(EU) č. 29/2012Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 29/2012 ze dne 13. ledna 2012 o obchodních normách pro olivový olej

Publikováno: Úř. věst. L 12, 14.1.2012, s. 14-21 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. ledna 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. února 2012 Nabývá účinnosti: 3. února 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2022/2104 Pozbývá platnosti: 24. listopadu 2022
Konsolidované znění předpisu s účinností od 24. listopadu 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 29/2012

ze dne 13. ledna 2012

o obchodních normách pro olivový olej

(kodifikované znění)

(Úř. věst. L 012, 14.1.2012, p.14)

Zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2104 ze dne 29. července 2022,

L 284

1

4.11.2022

 
Poslední konsolidované znění před zrušením je k dispozici zde:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02012R0029-20190206
© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU