2004/22/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES ze dne 31. března 2004 o měřicích přístrojích (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 135, 30.4.2004, s. 1-80 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 31. března 2004 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 30. dubna 2004 Nabývá účinnosti: 30. října 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2014/32/EU Pozbývá platnosti: 20. dubna 2016
Konsolidované znění předpisu s účinností od 20. dubna 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/22/ES

ze dne 31. března 2004

o měřicích přístrojích

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 135, 30.4.2004, p.1)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU ze dne 26. února 2014

L 96

149

29.3.2014

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU