(ES) č. 924/2009Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 ze dne 16. září 2009 o přeshraničních platbách ve Společenství a zrušení nařízení (ES) č. 2560/2001 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 266, 9.10.2009, s. 11-18 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 16. září 2009 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 29. října 2009 Nabývá účinnosti: 29. října 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/1230 Pozbývá platnosti: 19. srpna 2021
Konsolidované znění předpisu s účinností od 19. srpna 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 924/2009

ze dne 16. září 2009

o přeshraničních platbách ve Společenství a zrušení nařízení (ES) č. 2560/2001

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 266, 9.10.2009, p.11)

Zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1230 ze dne 14. července 2021

L 274

20

30.7.2021

 
Poslední konsolidované znění před zrušením je k dispozici zde:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02009R0924-20210419
© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU