2006/113/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/113/ES ze dne 12. prosince 2006 o požadované jakosti vod pro měkkýše (kodifikované znění)

Publikováno: Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 14-20 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 12. prosince 2006 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 16. ledna 2007 Nabývá účinnosti: 16. ledna 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2000/60/ES Pozbývá platnosti: 22. prosince 2013
Konsolidované znění předpisu s účinností od 22. prosince 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/113/ES

ze dne 12. prosince 2006

o požadované jakosti vod pro měkkýše

(kodifikované znění)

(Úř. věst. L 376, 27.12.2006, p.14)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000,

L 327

1

22.12.2000

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU