2003/91/ESSMĚRNICE KOMISE 2003/91/ES ze dne 6. října 2003, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 254, 8.10.2003, s. 11-13 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 6. října 2003 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. října 2003 Nabývá účinnosti: 15. října 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. ledna 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE KOMISE 2003/91/ES

ze dne 6. října 2003,

kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 254 8.10.2003, s. 11)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

 M1

SMĚRNICE KOMISE 2006/127/ES ze dne 7. prosince 2006,

  L 343

82

8.12.2006

 M2

SMĚRNICE KOMISE 2007/49/ES ze dne 26. července 2007,

  L 195

33

27.7.2007

 M3

SMĚRNICE KOMISE 2008/83/ES ze dne 13. srpna 2008,

  L 219

55

14.8.2008

 M4

SMĚRNICE KOMISE 2009/97/ES ze dne 3. srpna 2009,

  L 202

29

4.8.2009

 M5

SMĚRNICE KOMISE 2010/46/EU ze dne 2. července 2010,

  L 169

7

3.7.2010

 M6

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE 2011/68/EU ze dne 1. července 2011,

  L 175

17

2.7.2011

 M7

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE 2012/44/EU ze dne 26. listopadu 2012,

  L 327

37

27.11.2012

 M8

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE 2013/57/EU ze dne 20. listopadu 2013,

  L 312

38

21.11.2013

 M9

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE 2014/105/EU ze dne 4. prosince 2014,

  L 349

44

5.12.2014

 M10

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2015/1168 ze dne 15. července 2015,

  L 188

39

16.7.2015

 M11

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2016/1914 ze dne 31. října 2016,

  L 296

7

1.11.2016

 M12

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2018/100 ze dne 22. ledna 2018,

  L 17

34

23.1.2018

 M13

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2019/114 ze dne 24. ledna 2019,

  L 23

35

25.1.2019

 M14

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2019/1985 ze dne 28. listopadu 2019,

  L 308

86

29.11.2019

 M15

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2021/746 ze dne 6. května 2021,

  L 160

94

7.5.2021

►M16

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2022/905 ze dne 9. června 2022,

  L 157

1

10.6.2022


Opravena:

 C1

Oprava, Úř. věst. L 016, 18.1.2019, s.  146 (2018/100)
▼B

SMĚRNICE KOMISE 2003/91/ES

ze dne 6. října 2003,

kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny

(Text s významem pro EHP)Článek 1

1.  
Členské státy stanoví, že do národního katalogu ve smyslu čl. 3 odst. 2 směrnice 2002/55/ES jsou zařazeny odrůdy druhů zeleniny, které splňují požadavky stanovené v odstavci 2.
2.  

Pokud jde o odlišnost, stálost a uniformitu:

a) 

druhy uvedené v příloze I splňují podmínky stanovené v „Protokolech pro zkoušky odlišnosti, stálosti a uniformity“ správní rady Odrůdového úřadu Společenství (CPVO), jejichž seznam je uveden v této příloze;

b) 

druhy uvedené v příloze II vyhovují obecným zásadám pro provádění zkoušek odlišnosti, stálosti a uniformity Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV), jejichž seznam je uveden v této příloze.

Článek 2

Použijí se všechny odrůdové znaky ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. a) a všechny znaky, které jsou označené hvězdičkou (*) v obecných zásadách uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b), pokud pozorování některého znaku není znemožněno projevem jiných znaků a pokud projevu znaku nebrání podmínky prostředí, za kterých se zkoušení provádí.

Článek 3

Členské státy zajistí, aby v době provádění zkoušek byly u druhů uvedených v přílohách I a II splněny minimální požadavky pro provádění zkoušek týkající se schématu zkoušek a podmínky pěstování, jak jsou stanoveny v obecných zásadách uvedených v těchto přílohách.

Článek 4

Směrnice 72/168/EHS se zrušuje.

Článek 5

1.  
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. března 2004. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.  
Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 6

1.  

Pokud ke dni vstupu této směrnice v platnost nebyly některé odrůdy přijaty pro zápis do společného katalogu odrůd druhů zeleniny a úřední zkoušky byly zahájeny před tímto datem v souladu se

a) 

směrnicí 72/168/EHS nebo

b) 

s obecnými zásadami Odrůdového úřadu Společenství uvedenými v příloze I či s obecnými zásadami Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin uvedenými v příloze II, v závislosti na druhu,

má se za to, že dotyčné odrůdy splňují požadavky této směrnice.

2.  

Odstavec 1 se použije pouze tehdy, pokud zkoušky vedou k závěru, že odrůdy jsou v souladu s ustanoveními

a) 

směrnice 72/168/EHS nebo

b) 

obecných zásad Odrůdového úřadu Společenství uvedených v příloze I či obecných zásad Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin uvedených v příloze II, v závislosti na druhu.

Článek 7

Tato směrnice vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 8

Tato směrnice je určena členským státům.

▼M16
PŘÍLOHA ISeznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a), které musí být v souladu s technickými protokoly Odrůdového úřadu Společenství (CPVO) (*1)

Vědecký název

Obecný název

Protokol CPVO

Allium cepa L. (skupina Cepa)

Cibule a echalion

TP 46/2 ze dne 1.4.2009

Allium cepa L. (skupina Aggregatum)

Šalotka

TP 46/2 ze dne 1.4.2009

Allium fistulosum L.

Cibule sečka

TP 161/1 ze dne 11.3.2010

Allium porrum L.

Pór

TP 85/2 ze dne 1.4.2009

Allium sativum L.

Česnek

TP 162/1 opr. ze dne 25.3.2004

Allium schoenoprasum L.

Pažitka

TP 198/2 ze dne 11.3.2015

Apium graveolens L.

Celer řapíkatý

TP 82/1 ze dne 13.3.2008

Apium graveolens L.

Celer bulvový

TP 74/1 ze dne 13.3.2008

Asparagus officinalis L.

Chřest

TP 130/2 ze dne 16.2.2011

Beta vulgaris L.

Řepa salátová včetně „Cheltenham beet“

TP 60/1 ze dne 1.4.2009

Beta vulgaris L.

Mangold

TP 106/2 ze dne 14.4.2021

Brassica oleracea L.

Kadeřávek

TP 90/1 ze dne 16.2.2011

Brassica oleracea L.

Květák

TP 45/2 rev. 2 ze dne 21.3.2018

Brassica oleracea L.

Brokolice

TP 151/2 rev. 2 ze dne 21.4.2020

Brassica oleracea L.

Kapusta růžičková

TP 54/2 rev. ze dne 15.3.2017

Brassica oleracea L.

Kedluben

TP 65/1 rev. ze dne 15.3.2017

Brassica oleracea L.

Kapusta hlávková, zelí hlávkové bílé a zelí hlávkové červené

TP 48/3 rev. 2 ze dne 25.3.2021

Brassica rapa L.

Zelí pekingské

TP 105/1 ze dne 13.3.2008

Capsicum annuum L.

Chilli nebo paprika

TP 76/2 opr. rev. 2 ze dne 21.4.2020

Cichorium endivia L.

Endivie kadeřavá a eskariol

TP 118/3 ze dne 19.3.2014

Cichorium intybus L.

Čekanka průmyslová

TP 172/2 ze dne 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Čekanka hlávková

TP 154/1 opr. rev. 2 ze dne 14.4.2021

Cichorium intybus L.

Čekanka pro puky

TP 173/2 ze dne 21.3.2018

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Meloun vodní

TP 142/2 rev. ze dne 14.4.2021

Cucumis melo L.

Meloun cukrový

TP 104/2 rev. 2 ze dne 25.3.2021

Cucumis sativus L.

Okurka salátová a okurka nakládačka

TP 61/2 rev. 2 ze dne 19.3.2019

Cucurbita maxima Duchesne

Tykev velkoplodá

TP 155/1 ze dne 11.3.2015

Cucurbita pepo L.

Tykev obecná

TP 119/1 rev. ze dne 19.3.2014

Cynara cardunculus L.

Artyčok a karda

TP 184/2 rev. ze dne 6.3.2020

Daucus carota L.

Mrkev a mrkev krmná

TP 49/3 ze dne 13.3.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Fenykl

TP 183/2 ze dne 14.4.2021

Lactuca sativa L.

Salát

TP 13/6 rev. 3 ze dne 27.4.2022

Solanum lycopersicum L.

Rajče

TP 44/4 rev. 5 ze dne 14.4.2021

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Petržel

TP 136/1 opr. ze dne 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Fazol šarlatový

TP 9/1 ze dne 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Fazol obecný keříčkový a fazol obecný pnoucí

TP 12/4 ze dne 27.2.2013

Pisum sativum L. (partim)

Hrách dřeňový, hrách kulatosemenný a hrách cukrový

TP 7/2 opr. rev. 3 ze dne 16.3.2020

Raphanus sativus L.

Ředkvička a ředkev

TP 64/2 opr. rev. ze dne 11.3.2015

Rheum rhabarbarum L

Reveň

TP 62/1 ze dne 19.4.2016

Scorzonera hispanica L.

Hadí mord španělský neboli černý kořen

TP 116/1 ze dne 11.3.2015

Solanum melongena L.

Lilek vejcoplodý

TP 117/1 ze dne 13.3.2008

Spinacia oleracea L.

Špenát

TP 55/5 rev. 4 ze dne 27.4.2022

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Kozlíček polníček

TP 75/2 ze dne 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Bob zahradní

TP 206/1 ze dne 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Kukuřice cukrová a kukuřice pukancová

TP 2/3 ze dne 11.3.2010

Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg; Solanum pimpinellifolium L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner

Podnože rajčat

TP 294/1 rev. 5 ze dne 14.4.2021

Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne

Mezidruhové hybridy druhů Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne používané jako podnože

TP 311/1 ze dne 15.3.2017

(*1)   

Znění těchto protokolů je k dispozici na internetových stránkách CPVO (www.cpvo.europa.eu).
PŘÍLOHA IISeznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b), které musí být v souladu s obecnými zásadami zkoušení Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV) (*1)

Vědecký název

Obecný název

Obecná zásada UPOV

Brassica rapa L.

Vodnice

TG/37/10 ze dne 4.4.2001

(*1)   

Znění těchto obecných zásad je k dispozici na internetových stránkách Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (www.upov.int).

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU