2010/30/EUSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku (Text s významem pro EHP )

Publikováno: Úř. věst. L 153, 18.6.2010, s. 1-12 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 19. května 2010 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 19. června 2010 Nabývá účinnosti: 19. června 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2017/1369 Pozbývá platnosti: 1. srpna 2017
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. srpna 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/30/EU

ze dne 19. května 2010

o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku

(přepracování)

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 153, 18.6.2010, p.1)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 ze dne 4. července 2017,

L 198

1

28.7.2017

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU