2006/12/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 o odpadech (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 9-21 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 5. dubna 2006 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 17. května 2006 Nabývá účinnosti: 17. května 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 98/2008 Pozbývá platnosti: 12. prosince 2008
Konsolidované znění předpisu s účinností od 12. prosince 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/12/ES

ze dne 5. dubna 2006

o odpadech

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 114, 27.4.2006, p.9)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2008/98 ze dne 19. listopadu 2008

L 312

3

22.11.2008

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU