(ES) č. 329/2007Nařízení Rady (ES) č. 329/2007 ze dne 27. března 2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Publikováno: Úř. věst. L 88, 29.3.2007, s. 1-11 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 27. března 2007 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 29. března 2007 Nabývá účinnosti: 29. března 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2017/1509 Pozbývá platnosti: 1. září 2017
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. září 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 329/2007

ze dne 27. března 2007

o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

(Úř. věst. L 088, 29.3.2007, p.1)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Rady (EU) 2017/1509 ze dne 30. srpna 2017

L 224

1

31.8.2017

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU