716/2009/ESRozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 716/2009/ES ze dne 16. září 2009 , kterým se zavádí program Společenství na podporu zvláštních činností v oblasti finančních služeb, účetního výkaznictví a auditu

Publikováno: Úř. věst. L 253, 25.9.2009, s. 8-16 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 16. září 2009 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 15. října 2009 Nabývá účinnosti: 15. října 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) č. 258/2014 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 716/2009/ES

ze dne 16. září 2009,

kterým se zavádí program Společenství na podporu zvláštních činností v oblasti finančních služeb, účetního výkaznictví a auditu

(Úř. věst. L 253, 25.9.2009, p.8)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2014 ze dne 3. dubna 2014,

L 105

1

8.4.2014

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU