

3D    SoftwareOdpovídající systémy, zařízení a součásti uvedené v nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

Kontrolní seznam NSG, dok. INFCIRC/254/Rev.9/část 2

3D002

„Software“ speciálně konstruovaný pro „užití“ v zařízení uvedených v položkách 3B001.a. až f., 3B002 nebo 3A225.

3.D.1.

„Software“ speciálně konstruovaný pro ‚užití‘ zařízení uvedených v položkách 3.A.1., 3.B.3. nebo 3.B.4.

3D225

„Software“ speciálně konstruovaný ke zvýšení nebo uvolnění výkonu frekvenčního měniče nebo generátoru tak, aby odpovídal vlastnostem v položce 3A225.

3.D.3.

„Software“ speciálně konstruovaný ke zvýšení nebo uvolnění charakteristik výkonu zařízení, které je zahrnuto do položky 3.A.1.

3E    TechnologieOdpovídající systémy, zařízení a součásti uvedené v nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

Kontrolní seznam NSG, dok. INFCIRC/254/Rev.9/část 2

3E001

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“ nebo „výrobu“ zařízení nebo materiálů uvedených v položkách 3A, 3B nebo 3C;

Poznámka 1:   Položka 3E001 nezahrnuje „technologie“ pro „výrobu“ zařízení nebo součástí uvedených v položce 3A003.

Poznámka 2:   Položka 3E001 nezahrnuje „technologie“ pro „vývoj“ nebo „výrobu“ integrovaných obvodů uvedených v položkách 3A001.a.3. až 3A001.a.12., které mají všechny tyto vlastnosti:

a.  využívají „technologii“ s rozlišením 0,130 μm nebo vyšším; a

b.  mají vícevrstvé struktury s nejvýše třemi kovovými vrstvami.

3.E.1

„Technologie“ podle kontrol technologie pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení, materiálů nebo ‚softwaru‘ uvedených v položkách 3.A až 3.D.

3E201

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „užití“ zařízení uvedeného v položkách 3A001.e.2., 3A001.e.3., 3A001.g., 3A201, 3A225 až 3A234.

3.E.1

„Technologie“ podle kontrol technologie pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení, materiálů nebo ‚softwaru‘ uvedených v položkách 3.A až 3.D.

3E225

„Technologie“ ve formě kódů nebo klíčů, která má zvýšit nebo uvolnit výkon měničů frekvencí nebo generátorů tak, aby odpovídal vlastnostem v položce 3A225.

3.E.1

„Technologie“ podle kontrol technologie pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení, materiálů nebo ‚softwaru‘ uvedených v položkách 3.A až 3.D.

KATEGORIE 6 – SNÍMAČE A LASERY

6A    Systémy, zařízení a součástiOdpovídající systémy, zařízení a součásti uvedené v nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

Kontrolní seznam NSG, dok. INFCIRC/254/Rev.9/část 2

6A005

„Lasery“, jiné než uvedené v položce 0B001.g.5. nebo 0B001.h.6., součásti a optická zařízení:

Pozn.:  VIZ TÉŽ 6A205.

Poznámka 1:   Impulsní „lasery“ zahrnují „lasery“, které pracují v režimu spojité vlny (CW) se superponovanými pulsy.

Poznámka 2:   Excimerové, polovodičové, chemické, CO, CO2 a ‚jednorázové impulsní‘ Nd: skleněné „lasery“ jsou uvedeny pouze v položce 6A005.d.

Technická poznámka:

Slovy ‚jednorázové pulsní‘ se označují „lasery“, které vytvářejí buď jediný výstupní puls nebo u nichž je doba mezi pulsy delší než minuta.

Poznámka 3:   Položka 6A005 zahrnuje vláknové „lasery“.

Poznámka 4:   Status „laserů“ jejichž součástí je frekvenční konverze (tj. změna vlnové délky) jinými způsoby, než tím, že jeden „laser“ poskytuje energii pro jiný „laser“, se určuje použitím kontrolních parametrů jak pro výkon zdrojového „laseru“, tak pro optický výkon po frekvenční konverzi.

Poznámka 5:   Položka 6A005 nezahrnuje tyto „lasery“:

a.  rubínový s výstupní energií nižší než 20 J;

b.  dusíkový;

c.  kryptonový.

Technická poznámka:

V položce 6A005 je ‚účinnost laseru‘ definována jako poměr výstupního výkonu „laseru“ (nebo „průměrného výstupního výkonu“) k celkovému elektrickému příkonu potřebnému k provozu „laseru“, včetně dodávky/stabilizace napájení a tepelné stabilizace/tepelného výměníku.

a.  Ne-„laditelné“ kontinuální „(CW) lasery“, které mají některou z těchto vlastností:

1.  výstupní vlnovou délku menší než 150 nm a výstupní výkon vyšší než 1 W;

2.  výstupní vlnovou délku 150 nm nebo větší, ale nejvýše 510 nm, a výstupní výkon vyšší než 30 W;

Pozn.:   Položka 6A005.a.2. nezahrnuje argonové „lasery“ s výstupním výkonem rovným nebo nižším než 50 W.

3.  výstupní vlnovou délku větší než 510 nm, ale nejvýše 540 nm, a některou z těchto vlastností:

a.  výstup s jediným přechodovým módem a výstupní výkon vyšší než 50 W; nebo

b.  výstup s vícenásobným přechodovým módem a výstupní výkon větší než 150 W;

4.  výstupní vlnovou délku větší než 540 nm, ale nejvýše 800 nm, a výstupní výkon vyšší než 30 W;

5.  výstupní vlnovou délku větší než 800 nm, ale nejvýše 975 nm, a některou z těchto vlastností:

a.  výstup s jediným přechodovým módem a výstupní výkon vyšší než 50 W; nebo

b.  výstup s vícenásobným přechodovým módem a výstupní výkon větší než 80 W;

6.  výstupní vlnovou délku větší než 975 nm, ale nejvýše 1 150  nm, a některou z těchto vlastností:

a.  jediný přechodový mód a výstupní výkon vyšší než 200 W; nebo

b.  výstup s vícenásobným přechodovým módem a některou z těchto vlastností:

1.  ‚účinnost laseru‘ vyšší než 18 % a výstupní výkon vyšší než 500 W; nebo

2.  výstupní výkon vyšší než 2 kW;

Poznámka 1:   Položka 6A005.a.6.b. nezahrnuje průmyslové „lasery“ s vícenásobným přechodovým módem s výstupním výkonem vyšším než 2 kW a ne vyšším než 6 kW o celkové hmotnosti přesahující 1 200  kg. Pro účely této poznámky zahrnuje celková hmotnost všechny součásti nezbytné pro provoz „laseru“, např., „laser“, napájení, tepelný výměník, avšak nezahrnuje vnější optiku pro stabilizaci a/nebo vytváření paprsku.

Poznámka 2:   Položka 6A005.a.6.b. nezahrnuje průmyslové „lasery“ s vícenásobným přechodovým módem, které mají některou z těchto vlastností:

a.  výstupní výkon vyšší než 500 W, avšak nejvýše 1 kW, a obě tyto vlastnosti:

1.  poloměr laserového svazku v krčku (BPP) větší než 0,7 mm•mrad; a

2.  ‚jas‘ nejvýše 1 024  W/mm•mrad)2;

b.  výstupní výkon vyšší než 1 kW, avšak nejvýše 1,6 kW, a BPP větší než 1,25 mm•mrad;

c.  výstupní výkon vyšší než 1,6 kW, avšak nejvýše 2,5 kW, a BPP větší než 1,7 mm•mrad;

d.  výstupní výkon vyšší než 2,5 kW, avšak nejvýše 3,3 kW, a BPP větší než 2,5 mm•mrad;

e.  výstupní výkon vyšší než 3,3 kW, avšak nejvýše 4 kW, a BPP větší než 3,5 mm•mrad;

f.  výstupní výkon vyšší než 4 kW, avšak nejvýše 5 kW, a BPP větší než 5 mm•mrad;

g.  výstupní výkon vyšší než 5 kW, avšak nejvýše 6 kW, a BPP větší než 7,2 mm•mrad;

h.  výstupní výkon vyšší než 6 kW, avšak nejvýše 8 kW, a BPP větší než 12 mm•mrad; nebo

i.  výstupní výkon vyšší než 8 kW, avšak nejvýše 10 kW, a BPP větší než 24 mm•mrad.

Technická poznámka:

Pro účely poznámky 2.a. položky 6A005.a.6.b. je ‚jas‘ definován jako podíl výstupního výkonu „laseru“ a druhé mocniny poloměru laserového svazku v krčku (BPP), tj. (výstupní výkon)/BPP2.

7.  výstupní vlnovou délku větší než 1 150  nm, ale nejvýše 1 555  nm a některou z těchto vlastností:

a.  jediný přechodový mód a výstupní výkon vyšší než 50 W; nebo

b.  vícenásobný přechodový mód a výstupní výkon vyšší než 80 W; nebo

8.  výstupní vlnovou délku větší než 1 555  nm a výstupní výkon vyšší než 1 W.

3.A.2.

Pozn.:  Viz také ve srovnání s 6A205.

b.  ne-„laditelné“„pulsní lasery“, které mají některou z těchto vlastností:

1.  výstupní vlnovou délku menší než 150 nm a některou z těchto vlastností:

a.  výstupní energie vyšší než 50 mJ na puls a „špičkový výkon“ vyšší než 1 W; nebo

b.  „průměrný výstupní výkon“ vyšší než 1 W;

2.  výstupní vlnovou délku 150 nm nebo větší, avšak nejvýše 510 nm a některou z těchto vlastností:

a.  výstupní energie vyšší než 1,5 J na puls a „špičkový výkon“ vyšší než 30 W; nebo

b.  „průměrný výstupní výkon“ vyšší než 30 W;

Pozn.:   Položka 6A005.b.2.b. nezahrnuje argonové „lasery“, které mají „průměrný výstupní výkon“ rovný nebo menší než 50 W.

3.  výstupní vlnovou délku větší než 510 nm, ale nejvýše 540 nm, a některou z těchto vlastností:

a.  výstup s jediným přechodovým módem a některou z těchto vlastností:

1.  výstupní energie vyšší než 1,5 J na puls a „špičkový výkon“ vyšší než 50 W; nebo

2.  „průměrný výstupní výkon“ vyšší než 50 W; nebo

b.  výstup s vícenásobným přechodovým módem a některou z těchto vlastností:

1.  výstupní energie vyšší než 1,5 J na puls a „špičkový výkon“ vyšší než 150 W; nebo

2.  „průměrný výstupní výkon“ vyšší než 150 W;

4.  výstupní vlnovou délku větší než 540 nm, ale nejvýše 800 nm, a některou z těchto vlastností:

a.  „dobu trvání pulsu“ kratší než 1 ps a některou z těchto vlastností:

1.  výstupní energie vyšší než 0,005 J na puls a „špičkový výkon“ vyšší než 5 GW; nebo

2.  „průměrný výstupní výkon“ vyšší než 20 W; nebo

b.  „dobu trvání pulsu“ 1 ps nebo delší a některou z těchto vlastností:

1.  výstupní energie vyšší než 1,5 J na puls a „špičkový výkon“ vyšší než 30 W; nebo

2.  „průměrný výstupní výkon“ vyšší než 30 W;

5.  výstupní vlnovou délku větší než 800 nm, ale nejvýše 975 nm, a některou z těchto vlastností:

a.  „dobu trvání pulsu“ kratší než 1 ps a některou z těchto vlastností:

1.  výstupní energie vyšší než 0,005 J na puls a „špičkový výkon“ vyšší než 5 GW; nebo

2.  výstup s jediným přechodovým módem a „průměrný výstupní výkon“ vyšší než 20 W;

b.  „dobu trvání pulsu“ 1 ps nebo delší, ale menší než 1 ns, a některou z těchto vlastností:

1.  výstupní energie vyšší než 0,5 J na puls a „špičkový výkon“ vyšší než 50 W;

2.  výstup s jediným přechodovým módem a „průměrný výstupní výkon“ vyšší než 20 W; nebo

3.  výstup s vícenásobným přechodovým módem a „průměrný výstupní výkon“ vyšší než 50 W; nebo

c.  „dobu trvání pulsu“ delší než 1 μs a některou z těchto vlastností:

1.  výstupní energie vyšší než 2 J na puls a „špičkový výkon“ vyšší než 50 W;

2.  výstup s jediným přechodovým módem a „průměrný výstupní výkon“ vyšší než 50 W; nebo

3.  výstup s vícenásobným přechodovým módem a „průměrný výstupní výkon“ vyšší než 80 W;

6.  výstupní vlnovou délku větší než 975 nm, ale nejvýše 1 150  nm, a některou z těchto vlastností:

a.  „dobu trvání pulsu“ kratší než 1 ps a některou z těchto vlastností:

1.  výstupní „špičkový výkon“ vyšší než 2 GW na puls;

2.  „průměrný výstupní výkon“ vyšší než 10 W; nebo

3.  výstupní energii vyšší než 0,002 J na puls;

b.  „dobu trvání pulsu“ 1 ps nebo delší, ale menší než 1 ns, a některou z těchto vlastností:

1.  výstupní „špičkový výkon“ vyšší než 5 GW na puls;

2.  „průměrný výstupní výkon“ vyšší než 10 W; nebo

3.  výstupní energii vyšší než 0,1 J na puls;

c.  „dobu trvání pulsu“ 1 ns nebo delší, ale menší než 1 μs, a některou z těchto vlastností:

1.  výstup s jediným přechodovým módem a některou z těchto vlastností:

a.  „špičkový výkon“ vyšší než 100 MW;

b.  „průměrný výstupní výkon“ vyšší než 20 W konstrukčně omezený na maximální frekvenci opakování pulsů menší nebo rovnou 1 kHz;

c.  ‚účinnost laseru‘ vyšší než 12 % a „průměrný výstupní výkon“ vyšší než 100 W a schopnost provozu při frekvenci opakování pulsů vyšší než 1 kHz;

d.  „průměrný výstupní výkon“ vyšší než 150 W a schopnost provozu při frekvenci opakování pulsů vyšší než 1 kHz; nebo

e.  výstupní energii vyšší než 2 J na puls; nebo

2.  výstup s vícenásobným přechodovým módem a některou z těchto vlastností:

a.  „špičkový výkon“ vyšší než 400 MW;

b.  ‚účinnost laseru‘ vyšší než 18 % a „průměrný výstupní výkon“ vyšší než 500 W;

c.  „průměrný výstupní výkon“ vyšší než 2 kW; nebo

d.  výstupní energii vyšší než 4 J na puls; nebo

d.  „dobu trvání pulsu“ delší než 1 μs a některou z těchto vlastností:

1.  výstup s jediným přechodovým módem a některou z těchto vlastností:

a.  „špičkový výkon“ vyšší než 500 kW;

b.  ‚účinnost laseru‘ vyšší než 12 % a „průměrný výstupní výkon“ vyšší než 100 W; nebo

c.  „průměrný výstupní výkon“ vyšší než 150 W; nebo

2.  výstup s vícenásobným přechodovým módem a některou z těchto vlastností:

a.  „špičkový výkon“ vyšší než 1 MW;

b.  ‚účinnost laseru‘ vyšší než 18 % a „průměrný výstupní výkon“ vyšší než 500 W; nebo

c.  „průměrný výstupní výkon“ vyšší než 2 kW;

7.  výstupní vlnovou délku větší než 1 150  nm, ale nejvýše 1 555  nm, a některou z těchto vlastností:

a.  „dobu trvání pulsu“ kratší než 1 μs a některou z těchto vlastností:

1.  výstupní energie vyšší než 0,5 J na puls a „špičkový výkon“ vyšší než 50 W;

2.  výstup s jediným přechodovým módem a „průměrný výstupní výkon“ vyšší než 20 W; nebo

3.  výstup s vícenásobným přechodovým módem a „průměrný výstupní výkon“ vyšší než 50 W; nebo

b.  „dobu trvání pulsu“ delší než 1 μs a některou z těchto vlastností:

1.  výstupní energie vyšší než 2 J na puls a „špičkový výkon“ vyšší než 50 W;

2.  výstup s jediným přechodovým módem a „průměrný výstupní výkon“ vyšší než 50 W; nebo

3.  výstup s vícenásobným přechodovým módem a „průměrný výstupní výkon“ vyšší než 80 W; nebo

8.  výstupní vlnovou délku větší než 1 555  nm a některou z těchto vlastností:

a.  výstupní energie vyšší než 100 mJ na puls a „špičkový výkon“ vyšší než 1 W; nebo

b.  „průměrný výstupní výkon“ vyšší než 1 W;

c.  „laditelné“„lasery“ mající některou z těchto vlastností:

1.  výstupní vlnovou délku menší než 600 nm a některou z těchto vlastností:

a.  výstupní energie vyšší než 50 mJ na puls a „špičkový výkon“ vyšší než 1 W; nebo

b.  průměrný výstupní výkon nebo výstupní výkon v režimu spojité vlny vyšší než 1 W;

Pozn.:   Položka 6A005.c.1. nezahrnuje barvivové lasery nebo jiné kapalné lasery, které mají multimodální výstup a vlnovou délku 150 nm nebo vyšší, avšak nepřevyšující 600 nm a všechny tyto vlastnosti:

1.  výstupní energii menší než 1,5 J na puls nebo „špičkový výkon“ menší než 20 W; a

2.  průměrný výstupní výkon nebo výstupní výkon v režimu spojité vlny menší než 20 W.

2.  výstupní vlnovou délku 600 nm nebo vyšší, ale nejvýše 1 400  nm a některou z těchto vlastností:

a.  výstupní energie vyšší než 1 J na puls a „špičkový výkon“ vyšší než 20 W; nebo

b.  průměrný výstupní výkon nebo výstupní výkon v režimu spojité vlny vyšší než 20 W; nebo

3.  výstupní vlnovou délku větší než 1 400  nm a některou z těchto vlastností:

a.  výstupní energie vyšší než 50 mJ na puls a „špičkový výkon“ vyšší než 1 W; nebo

b.  průměrný výstupní výkon nebo výstupní výkon v režimu spojité vlny vyšší než 1 W;

d.  ostatní „lasery“ neuvedené v položkách 6A005.a., 6A005.b. nebo 6A005.c.:

1.  Polovodičové „lasery“:

Poznámka 1:   Položka 6A005.d.1. zahrnuje polovodičové „lasery“ s optickými výstupními konektory (např. pružné kabely z optických vláken).

Poznámka 2:   Status polovodičových „laserů“ speciálně konstruovaných pro jiná zařízení je určen statusem těchto jiných zařízení.

a.  samostatné polovodičové „lasery“ s jediným přechodovým modem, které mají některé z těchto vlastností:

1.  vlnovou délku rovnou nebo menší než 1 510  nm a průměrný výstupní výkon nebo výstupní výkon v režimu spojité vlny vyšší než 1,5 W; nebo

2.  vlnovou délku větší než 1 510  nm a průměrný výstupní výkon nebo výstupní výkon v režimu spojité vlny vyšší než 500 mW;

b.  samostatné polovodičové „lasery“ s vícepřechodovým modem, které mají některé z těchto vlastností:

1.  vlnovou délku menší než 1 400  nm a průměrný nebo výstupní výkon v režimu spojité vlny vyšší než 15 W;

2.  vlnovou délku rovnou nebo větší než 1 400  nm a menší než 1 900  nm a průměrný nebo výstupní výkon v režimu spojité vlny vyšší než 2,5 W; nebo

3.  vlnovou délku rovnou nebo větší než 1 900  nm a průměrný nebo výstupní výkon v režimu spojité vlny vyšší než 1 W;

c.  samostatné polovodičové „laserové“‚tyče‘, které mají některé z těchto vlastností:

1.  vlnovou délku menší než 1 400  nm a průměrný nebo výstupní výkon v režimu spojité vlny vyšší než 100 W;

2.  vlnovou délku rovnou nebo větší než 1 400  nm a menší než 1 900  nm a průměrný nebo výstupní výkon v režimu spojité vlny vyšší než 25 W; nebo

3.  vlnovou délku rovnou nebo větší než 1 900  nm a průměrný nebo výstupní výkon v režimu spojité vlny vyšší než 10 W;

d.  polovodičová „laserová“‚skupinová pole‘ (dvourozměrná pole), která mají některou z těchto vlastností:

1.  vlnovou délku menší než 1 400  nm a některou z těchto vlastností:

a.  průměrný nebo CW celkový výstupní výkon nižší než 3 kW a průměrnou nebo CW výstupní ‚hustotu výkonu‘ vyšší než 500 W/cm2;

b.  průměrný nebo CW celkový výstupní výkon 3 kW nebo vyšší, avšak rovnající se 5 kW nebo nižší a průměrnou nebo CW výstupní ‚hustotu výkonu‘ vyšší než 350 W/cm2;

c.  průměrný nebo CW celkový výstupní výkon vyšší než 5 kW;

d.  nejvyšší impulsní ‚hustotu výkonu‘ vyšší než 2 500  W/cm2; nebo

e.  prostorově koherentní průměrný nebo CW celkový výstupní výkon vyšší než 150 W;

2.  vlnovou délku rovnou nebo větší než 1 400  nm, ale menší než 1 900  nm a některou z těchto vlastností:

a.  průměrný nebo CW celkový výstupní výkon nižší než 250 W a průměrnou nebo CW výstupní ‚hustotu výkonu‘ vyšší než 150 W/cm2;

b.  průměrný nebo CW celkový výstupní výkon 250 W nebo vyšší, avšak rovnající se 500 W nebo nižší a průměrnou nebo CW výstupní ‚hustotu výkonu‘ vyšší než 50 W/cm2;

c.  průměrný nebo CW celkový výstupní výkon vyšší než 500 W;

d.  nejvyšší impulsní ‚hustotu výkonu‘ vyšší než 500 W/cm2; nebo

e.  prostorově koherentní průměrný nebo CW celkový výstupní výkon vyšší než 15 W;

3.  vlnovou délku rovnou nebo větší než 1 900  nm a některou z těchto vlastností:

a.  průměrnou nebo CW výstupní ‚hustotu výkonu‘ vyšší než 50 W/cm2;

b.  průměrný nebo CW výstupní výkon vyšší než 10 W; nebo

c.  prostorově koherentní průměrný nebo CW celkový výstupní výkon vyšší než 1,5 W; nebo

4.  alespoň jednu „laserovou“‚tyč‘ uvedenou v položce 6A005.d.1.c.;

Technická poznámka:

Pro účely položky 6A005.d.1.d. se ‚hustotou výkonu‘ rozumí celkový „laserový“ výstupní výkon dělený plochou vyzařujícího povrchu ‚skupinového pole‘.

e.  polovodičová „laserová“‚skupinová pole‘, jiná než uvedená v položce 6A005.d.1.d., která mají všechny tyto vlastnosti:

1.  jsou speciálně konstruovaná nebo upravená tak, aby byla kombinována s jinými ‚skupinovými poli‘, aby tak vytvářela větší ‚skupinová pole‘; a

2.  integrované spoje společné pro elektroniku i chlazení;

Poznámka 1:   ‚Skupinová pole‘ tvořená kombinací polovodičových „laserových“‚skupinových polí‘ uvedených v položce 6A005.d.1.e., která nejsou konstruována tak, aby byla dále kombinována nebo upravována, jsou uvedena v položce 6A005.d.1.d.

Poznámka 2:   ‚Skupinová pole‘ tvořená kombinací polovodičových „laserových“‚skupinových polí‘ uvedených v položce 6A005.d.1.e., která jsou konstruována tak, aby byla dále kombinována nebo upravována, jsou uvedena v položce 6A005.d.1.e.

Poznámka 3:   Položka 6A005.d.1.e. se nevztahuje na modulové sestavy jednotlivých ‚tyčí‘ konstruovaných tak, aby byly namontovány do koncových bodů lineárních skupinových polí.

Technické poznámky:

1.  Polovodičové „lasery“ se běžně nazývají „laserové“ diody.

2.  ‚Tyč‘ (rovněž nazývaná „laserová“‚tyč‘, „laserová“ diodová ‚tyč‘ nebo diodová ‚tyč‘) se skládá z více polovodičových „laserů“ v jednorozměrném poli.

3.  ‚Skupinová pole‘ se skládají z více ‚tyčí‘ tvořících dvourozměrné pole polovodičových „laserů“.

2.  „lasery“ pracující s oxidem uhelnatým (CO), které mají některou z těchto vlastností:

a.  výstupní energie vyšší než 2 J na puls a „špičkový výkon“ vyšší než 5 kW; nebo

b.  průměrný výstupní výkon nebo výstupní výkon v režimu spojité vlny vyšší než 5 kW;

3.  „lasery“ pracující s oxidem uhličitým (CO2), které mají některou z těchto vlastností:

a.  výstupní výkon v režimu spojité vlny vyšší než 15 kW;

b.  pulsní výstup s „dobou trvání pulsu“ delší než 10 μs a některou z těchto vlastností:

1.  „průměrný výstupní výkon“ vyšší než 10 kW; nebo

2.  „špičkový výkon“ vyšší než 100 kW; nebo

c.  pulsní výstup s „dobou trvání pulsu“ delší než 10 μs a některou z těchto vlastností:

1.  pulsní energie vyšší než 5 J na puls; nebo

2.  „průměrný výstupní výkon“ vyšší než 2,5 kW;

3.A.2.

a.  Lasery na bázi par mědi, které mají obě tyto vlastnosti:

1.  pracují na vlnových délkách 500 nm až 600 nm; a

2.  průměrný výstupní výkon je 30 W nebo vyšší;

4.  excimerové „lasery“, které mají některou z těchto vlastností:

a.  výstupní vlnovou délku nejvýše 150 nm a některou z těchto vlastností:

1.  výstupní energii vyšší než 50 mJ na puls; nebo

2.  „průměrný výstupní výkon“ vyšší než 1 W;

b.  výstupní vlnovou délku větší než 150 nm, ale nejvýše 190 nm, a některou z těchto vlastností:

1.  výstupní energii vyšší než 1,5 J na puls; nebo

2.  „průměrný výstupní výkon“ vyšší než 120 W;

c.  výstupní vlnovou délku větší než 190 nm, ale nejvýše 360 nm, a některou z těchto vlastností:

1.  výstupní energii vyšší než 10 J na puls; nebo

2.  „průměrný výstupní výkon“ vyšší než 500 W; nebo

d.  výstupní vlnovou délku větší než 360 nm a některou z těchto vlastností:

1.  výstupní energii vyšší než 1,5 J na puls; nebo

2.  „průměrný výstupní výkon“ vyšší než 30 W;

Pozn.:   Excimerové „lasery“ speciálně konstruované pro litografická zařízení viz položka 3B001.

5.  „chemické lasery“:

a.  fluorovodíkové (HF) „lasery“;

b.  deuteriumfluoridové (DF) „lasery“;

c.  „přenosové lasery“:

1.  „lasery“ na bázi kyslíku a jódu (O2-I);

2.  „lasery“ na bázi fluorid deuteria-oxidu uhličitého (DF-CO2);

6.  ‚jednorázové pulsní‘ skleněné „lasery“, které mají některou z těchto vlastností:

a.  „dobu trvání pulsu“ nejvýše 1 μs a výstupní energii vyšší než 50 J na puls; nebo

b.  „dobu trvání pulsu“ nejvýše 1 μs a výstupní energii vyšší než 100 J na puls;

Pozn.:   Slovy ‚jednorázové pulsní‘ se označují „lasery“, které vytvářejí buď jediný výstupní puls nebo u nichž je doba mezi pulsy delší než minuta.

e.  součásti:

1.  zrcadla chlazená buď ‚aktivním chlazením‘, nebo pomocí tepelných trubic;

Technická poznámka:

‚Aktivní chlazení‘ je chladicí technika pro optické součásti, která používá tekutiny proudící pod povrchem optické součásti (jmenovitě méně než 1 mm pod optickým povrchem) za účelem odvodu tepla z optiky.

2.  optická zrcadla nebo prostupné nebo částečně prostupné optické nebo elektro-optické součásti kromě kombinátorů vícevidových kónických vláken a vícevrstvých dielektrických mřížek (MLD), speciálně konstruované pro užití s konkrétními „lasery“;

Pozn.:   Kombinátory vláken a vícevrstvé dielektrické mřížky (MLD) jsou specifikovány v položce 6A005.e.3.

3.  Součásti vláknových „laserů“:

a.  vícemodové kombinátory kónických vícevidových vláken, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  průchozí ztráty se rovnají nebo jsou lepší (menší) než 0,3 dB při celkovém jmenovitém průměrném nebo výstupním výkonu v režimu spojité vlny (mimo výstupního výkonu přenášeného případným jednomodovým jádrem) vyšším než 1 000  W; a

2.  počet vstupních vláken se rovná nebo je větší než 3;

b.  kombinátory tavených kónických jednovidových a vícevidových vláken, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  průchozí ztráty lepší (menší) než 0,5 dB při celkovém jmenovitém průměrném nebo výstupním výkonu v režimu spojité vlny vyšším než 4 600  W;

2.  počet vstupních vláken se rovná nebo je větší než 3; a

3.  mají některou z těchto vlastností:

a.  laserový svazek v krčku (BPP) na výstupu nepřesahuje 1,5 mm mrad a počet vstupních vláken se rovná nebo je menší než 5; nebo

b.  laserový svazek v krčku (BPP) na výstupu nepřesahuje 2,5 mm mrad a počet vstupních vláken je větší než 5;

c.  vícevrstvé dielektrické mřížky (MLD), které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  konstruované pro spektrální nebo koherentní kombinaci 5 nebo více vláknových „laserů“; a

2.  práh poškození CW laserem (LIDT) 10 kW/cm2 nebo vyšší.

f.  optická zařízení:

Pozn.:   Optické prvky se společnou aperturou, které jsou schopné pracovat v aplikacích „laserů se supervysokým výkonem“ („SHPL“), viz Seznam vojenského materiálu.

1.  zařízení pro měření dynamické vlnoplochy (fáze), která jsou schopná zmapovat nejméně 50 poloh na vlnoploše svazku a která mají některou z těchto vlastností:

a.  četnost snímků rovnající se nebo větší než 100 Hz a fázové rozlišení nejméně 5 % vlnové délky paprsku; nebo

b.  četnost snímků rovnající se nebo větší než 1 000  Hz a fázové rozlišení nejméně 20 % vlnové délky paprsku;

2.  „laserová“ diagnostická zařízení schopná měřit úhlové chyby směrování systémů „laserů se supervysokým výkonem“ („SHPL“) do 10 μrad;

3.  optická zařízení a součásti speciálně konstruované pro sfázovaný systém „SHPL“ pro koherentní kombinaci svazku s přesností buď λ/10 při určené vlnové délce, nebo 0,1 μm, podle toho, která z daných hodnot je nižší;

4.  projekční teleskopy speciálně konstruované pro užití se systémy „SHPL“;

g.  ‚laserová zařízení pro detekci zvuku‘ mající veškeré tyto vlastnosti:

1.  výstupní výkon kontinuálního laseru se rovná 20 mW, nebo je vyšší;

2.  stabilita frekvence laseru se rovná 10 MHz, nebo je lepší (menší);

3.  vlnová délka laseru se rovná 1 000  nm, nebo je vyšší, avšak nepřevyšuje 2 000  nm;

4.  rozlišení optického systému je lepší (menší) než 1 nm; a

5.  poměr optického signálu ke zvuku je roven 103 nebo více.

Technická poznámka:

‚Laserová zařízení pro detekci zvuku‘ se někdy označují jako laserové mikrofony nebo mikrofony založené na principu detekce toku pevných částic.

3.A.2.

h.  impulsní excimerové lasery (XeF, XeCl, KrF), které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  pracují na vlnových délkách 240 nm až 360 nm;

2.  opakovací frekvence větší než 250 Hz; a

3.  průměrný výstupní výkon větší než 500 W;

6A202

Elektronky fotonásobičů, které mají obě tyto vlastnosti:

a.  plocha fotokatody větší než 20 cm2; a

b.  náběhový čas impulsu kratší než 1 ns.

5.A.1.

Elektronky fotonásobičů, které mají obě tyto vlastnosti:

a.  plocha fotokatody větší než 20 cm2; a

b.  náběhový čas impulsu kratší než 1 ns.

6A203

Níže uvedené kamery a součásti, jiné než uvedené v položce 6A003:

Pozn. 1:   „Software“, který je speciálně konstruován za účelem zvýšení nebo uvolnění výkonu kamery nebo zobrazovacího zařízení tak, aby odpovídal vlastnostem v položce 6A203.a., 6A203.b. nebo 6A203.c., je uveden v položce 6D203.

Pozn. 2:   „Technologie“ ve formě kódů nebo klíčů, která má zvýšit nebo uvolnit výkon kamery nebo zobrazovacího zařízení tak, aby odpovídal vlastnostem v položce 6A203.a., 6A203.b. nebo 6A203.c., je uvedena v položce 6E203.

Pozn.:

Položky 6A203.a. až 6A203.c. se na kamery nebo zobrazovací zařízení nevztahují, jestliže mají omezení hardwaru, „softwaru“ nebo „technologie“, která výkonnost snižují na úroveň nižší než je uvedeno výše, za předpokladu, že splňují některou z těchto podmínek:

1.  k vylepšení výkonu nebo k odstranění omezení musí být vráceny původnímu výrobci;

2.  k vylepšení nebo uvolnění výkonu za účelem splnění vlastností uvedených v položce 6A203 potřebují „software“ uvedený v položce 6D203; nebo

3.  k vylepšení nebo uvolnění výkonu za účelem splnění vlastností uvedených v položce 6A203 potřebují „technologii“ ve formě klíčů nebo kódů uvedenou v položce 6E203.

5.B.3.

Tyto vysokorychlostní kamery a zobrazovací zařízení a jejich součásti:

Pozn.:  „Software“ speciálně konstruovaný za účelem zvýšení nebo uvolnění výkonu kamery nebo zobrazovacího zařízení tak, aby odpovídal vlastnostem v položce 5.D.1 a 5.D.2.

6A203

a.  zábleskové kamery a jejich speciálně konstruované součásti:

1.  zábleskové kamery s rychlostí zápisu větší než 0,5 mm/μs;

2.  elektronické zábleskové kamery schopné rozlišit čas 50 ns nebo méně;

3.  zábleskové trubice pro kamery uvedené v položce 6A203.a.2.;

4.  výměnné karty speciálně konstruované pro použití se zábleskovými kamerami, které mají modulární struktury a odpovídají výkonovým specifikacím uvedeným v položkách 6A203.a.1. nebo 6A203.a.2;

5.  synchronizační elektrické jednotky, rotorové celky sestávající z turbín, zrcadel a ložisek, které jsou speciálně konstruovány pro kamery uvedené v položce 6A203.a.1.;

5.B.3.a

a.  zábleskové kamery a jejich speciálně konstruované součásti:

1.  zábleskové kamery s rychlostí zápisu větší než 0,5 mm/μs;

2.  elektronické zábleskové kamery schopné rozlišit čas 50 ns nebo méně;

3.  zábleskové trubice pro kamery uvedené v položce 5.B.3.a.2.;

4.  výměnné karty speciálně konstruované pro použití se zábleskovými kamerami, které mají modulární struktury a odpovídají výkonovým specifikacím uvedeným v položkách 5.B.3.a.1 nebo 5.B.3.a.2.;

5.  synchronizační elektrické jednotky, rotorové celky sestávající z turbín, zrcadel a ložisek, které jsou speciálně konstruovány pro kamery uvedené v položce 5.B.3.a.1;

6A203

b.  snímkovací kamery a jejich speciálně konstruované součásti:

1.  snímkovací kamery s rychlostí záznamu větší než 225 000 snímků za sekundu,

2.  snímkovací kamery schopné pracovat s expozičním časem 50 ns nebo méně;

3.  snímkovací trubice a polovodičová zobrazovací zařízení s rychlým časem uzávěrky 50 ns nebo méně, speciálně konstruované pro kamery uvedené v položkách 6A203.b.1 nebo 6A203.b.2.;

4.  výměnné karty speciálně konstruované pro použití se snímkovacími kamerami, které mají modulární struktury a odpovídají výkonovým specifikacím uvedeným v položkách 6A203.b.1. nebo 6A203.b.2.;

5.  synchronizační elektrické jednotky, rotorové sestavy sestávající z turbín, zrcadel a ložisek, které jsou speciálně konstruovány pro kamery uvedené v položkách 6A203.b.1 nebo 6A203.b.2.;

Technická poznámka:

Pokud jde o položku 6A203.b., lze vysokorychlostní snímkovací kamery použít samostatně k pořízení jediného snímku dynamické události, nebo lze několik takových kamer spojit do systému se sekvenční spouští, a událost tak zachytit pomocí vícero snímků.

5.B.3.b

b.  snímkovací kamery a jejich speciálně konstruované součásti:

1.  snímkovací kamery s rychlostí záznamu větší než 225 000 snímků za sekundu,

2.  snímkovací kamery schopné pracovat s expozičním časem 50 ns nebo méně;

3.  snímkovací trubice a polovodičová zobrazovací zařízení s rychlým časem uzávěrky 50 ns nebo méně, speciálně konstruované pro kamery uvedené v položkách 5.B.3.b.1 nebo 5.B.3.b.2.;

4.  výměnné karty speciálně konstruované pro použití se snímkovacími kamerami, které mají modulární struktury a odpovídají výkonovým specifikacím uvedeným v položkách 5.B.3.b.1 nebo 5.B.3.b.2.;

5.  synchronizační elektrické jednotky, rotorové celky sestávající z turbín, zrcadel a ložisek, které jsou speciálně konstruovány pro kamery uvedené v položce 5.B.3.b.1 nebo 5.B.3.b.2;

6A203

c.  polovodičové nebo elektronkové kamery a jejich speciálně konstruované součásti:

1.  polovodičové nebo elektronkové kamery s časem rychloběžného snímání (expozičním časem) 50 ns nebo méně;

2.  polovodičová snímkovací zařízení a elektronkové zesilovače obrazu s časem rychloběžného snímání (expozičním časem) 50 ns nebo méně, speciálně konstruované pro kamery uvedené v položce 6A203.c.1.;

3.  elektro-optické závěrky (Kerrovy či Pockelsovy buňky) s časem rychloběžného snímání (expozičním časem) 50 ns nebo méně;

4.  výměnné karty speciálně konstruované pro použití s kamerami, které mají modulární struktury a odpovídají výkonovým specifikacím v položce 6A203.c.1;

5.B.3.c

c.  polovodičové nebo elektronkové kamery a jejich speciálně konstruované součásti:

1.  polovodičové nebo elektronkové kamery s časem rychloběžného snímání (expozičním časem) 50 ns nebo méně;

2.  polovodičová snímkovací zařízení a elektronkové zesilovače obrazu s časem rychloběžného snímání (expozičním časem) 50 ns nebo méně, speciálně konstruované pro kamery uvedené v položce 5.B.3.c.1.;

3.  elektro-optické závěrky (Kerrovy či Pockelsovy buňky) s časem rychloběžného snímání (expozičním časem) 50 ns nebo méně;

4.  výměnné karty speciálně konstruované pro použití s kamerami, které mají modulární struktury a odpovídají výkonovým specifikacím v položce 5.B.3.c.1.

Technická poznámka:

Vysokorychlostní snímkovací kamery lze použít samostatně k pořízení jediného snímku dynamické události, nebo lze několik takových kamer spojit do systému se sekvenční spouští, a událost tak zachytit pomocí vícero snímků.

6A203

d.  radiačně odolné televizní kamery nebo jejich čočky, speciálně konstruované nebo klasifikované jako radiačně odolné tak, aby vydržely celkovou dávku ozáření větší než 50 × 103 Gy (křemík) (5 × 106 rad (křemík)), aniž by se zhoršily jejich provozní parametry.

Technická poznámka:

Výraz Gy (křemík) se vztahuje na energii v joulech na kilogram, kterou spotřebuje nechráněný křemíkový vzorek vystavený ionizujícímu záření.

1.A.2.

radiačně odolné televizní kamery nebo jejich čočky, speciálně konstruované nebo klasifikované jako radiačně odolné tak, aby vydržely celkovou dávku ozáření větší než 5 × 104 Gy (křemík), aniž by se zhoršily jejich provozní parametry.

Technická poznámka:

Výraz Gy (křemík) se vztahuje na energii v joulech na kilogram, kterou spotřebuje nechráněný křemíkový vzorek vystavený ionizujícímu záření.

6A205

„Lasery“, „laserové“ zesilovače a oscilátory, jiné než uvedené v položkách 0B001.g.5., 0B001.h.6.a 6A005:

Pozn.:  Lasery na bázi par mědi viz položka 6A005.b.

3.A.2.

Lasery, laserové zesilovače a oscilátory:

Pozn.:  Viz také ve srovnání s 6A205.

6A205

a.  argon-iontové „lasery“ na bázi iontů argonu, které mají obě tyto vlastnosti:

1.  pracují na vlnových délkách 400 nm až 515 nm; a

2.  průměrný výstupní výkon větší než 40 W;

3.A.2.b

argon-iontové „lasery“ na bázi iontů argonu, které mají obě tyto vlastnosti:

1.  pracují na vlnových délkách 400 nm až 515 nm; a

2.  průměrný výstupní výkon větší než 40 W;

6A205

b.  laditelné jednomodové oscilátory pulsních „laserů“ na bázi barviva, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  pracují na vlnových délkách 300 nm až 800 nm;

2.  průměrný výstupní výkon větší než 1 W;

3.  opakovací frekvence větší než 1 kHz; a

4.  šířka impulsu menší než 100 ns.

3.A.2.d

laditelné jednomodové oscilátory pulsních „laserů“ na bázi barviva, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  pracují na vlnových délkách 300 nm až 800 nm;

2.  průměrný výstupní výkon větší než 1 W;

3.  opakovací frekvence větší než 1 kHz; a

4.  šířka impulsu menší než 100 ns.

6A205

c.  Laditelné zesilovače a oscilátory pulsních „laserů“ na bázi barviva, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  pracují na vlnových délkách 300 nm až 800 nm;

2.  průměrný výstupní výkon větší než 30 W;

3.  opakovací frekvence větší než 1 kHz; a

4.  šířka impulsu menší než 100 ns.

Poznámka:   Položka 6A205.c. nezahrnuje jednomodové oscilátory.

3.A.2.e

Laditelné zesilovače a oscilátory pulsních „laserů“ na bázi barviva, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  pracují na vlnových délkách 300 nm až 800 nm;

2.  průměrný výstupní výkon větší než 30 W;

3.  opakovací frekvence větší než 1 kHz; a

4.  šířka impulsu menší než 100 ns.

Pozn.:  Položka 3.A.2.e. nezahrnuje jednomodové oscilátory.

6A205

d.  Pulsní „lasery“ na bázi oxidu uhličitého, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  pracují na vlnových délkách 9 000  nm až 11 000  nm;

2.  opakovací frekvence větší než 250 Hz;

3.  průměrný výstupní výkon větší než 500 W; a

4.  šířka impulsu menší než 200 ns;

3.A.2.g

Pulsní „lasery“ na bázi oxidu uhličitého, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  pracují na vlnových délkách 9 000  nm až 11 000  nm;

2.  opakovací frekvence větší než 250 Hz;

3.  průměrný výstupní výkon větší než 500 W; a

4.  šířka impulsu menší než 200 ns;

Pozn.:  Položka 3.A.2.g. se nevztahuje na vyšší výkon (obvykle 1 až 5 kW) průmyslových laserů na bázi CO2 používaných např. při řezání a svařování, neboť tyto lasery jsou na bázi kontinuálních vln nebo jde o pulsní lasery s šířkou impulsu větší než 200 ns.

6A205

e.  paravodíkové Ramanovy fázovače konstruované pro práci na výstupní vlnové délce 16 μm a při opakovací frekvenci větší než 250 Hz;

3.A.2.i.

paravodíkové Ramanovy fázovače konstruované pro práci na výstupní vlnové délce 16 μm a při opakovací frekvenci větší než 250 Hz;

6A205

f.  neodymem dopované (jiné než skleněné) „lasery“ s výstupní vlnovou délkou mezi 1 000  nm a 1 100  nm, které mají některou z těchto vlastností:

1.  pulsně buzený a Q-spínaný s dobou trvání pulsu rovnou nebo delší než 1 ns, mající některou z těchto vlastností:

a.  výstup s jediným přechodovým modem o průměrném výstupním výkonu vyšším než 40 W; nebo

b.  výstup s vícepřechodovým modem o průměrném výkonu vyšším než 50 W; nebo

2.  se zdvojováním frekvence tak, aby vlnová délka byla mezi 500 a 550 nm, s průměrným výstupním výkonem vyšším než 40 W;

3.A.2.c.

neodymem dopované (jiné než skleněné) „lasery“ s výstupní vlnovou délkou mezi 1 000  nm a 1 100  nm, které mají některou z těchto vlastností:

1.  pulsně buzený a Q-spínaný s dobou trvání pulsu rovnou nebo delší než 1 ns, mající některou z těchto vlastností:

a.  výstup s jediným přechodovým modem o průměrném výstupním výkonu vyšším než 40 W; nebo

b.  výstup s vícepřechodovým modem o průměrném výstupním výkonu vyšším než 50 W;

nebo

2.  se zdvojováním frekvence tak, aby vlnová délka byla mezi 500 a 550 nm, s průměrným výstupním výkonem vyšším než 40 W;

6A205

g.  pulsní lasery pracující s oxidem uhelnatým, jiné než uvedené v položce 6A005.d.2, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  pracují na vlnových délkách 5 000  nm až 6 000  nm;

2.  opakovací frekvence větší než 250 Hz;

3.  průměrný výstupní výkon větší než 200 W; a

4.  šířka impulsu menší než 200 ns;

3.A.2.j

Pulsní „lasery“ na bázi oxidu uhelnatého, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  pracují na vlnových délkách 5 000  nm až 6 000  nm;

2.  opakovací frekvence větší než 250 Hz;

3.  průměrný výstupní výkon větší než 200 W; a

4.  šířka impulsu menší než 200 ns;

Pozn.:  Položka 3.A.2.j. se nevztahuje na vyšší výkon (obvykle 1 až 5 kW) průmyslových laserů na bázi CO používaných např. při řezání a svařování, neboť tyto lasery jsou na bázi kontinuálních vln nebo jde o pulsní lasery s šířkou impulsu větší než 200 ns.

6A225

Rychlostní interferometry k měření rychlostí přesahujících 1 km/s v časových intervalech kratších než 10 mikrosekund.

Pozn.:   Položka 6A225 zahrnuje rychlostní interferometry, jako VISAR (rychlostní interferometrové systémy pro veškeré odražeče), DLI (Dopplerovy laserové interferometry) a PDV (fotonické Dopplerovy velocimetry), též označovány jako Het-V (heterodynní velocimetry).

5.B.5.a

Speciální přístroje pro hydrodynamické experimenty:

a.  rychlostní interferometry k měření rychlostí přesahujících 1 km/s v časových intervalech kratších než 10 μs;

6A226

Tlakové snímače:

a.  měřidla tlakových rázů, které jsou schopné měřit tlaky větší než 10 GPa, včetně měřidel s manganinem, yterbiem polyvinyliden bifluoridem (PVFB, PVF2);

b.  křemenné tlakové převodníky pro tlaky vyšší než 10 GPa.

5.B.5.b.

b.  měřidla tlakových rázů, které jsou schopné měřit tlaky větší než 10 GPa, včetně měřidel s manganinem, yterbiem polyvinyliden bifluoridem (PVFB, PVF2);

5.B.5.c.

c.  křemenné tlakové převodníky pro tlaky vyšší než 10 GPa.

Pozn.:  Položka 5.B.5.a. zahrnuje rychlostní interferometry, jako VISAR (rychlostní interferometrové systémy pro veškeré odražeče), DLI (Dopplerovy laserové interferometry) a PDV (fotonické Dopplerovy velocimetry) též označované jako Het-V (heterodynní velocimetry).

6D    SoftwareOdpovídající systémy, zařízení a součásti uvedené v nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

Kontrolní seznam NSG, dok. INFCIRC/254/Rev.9/část 2

6D203

„Software“ speciálně konstruovaný za účelem zvýšení nebo uvolnění výkonu kamery nebo zobrazovacího zařízení tak, aby odpovídal vlastnostem v položce 6A203.a. až 6A203.c.

5.D.2.

„Software“ nebo šifrovací klíče/kódy speciálně konstruované za účelem zvýšení nebo uvolnění charakteristik výkonu zařízení, které je zahrnuto do položky 5.B.3.

6E    TechnologieOdpovídající systémy, zařízení a součásti uvedené v nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

Kontrolní seznam NSG, dok. INFCIRC/254/Rev.9/část 2

6E201

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „užití“ zařízení uvedených v položkách 6A003, 6A005.a.2., 6A005.b.2., 6A005.b.3., 6A005.b.4., 6A005.b.6., 6A005.c.2., 6A005.d.3.c., 6A005.d.4.c., 6A202, 6A203, 6A205, 6A225 nebo 6A226.

5.D.1.

„Technologie“ podle kontrol technologie pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení, materiálů nebo „softwaru“ uvedených v položkách 5.A až 5.D.

6E203

„Technologie“ ve formě kódů nebo klíčů, která má zvýšit nebo uvolnit výkon kamer nebo zobrazovacích zařízení tak, aby odpovídal vlastnostem v položce 6A203.a. až 6A203.c.

5.D.1.

„Technologie“ podle kontrol technologie pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení, materiálů nebo „softwaru“ uvedených v položkách 5.A až 5.D.

▼M24
PŘÍLOHA II

Seznam jiného zboží a technologií, včetně softwaru, podle článku 3a

ÚVODNÍ POZNÁMKY

1. Není-li uvedeno jinak, vztahují se referenční čísla použitá ve sloupci nadepsaném ‚Popis‘ na popisy zboží dvojího užití uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009.

2. Referenční číslo ve sloupci nadepsaném ‚Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009‘ znamená, že charakteristiky položky popsané ve sloupci ‚Popis‘ neodpovídají parametrům uvedeným v popisu záznamu o dvojím užití, na nějž se odkazuje.

3. Definice pojmů označených jednoduchými uvozovkami (‚‘) jsou uvedeny v technické poznámce k příslušné položce.

4. Definice pojmů uváděných v dvojitých uvozovkách („“) jsou uvedeny v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009.

OBECNÉ POZNÁMKY

1. Účel kontrol uvedených v této příloze nesmí být mařen vývozem jakéhokoliv nekontrolovaného zboží (včetně provozních celků) obsahujícího jednu nebo více kontrolovaných položek, pokud kontrolovaná položka nebo položky tvoří podstatný prvek zboží a může být snadno odstraněna či použita pro jiné účely.

Pozn.: Při posuzování, zda kontrolovaná položka má být považována za podstatný prvek, je nutné přihlížet k faktorům množství, hodnoty a použitého technologického know-how a k jiným zvláštním okolnostem, které by mohly učinit z kontrolované položky nebo kontrolovaných položek podstatný prvek dodávaného zboží.

2. Zboží specifikované v této příloze zahrnuje jak nové, tak použité zboží.

OBECNÁ POZNÁMKA K TECHNOLOGII

(Vykládá se ve spojení s oddílem II.B.)

1. Prodej, dodávka, převod nebo vývoz „technologií“, které jsou „potřebné“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží, jehož prodej, dodávka, převod nebo vývoz jsou kontrolovány v části A (Zboží) níže, je kontrolován podle ustanovení oddílu II.B.

2. „Technologie“„požadovaná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží podléhajícího kontrole zůstává pod kontrolou, i když je použitelná pro nekontrolované zboží.

3. Kontroly se nevztahují na takovou „technologii“, která je minimem nutným pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) a opravu zboží, které není kontrolováno nebo jehož vývoz byl povolen v souladu s nařízením (ES) č. 423/2007 nebo tímto nařízením.

4. Kontroly převodu „technologie“ se nevztahují na informace „veřejně dostupné“, na informace pro „základní vědecký výzkum“ nebo na minimum informací nezbytných pro účely žádostí o patenty.

II.A.   ZBOŽÍA0.  Jaderné materiály, zařízení a příslušenství

č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

II.A0.001

Duté katodové lampy:

a.  duté jódové katodové lampy s otvory z čistého křemíku nebo křemenu;

b.  duté katodové lampy z uranu

II.A0.002

Faradayovy izolátory v rozmezí vlnových délek 500 nm – 650 nm

II.A0.003

Optické mřížky v rozmezí vlnových délek 500 nm – 650 nm

II.A0.004

Optická vlákna v rozmezí vlnových délek 500 nm – 650 nm potažená antireflexní vrstvou v rozmezí vlnových délek 500 nm – 650 nm a průměrem jádra větším než 0,4 mm, který však nepřesahuje 2 mm

II.A0.005

Součásti nádoby jaderného reaktoru a zkušební zařízení, kromě položek uvedených v položce 0A001:

1.  uzávěry;

2.  vnitřní součásti;

3.  vybavení pro uzavírání, testování a měření.

0A001

II.A0.006

Jaderné detekční systémy pro detekci, identifikaci nebo kvantifikaci radioaktivních materiálů a záření jaderného původu, jakož i součásti speciálně pro ně určené, jiné než uvedené v položce 0A001.j nebo 1A004.c.

0A001.j

1A004.c

II.A0.007

Vlnovcové ventily s těsněním z hliníkové slitiny nebo korozivzdorné oceli typu 304, 304L nebo 316L.

Pozn.:  Tato položka se nevztahuje na vlnovcové ventily uvedené v položkách 0B001.c.6 a 2A226.

0B001.c.6

2A226

II.A0.008

Laserová zrcadla, jiná než uvedená v položce 6A005.e, sestávající z materiálů, jež mají koeficient tepelné roztažnosti 10– 6 K– 1 nebo menší při 20 °C (například tavený oxid křemičitý nebo safír).

Pozn.:  Tato položka se nevztahuje na optické systémy speciálně vytvořené pro kosmické aplikace s výjimkou zrcadel obsahujících tavený oxid křemičitý.

0B001.g.5, 6A005.e

II.A0.009

Laserové čočky, jiné než uvedené v položce 6A005.e.2, sestávající z materiálů, jež mají koeficient tepelné roztažnosti 10– 6 K– 1 nebo menší při 20 °C (například tavený oxid křemičitý).

0B001.g, 6A005.e.2

II.A0.010

Trubky, potrubí, příruby, armatury vyrobené z niklu nebo vyložené niklem, nebo ze slitiny niklu s obsahem minimálně 40 % hmotnostních niklu jiné než uvedené v položce 2B350.h.1.

2B350

II.A0.011

Vakuové vývěvy, jiné než uvedené v položce 0B002.f.2 nebo 2B231:

turbomolekulární vývěvy s průtokem 400 l/s nebo vyšším;

Rootsovy vývěvy na primární odčerpání vzduchu s odměrnou rychlostí odsávání vyšší než 200 m3/h.

Vlnovcový šnekový suchý kompresor a vlnovcové šnekové suché vakuové vývěvy.

0B002.f.2, 2B231

II.A0.012

Zastřešený prostor pro manipulaci, uskladnění a nakládání s radioaktivními látkami (horké buňky).

0B006

II.A0.013

‚Přírodní uran‘ nebo ‚ochuzený uran‘ nebo thorium ve formě kovu, slitiny, chemické sloučeniny nebo koncentrátu a jakýkoliv jiný materiál obsahující jednu nebo více uvedených složek, jiné než uvedené v položce 0C001.

0C001

II.A0.014

Detonační komory s absorpční kapacitou více než ekviv. 2,5 kg TNT.

II.A0.015

‚Rukávové boxy‘ speciálně určené pro radioaktivní izotopy, radioaktivní zdroje nebo radionuklidy.

Technická poznámka:

‚Rukávové boxy‘ jsou zařízení poskytující uživateli ochranu před nebezpečnou parou, částicemi nebo radiací, materiály uvnitř zařízení, se kterými manipuluje nebo které zpracovává osoba mimo zařízení prostřednictvím manipulátorů nebo rukavic integrovaných v zařízení.

0B006

II.A0.016

Systémy pro monitorování toxických plynů určené pro nepřetržitý provoz a zjišťování sirovodíku a detektory speciálně k tomu určené.

0A001

0B001.c

II.A0.017

Detektory úniku hélia.

0A001

0B001.c

A1.  Materiály, chemikálie, ‚mikroorganismy‘ a ‚toxiny‘

č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

II.A1.001

Bis(2-ethylhexyl) kyselina fosforečná (HDEHP nebo D2HPA) CAS 298-07-7 v libovolném množství o čistotě vyšší než 90 %.

II.A1.002

Plynný fluor ((CAS) 7782-41-4) o čistotě vyšší než 95 %.

II.A1.003

Kruhově tvarované ucpávky a těsnění s vnitřním průměrem 400 mm nebo méně z některého z těchto materiálů:

a.  kopolymery vinylidenfluoridu, které mají 75 % nebo více beta-krystalické struktury bez prodlužování;

b.  fluorované polyiřmidy obsahující 10 % hmotnostních nebo více vázaného fluoru;

c.  fluorované fřosfazenové elastomery obsahující 30 % hmotnostních nebo více vázaného fluoru;

d.  polychlortrifřluorethylen (PCTFE, např. Kel-F ®);

e.  fluor-elastomřery (např. Viton ®, Tecnoflon ®);

f.  polytetraflřuoroethylen (PTFE).

II.A1.004

Osobní vybavení pro detekci záření jaderného původu včetně osobních dozimetrů.

Pozn.:  Tato položka se nevztahuje na systémy detekce jaderného záření uvedené v položce 1A004.c.

1A004.c

II.A1.005

Elektrolyzéry pro výrobu fluoru s výrobní kapacitou větší než 100 g fluoru za hodinu.

Pozn.:  Tato položka nezahrnuje elektrolytické články uvedené v položce 1B225.

1B225

II.A1.006

Katalyzátory, jiné než zakázané v položce 1A225, obsahující platinu, palladium nebo rhodium, použitelné k provádění vodíkové izotopové výměny mezi vodíkem a vodou za účelem zpětného získání tritia z těžké vody nebo pro výrobu těžké vody.

1B231, 1A225

II.A1.007

Hliník a jeho slitiny, jiné než uvedené v položce 1C002b.4 nebo 1C202.a, v surové i polotovarové formě s některou z těchto vlastností:

a.  schopnost dosáhnout meze pevnosti v tahu 460 MPa nebo větší při 293 K (20 °C) nebo

b.  mez pevnosti v tahu 415 MPa nebo větší při 298 K (25 °C).

1C002.b.4, 1C202.a

II.A1.008

Magnetické kovy všeho druhu a všech forem s počáteční relativní propustností 120 000 nebo vyšší a tloušťkou v rozmezí 0,05 a 0,1 mm.

1C003.a

II.A1.009

‚Vláknité materiály‘ nebo prepregy:

POZN.:  VIZ TÉŽ II.A1.019.A.

a.  uhlíkaté nebo aramidové ‚vláknité materiály‘, které mají některou z dále uvedených charakteristik:

1.  ‚měrný modul‘ větší než 10 × 106 m, nebo

2.  ‚měrnou pevnost v tahu‘ větší než 17 × 104 m,

b.  skelné ‚vláknité materiály‘, které mají některou z dále uvedených charakteristik:

1.  ‚měrný modul‘ větší než 3,18 × 106 m, nebo

2.  ‚měrnou pevnost v tahu‘ větší než 76,2 × 103 m,

c.  termosetovou pryskyřicí impregnované souvislé‚příze‘,‚přásty‘,‚kabílky‘ nebo ‚pásky‘ o šířce nejvýše 15 mm (prepregy) vyrobenéz jiných uhlíkatých nebo skelných ‚vláknitých materiálů‘ než těch, jež jsou uvedeny v II.A1.010.a. nebo b.

Pozn.:  Tato položka se nevztahuje na‚vláknité materiály‘ uvedené v položkách 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a a 1C210.b.

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

II.A1.010

Pryskyřicí nebo bitumenem impregnovaná vlákna (prepregy), kovem nebo uhlíkem potažená vlákna (polotovary) nebo‚polotovary z uhlíkových vláken‘:

a.  vyrobené z ‚vláknitých materiálů‘ výše uvedených v položce II.A1.009;

b.  epoxidovou pryskyřicí impregnované ‚matrice‘ z uhlíkatých ‚vláknitých materiálů‘ (prepregů), uvedených v položkách 1C010.a., 1C010.b. nebo 1C010.c., pro opravy konstrukcí letadel nebo laminátů, u nichž je velikost jednotlivých listů nejvýše 50 cm × 90 cm;

c.  prepregy uvedené v položkách 1C010.a., 1C010.b. nebo 1C010.c., impregnované fenolickými nebo epoxidovými pryskyřicemi, které mají teplotu skelného přechodu (Tg) nižší než 433 K (160 °C) a vytvrzovací teplotu nižší, než je teplota skelného přechodu.

Pozn.:  Tato položka se nevztahuje na ‚vláknité materiály‘ uvedené v položce 1C010.e.

1C010.e.

1C210

II.A1.011

Vyztužené keramické kompozitní materiály z karbidu křemíku použitelné pro čelní štíty, prostředky pro návrat do atmosféry, klapky trysek, použitelné v ‚řízených střelách‘, jiné než uvedené v položce 1C107.

1C107

II.A1.012

Vysokopevnostní ocel, jiná než uvedená v položce 1C116 nebo 1C216, ‚schopná dosáhnout‘ meze pevnosti v tahu nejméně 2 050 MP a při teplotě 293 K (20 °C).

Technická poznámka:

‚Vysokopevnostní ocelí schopnou dosáhnout‘ se rozumí vysokopevnostní ocel před tepelným zpracováním nebo po něm.

1C216

II.A1.013

Wolfram, tantal, karbid wolframu, karbid tantalu a slitiny vyznačující se oběma těmito vlastnostmi:

a.  tvary s dutinou s válcovou nebo sférickou symetrií (včetně válcových segmentů) o vnitřním průměru 50 mm až 300 mm a

b.  hmotnost větší než 5 kg.

Pozn.:  Tato položka se nevztahuje na wolfram, karbid wolframu a slitiny uvedené v položce 1C226.

1C226

II.A1.014

Elementární prášky kobaltu, neodymu nebo samaria nebo slitiny či směsi z nich obsahující nejméně 20 % hmotnostních kobaltu, neodymu nebo samaria s velikostí částic menší než 200 μm.

II.A1.015

Čistý tributylfosfát (CAS č. 126-73-8) nebo jakákoli jeho směs s obsahem tributylfosfátu vyšším než 5 % hmotnostních.

II.A1.016

Vysokopevnostní ocel jiná než zakázaná v položce 1C116, 1C216 nebo II.A1.012.

Technická poznámka:

Vysokopevnostní ocele tvrzené stárnutím jsou ocelové slitiny obecně charakterizované vysokým obsahem niklu, velmi nízkým obsahem uhlíku a použitím substitučních prvků nebo precipitačních složek k vyvolání zpevnění slitiny a jejího tvrzení stárnutím.

II.A1.017

Kovy, kovové prášky a materiály:

a.  wolfram a slitiny tohoto kovu, jiné než zakázané v položce 1C117 ve formě stejnoměrných sférických nebo atomizovaných částic o průměru nejvýše 500 μm, s čistotou nejméně 97 % hmotnostních wolframu;

b.  molybden a slitiny tohoto kovu, jiné než zakázané v položce 1C117 ve formě stejnoměrných sférických nebo atomizovaných částic o průměru nejvýše 500 μm, s čistotou nejméně 97 % hmotnostních molybdenu;

c.  wolframové kovy v tuhém stavu, jiné než zakázané v položce 1C226 nebo II.A1.013 s tímto složením:

1.  wolfram a jeho slitiny obsahující nejméně 97 % hmotnostních wolframu;

2.  wolfram infiltrovaný mědí obsahující nejméně 80 % hmotnostních wolframu nebo

3.  stříbro infiltrované wolframem obsahující nejméně 80 % hmotnostních wolframu.

II.A1.018

Magneticky měkké slitiny s chemickým složením:

a)  obsah železa v rozpětí 30 % až 60 % a

b)  obsah kobaltu v rozpětí 40 % až 60 %.

II.A1.019

„Vláknité materiály“ nebo prepregy, nezakázané v příloze I nebo v příloze II (v položce II.A1.009, II.A1.010) tohoto nařízení, nebo neuvedené v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009:

a)  uhlíkaté „vláknité materiály“;

Pozn.:  položka II.A1.019a. se nevztahuje na tkaniny.

b)  termosetovou pryskyřicí impregnované souvislé „příze“, „přásty“, „kabílky“ nebo „pásky“ vyrobené z „uhlíkatých vláknitých materiálů“;

c)  „polyakrylonitrilové souvislé příze“, „přásty“, „kabílky“ nebo „pásky“.

II.A1.020

Slitiny oceli ve formě desek nebo plátů, které mají některou z těchto vlastností:

a)  ‚schopnost dosáhnout‘ meze pevnosti v tahu 1 200 MPa nebo větší při 293K (20°C) nebo

b)  dusíkem stabilizovaná duplexní korozivzdorná ocel.

Pozn.:  Slitinami ‚schopnými dosáhnout‘ se rozumí slitiny před tepelným zpracováním nebo po něm.

Technická poznámka:

‚Dusíkem stabilizovaná duplexní korozivzdorná ocel‘ má dvoufázovou mikrostrukturu sestávající ze zrn feritické a austenitické oceli s přidáním dusíku ke stabilizaci mikrostruktury.

1C116

1C216

II.A1.021

Kompozitní materiál typu uhlík–uhlík.

1A002.b.1

II.A1.022

Slitiny niklu v surové nebo polotovarové formě obsahující nejméně 60 % hmotnostních niklu.

1C002.c.1.a

II.A1.023

Slitiny titanu ve formě desek nebo plátů, ‚schopné dosáhnout‘meze pevnosti v tahu nejméně 900 MPa při teplotě 293 K (20 °C).

Pozn.:  Slitinami ‚schopnými dosáhnout‘ se rozumějí slitiny před tepelným zpracováním a po něm.

1C002.b.3

II.A1.024

Pohonné látky a chemické složky pohonných látek:

a)  toluendiisokyanát (TDI);

b)  4,4′ difenylmethandiisokyanát (MDI);

c)  isoforondiisokyanát (IPDI);

d)  chloristan sodný;

e)  xylidin;

f)  hydroxylem zakončený polyether (HTPE);

g)  polykaprolakton (PCL, HTCE).

Technická poznámka:

Tato položka odkazuje na čistou látku a jakoukoli směs obsahující nejméně 50 % jedné z výše uvedených chemikálií.

1C111

II.A1.025

‚Maziva‘ obsahující jako hlavní přísady některé z těchto sloučenin nebo materiálů:

a)  Perfluoroalkylether, (CAS 60164-51-4);

b)  Perfluoropolyalkylether, PFPE, (CAS 6991-67-9).

‚Mazivy‘ se rozumí oleje a kapaliny.

1C006

II.A1.026

Berylliová měď nebo slitiny beryllia a mědi ve formě desek, plátů, pásů a válcovaných tyčí se složením obsahujícím měď jako hlavní prvek hmotnostních a další prvky včetně méně než 2 % hmotnostních beryllia.

1C002.b

A2.  Zpracování materiálů

č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

II.A2.001

Vibrační testovací systémy, zařízení a jejich součásti, jiné než uvedené v položce 2B116:

a.  vibrační testovací systémy používající techniky se zpětnou vazbou nebo uzavřenou smyčkou a zahrnující číslicovou řídicí jednotku, schopné dosažení vibrací systému se zrychlením 0,1g rms (střední kvadratická hodnota) nebo více v rozsahu 0,1 Hz až 2 kHz a vyvozující síly 50 kN nebo větší, měřené na ‚holém stole‘;

b.  číslicové řídicí jednotky kombinované se speciálně určeným softwarem pro vibrační testy, se ‚šířkou pásma v reálném čase‘ větší než 5 kHz, určené pro použití s vibračními testovacími systémy uvedenými v bodě a.;

c.  budiče vibrací (vibrační jednotky), též s připojenými zesilovači, schopné vyvozovat síly 50 kN nebo větší, měřené na ‚holém stole‘ a použitelné ve vibračních testovacích systémech uvedených v bodě a.;

d.  upevňovací konstrukce pro zkušební vzorky a elektronické jednotky určené pro kombinaci více vibračních jednotek do kompletního systému, který je schopen poskytovat efektivní složenou sílu 50 kN nebo větší, měřenou na ‚holém stole‘, a použitelné ve vibračních systémech uvedených v bodě a.

Technická poznámka:

‚Holým stolem‘ se rozumí plochý stůl nebo povrch bez upínacích přípravků nebo příslušenství.

2B116

II.A2.002

Obráběcí stroje a součásti a prostředky číslicového řízení určené pro obráběcí stroje:

a.  Obráběcí stroje na broušení s přesností polohování podél každé lineární osy se „všemi dostupnými kompenzacemi“ rovnající se 15 μm nebo menší (lepší) podle normy ISO 230/2 (1988) (1) nebo jejího vnitrostátního ekvivalentu.

Pozn.:  Tato položka se nevztahuje na obráběcí stroje pro broušení uvedené v položkách 2B201.b a 2B001.c.

b.  Součásti a prostředky číslicového řízení speciálně určené pro obráběcí stroje uvedené v položce 2B001, 2B201, nebo v písmenu a.

2B201.b

2B001.c

II.A2.003

Vyvažovací stroje a příslušné vybavení:

a.  vyvažovací stroje určené nebo upravené pro stomatologická nebo jiná lékařská zařízení, které mají všechny následující vlastnosti:

1.  nejsou schopné vyvažovat rotory/montážní celky o hmotnosti vyšší než 3 kg;

2.  jsou schopné vyvažovat rotory/montážní celky při rychlostech větších než 12 500 otáček za minutu;

3.  jsou schopné vyvažovat ve dvou nebo více rovinách a

4.  jsou schopné vyvažovat až do zbytkového měrného vývažku 0,2 g × mm/kg hmotnosti rotoru;

b.  indikační hlavice určené nebo upravené pro stroje uvedené v položce a.

Technická poznámka:

Indikační hlavice jsou někdy též označovány jako vyvažovací přístroje.

2B119

II.A2.004

Dálkově ovládané manipulátory, které lze použít k dálkově řízeným činnostem v radiochemické separaci nebo horkých komorách, jiné než uvedené v položce 2B225, které mají některou z těchto vlastností:

a.  schopnost pronikat stěnou horké komory o tloušťce nejméně 0,3 m (operace skrze stěnu) nebo

b.  schopnost překlenout horní okraj stěny horké komory o tloušťce nejméně 0,3 m nebo větší (operace přes stěnu).

2B225

II.A2.006

Pece schopné provozu při teplotách vyšších než 400 °C:

a.  oxidační pece;

b.  pece s řízenou atmosférou na tepelné zpracování.

Pozn.:  Tato položka se nevztahuje na tunelové pece s válečkovým dopravníkem nebo vozíky, tunelové pece s pásovým dopravníkem, posunovací pece nebo mobilní pece speciálně určené pro výrobu skla, keramického nádobí nebo strukturální keramiky.

2B226

2B227

II.A2.007

„Měřiče tlaku“, jiné než uvedené v položce 2B230, které jsou schopné měřit absolutní tlak v rozsahu od 0 do 200 kPa v kterémkoli bodě a které mají obě tyto vlastnosti:

a.  snímače tlaku zhotovené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné a

b.  má některou z těchto vlastností:

1.  měřicí rozsah menší než 200 kPa a „přesnost“ lepší než ± 1 % celkového rozsahu stupnice nebo

2.  měřicí rozsah 200 kPa nebo větší a „přesnost“ lepší než ± 2 kPa.

2B230

II.A2.008

Odstředivkové extraktory a zařízení pro výměnu kapalina-kapalina (směšovací nádrže, pulsní kolony, odstředivkové extraktory) a rozdělovače kapalin, rozdělovače páry nebo sběrače kapalin konstruované pro toto zařízení, kde všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými chemikáliemi, jsou vyrobeny z těchto materiálů:

POZN.:  VIZ TÉŽ II.A2.014

1.  korozivzdorná ocel.

Pozn.:  Pro korozivzdornou ocel s více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu viz položka II.A2.014.a.

2B350.e

II.A2.009

Průmyslové zařízení a součásti, jiné než uvedené v položce 2B350.d:

POZN.:  VIZ TÉŽ II.A2.015

výměníky tepla nebo kondenzátory s plochou povrchu pro přenos tepla větší než 0,05 m2, avšak menší než 30 m2, a trubky, desky, kotouče nebo špalky konstruované pro takové výměníky tepla nebo kondenzátory, které mají všechny povrchy, jež přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, vyrobeny z těchto materiálů:

1.  korozivzdorná ocel.

Pozn. 1:  Pro korozivzdornou ocel s více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu viz položka II.A2.015a.

Pozn. 2:  Tato položka nezahrnuje chladiče vozidel.

Technická poznámka:

Materiály použité pro ucpávky a těsnění a jiné provedení těsnících funkcí neurčují status výměníku tepla.

2B350.d

II.A2.010

Vícenásobně těsněné vývěvy a vývěvy bez těsnění, jiné než uvedené v položce 2B350.i, vhodné pro žíravé kapaliny, s maximálním průtokem udávaným výrobcem vyšším než 0,6 m3/h nebo vakuové vývěvy s maximálním výrobcem udávaným průtokem vyšším než 5 m3/h (za standardních podmínek teploty (273 K (0 °C) a tlaku (101,3 kPa)), dále pouzdra (kostry čerpadel), předlisované podložky plášťů, oběžná kola, rotory nebo trysky proudových čerpadel navržené pro taková čerpadla, jejichž veškeré povrchy, které přicházejí do styku se zpracovávanými chemikáliemi, jsou vyrobeny z následujících materiálů:

POZN.:  VIZ TÉŽ II.A2.016

1.  korozivzdorná ocel;

Pozn.:  Pro korozivzdornou ocel s více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu viz položka II.A2.016.a.

Technická poznámka:

Materiály použité pro ucpávky a těsnění a jiné provedení těsnících funkcí neurčují status vývěvy.

2B350.i

II.A2.011

Odstředivé separátory, schopné kontinuálního provozu bez úniku aerosolů vyrobené ze:

1.  slitiny obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

2.  fluorované polymery;

3.  sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

4.  nikl nebo slitiny obsahující více než 40 % hmotnostních niklu;

5.  tantal nebo slitiny tantalu;

6.  titan nebo slitiny titanu nebo

7.  zirkonium nebo slitin zirkonia.

Pozn.:  Tato položka se nevztahuje na odstředivé separátory uvedené v položce 2B352.c.

2B352.c

II.A2.012

Spékané kovové filtry vyrobené z niklu nebo slitiny obsahující více než 40 % hmotnostních niklu.

Pozn.:  Tato položka se nevztahuje na filtry uvedené v položce 2B352.d.

2B352.d

II.A2.013

Stroje pro kontinuální tváření a stroje pro kovotlačitelské tváření, jiné než zahrnuté v položce 2B009, 2B109 nebo 2B209, se sílou tvářecí kladky větší než 60 kN a speciálně určené součásti těchto strojů.

Technická poznámka:

Pro účely položky II.A2.013 se stroje kombinující funkci kovotlačitelského tváření a kontinuálního tváření považují za stroje pro kontinuální tváření.

II.A2.014

Odstředivkové extraktory a zařízení pro výměnu kapalina-kapalina (směšovací nádrže, pulsní kolony, odstředivkové extraktory) a rozdělovače kapalin, rozdělovače páry nebo sběrače kapalin konstruované pro toto zařízení, kde všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými chemikáliemi, jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů:

POZN.:  VIZ TÉŽ II.A2.008.

a.  vyrobené z následujících materiálů:

1.  slitiny obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

2.  fluorované polymery;

3.  sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

4.  grafit nebo ‚uhlíkový grafit‘;

5.  nikl nebo slitiny obsahující více než 40 % hmotnostních niklu;

6.  tantal nebo slitiny tantalu;

7.  titan nebo slitiny titanu nebo

8.  zirkonium nebo slitiny zirkonia nebo

b.  vyrobené z korozivzdorné oceli a z jednoho nebo více materiálů uvedených v položce II.A2.014.a.

Technická poznámka:

‚Uhlíkový grafit‘ je směs amorfního uhlíku a grafitu, kde obsah grafitu činí nejméně 8 % hmotnostních.

2B350.e

II.A2.015

Průmyslové zařízení a součásti, jiné než uvedené v položce 2B350.d:

POZN.:  VIZ TÉŽ II.A2.009.

výměníky tepla nebo kondenzátory s plochou povrchu pro přenos tepla větší než 0,05 m2, avšak menší než 30 m2, a trubky, desky, kotouče nebo špalky konstruované pro takové výměníky tepla nebo kondenzátory, které mají všechny povrchy, jež přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, vyrobeny z těchto materiálů:

a.  vyrobené z následujících materiálů:

1.  slitiny obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

2.  fluorované polymery;

3.  sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

4.  grafit nebo ‚uhlíkový grafit‘;

5.  nikl nebo slitiny obsahující více než 40 % hmotnostních niklu;

6.  tantal nebo slitiny tantalu;

7.  titan nebo slitiny titanu;

8.  zirkonium nebo slitiny zirkonia;

9.  karbid křemíku nebo

10.  karbid titanu nebo

b.  vyrobené z korozivzdorné oceli a z jednoho nebo více materiálů uvedených v položce II.A2.015.a.

Pozn.:  Tato položka se nevztahuje na chladiče vozidel.

Technická poznámka:

Materiály použité pro ucpávky a těsnění a jiné provedení těsnících funkcí neurčují status výměníku tepla.

2B350.d

II.A2.016

Vícenásobně těsněné vývěvy a vývěvy bez těsnění, jiné než uvedené v položce 2B350.i, vhodné pro žíravé kapaliny, s maximálním průtokem udávaným výrobcem vyšším než 0,6 m3/h nebo vakuové vývěvy s maximálním výrobcem udávaným průtokem vyšším než 5 m3/h (za standardních podmínek teploty (273 K (0 °C) a tlaku (101,3 kPa)), dále pouzdra (kostry čerpadel), předlisované podložky plášťů, oběžná kola, rotory nebo trysky proudových čerpadel navržené pro taková čerpadla, jejichž veškeré povrchy, které přicházejí do styku se zpracovávanými chemikáliemi, jsou vyrobeny z:

POZN.:  VIZ TÉŽ II.A2.010.

a.  vyrobené z následujících materiálů:

1.  slitiny obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

2.  keramika;

3.  ferosilicium;

4.  fluorované polymery;

5.  sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

6.  grafit nebo ‚uhlíkový grafit‘;

7.  nikl nebo slitiny obsahující více než 40 % hmotnostních niklu;

8.  tantal nebo slitiny tantalu;

9.  titan nebo slitiny titanu;

10.  zirkonium nebo slitiny zirkonia;

11.  niob (kolumbium) nebo slitiny niobu nebo

12.  slitiny hliníku nebo

b.  vyrobené z korozivzdorné oceli a z jednoho nebo více materiálů uvedených v položce II.A2.016.a.

Technická poznámka:

Materiály použité pro ucpávky a těsnění a jiné provedení těsnících funkcí neurčují status vývěvy.

2B350.i

II.A2.017

Elektrojiskrové obráběcí stroje (EDM) pro úběr nebo řezání kovů, keramiky nebo „kompozitů“, a hloubicí nebo drátové elektrody speciálně pro ně určené:

a)  elektrojiskrové obráběcí stroje s hloubicími elektrodami;

b)  elektrojiskrové obráběcí stroje s drátovými elektrodami.

Pozn.:  Elektrojiskrové obráběcí stroje jsou rovněž známé jako elektroerozívní obráběcí stroje nebo stroje pro drátovou erozi.

2B001.d

II.A2.018

Počítačově řízené nebo „číslicově řízené“ souřadnicové měřicí stroje (C mm) nebo stroje pro kontrolu rozměrů s trojrozměrnou (volumetrickou) maximální povolenou chybou indikace (MPPE) v jakémkoliv bodě měřicího rozsahu stroje (tj. podél celé délky měřených os) rovnou nebo lepší než (3 + L/1 000 ) μm (kde L je měřená délka v mm), zkoušeno podle normy ISO 10360-2 (2001), a měřicí sondy pro ně určené.

2B006.a

2B206.a

II.A2.019

Počítačově řízené nebo „číslicově řízené“ stroje pro svařování elektronovým paprskem a součásti speciálně pro ně určené.

2B001.e.1.b

II.A2.020

Počítačově řízené nebo „číslicově řízené“ laserové svařovací stroje a laserové řezací stroje a součásti speciálně pro ně určené.

2B001.e.1.c

II.A2.021

Počítačově řízené nebo „číslicově řízené“ plazmové řezací stroje a součásti speciálně pro ně určené.

2B001.e.1

II.A2.022

Zařízení pro monitorování vibrací speciálně určené pro rotory nebo rotační zařízení a strojní zařízení, která jsou schopná měřit frekvenci v rozsahu 600–2 000  Hz.

2B116

II.A2.023

Vodokružné vývěvy a součásti speciálně pro ně určené.

2B231

2B350.i

II.A2.024

Rotační lopatkové vývěvy a součásti speciálně pro ně určené.

Pozn. 1:  Položka II.A2.024 se nevztahuje na rotační lopatkové vývěvy, které jsou určené pro jiné specifické zařízení.

Pozn. 2:  Kontrolní status rotačních lopatkových vývěv, které jsou speciálně určené pro jiné specifické vybavení, je dán kontrolním statusem jiného zařízení.

2B231

2B235.i

0B002.f

II.A2.025

Vzduchové filtry, které jedním nebo více rozměry překračují 1 000  mm:

a)  vysoce účinné částicové vzduchové filtry (HEPA);

b)  vzduchové filtry s velmi nízkou infiltrací (ULPA).

Pozn.:  Položka II.A2.025 se nevztahuje na vzduchové filtry speciálně určené pro zdravotnické přístroje.

2B352.d

A3.  Elektronika

č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

II.A3.001

Vysokonapěťové zdroje jednosměrného proudu vyznačující se oběma těmito vlastnostmi:

a.  schopnost nepřetržitě produkovat po dobu 8 hodin napětí 10 kV nebo větší s výstupním výkonem nejméně 5 kW s vychýlením i bez něho a

b.  stabilita proudu nebo napětí po dobu čtyř hodin lepší než 0,1 %.

Pozn.:  Tato položka se nevztahuje na zdroje proudu uvedené v položkách 0B001.j.5 a 3A227.

3A227

II.A3.002

Hmotnostní spektrometry, jiné než uvedené v položce 3A233 nebo 0B002.g, které jsou schopné měřit ionty o 200 nebo více atomových hmotnostních jednotkách a které mají rozlišovací schopnost lepší než 2 částice z 200, a iontové zdroje pro tyto spektrometry:

a.  plazmové hmotnostní spektrometry s induktivní vazbou (ICP/MS);

b.  hmotnostní spektrometry s doutnavým výbojem (GDMS);

c.  hmotnostní spektrometry s tepelnou ionizací (TIMS);

d.  hmotnostní spektrometry s elektronovým ostřelováním, které mají komoru zdroje vyrobenou z ‚materiálů odolných vůči UF6‘ nebo takovým materiálem pokrytou nebo vyloženou;

e.  hmotnostní spektrometry s molekulovým paprskem, které mají některou z těchto vlastností:

1.  komoru zdroje vyrobenou z nerezové oceli nebo molybdenu, nebo jimi pokrytou nebo vyloženou, s vymrazovací kapsou schopnou chlazení na 193 K (– 80 °C) nebo méně nebo

2.  komoru zdroje vyrobenou z ‚materiálů odolných vůči UF6‘ nebo takovým materiálem pokrytou nebo vyloženou;

f.  hmotnostní spektrometry vybavené mikrofluorizačním iontovým zdrojem, určené pro aktinidy nebo fluoridy aktinidů.

3A233

II.A3.003

Spektrometry a difraktometry vyvinuté pro indikativní test nebo kvantitativní analýzu elementárního složení kovů nebo slitin bez chemického rozložení materiálu.

II.A3.004

Měniče frekvencí, generátory frekvencí a elektrické pohony s proměnnými otáčkami, jiné než zakázané v položkách 0B001 nebo 3A225, které mají všechny následující vlastnosti, jakož i součásti a software speciálně pro ně určené:

a.  vícefázový výstup s výkonem nejméně 10 W;

b.  jsou schopné provozu ve frekvenčním rozsahu 600 Hz nebo více a

c.  řízení frekvence lepší (menší) než 0,2 %.

Technická poznámka:

Měniče frekvencí jsou též známy jako konvertory nebo invertory.

Poznámky:

1.  Položka II.A3.004 se nevztahuje na měniče frekvencí, které zahrnují komunikační protokoly nebo rozhraní určené pro specifické průmyslové stroje (např. obráběcí stroje, spřádací nebo dopřádací stroje, desky plošných spojů), tak aby měniče frekvencí nemohly být použity k jiným účelům při současném splnění funkčních vlastností uvedených výše.

2.  Položka II.A3.004 se nevztahuje na kontrolní měřiče frekvencí speciálně určené pro vozidla, které pracují se sekvencí kontroly vzájemně komunikovanou mezi měničem frekvence a kontrolní jednotkou vozidla.

3A225

0B001.b.13

A6.  Snímače a lasery

č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

II.A6.001

Tyčinky z granátu na bázi ytria a hliníku (YAG)

II.A6.002

Optické zařízení a součásti, jiné než uvedené v položkách 6A002, 6A004.b:

Infračervená optika v rozmezí vlnových délek od 9 000 do 17 000  nm a její součástky, zejména součástky z teluridu kadmia (CdTe).

6A002

6A004.b

II.A6.003

Systémy na korekci dopadajících vlnoploch pro použití s laserovým paprskem o průměru větším než 4 mm, jakož i součásti speciálně pro ně určené, včetně kontrolních systémů a snímačů čelní fáze a ‚deformovatelná zrcadla‘ včetně biomorfních zrcadel.

Pozn.:  Tato položka se nevztahuje na zrcadla uvedená v položkách 6A004.a, 6A005.e a 6A005.f.

6A003

II.A6.004

Argon-iontové „lasery“ s průměrným výstupním výkonem 5 W nebo větším.

Pozn.:  Tato položka se nevztahuje na argon-iontové‚lasery‘ uvedené v položkách 0B001.g.5, 6A005 a 6A205.a.

6A005.a.6

6A205.a

II.A6.005

Polovodičové „lasery“ a jejich součásti:

a.  jednotlivé polovodičové „lasery“ s výstupním výkonem každého z nich nad 200 mW v množství vyšším než 100;

b.  pole polovodičových „laserů“ s výstupním výkonem vyšším než 20 W.

Poznámky:

1.  Polovodičové „lasery“ se běžně nazývají „laserové“ diody.

2.  Tato položka se nevztahuje na „lasery“ uvedené v položkách 0B001.g.5, 0B001.h.6 a 6A005b.

3.  Tato položka se nevztahuje na „laserové“ diody s rozmezím vlnových délek 1 200  nm až 2 000  nm.

6A005.b

II.A6.006

Laditelné polovodičové „lasery“ a laditelné polovodičové‚laserové‘ soustavy s vlnovou délkou od 9 μm do 17 μm, jakož i zásoba soustav polovodičových ‚laserů‘ obsahujících alespoň jednu laditelnou polovodičovou‚laserovou‘ soustavu takové vlnové délky.

Poznámky:

1.  Polovodičové „lasery“ se běžně nazývají „laserové“ diody.

2.  Tato položka se nevztahuje na polovodičové „lasery“ uvedené v položkách 0B001.h.6 a 6A005.b.

6A005.b

II.A6.007

„Laditelné“„lasery“ v tuhé fázi a součásti speciálně pro ně určené:

a.  titan-safírové lasery;

b.  alexandritové lasery.

Pozn.:  Tato položka se nevztahuje na titan-safírové lasery a alexandritové lasery uvedené v položkách 0B001.g.5, 0B001.h.6 a 6A005.c.1.

6A005.c.1

II.A6.008

Neodymem dopované „lasery“ (jiné než skleněné), které mají výstupní vlnovou délku přesahující 1 000  nm, avšak nejvýše 1 100  nm, a výstupní energii vyšší než 10 J na impuls.

Pozn.:  Tato položka se nevztahuje na neodymem dopované ‚lasery‘ (jiné než skleněné) uvedené v položce 6A005.c.2.b.

6A005.c.2

II.A6.009

Akusticko-optické součástky:

a.  snímkovací elektronky a polovodičová zobrazovací zařízení s opakovacím kmitočtem nejméně 1 kHz;

b.  příslušenství pro opakovací kmitočet;

c.  Pockelsovy cely.

6A203.b.4.c

II.A6.010

Radiačně odolné kamery nebo jejich čočky, jiné než uvedené v položce 6A203c, speciálně určené nebo klasifikované jako radiačně odolné tak, aby vydržely celkovou dávku ozáření větší než 50 × 103 Gy (křemík) (5 × 106 rad (křemík)) bez zhoršení provozních parametrů.

Technická poznámka:

Výraz Gy (křemík) se vztahuje na energii v joulech na kilogram, kterou spotřebuje nechráněný křemíkový vzorek vystavený ionizujícímu záření.

6A203.c

II.A6.011

Laditelné zesilovače a oscilátory pulsních „laserů“ na bázi barviva, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  pracují na vlnových délkách 300 nm až 800 nm;

2.  průměrný výstupní výkon je větší než 10 W, avšak nepřesahuje 30 W;

3.  opakovací frekvence větší než 1 kHz a

4.  šířka impulsu menší než 100 ns.

Poznámky:

1.  Tato položka se nevztahuje na jednomodové oscilátory.

2.  Tato položka se nevztahuje na laditelné zesilovače a oscilátory pulsních „laserů“ na bázi barviva uvedené v položkách 6A205.c, 0B001.g.5 a 6A005.

6A205.c

II.A6.012

Pulsní „lasery“ na bázi oxidu uhličitého, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  pracují na vlnových délkách 9 000  nm až 11 000  nm;

2.  opakovací frekvence větší než 250 Hz;

3.  průměrný výstupní výkon je větší než 100 W, avšak nepřesahuje 500 W a

4.  šířka impulsu menší než 200 ns.

Pozn.:  Tato položka se nevztahuje na pulsní laserové zesilovače a oscilátory na bázi oxidu uhličitého uvedené v položkách 6A205.d, 0B001.h.6 a 6A005d.

6A205.d

II.A6.013

‚Lasery‘ na bázi par mědi, které mají obě tyto vlastnosti:

1.  pracují na vlnových délkách 500 nm až 600 nm a

2.  průměrný výstupní výkon je 15W nebo vyšší.

6A005.b

II.A6.014

Pulsní ‚lasery‘ na bázi oxidu uhelnatého, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  pracují na vlnových délkách 5 000  nm až 6 000  nm;

2.  opakovací frekvence větší než 250 Hz;

3.  průměrný výstupní výkon je větší než 100 W a

4.  šířka impulsu menší než 200 ns.

Pozn.:  Tato položka se nevztahuje na vyšší výkon (obvykle 1 až 5 kW) průmyslových laserů na bázi oxidu uhelnatého používaných např. při řezání a svařování, neboť tyto lasery jsou na bázi kontinuálních vln nebo jde o pulsní lasery s šířkou impulsu větší než 200 ns.

 

II.A6.015

‚Vakuový manometr‘ s elektrickým pohonem a přesností měření 5 % nebo menší (lepší).

‚Vakuové manometry‘ zahrnují Pirani vakuometry, vakuometry Penning a kapacitní manometry.

0B001.b

II.A6.016

Mikroskopy a související zařízení a detektory:

a)  rastrovací elektronové mikroskopy;

b)  snímací Augerovy mikroskopy;

c)  transmisní elektronové mikroskopy;

d)  mikroskopy atomárních sil;

e)  rastrovací silové mikroskopy;

f)  zařízení a detektory speciálně určené pro užití s mikroskopy uvedenými v položce II.A6.013 a) až e) výše, které používají některou z těchto metod analýzy materiálu:

1.  rentgenová fotoelektronová spektroskopie (XPS);

2.  energiově disperzní rentgenová spektroskopie (EDX, EDS) nebo

3.  elektronová spektroskopie pro chemickou analýzu (ESCA).

6B

A7.  Navigace a letecká elektronika

č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

II.A7.001

Inerciální navigační systémy (INS) a součásti speciálně pro ně určené:

I.  inerciální navigační systémy (INS), které úřady pro civilní letectví účastnických států Wassenaarského ujednání schválily pro použití v „civilních letadlech“, a součásti speciálně pro ně určené:

a.  inerciální navigační systémy (s kardanovou nebo pevnou montáží) a inerciální zařízení určená pro „letadla“, pozemní vozidla, povrchová plavidla nebo plavidla pohybující se pod vodou či„kosmické lodi“ k určování polohy, navádění nebo řízení, jakož i součásti speciálně pro ně určené, které mají některou z těchto vlastností:

1.  navigační chyba (volná inerciální) následná po normálním nastavení 0,8 námořní míle za hodinu (nm/h) „kružnice stejné pravděpodobnosti“ (CEP) nebo menší (lepší) nebo

2.  určeny pro provoz při hodnotách lineárního zrychlení vyšších 10 g;

b.  hybridní inerciální navigační systémy s vestavěnými globálními navigačními družicovými systémy (GNSS) nebo s „datovými referenčními navigačními systémy“ („DBRN“) pro určování polohy, navádění nebo řízení po normálním nastavení s přesností navigační polohy INS, po ztrátě GNSS nebo „DBRN“ po dobu až čtyř minut, menší (lepší) než 10 metrů„kružnice stejné pravděpodobnosti“ (CEP);

c.  inerciální zařízení pro azimut, navádění a ukazování severu, jakož i součásti speciálně pro ně určené, které mají některou z těchto vlastností:

1.  navržené pro azimut, navádění nebo ukazování severu s přesností rovnající se nebo menší (lepší), než je 6 obloukových minut RMS při 45 stupních zeměpisné šířky, nebo

2.  určené pro neoperační nárazovou hladinu nejméně 900 g anebo více po dobu nejméně 1 msec.

Pozn.:  Parametry bodu I.a. a I.b. jsou použitelné za každé z níže uvedených podmínek okolního prostředí:

1.  náhodné vibrační zatížení o průměrné hodnotě 7,7 g rms (střední kvadratická hodnota) po dobu první půlhodiny při celkové době trvání zkoušky 1,5 hodiny ve směru každé ze tří kolmých os, přičemž náhodná vibrace má tyto parametry:

a.  stálá hodnota výkonového frekvenčního spektra (PSD) 0,04 g2/Hz ve frekvenčním intervalu od 15 do 1 000  Hz a

b.  hodnota výkonového frekvenčního spektra (PSD) se zeslabuje s frekvencí od 0,04 g2/Hz do 0,01 g2/Hz ve frekvenčním intervalu od 1 000 do 2 000  Hz;

2.  úhlové výchylky jsou prováděny při rychlosti rovnající se nebo větší než + 2,62 rad/s (150°/s) nebo

3.  v souladu s vnitrostátními normami odpovídajícími podmínkám uvedeným výše v bodech 1 a 2.

Technické poznámky:

1.  Položka I.b. se vztahuje na systémy, v nichž jsou INS a jiné nezávislé navigační nástroje zabudovány (vestavěny) do jediné jednotky za účelem zlepšení výkonu.

2.  ‚Kružnice stejné pravděpodobnosti‘ (CEP) – při kruhové normální distribuci poloměr kruhu obsahující 50 % jednotlivě prováděných měření nebo poloměr kruhu, v němž je 50 % pravděpodobnost lokalizace.

II.  teodolitové systémy obsahující inerciální navigační systémy speciálně určené pro civilní pozorování a určené pro azimut, navádění nebo ukazování severu s přesností rovnající se nebo menší (lepší), než je 6 obloukových minut RMS při 45 stupních zeměpisné šířky, a součásti speciálně pro ně určené.

III.  inerciální nebo jiná zařízení užívající měřiče zrychlení uvedené v položce 7A001 a 7A101, jsou-li tyto měřiče zrychlení speciálně konstruovány a vyvíjeny jako snímače MWD (systém měření během vrtání) k užití při obslužných pracích u hlubinných vrtů.

7A003

7A103

II.A7.002

Akcelerometry obsahující keramický piezoelektrický snímač s citlivostí 1 000 mV/g nebo lepší (vyšší).

7A001

A9.  Letecká technika a pohonné systémy

č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

II.A9.001

Svorníky s pyropatronou.

II.A9.002

‚Snímače zatížení‘, které jsou schopné měřit tah raketového motoru s kapacitou více než 30 kN.

Technická poznámka:

‚Snímači zatížení‘ se rozumí zařízení a snímače pro měření síly jak při napětí, tak při stlačení.

Pozn.:  Položka II.A9.002 nezahrnuje vybavení, zařízení nebo snímače speciálně určené k měření hmotnosti vozidel, např. mostní váhy.

9B117

II.A9.003

Plynové turbíny na výrobu elektrické energie, součásti a související vybavení:

a)  plynové turbíny speciálně určené k výrobě elektrické energie s výkonem vyšším než 200 MW;

b)  lopatky, statory, spalovací komory a trysky na vstřikování paliva, speciálně určené pro plynové turbíny pro výrobu elektrické energie uvedené v položce II.A9.003.a;

c)  zařízení speciálně určená pro „vývoj“ a „výrobu“ plynových turbín pro výrobu elektrické energie uvedených v položce II. A9.003.a.

9A001

9A002

9A003

9B001

9B003

9B004

II.B.   TECHNOLOGIEč.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

II.B.001

Technologie potřebná pro vývoj, výrobu nebo užití položek uvedených v části II.A. (Zboží).

Technická poznámka:

‚Technologií‘ se rozumí též software.

▼M32
PŘÍLOHA IIa

Prohlášení o konečném použití podle čl. 3a odst. 6, čl. 3c odst. 2 a čl. 3d odst. 2 písm. b)

(záhlaví konečného uživatele/příjemce v zemi konečného určení)

PROHLÁŠENÍ O KONEČNÉM POUŽITÍ

(pokud bylo vydáno orgánem státní správy, vložte prosím jedinečné identifikační číslo „č. …“)

A.   STRANY

1. Vývozce (název/jméno, adresa a kontaktní údaje)

2. Příjemce (název/jméno, adresa a kontaktní údaje)

3. Konečný uživatel (pokud se liší od příjemce)

4. Země konečného určení

B.   POLOŽKY

1. Položky (podrobný popis položek)

2. Množství (jednotky)/hmotnost

3. Konečné použití (Konkrétní účel použití daných položek. Pokud mají být položky začleněny do jiné položky nebo použity pro vývoj, použití nebo opravu jiné položky, popište prosím tuto položku, její účel a konečného uživatele)

4. Přesné místo konečného použití položek (ledaže by byl příjemce obchodníkem, velkoprodejcem či distributorem a nezná místo konečného užití položek)

C.   PROHLÁŠENÍ ZAHRANIČNÍHO PŘÍJEMCE

C.1   Příjemce je konečným uživatelem

Ustanovení čl. 3a odst. 6, čl. 3c odst. 2 a čl. 3d odst. 2 písm. b) nařízení Rady (EU) č. 267/2012 požadují, aby žadatel o povolení předložil toto prohlášení o konečném použití nebo jiný rovnocenný dokument obsahující informace o konečném použití a místu konečného použití dodaných položek.

Prohlašujeme (Prohlašuji), že položky popsané v oddílu B dodané vývozcem uvedeným v oddílu A.1:

1. 

budou použity výhradně pro účely popsané v oddílu B.3 a že položky i veškeré jejich případné kopie jsou určeny ke konečnému použití v zemi uvedené v oddílu A.4 v místě uvedeném v oddílu B.4;

2. 

že položky, případně jejich kopie:

— 
nebudou použity k činnostem vedoucím k jadernému výbuchu nebo při nezabezpečené činnosti jaderného palivového cyklu,
— 
nebudou použity k žádným účelům spojeným s chemickými, biologickými či jadernými zbraněmi nebo s raketami schopnými takové zbraně nést,
— 
budou upotřebeny výhradně pro účely civilního konečného použití,
— 
nebudou dále přemístěny po území Íránu, aniž by byl předtím stát vývozu o této skutečnosti informován.

C.2   Příjemce je obchodníkem, velkoprodejcem či distributorem (vyplní se pouze v případě, že se nepoužije oddíl C.1)

Ustanovení čl. 3a odst. 6, čl. 3c odst. 2 a čl. 3d odst. 2 písm. b) nařízení Rady (EU) č. 267/2012 požadují, aby žadatel o povolení předložil toto prohlášení o konečném použití nebo jiný rovnocenný dokument obsahující informace o konečném použití a místu konečného použití dodaných položek.

Prohlašujeme (Prohlašuji), že položky popsané v oddílu B dodané vývozcem uvedeným v oddílu A.1:

1. 

budou použity výhradně pro účely popsané v oddílu B.3 a že položky i veškeré jejich případné kopie jsou určeny ke konečnému použití v zemi uvedené v oddílu A.4;

2. 

že položky, příp. jejich kopie:

— 
nebudou použity k činnostem vedoucím k jadernému výbuchu nebo při nezabezpečené činnosti jaderného palivového cyklu,
— 
nebudou použity k žádným účelům spojeným s chemickými, biologickými či jadernými zbraněmi nebo s raketami schopnými takové zbraně nést,
— 
budou upotřebeny výhradně pro účely civilního konečného použití,
— 
budou dodány třetí osobě/společnosti za podmínky, že tato třetí osoba/společnost přijme závazky výše uvedeného prohlášení za své, a za podmínky, že tato třetí osoba/společnost se považuje za natolik důvěryhodnou a spolehlivou, že je schopna takové závazky dodržet.PODPIS

 

Místo, datum

Vlastnoruční podpis konečného uživatele/příjemce

Razítko společnosti/úřední razítko

Jméno, příjmení a funkce podepsané osoby hůlkovým písmem

Případně:

razítko obchodní komory

(nebo jiného orgánu příslušného pro legalizaci)

▼M30
PŘÍLOHA III

KATEGORIE 1 – ZVLÁŠTNÍ MATERIÁLY A SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

1A    Systémy, zařízení a součástiOdpovídající systémy, zařízení a součásti uvedené v nařízení (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

Režim kontroly raketových technologií (M.TCR): Příloha týkající se zařízení, softwaru a technologií

1A002

„Kompozitní“ struktury nebo lamináty, které mají cokoli z níže uvedeného:

a.  sestávají z organické „matrice“ a materiálů uvedených v položkách C010.c., 1C010.d. nebo 1C010.e.; nebo

b.  sestávají z kovové nebo uhlíkové „matrice“ a čehokoliv z níže uvedeného:

1.  uhlíkatých „vláknitých materiálů“, které mají všechny tyto vlastnosti:

a.  „měrný modul“ větší než 10,15 × 106 m; a

b.  „měrnou pevnost v tahu“ větší než 17,7 × 104 m; nebo

2.  materiálů uvedených v položce 1C010.c.

Poznámka 1:   Položka 1A002 nezahrnuje kompozitní struktury nebo lamináty vyrobené z uhlíkatých „vláknitých materiálů“ impregnovaných epoxidovými pryskyřicemi pro opravy konstrukcí „civilních letadel“ nebo laminátů, které mají všechny tyto vlastnosti:

a.  obsah není větší než 1 m2;

b.  délka není větší než 2,5 m; a

c.  šířka je větší než 15 mm.

Poznámka 2:   Položka 1A002 nezahrnuje rozpracované výrobky, speciálně určené pro tato čistě civilní užití:

a.  sportovní potřeby;

b.  automobilový průmysl;

c.  průmysl obráběcích strojů;

d.  lékařské aplikace.

Poznámka 3:   Položka 1A002.b.1 nezahrnuje rozpracované výrobky, které obsahují maximálně dva rozměry propojených vláken a jsou speciálně určené pro tato užití:

a.  pece na tepelné zpracování kovů určené pro temperování kovů;

b.  zařízení na výrobu křemíkových hrušek.

Poznámka 4:   Položka 1A002 nezahrnuje dokončené výrobky speciálně určené pro zvláštní užití.

M6A1

Kompozitní struktury, lamináty a výrobky z nich, speciálně konstruované pro použití v systémech uvedených v položkách 1.A., 19.A.1. nebo 19.A.2. a v subsystémech uvedených v položkách 2.A. nebo 20.A.

1A102

Opětně sycené pyrolýzované součásti typu uhlík–uhlík konstruované pro kosmické nosné prostředky uvedené v položce 9A004 nebo sondážní rakety uvedené v položce 9A104.

M6A2

Opětně sycené pyrolýzované součásti (např. typu uhlík–uhlík), které splňují všechny tyto požadavky: a. jsou konstruovány pro raketové systémy; a b. jsou použitelné v systémech uvedených v položkách 1.A. nebo 19.A.1.

1 B    Zkušební, kontrolní a výrobní zařízeníOdpovídající systémy, zařízení a součásti uvedené v nařízení (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

Režim kontroly raketových technologií (M.TCR): Příloha týkající se zařízení, softwaru a technologií

1B001

Zařízení pro výrobu „kompozitních“ struktur nebo laminátů uvedených v položce 1A002 nebo „vláknitých materiálů“ uvedených v položce 1C010 a jejich speciálně konstruované součásti a příslušenství:

Poznámka:  VIZ TÉŽ 1B101 a 1B201.

 

 

a.  stroje pro navíjení vláken, jejichž pohyby určující položení, vinutí a navíjení vláken jsou koordinovány a programovány ve třech nebo více ‚primárních osách servořízení‘ a které jsou speciálně konstruovány pro výrobu „kompozitních“ struktur nebo laminátů, a to z „vláknitých materiálů“;

M6B1a

Stroje pro navíjení vláken nebo ‚stroje pro kladení vláken/kabílků‘, jejichž pohyby určující položení, vinutí a navíjení vláken jsou koordinovány a programovány ve třech nebo více osách, a které jsou speciálně konstruovány pro výrobu kompozitních struktur nebo laminátů z vláknitých materiálů, a jejich koordinační a programovací orgány;

b.  ‚stroje pro kladení pásků‘, jejichž pohyby určující položení pásků nebo fólií, jsou koordinovány a programovány v pěti nebo více ‚primárních osách servořízení‘, a které jsou speciálně konstruovány pro výrobu „kompozitních“ struktur draků letadel nebo ‚střel‘;

Poznámka:   V položce 1B001.b. se ‚střelami‘ rozumí kompletní raketové systémy a systémy bezpilotních vzdušných prostředků.

Technická poznámka:

Pro účely položky 1B001.b. jsou ‚stroje pro kladení pásků‘ schopny klást jedno nebo více ‚vláknitých pásem‘, omezených na šířky větší než 25 mm a menší než nebo rovné 305 mm, a během procesu kladení přerušovat a obnovovat dráhy jednotlivých ‚vláknitých pásem‘.

M6B1b

‚Stroje pro kladení pásků‘, jejichž pohyby určující položení a vrstvení pásků mohou být koordinovány a programovány ve dvou nebo více osách a které jsou speciálně konstruovány pro výrobu kompozitních struktur draků letadel a střel;

Poznámka:   Pro účely položek 6.B.1.a a 6.B.1.b se použijí tyto definice:

1.  ‚Vláknitým pásmem‘ se rozumí jediná souvislá šíře pásku, kabílku nebo vlákna, zcela nebo částečně impregnovaného pryskyřicí. Vláknitá pásma zcela nebo částečně impregnovaná pryskyřicí zahrnují vláknitá pásma potažená suchým práškem, který se přichytí při zahřátí.

2.  ‚Stroji pro kladení vláken/kabílků‘ a ‚stroji pro kladení pásků‘ se rozumí stroje, které vykonávají podobné procesy, které používají počítačově ovládané hlavice ke kladení jednoho nebo několika ‚vláknitých pásem‘ do formy za účelem vytvoření součásti nebo konstrukce. Tyto přístroje mají schopnost přerušovat a obnovovat dráhy jednotlivých ‚vláknitých pásem‘ během procesu kladení.

3.  ‚Stroje pro kladení vláken/kabílků‘ jsou schopny klást jedno nebo více ‚vláknitých pásem‘ o šířce menší nebo rovné 25,4 mm. Jedná se o minimální šířku materiálu, kterou stroj může klást, bez ohledu na horní kapacitu stroje.

4.  ‚Stroje pro kladení pásků‘ jsou schopny klást jedno nebo více ‚vláknitých pásem‘ o šířce menší nebo rovné 304,8 mm, ale nejsou schopny klást ‚vláknitá pásma‘ o šířce rovné 25,4 mm nebo menší. Jedná se o minimální šířku materiálu, kterou stroj může klást, bez ohledu na horní kapacitu stroje.

c.  vícesměrové, vícerozměrové stavy nebo pletařské stavy, včetně adaptérů a modifikačních souprav pro tkaní, speciálně určené nebo upravené pro proplétání nebo oplétání vláken pro „kompozitní“ struktury;

Technická poznámka:

Pro účely položky 1B001.c. zahrnuje technika splétání též pletení.

M6B1c

Vícesměrové, vícerozměrové stavy nebo pletařské stavy, včetně adaptérů a modifikačních souprav pro tkaní, proplétání nebo oplétání vláken určených pro výrobu kompozitních struktur;

Poznámka:   Položka 6.B.1.c. nezahrnuje textilní strojní zařízení neupravená pro uvedená konečná užití.

d.  zařízení speciálně konstruovaná nebo upravená pro výrobu výztužných vláken:

 

Zařízení konstruovaná nebo upravená pro výrobu vláknitých materiálů:

1.  zařízení pro přeměnu polymerních vláken (např. polyakrylonitrilových, viskózových, bitumenových nebo polykarbosilanových) na uhlíková vlákna nebo vlákna z karbidu křemíku, včetně speciálních zařízení pro napínání těchto vláken během ohřevu;

M6B1d1

1.  zařízení pro přeměnu polymerních vláken (např. polyakrylonitrilových, viskózových nebo polykarbosilanových), včetně speciálních zařízení pro napínání těchto vláken během ohřevu;

2.  zařízení pro chemickou depozici prvků nebo sloučenin z plynné fáze na zahřívané vláknité substráty za účelem výroby vláken z karbidu křemíku;

M6B1d2

2.  zařízení pro chemickou depozici prvků nebo sloučenin z plynné fáze na zahřáté vláknité substráty;

3.  zařízení pro mokré spřádání žáruvzdorných keramických materiálů (např. oxidu hlinitého);

M6B1d3

3.  zařízení pro mokré spřádání žáruvzdorných keramických materiálů (např. oxidu hlinitého);

4.  zařízení na přeměnu prekurzorových vláken obsahujících hliník tepelným zpracováním na vlákna obsahující oxid hlinitý;

e.  zařízení na výrobu impregnovaných vláken (prepregů) uvedených v položce 1C010.e. metodou horké taveniny;

f.  zařízení pro nedestruktivní zkoušky, speciálně konstruované pro „kompozitní“ materiály, jak je uvedeno níže:

1.  systémy rentgenové tomografie pro trojrozměrnou detekci vad;

2.  číslicově řízené ultrazvukové zkušební stroje, u nichž jsou pohyby pro umístění vysílačů nebo přijímačů koordinovány a programovány současně ve čtyřech nebo více osách s cílem sledovat trojrozměrné obrysy kontrolované součásti;

g.  ‚Stroje pro kladení kabílků‘, jejichž pohyby určující položení kabílků nebo fólií jsou koordinovány a programovány ve dvou nebo více ‚primárních osách servořízení‘ a které jsou speciálně konstruovány pro výrobu „kompozitních“ struktur draků letadel nebo ‚střel‘.

Technická poznámka:

Pro účely položky 1B001.g. jsou ‚stroje pro kladení kabílků‘ schopny klást jedno nebo více ‚vláknitých pásem‘ o šířce menší nebo rovné 25 mm a během kladení přerušovat a obnovovat dráhy jednotlivých ‚vláknitých pásem‘.

Technická poznámka:

1.  Pro účely položky 1B001 ‚primární osy servořízení‘ ovládají v rámci počítačového programu polohu koncového efektoru (tedy hlavice) v prostoru ve vztahu k obrobku ve správné orientaci a směru pro dosažení kýženého procesu.

2.  Pro účely položky 1B001 je ‚vláknité pásmo‘ jediná souvislá šíře pásku, kabílku nebo vlákna, zcela nebo částečně impregnovaného pryskyřicí.

M6B1e

Zařízení speciálně konstruovaná nebo upravená pro povrchovou úpravu vláken nebo pro výrobu prepregů a předlisků, včetně válců, napínacích zařízení, zařízení pro nanášení povlaků, řezacích zařízení a raznic.

Poznámka:   Součástmi a příslušenstvími pro stroje uvedené v položce 6.B.1. jsou například formy, trny, raznice, upínací přípravky a nástroje pro lisování předlisků, vytvrzování, odlévání, sintrování nebo lepení kompozitních struktur, laminátů a výrobků z nich.

1B002

Zařízení pro výrobu kovových slitin, kovových práškových slitin nebo legovaných materiálů, speciálně konstruované, aby zabránilo kontaminaci, a pro použití v jednom z procesů uvedených v položce 1C002.c.2.

Poznámka:  VIZ TÉŽ 1B102.

M4B3d

„Výrobní“ zařízení pro „výrobu“ kovového prášku sloužící k „výrobě“ sférických nebo atomizovaných materiálů uvedených v položkách 4.C.2.c., 4.C.2.d. nebo 4.C.2.e. Poznámka: Položka 4.B.3.d. zahrnuje: a. plazmové generátory (vysokofrekvenční obloukové trysky) sloužící k získání rozprašovaných nebo kulovitých kovových prášků během procesu v prostředí argon–voda; b. elektrovýbušná zařízení sloužící k získání rozprašovaných nebo kulovitých kovových prášků během procesu v prostředí argon – voda; c. zařízení sloužící k „výrobě“ kulovitého práškového hliníku rozprašováním taveniny v inertním prostředí (např. dusík).

Poznámky:

1.  V položce 4.B.3. jsou uvedeny pouze dávkovací mísiče, kontinuální mísiče pevných pohonných hmot nebo složky pohonných látek uvedené v položce 4.C. a fluidní elektrické mlýny uvedené v položce 4.B.

2.  Druhy „výrobních zařízení“ pro výrobu kovového prášku neuvedené v položce 4.B.3.d. mají být hodnoceny v souladu s položkou 4.B.2.

1B101

Zařízení, jiná než uvedená v položce 1B001, pro „výrobu“ kompozitních struktur a jejich speciálně konstruované součásti a příslušenství:

Poznámka:  VIZ TÉŽ 1B201.

Poznámka:  Součásti a příslušenství uvedené v položce 1B101 zahrnují formy, trny, raznice, upínací přípravky a nástroje pro lisování polotovarů, vytvrzování, odlévání, sintrování nebo lepení kompozitních struktur, laminátů a výrobků z nich.

 

 

a.  stroje pro navíjení vláken nebo stroje pro kladení vláken, jejichž pohyby určující položení, vinutí a navíjení vláken jsou koordinovány a programovány ve třech nebo více osách, a které jsou speciálně konstruovány pro výrobu kompozitních struktur nebo laminátů z vláknitých materiálů, a jejich koordinační a programovací orgány;

M6B1a

Stroje pro navíjení vláken nebo ‚stroje pro kladení vláken/kabílků‘, jejichž pohyby určující položení, vinutí a navíjení vláken jsou koordinovány a programovány ve třech nebo více osách, a které jsou speciálně konstruovány pro výrobu kompozitních struktur nebo laminátů z vláknitých materiálů, a jejich koordinační a programovací orgány;

b.  stroje pro kladení pásků, jejichž pohyby určující položení a vrstvení pásků nebo fólií mohou být koordinovány a programovány ve dvou nebo více osách a které jsou speciálně konstruovány pro výrobu kompozitních struktur draků letadel a „střel“;

M6B1b

‚Stroje pro kladení pásků‘, jejichž pohyby určující položení a vrstvení pásků mohou být koordinovány a programovány ve dvou nebo více osách a které jsou speciálně konstruovány pro výrobu kompozitních struktur draků letadel a střel;

Poznámka:

Pro účely položek 6.B.1.a a 6.B.1.b se použijí tyto definice:

1.  ‚Vláknitým pásmem‘ se rozumí jediná souvislá šíře pásku, kabílku nebo vlákna, zcela nebo částečně impregnovaného pryskyřicí. Vláknitá pásma zcela nebo částečně impregnovaná pryskyřicí zahrnují vláknitá pásma potažená suchým práškem, který se přichytí při zahřátí.

2.  ‚Stroji pro kladení vláken/kabílků‘ a ‚stroji pro kladení pásků‘ se rozumí stroje, které vykonávají podobné procesy, které používají počítačově ovládané hlavice ke kladení jednoho nebo několika ‚vláknitých pásem‘ do formy za účelem vytvoření součásti nebo konstrukce. Tyto přístroje mají schopnost přerušovat a obnovovat dráhy jednotlivých ‚vláknitých pásem‘ během procesu kladení.

3.  ‚Stroje pro kladení vláken/kabílků‘ jsou schopny klást jedno nebo více ‚vláknitých pásem‘ o šířce menší nebo rovné 25,4 mm. Jedná se o minimální šířku materiálu, kterou stroj může klást, bez ohledu na horní kapacitu stroje.

4.  ‚Stroje pro kladení pásků‘ jsou schopny klást jedno nebo více ‚vláknitých pásem‘ o šířce menší nebo rovné 304,8 mm, ale nejsou schopny klást ‚vláknitá pásma‘ o šířce rovné 25,4 mm nebo menší. Jedná se o minimální šířku materiálu, kterou stroj může klást, bez ohledu na horní kapacitu stroje.

c.  zařízení konstruovaná nebo upravená pro „výrobu“„vláknitých materiálů“:

1.  zařízení pro přeměnu polymerních vláken (např. polyakrylonitrilových, viskózových nebo polykarbosilanových), včetně speciálních zařízení pro napínání těchto vláken během ohřevu;

2.  zařízení pro chemickou depozici prvků nebo sloučenin z plynné fáze na zahřáté vláknité substráty;

3.  zařízení pro mokré spřádání žáruvzdorných keramických materiálů (např. oxidu hlinitého);

M6B1d

Zařízení konstruovaná nebo upravená pro výrobu vláknitých materiálů:

1.  zařízení pro přeměnu polymerních vláken (např. polyakrylonitrilových, viskózových nebo polykarbosilanových), včetně speciálních zařízení pro napínání těchto vláken během ohřevu;

2.  zařízení pro chemickou depozici prvků nebo sloučenin z plynné fáze na zahřáté vláknité substráty;

3.  zařízení pro mokré spřádání žáruvzdorných keramických materiálů (např. oxidu hlinitého);

d.  zařízení speciálně konstruovaná nebo upravená pro povrchovou úpravu vláken nebo pro výrobu prepregů a předlisků uvedených v položce 9C110.

Poznámka:   Položka 1B101.d. zahrnuje válce, napínací zařízení, zařízení pro nanášení povlaků, řezací zařízení a raznice.

M6B1e

Zařízení speciálně konstruovaná nebo upravená pro povrchovou úpravu vláken nebo pro výrobu prepregů a předlisků, včetně válců, napínacích zařízení, zařízení pro nanášení povlaků, řezacích zařízení a raznic.

Poznámka:   Součástmi a příslušenstvími pro stroje uvedené v položce 6.B.1. jsou například formy, trny, raznice, upínací přípravky a nástroje pro lisování předlisků, vytvrzování, odlévání, sintrování nebo lepení kompozitních struktur, laminátů a výrobků z nich.

1B102

„Výrobní zařízení“ pro výrobu kovového prášku, jiná než v položce 1B002, a součásti:

Poznámka:  VIZ TÉŽ 1B115.b.

a.  „výrobní zařízení“ pro výrobu kovového prášku sloužící k „výrobě“ sférických nebo atomizovaných materiálů uvedených v položkách 1C011.a., 1C011.b., 1C111.a.1, 1C111.a.2 nebo v Seznamu vojenského materiálu v kontrolovaném prostředí.

b.  speciálně konstruované součásti pro „výrobní zařízení“ uvedená v položkách 1B002 nebo 1B102a.

Poznámka:   Položka 1B102 zahrnuje:

a.  plazmové generátory (vysokofrekvenční obloukové trysky) sloužící k získání rozprašovaných nebo sférických kovových prášků během procesu v prostředí argon–voda;

b.  elektrovýbušná zařízení sloužící k získání rozprašovaných nebo sférických kovových prášků během procesu v prostředí argon–voda;

c.  zařízení sloužící k „výrobě“ sférických hliníkových prášků rozprašováním taveniny v inertním prostředí (např. dusík).

M4B3d

„Výrobní zařízení“ pro „výrobu“ kovového prášku sloužící k „výrobě“ sférických nebo atomizovaných materiálů uvedených v položkách 4.C.2.c., 4.C.2.d. nebo 4.C.2.e.

Poznámka:   Položka 4.B.3.d. zahrnuje:

a.  plazmové generátory (vysokofrekvenční obloukové trysky) sloužící k získání rozprašovaných nebo sférických kovových prášků během procesu v prostředí argon–voda;

b.  elektrovýbušná zařízení sloužící k získání rozprašovaných nebo sférických kovových prášků během procesu v prostředí argon–voda;

c.  zařízení sloužící k „výrobě“ sférických hliníkových prášků rozprašováním taveniny v inertním prostředí (např. dusík).

Poznámky:

1.  V položce 4.B.3. jsou uvedeny pouze dávkovací mísiče, kontinuální mísiče pevných pohonných hmot nebo složky pohonných látek uvedené v položce 4.C. a fluidní elektrické mlýny uvedené v položce 4.B.

2.  Druhy „výrobních zařízení“ pro výrobu kovového prášku neuvedené v položce 4.B.3.d. mají být hodnoceny v souladu s položkou 4.B.2.

1B115

Zařízení, jiná než uvedená v položkách 1B002 nebo 1B102, pro výrobu pohonných látek a jejich složek a speciálně pro ně konstruované součásti:

 

 

a.  „výrobní zařízení“ pro „výrobu“, manipulaci nebo zkoušení při přejímání kapalných pohonných látek nebo složek pohonných látek uvedených v položkách 1C011.a., 1C011.b., 1C111 nebo v Seznamu vojenského materiálu;

M4B1

„Výrobní zařízení“ a jeho speciálně konstruované součásti, pro „výrobu“, manipulaci nebo zkoušení při přejímání kapalných pohonných látek nebo složek pohonných látek uvedených v položce 4.C.

b.  „výrobní zařízení“ pro „výrobu“, manipulaci, míchání, tvrzení, lití, lisování, obrábění, protlačování nebo zkoušení při přejímání pevných pohonných látek nebo složek pohonných látek uvedených v položkách 1C011.a.,1C011.b., 1C111 nebo v Seznamu vojenského materiálu.

Poznámka:   Položka 1B115.b. nezahrnuje dávkovací mísiče, kontinuální mísiče nebo fluidní elektrické mlýny. Pokud jde o kontrolu dávkovacích mísičů, kontinuálních mísičů a fluidních elektrických mlýnů, viz 1B117, 1B118 a 1B119.

Poznámka 1:   Pokud jde o zařízení speciálně konstruované pro výrobu vojenského zboží, viz Seznam vojenského materiálu.

Poznámka 2:   Položka 1B115 nezahrnuje zařízení pro „výrobu“, manipulaci a zkoušení při přejímání karbidu boru.

M4B2

„Výrobní zařízení“ jiné než uvedené v položce 4.B.3., a jeho speciálně konstruované součásti, pro výrobu, manipulaci, míchání, tvrzení, lití, lisování, obrábění, protlačování nebo zkoušení při přejímání pevných pohonných látek nebo složek pohonných látek uvedených v položce 4.C.

1B116

Speciálně konstruované trysky pro výrobu pyrolyticky upravených materiálů vytvořených na formě, trnu nebo jiném substrátu z prekurzorových plynů, které se rozkládají v teplotním rozmezí 1 573  K (1 300  °C) až 3 173  K (2 900  °C) při tlaku 130 Pa až 20 kPa.

M6B2

Trysky speciálně konstruované pro procesy uvedené v položce 6.E.3.

1B117

Dávkovací mísiče, které jsou schopné míchat ve vakuu v rozsahu od nuly do 13,326 kPa a regulovat teplotu mísicí komory, a speciálně konstruované součásti pro tyto činnosti, se všemi těmito vlastnostmi:

a.  celkový objem 110 litrů nebo více; a

b.  nejméně jeden excentricky umístěný ‚mísicí/hnětací hřídel‘.

Poznámka:   V položce 1B117.b. se pojmem ‚mísicí/hnětací hřídel‘ nerozumí deaglomerátory nebo řezací vřetena.

M4B3a

Dávkovací mísiče, které jsou schopné míchat ve vakuu v rozsahu od nuly do 13,326 kPa a regulovat teplotu mísicí komory a které splňují tyto požadavky:

1.  celkový objem 110 litrů nebo více; a

2.  nejméně jeden excentricky umístěný ‚mísicí/hnětací hřídel‘.

Poznámka:   V položce 4.B.3.a.2. se pojmem ‚mísicí/hnětací hřídel‘ nerozumí deaglomerátory nebo řezací vřetena.

1B118

Kontinuální mísiče, které jsou schopné míchat ve vakuu v rozsahu od nuly do 13,326 kPa a regulovat teplotu mísicí komory, jakož i jejich speciálně konstruované součásti, které mají cokoli z níže uvedeného:

a.  nejméně dva mísicí/hnětací hřídele; nebo

b.  jednoduchý rotující hřídel, který osciluje a má hnětací ozubení/kolíky na hřídeli i uvnitř stěn mísící komory.

M4B3b

Kontinuální mísiče, které jsou schopné míchat ve vakuu v rozsahu od nuly do 13,326 kPa a regulovat teplotu mísicí komory, které mají cokoli z níže uvedeného:

1.  nejméně dva mísicí/hnětací hřídele; nebo

2.  jednoduchý rotující hřídel, který osciluje a má hnětací ozubení/kolíky na hřídeli i uvnitř stěn mísící komory;

1B119

Fluidní elektrické mlýny pro drcení nebo rozemílání materiálů uvedených v položkách 1C011.a., 1C011.b., 1C111 nebo v Seznamu vojenského materiálu a jejich speciálně konstruované součásti.

M4B3c

Fluidní elektrické mlýny pro mletí a drcení materiálů uvedených v položce 4.C

1C    MateriályOdpovídající systémy, zařízení a součásti uvedené v nařízení (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

Režim kontroly raketových technologií (M.TCR): Příloha týkající se zařízení, softwaru a technologií

1C001

Materiály speciálně konstruované pro použití jako absorbéry elektromagnetických vln nebo přirozeně vodivé polymery.

Poznámka:  VIZ TÉŽ 1C101.

a.  Materiály k absorpci frekvencí přesahujících 2 × 108 Hz, avšak menších než 3 × 1012 Hz;

Poznámka 1:   Položka 1C001.a. nezahrnuje:

a.  absorbéry vlasového typu zhotovené z přírodních nebo syntetických vláken, s nemagnetickou zátěží pro zajištění absorpce;

b.  absorbéry, které nemají žádnou magnetickou ztrátu a jejichž dopadový povrch nemá rovinný tvar (včetně jehlanů, kuželů, klínů a prolamovaných povrchů);

c.  rovinné absorbéry se všemi těmito vlastnostmi:

1.  jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů:

a.  plastové pěnové materiály (pružné nebo tuhé) obsahující uhlíkové plnivo nebo organické materiály, včetně pojiv, které ve srovnání s kovem vydávají o 5 % silnější ozvěnu v šířce pásma větší než ± 15 % střední frekvence dopadající energie a které nevydrží teploty vyšší než 450 K (177 °C); nebo

b.  keramické materiály, které ve srovnání s kovem vydávají o 20 % silnější ozvěnu v šířce pásma větší než ± 15 % střední frekvence dopadající energie a které nevydrží teploty vyšší než 800 K (527 °C);

Technická poznámka:

Absorpční zkušební vzorky týkající se poznámky 1.c.1 k položce 1C001.a. Poznámka: by měly být ve tvaru čtverce o straně nejméně 5 vlnových délek střední frekvence a měly by být umístěny v dálkovém poli vyzařujícího prvku.

2.  pevnost v tahu je menší než 7 × 106 N/m2; a

3.  pevnost v tlaku je menší než 14 × 106 N/m2;

d.  rovinné absorbéry vyrobené ze spékaného feritu se všemi těmito vlastnostmi:

1.  měrná hmotnost větší než 4,4; a

2.  maximální provozní teplota 548 K (275 °C).

Poznámka 2:   Poznámka 1 k položce 1C001.a. v žádném případě neuvolňuje z kontrolního režimu magnetické materiály poskytující absorpci, pokud jsou obsaženy v nátěrových hmotách.

b.  materiály k absorpci frekvencí přesahujících 1,5 × 1014 Hz, avšak menších než 3,7 × 1014 Hz, které nepropouštějí viditelné světlo;

Poznámka:   Položka 1C001.b. nezahrnuje materiály speciálně konstruované nebo složené pro jakékoli z těchto užití:

a.  laserové označování polymerů; nebo

b.  laserové svařování polymerů.

c.  přirozeně vodivé polymerní materiály s ‚objemovou elektrickou vodivostí‘ větší než 10 000  S/m (Siemens na metr) nebo ‚povrchovou rezistivitou‘ nižší než 100 Ω/m2, na bázi těchto polymerů:

1.  polyanilin;

2.  polypyrrol;

3.  polythiofen;

4.  poly(fenylenvinylen); nebo

5.  poly(thienylen-vinylen).

Poznámka:   Položka 1C001.c. nezahrnuje materiály v tekuté podobě.

Technická poznámka:

‚Objemová elektrická vodivost‘ a ‚povrchová rezistivita‘ se stanovují podle normy ASTM D-257 nebo podle odpovídajících národních norem.

M17C1

Materiály pro snížení rozpoznatelnosti, např. radarové odrazivosti, infračervené, ultrafialové a akustické rozpoznatelnosti (tj. technologie stealth), pro aplikace použitelné pro systémy uvedené v položkách 1.A. nebo 19.A. nebo subsystémy uvedené v položce 2.A.

Poznámky:

1.  Položka 17.C.1. zahrnuje konstrukční materiály a povlaky (včetně nátěrových hmot), speciálně konstruované pro sníženou nebo záměrně pozměněnou odrazivost nebo vysílací schopnost v mikrovlnné, infračervené nebo ultrafialové části spektra.

2.  Položka 17.C.1. nezahrnuje povlaky (včetně nátěrových hmot), speciálně použité pro tepelnou regulaci kosmických družic.

1C007

Keramické prášky, „nekompozitní“ keramické materiály, „kompozitní“ materiály s keramickou „matricí“ a prekurzorové materiály:

Poznámka:  VIZ TÉŽ 1C107.

M6C5

Keramické kompozitní materiály (permitivita menší než 6 při jakékoli frekvenci od 100 MHz do 100 GHz) pro použití v radarových anténách střel, použitelné v systémech uvedených v položce 1.A. nebo 19.A.1.

a.  keramické prášky z jednoduchých nebo komplexních boridů titanu, které mají celkový obsah kovových nečistot, kromě nečistot přidávaných záměrně, menší než 5 000  ppm, průměrná velikost částic se rovná nebo je menší než 5 μm a které nemají více než 10 % částic větších než 10 μm;

b.  „nekompozitní“ keramické materiály v surové nebo polotovarové formě z boridů titanu o hustotě nejméně 98 % teoretické hustoty;

Poznámka:   Položka 1C007.b. nezahrnuje brusiva.

c.  „kompozitní“ materiály typu keramika–keramika se skleněnou nebo oxidovou „matricí“ a vyztužené vlákny, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů:

a.  Si-N;

b.  Si-C;

c.  Si-Al-O-N; nebo

d.  Si-O-N; a

2.  mají „měrnou pevnost v tahu“ vyšší než 12,7 × 103 m;

d.  „kompozitní“ materiály typu keramika–keramika se spojitou kovovou fází nebo bez ní, obsahující částice, whiskery nebo vlákna, kde „matrici“ tvoří karbidy nebo nitridy křemíku, zirkonia nebo boru;

e.  prekurzorové materiály (tj. polymerní nebo organokovové materiály pro zvláštní účely) pro výrobu jakékoli fáze nebo fází materiálů uvedených v položce 1C007.c.:

1.  polydiorganosilany (pro výrobu karbidu křemíku);

2.  polysilazany (pro výrobu nitridu křemíku);

3.  polykarbosilazany (pro výrobu keramiky s křemíkovými, uhlíkovými a dusíkovými složkami);

f.  „kompozitní“ materiály typu keramika–keramika s oxidovou nebo skleněnou „matricí“ a vyztužené spojitými vlákny z některého z těchto materiálů:

1.  Al2O3 (CAS 1344-28-1); nebo

2.  Si-C–N.

Poznámka:   Položka 1C007.f. nezahrnuje „kompozity“ obsahující vlákna z těchto systémů s pevností v tahu menší než 700 MPa při 1 273  K (1 000  °C) nebo odolností proti tečení vlákna v tahu větší než 1 % napětí na mezi tečení při zatížení 100 MPa a teplotě 1 273  K (1 000  °C) po dobu 100 hodin.

M6C6

Tyto materiály z karbidu křemíku:

a.  zpracovaná nevypálená keramika vyztužená karbidem křemíku, použitelná pro čelní štíty použitelné v systémech uvedených v položce 1.A. nebo 19.A.1.;

vyztužené keramické kompozitní materiály z karbidu křemíku použitelné pro čelní štíty, prostředky pro návrat do atmosféry, klapky trysek, použitelné v systémech uvedených v položkách 1.A. nebo 19.A.1.

1C010

„Vláknité materiály“:

Poznámka:  VIZ TÉŽ 1C210 a 9C110.

a.  organické „vláknité materiály“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  „měrný modul“ větší než 12,7 × 106 m; a

2.  „měrnou pevnost v tahu“ vyšší než 23,5 × 104 m;

Poznámka:   Položka 1C010.a. nezahrnuje polyethylen.

b.  uhlíkaté „vláknité materiály“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  „měrný modul“ větší než 14,65 × 106 m; a

2.  „měrnou pevnost v tahu“ vyšší než 26,82 × 104 m;

Poznámka:   Položka 1C010.b. nezahrnuje:

a.  „vláknité materiály“ pro opravy konstrukcí „civilních letadel“ nebo laminátů, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  obsah není větší než 1 m2;

2.  délka není větší než 2,5 m; a

3.  šířka je větší než 15 mm.

b.  mechanicky sekané, mleté nebo řezané uhlíkaté „vláknité materiály“ o délce 25,0 mm nebo kratší.

c.  anorganické „vláknité materiály“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  „měrný modul“ větší než 2,54 × 106 m; a

2.  bod tání, měknutí, rozkladu nebo sublimace v inertní atmosféře vyšší než 1 922  K (1 649  °C);

Poznámka:   Položka 1C010.c. nezahrnuje:

a.  nespojitá, vícefázová polykrystalická vlákna z oxidu hlinitého ve formě sekaných vláken nebo rohože s nahodile orientovanými vlákny, které obsahují 3 % hmotnostní nebo více oxidu křemičitého s „měrným modulem“ menším než 10 × 106 m;

b.  molybdenová vlákna nebo vlákna ze slitin molybdenu;

c.  borová vlákna;

d.  nespojitá keramická vlákna, jejichž bod tání, měknutí, rozkladu nebo sublimace v inertním prostředí je nižší než 2 043  K (1 770  °C).

Technické poznámky:

1.  Pro účely výpočtu „měrné pevnosti v tahu“, „měrného modulu“ nebo měrné hmotnosti „vláknitých materiálů“ v položkách 1C010.a., 1C010.b. nebo 1C010.c. se pevnost v tahu a modul stanoví podle metody A popsané v normě ISO 10618 (2004) nebo podle odpovídajících vnitrostátních norem.

2.  Posouzení „měrné pevnosti v tahu“, „měrného modulu“ nebo měrné hmotnosti neprostřídaných „vláknitých materiálů“ (například tkaniny, plsti a šňůry) v položce 1C010 se zakládá na mechanických vlastnostech prostřídaných elementárních vláken (například elementární vlákna, příze, přásty nebo kabílky) před jejich zpracováním na neprostřídané „vláknité materiály“.

d.  „vláknité materiály“ s některou z těchto vlastností:

1.  složené z některých těchto látek:

a.  poly(etherimidy) uvedené v položce 1C008.a.; nebo

b.  materiály uvedené v položkách 1C008.b. až 1C008.f.; nebo

2.  skládající se z materiálů uvedených v položkách 1C010.d.1.a. nebo 1C010.d.1.b. a „smísených“ s jinými vlákny uvedenými v položkách 1C010.a., 1C010.b. nebo 1C010.c.;

 

 

e.  „vláknité materiály“ zcela nebo částečně impregnované pryskyřicí nebo bitumenem (prepregy), „vláknité materiály“ potažené kovem nebo uhlíkem (polotovary) nebo „polotovary z uhlíkových vláken“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  mají některou z těchto vlastností:

a.  anorganické „vláknité materiály“ uvedené v položce 1C010.c.; nebo

b.  organické nebo uhlíkaté „vláknité materiály“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  „měrný modul“ vyšší než 10,15 × 106 m; a

2.  „měrnou pevnost v tahu“ vyšší než 17,7 × 104 m; a

2.  mají některou z těchto vlastností:

a.  pryskyřici nebo bitumen uvedené v položce 1C008 nebo 1C009.b.;

b.  ‚teplotu skelného přechodu určenou dynamickou mechanickou analýzou (DMA Tg)‘ rovnající se 453 K (180 °C) nebo vyšší a fenolickou pryskyřici; nebo

c.  ‚teplotu skelného přechodu určenou dynamickou mechanickou analýzou (DMA Tg)‘ rovnající se 505 K (232 °C) nebo vyšší a pryskyřici nebo bitumen neuvedené v položce 1C008 ani 1C009.b., které nejsou fenolickou pryskyřicí;

Poznámka 1:   Kovem nebo uhlíkem potažené „vláknité materiály“ (polotovary) nebo „polotovary z uhlíkových vláken“ neimpregnované pryskyřicí ani smolou jsou zahrnuty v termínu „vláknité materiály“ v položkách 1C010.a., 1C010.b. nebo 1C010.c.

Poznámka 2:   Položka 1C010.e. nezahrnuje:

a.  epoxidovou pryskyřicí impregnované „matrice“ z uhlíkatých „vláknitých materiálů“ (prepregů) pro opravy konstrukcí „civilních letadel“ nebo laminátů, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  obsah není větší než 1 m2;

2.  délka není větší než 2,5 m; a

3.  šířka je větší než 15 mm.

b.  úplně nebo zčásti pryskyřicí nebo smolou impregnované mechanicky nasekané, rozemleté nebo nařezané uhlíkové „vláknité materiály“ o délce 25,0 mm nebo méně, je-li použita pryskyřice nebo smola, které nejsou uvedené v položkách 1C008 nebo 1C009.b.

Technická poznámka:

‚Teplota skelného přechodu určená dynamickou mechanickou analýzou (DMA Tg)‘ u materiálů uvedených v položce 1C010.e. používá metodu popsanou v normě ASTM D 7028-07 nebo v odpovídající vnitrostátní normě na suchém testovacím vzorku. V případě termosetových materiálů je stanoveno použití minimálně 90 % stupně tvrzení u suchého vzorku, jak je stanoveno v normě ASTM E 2160-04 nebo odpovídající vnitrostátní normě.

M6C1

Pryskyřicí impregnované vláknité prepregy a kovem potažené vláknité předlisky pro zboží uvedené v položce 6.A.1., vyrobené buď s organickou matricí, nebo kovovou matricí používající vláknitého zesílení s měrnou pevností v tahu větší než 7,62 × 104 m a měrným modulem větším než 3,18 × 106 m.

Poznámka:   Položka 6.C.1. zahrnuje pouze pryskyřicí impregnované vláknité prepregy, u nichž byly použity pryskyřice s teplotou skelného přechodu (Tg) po vytvrdnutí vyšší než 145 °C podle ASTM D4065 nebo odpovídající vnitrostátní normy.

Technické poznámky:

1.  V položce 6.C.1. ‚měrná pevnost v tahu‘: mezní pevnost v tahu v N/m2, dělená měrnou tíhou v N/m3, měřená při teplotě(296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) a relativní vlhkosti (50 ± 5) %.

2.  V položce 6.C.1. „měrný modul“: Youngův model v N/m2, dělený měrnou tíhou v N/m3,měřený při teplotě (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) a relativní vlhkosti (50 ± 5) %.

1C011

Kovy a sloučeniny:

Poznámka:  VIZ TÉŽ 1C111.

 

 

a.  kovy, jejichž částice jsou menší než 60 μm, ať již sférické, atomizované, globulární, vločkovité nebo mleté formy, vyrobené z materiálu sestávajícího z 99 % nebo více ze zirkonia, hořčíku nebo jejich slitin;

Technická poznámka:

Přirozený obsah hafnia v zirkoniu (obvykle 2 % až 7 %) je započítán k zirkoniu.

Poznámka:   Kovy nebo slitiny uvedené v položce 1CO11.a. podléhají kontrole, i když jsou zapouzdřeny hliníkem, hořčíkem, zirkoniem nebo berylliem.

M4C2d

Kovové prášky z některého z následujících prvků: zirkonium (CAS 7440-67-7), beryllium (CAS 7440-41-7) nebo hořčík (CAS 7439-95-4) nebo z jejich slitin, pokud alespoň 90 % celkového objemu nebo hmotnosti částic tvoří částice menší než 60 μm (určeno pomocí měřicích metod, jako například použití síta, laserové difrakce nebo optického snímání), ať již sférické, atomizované, globulární, vločkovité nebo mleté formy, obsahující nejméně 97 % hmotnostních jednoho nebo více výše uvedených kovů;

Poznámka:   V případě multimodální distribuce částic (například u směsí různých velikostí zrn), u kterých se kontrola vztahuje na jeden nebo více módů, se kontroluje celá prášková směs.

Technická poznámka:

Přirozený obsah hafnia (CAS 7440-58-6) v zirkoniu (obvykle 2 % až 7 %) je započítán k zirkoniu.

b.  bor nebo slitiny boru s velikostí částic 60 μm nebo méně:

1.  bor s čistotou 85 % hmotnostního obsahu nebo vyšší;

2.  slitiny boru s hmotnostním obsahem 85 % boru nebo vyšším;

Poznámka:   Kovy nebo slitiny uvedené v položce 1CO11.b. podléhají kontrole, i když jsou zapouzdřeny hliníkem, hořčíkem, zirkoniem nebo berylliem.

c.  guanidin nitrát (CAS 506-93-4);

d.  nitroguanidin (NQ) (CAS 556-88-7).

Poznámka:   Viz též Seznam vojenského materiálu pro kovový prášek smíšený s jinými látkami za účelem vytvoření směsi se speciálním složením pro vojenské účely.

M4C2e

Kovové prášky boru (CAS 7440-42-8) nebo slitin boru s obsahem boru 85 % hmotnostních nebo více, pokud alespoň 90 % celkového objemu nebo hmotnosti částic tvoří částice menší než 60 μm (určeno pomocí měřicích metod, jako například použití síta, laserové difrakce nebo optického snímání), ať již sférické, atomizované, globulární, vločkovité nebo mleté formy;

Poznámka:   V případě multimodální distribuce částic (například u směsí různých velikostí zrn), u kterých se kontrola vztahuje na jeden nebo více módů, se kontroluje celá prášková směs.

1C101

Materiály a přístroje pro snížení rozpoznatelnosti, např. radarové odrazivosti, infračervené, ultrafialové a akustické rozpoznatelnosti, jiné než uvedené v položce 1C001, použitelné ve ‚střelách‘, v subsystémech „střel“ nebo v bezpilotních vzdušných dopravních prostředcích specifikovaných v položce 9A012 nebo 9A112.a.

Poznámka 1:   Položka 1C101 zahrnuje:

a.  konstrukční materiály a povlaky speciálně konstruované pro snížení radarové odrazivosti;

b.  povlaky včetně nátěrových hmot, speciálně konstruované pro sníženou nebo záměrně pozměněnou odrazivost nebo vysílací schopnost v mikrovlnné, infračervené nebo ultrafialové oblasti elektromagnetického spektra.

Poznámka 2:   Položka 1C101 nezahrnuje povlaky speciálně použité pro tepelnou regulaci kosmických družic.

Technická poznámka:

V položce 1C101 se ‚střelou‘ rozumí kompletní raketové systémy a systémy bezpilotních vzdušných dopravních prostředků s doletovou vzdáleností více než 300 km.

M17A1

Přístroje pro snížení rozpoznatelnosti, např. radarové odrazivosti, infračervené, ultrafialové a akustické rozpoznatelnosti (tj. technologie stealth), pro aplikace použitelné pro systémy uvedené v položkách 1.A. nebo 19.A. nebo subsystémy uvedené v položkách 2.A. nebo 20.A.

M17C1

Materiály pro snížení rozpoznatelnosti, např. radarové odrazivosti, infračervené, ultrafialové a akustické rozpoznatelnosti (tj. technologie stealth), pro aplikace použitelné pro systémy uvedené v položkách 1.A. nebo 19.A. nebo subsystémy uvedené v položce 2.A.

Poznámky:

1.  Položka 17.C.1. zahrnuje konstrukční materiály a povlaky (včetně nátěrových hmot), speciálně konstruované pro sníženou nebo záměrně pozměněnou odrazivost nebo vysílací schopnost v mikrovlnné, infračervené nebo ultrafialové části spektra.

2.  Položka 17.C.1. nezahrnuje povlaky (včetně nátěrových hmot), speciálně použité pro tepelnou regulaci kosmických družic.

1C102

Resaturované, teplem štěpené materiály typu uhlík–uhlík konstruované pro kosmické nosné prostředky uvedené v položce 9A004 nebo sondážní rakety uvedené v položce 9A104.

M6C2

Opětně sycené pyrolýzované materiály (např. typu uhlík–uhlík), které splňují všechny tyto požadavky: a. jsou konstruovány pro raketové systémy; a b. jsou použitelné v systémech uvedených v položkách 1.A. nebo 19.A.1.

1C107

Grafitové a keramické materiály, jiné než uvedené v položce 1C007:

 

 

a.  jemnozrnný grafit s objemovou hmotností, měřenou při teplotě 288 K (15 °C), 1,72 g/cm3 nebo větší a s velikostí zrn 100 μm nebo menší, použitelný pro trysky raket a čelní štíty kosmických lodí určené pro návrat do atmosféry, jenž je možno opracovat na některý z těchto výrobků:

1.  válce o průměru 120 mm nebo více a délce 50 mm nebo více;

2.  trubky s vnitřním průměrem 65 mm nebo více, tloušťkou stěny 25 mm nebo více a délkou 50 mm nebo více; nebo

3.  bloky o rozměrech 120 mm × 120 mm × 50 mm nebo větší;

Poznámka:   Viz též 0C004.

M6C3

Jemnozrnný grafit s objemovou hmotností, měřenou při teplotě 15 °C, 1,72 g/cc nebo větší a s velikostí zrn 100 × 10– 6 m (100 μm) nebo menší, použitelný pro trysky raket a čelní štíty kosmických lodí konstruované pro návrat do atmosféry, jenž je možno opracovat na některý z těchto výrobků:

a.  válce o průměru 120 mm nebo více a délce 50 mm nebo více;

b.  trubky s vnitřním průměrem 65 mm nebo více, tloušťkou stěny 25 mm nebo více a délkou 50 mm nebo více; nebo

c.  bloky o rozměrech 120 mm × 120 mm × 50 mm nebo větší.

b.  pyrolytické nebo vlákny zesílené grafity použitelné pro trysky raket a čelní štíty prostředků pro návrat do atmosféry použitelné ve „střelách“, v kosmických nosných prostředcích uvedených v položce 9A004 nebo sondážních raketách uvedených v položce 9A104;

Poznámka:   Viz též 0C004.

M6C4

Pyrolytické nebo vlákny zesílené grafity použitelné pro trysky raket a čelní štíty prostředků pro návrat do atmosféry použitelné v systémech uvedených v položce 1.A. nebo 19.A.1.

c.  keramické kompozitní materiály (permitivita menší než 6 při jakékoli frekvenci od 100 MHz do 100 GHz) pro použití v radarových anténách použitelných ve „střelách“, v kosmických nosných prostředcích uvedených v položce 9A004 nebo sondážních raketách uvedených v položce 9A104;

M6C5

Keramické kompozitní materiály (permitivita menší než 6 při jakékoli frekvenci od 100 MHz do 100 GHz) pro použití v radarových anténách střel, použitelné v systémech uvedených v položce 1.A. nebo 19.A.1.

d.  zpracovaná nevypálená keramika vyztužená karbidem křemíku, použitelná pro čelní štíty použitelné ve „střelách“, v kosmických nosných prostředcích uvedených v položce 9A004 nebo sondážních raketách uvedených v položce 9A104;

M6C6a

Zpracovaná nevypálená keramika vyztužená karbidem křemíku, použitelná pro čelní štíty použitelné v systémech uvedených v položce 1.A. nebo 19.A.1.;

e.  Vyztužené keramické kompozitní materiály z karbidu křemíku použitelné pro čelní štíty, prostředky pro návrat do atmosféry a klapky trysek použitelné ve „střelách“, v kosmických nosných prostředcích uvedených v položce 9A004 nebo sondážních raketách uvedených v položce 9A104.

M6C6b

Vyztužené keramické kompozitní materiály z karbidu křemíku použitelné pro čelní štíty, prostředky pro návrat do atmosféry, klapky trysek, použitelné v systémech uvedených v položkách 1.A. nebo 19.A.1.

1C111

Pohonné látky a chemické složky pohonných látek, jiné než uvedené v položce 1C011:

a.  pohonné látky:

 

 

1.  sférický nebo globulární hliníkový prášek, jiný než uvedený v Seznamu vojenského materiálu, složený z částic o jednotném průměru menším než 200 μm a obsahující nejméně 97 % hmotnostních hliníku, jestliže alespoň 10 % celkové hmotnosti tvoří částice o průměru menším než 63 μm, podle normy ISO 2591:1988 nebo podle odpovídajících vnitrostátních norem;

Technická poznámka:

Velikost částic 63 μm (ISO R-565) odpovídá 250 mesh (Tyler) nebo 230 mesh (norma ASTM E-11).

2.  kovové prášky, jiné než uvedené v Seznamu vojenského materiálu:

M4C2c

Sférický nebo globulární hliníkový prášek (CAS 7429-90-5), složený z částic o jednotném průměru menším než 200 × 10– 6 m (200 μm) a obsahující nejméně 97 % hmotnostních hliníku, jestliže alespoň 10 % celkové hmotnosti tvoří částice o průměru menším než 63 μm, podle normy ISO 2591-1:1988 nebo podle odpovídajících vnitrostátních norem;

Technická poznámka:

Velikost částic 63 μm (ISO R-565) odpovídá 250 mesh (Tyler) nebo 230 mesh (norma ASTM E-11).

a.  kovové prášky zirkonia, beryllia nebo hořčíku nebo slitiny těchto kovů, pokud alespoň 90 % celkového objemu nebo hmotnosti částic tvoří částice menší než 60 μm (určeno pomocí měřicích metod, jako například použití síta, laserové difrakce nebo optického snímání), ať již sférické, atomizované, globulární, vločkovité nebo mleté formy, obsahující nejméně 97 % hmotnostních jednoho nebo více těchto prvků:

1.  zirkonium;

2.  beryllium; nebo

3.  hořčík;

Technická poznámka:

Přirozený obsah hafnia v zirkoniu (obvykle 2 % až 7 %) je započítán k zirkoniu.

M4C2d

Kovové prášky z některého z následujících prvků: zirkonium (CAS 7440-67-7), beryllium (CAS 7440-41-7) nebo hořčík (CAS 7439-95-4) nebo z jejich slitin, pokud alespoň 90 % celkového objemu nebo hmotnosti částic tvoří částice menší než 60 μm (určeno pomocí měřicích metod, jako například použití síta, laserové difrakce nebo optického snímání), ať již sférické, atomizované, globulární, vločkovité nebo mleté formy, obsahující nejméně 97 % hmotnostních jednoho nebo více výše uvedených kovů;

Poznámka:   V případě multimodální distribuce částic (například u směsí různých velikostí zrn), u kterých se kontrola vztahuje na jeden nebo více módů, se kontroluje celá prášková směs.

Technická poznámka:

Přirozený obsah hafnia (CAS 7440-58-6) v zirkoniu (obvykle 2 % až 7 %) je započítán k zirkoniu.

b.  kovové prášky boru nebo slitin boru s obsahem boru 85 % hmotnostních nebo více, pokud alespoň 90 % celkového objemu nebo hmotnosti částic tvoří částice menší než 60 μm (určeno pomocí měřicích metod, jako například použití síta, laserové difrakce nebo optického snímání), ať již sférické, atomizované, globulární, vločkovité nebo mleté formy;

Poznámka:   Položky 1C111a.2.a. a 1C111a.2.b. se vztahují na práškové směsi s multimodální distribucí částic (například směsi různých velikostí zrn) v případě, že se kontrola vztahuje na jeden nebo více módů.

M4C2e

Kovové prášky boru (CAS 7440-42-8) nebo slitin boru s obsahem boru 85 % hmotnostních nebo více, pokud alespoň 90 % celkového objemu nebo hmotnosti částic tvoří částice menší než 60 μm (určeno pomocí měřicích metod, jako například použití síta, laserové difrakce nebo optického snímání), ať již sférické, atomizované, globulární, vločkovité nebo mleté formy;

Poznámka:   V případě multimodální distribuce částic (například u směsí různých velikostí zrn), u kterých se kontrola vztahuje na jeden nebo více módů, se kontroluje celá prášková směs.

3.  oxidační činidla použitelná v raketových motorech na kapalná paliva:

a.  oxid dusitý (CAS 10544-73-7);

b.  oxid dusičitý (CAS 10102-44-0)/(CAS 10544-72-6);

c.  oxid dusičný (CAS 10102-03-1);

d.  směsi oxidů dusíků (MON);

Technická poznámka:

Směsi oxidů dusíku (MON) jsou roztoky oxidu dusnatého (NO) v oxidu dusičitém (N2O4/NO2 ), které mohou být použity v systémech střel. Existuje řada sloučenin, které mohou být označeny jako MONi nebo MONij, kde i a j jsou celá čísla vyjadřující procentní obsah oxidu dusnatého ve směsi (např. MON3 obsahuje 3 % oxidu dusnatého, MON25 25 % oxidu dusnatého. Horní hranice je MON40, 40 % hmotnostních).

e.  VIZ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU PRO inhibovaná červená dýmavá kyselina dusičná (IRFNA);

f.  VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU A 1C238 PRO sloučeniny složené z fluoru a jednoho nebo více ostatních halogenů, kyslíku nebo dusíku;

M4C4a

Oxidační činidla použitelná v raketových motorech na kapalná paliva:

1.  oxid dusitý (CAS 10544-73-7);

2.  oxid dusičitý (CAS 10102-44-0)/(CAS 10544-72-6);

3.  oxid dusičný (CAS 10102-03-1);

4.  směsi oxidů dusíků (MON);

Technická poznámka:

Směsi oxidů dusíku (MON) jsou roztoky oxidu dusnatého (NO) v oxidu dusičitém (N2O4/NO2), které mohou být použity v systémech střel. Existuje řada sloučenin, které mohou být označeny jako MONi nebo MONij, kde i a j jsou celá čísla vyjadřující procentní obsah oxidu dusnatého ve směsi (např. MON3 obsahuje 3 % oxidu dusnatého, MON25 25 % oxidu dusnatého. Horní hranice je MON40, 40 % hmotnostních).

5.  inhibitovaná kyselina dusičná dýmavá (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

6.  sloučeniny složené z fluoru a jednoho nebo více ostatních halogenů, kyslíku nebo dusíku;

Poznámka:   Položka 4.C.4.a.6. nezahrnuje fluorid dusitý (NF3) (CAS 7783-54-2) v plynném stavu, který není použitelný pro aplikace v systémech střel.

4.  deriváty hydrazinu:

Poznámka:  VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU.

a.  trimetyl-hydrazin (CAS 1741-01-1);

b.  tetrametyl-hydrazin (CAS 6415-12-9);

c.  N,N diallylhydrazin (CAS 5164-11-4);

d.  allylhydrazin (CAS 7422-78-8);

e.  ethylen dihydrazin;

f.  monomethylhydrazin dinitrát;

g.  nesymetrický dimetylhydrazin nitrát;

h.  hydrazinium azid (CAS 14546-44-2);

i.  dimetylhydrazinium azid;

j.  hydrazinium dinitrát (CAS 13464-98-7);

k.  diimido dihydrazin kyseliny oxalové (CAS 3457-37-2);

l.  2-hydroxyetylhydrazin nitrát (HEHN);

m.  Viz Seznam vojenského materiálu pro hydrazinium perchlorát;

n.  hydrazinium diperchlorát (CAS 13812-39-0);

o.  methylhydrazin nitrát (MHN) (CAS 29674-96-2);

p.  dietylhydrazin nitrát (DEHN);

q.  3,6-dihydrazin tetrazin nitrát (1,4-dihydrazin nitrát) (DHTN);

M4C2b

Deriváty hydrazinu:

1.  monomethylhydrazin (CAS 60-34-4);

2.  nesymetrický dimethylhydrazin (UDMH) (CAS 57-14-7);

3.  hydrazin mononitrát (CAS 13464-97-6);

4.  trimetyl-hydrazin (CAS 1741-01-1);

5.  tetrametyl-hydrazin (CAS 6415-12-9);

6.  N,N diallylhydrazin (CAS 5164-11-4);

7.  allylhydrazin (CAS 7422-78-8);

8.  ethylen dihydrazin (CAS 6068-98-0);

9.  monomethylhydrazin dinitrát;

10.  nesymetrický dimetylhydrazin nitrát;

11.  hydrazinium azid (CAS 14546-44-2);

12.  1,1-dimethylhydrazinium azid (CAS 227955-52-4) / 1,2-dimethylhydrazinium azid (CAS 299177-50-7);

13.  hydrazinium dinitrát (CAS 13464-98-7);

14.  diimido dihydrazin kyseliny oxalové (CAS 3457-37-2);

15.  2-hydroxyetylhydrazin nitrát (HEHN);

16.  hydrazinium perchlorát (CAS 27978-54-7);

17.  hydrazinium diperchlorát (CAS 13812-39-0);

18.  methylhydrazin nitrát (MHN) (CAS 29674-96-2);

19.  1,1-diethylhydrazin nitrát (DEHN) / 1,2-diethylhydrazin nitrát (DEHN) (CAS 363453-17-2);

20.  3,6-dihydrazin tetrazin nitrát (DHTN);

Technická poznámka:

3,6-dihydrazin tetrazin nitrát je uváděný též jako 1,4-dihydrazin nitrát.

5.  materiály s vysokou hustotou energie jiné než uvedené v Seznamu vojenského materiálu, použitelné ve ‚střelách‘ nebo v bezpilotních vzdušných dopravních prostředcích uvedených v položce 9A012 nebo 9A112.a.;

a.  smíšené palivo skládající se z tuhého i tekutého paliva, jako je bórová kaše, jehož hmotnostní hustota energie je 40 × 106 J/kg nebo více;

b.  další paliva a palivové přísady s vysokou hustotou energie (např. kuban, iontové roztoky, JP-10), jejichž objemová hustota energie je 37,5 × 109 J/m3 nebo více při teplotě 20 °C a tlaku jedné atmosféry (101,325 KPa);

Poznámka:   Položka 1C111.a.5.b. se nevztahuje na fosilní rafinovaná paliva a biopaliva vyrobená ze zeleniny, včetně motorových paliv s osvědčením pro užití v civilním letectví, pokud nejsou speciálně složená pro ‚střely‘ nebo bezpilotní vzdušné prostředky uvedené v položce 9A012. nebo 9A112.a.

Technická poznámka:

V položce 1C111.a.5. se ‚střelou‘ rozumí kompletní raketové systémy a vzdušné bezpilotní dopravní prostředky schopné doletu vyššího než 300 km.

M4C2f

Materiály s vysokou hustotou energie použitelné v systémech uvedených v položkách 1.A. nebo 19.A., a to:

1.  smíšená paliva skládající se z tuhého i tekutého paliva, jako je bórová kaše, jejichž hmotnostní hustota energie je 40 × 106 J/kg nebo více;

2.  další paliva a palivové přísady s vysokou hustotou energie (např. kuban, iontové roztoky, JP-10), jejichž objemová hustota energie je 37,5 × 109 J/m3 nebo více při teplotě 20 °C a tlaku jedné atmosféry (101,325 KPa);

Poznámka:   Položka 4.C.2.f.2. se nevztahuje na fosilní rafinovaná paliva a biopaliva vyrobená ze zeleniny, včetně motorových paliv s osvědčením pro užití v civilním letectví, pokud nejsou konkrétně složená pro systémy uvedené v položkách 1.A. nebo 19.A.

6.  Paliva nahrazující hydrazin:

a.  2-dimethylaminoethylazid (DMAZ) (CAS 86147-04-8);

M4C2g

Paliva nahrazující hydrazin: 1. 2-dimethylaminoethylazid (DMAZ) (CAS 86147-04-8).

b.  polymerní látky:

1.  polybutadien s koncovou karboxy skupinou (včetně polybutadienu s koncovou karboxylovou skupinou) (CTPB);

2.  polybutadien s koncovou hydroxy skupinou (včetně polybutadienu s koncovou hydroxylovou skupinou) (HTPB), jiný než uvedený v Seznamu vojenského materiálu;

3.  poly(butadien-kyselina akrylová) (PBAA);

4.  poly(butadien-kyselina akrylová-akrylonitril) (PBAN);

5.  polytetrahydrofuran polyetylenglykol (TPEG);

Technická poznámka:

Polytetrahydrofuran polyethylenglykol (TPEG) je blokový kopolymer poly-1,4-butandiolu (CAS 110-63-4) a polyethylenglykolu (PEG) (CAS 25322-68-3).

6.  polyglycidylnitrát (PGN, poly-GLYN) (CAS 27814-48-8).

M4C5

Polymerní látky:

a.  polybutadien s koncovou karboxy skupinou (včetně polybutadienu s koncovou karboxylovou skupinou) (CTPB);

b.  polybutadien s koncovou hydroxy skupinou (včetně polybutadienu s koncovou hydroxylovou skupinou) (HTPB);

c.  glycidylazidpolymer (GAP);

d.  poly(butadien-kyselina akrylová) (PBAA);

e.  poly(butadien-kyselina akrylová-akrylonitril) (PBAN) (CAS 25265-19-4 / CAS 68891-50-9);

f.  polytetrahydrofuran polyetylenglykol (TPEG);

Technická poznámka:

Polytetrahydrofuran polyethylenglykol (TPEG) je blokový kopolymer poly-1,4-butandiolu (CAS 110-63-4) a polyethylenglykolu (PEG) (CAS 25322-68-3).

g.  polyglycidylnitrát (PGN, poly-GLYN) (CAS 27814-48-8);

c.  jiné přísady a činidla do pohonných látek:

 

 

1.  VIZ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU PRO

karborany, dekaborany, pentaborany a jejich deriváty;

M4C6c1

Karborany, dekaborany, pentaborany a jejich deriváty;

2.  triethylenglykol-dinitrát (TEGDN) (CAS 111-22-8);

M4C6d1

triethylenglykol-dinitrát (TEGDN) (CAS 111-22-8);

3.  2-nitrodifenylamin (CAS 119-75-5);

M4C6e1

2-nitrodifenylamin (CAS 119-75-5);

4.  trimethylolethan-trinitrát (TMETN) (CAS 3032-55-1);

M4C6d2

trimethylolethan-trinitrát (TMETN) (CAS 3032-55-1);

5.  diethylenglykol-dinitrát (DEGDN) (CAS 693-21-0);

M4C6d4

diethylenglykol-dinitrát (DEGDN) (CAS 693-21-0);

6.  ferocenové deriváty:

a.  katocen viz Seznam vojenského materiálu;

b.  ethylferocen viz Seznam vojenského materiálu;

c.  propylferocen viz Seznam vojenského materiálu;

d.  n-butylferocen viz Seznam vojenského materiálu;

e.  pentylferocen viz Seznam vojenského materiálu;

f.  dicyklopentylferocen viz Seznam vojenského materiálu;

g.  dicyklohexylferocen viz Seznam vojenského materiálu;

h.  diethylferocen viz Seznam vojenského materiálu;

i.  dipropylferocen viz Seznam vojenského materiálu;

j.  dibutylferocen viz Seznam vojenského materiálu;

k.  dihexylferocen viz Seznam vojenského materiálu;

l.  acetylferocen (CAS 1271-55-2)/1,1′ diacetyl ferrocen (CAS 1273-94-5) viz Seznam vojenského materiálu;

m.  kyseliny karboxylo-ferrocenové viz Seznam vojenského materiálu;

n.  butacen viz Seznam vojenského materiálu;

o.  ostatní deriváty ferocenu použitelné jako modifikátory koeficientu spotřeby raketového paliva, jiné než uvedené v Seznamu vojenského materiálu.

Poznámka:   Položka 1C111.c.6.o. se nevztahuje na ferrocenové deriváty, které obsahují funkční skupinu s šestiuhlíkovým aromatickým jádrem vázanou na molekulu ferrocenu.

M4C6c2

ferocenové deriváty:

a.  katocen (CAS 37206-42-1);

b.  ethylferocen (CAS 1273-89-8);

c.  propylferocen;

d.  n-butylferocen (CAS 31904-29-7);

e.  pentylferocen (CAS 1274-00-6);

f.  dicyklopentylferocen (CAS 125861-17-8);

g.  dicyclohexylferocen;

h.  diethylferocen (CAS 1273-97-8);

i.  dipropylferocen;

j.  dibutylferocen (CAS 1274-08-4);

k.  dihexylferocen (CAS 93894-59-8);

l.  acetylferocen (CAS 1271-55-2)/1,1′-diacetylferocen (CAS 1273-94-5);

m.  kyselina ferocenkarbonová (CAS 1271-42-7)/1,1′-kyselina ferocendikarbonová (CAS 1293-87-4);

n.  butacen (CAS 125856-62-4);

o.  ostatní deriváty ferocenu použitelné jako modifikátory koeficientu spotřeby raketového paliva;

Poznámka:   Položka 4.C.6.c.2.o. se nevztahuje na ferocenové deriváty, které obsahují funkční skupinu s šestiuhlíkovým aromatickým jádrem vázanou na molekulu ferocenu.

7.  4,5 diazido-methyl-2-methyl-1,2,3-triazol (iso-DAMTR), který není uveden v Seznamu vojenského materiálu.

Poznámka:   Pokud jde o pohonné látky a chemické složky pohonných látek, které nejsou uvedeny v položce 1C111, viz Seznam vojenského materiálu.

M4C6d5

4,5 diazido-methyl-2-methyl-1,2,3-triazol (iso-DAMTR);

1C116

Vysokopevnostní oceli, použitelné ve ‚střelách‘, které mají všechny tyto vlastnosti:

Poznámka:   VIZ TÉŽ 1C216.

M6C8

Vysokopevnostní ocel, použitelná v systémech uvedených v položce 1.A. nebo 19.A.1., která má všechny tyto vlastnosti:

a.  mez pevnosti v tahu, měřenou při teplotě 20 °C, rovnající se nebo vyšší než:

1.  0,9 GPa ve fázi rozpouštění při žíhání; nebo

2.  1,5 GPa ve fázi vytvrzování při chlazení; a

b.  má některou z těchto forem:

1.  plechy, desky nebo trubky s tloušťkou stěny nebo tabule nejvýše 5,0 mm; nebo

2.  válcovité formy s tloušťkou stěny 50 mm nebo menší, s vnitřním průměrem 270 mm nebo větším.

Technická poznámka:

Vysokopevnostní oceli tvrzené stárnutím jsou železné slitiny:

a.  obecně charakterizované vysokým obsahem niklu, velmi nízkým obsahem uhlíku a použitím substitučních prvků nebo precipitačních složek k vyvolání zpevnění slitiny a jejího tvrzení stárnutím; a

b.  podrobené cyklům tepelného ošetření, aby se usnadnil martenzitický transformační proces (fáze žíhání v roztoku), a následně tvrzení stárnutím (fáze precipitačního tvrzení).

1C117

Materiály pro výrobu součástí ‚střel‘:

a.  wolfram a slitiny v podobě částic s 97 % nebo vyšším hmotnostním obsahem wolframu a s velikostí částic 50 × 10– 6 m (50 μm) nebo méně;

b.  molybden a slitiny v podobě částic s 97 % nebo vyšším hmotnostním obsahem molybdenu a s velikostí částic 50 × 10– 6 m (50 μm) nebo méně;

c.  wolframové materiály v pevném skupenství, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  některé z těchto složení:

a.  wolfram a jeho slitiny obsahující nejméně 97 % hmotnostních wolframu;

b.  měď infiltrovaná wolframem obsahující nejméně 80 % hmotnostních wolframu; nebo

c.  wolfram infiltrovaný stříbrem obsahující nejméně 80 % hmotnostních wolframu; a

2.  lze je opracovat na některý z těchto výrobků:

a.  válce o průměru 120 mm nebo více a délce 50 mm nebo více;

b.  trubky s vnitřním průměrem 65 mm nebo více, tloušťkou stěny 25 mm nebo více a délkou 50 mm nebo více; nebo

c.  bloky o rozměrech 120 mm × 120 mm × 50 mm nebo větší.

Technická poznámka:

V položce 1C117 se ‚střelami‘ rozumí kompletní raketové systémy a systémy bezpilotních vzdušných prostředků s doletovou vzdáleností více než 300 km.

M6C7

Materiály pro výrobu součástí střel pro systémy uvedené v položkách 1.A., 19.A.1. nebo 19.A.2:

a.  wolfram a slitiny v podobě částic s 97 % nebo vyšším hmotnostním obsahem wolframu a s velikostí částic 50 × 10– 6 m (50 μm) nebo méně;

b.  molybden a slitiny v podobě částic s 97 % nebo vyšším hmotnostním obsahem molybdenu a s velikostí částic 50 × 10– 6 m (50 μm) nebo méně;

c.  wolframové kovy v tuhém stavu, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  některé z těchto složení: i. wolfram a jeho slitiny obsahující nejméně 97 % hmotnostních wolframu; ii. měď infiltrovaná wolframem obsahující nejméně 80 % hmotnostních wolframu; nebo iii. stříbro infiltrované wolframem obsahující nejméně 80 % hmotnostních wolframu. a

2.  lze je opracovat na některý z těchto výrobků: i. válce o průměru 120 mm nebo více a délce 50 mm nebo více; ii. trubky s vnitřním průměrem 65 mm nebo více, tloušťkou stěny 25 mm nebo více a délkou 50 mm nebo více; nebo iii. bloky o rozměrech 120 mm × 120 mm × 50 mm nebo větší;

1C118

Titanem stabilizovaná duplexní korozivzdorná ocel (Ti-DSS), která má všechny tyto vlastnosti:

a.  má všechny tyto vlastnosti:

1.  obsah 17,0–23,0 % hmotnostních chromu a 4,5–7,0 % hmotnostních niklu;

2.  obsah více než 0,10 % hmotnostních titanu; a

3.  feriticko-austenitická mikrostruktura (uváděná též jako dvoufázová mikrostruktura), kde nejméně 10 % objemu tvoří austenit (podle normy ASTM E-1181-87 nebo odpovídajících vnitrostátních norem); a

b.  má některou z těchto forem:

1.  ingoty nebo tyče o velikosti nejméně 100 mm v každém rozměru;

2.  plechy o šířce 600 mm nebo větší a tloušťce 3 mm nebo menší; nebo

3.  trubky o vnějším průměru 600 mm nebo větším a o tloušťce stěny 3 mm nebo menší.

M6C9

Titanem stabilizovaná duplexní korozivzdorná ocel (Ti-DSS), použitelná v systémech uvedených v položce 1.A. nebo 19.A.1., která splňuje všechny tyto požadavky:

a.  má všechny tyto vlastnosti:

1.  obsah 17,0–23,0 % hmotnostních chromu a 4,5–7,0 % hmotnostních niklu;

2.  obsah více než 0,10 % hmotnostních titanu; a

3.  feriticko-austenitická mikrostruktura (uváděná též jako dvoufázová mikrostruktura), kde nejméně 10 % objemu tvoří austenit (podle normy ASTM E-1181-87 nebo odpovídajících vnitrostátních norem); a

b.  má některou z těchto forem:

1.  ingoty nebo tyče o velikosti nejméně 100 mm v každém rozměru;

2.  plechy o šířce 600 mm nebo větší a tloušťce 3 mm nebo menší; nebo

3.  trubky o vnějším průměru 600 mm nebo větším a o tloušťce stěny 3 mm nebo menší.

1C238

Chlortrifluorid (CIF3).

M4C4a6

Sloučeniny složené z fluoru a jednoho nebo více ostatních halogenů, kyslíku nebo dusíku;

Poznámka:  Položka 4.C.4.a.6. nezahrnuje fluorid dusitý (NF3) (CAS 7783-54-2) v plynném stavu, který není použitelný pro aplikace v systémech střel.

1D    SoftwareOdpovídající systémy, zařízení a součásti uvedené v nařízení (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

Režim kontroly raketových technologií (M.TCR): Příloha týkající se zařízení, softwaru a technologií

1D001

„Software“ speciálně vyvinutý nebo upravený pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení uvedeného v položkách 1B001 až 1B003.

M6D1

„Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený pro provozování nebo údržbu zařízení uvedeného v položce 6.B.1.

1D101

„Software“ speciálně vyvinutý nebo upravený pro provozování nebo údržbu zboží uvedeného v položkách 1B101 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 nebo 1B119.

M4D1

„Software“ speciálně vyvinutý nebo upravený pro provozování nebo údržbu zařízení uvedeného v položce 4.B. za účelem „výroby“ materiálů uvedených v položce 4.C. a manipulace s nimi.

M6D1

„Software“ speciálně vyvinutý nebo upravený pro provozování nebo údržbu zařízení uvedeného v položce 6.B.1.

1D103

„Software“ speciálně vyvinutý pro analýzu snížené rozpoznatelnosti, např. radarové odrazivosti, ultrafialové, infračervené a akustické rozpoznatelnosti.

M17D1

„Software“ speciálně vyvinutý pro snížení rozpoznatelnosti, např. radarové odrazivosti, ultrafialové, infračervené a akustické rozpoznatelnosti (tj. technologie stealth), pro aplikace použitelné pro systémy uvedené v položkách 1.A. nebo 19.A. nebo subsystémy uvedené v položce 2.A.

Poznámka:  Položka 17.D.1. zahrnuje „software“ speciálně vyvinutý pro analýzu snížení rozpoznatelnosti.

1E    TechnologieOdpovídající systémy, zařízení a součásti uvedené v nařízení (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

Režim kontroly raketových technologií (M.TCR): Příloha týkající se zařízení, softwaru a technologií

1E001

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“ nebo „výrobu“ zařízení nebo materiálů uvedených v položkách 1A001.b., 1A001.c., 1A002 až 1A005, 1A006.b., 1A007, 1B nebo 1C.

M

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení nebo „softwaru“ uvedených v položkách 1.A., 1.B. nebo 1.D.

1E101

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „užití“ zboží uvedeného v položkách 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115 až 1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111 až 1C118, 1D101 nebo 1D103.

M

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení nebo „softwaru“ uvedených v položkách 1.A., 1.B. nebo 1.D.

1E102

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“„softwaru“ uvedeného v položkách 1D001, 1D101 nebo 1D103.

M6E1

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení, materiálů nebo „softwaru“ uvedených v položkách 6.A., 6.B., 6.C. nebo 6.D.

M17E1

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení, materiálů nebo „softwaru“ uvedených v položkách 17.A., 17.B., 17.C. nebo 17.D.

Poznámka:  Položka 17.E.1. zahrnuje databáze speciálně určené pro analýzu snížení rozpoznatelnosti.

1E103

[M6E2]„Technologie“ pro regulaci teploty, tlaku nebo atmosféry v autoklávech nebo hydroklávech používaných pro „výrobu“„kompozitů“ nebo částečné zpracovaných „kompozitů“.

M6E2

„Technické údaje“ (včetně podmínek zpracování) a postupy pro regulaci teploty, tlaku nebo atmosféry v autoklávech nebo hydroklávech používaných pro výrobu kompozitů nebo částečné zpracovaných kompozitů, použitelné pro zařízení nebo materiály uvedené v položce 6.A. nebo 6.C.

1E104

„Technologie“ pro „výrobu“ odvozených pyrolytických materiálů vytvářených na formě, trnu nebo jiném substrátu z prekurzorových plynů, které se rozkládají v teplotním intervalu 1 573  K (1 300  °C) až 3 173  K (2 900  °C) při tlaku 130 Pa až 20 kPa.

Poznámka:   Položka 1E104 zahrnuje „technologii“ pro přípravu prekurzorových plynů a výrobní postupy a parametry pro řízení výrobních toků.

M6E1

 

KATEGORIE 2 – ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮOdpovídající systémy, zařízení a součásti uvedené v nařízení (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009 , kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

Režim kontroly raketových technologií (M.TCR): Příloha týkající se zařízení, softwaru a technologií

2A001

Valivá ložiska a ložiskové systémy a jejich součásti:

Poznámka:  VIZ TÉŽ 2A101.

Poznámka:  Položka 2A001 nezahrnuje kuličky s tolerancemi specifikovanými výrobcem v souladu s normou ISO 3290 jako stupeň 5 nebo horší.

a.  kuličková ložiska a ložiska s plnými válečky, která podle specifikace výrobce mají všechny tolerance v souladu s normou ISO 492 jako třída 4 (nebo odpovídající národní normy) nebo lepší a která mají jak kroužky, tak valivé prvky (ISO 5593), vyrobené z monelu nebo beryllia;

Poznámka:   Položka 2A001.a. nezahrnuje kuželíková ložiska.

b.  nevyužito;

c.  aktivní magnetické ložiskové systémy využívající některý z těchto prvků:

1.  materiály s magnetickou indukcí 2,0 T nebo větší a mezí průtažnosti větší než 414 MPa;

2.  konstrukce s plně elektromagnetickou 3D homopolární předmagnetizací pro aktuátory; nebo

3.  vysokoteplotní polohové snímače (450 K (177 °C) a vyšší).

M3A7

Radiální kuličková ložiska, která mají všechny tolerance v souladu s normou ISO 492 – třída 2 (nebo AINSI/ABMA Std 20 třída tolerance ABEC-9 nebo jiné vnitrostátní normy) nebo lepší a která mají všechny tyto vlastnosti:

a)  vnitřní průměr vnitřního obvodu od 12 do 50 mm;

b)  vnější průměr vnějšího obvodu od 25 do 100 mm; a

c)  šířka mezi 10 a 20 mm.

2A101

Radiální kuličková ložiska, jiná než uvedená v 2A001, která mají všechny tolerance v souladu s normou ISO 492 jako třída 2 (nebo AINSI/ABMA Std 20 třída tolerance ABEC-9 nebo jiné vnitrostátní normy) nebo lepší a která mají všechny tyto vlastnosti:

a.  vnitřní průměr vrtu mezi 12 mm a 50 mm;

b.  vnější průměr vnějšího obvodu od 25 do 100 mm; a

c.  šířka mezi 10 mm a 20 mm.

M3A7

Radiální kuličková ložiska, která mají všechny tolerance v souladu s normou ISO 492 – třída 2 (nebo AINSI/ABMA Std 20 třída tolerance ABEC-9 nebo jiné vnitrostátní normy) nebo lepší a která mají všechny tyto vlastnosti:

a)  vnitřní průměr vnitřního obvodu od 12 do 50 mm;

b)  vnější průměr vnějšího obvodu od 25 do 100 mm; a

c)  šířka mezi 10 a 20 mm.

2B004

Vytápěné „izostatické lisy“, jakož i jejich speciálně konstruované součásti a příslušenství, které mají všechny tyto vlastnosti:

Poznámka:  VIZ TÉŽ 2B104 A 2B204.

a.  mají řízenou teplotu prostředí uvnitř uzavřené dutiny a vnitřní průměr komorové dutiny nejméně 406 mm; a

b.  mají některou z těchto vlastností:

1.  maximální pracovní tlak vyšší než 207 MPa;

2.  řízenou teplotu prostředí vyšší než 1 773  K (1 500  °C); nebo

3.  zařízení pro uhlovodíkovou impregnaci a odstraňování vznikajících plynných produktů rozkladu.

Technická poznámka:

Rozměrem vnitřní komory se rozumí rozměr té komory, v níž je dosaženo jak pracovní teploty, tak pracovního tlaku, přičemž tento rozměr nezahrnuje upínací zařízení. Tento rozměr bude menší hodnotou buď vnitřního průměru tlakové komory, nebo vnitřního průměru izolované pecní komory v závislosti na tom, která z těchto komor je vložena do druhé.

Poznámka:   Pokud jde o speciálně konstruované matrice, formy a nářadí, viz 1B003, 9B009 a Seznam vojenského materiálu.

M6B3

Izostatické lisy, které mají všechny tyto vlastnosti:

a)  maximální pracovní tlak 69 MPa nebo vyšší;

b)  jsou konstruovány tak, aby byly schopné dosáhnout a udržet řízenou teplotu prostředí 600 °C nebo větší; a

c)  jsou vybaveny komorou o vnitřním průměru dutiny nejméně 254 mm.

2B009

Stroje pro kontinuální tváření a stroje pro kovotlačitelské tváření, které mohou být podle technické specifikace výrobce vybaveny jednotkami „číslicového řízení“ nebo řízeny počítačem a které mají všechny tyto vlastnosti:

Poznámka:  VIZ TÉŽ 2B109 A 2B209.

a.  tři nebo více os, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“; a

b.  síla tvářecí kladky větší než 60 kN.

Technická poznámka:

Pro účely položky 2B009 se stroje kombinující funkci kovotlačitelského tváření a kontinuálního tváření považují za stroje pro kontinuální tváření.

M3B3

Stroje pro kontinuální tváření a jejich speciálně konstruované součásti, které:

a)  mohou být v závislosti na technických specifikacích výrobce vybaveny jednotkami pro číslicové řízení nebo řízeny počítačem, i když těmito jednotkami při dodání vybaveny nebyly; a

b)  mají více než dvě osy, které mohou být současně koordinovány za účelem interpolace tvaru.

Poznámka:   Tato položka nezahrnuje stroje, které nejsou použitelné při „výrobě“ pohonných jednotek a příslušenství (např. plášťů motorů) pro systémy uvedené v položce 1.A.

Technická poznámka:

Stroje kombinující funkci kovotlačitelského tváření a kontinuálního tváření se pro účely této položky považují za stroje pro kontinuální tváření.

2B104

„Izostatické lisy“, jiné než uvedené v položce 2B004, které mají všechny tyto vlastnosti:

Poznámka:  VIZ TÉŽ 2B204.

a.  maximální pracovní tlak 69 MPa nebo větší;

b.  jsou konstruovány tak, aby byly schopné dosáhnout a udržet řízenou teplotu prostředí 873 K (600 °C) nebo větší; a

c.  jsou vybaveny komorou o vnitřním průměru dutiny nejméně 254 mm.

M6B3

Izostatické lisy, které mají všechny tyto vlastnosti:

a)  maximální pracovní tlak 69 MPa nebo vyšší;

b)  jsou konstruovány tak, aby byly schopné dosáhnout a udržet řízenou teplotu prostředí 600 °C nebo větší; a

c)  jsou vybaveny komorou o vnitřním průměru dutiny nejméně 254 mm.

2B105

Pece pro chemickou depozici z plynné fáze (CVD), jiné než uvedené v položce 2B005.a., konstruované nebo upravené pro zhušťování kompozitů typu uhlík–uhlík.

M6B4

Pece pro chemickou depozici z plynné fáze, konstruované nebo upravené pro zhušťování kompozitů typu uhlík–uhlík.

2B109

Stroje pro kontinuální tváření, jiné než uvedené v položce 2B009, a speciálně konstruované součásti:

Poznámka:  VIZ TÉŽ 2B209.

a.  stroje pro kontinuální tváření, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  mohou být v souladu s technickými specifikacemi výrobce vybaveny jednotkami pro „číslicové řízení“ nebo řízeny počítačem, i když těmito jednotkami původně vybaveny nebyly; a

2.  mají více než dvě osy, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“.

b.  speciálně konstruované součásti strojů pro kontinuální tváření uvedené v položkách 2B009 nebo 2B109.a.

Poznámka:   Položka 2B109 nezahrnuje stroje, které nejsou použitelné ve výrobě pohonných jednotek a příslušenství (např. motorových skříní) pro systémy uvedené v položkách 9A005, 9A007.a. nebo 9A105.a.

Technická poznámka:

Stroje kombinující funkci kovotlačitelského tváření a kontinuálního tváření se pro účely položky 2B109 považují za stroje pro kontinuální tváření.

M3B3

Stroje pro kontinuální tváření a jejich speciálně konstruované součásti, které:

a)  mohou být v souladu s technickými specifikacemi výrobce vybaveny jednotkami pro číslicové řízení nebo řízeny počítačem, i když těmito jednotkami při dodání vybaveny nebyly; a

b)  mají více než dvě osy, které mohou být současně koordinovány za účelem interpolace tvaru.

Poznámka:   Tato položka nezahrnuje stroje, které nejsou použitelné při „výrobě“ pohonných jednotek a příslušenství (např. plášťů motorů) pro systémy uvedené v položce 1.A.

Technická poznámka:

Stroje kombinující funkci kovotlačitelského tváření a kontinuálního tváření se pro účely této položky považují za stroje pro kontinuální tváření.

2B116

Vibrační testovací systémy, jejich zařízení a součásti:

a.  vibrační testovací systémy používající techniky se zpětnou vazbou nebo uzavřenou smyčkou a zahrnující číslicovou řídicí jednotku, schopné dosažení vibrací systému se zrychlením rovnajícím se nebo větším než 10 g ve střední kvadratické hodnotě mezi 20 Hz a 2 kHz a zároveň vyvozující síly rovnající se nebo větší než 50 kN, měřené na ‚holém stole‘;

b.  číslicové řídicí jednotky kombinované se speciálně konstruovaným softwarem pro vibrační testy, s ‚řídicí šířkou pásma v reálném čase‘ větší než 5 kHz, konstruované pro použití s vibračními testovacími systémy uvedenými v položce 2B116.a.;

Technická poznámka:

V položce 2B116.b. se ‚řídicí šířkou pásma v reálném čase‘ rozumí maximální rychlost, kterou může řídicí jednotka vykonat kompletní cyklus odběru vzorků, zpracování dat a přenosu kontrolních signálů.

c.  budiče vibrací (vibrační jednotky), též s připojenými zesilovači, schopné vyvozovat síly rovnající se nebo větší než 50 kN, měřené na ‚holém stole‘ a použitelné ve vibračních testovacích systémech uvedených v položce 2B116.a.;

d.  upevňovací konstrukce pro zkušební vzorky a elektronické jednotky určené pro kombinaci více vibračních jednotek do kompletního systému, který je schopen poskytovat efektivní složenou sílu rovnající se nebo větší než 50 kN, měřenou na ‚holém stole‘, a použitelné ve vibračních systémech uvedených v položce 2B116.a.

Technická poznámka:

V položce 2B116 se ‚holým stolem‘ rozumí plochý stůl nebo povrch bez upínacích přípravků nebo příslušenství.

M15B1

Vibrační testovací zařízení, použitelná pro systémy uvedené v položkách 1.A., 19.A.1. nebo 19.A.2. nebo subsystémy uvedené v položkách 2.A. nebo 20.A., a jejich součásti:

a)  vibrační testovací systémy používající techniky se zpětnou vazbou nebo uzavřenou smyčkou a zahrnující číslicovou řídicí jednotku, schopné dosažení vibrací systému se zrychlením rovnajícím se nebo větším než 10 g ve střední kvadratické hodnotě mezi 20 Hz a 2 kHz a zároveň vyvozující síly rovnající se nebo větší než 50 kN, měřené na ‚holém stole‘;

b)  číslicové řídicí jednotky kombinované se speciálně konstruovaným „softwarem“ pro vibrační testy, s ‚řídicí šířkou pásma v reálném čase‘ větší než 5 kHz, a konstruované pro použití s vibračními testovacími systémy uvedenými v položce 15.B.1.a.;

Technická poznámka:

‚Řídicí šířka pásma v reálném čase‘ je definována jako maximální rychlost, kterou může řídicí jednotka vykonat kompletní cyklus odběru vzorků, zpracování dat a přenosu kontrolních signálů.

c)  budiče vibrací (vibrační jednotky), též s připojenými zesilovači, schopné vyvozovat síly 50 kN nebo větší, měřené na ‚holém stole‘ a použitelné ve vibračních testovacích systémech uvedených v položce 15.B.1.a.;

d)  upevňovací konstrukce pro zkušební vzorky a elektronické jednotky konstruované pro kombinaci více vibračních jednotek do kompletního vibračního systému, který je schopen poskytovat efektivní složenou sílu 50 kN nebo větší, měřenou na ‚holém stole‘, a použitelné ve vibračních testovacích systémech uvedených v položce 15.B.1.a.

Technická poznámka:

Vibrační testovací systémy zahrnující číslicovou řídicí jednotku jsou systémy, jejichž funkce jsou, zčásti nebo zcela, automaticky řízeny uloženými a digitálně kódovanými elektrickými signály.

2B117

Zařízení a řídicí systémy procesu, jiné než uvedené v položkách 2B004, 2B005.a., 2B104 nebo 2B105, konstruované nebo upravené pro zhušťování a pyrolýzu strukturních kompozitů raketových trysek a čelních štítů kosmických lodí pro návrat do atmosféry.

M6B5

Zařízení a řídicí systémy procesu, jiné než uvedené v položkách 6.B.3. nebo 6.B.4., konstruované nebo upravené pro zhušťování a pyrolýzu strukturních kompozitů raketových trysek a čelních štítů kosmických lodí pro návrat do atmosféry.

2B119

Vyvažovací stroje a příslušné vybavení:

Poznámka:  VIZ TÉŽ 2B219

a.  vyvažovací stroje, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  nejsou schopné vyvažovat rotory / montážní celky o hmotnosti vyšší než 3 kg;

2.  jsou schopné vyvažovat rotory / montážní celky při rychlostech vyšších než 12 500 otáček za minutu;

3.  jsou schopné vyvažovat ve dvou nebo více rovinách; a

4.  jsou schopné vyvažovat až do zbytkového měrného nevývažku 0,2 g mm/kg hmotnosti rotoru;

Poznámka:   Položka 2B119.a. nezahrnuje vyvažovací stroje konstruované nebo upravené pro stomatologická nebo jiná lékařská zařízení.

M9B2a

Následující zařízení:

1.  vyvažovací stroje, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  nejsou schopné vyvažovat rotory / montážní celky o hmotnosti vyšší než 3 kg;

2.  jsou schopné vyvažovat rotory / montážní celky při rychlostech vyšších než 12 500 otáček za minutu;

3.  jsou schopné vyvažovat ve dvou nebo více rovinách; a

4.  jsou schopné vyvažovat až do zbytkového měrného nevývažku 0,2 g mm/kg hmotnosti rotoru;

b.  indikační hlavice konstruované nebo upravené pro stroje uvedené v položce 2B119.a.

Technická poznámka:

Indikační hlavice jsou někdy též označovány jako vyvažovací přístroje.

M9B2b

Indikační hlavice (někdy označované jako vyvažovací přístroje), konstruované nebo upravené pro použití se stroji uvedenými v položce 9.B.2.a.;

2B120

Simulátory pohybu nebo otočné stoly, které mají všechny tyto vlastnosti:

a.  dvě osy nebo více;

b.  konstruované či upravené tak, aby jejich součástí byly sběrné kroužky nebo integrovaná bezkontaktová zařízení schopná přenášet elektrickou energii, informace signálu nebo obojí; a

c.  mají některou z těchto vlastností:

1.  pro každou jednotlivou osu všechny tyto vlastnosti:

a.  schopnost otáčení 400 stupňů/s nebo větší, nebo 30 stupňů/s nebo menší; a

b.  stupeň rozlišení otáčení 6 stupňů/s nebo menší a přesnost 0,6 stupňů/s nebo menší;

2.  nejmenší stabilitu rychlosti ± 0,05 % nebo lepší, zprůměrovanou v rozsahu 10° nebo více; nebo

3.  „přesnost“ nastavení polohy 5 úhlových vteřin nebo méně (lepší).

Poznámka 1:   Položka 2B120 nezahrnuje otočné stoly konstruované nebo upravené pro obráběcí stroje nebo pro lékařská zařízení. Otočné stoly obráběcích strojů viz 2B008.

Poznámka 2:   Simulátory pohybu nebo otočné stoly uvedené v položce 2B120 jsou i nadále zahrnuty bez ohledu na to, zda jsou sběrné kroužky nebo integrovaná bezkontaktová zařízení namontována v době vývozu.

M9B2c

Simulátory pohybu / otočné stoly (zařízení schopné simulovat pohyb), které mají všechny tyto vlastnosti:

1.  dvě osy nebo více;

2.  konstruované či upravené tak, aby jejich součástí byly sběrné kroužky nebo integrovaná bezkontaktová zařízení schopná přenášet elektrickou energii, informace signálu nebo obojí; a

3.  mají některou z těchto vlastností:

a.  pro každou jednotlivou osu všechny tyto vlastnosti:

1.  schopnost otáčení 400 stupňů/s nebo větší, nebo 30 stupňů/s nebo menší; a

2.  stupeň rozlišení otáčení 6 stupňů/s nebo menší a přesnost 0,6 stupňů/s nebo menší;

b.  nejmenší stabilitu rychlosti ± 0,05 % nebo lepší, zprůměrovanou v rozsahu 10° nebo více; nebo

c.  „přesnost“ nastavení polohy 5 úhlových vteřin nebo méně (lepší).

2B121

Stoly pro nastavení polohy (zařízení pro přesné nastavení rotační polohy v kterékoli ose), jiné než uvedené v položce 2B120, které mají všechny tyto vlastnosti:

a.  dvě osy nebo více; a

b.  „přesnost“ nastavení polohy 5 úhlových vteřin nebo méně (lepší).

Poznámka:   Položka 2B121 nezahrnuje otočné stoly konstruované nebo upravené pro obráběcí stroje nebo pro lékařská zařízení. Otočné stoly obráběcích strojů viz 2B008.

M9B2d

Stoly pro nastavení polohy (zařízení pro přesné nastavení rotační polohy v kterékoli ose), které mají tyto vlastnosti:

1.  dvě osy nebo více; a

2.  „přesnost“ nastavení polohy 5 úhlových vteřin nebo méně (lepší);

2B122

Odstředivky, které jsou schopné zrychlení přes 100 g a jsou konstruovány či upraveny tak, aby jejich součástí byly sběrné kroužky nebo integrovaná bezkontaktová zařízení schopná přenášet elektrickou energii, informace signálů nebo obojí.

Poznámka:   Odstředivky uvedené v položce 2B122 jsou i nadále zahrnuty bez ohledu na to, zda jsou sběrné kroužky nebo integrovaná bezkontaktová zařízení namontována v době vývozu.

M9B2e

Odstředivky, které jsou schopné zrychlení přes 100 g a jsou konstruovány či upraveny tak, aby jejich součástí byly sběrné kroužky nebo integrované bezkontaktové přístroje schopné přenášet elektrickou energii, informace signálů nebo obojí.

2D    SoftwareOdpovídající systémy, zařízení a součásti uvedené v nařízení (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

Režim kontroly raketových technologií (M.TCR): Příloha týkající se zařízení, softwaru a technologií

2D001

„Software“, jiný než uvedený v položce 2D002:

a.  „software“ speciálně vyvinutý nebo upravený pro „vývoj“ nebo „výrobu“ zařízení uvedených v 2A001 nebo 2B001.

b.  „software“ speciálně vyvinutý nebo upravený pro „užití“ zařízení uvedených v 2A001.c, 2B001 nebo 2B003 až 2B009.

Poznámka:   Položka 2D001 nezahrnuje „software“ k programování součástí, který vytváří kódy „číslicového řízení“ pro obrábění součástí.

M3D

SOFTWARE

2D101

„Software“ speciálně vyvinutý nebo upravený pro „užití“ zařízení uvedených v položkách 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 nebo 2B119 až 2B122.

Poznámka:  VIZ TÉŽ 9D004.

M3D1

„Software“ speciálně vyvinutý nebo upravený pro „užití“„výrobních prostředků“ a strojů pro kontinuální tváření uvedených v položkách 3.B.1. nebo 3.B.3.

M6D2

„Software“ speciálně vyvinutý nebo upravený pro zařízení uvedená v položkách 6.B.3., 6.B.4. nebo 6.B.5.

M15D1

„Software“ speciálně vyvinutý nebo upravený pro „užití“ zařízení uvedených v položce 15.B. použitelný pro testovací systémy uvedené v položkách 1.A., 19.A.1. nebo 19.A.2. nebo subsystémy uvedené v položkách 2.A. nebo 20.A.

2E    TechnologieOdpovídající systémy, zařízení a součásti uvedené v nařízení (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009 , kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

Režim kontroly raketových technologií (M.TCR): Příloha týkající se zařízení, softwaru a technologií

2E001

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“ zařízení nebo „softwaru“ uvedeného v položkách 2A, 2B nebo 2D.

Poznámka:   Položka 2E001 zahrnuje „technologii“ pro integraci sondážních systémů do strojů pro souřadnicové měření uvedených v položce 2B006.a.

M

Specifické informace nezbytné pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží. Tyto informace mají formu „technických údajů“ nebo „technické pomoci“.

2E002

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „výrobu“ zařízení uvedených v položkách 2A nebo 2B.

M

Specifické informace nezbytné pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží. Tyto informace mají formu „technických údajů“ nebo „technické pomoci“.

2E101

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „užití“ zařízení nebo „softwaru“ uvedených v položkách 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119 až 2B122 nebo 2D101.

M

Specifické informace nezbytné pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží. Tyto informace mají formu „technických údajů“ nebo „technické pomoci“.

KATEGORIE 3 – ELEKTRONIKA

3A    Systémy, zařízení a součástiOdpovídající systémy, zařízení a součásti uvedené v nařízení (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009 , kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

Režim kontroly raketových technologií (M.TCR): Příloha týkající se zařízení, softwaru a technologií

3A001

Elektronické součásti a speciálně pro ně konstruované součásti:

a.  integrované obvody pro všeobecné použití:

Poznámka 1:   Kontrolní status polovodičových destiček (dokončených nebo nedokončených) s určenou funkcí se hodnotí podle parametrů uvedených v položce 3A001.a.

Poznámka 2:   Do integrovaných obvodů patří tyto typy:

— „monolitické integrované obvody“,

— „hybridní integrované obvody“,

— „vícečipové integrované obvody“,

— „integrované obvody vrstvového typu“, včetně křemíkových obvodů na safírové podložce,

— „optické integrované obvody“,

— „trojrozměrné integrované obvody“.

 

 

1.  integrované obvody konstruované nebo klasifikované jako radiačně odolné, které vydrží:

a.  celkovou dávku radiace 5 × 103 Gy (křemík) nebo vyšší;

b.  rychlost dávky 5 × 106 Gy (křemík)/s nebo vyšší; nebo

c.  kontinuální (integrovaný) tok neutronů (ekvivalent 1 MeV) 5 × 1013 n/cm2 nebo vyšší na křemíkové podložce nebo jeho ekvivalent pro jiné materiály;

Poznámka:   Položka 3A001.a.1.c. nezahrnuje kov-izolant-polovodiče (MIS).

M18A1

„Radiačně odolné“„mikroobvody“ použitelné na ochranu raketových systémů a bezpilotních vzdušných prostředků proti jaderným účinkům (např. elektromagnetickým impulsům (EMP), rentgenovým paprskům, kombinovaným tlakovým a tepelným účinkům) a použitelné pro systémy uvedené v položce 1.A.

M18A2

‚Detektory‘ speciálně konstruované nebo upravené pro ochranu raketových systémů a bezpilotních vzdušných prostředků proti jaderným účinkům (např. elektromagnetickým impulsům (EMP), rentgenovým paprskům, kombinovaným tlakovým a tepelným účinkům) a použitelné pro systémy uvedené v položce 1.A.

Technická poznámka:

‚Detektor‘ je definován jako mechanické, elektrické, optické nebo chemické zařízení, které automaticky identifikuje a zaznamenává nebo registruje určitý podnět, jako je změna tlaku či teploty prostředí, elektrický nebo elektromagnetický signál nebo záření radioaktivního materiálu. Zahrnuje zařízení, která provádějí identifikaci podle časové operace nebo závady.

3A101

Elektronická zařízení, přístroje a součásti, jiné než uvedené v položce 3A001:

a.  analogově-číslicové převodníky použitelné ve „střelách“, konstruované tak, aby splňovaly vojenské specifikace pro robustní zařízení;

M14A1

Analogově-číslicové převodníky, použitelné v systémech uvedených v položce 1.A., které mají některou z těchto vlastností:

a)  jsou konstruovány tak, aby splňovaly vojenské specifikace pro robustní zařízení; nebo

b)  jsou určeny nebo upraveny pro vojenské použití a jedná se o některý z těchto typů:

M14A1b1

1.  Analogově-číslicové převodníky typu „mikroobvody“, které jsou „radiačně odolné“ nebo mají všechny tyto vlastnosti:

a.  jsou určeny pro provoz při okolních teplotách v rozmezí od méně než – 54 °C do více než + 125 °C; a

b.  jsou hermeticky uzavřené; nebo

M14A1b2

2.  Analogově-číslicové převodníky s elektrickým propojením a deskou plošných spojů, které mají všechny tyto vlastnosti:

a.  jsou určeny pro provoz při okolních teplotách v rozmezí od méně než – 45 °C do více než + 80 °C; a

b.  jejich součástí jsou „mikroobvody“ uvedené v položce 14.A.1.b.1.

b.  urychlovače schopné dodávat elektromagnetické záření produkované brzdným zářením z urychlených elektronů 2 MeV nebo více a systémy obsahující tyto urychlovače.

Poznámka:   Položka 3A101.b. nezahrnuje zařízení speciálně konstruovaná pro lékařské účely.

M15B5

Urychlovače schopné dodávat elektromagnetické záření produkované brzdným zářením z urychlených elektronů 2 MeV nebo více a systémy obsahující tyto urychlovače, použitelné pro systémy uvedené v položkách 1.A., 19.A.1. nebo 19.A.2. nebo subsystémy uvedené v položkách 2.A. nebo 20.A.

Poznámka:   Položka 15.B.5. nezahrnuje zařízení speciálně konstruovaná pro lékařské účely.

Technická poznámka:

V položce 15.B. se ‚holým stolem‘ rozumí plochý stůl nebo povrch bez upínacích přípravků nebo příslušenství.

3A102

‚Tepelné baterie‘ konstruované nebo upravené pro ‚střely‘.

Technické poznámky:

1.  V položce 3A102 se ‚tepelnými bateriemi‘ rozumí baterie na jedno použití, které obsahují jako elektrolyt pevnou nevodivou anorganickou sůl. Tyto baterie zahrnují pyrolytický materiál, který po zapálení roztaví elektrolyt a aktivuje baterii.

2.  V položce 3A102 se ‚střelami‘ rozumí kompletní raketové systémy a systémy bezpilotních vzdušných dopravních prostředků s doletovou vzdáleností více než 300 km.

M12A6

Tepelné baterie konstruované nebo upravené pro systémy uvedené v položkách 1.A., 19.A.1. nebo 19.A.2.

Poznámka:   Položka 12.A.6. nezahrnuje tepelné baterie speciálně konstruované pro raketové systémy nebo bezpilotní vzdušné prostředky, které nemají „doletovou vzdálenost“ 300 km nebo větší.

Technická poznámka:

Tepelnými bateriemi se rozumějí baterie na jedno použití, které obsahují jako elektrolyt pevnou nevodivou anorganickou sůl. Tyto baterie zahrnují pyrolytický materiál, který po zapálení roztaví elektrolyt a aktivuje baterii.

3D    SoftwareOdpovídající systémy, zařízení a součásti uvedené v nařízení (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

Režim kontroly raketových technologií (M.TCR): Příloha týkající se zařízení, softwaru a technologií

3D101

„Software“ speciálně vyvinutý nebo upravený pro „užití“ zařízení uvedených v položce 3A101.b.

M15D1

„Software“ speciálně vyvinutý nebo upravený pro „užití“ zařízení uvedených v položce 3A101.b.

3E    TechnologieOdpovídající systémy, zařízení a součásti uvedené v nařízení (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

Režim kontroly raketových technologií (M.TCR): Příloha týkající se zařízení, softwaru a technologií

3E001

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“ nebo „výrobu“ zařízení nebo materiálů uvedených v položkách 3A, 3B nebo 3C;

Poznámka 1:   Položka 3E001 nezahrnuje „technologie“ pro „výrobu“ zařízení nebo součástí uvedených v položce 3A003.

Poznámka 2:   Položka 3E001 nezahrnuje „technologie“ pro „vývoj“ nebo „výrobu“ integrovaných obvodů uvedených v položkách 3A001.a.3. až 3A001.a.12., které mají všechny tyto vlastnosti:

a.  využívají „technologii“ s rozlišením 0,130 μm nebo vyšším; a

b.  mají vícevrstvé struktury s nejvýše třemi kovovými vrstvami.

M

Specifické informace nezbytné pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží. Tyto informace mají formu „technických údajů“ nebo „technické pomoci“.

3E101

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „užití“ zařízení nebo „softwaru“ uvedených v položkách 3A001.a.1. nebo 2., 3A101, 3A102 nebo 3D101.

M

Specifické informace nezbytné pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží. Tyto informace mají formu „technických údajů“ nebo „technické pomoci“.

3E102

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“„softwaru“ uvedeného v položce 3D101.

M15E1

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení nebo „softwaru“ uvedených v položkách 15.B. nebo 15.D.

KATEGORIE 4 – POČÍTAČE

4A    Systémy, zařízení a součástiOdpovídající systémy, zařízení a součásti uvedené v nařízení (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

Režim kontroly raketových technologií (M.TCR): Příloha týkající se zařízení, softwaru a technologií

4A001

Elektronické počítače a jejich příslušenství, které mají některou z následujících vlastností, a „elektronické sestavy“ a speciálně pro ně konstruované součásti:

Poznámka:  VIZ TÉŽ 4A101.

 

 

a.  speciálně konstruované tak, aby měly některou z těchto vlastností:

1.  jsou určené pro práci při okolní teplotě nižší než 228 K (– 45 °C) nebo vyšší než 358 K (85 °C); nebo

Poznámka:   Položka 4A001.a.1. nezahrnuje počítače konstruované speciálně pro použití v civilních automobilech, civilních železničních vlacích a „civilních letadlech“.