(ES) č. 110/2008Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89

Publikováno: Úř. věst. L 39, 13.2.2008, s. 16-54 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 15. ledna 2008 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 20. února 2008 Nabývá účinnosti: 20. května 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/787 Pozbývá platnosti: 8. června 2019
Konsolidované znění předpisu s účinností od 25. května 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 110/2008

ze dne 15. ledna 2008

o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89

(Úř. věst. L 039, 13.2.2008, p.16)

Zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019

L 130

1

17.5.2019

 
Poslední konsolidované znění před zrušením je k dispozici zde:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02008R0110-20190608
© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU