2005/59/ES2005/59/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. ledna 2005, kterým se schvalují plány eradikace klasického moru v populaci divokých prasat a nouzového očkování takových prasat na Slovensku (oznámeno pod číslem K(2005) 127)Text s významem pro EHP

Publikováno: 24, 27.1.2005, s. 46-47 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 26. ledna 2005 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. ledna 2005 Nabývá účinnosti: 26. ledna 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2013/164/EU Pozbývá platnosti: 28. března 2013
Konsolidované znění předpisu s účinností od 3. dubna 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 26. ledna 2005,

kterým se schvalují plány eradikace klasického moru v populaci divokých prasat a nouzového očkování takových prasat na Slovensku

(oznámeno pod číslem K(2005) 127)

(Pouze slovenské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2005/59/ES)

(Úř. věst. L 024, 27.1.2005, p.46)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 27. března 2013

L 91

10

3.4.2013

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU