2011/35/EUSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/35/EU ze dne 5. dubna 2011 o fúzích akciových společností Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 110, 29.4.2011, s. 1-11 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 5. dubna 2011 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 1. července 2011 Nabývá účinnosti: 1. července 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2017/1132 Pozbývá platnosti: 20. července 2017
Konsolidované znění předpisu s účinností od 20. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/35/EU

ze dne 5. dubna 2011

o fúzích akciových společností

(kodifikované znění)

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 110, 29.4.2011, p.1)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017

L 169

46

30.6.2017

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU