(ES) č. 440/2008Nařízení Komise (ES) č. 440/2008 ze dne 30. května 2008 , kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 142, 31.5.2008, s. 1-739 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 30. května 2008 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. června 2008 Nabývá účinnosti: 1. června 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 16. října 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.  Tento dokument bohužel nelze zobrazit kvůli jeho velikosti (90,7 MB) Chcete-li vidět jeho náhled, klikněte zde.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU