2006/601/ES2006/601/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. září 2006 o mimořádných opatřeních týkajících se nepovoleného geneticky modifikovaného organismu LL RICE 601 v produktech z rýže (oznámeno pod číslem K (2006) 3932) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 244, 7.9.2006, s. 27-29 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 5. září 2006 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. září 2006 Nabývá účinnosti: 5. září 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 32010D0315 Pozbývá platnosti: 9. června 2010
Konsolidované znění předpisu s účinností od 9. června 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 5. září 2006

o mimořádných opatřeních týkajících se nepovoleného geneticky modifikovaného organismu „LL RICE 601“ v produktech z rýže

(oznámeno pod číslem K(2006) 3932)

(Text s významem pro EHP)

(2006/601/ES)

(Úř. věst. L 244, 7.9.2006, p.27)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Rozhodnutí Komise ze dne 8. června 2010,

L 141

10

9.6.2010

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU