2006/49/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí (přepracované znění)

Publikováno: Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 201-255 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 14. června 2006 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 20. července 2006 Nabývá účinnosti: 20. července 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2013/36/EU Pozbývá platnosti: 17. července 2013
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/49/ES

ze dne 14. června 2006

o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí

(přepracované znění)

(Úř. věst. L 177, 30.6.2006, p.201)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013

L 176

338

27.6.2013

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU