2010/432/EU2010/432/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 28. července 2010 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 1507x59122 (DAS-O15O7-1xDAS-59122-7), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem K(2010) 5131) Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 202, 4.8.2010, s. 11-15 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 28. července 2010 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. srpna 2010 Nabývá účinnosti: 4. srpna 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2018/1110 Pozbývá platnosti: 10. srpna 2018
Konsolidované znění předpisu s účinností od 10. srpna 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 28. července 2010

o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 1507x59122 (DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003

(oznámeno pod číslem K(2010) 5131)

(Pouze anglické, francouzské a nizozemské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2010/432/EU)

(Úř. věst. L 202, 4.8.2010, p.11)

Zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1110 ze dne 3. srpna 2018

L 203

13

10.8.2018

 
Poslední konsolidované znění před zrušením je k dispozici zde:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02010D0432-20100804
© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU