(ES) č. 842/2006Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 161, 14.6.2006, s. 1-11 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 17. května 2006 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 15. června 2006 Nabývá účinnosti: 15. června 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) č. 517/2014 Pozbývá platnosti: 9. června 2014
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. ledna 2015

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 842/2006

ze dne 17. května 2006

o některých fluorovaných skleníkových plynech

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 161, 14.6.2006, p.1)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014

L 150

195

20.5.2014

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU