2005/60/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 15-36 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 26. října 2005 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 15. prosince 2005 Nabývá účinnosti: 15. prosince 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2015/849 Pozbývá platnosti: 25. června 2015
Konsolidované znění předpisu s účinností od 26. června 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/60/ES

ze dne 26. října 2005

o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 309, 25.11.2005, p.15)

Zrušena:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015

L 141

73

5.6.2015

 
Poslední konsolidované znění před zrušením je k dispozici zde:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02005L0060-20110104
© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU