2006/48/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1-200 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 14. června 2006 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 20. července 2006 Nabývá účinnosti: 20. července 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2013/36/EU Pozbývá platnosti: 17. července 2013
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/48/ES

ze dne 14. června 2006

o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění)

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 177, 30.6.2006, p.1)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013

L 176

338

27.6.2013

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU