2003/98/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru

Publikováno: Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 90-96 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 17. listopadu 2003 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 31. prosince 2003 Nabývá účinnosti: 31. prosince 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/1024 Pozbývá platnosti: 17. července 2021
Konsolidované znění předpisu s účinností od 17. července 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/98/ES

ze dne 17. listopadu 2003

o opakovaném použití informací veřejného sektoru

(Úř. věst. L 345, 31.12.2003, p.90)

Zrušena:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1024 ze dne 20. června 2019

L 172

56

26.6.2019

 
Poslední konsolidované znění před zrušením je k dispozici zde:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02003L0098-20130717
© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU