(ES) č. 2006/2004Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele („nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“) Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 364, 9.12.2004, s. 1-11 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 27. října 2004 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 29. prosince 2004 Nabývá účinnosti: 29. prosince 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2017/2394 Pozbývá platnosti: 17. ledna 2020
Konsolidované znění předpisu s účinností od 17. ledna 2020

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2006/2004

ze dne 27. října 2004

o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele („nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“)

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 364, 9.12.2004, p.1)

Zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 ze dne 12. prosince 2017

L 345

1

27.12.2017

 
Poslední konsolidované znění před zrušením je k dispozici zde:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02004R2006-20181203
© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU