2003/54/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES ze dne 26. června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 96/92/ES

Publikováno: Úř. věst. L 176, 15.7.2003, s. 37-56 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 26. června 2003 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 4. srpna 2003 Nabývá účinnosti: 4. srpna 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2009/72/ES Pozbývá platnosti: 3. září 2009
Konsolidované znění předpisu s účinností od 3. března 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/54/ES

ze dne 26. června 2003

o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 96/92/ES

(Úř. věst. L 176, 15.7.2003, p.37)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009

L 172

23

14.8.2009

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU