32007D0024Rozhodnutí Komise ze dne 22 prosince 2006 , kterým se schvalují pohotovostní plány pro tlumení influenzy ptáků a newcastleské choroby (oznámeno pod číslem K(2006) 6806) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 8, 24.8.2007, s. 26-28 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 22. prosince 2006 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. prosince 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. ledna 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 22 prosince 2006,

kterým se schvalují pohotovostní plány pro tlumení influenzy ptáků a newcastleské choroby

(oznámeno pod číslem K(2006) 6806)

(Text s významem pro EHP)

(2007/24/ES)

(Úř. věst. L 008 13.1.2007, s. 26)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/2112, ze dne 16. prosince 2020,

  L 427

17

17.12.2020
▼B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 22 prosince 2006,

kterým se schvalují pohotovostní plány pro tlumení influenzy ptáků a newcastleské choroby

(oznámeno pod číslem K(2006) 6806)

(Text s významem pro EHP)

(2007/24/ES)Článek 1

Pohotovostní plány pro tlumení influenzy ptáků a newcastleské choroby, které Komisi dne 7. listopadu 2006 předložilo Bulharsko, se schvalují.

Článek 2

Pohotovostní plány pro tlumení influenzy ptáků a newcastleské choroby, které Komisi dne 9. listopadu 2006 předložilo Rumunsko, se schvalují.

Článek 3

Příloha uvádí seznam členských států, které schválily pohotovostní plány pro tlumení influenzy ptáků a newcastleské choroby.

Článek 4

Rozhodnutí 2004/402/ES se zrušuje.

Článek 5

Toto rozhodnutí se použije s výhradou a dnem vstupu smlouvy o přistoupení Bulharska a Rumunska v platnost.

Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

▼M1
PŘÍLOHA

Seznam členských států ( 1 ) podle článku 3Kód

Země

AT

Rakousko

BE

Belgie

BG

Bulharsko

CY

Kypr

CZ

Česko

DE

Německo

DK

Dánsko

EE

Estonsko

EL

Řecko

ES

Španělsko

FI

Finsko

FR

Francie

HU

Maďarsko

IE

Irsko

IT

Itálie

LV

Lotyšsko

LT

Litva

LU

Lucembursko

MT

Malta

NL

Nizozemsko

PL

Polsko

PT

Portugalsko

RO

Rumunsko

SE

Švédsko

SI

Slovinsko

SK

Slovensko

UK(NI)

Spojené království (Severní Irsko)( 1 ) V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely této přílohy odkazy na členské státy Spojené království s ohledem na Severní Irsko.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU