2004/8/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES ze dne 11. února 2004 o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním trhu s energií a o změně směrnice 92/42/EHS

Publikováno: Úř. věst. L 52, 21.2.2004, s. 50-60 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 11. února 2004 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 21. února 2004 Nabývá účinnosti: 21. února 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2012/27/EU Pozbývá platnosti: 4. prosince 2012
Konsolidované znění předpisu s účinností od 5. června 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/8/ES

ze dne 11. února 2004

o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním trhu s energií a o změně směrnice 92/42/EHS

(Úř. věst. L 052, 21.2.2004, p.50)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012

L 315

1

14.11.2012

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU